några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Karfvat  KAITZOR  OXGANGAR  Quimo  Maxmo  Kercklax  PALVIS  LOTLAX  BÄRTEBY  KARFSOR  KÅFJÅCKI  TUKUR  LÅLAX  RÖKIO  MÄCKIPÄ  MIEMOSBY  KÅSKEBY  BERGBY  LOMBY  REKIPELDO  JÖRELA  ANDIALA 
Mantals Längd af Wörå Sochn     Mantals Längd öfwer Korsholms    
Pro Anno 1706     Lähns Norre Fögderie och Wöro Sochn    
     Pro A 1707    
    
s. 1239ff.     s. 1527ff.    
    
Karfvat     Karfwat    
1   Mårten Ulfwens      1   Mårten Ullwis     
   h Karin      hustr Karin     
   d Erich         dräng Peer        
   d Peer Anders         pig Anna        
   p Anna        pig Maria     1     
   p Maria     1     
     2/3   Michell Lassus [Lassus]     
2/3   Michell Larsson [Lassus]      hustr Anna     
   h Anna      dräng Anders      1        
   p Susanna     1     
     2/3   Erich Peet     
2/3   Erich Peersson [Pet]      hustr Brita     
   h Brita      dott Anna      upp
   d Anna     1      bolagzm Lars        
     hustr Barbro     1     
    
1   Mattz Mårtzon [Rennars]      1   Matts Rennas     
   h Brita         hustr Brita     
     dräng Abram      1        
    
1/2   Anders Michelsson [Kåck]      1/2   Anderss Kåck     
   h Walborgh         hustr Walborg        
    
1/3   Simon Hendersson [Eurs]      1/3   Simon Aura [Eurs]     
   d Erich     pig Beata       
   p Beata     1      dräng Erich      1        
    
Pasts   Landbon Lars Erss     
   h Barbru     1     
    
KAITZOR     KAITZOR    
1   Johan Håkansson [Keijsar]      1   Johan Keijsar     
   h Gertru      hustr Gertru    upp
   s Jacob      1         son Jacob      1        
    
3/4   Johan Johansson [Finnas]      3/4   Johan Finn     
   h Walborg      hustr Walborg     
   b s Johan      1         brorson Johan      1        
    
3/4   Carll Simonsson [Hannus]      3/4   Karl Hannus     
   h Anna         hustr Anna     
     son Simon      1        
1   Johan Hindersson [Heikius]     
   h Barbru      1   Johan Heikus     
   b Påhl         hustr Barbro     
   h Brita     1      brodr Påhl        
     hustr Brita     1     
3/4   Mattz Bertilsson [Bertils]     
   b Jacob         3/4   Matts Bertilss     
   h Brita     1      brodr Jacob        
     hustr Brita     1     
1/4   Isaah Hindersson [Håkus]     
   m Simon         1/4   Isach Håkans    upp
   h Maria     1      måg Simon        
     hustr Maria     1     
1/4   Lars Andersson [Präst]     
   h Brita      2      1/4   Lars Präst     
     hustr Brita        
1/3   Mattz Ulfwens (!)     
   h Brita      1/3   Mattz Sigfredz     
   d Åke         hustr Brita     
   h Maria        dräng Åke        
   d Mårten      1        
    
OXGANGAR     OXGANGAR     hit    
1/2   Anders Mattzon [Abrams]      1/2   Anders Mattzon [Abrams]     
   s Isak         s Isak        
   s Anders         s Anders        
   s h Anna     1      s h Anna     1     
    
1/2   Erich Ryss      1/2   Erich Ryss     
   h Anna      h Anna     
   b Michel         b Michel       upp
   b Anderss      1         b Anderss      1        
    
1/4   Anders Carlsson [Fusius]      1/4   Anders Carlsson [Fusius]     
   h Barbru         h Barbru        
    
1/2   Michell Abramss [Antus]      1/2   Michell Abramss [Antus]     
   s Michell         s Michell        
   h Margeta      h Margeta     
   d Walborg     1      d Walborg     1     
    
1/2   Erich Erichsson [Nissus]      1/2   Erich Erichsson [Nissus]     
   h Helga      h Helga     
   s Hendrich      1         s Hendrich      1        
    
1/4   Johan Mattzon [Skratars]      1/4   Johan Mattzon [Skratars]     
   h Brita         h Brita        
    
1/3   Isaah Simonss [Skeppars]      1/3   Isaah Simonss [Skeppars]     
   h Karin      h Karin     
   s Anna        s Anna      upp
   b e Karin     1      b e Karin     1     
    
1/4   Anders Sigferss      1/4   Anders Sigferss     
   h Kirstin      h Kirstin     
   s Kirstin     1      s Kirstin     1     
    
Quimo     Quimo     jedan    
3/4   Anders Andersson [Rådman]      3/4   Anders Råman     
   h Brita      hustr Brita     
   d Nilss         pig Malin       
   h Lijsa     1      pig Lijsa     1     
    
1/2   Mattz Hansson [Borgmästar]      1/2   Mattz Borgmestar     
   s Johan         hustr Brita     
   syster dotter Karin     1      son Johan        
     systerdottr Karin       
   Laggaren     dräng Mattz      1        
   Thomas Jacobsson        
     inhyses laggaren Thomas       
   upp
Maxmo     Maxmo    
3/4   Johan Westrenius      3/4   Johan Westrenius     
   d Margetha        hustr Maria     
   d Mårten         pig Brita       
   h Anna        dräng Mårten        
   d Johan         dräng Jacob        
   d Jacob Johans         d Jacob Johans      1        
   d Jacob Mattzon      1        
     inhyses Anna Danielsdr       
1/2   Mårten Henderss [Kockois]     
   h Malin      1/2   Mårthen Kockas     
   d Erich      1         hustr Malin     
     dräng Erich        
     sohn Michel      1        
1/3   Hendrich Mattzon [Heir]     
   h Anna      1/3   Hendrich Heijr     
   b Matz         hustr Anna     
   s Margeta        brodr Matz        
   b Johan         systr Margeta       
   s Lijsa     1      pig Lijsa     1    upp
    
   Nembde Man Erich Ryss      1      1/2   Påhl Kagg     
     hustr Karin     
1/2   Påhl Simonson      systr Walborg     1     
   h Karin        
     1/2   Simon Ibidem [=Eurs]     
1/2   Simon Simonss [Kagg/Eurs]      hustr Brita     
   h Brita      son Mårten        
   s Mårten      1         son Gabriel     1     
    
1   Mattz Mattzon [Finne]      1   Matts Finn     
   h Karin      hustr Karin     
   s Daniel         swåg Daniel        
   h Karin     1      hustr Karin       
     dräng Simon      1        
    
1/3   Erich Mattzon [Hals]      1/3   Matts Puss     
   s Margeta        hustr Anna        
   b Mårthen      1        
     1/3   Erich Hals    upp
1/3   Mattz Anderss [Puss]      systr Margeta       
   h Anna         brodr Mårten      1        
    
1/4   Anders Peersson [Herus]      1/4   Anders Heros     
   h Brita         hustr Brita        
    
Kercklax     Kerklax    
1   Carll Michelsson [Öhling]      1   Karl Öling     
   Carl Tomasson         brodr Johan        
   b Johan         systr Beata     1     
   systrt Margeta        
   sýstr Anna     1   Jacob Furunääs     
     hustr Brita     
1   Peer Audas      sohn Jacob      1        
   h Brita     
   s Jacob      1      3      1   Henrich Bertills     
     hustr Helga        
1   Hendrich Simon Bertils     
   h Helga      2      1   Erich Klemess     
     hustr Anna      upp
1   Erich Erichsson [Klemets]      systr Margeta       
   h Anna        systr Anna     1     
   s Margeta       
   s Anna     1   5      1/3   Jacob Audas     
     hustr Karin     
1/3   Jacob Simonsson [Audas]      son Johan      1        
   h Karin        
     1   Michel Storm     
     brodr Johan        
1   Michel Storm      hustr Margeta       
   b Johan         brodr Isach      1        
   h Margeta       
   b Isaah      1      4      1   Matts Skarper     
     hustr Kirstin        
1   Matz Andersson [Skarper]      måg Johan        
   h Kirstin         hustr Margeta     1     
   m Johan        
   h Margeta     1   4      1   Lars Lassus     
     hustr Barbru        
1   Lars Erichsson [Lassus]    upp
   h Barbru      2      2/3   Michel Esaiaesson [Esars]     
     hustr Lijsa     
2/3   Michell Esaiaesson [Esars]      brodr Johan        
   b Esaias         modr Beata     1     
   b Johan        
   m Beata     1   4      1/3   Karin Enckia [Stenkull]     
     dräng Henrich      1        
1/3   Karin Enckia [Stenkull]     
   d Hendrich      1      2      1/3   Gabriel Erichsson [Kux]     
     hustr Karin     
1/3   Gabriel Ersson [Kux]      modr Barbru     1     
   h Karin     
   m Barbru        1   Jacob Guttas     
   d Daniel      1         modr Anna       
     dräng Daniel        
1   Jacob Michelsson [Guttas]      systr Karin     1     
   m Anna       
   d Johan         1   Michel Kullas     
   s Karin     1      hustr Karin     
     brodr Matts       upp
1   Michell Ersson [Kullas]      systr Brita     1     
   h Karin     
   b Mattz         1/2   Simon Smess     
   s Brita     1      son Erich        
     hustr Beata     
1/2   Simon Ersson [Smeds]      dottr Anna     1     
   s Erich        
   h Beata      sochne ... Johan Ersson       
   d Anna     1      inhys Mattz Michelsson hustr Malin       
    
PALVIS     PALWIS    
1/3   Erich Andersson [Ströms]      1/3   Erich Simonss [Ströms]     
   h Anna      hustr Anna     
   b Michel         dräng Thomas      1        
   h Beata     1     
     1/2   Thomas Erss     
1/2   Thomas Jacobsson [Ehrs]      hustr Maria     
   h Maria      brodr Mattz      1        
   b Mattz      1        
     3/4   Mårten Skåtars    upp
3/4   Mårten Ersson [Skåtar]      hustr Lijsa     
   h Lisa      brodr Larss        
   b Lars         hustr Brita       
   h Brita        brodr Erich        
   b Hans         pig Lijsa     1     
   h Anna       
   b Erich         1/4   Simon Petas     
   b Jacob         hustr Karin     
   h Lijsa     1      son Johan      1        
    
1/4   Simon Mattsson [Pet]      1   Mårten Lassos     
   h Karin      hustr Margeta     
   s Johan      1         son Michel        
     hustr Anna       
1   Mårten Larsson [Lassus]      son Larss      1        
   h Margeta     
   s Michel         1   Henrich Yriass     
   h Anna     1      hustr Maria       
     brodr Esaijass        
1   Hendrich Esaiæsson [Yrjas]      pig Maria      upp
   h Maria        brodr Michel        
   b Esaias         hustr Maria     1     
   p Maria     1     
     1   Lars Knuuss     
1   Lars Mattzon [Knuts]      hustr Gertru     
   h Gertrud      brodr Mårten        
   b Mårten         systr Anna       
   s Barbru     1      systr Barbro     1     
    
LOTLAX     LOOTLAX    
1   Mattz Hansson [Norcken]      1   Matts Norcken     
   h Barbru        hustr Barbro       
   m [sv] Isaah         måg [svåg] Isaah        
   h Brita        hustr Brita       
   dott [syst] Walborgh     1      dottr [syst] Anna       
     dottr [syst]Walborg     1     
    
1/2   Philip Andersson [Slögs]      1/2   Philip Slögh     
   p Anna        pig Anna       
   d Elias         pig Brita      upp
   p Beata     1      dräng Elias      1        
    
1/2   Anders Josepsson [Slögs]      1/2   Anders Ibidem     
   h Kirstin      hustr Kerstin        
    
11/4   Uno Carlsson [Blusi]      11/4   Uno Karlsson [Blusi]     
   h Beata         hustr Beata     
     dräng Johan        
     hustr Brita       
     dottr Margeta     1     
    
1   Samuel Mårtzon [Lassus]      1   Samuel Lassus     
   h Helga      hustr Helga     
   d Kirstin     1      dottr Kerstin       
     dottr Karin     1     
    
3/4   Eskill Johansson [Helsing]      3/4   Eskel Hälssing     
   h Gertru         hustr Anna     
     dräng Mattz      1        
   upp
1   Elias Johansson [Backull]      1   Elias Backull     
   h Walborg      hustr Walborg     
     dräng Erich      1        
    
1/4   Mattz Andersson [Snickars]      1/4   Matts Snickars     
   h Karin      hustr Karin     
   s Karin     1      systr Karin       
     systr Maria     1     
    
1/2   Johan Markusson [Åkers]      1/2   Anders Åkers     
   h Brita      hustr Brita        
   sw Anders        
   h Maria     1   4      3/4   Mårten Kullas     
     hustr Brita     
3/4   Mårten Andersson [Klavus]         son Erich        
     sohn Mårten        
1   Esaias Johanss [Ols]      dottr Maria     1     
   h Anna     
   sw Mårten         1   Esaias Ols     
   h Maria     1      hustr Anna    upp
     swåg Mårten Mårten        
3/4   Joseph Josepsson [Skata]      hustr Maria     1     
   h Lijsa     
   sw Thomas         3/4   Joseph Josepsson [Skata]     
   h Walborg     1      hustr Lijsa     
     swågr Tomas        
3/4   Mårten Anderss [Kullas]      hustr Walborg     1     
   h Brita     
   s Mattz         3/4   Mårten Andersson [Klavus]     
   s Erich     1      systr Beata        
    
1/2   Danil Simonss [Rännar]      1/2   Daniel Rennars     
   h Barbru         hustr Barbro        
    
1   Mårten Larss [Kroks]      1   Mårten Krookz     
   m Gertru     1      modr Gertru     1     
     dottr Walborg    
    
1/2   Mattz Mårtenss [Huggar]      1/2   Mattz Hugge     
   h Maria         hustr Maria       upp
    
BÄRTEBY     BERTBY    
3/4   Carll Carlsson [Kålax]      1      3/4   Michel Kålax     
     hustr Margeta     
     dräng Karl        
     dottr Beata     1     
    
1   Anna Enckia [Kålax]      1   Anna Enckia [Kålax]     
   s Anna         måg Anders      1        
     dottr Anna    
     dottr Anna Erssdr (!)    
    
5/8   Mårthen Thomass [Finnas]      5/8   Mårthen Thomasson [Finnas]     
   h Anna      hustr Anna     
   b Michel         brodr Michel        
   h Maria     1      hustr Maria     1     
    
2/3   Johan Michelss [Strandas]      2/3   Johan Strandas     
   h Anna      hustr Anna     
   b h Anna     1      bror hustr Anna      upp
     pig Ingre     1     
    
1/4   Daniel Ohlsson [Backils]      1/4   Daniel Backils     
   h Margeta         hustr Margeta        
    
1   Carll Henderss [Ollus]      1   Erich Ollus     
   p Anna        son Johan        
   b m Matts         hustr Karin       
   h Lijsa     1      dottr Maria     1     
    
5/8   Johan Thomass [Anttus]      5/8   Johan Anttus     
   h Karin      dräng Karl        
   d Carll         pig Maria     1     
   p Maria     1     
     1/2   Matts Gåll     
1/2   Mattz Mårtensson [Gållas]      hustr Margeta     
   h Margeta         dräng Peer      1        
    
2/3   Anders Simonsson [Jåfs]      2/3   Anders Jåfz     
   h Maria      dottr Margeta    upp
   d Margeta        sohn Michel        
   s Michel      1         hustr Karin       
     dottr Maria     1     
    
3/4   Johan Hindersson [Pedars]      3/4   Johan Pedars     
   h Maria         hustr Maria     
     pig Wendela     1     
    
5/8   Daniel Matzson [Mattus]      5/8   Daniel Mattus     
   h Anna      hustr Anna     
   b Mattz         brodr Mattz        
   h Maria     1      hustr Maria     1     
    
1/3   Matz Olåfzon [Svens]      1/3   Mats Swäns     
   s Mårten         son Mårten        
   e Margeta     1      hustr Margeta     1     
    
1   Mattz Tåppars      1   Mattz Tåppar     
   h Anna      hustr Anna     
   b Simon         brodr Simon       upp
   h Sophia     1      hustr Sophia       
     dräng Matts        
     hustr Lijsa       
     pig Anna     1     
    
1   Johan Zachris      1   Johan Zachris     
   h Maria      hustr Maria     
   b Mattz         brodr Mattz        
   s Anna        systr Anna       
   s [fb h] Sophia        systr [fb h] Sophia       
   st m Margeta     1      styfmod Margeta       
     systr Brita     1     
    
2/3   Hindrich Simonss [Thors]      2/3   Hendrich Tors     
   h Lijsa      hustr Lijsa     
   p Maria     1      pig Maria       
     dräng Erich        
     pig Barbro     1     
    
1/2   Michell Esaiasson [Tröttas]      1/2   Michel Tröttas    upp
   h Maria      hustr Brita     
   m Brita     1      modr Brita     1     
    
   inh Beata Thomass     1      inhyses soldathustr    
     Beata Thomassdr     1     
    
   Sochn skrif: Hans         Sochn skrif: Hans Anderss    
     och hustr       
    
   Past: H: Mart: Gal      H: Martin Gallus     
   Mag: Lau: Gezelius      Pastor Gezelius     
   h Cath: Galle      h Catharina     
   d Staphan         jungfr Arenia        
   d Christiern         dräng Staphan        
   d Johan         hustr Margeta        
   p Margeta Mårtzd        dräng Christiern       
   p Marg: Larsdr        hustr Margeta       
   p Anna     1      dräng Johan       
     pig Anna       
     pig Anna      upp
     pig Margeta       
     pig Kerstin     1   13    
    
   Klåckaren Gustaf      Klåckaren Gustaf Gustafsson     
   h Karin      hustr Karin     
   p Brita     1      pig Brita     1     
    
     sochneskräddaren Erich    
     hustr Lijsa       
    
KARFSOR     KARFSOR    
3/4   Michel Mattzon [Tåss]      3/4   Michel Tåss     
   h Brita      hustr Brita     
   d Lijsa     1      dottr Lijsa     1     
    
2/3   Erich Ersson [Håfman]      2/3   Erich Håfman     
   h Anna      hustr Anna     
   b Erich (!)         brodr Matts        
   h Brita     1      hustr Brita     1     
   upp
1/2   Simon Simonss [Kavus]      1/2   Simon Kåfwas     
   h Anna      hustr Anna        
   p Malin     1     
    
1/2   Erich Gustafzon [Kavus]      1/2   Erich Ibidem     
   h Anna      hustr Anna     
   p Anna        pig Anna       
   b Simon      1         brodr Simon      1        
    
3/4   Erich Johansson      3/4   Erich Herr     
   h Anna      hustr Anna     
   s Anna        systr Anna       
   s Barbru     1      systr Walborg     1     
    
1/2   Johan Peersson [Pärus]      1/2   Johan Pedarss [Pärus]     
   h Brita      hustr Brita     
   s Erich         sohn Erich        
    
3/4   Mattz Jacobsson      3/4   Matts Skarp     
   s Erich         son Erich       upp
   h Lijsa        hustr Lijsa       
   s Carll      1         son Karl      1        
     pig Gertru    
1   Anders Erichsson     
   h Anna      1   Anders Anttus      Anders Erichsson    
   d Anders      1         hustr Anna      2   Anna Mattzdr   HT 1722 §177    
    
1/4   Mårten Josepsson [Håf]      1/4   Mårten Håff     
   h Karin      hustr Karin     
   s Maria     1      systr Maria     1     
    
KÅFJÅCKI     KÅFJÅCKI    
3/8   Mattz Carlsson [Storvidd]      3/8   Matts Karlsson [Storvidd]     
   s Carll         s Karl        
   p Maria        hustr Maria       
   d Mattz      1         son Mårten      1        
    
3/8   Peer Simonsson [Lillvidd]      3/8   Peer Simonsson [Lillvidd]     
   h Brita      hustr Brita        
   d Abram      1       upp
     1   Staphan Hindersson [Bertils]     
1   Staphan Henderss [Bertils]      hustr Karin     
   h Karin      dottr Anna        
   s Hindrech         son Henrich       
   d Anna        dräng Michel        
   d Michell      1         dräng Karl     1     
    
1/2   Johan Mårtensson [Månsus]      1/2   Johan Månsson [Månsus]     
   m Karin      modr Karin     
   b Carl      1         brodr Karl      1        
    
1/2   Mattz Mårtensson [Smeds]      1/2   Matts Mårtensson [Smeds]     
   s Mattz      swåg Matts     
   h Anna     1      hustr Anna     1     
    
1/2   Mårten Åkesson [Ingå]      1/2   Mårten Åkesson [Ingå]     
   s Maria        systr Maria       
   d Anna     1     
    
Inh   Kirstin Persdr      1      Inh   Kerstin Persdr       upp
    
TUKUR     TUCKUR    
1   Mårten Larsson [Brors]      1   Mårten Broor     
   h Brita      hustr Brita     
   b Michell         brodr Michel        
   h Walborg     1      hustr Walborg       
     systr Maria     1     
    
1   Mattz Pållsson [Åkers]      1   Mattz Åkers     
   h Malin [? Pro Maria]      hustr Maria     
   d Anders         swåg Johan        
   h Maria         hustr Maria       
   d Johan         dräng Gustaf        
   h Marja        hustr Lijsa     1     
   p Margeta     1     
    
1/4   Anders Andersson [Jont]      1/4   Anders Jåntt     
   b Jacob         hustr Maria     
   p Maria     1      brodr Jacob        
     pig Maria     1    upp
    
2/3   Peer Simonsson [Swäls]      2/3   Peer Swäls     
   h Karin      hustr Karin     
   s Karin        brodr Isach        
   b Isaah         systr Lijsa     1     
   p Lijsa     1     
    
1/4   Anders Christersson [Kock]      1/4   Anders Kåck     
   h Walborg      hustr Walborg     
   p Margeta     1      swåg Mattz        
     hustr Karin     1     
    
2/3   Erich Mattzon [Skott]      2/3   Erich Skått     
   h Maria      hustr Maria     
   b Simon         swäg Maria       
   h Maria        son Matts        
   s Mattz         dotter Anna     1     
   d Anna     1     
    
3/4   Abram Hindersson [Back]      3/4   Abraham Back    upp
   h Anna         hustr Anna     
     systr Gertru     1     
    
3/7   Mattz Hindersson [Rex]      3/4   Mattz Räck     
   h Anna         hustr Anna        
    
1   Mattz Hansson [Ehrs]      1   Matts Erss     
   h Walborg      hustr Walborg     
   b Erich         brodr Erich        
   d Erich         hustr Margeta       
   d Gustaf         dräng Erich        
   h Lijsa     1      pig Barbro     1     
    
1   Simon Thomasson [Jåfs]      1   Simon Jåfz     
   h Lijsa      hustr Lijsa     
   e Anna        swäg Anna       
   d Jacob      1         dräng Mårten        
     pig Maria     1     
    
1   Michell Hansson [Grind]      1   Michel Grindas    upp
   h Margeta      hustr Margeta     
   d Anna     1      dottr Anna       
     sohn Erich      1        
    
1/2   Per Andersson [Finn]      1/2   Peer Finn     
   h Helga      hustr Helga     
    
   Inh Lijsa Mattzdr     1     
    
LÅLAX     LÅLAX    
1   Johan Larsson [Jåfs]      1   Johan Jåssis [pro Jåfs?]        
   h Anna         hustr Anna        
    
1/2   Hindrich Mårsson [Jåssis]      1/2   Matts Persson     
   h Margeta      Margeta Enckia     
   d Jacob         pig Lisa      1        
   h Maria     1     
     1   Erich Michelsson [Ollus]     
   H Anders Ruut      hustr Beata     
   h Brita      pig Karin     1    upp
   d Erich        
   p Maria     1   4      11/4   Henrich Måssa        
     hustr Brita     
1   Erich Michelsson [Ollus]      swåg Simon        
   h Beata         hustr Gertru       
     dräng Jacob        
11/4   Hendrich Hendersson [Måsa]      pig Maria       
   h Brita      pig Margeta     1     
   sw Simon        
   h Gertru        1   Mattz Bredfårss     
   p Brita     1      hustr Maria     
     brodr Jacob        
1   Matz Jacobsson [Bredfors]      hustr Anna       
   h Maria      dräng Erich      1        
   b Jacob        
   h Anna        1   Matts Abramsson [Capteins]        
   d Erich      1         hustr Margeta     
     pig Brita     1     
1   Mattz Abrahamsson [Capteins]     
   h Margeta      2      1/2   Johan Danielsson [Enges]    upp
     modr Margeta     1     
1/2   Johan Danielsson [Enges]     
   p Margeta      1/2   Mattz Dunck     
   m Margeta     1      hustr Karin     
     dottr Brita     1     
1/2   Mattz Hansson [Dunck]     
   h Margeta      2      1/2   Thomas Hälssing     
     hustr Brita        
1/2   Thomas Henderss [Helsing]     
   h Brita     
   d Mattz      1         Inhys Johan Ingmarssons hustr     1     
    
   Inh Johan Imars hust        
    
RÖKIO     RÖKIO    
1/4   Thomas Ersson [Pytar]      1/4   Thomas Pytar     
   h Brita      hustr Brita     
   b Peer         brodr Peer        
   s Maria     1      pig Maria     1     
   upp
1   Mattz Erichsson [Kullas]      1   Mattz Kullas     
   h Maria      hustr Maria     
   b Michel         brodr Michel        
   d Lars         dräng Lars      1        
   p Maria     1     
    
3/4   Erich Hindersson [Rex]      3/4   Erich Rex     
   h Barbru      hustr Barbro     
   d Anna        måg Anders       
   d Anders      1         hustr Anna      1        
    
5/6   Bertill Påhlss [Antus]      5/6   Bertel Anttus     
   h Margeta      hustr Margeta     
   s Maria     1      dräng Johan      1        
    
1   Lars Mattzon [Höijer]      1   Lars Höijer     
   h Anna         hustr Anna        
   s Johan      1         sohn Johan      1        
    
1   Mårten Mattzon [Knuts]      1   Mårten Knuus    upp
   h Lijssa         hustr Lijsa        
    
1/2   Erich Larsson [Brams]      1/2   Erich Brams     
   h Maria      hustr Maria     
   s Lijsa        dottr [syst] Lijsa       
   b Peer      1         sohn [br] Peer      1        
    
1   Simon Simonsson [Småros]      1   Simon Simons [Småros]     
   s Simon         son Simon        
   s Mattz      1         hustr Anna       
     son Matts      1        
    
1   H Gustafz enckia [Gammals]      1   H Gustafs enckia [Gammals]     
   d Peer         dräng Isach        
   p Karin        dräng Michel        
   m H Hendrih      pig Karin       
   h Karin     1      pig Maria     1     
    
1   Mattz Andersson [Antbrams]      1   Mattz Antbram     
   b Anders         hustr Margeta    upp
   s Maria     1      brodr Anders        
     systr Maria     1     
    
1   Mattz Simonsson [Bagg]      1   Mattz Bagg     
   h Brita      hustr Brita     
   b Michel         brodr Michel        
   s Anna        pig Karin       
   s Karin        brodr Mårten     1     
   b Mårten      1        
    
1   Mattz Wernberg      1   Ingrij Wernberg     
   d Erich         dräng Erich        
   p Lijsa        dräng Michel       
   p Sara (?)        pig Sara       
   p Maria     1     
    
11/6   Casper Henderss [Påhls]      11/6   Casper Påhls     
   h Karin      hustr Karin     
   d Anna     1      dottr Anna     1     
   upp
3/4   Mårten Svenson      3/4   Mårten Swänsson     
   h Beata      hustr Beata     
   m Margeta        m Margeta       
   s Margeta     1      s Margeta     1     
    
1/2   Isaah Henderss [Klärck]      1/2   Isach Klärck     
   Helga      hustr Helga     
   s Maria     1      systr Maria       
     dräng Markus      1        
    
11/2   Simon Thomass      11/2   Simon Nygårdz     
   h Lijska      hustr Lijsa     
   sw Beata     1      systr Beata       
     dräng Johan      1        
   Murmest Mattz Mårtzon     
   h Brita        
    
MÄCKIPÄ     MÄKIPÄ    
1/2   Mårten Michelss [Lillånd]      1/2   Mårten Lillåndh     
   h Anna      hustr Anna    upp
   p Gertru        pig Gertru       
    
1/2   Isaah Bertelss [Lånd]      1/2   Isach Låndh     
   h Gertru      hustr Gertru     
   m Brita     1      modr Brita     1     
    
1/2   H Peers Enckia [Gammal]      1/2   H Peers Enck Peldan [Gammal]     
   d Samuel         pig Maria       
   p Maria     1      dräng Mårten      1        
    
1   Mag Isah Wasb      1   H:r Isac Wasbom     
   h Anna      hustr Anna     
   p Anna        pig Brita       
   p Brita     1      dräng Mårten        
     dräng Abram        
     hustr Lijsa     1     
    
11/6   Johan Nilsson [Grägg]      11/6   Johan Grägg     
   h Maria      hustr Maria     
   d Anna     1      dottr Anna      upp
     sohn Simon      1        
    
3/4   Mattz Johanss [Olis]      3/4   Mattz Olis     
   h Karin         hustr Karin        
    
1/2   Isaah Johansson [Sepp]      1/2   Isach Sepp     
   h Lijsa         hustr Lijsa        
    
1   Anders Bertilss [Antohlis]      1   Anders Antolis     
   h Karin      hustr Karin     
   s Isaah         son Isach        
   d Anna     1      dottr Anna       
     brodr Samuel      1        
    
1   Isaah Abramss [Murkais]      1   Isach Murckanen     
   h Margeta      hustr Margeta     
   b Mattz         brodr Mattz        
   h Margeta        hustr Margeta       
   d Mårten         pig Lijsa       
   h Lijsa     1      dräng Abram      1       upp
    
MIEMOSBY     MIEMOS    
3/4   Påhl Persson [Juvas]      3/4   Margeta Enckia [Juvas]     
   s Margeta      dottr Karin        
   p Kirstin     1     
     Inhyses Kerstin Gabrielsdr     1     
    
1   Isak Åkesson [Grannas]      1   Isach Grannas     
   h Maria         hustr Maria        
    
1   Erich Matzs [Tunis]      1   Erich Thures [Tunis]     
   m Maria        modr Maria       
   d Anders         dräng Anders        
   p Anna     1      brodr Daniel      1        
    
11/4   Michell Peersson [Miemois]      11/4   Michel Miemonen     
   h Brita      hustr Brita     
   s Gertru        sohn Karl        
   s Carl      1         swäg Gertru       
     dottr Maria     1    upp
    
1   Gabriell Gabrilsson [Karjalainen]      1   Gabriel Karialainen     
   h Barbru      hustr Barbro     
   d Hans      1         dräng Hans      1        
    
1   Erich Andersson [Kroks]      1   Erich Krook     
   h Karin         hustr Karin        
    
1   Sigfred Grelsson [Grim]      1   Sigfred Grjim     
   h Walborg      hustr Walborg     
   d Matz      1         systr Anna      1        
    
1   Carll Michelsson [Grims]      1   Carll Michelsson [Grims]     
   h Anna      hustr Anna     
   s Maria        systr Maria       
   s Anna     1      swåg Jacob        
     systr Gertru     1     
    
     husman Johan Gabri-    
     elssons hustr Karin     1    upp
    
KÅSKEBY     KÅSKEBY    
1   Carll Carlsson [Storknäck]      1   Karll Storknäck     
   h Karin      hustr Karin     
   s Mickell         brodr Michel        
   h Maria        hustr Maria       
   s Margeta     1      swäg Margeta     1     
    
1/2   Anna Enckia [Kneck]      1/2   Anna Enckia Knäck     
   s Brita     1      systr Brita       
     dräng Isach      1        
    
1   Johan Ersson [Kråkas]      1   Johan Kråkas     
   d Anna        pig Maria       
   p Maria     1      dräng Mårten     1     
    
1   Michell Peersson [Sippus]      1   Michel Sippus     
   h Brita         hustr Brita        
    
1   Johan Simonsson [Klemets]      1   Johan Klemess    upp
   h Brita      hustr Brita     
   s Karin     1      swäg Karin     1     
    
5/8   Mickell Ersson [Knubb]      5/8   Michel Knubb     
   h Karin      hustr Karin     
   s Mattz         sohn Mattz        
   h Lijssa     1      hustr Lijsa     1     
    
5/8   Johan Knubb      5/8   Johan Knubb     
   h Margeta      hustr Margeta     
   b Thomas         brodr Thomas        
     1      1     
2/3   Johan Åkesson [Grobbils]      2/3   Johan Grobbils     
   h Maria      hustr Maria     
   b Erich         brodr Erich        
   h Anna        hustr Anna       
   m Maria     1      modr Maria     1     
    
1   Mattz Hindersson [Råndman]      1      1   Mattz Råndman     
     hustr Gertru    upp
     dräng Johan      1        
    
1   Isaah Isaahsson [Kamis]      1   Isack Kaminen     
   h Maria      hustr Maria     
   b Matz         brodr Mattz        
   h Karin        hustr Karin       
   b Mårten         systr Anna       
   s Anna     1      brodr Mårten      1        
    
     1   Anders Nikonen     
     hustr Maria        
    
     Inhyses Margeta Nikos     1     
    
3/4   Mattz Ersson [Bengs]      3/4   Matts Bängz     
   s Karin        systr Karin       
   b Erich      1         brodr Erich      1        
    
11/2   Hans Dalkarl      11/2   Hans Dalakarl     
   h Margeta      hustr Margeta    upp
   s Simon         sohn Simon        
   p Maria        pig Maria       
   d Michel         dräng Michel        
   p Walborg     1      pig Walborg     1     
    
     Rustmest: hustr Anna     1     
    
     skräddar Enck Sophia    
     Mårtensdotter     1     
    
BERGBY     BERGBY    
11/4   Mattz Olåfsson [Jussil]      11/4   Mattz Jussill     
   h Brita      hustr Brita     
   m Lijsa        modr Lijsa       
   b Staphan      1         sohn Staffan      1        
    
1   Michell Isaahsson [Kjötar]      1   Michel Kötar     
   h Helga         hustr Helga     
     swåg Anders      1        
1   Hendrich Peersson [Ollil]    upp
   h Karin      1   Hendrich Ollill     
   p Barbru        hustr Karin     
   d Johan      1         pig Anna     1     
    
   Lössdrifwersk Karin    
   Mattzdr        
     1/2   Hans Smess     
1/2   Hans Mårtzon [Smeds]      hustr Maria        
   h Maria        
     11/4   Bertel Kerp     
11/4   Bertill Anderss [Kjerp]      hustr Judith     
   h Juddita      brodr Johan        
   b Johan      1         systr Maria     1     
    
1/2   Anders Larsson [Kånsti]      1   Maria Enck: Talus        
   h Karin     
   d Isaah         1   Maria Kånsti     
   h Anna     1      hustr Karin        
    
1   Maria Enckia [Talus]      1      1   Michel Jåpers    upp
     hustr Karin     
1   Michell Michelsson [Jåpers]      brodr Johan        
   h Karin      hustr Anna       
   b Johan         pig Anna     1     
   h Anna     1     
    
   Inh Hans Hanss         sochne smed Hans Hanss        
    
LOMBY     LOMBY    
1   Staphan Rasmus      1   Staffan Rassmus     
   h Anna      hustr Anna     
   s Mårten         son Mårten        
   h Beata        hustr Brita       
   s Mattz         sohn Johan      1        
   d Anna     1     
     1   Mårten Olis     
     hustr Brita        
    
1   Mårten Budd      1   Mårten Budd     
   h Maria      hustr Maria    upp
   s Michel         swåg Michel        
   h Margeta     1      hustr Margeta     1     
    
1   Michel Anderson [Jäppel]      1   Michel Jeppel     
   h Maria      hustr Maria     
   s Maria        brodr Johan        
   b Thomas      1         hustr Maria     1     
    
1/2   Hans Mattzson [Nissil]      1/2   Hans Nissil     
   h Margeta         hustr Margeta        
    
1   Johan Mårtenss [Knuts]      1   Johan Knuus     
   s Erich         hustr Brita        
   h Margeta        swåg Erich       
     hustr Margeta     1     
    
1   Johan Andersson [Kylkinen]      1   Johan Kylkinen     
   s Markus         sohn Markus        
   h Karin      hustr Karin     
   s Johan         sohn Johan       upp
   h Anna        hustr Anna       
   d Brita     1      dottr Brita     1     
    
1/2   Samuel Backman [Skrifvars]      1/2   Samuel Backman [Skrifvars]     
   s (?) Daniel      hustr Maria     
   s Brita        dräng Daniel        
   p Barbru        dräng Johan        
   p Gertru     1      pig Anna     1     
    
1   Lars Sigfersson [Thors]      1   Lars Torss     
   h Kirstin      hustr Kirstin     
   d Mårten      1         dräng Mårten      1        
    
1/2   Johan Mårtenss [Ingå]      1/2   Johan Ingå     
   h Brita      hustr Brita     
   s Lijsa     1      systr Lijsa     1     
    
1   Hendrich Thomason [Kulp]      1   Hendrich Kulpas     
   h Anna      hustr Anna     
   upp
11/4   Mårten Sigferss [Martois]      1   Mårten Kaust     
   h Margeta      hustr Margeta     
   b Isaah         brodr Johan        
   h Brita     1     
     11/4   Mårten Martois     
1   Mårten Bengtzon [Ohlis]      hustr Margeta     
   h Brita         brodr Erich        
     hustr Brita     1     
1   Mårten Staphanss [Kaustinen]     
   h Margeta     
   b Johan     1     
    
REKIPELDO     REKIPÄLDO    
1   Mattz Mattzson [Pet]      1   Mattz Peet     
   h Beata         h Beata        
    
11/4   Mickel Isaksson [Jåfs]      11/4   Michel Jåfz     
   h Margeta      hustr Margeta     
   b Johan         brodr Johan        
   d Anna     1      hustr Lijsa      upp
     brodr Jacob        
     d Anna     1     
    
1   Mårten Henderss [Smeds]      1   Mårten Smess     
   h Gertrudh      hustr Gertru     
   s Barbro     1      systr Barbro     1     
    
1/2   Jacob Hendersson [Lillkarhu]      1/2   Jacob Lillkarhu     
   h Walborg      hustr Walborg     
   s Isaah      1         sohn Isaah      1        
    
1   Sigfred Bertelss [Storkarhu]      1   Sigfred Storkarhu     
   h Margeta      hustr Margeta     
   s Mårten         sohn Mårten        
   h Lijsa     1      hustr Lijsa     1     
    
1   Michel Hendersson [Omars]      1   Mattz Simos     
   h Maria      hustr Anna     
   s Mattz         brodr Simon        
   p Maria     1      hustr Lijsa     1    upp
    
     1   Michel Omar     
     hustr Maria     
1   Mattz Jacobsson [Simons]      sohn Mattz        
   h Anna      pig Maria     1     
   b Simon        
   h Lijsa        1   Johan Israels     
   d Mattz      1         hustr Lijsa     
     brodr Michel        
1   Johan Mårtzon [Klemets]      pig Karin       
   h Giertru      dräng Simon      1        
   d Jacob      1        
     1   Peer Josskarhu     
1   Johan Anderss [Israels]      hustr Margeta    
   h Lijsa      sohn Mårten        
   b Michel         son Samuel        
   p Karin     1      pig Anna     1     
    
1   Peer Johansson [Josskarhu]      1   Johan Klemess     
   s Mårten         hustr Giertru    upp
   s Samuel         brorson Mårten        
   p Anna     1      sohn Erich      1        
    
11/6   Mårten Wäst      11/6   Mårten Wäst     
   h Lijsa      hustr Lijsa     
   s Isach         pig Margeta     1     
   p Margeta     1     
     1   Mattz Kårfwolain     
1   Mattz Anderss [Korfwolain]      hustr Maria     
   s Johan         sohn Johan        
   h Lijssa        hustr Lijsa       
   s Mårten         son Mårten      1        
   d Lijsa     1     
     1   Daniel Langs     
1   Mattz Erichsson [Bengs]      hustr Lijsa     
   h Lijsa      brodr Mårtin        
   s Johan         systr Maria     1     
   s m Anna       
   e Margeta     1   5      1   Mattz Bängss     
     hustr Lijsa    upp
1   Daniel Ersson [Langs]      sohn Johan        
   h Lisa      dottr Anna       
   b Mårtin         dräng Mattz      1        
   s Maria     1     
     5/6   Jacob Kastus     
5/6   Jacob Henderss [Kastus]      hustr Margeta     
   h Margeta         dräng Simon        
     pig Beata     1     
1   Mattz Pållsson [Ehrs]     
   s Mårten         1   Mattz Erss     
   h Margeta        sonhustr Margeta       
   s Matz         son Mattz        
   s Erich      1         hustr Maria       
     sohn Erich      1        
2/3   Sigfred Simonss [Bjons]     
   h Karin      2/3   Sigfred Bions     
   s Lijsa        h Karin     
   s Mårten      1        
     2/3   Erich Pörnull     
2/3   Erich Abramss [Pörnull]      hustr Brita    upp
   h Brita      son Mattz        
   s Mattz      1         hustr Margeta     1     
    
JÖRELA     JÖRALA    
1   Hans Mattzson [Bertils]      1   Hans Bertels [Bertils]     
   h Anna      hustr Anna     
   s Brita        systr Brita       
   s Maria     1      systr Maria     1     
    
1   Lars Anderss [Jåfs]      1   Johan Heinul     
   h Walborg      hust Karin        
   s Michel        
   h Kirstin     1   4      1   Michel Katil     
     hustr Brita     
1   Mattz Matzon [Jacobs]      brodr Johan      1        
   s Margeta       
   s Johan         1   Michel Jåfz     
   h Anna        hustr Kerstin     
   d Margeta     1      swåg Lars        
     hustr Walborg     1    upp
11/2   Mattz Johanss [Hertull]     
   h Margeta      1   Gabriel Jacobs [Jacobs]     
   m Simon         swäg Margeta        
   h Anna        dottr Margeta       
   p Karin     1      dott:dottr Anna     1     
    
1   Mårten Markuss [Nickul]      1   Mårten Nickull     
   h Brita      hustr Brita     
   s Kirstin     1      systr Kerstin     1     
    
1   Johan Mattzon [Heinul]      3/8   Erich Johans     
   h Karin         hustr Anna     
    
1   Michel Johanss [Kattil]      Nybyg:   Mattz Christersson     
   h Brita      hustr Maria        
   b Johan      1        
    
3/8   Erich Ersson [Johans]     
   h Anna     
   s Lijsa     1    upp
    
Nyb:   Mattz Christerss     
   h Maria        
    
ANDIALA     ANDIALA    
1/2   Staphan Peersson [Hirsal]      1/2   Staffan Härsell     
   s Anna      dottr Anna     
    
1   Michell Thomass [Hertus]      1   Michel Thomasson [Hertus]     
   h Brita        hustr Brita       
   b Johan         brodr Johan        
   h Maria        hustr Maria       
   s Anna     1      systr Anna     1     
    
1   Mattz Michelsson [Mannil]      1   Mattz Mannel     
   h Karin      hustr Karin     
   p Barbru     1      pig Barbru       
     dräng Mattz      1        
11/4   Mattz Mattzon [Nyby]     
   h Anna      11/4   Mattz Nyby    upp
   s Oluf         hustr Anna     
   h Lijsa        swåg Olof        
   b Isaah         hustr Lijsa       
   s Karin     1      brodr Isack      1        
    
3/4   Abram Michelss [Grannas]      1   Johan Antil     
   h Anna      hustr Barbru     
   s Michell         dräng Peer      1        
   d Lijsa     1     
     11/4   Hendrich Ruut     
1/2   Johan Jacobsson [Antill]      hustr Lijsa     
   h Barbru         son Mårten        
     dottr Maria       
11/4   Hendrich Ruut      sohn Henrich      1        
   h Lijsa     
   s Mårten         3/4   Abram Michelss [Grannas]     
   d Maria        h Anna     
   d Mårten      1         s Michell        
     d Lijsa     1     
   Rätt Erich Ersson       upp
     Rättare Erich Ersson        
    
     H Anders Ruuth     
     hustr Britha     
     dräng Erich        
     pig Maria     1     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Upptecknade av Joakim Förars.