några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
ÅRFWAIS BY  KARFWAT  KAITZÅR  OXKANGAR  LOOTHLAX  PALLWIS  KIERKLAX  MAXMÅ  TEUMA  QWIMÅ  BERTBY  KÅFIÅKIJ  KARFZÅR  REKIPELDÅ  JÖRELLÄ  ANDILLA  LOMBY  BÄRGH BY  KÅSK BY  MIEMOSBY  MÄKIPÄ  REKI IOKI  LÅLAX  TUKUR  KIMÅ  ÅRFWAIS  KARFWATH  OXKANGAR  LOOTHLAX  PALWIS  KÄRKLAX  MAXMÅ  BERTHBY  KÅFJÅKIJ  KARFZÅR  REKIPÄLDÅ  JÖRÄLLÄ  ANDILLA  LOMBY  BERGHBY  KÅSKBY  MIEMOSBY  MÄKIPÄÄ  REKIJOKIJ  LÅLAX  TUKUR  KIMÅ 
s. 423    
Qwarn Tulls Mantals Lengd af    
Wörå Sochn A: 1674    
    
ÅRFWAIS BY    
1   Jacåb Matzson    
   h Margeta Hansdåter    
   s Mårthen Jacåbsson    
   h Lisa   4     
    
11/2   Carl Carlsson    
   b Erich Carlsson    
   h Walbårg Simånsdåter    
   s Gösta Carlsson    
   h Brita Simånsdåter    
   s Carl Carlsson    
   p Lisa Siffersdåter   7     
    
11/4   b Simån Michelsson    
   h Walbårg Carlsdåter   upp
   s Carl Simånsson    
   h Karin Andersdåter    
   d Maria Simånsdåter   5     
    
1   b Johan Simånsson    
   h Lisa Simånsdoter    
   s Karin Simånsdot   3     
    
3/4   b Hans Hansson    
   b Joseph Hansson    
   h Karin Hanssdåt   3     
    
1   b Erich Mårthensson    
   h Karin Andersdåt    
   b Jacob Mårthensson    
   h Maria Josephsdåter    
   .. Brita Abrahamssdot (?)   5     
    
5/6   b Knut Knutsson (?)    
   s Michel Knutzson   upp
   ... Erich Anderss    
   h Anna Knutzdåter   4     
    
1   Jacåb Jacåbsson    
   h Gertru Olofssdåt   2     
    
3/4   b Hans Hansson    
   h Walbårg Erssdåt    
   s mor Elin Knutzdåt    
   p Lisa Hanssdåter   4     
    
1/3   b Jacob Andersson    
   h Sussanna Thomassdåt   2     
    
11/3   b Matz Bärtilsson    
   h Lisa Josepsdåter    
   s Johan Matzson   3     
    
3/4   Thomass Thåmasson    
   h Gertru Simånssdåt (?)   upp
   s mor Margeta Mårthensd   3     
    
11/4   Mårthen Ersson    
   h Margeta Siffersdåter    
   h s Karin Mårthensdåt   3     
    
2/3   Gabril Josephzson    
   Walbårg Knutzdåter (?)    
   h Lisa Matzdåter   3     
    
1/2   b Mårthen Eskelsson    
   h Kirstin Mårthensdåt   2     
    
KARFWAT    
1   b Joseph Mårtensson [Ulvis]    
   h Lisa Mortensdoter    
   b Lars Mårtensson    
   b Anders Mårtensson   4     
    
2/3   Lars Michelssons Enckia [Lassus]   1    upp
   Karin Matzdåter      §  
   p Brita Hansdåter   3     
    
2/3   b Pär Masson [Pet]    
   h Anna Larsdoter   2     
    
1   b Mattz Andersson [Rännars]    
   h Lisa Matzdotter    
   b Simån Andersson    
   b Erich Andersson   4     
    
2/3   Captain Anders Andersson [Eurs]    
   dräng Matz Ersson    
   p Margeta M   3     
    
1/2   b Simon Masson [Kåck]    
   h Karin Thåmasdåter    
    
   Hussman    
   Åke Ollsson   upp
   h Margeta Ersdoter   1     
    
KAITZÅR    
1   b Joseph Markusson [Kejsar]    
   h Margeta Massdåter    
   s Matz Josephsson    
   d Maria Josephzdotter   4     
    
3/4   b Johan Andersson [Finnas]    
   h Lisa Bertilsdåter   2     
    
3/4   Bertill Jacåbsson sjelf såldat [Bertils]    
    
1/3   b Sifred Matzson [Sigfreds]    
   h Maria Carlssdåter    
   s Erich Siffrisson    
   d Gertru Siffersdåt   4     
    
3/4   b Hans Thåmasson [Hannus]    
   h Anna Hansdåter   upp
   s Abram Hansson    
   s Brita Thåmasdåter   4     
    
1   b Hendrich Ersson [Heikius]    
   h Walbårg Michilsdåt    
   d Gertru Hendersdotter   3     
    
1/4   b Håkan Jacåbsson [Håkus]    
   h Barbru Hendersdott   2     
    
1/4   b Thåmas Thåmasson bräklig [Präst]    
   hustru Marget Larsd   1     
    
OXKANGAR    
1/2   b Matz Abramsson [Abrams]    
   s Anders Masson    
   s Carl Masson    
   h Malin Isaksdåter    
   h Walbårg Simånsd   5     
   upp
1/2   b Erich Masson [Ryssas]    
   h Margeta Simånsdott    
   s Margeta Masdott   3     
    
1/2   b Grellss Masson [Fusius]    
   h Anna Simånssdått   2     
    
1/2   b Abram Michelsson [Antus]    
   h Walbårg Jönsdåter    
   s Michell Abramsson    
   h Kirstin Hansdåter   4     
    
1/3   b Simån Hendersson [Skeppars]    
   h Anna Samulsdotter   2     
    
1/2   b Gösta Hansson [Skratars[    
   h Walbårg Hansdott (!)   2     
    
1/2   Erich Isakzsson [Nissus]    
   h Brita Siffersdåter   upp
   s Isak Ersson    
   d Margeta Isaksdåter   2     
    
1   b Sifredh Andsson [Sigfrids]    
   h Gärtru Jacåbsdot   2     
    
LOOTHLAX    
1   b Erich Siffersson [Norken]    
   h Brita Michelsdåt    
   m Hans Josephsson      §  
   h Kirstin Ersdotter    
   s Margeta Siffersdotter   5     
    
1/2   Helga Massdåt [Slögs]    
   son Mårten Hansson    
   son Hans Hansson   3     
    
1/2   b Esaias Hannsson [Slögs]    
   h Margeta Massdåt    
   b Elias Hansson   upp
   h Maria Matzdåter   4     
    
11/4   Mats Eskillsson [Blusi]    
   h Brita Hendersdåter   2     
    
3/4   b Samuel Larsson [Lassus]    
   Walbårg Matzdåt    
   p Maria Simånssdåt   3     
    
3/4   b Johan Jonsson gamal och siuklig [Helsing]    
   h Margeta Eskilssdåter    
   s Johan Johansson    
   h Susanna Ersdåter    
   d Karin Johansdåter   5     
    
1   b Anders Masson [Kullas]    
   h Anna Massdåter    
   d Lisa Andersdåter    
   d Anna Andersdåter   4     
   upp
1   b Johan Erichsson [Ohls]    
   h Anna Philipzdåter    
   b Daniel Ersson    
   s Brita Erssdoter   5     
    
3/4   b Joseph Olsson [Skata]    
   s Joseph Josephsson    
   h Karin Massdoter    
   d Walbårg Josephsdåtter   4     
    
1   b Johan Masson [Backull]    
   h Margeta Persdåter   2     
   p Helga Mårthenssdåter    
    
3/4   Anders Philipsson [Snickars]    
   h Karin Pålssdåter    
   b Esaias Philipsson    
   s Karin Philipsdåter   4     
    
1/2   b Markus Simånsson [Åkers]   upp
   h Margeta Josephsdåtter    
    
2/3   b Mårten Larsson [Rännars]    
   h Maria Hansdåtter   2     
    
3/4   b Mårten Olsson [Klafvus]    
   d Kirstin Mårtensdåter    
   d Helga Mårtensdåter   3     
    
    
1   Gabriel Gabrielsson [Krook]    
   h Helga Hansdåter    
   s Brita Gabrielsdåter   3     
    
    
3/4   b Erich Jacobsson [Huggar]    
   h Margeta Matzdåter    
    
    
   Inhyses Malin Eskillsdåter   upp
    
    
PALLWIS    
3/4   b Johan Michelsson [Ströms]    
   d Anders Larsson    
   p Margeta Simånsdoter   3     
    
3/4   b Hanss Jacåbsson [Skåtar]    
   b Erich Jacåbsson    
   h Gertru Mårtensdåt    
   p Gertru Jacåbsdåter   4     
    
11/4   b Erich Larsson [Lassus]    
   h Kirstin Larsdåter    
   s Gertru Larsdåt    
   b Esaias Larsson   4     
    
1/2   b Jacåb Masson [Ehrs]    
   s Helga Massdåter   3     
   upp
1   b Hindrich Hansson [Yrjas]    
   h Kirstin Larsdåter    
   b Johan Hansson    
   s Margeta Larsdåter   4     
    
1   b Erich Masson [Pet]    
   h Walbårg Erssdåter   2     
    
1   b Matz Larssån [Knuts]    
   h Helga Larsdåter    
   bror Mårten Larssån    
   s Lisa Larsdåter   4     
    
    
   Inhyses Jörn Helsingh   1     
    
KIERKLAX    
1   b Michell Masson [Öhling]    
   h Anna Ersdåter    
   bror Erich Matzson   upp
   bror Johan Masson   4     
    
1   Jacåb Mårtensson [Furunäs]    
   h Margeta Hansdåter   2     
    
1   Matz Bertelsson Siuklig [Bertils]    
   h Margeta Mårtensdåt    
   d Gertru Massdåter   2     
    
1   b Matz Thåmesson Brekligh [Klemets]    
   h Brita Simånssdåter    
   d Walbårg Clemetzdåt    
   p Brita Clemetzdåter   3     
    
2/3   b Niels Hindersson [Audas]    
   h Margeta Erssdåter   2     
    
1   Staffan Johansson    
   h Kirstin Jonsdåter   2     
   upp
1   Anderss Ersson [Skarper]    
   h Malin Markussdåter    
   s Matz Andersson    
   d Karin Anderssdåter   4     
    
2/3   b Påll Esaiesson [Esars]    
   h Margeta Andersdåter    
   s Erich Pålsson    
   s Matz Pållsson   4     
    
1   b Erich Larsson [Lassus]    
   h Sissla Nielsdåter   2     
    
2/3   b Matz Grelsson [Stenkull]    
   h Margeta Hansdåter    
   d Brita Erssdåter   3     
    
1   b Michell Andersson [Kull]    
   d Barbru Michelsdåter    
   m Jacåb Johansson   upp
   d Kirstin Michelsdåter   4     
    
1/2   b Jacob Larsson [Smeds]    
   h Clara Matzdåter    
   dått Anna Michelssdåter   3     
    
1   b Erich Masson [Guttas]    
   h Gertru Anderssdåter   2     
    
   Inhyses Hindrich Massons hustru    
   Gertru Massdåter    
   Walbårg Matzdåter   1     
    
MAXMÅ    
1   b Simån Bertilsson [Kagg]    
   s Påll Simonsson    
   s Simån Simånsson    
   d Brita Simonsdåter   4     
    
1   Anders Michelsson [Finne]   upp
   h Walbårg Larssdåter    
   b Matz Michelsson    
   h Margeta Makussdåt    
   d (!) Brita Michelsdåter   5     
    
1/4   Päär Simånsson [Herus]    
   h Ellsa Jacåbssdåter   2     
    
1/3   b Anders Michelsson [Puss]    
   h Helga Jacåbsdåtter   2     
    
1/3   Matz Markusson [Heir]    
   h Helga Massdåter    
   s Helga Matzsdåter (!)   3     
    
2/3   b Lass Hindersson    
   h Margeta Erssdåtter   2     
    
1/2   b Hindrich Erichsson [Kock]    
   h Gertru Erssdåter   2    upp
    
   Inhyses Margeta Markussdåt   1     
    
2/3   Maria Pijga   Öde   §  
2/3   Bertill Persson   Öde     
2/3   Gertru Enckia   Öde     
    
   Jacåb Markusson    
   h Gertru Matzdåter    
    
TEUMA    
1/2   b Hans Persson    
   s Walbårg Persdåt    
   s Margeta Perssdåter   3     
    
QWIMÅ    
1/2   b Hanss Jacobsson [Borgmästars]    
   s Matz Hansson    
   h Brita Simånsdåter   3     
   upp
    
1/2   b Michell Ersson [Rådman]    
   h Barbru Bertilsdåter   2     
    
BERTBY    
1   b Michell Erichsson [Storkålax]    
   h Maria Massdåter    
   b Simån Ersson   3     
    
3/4   b Carl Matzson [Lillkålax]    
   h Kirstin Simonssdåter    
   bror Christer Masson    
   h Maria Olssdåter   4     
    
2/3   b Matz Erichsson sielf knecht [Strandas]    
   s Lisa Erichsdåter   1     
    
1   b Hindrich Olsson [Ollus]    
   h Malin Bertilsdåter    
   b Joseph Ohlsson   upp
   h Anna Simånssdåter   4     
    
5/8   b Thomass Simånsson [Antus]    
   h Brita Jacobzdåter    
   bror Erich Simonsson   3     
    
1/2   b Mårten Simånsson [Gåll]    
   h Karin Simånssdåter   2     
    
2/3   b Simån Jörensson [Jåfs]    
   h Gertru Iacåbzdåt    
   s Anders Simånsson   3     
    
5/8   b Matz Jörensson [Mattus]    
   h Gertru Clemetzdåter   2     
    
1   b Matz Jacåbsson [Tåppar]    
   s m Mårthen Grelsson    
   h Karin Simånssdåter   3     
   upp
1   b Zacarias Erichsson [Zachris]    
   b Simån Ersson    
   b Esaiass Ersson    
   s Karin Erichzssdåter   4     
    
1/2   Johan Markusson död [Backils]    
   hustru Ingher   0     
    
3/4   Karin Enckia ödes [Trött]    
    
3/4   b Gabriel Johansson [Pedars]    
   h Margeta Carlssdåter   2     
    
2/3   Simån Peerss Thors Enkia [Thors]    
   m Johan Matzson    
   h Anna Ollssdåter   3     
    
1/3   b Matz Olsson [Svens]    
   h Maria Hanssdåter   2     
   upp
KÅFIÅKIJ    
1   b Simån Carlsson [Storvidd]    
   h Brita Abramssdåter    
   b Anderss Carlsson    
   h Brita Mårtenssdåter    
   b Matz Carlsson    
   h Karin Abramssdåter   6     
    
1   b Måhns Masson [Månsus]    
   s Mårthen Månsson    
   d Gertru Månssdåter    
   d Barbru Månssdåter    
   p Karin Massdåter   5     
    
1   b Hendrich Masson [Bertils]    
   h Anna Simånssdåter    
   d Karin Henderssdåter   3     
    
1   Anderss Jönsson Öde    
   upp
KARFZÅR    
3/4   b Matz Michellsson [Tåss]    
   h Beata Matzdåter    
   s m Åke Peersson    
   h Margeta Isakzsdåter   4     
    
2/3   Erich Larsson [Håfman]    
   h Dårdi Mårtensdåter    
   b Anders Larsson   3     
    
1   Simån Simånsson [Kavus]    
   h Margeta Simånsdåt    
   s Göstaf Simånsson    
   h Margeta Siffersdåter    
   d Gertru Simånsdåter   5     
    
3/4   b Johan Bärtilsson [Herr]    
   h Margeta Mårtensdåter   2     
    
3/4   Jacåb Carllsson [Skarper]   upp
   h Kirstin Josephsdåter   2     
    
1/2   b Påll Persson [Pärus]    
   h Lisa Simånsdåter    
   s Johan Persson   3     
    
11/4   ...      §  
   ... von Schrowes Settrij [Håf]   1   §  
    
REKIPELDÅ    
1   b Erich Jacåbsson [Pet]    
   h Helga Massdåter   2     
    
11/4   b Isak Jacobsson [Jåfs]    
   h Karin Hinderssdåter    
   b Matz Jacobsson    
   h Margeta Bertelsdåter   4     
    
1   b Hendrich Jöransson [Smeds]    
   h Barbrå Johansdåter   2    upp
    
1   Jacåb Hansson [Simons]    
   Walbårg Pålssdåter    
   s Maria Hansdåter   3     
    
1   Anders Michillsson [Lillkarhu]    
   h Walbårg Jacåbsdåter   2     
    
1   b Bärtil Erichsson [Storkarhu]    
   h Karin Åkessdåter    
   s Erich Bärtilsson    
   h Maria Andersdåter   4     
    
1   b Hendrich Bärtilsson [Omars]    
   h Margeta Markusdåter    
   s Michell Hindersson   3     
    
1   b Mårthen Ersson [Klemets]    
   hust Walbårg Markussd    
   s Thåmas Mårtensson   upp
   b Brita Mårtenssdåter   4     
    
1   b Michell Israelsson [Israels]    
   son Anders Michellsson    
   dåt Walborg Michelsdåt   4     
    
1   b Johan Mazson [Josskarhu]    
   h Kirstin Hendersdåt    
   p Anna Larssssdåter   3     
    
11/6   Markus Markusson [Wäst]    
   s (sic) Erich Hansson    
   h Brita Markussdåt   3     
    
1   Anders Israelsson [Korfwolain]    
   h Lisa Erssdåter    
   s Matz Andersson   3     
    
1   Johan Mårtensson [Bengs]    
   h Lisa Mårtensdåter   2    upp
    
1   b ... Erich Pålsson [Långs]      §  
   h Margeta Mårtensdåter    
    
5/6   b Bertil Hansson [Kastus]    
   h Maria Pållsdåter    
   b Thåmas Hansson   3     
    
1   b Påll Erichsson [Ehrs]    
   h Brita Bertilsdåter    
   s Matz Pållsson   3     
    
11/3   Simån Hannsson [Bjons + Pörnull]    
   h Lijsa Michelsdåter    
   s h Anna Bertilsdåter   3     
    
   Inhyses Brita Thåmassdåt   1     
   Karin Anderssdåter   1     
   Karin Jacåbzdåter   1     
   upp
JÖRELLÄ    
1   b Mårten Siffersson [Jåfs]    
   s Lass Mårtensson    
   h Brita Massdåter    
   s Hendrich Mårtensson    
   h Lisa Isakzdåter   4     
    
1   b Matz Hansson [Bertils]    
   h Brita Hinderssdåter   2     
    
1   b Gabrill Jacåbsson [Jacobs]    
   h Karin Hinderssdåter    
   d Margeta Gabrielsdåter   3     
    
11/2   b Johan Matzson [Hertull]    
   h Brita Hinderssdåter    
   s Barbru Matzdåter    
   p Maria Jacåbzdåter    
   s Anna Matzdåter   5     
   upp
1   b Erich Andersson [Heinull]    
   h Karin Olssdåter    
   b Thåmass Andersson    
   p Rakell Ollssdåter   4     
    
1   b Johan Hindersson [Kattill]    
   h Walbårgh Erssdåter    
   son Johan Johansson    
   h Walbårg Michelssdåter    
   dåt Lisa Johanssdåter   5     
    
1   b Johan Ersson Ödes [Johans]   0     
    
1   b Thåmas Jörensson [Nickull]    
   h Margeta Jacåbzdåter   2     
    
ANDILLA    
1   b Matz Eliesson [Hirsal]    
   h Margeta Massdåter   2     
   upp
1   Michill Matzson ... [Hertus]      §  
   h Margeta Jacåbzdåter    
   s Matz Michelsson    
   s Thomass Michelson    
   d Brita Michelssdåter   5     
    
1   Michell Masson Manill    
   h Anna Jacåbzdåter    
   b Mårten Matzson    
   h Anna Hanssdåter   4     
    
11/4   b Matz Michelsson [Nyby]    
   h Karin Isakzdåter    
   d Anderss Persson    
   p Karin Peerssdåter   4     
    
1   Skoonbärghz Enckia ... [Antill]   0   §  
    
3/4   b Thåmass Bärtilsson [Grannas]    
   h Lisa Hanssdåter   upp
   s Simån Thåmasson    
   h Brita Isakzdåter   4     
    
11/4   Ländzman Mårten Bärtilsson [Ruts]    
   h Margeta Johansdåter    
   s Hendrich Mårtensson    
   d Matz Hansson    
   p Brita Sifferssdåter   5     
    
LOMBY    
1   b Mårten Staffansson [Rasmus]    
   h Gunilla Simånsdåter    
   s Thåmass Mårtensson   3     
    
1   b Bengt Bertilsson [Ohlis]    
   h Brita Eskilsdåter   2     
    
1   b Johan Olåfzson [Ingå]    
   h Maria Erssdåter   2     
   upp
1   b Anderss Hansson [Jäppil]    
   h Lisa Hindersdåter   2     
    
1   Brita Nielssdåter [Nissil]    
   d Simån Mårtensson   2     
    
1   b Mårten Bertilsson [Knuts]    
   b Anderss Bertilsson    
   h Brita Ersdåter    
   s Brita Bertilsdåt   4     
    
1   b Axill Johansson [Skrifvars]    
   s Malin Johanssdåter   2     
    
1   b Anders Siffersson [Kylkinen]    
   h Maria Johansdåter    
   s Johan Andersson    
   h Brita Anderdåter    
   dott: K: Andersdåter   5     
   upp
1   b Mårten Ersson [Thors]    
   h Anna Siffersdåter   2     
    
1   b Hanss Matzson Breklig [Kulp]    
   h Lijsa Carlssdåter    
   s Thomass Hansson    
   h Karin Johanssdåter   3     
    
1   b Markuss Ersson Siuklig [Martois]    
   h Margeta Isakzdåter   2     
    
1   b Mårten Masson [Kaustinen]    
   s Staffan Mårtensson    
   s Johan Mårtensson   3     
    
1   b Mårten Johansson [Budd]    
   h Anna Mårtenssdåt   2     
    
BÄRGH BY    
11/4   Walbårg Ennkia Jussill   upp
   s Anderss Jacåbsson    
   s Olåf Jacåbsson    
   h Lijsa Mårtenssdåter    
   Inhyses Lisa Josepsdåter   5     
    
1   b Isak Hendersson [Kjötar]    
   h Brita Matzdåter    
   p Walbårg Massdåter   3     
    
1   b Pär Hindärsson [Ollil]    
   h Brita Andersdåter    
   Pig Anna Thomassdåter   3     
    
1   b Michill Simånsson [Smeds]    
   h Margeta Carlsdåter    
   d Margeta Michelsdåter   3     
    
11/4   b Anders Jacåbsson [Kjerp]    
   h Margeta Bärtelsdåt    
   s Gertru Jacobzdåter   3    upp
    
1   Walbårgh Ennckia Ollis [Talus]    
   Walbårg Michelssdåter   2     
    
1   b Hanss Matzson [Jopers]    
   d Walbårg Hansdåter    
   s ... Ennkia Maria Thåmassdr      §  
   p Brita Jacåbzdåter   4     
    
1   b Johan Jorensson [Kånsti]    
   m Erich Matzson    
   d Maria Johanssdåter   3     
    
   Inhyses Nielss Isakzson   1     
    
KÅSK BY    
1   b Isak Larsson [Storknäck]    
   s Samuell Isaksson    
   h Anna Henderssdåter    
   m Peer Masson   upp
   h Anna Isakzdåter   5     
    
1/2   b Jacåb Mårtensson [Kneck]    
   s Matz Jacåbsson    
   h Kirstin Ollsdåter    
   d Maria Jacåbzdåter   4     
    
1   b Bertil Olssån [Kråka]    
   s Thomass Bertilsson    
   h Maria Nielsdått    
   d Maria Bertilsdåter   4     
    
1   b Staffan Michelsson [Sippus]    
   d Brita Staffansdåter    
   ...m Matz Mårtensson    
   h Margeta Erssdåter   4     
    
1   b Michel Thåmasson [Råndman?]    
   h Margeta Andärsdåter    
   E: Margeta Siffersdåt   3    upp
    
2/3   b Åke Johansson [Gråbbil]    
   h Brita Erichzdåter   2     
    
5/8   Matz Knubz Ennkia    
   s Maria Massdåter   2     
    
5/8   b Erich Ersson ibid [Knubb]    
   h Walbårg Andersdåt    
   Inhyses Margeta Larsdåter   3     
    
1   b Simon Bruseson [Klemets]    
   h Brita Simånsdåter    
   b Johan Bruseson   3     
    
1   b Erich Ersson Nikånen    
   h Dårdi Michelssdåter    
   p Karin Månssdåter   3     
    
1   b Anderss Josephson [Kamis]   upp
   s Isak Samuellsson    
   h Sara Anderssdåter    
   s Anna Josephsdåter   4     
    
3/4   b Erich Michellsson [Bengs]    
   h Anna Anderssdåter    
   s Karin Michelssdåter   3     
    
11/2   b Simån Simånsson [Dalkars]    
   h Ingebårg Iönssdåter    
   d Maria Simånssdåter   3     
   Inhyses Gertru Andersdåt   1     
    
MIEMOSBY    
1   b Jacåb Abramsson [Juvas]    
   h Karin Thomassdåter    
   s Margeta Abramssdåter    
   s Anna Abramssdåter    
   b Isak Abramsson   5     
   upp
1   b Åke Simånsson [Grannas]    
   h Maria Isakzdåter   2     
    
11/4   b Peer Jacobssån [Miemois]    
   s Michell Peersson    
   h Lisa Johanssdåter    
   d Anna Perssdåt   4     
    
1   b Per Thomesson [Tun]    
   h Margeta Massdåter    
   b Simån Thåmasson    
   h Lisa Johansdåter    
   d Anna Thomassdåter   5     
    
1   b Gabrill Åkesson [Karjalain]    
   h Brita Hindärssdåter    
   p Walbårg Mårtenssdåt   3     
    
1   b Johan Peersson [Kroks]    
   h Margeta Erichzdåter   2    upp
    
1   Matz Simånssons Enkia [Grims]    
   s Michell Matzson    
   h Anna Johanssdåter    
   s Simån Matzsson   4     
    
1   b Grels Siffersson [Grims]    
   h Margeta Hanssdåter    
   s Walbårg Hanssdåter   3     
    
MÄKIPÄ    
3/4   b Johan Hansson Breklig [Olis]    
   h Anna Staffanssdåt    
   måg Jacob Grelsson    
   s Walbårg Hanssdåter   2     
    
11/6   Hendrich Johansson [Grägg]    
   h Gertru Massdåter   2     
    
1   b Bertil Andärsson [Antolis]   upp
   h Brita Matzdåter    
   fad Anderss Matzssonn   3     
    
1   Staffan Swensson Sielf Såldat    
   måg Johan Carlsson    
   h Walbårg Staffanssdåt   2     
    
1   Abram Masson [Murkais]    
   h Maria Matzdåter    
   b Michell Masson    
   b Johan Masson   4     
    
43/4   Wöråbårgz Säterij    
    
   Inhyses    
   Brita Bertilsdåter   1     
    
REKI IOKI    
1/4   b Erich Hansson [Pytar]    
   h Walbårg Erssdåter   upp
   d Karin Erichzdåtter   3     
    
1   Beata Ennkia [Kullas]    
   son Erich Michelsson    
   dåtter Karin Michelsdåt   4     
    
1   b Simån Jacåbsson [Rex]    
   h Margeta Hindersdåter   2     
   Inhyses Walbårg Jacobzdåt   1     
    
5/6   b Hanss Andersson [Antus]    
   s Anderss Hansson    
   h Brita Massdåter    
   d Margeta Hanssdåt   4     
    
1/2   b Michell Bertilsson [Brams]    
   s Lass Michelsson    
   h Barbrå Siffersdåt    
   d Lisa Michelssdåtter   4     
   upp
1   Matz Masson Knuts    
   m Michell Hansson    
   h Helga Matzdåtter    
   p Karin Peerssdåter   4     
    
1   b Matz Markusson [Höijer]    
   h Brita Jorenssdåt   2     
    
1   b Simån Simånsson [Smårus]    
   s Brita Simonsdåtter   2     
    
1   b Thåmass Jacåbsson [Antbrams]    
   h Gertrå Olssdåter    
   s Anders Thåmasson    
   h Malin Anderssdåt   4     
    
1   b Mårten Persson [Bagg]    
   h Maria Simånssdåt    
   s Simån Mårtensson    
   s Pär Mårtensson   4    upp
    
12/3   b Jacåb Bertillsson [Påhls]    
   s s Jacåb Andersson    
   s Elin Bertilssdåter   3     
    
3/4   Matz Matzson Swänss    
   h Karin Josephsdåter    
   s Swen Masson    
   s Erich Matzson   4     
    
11/4   Erich Josephsson [Nygård]    
   h Walbårg Massdåter    
   s Åke Erichsson   3     
    
   Inhyses Joren Helssing    
   h Barbru Perssdåter   2     
   Håkan Ollson medh sin hustru   2     
   Malin Simånssdåtter   1     
    
LÅLAX   upp
1   b Jacåb Andersson [Jåfs]    
   h Malin Perssdåter    
   b hustru Karin Peersdåt   3     
    
1/2   b Mårten Hindersson [Jåssis]    
   h Brita Hanssdåter    
   b h Brita Erssdåter    
   p Margeta Jacåbzdåter   4     
    
1   Karin Enkia [Ollus]    
   s Mårten Simånsson   2     
    
1   Per Thomasson öde [Enges]    
    
11/4   bond Hans Larsson [Måsa]    
   h Walbårg Erssdåter    
   sh Walbårg Erssdåter   3     
    
1   Jacåb Matzson [Bredfors]    
   h Karin Jacåbzdåter   upp
   s moder Margeta Jönssdåter   3     
    
1/2   Anderss Bertilsson öde [Helsing]    
    
2   Capit: Arfwed Hindersson [Haga]    
   d Anderss Masson    
   d Karin Arfwessdåter   2     
    
   Inhyses Lisa Anderssdåter   1     
   Brita Thåmassdåter   1     
    
TUKUR    
1   b Lass Erichsson [Brors]    
   h Lisa Jacåbzdåter    
   b Michel Erichsson   3     
    
1   b Påll Staffansson [Akers]    
   h Brita Erichzdåter   2     
    
1   b Matz Bertilsson [Skått]   upp
   h Maria Erichzdåter   2     
    
11/12   b Simån Andersson [Sväls]    
   h Walbårg Isaksdåter    
   s Kirstin Isakzdåter   3     
    
3/4   b Hendrich Michellsson [Rex]    
   h Kirstin Anderssdåter   2     
    
3/4   b Hendrich Hansson [Back]    
   h Sophia Ollsdåter   2     
    
1   b Abram Hansson [Ehrs]    
   s Hans Abramsson    
   h Maria Thåmassdåter    
   s Matz Abramsson    
   h Maria Isakzdåter    
   p Helga Matzdåtter   6     
    
3/4   Isak Andersson [Finne]   upp
   h Lisa Matzdåter   2     
    
1   Jacåb Simånsson [Jåfs]    
   h Karin Hanssdåter    
   måg Matz Brusesson    
   h Brita Jacåbzdåter   4     
    
1   b Hans Markusson [Grind]    
   h Anna Erssdåter    
   d Walbårg Hansdåter   3     
    
   Inhyses Simån Ersson   1     
   hustru H ... S ...      §  
    
11/2   Pastor.. herr Christiern Wernbärgh    
   h Inger Håkanssdåter    
   d Margreta Christiernssdåt    
   drengar och pigor 2   7     
    
1/2   h:r Mårtenss Ennckia   upp
   d Gösta Markusson    
   p Brita Jacåbssdåter   3     
    
1   h:r Gustaf Gammall    
   h Abluna Byrgelssdåtter    
   p Margeta Jacåbssdåter   4     
    
   h:r Johan .....      §  
   h Maria Gamall   2     
    
   Göstaf Klåckar    
   h Kirstin Matzdåter   2     
    
KIMÅ    
1/3   b Johan Isaksson    
   h Walbårg Brusiedåtter      §  
   s Gustaf Johansson    
   dåtter Barbru Johansdåtter   4     
    
1/4   Mårthen Markusson   upp
   h Gertru Olssdåtter    
   s Simon Mårthensson    
   h Dårdi Massdåtter    
   d Marij Mårthensdåtter   5     
    
3/4   b Mårthen Mårthensson    
   h Margeta Simånssdotter    
    
1   b Mårthen Masson    
   h Kirstin Thåmassdåtter    
   b Gustaf Masson   3     
    
1/2   b Anderss Larsson    
   h Helga Massdåtter    
   d Johan Hansson   3     
    
1/3   b Michell Simånsson    
   h Karin Jacobssdåtter   2     
    
1/4   b Matz Grelsson   upp
   h Anna Erssdåtter   2     
    
3/4   b Simån Larsson    
   h Anna Mårthenssdåtter    
   s Hendrich Simånsson    
   s Mårthen Simånsson    
    
1/4   b Simån Mårthensson    
   h Walbårg Michelssdåtter    
   s son Mårthen Masson    
   s Lisa Matzdåtter    
   d Mågass Bertelsson   5     
    
3/4   b Erich Siffersson    
   s Anderss Ersson    
   d Margeta Erichzdåtter   3     
    
1/4   b Johan Siffersson    
   h Margeta Massdåtter   2     
   upp
1/3   b Anderss Persson    
   moder Margeta Hindersdåtter   2     
    
3/4   b Matz Jacåbsson    
   h Walbårg Simånssdåtter    
   s Jacåb Matzsson    
   son Isak Masson   4     
    
1   Jacåb Hindersson    
   s Hindrich Jacåbsson    
   h Walbårg Larssdåtter    
   s Mårthen Jacåbsson    
   h Karin Erssdåtter    
   s Johan Jacåbsson   6     
    
3/4   b Thåmas Masson    
   h Ingebor Jacåbssdåtter    
   s Johan Thåmasson    
   h Gertru Thåmassdåtter   4     
   upp
1/4   b Jacåb Simånsson    
   s Matz Jacåbsson    
   h Lisa Carlssdåtter    
   s Isak Jacåbsson    
   h Ingebår Simånssdåtter    
   s Joseph Jacåbsson   6     
    
1/3   b Knut Markusson    
   s Anderss Knutsson    
   s Erich Knutzson    
   d Karin Knutzdåtter   4     
    
1/3   b Staffan Jörensson    
   h Margeta Mårthenssdått    
   b Joseph Jörensson   3     
    
1/4   b Larss Ersson    
   h Barbru Larssdåtter   2     
    
1   Inhyses Gertru Bertilsd   1    upp
   Sophia Byrgelssdåtter   1     
   pig J ...    
    
Efterskrefne äro Såldatzhustrur    
    
ÅRFWAIS    
   Anna Jonssdåtter    
   Gertru Matzdåter    
   Barbu Bertilsdåtter    
   Barbru Nielssdåtter    
   Gertru Mårthenssdåtter    
   Brita Jacobsdåtter (?)    
   Anna Simånssdåtter    
    
KARFWATH    
   Margeta Matzdåtter    
    
OXKANGAR    
   Walbårg Abramssdåtter    
   Gertru Massdåtter   upp
   Brita knechthustru    
   Margeta Abramssdåtter    
   Gertru Anderssdåtter    
    
LOOTHLAX    
   Maria Hanssdåtter    
   Brita Simånssdåtter    
   Margeta Jacåbssdåtter    
   Maria Eskilsdåtter    
   Walbårgh Simonssdåtter    
    
PALWIS    
   Walbårg Anderssdåtter    
   Walbårgh Larssdåtter    
    
KÄRKLAX    
   Gertru knechthustru    
   Gertro Sifferssdåtter    
   Karin Thåmassdåtter    
   Kirstin Nielssdåtter   upp
    
MAXMÅ    
   Walbårgh Johanssdåtter    
    
BERTHBY    
   Dårdi Abramssdåtter    
   Gertru Massdåtter    
    
KÅFJÅKIJ    
   Brita Massdåtter    
   Gertru Johanssdåtter    
    
KARFZÅR    
   Anna Isakzdåtter    
   Brita Jacobzdåtter    
   Beata Erichzdåtter    
    
REKIPÄLDÅ    
   Maria Isakzdåtter    
   Walbårg Grelssdåtter   upp
   Margeta Pållsdåtter    
   Walbårg Hinderssdåtter    
   Elinn Bertilssdåtter    
    
JÖRÄLLÄ    
   Helga Hinderssdåtter    
    
ANDILLA    
   Anna Eliedåtter    
   Walbårg Eliessdåtter    
   Margeta Mårthenssdåtter    
    
LOMBY    
   Karin Hinderssdåtter    
   Maria Jacåbsdåtter    
   Lisa Olssdåtter    
   Margeta Perssdåtter    
    
BERGHBY    
   Brita Larssdåtter   upp
   Brita Olzdåtter    
    
KÅSKBY    
   Margeta Åkessdåtter    
   Margeta Brusidåtter    
    
MIEMOSBY    
   Lisa Morthenssdåtter    
   Walbårg Massdåtter    
   Karin Hanssdåtter    
    
MÄKIPÄÄ    
   Karin Larssdåtter    
   Barbru Matzdåtter    
   Maria Matzdåtter    
    
REKIJOKIJ    
   Malin Markussdåtter    
   Margeta knechthustru    
   Karin Thåmassdåtter   upp
    
LÅLAX    
   Helga Grelssdåtter    
   Walbårgh Mårthenssdåtter    
   Gertru Anderssdåtter    
   Dårdi Arfwidzdåtter    
    
TUKUR    
   Brita Isakzdåtter    
   Gertru Larssdåtter    
   ... Michelssdåtter    
   Anna Anderssdåtter    
    
KIMÅ    
   Anna Matzdåtter    
   Brita Carllssdåtter    
   Brita Isakzdåtter    
   Agneta Matzdåtter    
   h Anna Massdåtter ...    
   upp
763 personer    
Wöro Februari 1674    

Upptecknade av Joakim Förars.