några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Räkipäldo  Jörala  Jörala  Andiala  Lomby  Bergby  Kåskeby  Miemos  Mäckipä  Rockiö  Låhlax  Tukur  Kåfjocki  Karfsor  Kaitsor  Kaitsor  Karfwat  Åhrawais  Kimo  Kimobruk  Teugmo  Oxgangar  Qwimo  Maxmo  Kiercklax  Lotlax  Palfwis  Bertby 
Röök och Mantals Längd     Röök och Mantals Längd    
Af Wöhro Sochn Pro Anno 1738     Af Wöro Sochn Pro Anno 1739    
S. 1816-1828     S. 2185 -    
Nr   Mtl      Behållne   Ödes   Namn     S:a     Nr   Mtl      Behållne   Ödes   Namn     S:a    
     rökar     rökar    
Räkipäldo     Räkipäldo    
1   11/4   s   2      Jofs Carl och hustrun      1   11/4   s   1      Jofs Carl och hustrun     
     sw Niels och hustrun   1         son Abraham           
    
     1      5/8 mtl ibm swåg Nils och hustrun        
2   1   s   1      Smedz Michell och hust     
     son Johan och hust      1      2   1   s   1      Smedz Michel och hustrun     
     pig Brita           son Johan och hustrun      1        
    
3   1   s   1      Storkarhu Thomas och h      3   1   s   1      Storkarhu Thomas och hustrun        
     dott Maria          
     4   5/6   s   1      Kastus Matz och hustrun     
4   5/6   s   1      Kastus Matz och hust      syst Anna och Anna          
     syst Anna       
     dott Anna         upp
     5   11/6   k   1      Wäst Johan och hustrun     
5   11/6   k   1      Wäst Johan och hust      pigan Marja          
     dräng Matz        
     pig Anna          
     6   1   k   1      Petz Erich och hustrun     
6   1   k   1      Petz Erich      son Anders           
     son Erich och hust      1        
     7   1   k   1      Lillkarhu Johan och hustrun        
7   1   k   1      Lillkarhu Johan och h     
     sw mod Marja           8   1   k   1      Simons Michel och hustrun     
     son Matz och hustrun      1     
8   1   k   1      Simons Michell och h      son Miche och Jacob           
     son Mats och hust      1     
     dr Michell            9   1   k   1      Omars Isach och hustrun     
     pigan Marja     1        
9   1   k   1      Omars Isach och hust     
     pig Brita     1         10   1   k   1      Clemetz Jacob     
     måg Hindrich och hust      1     
10   1   k   1      Clemetz Jacob och hust      pojken Marckus           
     måg Hind och h      1       upp
     11   1   k   1      Israels Hans och hustrun     
     pigan Brita          
11   1   k   1      Israels Hans och hust     
     pig Brita           12   1   k   1      1/2 mtl: Joskarhu Samuel och hust     
     dräng Matz           
12   1   k   1      1/2 mtl: Josskarhu Samuel och h     
     1      1/2 ibm Simon och hust      1      1/2 ibm Simon och hustrun        
    
     13   1   k   1      Korfwolainen Mårten och hust     
     swåg Erich och hustrun      1     
13   1   k   1      Korfwolainen Johan      pigan Beata          
     måg Mårten och hust      1     
     d:o Erich och hustrun      1      14   1   k   1      Långz Erich och hustrun     
     pig Beata           bror Mårten        
     syster Marja       
14   1   k   1      Långz Erich och mod      modren Giertrud          
     bror Mårten           
     15   1   k   1      Bengtz Johan     
15   1   k   1      Bengtz Johan och h      måg Jöran        
     son Mårten         dott Margeta, Marja och Anna         upp
     dott Margeta och Anna          
     16   1   k   1      Ers Johan och hustrun     
16   1   k   1      Ers Johan och hustrun      son Mårten och hust      1     
     son Mårten och Mats         son Erich        
     syst (!) Margeta        dott Marja          
     dott Marja          
     17   2/3   k   1      Bions Enckian Marja     
17   2/3   k   1      Bions Enck Marja      pigan Marja          
     pig Marja          
     18   2/3   k   1      Pörnull Bertill och hust        
18   2/3   k   1      Pörnull Bertill och        
     Sold Heisius hust Anna     1     
     Sold Häisius h Anna     1      d:o Storcks hust Hedwick     1     
     d:o Storcks hust Hedwik     1      d:o Hindrichs Busks h Marja     1     
     d:o Hend Busks h Marja     1      d:o Hindzbergz hust Sophia     1     
     d:o Hindzbergz h Sophia     1      d:o Rabbs hust Sussanna     1     
     d:o Rabbs h Sussanna     1     
     Jörala    
Jörala     1   11/2   s   2      Hertull Michell och hust     
1   11/2   s   2      Hertull Michell och h      swärmoder Lisa      upp
     swärmod Lisa        dräng Mårten        
     son Erich och hust      1         pigan Barbro          
    
2   1   s   1      Jofz Mårten och h      2   1   s   1      Jofz Mårten och hust     
     mod Marja        drängen Matz           
     pig Lisa          
     3   11/8   k   1      Johans Jöran och hustrun     
3   11/8   k   1      Johans Jöran och h      dräng Anders        
     son Jöran och Anders            pig Lisa          
    
4   1   k   1      1/2 mtl: Bertills Carl och h         4   1   k   1      1/2 mtl: Bertils Carl och hust        
    
     1      1/2 ml: ibm Erich och h         1      1/2 ml: ibm Erich och hustrun        
    
5   1   k   1      Häinul Michell och h      5   1   k   1      Häinul Mårten och hust     
     brod Mårten och h      1         dräng Matz och hust      1        
    
6   1   k   1      Katill Hindrich och h         6   1   k   1      Kattill Hindrich och hust     
     dräng Isach           
7   1   k   1      Jacob Jacob och h    upp
     dräng Mårten           7   1   k   1      Jacob Jacob och hustrun        
    
8   1   k   1      Nickull Mats och hust      8   1   k   1      Nickull Matz och hustrun     
     son Johan och hust      1      son Johan och hustrun      1        
     pig Barbro          
     9   1/4   k   1      Kaurjerfwi Mats och hust     
9   1/4   k   1      Kaujerfwi Mats och h         pigan Margeta          
    
     Sold: Biörmans h Marja     1      Sold: Biörmans hust Marja     1     
     d:o Muurbergs h Marja     1      d:o Muurbergs hust Marja     1     
     d:o Ahlgrens h Marja     1      d:o Ahlgrens hust Marja     1     
    
Andiala     Andiala    
1   11/4   s   1      Rutz Johan och hust         1   11/4   s   1      Rutz Johan och hustrun     
     dräng Elias        
     pigan Marja          
    
2   1   s   1      Mannell Joseph och h      2   1   s   1      Mannell Joseph och hustrun     
     dr Giösta och hust      1      dräng Hindrich        
     pig Marja           pigan Anna         upp
    
3   3/4   s   1      Grannas Marckus och h      3   3/4   s   1      Grannas Elias och hust     
     pig Margeta           styfdotter N:N:          
    
4   11/4   k   1      Nyby Mats och hust      4   11/4   k   1      Nyby hustru Brita     
     pig Marja        dräng Mårten        
     dreng Mårten            pig Marja och Anna          
    
5   1   k   1      Hirsall Anders och hust         5   1   k   1      Hirsal Jacob och hustrun     
     dotter Marja          
6   1   k   1      Hertus Lahrs och hust     
     dr Mats och hust      1         6   1   k   1      Hertus Lars och hustrun        
    
7   1   k   1      Antila Johan och h      7   1   k   1      Antila Johan och hust     
     son Matz            son Matz           
    
     Sold Lööfgreens h Wändella     1      Sold Lööfgreens h Wändella     1     
    
Lomby     Lomby    
1   11/4      Martois Hindrich och h      1   11/4      Martois Hindrich och hust    upp
     son Israel           
2   1   s   1      Budd Anders och h     
     mod Wändella           2   1   s   1      Budd Anders och hust     
     son Thomas           
3   1   s   2      Kylckinen Johan och hust     
     dr Michell och hust      1      3   1   s   2      Kylckinen Johan och hust     
     swåg Hind och hustrun      1      swåg Hindrich och hust      1        
     pig Anna          
     4   1   s   2      Thors Matz och hustrun     
4   1   s   2      Thors Matz och hustrun      bror Anders och hust      1        
     bror Anders och h      1        
     5   1   k   1      Rassmus Thomas     
5   1   k   1      Rassmus hust Margeta      enckian Marja       
     syst Marja           syst Marja       
     dräng Jacob           
    
6   1   k   2      Ollas Hindrich och hust      6   1   k   2      Ollis Hindrich och hust     
     Bolagzman Simon och h      1         Bolagzman Simon och hust      1        
    
7   1   k   1      Jäppell Matz      7   1   k   1      Jäppell Matz    upp
     måg Bertill och h      1         måg Bertill och hust      1        
    
8   1   k   1      Knutz Matz och hust      8   1   k   1      Knutz Matz och hustrun     
     sw (!) Hindrich och h            swåg (!) Hindrich & hust      1        
    
   1      Skrifwars h Marja            1      Skrifwars Marckus & hust     
     pig Walborg          
10   1   k   1      Ingo Johan och hust     
     son Mårten            10   1   k   1      Ingo Johan och hustrun     
     dott Marja          
11   1   k   1      Kullpas Thomas och hust     
     sw mod Margeta        11   1   k   1      Kullpas Thomas & hust     
     dott Anna           swärmod Margeta          
    
12   1   k   1      Kaustin Isach och h         12   1   k   1      Kaustin Isach och hust        
    
13   1   k   1      Nissill Jacob och hust         13   1   k   1      Nissill Jacob och hust        
    
     Sold Törnboms h Marja        Sold Törnboms h Marja     1     
     Corpporalen Storcks h Brita     1    upp
    
Bergby     Bergby    
1   11/4   k   1      Jussilla Abram och hust         1   11/4   k   1      Jussilla Abraham & hust     
     mod Brita        pig Stina          
     pig Lisa          
     2   11/4   k   1      Kierp Michel och hust     
2   11/4   k   1      Kierp Michell och hust      dräng Simon & hust      1        
     pig Batzeba          
     1      inhyses Margeta     1     
     inhyses Margeta     1           
     3   1   k   1      Kiötar Matz och hustrun        
3   1   k   1      Kiötar Matz och hust     
     dr Simon         1      4   1   k   1      Ollil Thomas     
     son Simon        
4   1   k   1      Ollis Thomas      pig Helena          
     son Simon        
     pig Marja och Margeta           5   1   k   1      Smedz Jacob och hust     
     dott Margeta          
5   1   k   1      Smedz Jacob och hust     
     dott Margeta           6   1   k   1      Tahlus Erich och hustrun       upp
    
6   1   k   1      Talus Erich och hust         7   1   k   1      Kånsti Jöran och hust     
     dott Lisa          
7   1   k   1      Kånsti Jöran        
     8   1   k   1      Joupers Matz och h        
8   1   k   1      Joupers Matz och h        
     1      Skiutzrättaren Anders     1     
     1      Skiutzrättaren Anders        Sold: Blomgrens (!) h Anna     1     
     Sold: Blomgrens (!) h Anna        D:o Bergmans hust Marja     1     
    
Kåskeby        Kåskeby    
1   11/2   s   1      Dahlkars Simon och h         1   11/2   s   1      Dahlkarl Simon och hust     
     måg Jacob och h      1      son Simon        
     pigan Margeta           dräng Michel        
     pigan Lisa          
2   2/3   s   1      Gråbbils Erich och h     
     hust syst Biata        2   2/3   s   1      Gråbils Erich och hustrun        
     pig Marja          
    
3   1   k   1      Storknäck Erich och h      3   1   k   1      Storknäck Erich och hust    upp
     pig Susanna        dr Michel & hust      1        
     dr Thomas           
    
4   1   k   1      Kråkas Isach Matzson      4   1   k   1      Kråkas Erich        
     pig Marja    
    
5   1   k   1      Sippus Enck Marja      5   1   k   1      Sippus Michel och hust     
     dr Giösta         dotter Kajsa          
     pigan Lisa          
    
6   1   k   1      Clemets Matz         6   1   k   1      Clemets Matz     
     pig Susanna          
    
7   1   k   2      Rånman Michell och h      7   1   k   2      Råndman Michell och hust     
     sw Simon och hust      1         bror [sw] Simon och hust      1        
    
    
8   1   k   1      Camminen Mårten och h      8   1   k   1      Camminen Mårten och hust     
     syst Marja och Marg           syst Marja och Marget          
   upp
9   1   k   1      Nickonen Matz      9   1   k   1      Nickonen Matz        
     son Johan och h      1     
     dott Carin          
    
10   3/4   k   1      Bengz Isach och h      10   3/4   k   1      Bengtz Isach och hustrun        
     dott Marja           
    
11   5/8+5/8   k   1      Knubb Johan      11   5/8+5/8   k   1      Knubb Johan     
     son Michell och h      1      son Michel och hust      1     
     p Marja och Marg           pig Marja och Marja          
    
    
    
12   1/2   k   1      Knäck Erich och hustrun      12   1/2   k   1      Knäck Erich och hustrun     
     syst Lisa           dräng Hindrich          
    
     Sold: Flinkfälts h Anna     1      Sold: Flinckfelts hust Anna     1     
     d:o Rosendahls h Marja     1      d:o Rosendahls h Margeta     1     
     d:o Palmbergz h Margeta     1      d:o Palmbergz h Margeta     1     
     d:o Rosenlunds hust Lisa     1    upp
    
Miemos     Miemos    
1   1   s   1      Grannas Michell och h      1   1   s   1      Grannas hust Walborg     
     son Simon och h      1      son Simon och hust      1     
     dott Marja           son Erich           
    
2   1   s   1      Karjalain Abraham och h      2   1   s   1      Karjalain Abraham och h     
     pig Marja           pig Marja          
    
3   1   s   1      Grims Matz och h      3   1   s   1      Grims Matz och hust     
     pig Kirstin och Marg           pig Karin & Gunnila          
    
4   11/4   k   1      Miemonen Landb Tomas och h      4   11/4   k   1      Miemonen Giösta & hust     
     H:r Befallningsman Bullichs son Johan         H:r Befallningzman Bullichs son Johan        
     syst Anna Lisa        syst Anna Lisa & Julian       
     pig Margeta           dräng Giösta           
    
5   1   k   1      Jufwas Matz och h      5   1   k   1      Jufwars Matz & hust     
     son Simon            son Simon           
   upp
6   1   k   1      Thuns Rustmästaren Ekquists hustru         6   1   k   1      Thuns Rustmäst Ekqvists hustru        
    
    
7   1   k   1      Kroks hust Lisa      7   1   k   1      Kroks hust Lisa     
     pig Gunnila och Anna           pig Anna          
    
8   1   k   1      Grims Erich      8   1   k   1      Grims Erich     
     pig Agneta           pigan Agneta          
    
Mäckipä     Mäckipä    
1   11/3   k   1      Murkainen Johan och h      1   11/3   k   1      Murckainen Johan och h     
     dr Abram         pigan Kirstin           
     pig Anna          
     1      ibm: Abram och h      1      ibm: Abram och hust     
     pig Marja           pigan Marja          
    
2   11/6   k   1      Grägg Gustaf och hust      2   11/6   k   1      Grägg Gustaf och hust     
     sw mod Märta        pigan Marja          
     dott Marja          
     3   1   k   1      Antolis Johan och hust       upp
3   1   k   1      Antolis Johan och h        
     4   1   k   1      Säppä Isach och hust        
4   1   k   1      Säppä Isach och hust     
     pig Lisa           5   1   k   1      Wöhroborg Landb Johan och h Cappellans Bohl     
     pigan Lusina          
5   1   k   1      Wöhroborg Landbond Johan och h Capl: Bohl     
     pig Anna och Kirst           6   3/4   k   1      Ohlis Johan och hust     
     syst Karin       
6   3/4   k   1      Ohlis Johan och hust      dräng Michel           
     syst Karin          
     7   1/2   k   1      Lillånd Munsterskrif:en Gabriel Stårck & hust     
     swäg Catarina        Absolveras    
7   1/2   k   1      Lillånd Munsterskrif:n Gabriel Storck och h      dr Thomas och h      1      för 2:nne    
     hust syst Catharina        Absolveras     pig Lisa        6   åhr nembl    
     pig Lijsa        för 2:nne     1737 och 1738    
     dr Thomas och h      1      7   åhr nembl      8   1/2   k   1      Storlånd Erich och hust     
     1737 och 1738     dotter Brita          
8   1/2   k   1      Storlånd Erich och h     
     dott Brita           9   1/2   k   1      Gammals Staffan och hust     
     pig Karin          upp
9   1/2   k   1      Gammals Staffan och hustrun        
     1      Sochneskomak:en Strandberg & h     1     
     D:o smeden och hustrun     1     
     Sold Ekströms h Karin     1      Sold Ekströms hust Karin     1     
    
Rockiö     Rockiö    
1   1   s   1      Smårus Anders och h      1   1   s   1      Småruus Anders och hust     
     syst Karin           syst Karin          
    
2   1/4 s1/2 k      1      Pytar Michell och h         2   1/4 s1/2 k      1      Pytar Michell och hustrun        
    
3   11/2   k   1      Holms Landb Hind och h      3   11/2   k   1      Holms Landbon Hind och hust     
     son Jacob            son Jacob        
     dott Marja          
4   11/6   k   1      Påhls Matz     
     son Jacob och h      1      4   11/6   k   1      Påhls Jacob och hustrun     
     pig Barbro           dott Walborg och Karin          
    
5   1   k   2      Kullas Matz och hust Capitains Boställe      5   1   k   2      Kullas Matz och hustrun     
     pig Barbro           pigan Barbro         upp
    
6   1   k   1      Höjers Matz och hust      6   1   k   1      Höijers Matz och hustrun        
     mod Margeta          
    
7   1   k   1      Knus Isach och hust      7   1   k   1      Knuus Isach och hustrun     
     pig Margeta        dräng Carl        
     dräng Carl            pigan Margeta          
    
8   1   k   1      Gammals Christiern och h      8   1   k   1      Gammals Christian & hust     
     bror Pähr            bror Petter           
    
9   1   k   1      Antbrams Thomas och h      9   1   k   1      Antbrams Thomas och hust     
     dott Brita            dott Brita och Lisa           
    
10   1   k   1      Nygårdz Länsman Georg Oxe och dott     10   1   k   1      Nygårdz Länsman Georg Oxe     
     Anna Greta      son Petter Gustaf        
     son Petter Gustaf         br dott Anna Stina       
     dräng Matz         dr Erich Johan och Isach        
     pig Marja           pigan Marja          
   upp
     1      Sochne skrif Israel och h     2     
    
11   1   k   1      Bagge Erich och hust      11   1   k   1      Bagge Erich och hustrun     
     afskied sold: Törnskiöld     pigan Marja          
    
12   3/4   k   1      Räx Jacob och mod   2         12   3/4   k   1      Räx hustru Giertrud     
     dr Erich     son Jacob dräng Erich           
    
13   3/4   k   1      Swäns Johan och h      13   3/4   k   1      Swens Thomas     
     son Thomas         syst Brita          
     dott Susanna          
     14   1/2   k   1      Brams Erich     
14   1/2   k   1      Brams Erich      son Isach och hustrun      1     
     son Isach och hust      1         son Petter           
    
15   1/2   k   1      Klärckas Hind och h      15   1/2   k   1      Klärckas Hindrich och hust     
     pig Brita           pigan Brita          
    
16   1/2   k   1      Antus Cap:l H:r Asprot och h      16   1/2   k   1      Antus Cappellan H:r Asprot och des hustru     
     dott Jungf Stina        dott Jungfru Stina      upp
     dr Matz         dräng Matz        
     pig Susanna och Susanna           pigan Susanna          
    
     1      Sochne smeden Hind     1      1      Sochne smeden Hindrich     1     
    
     1      Sochne skomakaren Jacob     1      Sold Nymans h Anna     1     
    
     Sold Nymans h Anna     1     
    
Låhlax     Låhlax    
1   1   s   1      Jofz Johan och hust      1   1   s   1      Jofz Johan och hustrun     
     pig Beata           pigan Beata          
    
2   1   s   1      Bredforss Jacob och h      2   1   s   1      Bredforss Jacob och hust     
     pig Brita           pigan Margeta          
    
     3   1/2   s   1      Jussis Hindrich och hust        
3   1/2   s   1      Jossis Hindrich och hust        
     4   11/4   k   1      Måsa hustru Brita     
4   11/4   k   1      Måsa Hindrich och hust      son Abram & hust      1    upp
     son Abram och h      1         son Daniel och hust      1        
    
5   1   k   1      Ollus Joseph och hust      5   1   k   1      Ollus Joseph och hustrun        
     swärmod Brita          
    
6   1   k   1      Haga Thomas och hust      6   1   k   1      Haga Thomas     
     br Matz och hust      1         br Matz och hust      1        
    
7   1   k   1      Enges hust Lisa      7   1   k   1      Enges hustru Lisa     
     dr Simon            dräng Simon           
    
8   1   k   1      Dunck Erich och hust      8   1   k   1      Dunck Erich     
     son Jacob och hust      1      son Jacob och hust      1        
     d:o Giösta           
    
9   1/2   k   1      Hälssing Anders och h      9   1/2   k   1      Helsing Anders & hust     
     sw mod Anna           s... syst Eva Stina          
    
     Soldat hust Lisa     1      Sold Grans hustru Lisa     1     
   upp
     1      löösdrif Lars Stake och h     2      Tukur    
     1   1   s   1      Ers Hans     
Tukur     son Abraham & hust      1     
1   1   s   1      Ers Hans och hustrun      son Erich        
     son Abram och h      1      dott Beata pig Marget          
     dott Beata       
     pig Margeta           2   1   s   1      Jofs Simon     
     måg Daniel och hust        
2   1   s   1      Jofs Simon      dot Margeta pig Marja       
     måg Daniel         pig Marja          
     dott Marg och Anna       
     pig Marja           3   1   s   1      Grindas Matz och hustrun     
     son Erich och Johan           
3   1   s   1      Grindas Matz och h     
     son Erich         4   1   k   1      Brors Mårten och hust        
     pigan Anna          
     5   1   k   2      Åkers Simon och hustrun        
4   1   k   1      Brors Mårt och h         ibm Johan        
    
5   1   k   2      Åkers Johan      6   1   k   2      Skått Matz    upp
     swåg Simon och h      1      son Erich och hustrun        
     dräng Erich            dott Marja       
     Ibm Mårten och hustrun      1     
6   1   k   2      Skått Matz      son Johan        
     son Erich d:o Erich och h      2      dott Marja          
     dott Marja och Marja       
     bror Mårten och hust      1         7   3/4   k   1      Back Thomas och hust     
     dott Karin          
7   3/4   k   1      Back Thomas och hust     
     dott Karin           8   3/4   k   1      Räcks Daniel och hust     
     dräng Erich          
8   3/4   k   1      Räckz Daniel och hust     
     pig Beata           9   3/4   k   1      Finni Samuel och hust     
     pigan Brita          
9   3/4   k   1      Finni Samuel och hust     
     pig Brita           10   2/3   k   1      Swähls Matz och hustrun     
     pigan Beata          
10   2/3   k   1      Swähls Matz och hust        
     11   3/4   k   1      Jont Carl och hustrun        
11   3/4   k   1      Jont Carl och hust    upp
     bror Simon            12   1/4   k   1      Kåck Matz och hustrun     
     sw Marja          
12   1/4   k   1      Kåck Matz och hust     
     sw Marja           Corpporalen Grönfelts hust Marget       
     pigan Marja          
     Corp Grönfelts h Margeta     1     
     Sold: Th Bergudds h Margeta     1      Sold: Thomas Bergudds h Anna     1     
    
Kåfjocki     Kåfjocki    
1   1   s   1      Bertills Johan och hust      1   1   s   1      Bertils Johan och hustrun     
     son Staphan         son Staphan        
     dott Margeta           dotter Margeta          
    
2   1/2   s   1      Månsus Michell och hust         2   1/2   s   1      Månsus Michel och hust     
     dotter Marja          
    
3   3/8 +3/8   s   1      Stor och Lillwidd Matz      3   3/8 +3/8   s   1      Stor och Lillwidd Matz     
     son Johan och hust      1      son Johan och hust      1     
     dott Karin och Lisa           dott Karin och Lisa          
   upp
4   1   k   1      Ingo Erich och modren      4   1   k   1      Inge modren     
     son Matz            son Matz och Erich        
     dotter Margeta          
    
5   1/2   k   1      Smedz Johan och hust      5   1/2   k   1      Smedz Johan och hustrun     
     dott Anna           dotter Anna          
    
Karfsor     Karfsor    
1   3/4   s   1      Herr Giösta och hust      1   3/4   s   1      Herr Giösta och hustrun        
     dr Erich och hust      1        
     2   2/3   s   2      Håfman Anders och hustrun     
2   2/3   s   2      Håfman Anders och h      bror Mårten        
     bror Mårten         syst Margeta, dott Anna          
     syst Margeta och Anna          
     3   1/2+1/2   s+k   2      Kafwus el: Simons Simon och h     
3   1   s+k   2      1/2 mtl: Kafwus el: Simons Simon och h      Bolaxm: Matz och hustrun        
     Bolaxm: Matz och h        
     dott Margeta           4   1/4   s   1      Håf Mårten och hustrun     
     bror Johan           
4   1/4   s   1      Håf Mårten och hust    upp
     bror Johan            5   1      1      Antus Petter och hustrun        
    
5   1      1      Antus Pähr och hust         6   3/4      1      Toss Matz och hustrun     
     son Johan           
6   3/4      1      Toss Matz och hust     
     son Johan            7   3/4      1      Skarp Michel och hustrun     
     syst Marja och Lisa          
7   3/4      1      Skarp Lisa     
     syst Marja och Anna           8   1/2      1      Pärus Johan och hustrun     
     pigan Lisa          
8   1/2      1      Pärus Johan och h     
     modren        Sold: Erick Löfdahls hust Barbro     1     
     pig Lisa          
     D:o Jacob Öhbergs hust Margeta     1     
     Sold: Eric Lööfdahls h Barb     1     
     smeden Nils Olofson     1     
     d:o Jacob Öhbergs hust     1     
     Kaitsor    
Kaitsor     1   1   k   1      Käijsar Elias och hustrun        
1   1   k   1      Käisar Elias och hustrun       upp
     2   1   k   1      Häikus Jacob och hustrun     
2   1   k   1      Häikus Jacob och hust      bror Simon och hust      1        
     bror Simon och h      1        
     3   3/4   k   1      Finni Johan och hustrun     
3   3/4   k   1      Finni Johan och hust         pigan Marja       
    
4   3/4   k   2      1/2 mtl: Hannus Matz och h      4   3/4   k   2      Hannus Matz och hustrun     
     1/4 mtl: son Carl och hust      1      son Carl och hustrun      1     
     mod Margeta           modren Margeta          
    
5   3/4   k   1      Bertills Erich och hust         5   3/4   k   1      Bertills Erich och hustrun        
    
6   1/3   k   1      Sigfreds Mårten och hust      6   1/3   k   1      Sigfredz Mårten och hustrun     
     bror Joseph            bror Joseph           
    
7   1/4   k   1      Håkus Isach och hust      7   1/4   k   1      Håckus Isach och hustrun     
     syst Anna           syst Anna          
    
8   1/4   k   1      Präst Matz och hust         8   1/4   k   1      Präst Matz och hustrun        
   upp
Karfwat     Karfwat    
1   1   s   1      Ulfwes Matz och hustrun      1   1   s   1      Ulfwes Matz och hust     
     bror Simon         bror Simon        
     pig Marja           pigan Marja          
    
2   2/3   s   1      Petz Markus och hust         2   2/3   s   1      Petz Marckus och hustrun        
    
3   1   k   1      Rännar Mårten och h      3   1   k   1      Rännar Mårten och hust     
     syst Karin        syst Karin och Brita          
     pig Marja          
     4   2/3   k   1      Lassus Mårten och hust        
4   2/3   k   1      Lassus Mårten och hust     
     styffad Johan            5   2/3   k   1      Eur Matz och hustrun     
     dotter Brita          
5   2/3   k   1      Äur Matz och hust     
     dott Brita           6   1/2   k   1      Kåckas hustru Margeta     
     son Carl och Mårten        
6   1/2   k   1      Kåckas Mårten och mod      syster Beata          
    
     bror Carl            1      murmästaren Johan Matzson     1    upp
    
Åhrawais     Åhrawais    
1   1/2   s   1      Carls Daniel      1   1/2   s   1      Carls Daniel     
     son Carl och hustrun      1      son Carl och hustrun      1        
     pig Brita          
     2   1/2   s   1      Carlsback modren Sophia     
2   1/2   s   1      Carlsback Carl och mod      son Erich och Carl           
     son Erich        
     pig Lisa           3   1/2   s   1      1/4 mtl: Nybonde Erich och h     
     dräng Mårten           
3   1/2   s   1      1/4 mtl: Nybonde Erick och h      1      1/4 mtl: ibm Jacob och hust     
     1      1/4 mtl: ibm Jacob och h      1         pigan Margeta          
    
4   1/3   s   2      Thors Erich och hust      4   1/3   s   2      Tors Erich och hustrun     
     bror Matz och hust      1         fad Matz och hustrun        
    
5   11/3   k   2      Wäst Johan och hust      5   11/3   k   1      Wäst Johan och hustrun     
     sw Anna        swäg Anna          
     swåg Matz och h      1      1      Ibm Matz och hustrun     
     son Mårten            son Mårten          upp
    
6   11/4   k   1      Erckilä Erich och hust      6   11/4   k   1      Erickilla Erich och hustrun        
    
     dott Beata           Klockaren Jacob och hust     2     
    
7   11/4   k   2      Bertils Anders och h      7   11/4   k   2      Bertils Anders och hust     
     swåg Mårten och h      1         br Mårten och hust      1     
     pigan Susanna          
8   1   k   2      Ropar Giösta och hust     
     son Daniel och hust      1         8   1   k   1      Ropar Giösta och hust     
     son Daniel och hust      1        
9   1   k   1      Seplax Samuel och h     
     son Matz och hust      1      9   1   k   1      Seplax Samuel och hust     
     dott Margeta och Lisa           son Matz och hust      1     
     dott Margeta och Lisa          
10   1   k   1      Mårtens Jacob och h     
     måg Michell och h      1         10   1   k   1      Mårtens Jacob och hust     
     måg Michel och hust      1        
11   1   k   1      Jacobs Erich och hust     
     pigan Lisa           11   1   k   1      Jacobs Erich och hustrun    upp
     pigan Lisa          
12   5/6   k   2      Knutars Johan och hust     
     sw Hans och hust      1         12   5/6   k   2      Knutars Johan och hust     
     swåg Hans och hust      1        
13   3/4   k   1      Skogzbyggar underlagt Kimo bruk    
     13   3/4   k   1      Skogzbyggar underlagt Kimo bruk    
14   3/4   k   1      Simons Erich och hust     
     bror hust Brita           14   3/4   k   1      Simons Erich och hustrun     
     br hust Brita          
15   3/4   k   1      Betlehem Johan och h     
     pig Susanna           15   3/4   k   1      Betlehem Johan och hust        
    
16   2/3   k   1      Ruuts Giösta och hust      16   2/3   k   1      Ruuts Giösta och hust     
     sw mod Lisa           swärmod Lisa          
    
17   1/2   k   -      Eskils Sacell: H: Abr: Strömmer och hust      Capl: Bohl      17   1/2   k   -      Eskils Sacellan H: Abraham Strömmer och hust      Capl: Bohl    
     pig Brita och Barbro           dräng Johan        
     pig Lisa och Barbro          
    
19   1/4   k   1      Pensar Mårten och h      19   1/4   k   1      Pensar Mårten och hust    upp
     dott Marja           dott Marja & Margeta          
    
20   1/4   k   1      Rausk Hans och dott Karin   1            20   1/4   k   1      Rausk Sigfred och hustrun     
     swäg Marja          
18   1/3   k   1      England och \ Mattz och h     
     Hålland /     18   1/3   k   1      England el: \ Matz och hustrun     
     dräng Erich            Hålland /    
     dräng Johan           
     Sold Swahlbergs h: Marja     1     
     d:o Lobergs hust Marja     1      Sold Svahlbergs hust Marja     1     
     d:o Hellbergs h Anna     1      Klåckar Jacob     1     
     d:o Lööfqwists h Anna     1      Sold Lobergs hust Marja     1     
     Klåckarn Jacob och mod     2      d:o Hellbergs hust Anna     1     
    
Kimo     Kimo    
1   1   s   1      Jacobs Mårten och h      1   1   s   1      Jacobs Mårten och hust     
     dr Johan och Carl            dr Erich och Carl           
    
2   1   s   1      Röuk underlagt Cimo bruk     2   1   s   1      Röuk underlagt Kimo bruk    
   upp
3   3/4   s   1      Auras underlagt Cimo bruk     3   3/4   s   1      Auras underlagt Kimo bruk    
    
     4   3/4   s   1      Roukus Hindrich och hust     
4   3/4   s   2      Roukus Hind och hust      dott Marja          
     dott Marja       
     Hindrich och hustrun      1      1      Ibm Hindrich och hustrun     
     b Simon         bror Simon        
     mod Marja           syst Anna       
     modren Marja          
    
5   3/4   s   1      Mattas Pähr och hustrun      5   3/4   s   1      Mattas Phär och hustrun     
     sw mod Brita        swär moder Brita       
     dräng Mårten         dräng Mårten        
     pigan Brita           pigan Brita          
    
6   1/2   s   1      Bagg Jacob och hust      6   1/2   s   1      Bagg Jacob och hustrun     
     pig Barbro           pigan Barbro          
    
7   1/4   s   1      Gammelgård el: Back Anders      7   3/4   s   1      Gammelgård Hindrich & hust     
     dr Marckus            dotter Barbro      upp
     dräng Anders           
    
8   3/8   s   1      Joupers Hind: och hust         8   3/8   s   1      Joupers el:r Back Anders        
    
9   1/3   s   1      Staffans Jöran och h      9   1/3   s   1      Staphans Jöran och hust     
     mod Anna        modren Anna       
     bror Matz            bror Matz           
    
10   1/3   s   1      Pärus Hind: och hust      10   1/3   s   1      Pärus Hindrich     
     son Hind: och hust      1      son Hindrich och hust      1     
     pig Anna           pig Margeta & Anna          
     inhyses Beata     1      1      inhyses Beata     1     
    
11   1/3   s   1      Knutz Jacob och syst Marg      11   1/3   s   1      Knutz Jacob och hustrun     
     pig Carin           syster Marja       
     dräng Johan        
     pigan Karin          
    
12   1/4   s   1      Swedar under Kimo bruk inlagdt     12   1/4   s   1      Swedar under Kimo bruk inlagdt    
   upp
13   1/4   s   1      Mutta Mårten      13   1/4   s   1      Mutta Mårten     
     syst Marja och Brita        syst Marja och Brita       
     dott Margeta           dott Margeta          
    
14   1/4   s   1      Kuckoi Carl och hust      14   1/4   s   1      Kuckoi Carl och hustrun     
     pig Marja        dräng Anders & hust      1        
     sw mod Ingeborg          
     15   1/4   s   1      Gammelgårdz Hindrich & hust     
15   1/4   s   1      Gammelgård Hind Erss och h         dräng Anders           
    
16   1/4   s   1      Kyras Erich och hust      16   1/4   s   1      Kyras Erich och hustrun     
     syst Marja och Brit           syst Marja och Brita       
     bror Isach           
    
17   1/4   s   1      Präst Johan och hust      17   1/4   s   1      Präst Johan och hustrun     
     mod Margeta        moder Margeta       
     son Anders och Jacob            son Anders & hust      1     
     son Jacob           
18   3/4   k   1      Sigfreds Jacob     
     son Mårten och h      1      18   3/4   k   1      Sigfred Jacob    upp
     pig Karin och Marget           son Mårten & hust      1     
     pig Brita & Karin          
19   1/3   k   2      Storkäskis Erich och h      inhyses Bockhål: Dahlström och des hustru       
     syst Walborg        dott Cajsa pig Anna          
     Enck Karin          
     19   1/3   k   2      Storkäskis Erich och hustrun     
20   1/3   k   1      Sågars underlagt Kimo bruk     syst Walborg       
     Enckian Karin          
21   1/4   k   1      Hedz Mårten och hust     
     syst Wändella           20   1/3   k   1      Sågars underlagt Kimo bruk    
    
22   1/4   k   1      Agnisbäck Jacob och h      21   1/4   k   1      Hedh Isach och hustrun        
     dott Marja          
     22   1/4   k   1      Agnisbäck Anders och hust        
23   3/4   k   1      Brännar Mårten och h      Lösdrifwaren Matz och hust     2     
     son Simon        
     dott Lisa           23   3/4   k   1      Brännar Mårten & hust     
     son Simon        
24   3/4   k   1      Komåsa Mats      dott Lisa          
     bror Erich och h      1       upp
     24   3/4   k   1      Komåsa Matz     
     Soldat Enbergs h Anna     1      bror Erich och hustrun      1        
     d:o Appellbergs h Brita     1     
     d:o Nedermans h: Lisa     1      Soldat Enbergs hust Anna     1     
     d:o Fuks (?) hust Anna     1      d:o Appellbergs hust Brita     1     
     Löösdrif:n Pähr     1      d:o Nedermans hust Lisa     1     
     inhyses Margeta Simonsdr     1      d:o Fiks (?) hust Anna     1     
     Löösdrif:n Petter     1     
    
Kimobruk     Kimobruk    
     Inspect And: Ekman och des h      Inspect And: Ekman och des hust     
     dr Simon         Skrif:n Samuel Höijer        
     pig Brita och Ewa           dr Simon        
     Bookhållaren Pet:r Dalström och h      pig Kajsa och Anna       
     dott Catharina        Hammarsmeden vid Nedre Hammar:    
     pig Brita           Mästersmeden Johan Frögd           
     Skrif:n Samuel Höijer            Hammarsmeden Anders Erson        
     Hammarsmederne     pigan Margeta          
     Johan Anderss: och hust      1      d:o d:o Anders Frögd och hustrun      1        
     Hans Syhl och hust      1      Carl Forssman och hust      1    upp
     son Anders            pigan Margeta          
     Carl Forsman och h      1         kåhldrängen Johan Bruun           
     Anders Frögd och h      1         Hans Syhls hustru          
     Johan Pakess: och mod      1         Hammarsmeden vid öfra Hammar:    
     Johan Ersson         Hammarsmed Johan Erson        
     son Olof         dott Marja och Anna          
     dott Anna           Enckan Britas pig Ingebor          
     Johan Claess: och hust      1         Hammarsmed Erich Ersson och hust      1        
     Anders Ersson         d:o Lars Erson och hustrun      1        
     pig Margeta           d:o dr Johan Klaeson och hust      1        
     Erich Ersson och hust      1         Kåhldräng Hindrich Matzson & hust      1        
     Lahrs Ersson och hust      1         Maasungs Arbetare    
     sw Brita           Masmest:n Hans Johanson & hust      1        
     Massmästaren Hans Johansson och hust      1         Opsättaren Michel Sarin och hust      1        
     Hyttdräng Mårten Jacobsson och hust      1         d:o Hindrich Anderson och hust      1        
     Upsättaren Hind: Anderss och h      1         Bokaren Mårten Jacobson och hust      1        
     d:o Johan Hinderss: och h      1         d:o Mårten Ruus och hustrun      1        
     Bokaren Hind: Thomass: och h      1         Dagswärkarne    
     dagzwerk:n Elias Matss: och h      1         Matz Rauk och hustrun      1        
     d:o Hindrich Röök och h      1         Elias Matzson och hustrun      1       upp
     Matz Röök och h      1         Ohl Pährson           
     Erich Pährsson            Hindrich Thomasson och hust      1        
     Isach Anderss och h      1         Erich Pährson           
     Erich Ulf och hustrun      1         Erich Ulf och hustrun      1        
     Michell Johanss och h      1         ...sons hustru          
     Carl Johanss: och h      1         ...anson och hustru      1        
     Mårten Ruus och h      1         ... Hindersoon och hust      1        
     Johan Erss: och hust      1        
    
Teugmo     Teugmo    
1   3/4   k   1      Teugmå Mich och mod      1   3/4   k   1      Teugmå hustru Inga     
     dott [syst] Lisa        son Michel        
     pig Margeta        dotter Lisa       
     Inhyses Lijsa     1      pigan Lisa       
     pigan Margeta          
Oxgangar     Oxgangar    
1   1/2   s   1      Abrams Michell och h      1   1/2   s   1      Abrams Michel och hust     
     dott Sophia        dott Sophia          
     dr Isach           
     2   1/2   s   1      Antus Abraham och hust    upp
2   1/2   s   1      Antus Abram och h      styfmod Marja          
     styfmod Marja       
     syst Anna           3   1   k   1      Sigfredz Michel och hust        
    
3   1   k   1      Sigfredz Michell och hust         4   1/2   k   1      Ryssas Mårten och hust        
    
4   1/2   k   1      Ryssas Mårten och h         5   1/2   k   1      Fussius Modren     
     sonen Erich           
5   1/2   k   1      Fussius Erich och m        
     6   1/2   k   1      Nissus Isach och hust     
6   1/2   k   1      Nissus Isach och hust      son Isach        
     son Erich och hust      1         sonhustru Margeta          
    
7   1/2   k   1      Skratars Gustaf och h      7   1/2   k   1      Skratars Gustaf och hust     
     dott Anna        son Gustaf dott Lisa      1        
     son Gustaf           
    
8   1/3   k   1      Skieppars Matz och h      8   1/3   k   1      Skepars Matz och hust     
     son Mats         son Matz        
     dott Lisa           dotter Lisa         upp
    
     Sold: Kruus kopps h Marg     1      Sold: Matz Kruuskopps h Marget     1     
    
Qwimo     Qwimo    
1   3/4   k   1      Rådman Matz och hust      1   3/4   k   1      Rådman Matz och hust     
     pig Beata           pig Beata          
    
2   1/2   k   1      Borgmästar Mårten och h      2   1/2   k   1      Borgmästar Mårten & h     
     dräng Mårten            pigan Margeta           
    
     1      Inhyses Brita Simonsdot     1      1      Inhyses Brita Simonsdot     1     
    
Maxmo     Maxmoby    
1   1   s   1      Finni Anders och h      1   1   s   1      Finni Anders och hust     
     pig Margeta och Marg           dräng Matz        
     pigan Margeta          
    
     inhyses sold: och skräddarn Erich     1      inhyses gl:e sold:n el:r skräddarn Erich    
     Michelsson Grabb och h     2      Nilson Grabb och hust     2     
   upp
2   2   k   1      Tåttesund högwälborne H:r Grefwen och     2   2   k   1      Tåttesund högwälborne H:r Grefwen och    
     Öfwerst: Creutz legofolck     Öfwerst: Gustaf Creutz Legofolck Nmbl:    
     Cammar Jungf: Br: Baner        Befrias för mantals Pänge     Huus Jungf: Caisa Arenia        Befrias för mantals Pänge    
     Huusjungf: Br: Cat: Arenia        Afgifften likmätigt Mantals     CammarJungf Christ: Höijer        Afgifften likmätigt Mantals    
     Lacueier Jacob Johannes Tollet     \      Commissarie Instructions     Laqveier Jacob Joh: Tolett     \      Commissarie Instructions    
     Joh: Dahlin och Joh: Steen     7. punct     Hind: Stenlund     \   7. punct    
     dr Erich, Abraham och Matz        Johan Dalin    
     pig Annika, Brita, Brita, Anna och Lisa samt        Huuspigan Beata Matzd:       
     deijan Anna        Kiökzpigan Lisa Jacobsdot:       
     Bryggarpigan Anna       
     Ladugårdzpigor Brita, Kirstin, Brita, Anna       
     drängen Johan Anderson    
     Inspectoren Tohrman & hust      1     
     Håfskomak:en Lars Suan och hustrun      1     
     Håfmästaren Anders           
    
3   2/3   k   1      Hals Mårten och hust      4   1/2   k   1      Torparen Kåckas    
     syst Margeta          
     7   1/3   k   1      Heir Enckian Margeta    
4   1/2   k   1      Kåckas Torparen Jacobs pig Anna     1      1   Sammanlagt under     och dr Johan      upp
     Boställe N:o 2    
5   1   k   1      Kagg Hindrich      9   1/4   k   1      Härus Michel och hust     2     
     son Isack           
        Hals Mårten och hust     
6   1/2   k   1      Eurs Abram och hust:      syst Margeta       
     pig Karin           dr Erich och hust      1        
    
7   1/3   k   1      Häirwijk Torpare h: Marg:     1   underlagt N:o 2 i denna by      5   1   k   1      Kagg Hindrich     
     dr Johan            son Isach        
     pigan Walborg          
8   1/3   k   1      Puss Michell och hust       
     pig Margeta           6   1/2   k   1      Eurs Abraham och hustrun     
     pigan Karin          
9   1/4   k   1      Härois Torparn Michell och h     2   2   Äfwen underlagdt N:o 2    
     8   1/3   k   1      Puss Erich och hustrun     
     1      d:o Simon och hust     2      pigan Anna          
    
     1      d:o Isach och hust     2      1      Torparen Simon     1     
    
     1      d:o Mårten och hust     2      1      d:o Isach och hustrun     2    upp
    
     Adjunct: H:r Carl Rein      1      d:o Mårten och hustrun     2     
     pig Anna          
     Adiunt: H:r Petrus Snellman och hustrun     
     Kyrckiowächt:r h: Brita     1      dräng Abraham           
    
     Corp: Olof Hinders h Ewa     1      1      Kyrckiowächtarens hust Brita     1     
    
     Corpporalen Olof Hinders h Ewa     1     
    
     1      Inhyses Anna Staphansdot     1     
    
Kiercklax     Kiercklax    
1   1   k   1      Öhling Johan och hust      1   1   k   1      Öhling Johan och hustrun     
     son Michell            son Michel           
    
2   1   k   1      Furunäs Lahrs och h      2   1   k   1      Furunäs Lars och hustrun     
     son Michell            bror Hindrich           
    
3   1   k   1      Bertils Michell och mod      3   1   k   1      Bertils Michel och hustrun    upp
     son Hindrich            bror Hindrich           
    
4   1   k   1      Clemetz Johan och hust      4   1   k   1      Clemetz Johan och hustrun     
     pig Brita           pigan Brita          
    
5   1   k   1      Storm Johan och hust      5   1   k   1      Storm Johan och hustrun     
     mod Walborg        mod Walborg dott Marja          
     dott Marja          
    
6   1   k   1      Skarper Erich och hust      6   1   k   1      Skarper Matz Mårtenson     
     pig Marja och Beata           pig Marja och Beata          
    
7   1   k   1      Lassus Erich och hust      7   1   k   1      Lassus Erich och hustrun     
     dott Anna           dotter Anna          
    
8   1   k   1      Guttas Johan och h      8   1   k   1      Guttas Johan och hust        
     pig Walborg          
    
    
9   1   k   1      Kullas Michell och h      9   1   k   1      Kullas Michell och hustrun    upp
     mod Marja        mod Marja       
     syst Marja           syst Marja          
    
10   2/3   k   1      Audas Jacob och h         10   2/3   k   1      Audas Jacob och hustrun        
    
11   2/3   k   1      Esars Mårten och h      11   2/3   k   1      Esars Mårten och hust     
     son Johan         son Johan        
     dott Beata och Marja           dott Beata och Marja          
    
12   1/3   k   1      Smedz Simon och hust      12   1/3   k   1      Smedz Simon och hustrun     
     son Johan         son Johan        
     dott Anna           dotter Anna          
    
13   1/3   k   1      Steenkull Salmon och h      13   1/3   k   1      Steenkull Salmon och h     
     son Anders och h      1         son Anders och hust      1        
    
14   1/3   k   1      Kukz Hind och hust         14   1/3   k   1      Kux Hindrich och hustrun        
    
     Sold Jöran Falströms hust     1      Sold Jör Falströms h Margeta     1     
     d:o Calanders hust Marja     1      d:o Calanders hust Marja     1    upp
     Regements wäblen Johan Gyllens hust Brita     1      Regements W?blens h Brita     1     
     Sold: Eric Rönboms hust     1      Sold: Erick Rönboms hustru     1     
     d:o Mats Storms hustru     1      d:o Mats Ströms hustru     1     
    
Lotlax     Lotlax    
1   1,25   k   1      Blussi Hind och hust      1   1,25   k   1      Blusi Hindrich och hust     
     swåg Lahrs och hust      1      sw Lars och hust      1     
     dott Anna        dott Anna pig Karin       
     pig Beata           dräng Anders           
    
2   1   k   1      Norcken Anders      2   1   k   1      Norcken Anders och hust        
     pig Margeta          
     3   1   k   1      Lassus Anders     
3   1   k   1      Lassus Anders      dott Brita och Margeta       
     dott Brita och Marg        styfson Erich och hust      1     
     sold: gåss: Mich            sold: gåss: Mich           
    
4   1   k   1      Backull Anders och h         4   1   k   1      Backull Anders och hust        
    
5   1   k   1      Kullas Matz och dott Beata   1         5   1   k   1      Kullas Matz    upp
     son Erich            son Erich        
     dott Beata          
    
6   1   k   1      Ohls Matz och hust         6   1   k   1      Ohls Matz och hustrun     
     pigan Beata          
    
7   1   k   1      Krokz Samuel och hust         7   1   k   1      Krokz Samuel och hust        
    
8   3/4   k   1      Hällssing Jacob och h      8   3/4   k   1      Helsing Jacob och hust        
     mod Karin          
    
9   3/4   k   1      Klafwus Jöran och h      9   3/4   k   1      Kafwus Jöran och hust        
     pig Helena          
    
10   3/4   k   1      Huggar Pähr och h      11   3/4   k   1      Huggars Pähr och hust     
     swäg Walborg           swäg Walborg          
    
11   3/4   k   1      Skata Matz och hustrun      10   3/4   k   1      Skata Matz och hustrun        
     swärmod Beata          
   upp
    
12   2/3   k   1      Rännar Simon och hust         12   2/3   k   1      Rännar Simon och hust        
    
13   1/2   k   1      Slög Samuel och hust         13   1/2   k   1      Slögz Samuel och hust        
    
14   1/2   k   1      Slög Elias och hustrun         14   1/2   k   1      Slögz Elias och hustrun        
    
15   1/2   k   1      Åkers Johan och hust      15   1/2   k   1      Åkers Johan och hustrun     
     sw Anna           swäg Anna          
    
16   1/4   k   1      Snickars Markus och hust      16   1/4   k   1      Snickars Marckus och hust     
     syst Marja           syst Marja          
    
     Sold Nordbergs hust Anna     1      Sold Norbergs hust Anna     1     
     d:o Ekquists hust Margeta     1      d:o Ekqvists hust Margeta     1     
     1      inhyses Brita     1      1      inhyses Brita     1     
    
Palfwis     Palfwis    
1   1/4+1/2   sk   2      Skåtars Erich och hust      1   1/4+1/2   sk   2      Skåtars Erich och hust     
     bror Matz och hust      1      bror Matz och hust      1    upp
     swäg Karin           syster Karin          
    
2   1,25   k   1      Lassus Mårten och hust      2   1,25   k   1      Lassus Mårten och hust     
     dott Margeta           son Anders        
     dott Margeta          
    
3   1   k   1      Yrjans Hind och hust      3   1   k   1      Yrians Hindrich och h     
     måg Hind och hust      1         måg Hindrich & hust      1     
     pig Brita          
4   1   k      1   Knus öde     
     4   1   k      1   Knus öde     
     1      Inhyses Marja     1     
     1      afskied Sold Sven Blank & h     2     
    
5   3/4   k   1      Storms (!) Michell och hust      5   3/4   k   1      Ströms Michel och hust     
     syst Barbro           syst Barbro          
    
6   1/2   k   1      Ers Erich och hustrun         6   1/2   k   1      Ers Erich och hustrun        
    
7   1/4   k   1      Petois Michell och hust         7   1/4   k   1      Petois Michell och hust       upp
    
     Sold: Skarps hustru     1      Sold: Skarps hustru     1     
     d:o Rönlunds hust Kaisa     1     
    
Bertby     Bertby    
1   1   k   1      Kålax Giösta och hust      1   1   k   1      Kålax Giösta och hust     
     swärmod Beata           sw:mod Beata          
    
2   1   k   1      Finnas Thomas och h         2   1   k   1      Finni Thomas och hust        
    
    
3   1   k   1      Ollas Erich och hustrun      3   1   k   1      Ollas Erich och hustrun     
     syst Anna           syst Anna          
    
4   1   k   2      Toppar Matz      4   1   k   2      Tåppars Matz     
     pig Lisa        sw Mårten och hust      1        
     swåg Mårten och hust      1        
     5   1   k   1      1/2 Mtl \ Zachris Michell & hust        
5   1   k   1      1/2 Mtl \ Zahris Michell och hust         1/2 Mtl /    
     1/2 Mtl /   upp
     6   3/4   k   1      Kålax Matz och hustrun        
6   3/4   k   1      Kålax Matz och hustrun         1      inhyses Brita     1     
    
7   3/4   k   1      Pedars Mårten och hust         7   3/4   k   1      Pedars Mårten och hust        
    
8   2/3   k   1      Strandas Michell och hust      8   2/3   k   1      Strandas Michell och hust     
     pig Marja        bror Erich          
     bror Erich           
    
9   2/3   k   1      Jofz Michell      9   2/3   k   1      Jofs Michel     
     son Simon och hustrun      1         son Simon och hust      1        
    
     10   2/3   k   1      Tors Modren Anna     
10   2/3   k   1      Tors Michell      son Michel        
     mod Anna        dott Marja       
     dott Marja           Enckian Margeta          
    
     11   5/8   k   2      Antus Carl och hust     
11   5/8   k   2      Anttus Carl och hust      ibm Jeremias och hust      1        
     Jeremias och hustrun      1       upp
     12   5/8      2      Mattas Erich Enckian Anna     
12   5/8      2      Mattas Erich och hust      syst Marja       
     syst Marja        ibm Olof och hustrun      1     
     swåg Olof och hust      1      son Matz        
     dott Lisa           dott Lisa          
    
13   5/8      1      Tröttas Simon och hustrun         13     Tröttas Simon och hust        
    
14   1/2      1      Backills Abram och h         14     Backills Abraham och hust        
    
15   1/2      1      Gåll Carl och hustrun      15     Gåll Carl och hustrun     
     pig Marja        son Mats           
     son Mats           
    
16   1/3      1      Swäns Michell och hust      16   1/3      1      Swäns Michel och hust     
     pig Marja           pigan Marja          
    
     H:r Probsten Laurentius Gezelius      H:r Probsten Laurentius Gezelius     
     son vice Pastoren Gezelius och des fruu      son Vice Pastoren Gezelius och des fruu     
     dr Matz, Simon och Michell         dr Matz, Erich, Michel och Jacob       upp
     pig Caisa, Anna, Margeta, Brita och Brita        11     pig Kaisa, Margeta, Brita och Anna        11    
    
    
     Klåckaren Gustaf Gustafss      Klåckaren Gustaf Gustafson     
     pig Anna           pigan Anna          
    
     Skogzwachten Niels Koklot och hust        1      Skogzwachten Nils Koklot & h       
     pig Karin           pigan Karin          
    
     Sold: Lundbergs hust Beata     1      Sold: Lundbergz hust Beata     1     
    
     D:o Hend: Ströms h Chierst     1      d:o Hind: Ströms hust Kirst     1     
    
     D:o Sundströms h Marja     1      D:o Sundströms h Marja     1     
    
     D:o Christ: Heggmans hust Susanna     1      D:o Christians h Susanna     1     
    
     Summa   488   162   295   11   65   1021     Summa   490   177   273   9   82   1031    
    
Att föregående Röök- och Mantahls Längd, efter wederbörandernes giorde     Att föregående Röök- och Mantahls Längd effter wederbörandernes giorde   upp
bekiännelse hwilcka uti Mantahls Commissarie Instructions 5 §     bekiännelse hwilcka utj Mantahls Commissarie Instructions 5 §    
Nampn gifwes rättel: uprättat är, warandes ingen undandölgd     Nampn gifwes rättel: uprättat är, warandes ingen undandölgd    
"el:r af Längden uth sluten som Röök- och Mantals Penningar betahla bör;"     eller af Längden uth sluten som Rök- och Mantals Penning:ne betala böör,    
det intyga wij så mycket oss witterliget är på wåra Samweten med     det intyga wij så mycket oss witterliget är på wåra Samweten med    
Egne Nampns och Signetens samt Bomärkens undersättiande,     Egne Nampns och Signetens samt Bomärckens undersättiande    
Datum Wöro 8 Decemb: A:o 1737     Datum Wöro d:n 4 Decemb: A:o 1738    
    
Lorentz Lydgman     Georg Oxe     Lorentz Lydgman Georg Oxe    
     länsman     Mantals Commissarius länsman    
Daniel Carls    
Jacob Sigfrids     Hindrich Kattil     i Jörala    
Johan Jåfs     Johan Knubb     i Kåskby    
Erich Lassus     Erich Lassus     i Kiercklax    
Erich Brors     Jacob Sifredz     i Kimo    
Mattz Skått     Johan Jofs     i Låhlax    
Häradz Nämbdemän     Erich L...     i Reck..    
     Mattz Skått     i Tuckor    
    
    
   upp
    
    
    
    

Upptecknade av Joakim Förars.