några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Karuatt  Kaitsår  KåffuiJokij  Oxgangar  Tägumå  Quimå  Bärttby  Lotlax by  Palffuis  Kärckilax  Wästermaxmo  Östermaxmo  Karffsår  Rekipeldo  Jörälä  Andiala  Lumby  Bärgby by  Kåskeby  Miemoisby  Mäkipä  Reki Joki  Låålax  Tukur 
Jordebok 1638    
    
Wörå Sochn    
    
Karuatt    
    
    
Kaitsår     
    
    
    
    
KåffuiJokij    
    
Carll Carllsson [Vidd]   1     
Mats Bärtilsson [Bertils]   1     
Mats Mickillsson   1/2     
Mats Markussonn   1/2     
   4     
Oxgangar   upp
Abram Jönssonn   1/2     
Mats Jönssonn   1/2     
Mats Sigfredsson   1/2   Ödhee  
Mats Erikssonn   1/3     
Karin Änckia   1/2     
Anders Mårtensson   1/2     
Niels Erikssonn   1/2     
Sigfred Matsson   1     
   41/3     
Tägumå    
Anders Erikssonn   1/3     
Matz Olofsson   -   Ödhe aff uhrminnes  
Simon Eriksson   -   Ödhe aff uhrminnes  
   1/3     
Quimå    
Hans Jacobsson   1/2     
Erik Larssonn   1/2     
Brita Enckia   1/4     
   11/4     
Bärttby   upp
Mårten Mickillsson   3/4     
Simon Jörenssonn   1     
Eskill Anderssonn   1     
Erik Mårtenssonn   2/3     
Oloph Josepssonn [Ollus]   1     
Karin Änckia   3/4     
Peer Peerssonn [Gåll]   1/2     
Erik Simonsson [Zachris]   1     
Simon Anderssonn   +     
Des Jöran Larsson   + 01/4     
Simon Andersson   1/2     
Kirstin Änckia   3/4     
Jacob Erikssonn   2/3     
Simon Päärssonn [Antus]   1/2     
Hindrik Mårtenssonn   1/3   Ödhee  
Jöran Larssonn   1/2     
Jacob Mattssonn [Tåppar]   1     
Mats Mårtenssonn   2/3     
   115/6     
Lotlax by   upp
Kirstin Enckia [Norken]   1     
Hans Mattssonn [Slögs]   1     
Eskell Brusiusson [Blusi]   11/4     
Eskell Neilssonn   1     
Grells Mårtensson   1     
Walborg Enckia   3/4   Ödhee  
Mats Oloffsson [Kullas]   1     
Simon Oloffsonn [Ohls]   1     
Josep Oloffsson [Skata]   3/4     
Herr Gabriell Matzson [Kroks]   3/4     
Jöns Erikssonn   2/3     
Mats Sigfredsson   1     
Karin Enckia   1/4     
Jacob Matzson   1/2     
Simon Larssonn   1/2     
Philpus Olofsson [Snickars]   1/4     
   122/3     
Palffuis    
Jacob Matsson   3/4     
Sigfred Matzson   1/4    upp
Matz Knutsson   1/2     
Jacob Michellsson   1/2     
Bärtill Larssonn   1/4     
Erik Larssonn [Lassus]   1     
Claas Larsson   1/4     
Hans Jöransson [Yrjas]   1     
Lars Andersson   1     
   51/2     
Kärckilax    
Mats Jönssonn   1/2     
Mickell Eriksson   1     
Brita Enckia   1     
Jacob Thomassonn   2/3     
Lars Erikssonn   1     
Esaias Påffwellsson [Esars]   2/3     
Erik Larssonn   1     
Malin Enckia   1     
Lars Mickellsson   2/3     
Thomas Simonsson   1     
Bärtill Larsson   1    upp
Mårten Larsson   1     
Matz Johansson   1     
   111/2     
Wästermaxmo    
Frantz Eriksson   2/3     
Erick Päärsson   1/2     
Simon Jacobsson   2/3     
Bärtill Päärsson   2/3   Ödhee  
Markus Simonsson   1/3   Ödhee  
Mårten Jörensson   1/4     
   33/4     
Östermaxmo    
Mårten Staphansson   1   Ödhee  
Jacob Larsson   2/3     
Bärtill Larsson   1     
Kirstin Enckia   1/3   Ödhee  
   3     
Karffsår    
Lars Simonsson   3/4     
Hendrick Oloffsson   3/4    upp
Margeta Enckia   1/4     
Anders Eriksson [Antus]   1     
Simon Larssonn [Kafvus]   1     
Lars Bengtsson [Håfman]   2/3     
Neils Oloffsson   1/2   Ödhee  
Margreta Enckia [Tåss]   3/4     
   52/3     
    
Rekipeldo    
Eskill Matsson   1     
Jacob Hendricksson [Jåfs]   11/4     
Thommas Matzson   1     
Hendrick Matzson   1     
Mickell Matzson   1     
Simon Matszon   1     
Kirstin Enckia [Omars]   1     
Jöns Karhu   1     
Israell Larsson   1     
Erick Clemetsson [Klemets]   1     
Markus Matzson [Wäst]   2/3    upp
Lars Matzson   1     
Mats Andersson   1/2     
Markus Matzson   1/2     
Påfwell Månsson   1     
Förmedladt Ibidäm   1     
Mårten Knutsson   1/3     
Gregers Päärsson   1/3     
Erik Jacobsson   1     
Mickell Peersson [Bjons och/eller Pörnull]   1     
Jacob Simosson   1/3     
Bengdt Rasmusson   1/2     
   181/2     
Jörälä    
Bärtill Bärtillsson   1     
Mårten Larssonn   1     
Erik Anderssonn [Heinull]   1     
Mårten Knutsson   1     
Sigffredh Larsson   1     
Johan Erikssonn   1/2   Ödhee  
Jacob Josepsson   1    upp
Thomas Matzson   1/2     
   8     
    
    
    
Andiala    
Elias Matzson [Hirsal]   1     
Hans Andersson   1     
Bärtill Eriksson [Grannas]   3/4     
Markus Erikssonn   1     
Bärtill Hindricksson [Ruths]   1     
Mats Mickillsson [Hertus]   11/4     
Mårten Jöransson   1/2     
   71/4     
Lumby    
Mats Larssonn   1     
Bärtill Oloffssonn   1     
Brita Enckia   1     
Jacob Larssonn   3/4     
Oloff Peersson   3/4    upp
Mats Månssonn   1/2     
Niels Månsson   1/2     
Bärtill Mårtensson   1/2     
Joseph Hendricksson   1/4     
Anders Swänsson   1     
Staphan Kaustinen   1     
Markus Mårtensson   3/4     
Niels Håckunsson   1     
   13     
Bärgby by    
Matz Clemetsson   1     
Jacob Eriksson   1   Ödhee  
Peer Andersson   1     
Brita Enckia   1   Ödhee  
Åke Peersson   1     
Markus Bärtilsson   1   Ödhee  
Johan Mickelsson   1     
Mats Jacobssonn   1     
Mårten Mickellsson   1/2     
Isaack Larsson   1/2    upp
   9     
Kåskeby    
Olof Thommasson   1     
Clemet Jöransson   1     
Staffan Mickellsson   1     
Olof Thommasson   1/3     
Mats Matzson   11/4     
Hendrick Påffwellsson   1/3     
Sophia Enckia [Dalkarl]   1/3     
Lars Olofson   1/2     
Joseph Andersson   1     
Lars Mårtensson   3/4     
Erik Erikssonn   1     
Påffwell Larssonn   1     
Hans Åkessonn   11/2     
   102/3     
Miemoisby    
Abram Mårtenssonn [Juvas]   3/4     
Åke Peersson [Grannas]   1     
Thomas Sigffredhsson [Tun]   1    upp
Jacob Miemoinen   1     
Erik Kneeck   1/2     
Mårten Thommasson [Karjalain]   1     
Olof Andersson [Grijm]   1     
Simon Grijm   1     
   81/4     
Mäkipä    
Bertill Jönssonn   1/2     
Staffan Peersson [Olis]   3/4     
Anders Matzson   1     
Simon Peersson [Grägg]   11/6     
Margreta Enckia   1   ödhe  
Carll Hindricksson   1     
Walborgh Enckia   1   ödhe  
Mickill Nielsson   1     
Thomas Eskillsson   3/4     
Staffan Simonsson   1     
Matz Abramsson   1     
Walborgh Enckia   1/3     
   101/2   [91/3upp
Reki Joki    
Erick Grellsson [Pytar]   1/4     
Giöstaff Gabrielsson [Kullas]   1   Ödhee  
Jacob Markussonn [Rex]   1     
Hans Anderssonn [Antus]   1/2     
Markus Eskillsson [Höijer]   1     
Matz Knutsson [Knuts]   1     
Margeta Enckia [Brams]   1/2     
Bärtill Mårtensson [Smårus]   1     
H Brita Enckia   11/2     
Jacob Bärtillsson [Antbrams]   3/4     
Markus Jacobsson [Bagg]   1     
Giöstaff Gabrielsson   1/2     
...haffuer fritt Ibidem   1     
Bärtill Påffuelsson [Påhls]   11/6     
Mats Swänssonn [Svens]   3/4     
Sigfred Andersson   1/2     
Mickell Matzson   1     
   145/12     
Låålax   upp
Knut Neilsson [Bredfors]   1     
Lars Nielsson   1     
Thomas Oloffsson   1/2     
Thomas Larssonn [Haga]   1     
Mårten Oloffssonn   2/3   Ödhee  
Jöns Larssonn [Jåssis]   1/2     
Mats Larssonn   1     
Anders Sigffersson [Jåfs]   1     
Peer Thomasson [Enges]   1     
Mårten Oloffsson   1/3     
Anna Enckia   1/2     
   81/2     
Tukur    
Erik Eriksson   1     
Simon Matzson   1     
Hindrik Simonsson   3/4   Ödhe  
Erik Larsson   1     
Hans Peersson [Ehrs]   1     
Anders Andersson [Rex]   3/4     
Oloff Anderssonn [Back]   3/4    upp
Simon Mårtensson   2/3     
Påfuell Simonsson   1     
Oloff Kåck   1/4     
Erick Larsson [Brors]   1     
   91/6     
Summa aff Wöro S.   [inkl. Oravais o Maxmo]     
Förkäntt Opå Bestell-    
ningar, hemman   1982/3     
Ödhee och obesitne, Idem   131/6     
Lendzman hafuer fritt   1     
    
Summarum hem.   2125/6     

Upptecknade av Joakim Förars.