några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Karuatt  Kaitsår  KåffuiJokij  Oxgangar  Tägumå  Quimå  Bärtby  Lootlax  Palffuis  Kärckilax  Wästermaxmå  Östermaxmå  Karfsåår  Rekipeldhå  Jörälä  Andiala  Lumby  Bärghby  Kåsckeby  Miemåisby  Mäkipä  Reki Jokij  Låålax  Tukur 
Jordebok 1635    
    
Wörå Sochn    
    
Karuatt    
Hans Josephssonn     
Mickill Bängdtsson   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/6    
Mats Sigffredsson   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/6    
Brita Änckia   1/4    
Förmedladt Ibidäm   3/7    
Simon Larssonn     
Erik Matssonn   1/2    
   41/2    
Kaitsår    
Mats Larsson     
Malin Änckia   1/4   ödhes    
Karin Änckia   1/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4   upp
Hindrich Erichsonn [Heikius]   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Thomas Oloffssonn [Hannus]   3/4    
Hindrich Simonsson   1/4    
Jacob Larssonn   1/2    
Anna Änckia   1/4   ödhes    
Oloff Nilssonn   1/3    
Eskill Frantssonn   1/4   ödhes    
   51/12    
KåffuiJokij    
Helga Änckia   1   ödhes    
Brita Änckia   3/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Mats Bärtillsson   3/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Mats Mickillsson   1/2    
Mats Markussonn   1/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
     
Oxgangar   upp
Abram Jönssonn   1/2    
Mats Jönssonn   1/2    
Mats Sigffredhsson   1/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Mats Erikssonn   1/4    
Förmedladt Ibidäm     
Karin Änckia   1/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Mårten Oloffson   1/2    
Nills Erikssonn   1/2    
Sigffredh Matssonn     
   41/3    
Tägumå    
Anders Erikssonn   1/3    
   1/3    
Quimå    
Helga Änckia   1/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Erik Larssonn   1/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4   upp
Brita Änckia   1/4    
   11/4    
Bärtby    
Mårten Mickillsson   1/4    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Simon Jörenssonn   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Eskill Anderssonn   3/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Erik Mårtenssonn   2/3    
Oloff Josepssonn     
Karin Änckia   1/4    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Päär Päärssonn   1/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Erik Simonsson     
Jöran Larssonn   1/4    
Simon Anderssonn   1/2    
Kirstin Änckia   3/4    
Jacob Erikssonn   1/3   upp
Förmedladt Ibidäm   1/3    
Simon Päärssonn [Antus]   1/2    
Hindrik Mårtenssonn   1/4    
Förmedladt Ibidäm     
Jöran Larssonn   1/2    
Jacob Mattssonn   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Mats Mårtenssonn   2/3    
   115/6    
Lootlax    
Kirstin Änckia [Norken]   3/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Hans Mattssonn [Slögs]     
Eskill Brosiusson [Blusi]   11/4    
Eskill Nilssonn     
Grells Mårtensson   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Walbor Änckia   1/4    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Mats Oloffsson [Kullas]    upp
Simon Oloffsonn [Ohls]     
Joseph Oloffssonn   1/2    
aff hans hemman   1/4    
Herr Gabriell   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Jöns Erikssonn   2/3    
Mats Sigffredhsson     
Karin Änckia   1/4    
Jacob Matssonn   1/2    
Simon Larssonn   1/2    
Hindrik Simonsson [Snickars]   1/4    
   122/3    
Palffuis    
Jacob Matssonn   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Sigffredh Matsson   1/4    
Matz Knutssonn   1/2    
Jacob Michillssonn   1/2    
Bärtill Larssonn   1/4    
Erik Larssonn    upp
Clas Larssonn   1/4    
Hans Jöranssonn   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Lars Anderssonn     
   51/2    
Kärckilax    
Mats Jönssonn   1/2    
Mickill Eriksson     
Brita Änckia   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Jacob Thomassonn   2/3    
Lars Erikssonn     
Esaias Påffwallssonn   2/3    
Erik Larssonn   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Malin Änckia   1/4    
Förmedladt Ibidäm   3/4    
Lars Mickillsson   1/3    
Förmedladt Ibidäm   1/3    
Thomas Simonsson   3/4   upp
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Bärtill Larssonn   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Mårten Larssonn   3/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Mats Johanssonn     
   111/2    
Wästermaxmå    
Frants Erikssonn   2/3    
Förmedladt Ibidäm    
Erik Päärssonn   1/3    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Simon Jacobssonn   2/3    
Bärtill Päärssonn   2/3   ödhe    
Markus Simonsson   1/3    
Mårten Jörensson   1/4    
   33/4    
Östermaxmå    
Mårten Staffansson   1   ödhe    
Jacob Larsson   1/4   ödhe   upp
Förmedladt Ibidäm   3/7    
Bärtill Larssonn     
Förmedladt Ibidäm   1/3    
     
Karfsåår    
Lars Simonssonn   3/4    
Hindrik Oloffsson   3/4    
Margeta Enckia   1/4    
Anders Eriksson [Antus]     
Simon Larssonn [Kavus]     
Bängdt Larssonn [Håfman]   2/3    
Nills Oloffssonn   1/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Mickill Clemetsson [Tåss]   1/4    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
   52/3    
Rekipeldhå    
Eskill Matssonn   1/4    
Förmedladt Ibidäm   3/4    
Jacob Hinderssonn [Jåfs]   3/4   upp
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Thomas Matssonn     
Gertrudh Enckia   1/4    
Förmedladt Ibidäm   3/4    
Mickill Matssonn     
Simon Matssonn     
Kirstin Enckia   1/4    
Förmedladt Ibidäm   3/4    
Jöns Karhu     
Israell Larssonn   3/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Erik Clemetsson [Klemets]     
Markus Matsson [Wäst]   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/6    
Lars Matssonn     
Mats Anderssonn   1/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Markus Matssonn   1/2    
Bärtill Swänsson   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/2   upp
Mårten Knutssonn     
Grells Päärssonn   1/3    
Erik Jacobssonn     
Mickill Päärssonn [Bjons och/eller Pörnull]     
Bengdt Rasmusson   1/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Johan Erikss aff Jörälä   1/3    
   181/2    
Jörälä    
Bärtill Bärtillsson     
Mårten Larssonn     
Erik Anderssonn [Heinull]     
Mårten Knutsson     
Sigffredh Larsson     
Johan Erikssonn   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Jacob Josephssonn     
Jöns Eskillssonn   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
    upp
Andiala    
Staffan Hindersson [Hirsal]     
Hans Anderssonn     
Bärtill Eriksson [Grannas]   3/4    
Markus Erikssonn     
Bärtill Hindersson [Ruths]     
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Mats Mickillssonn [Hertus]   11/4    
Mårten Jöranssonn   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
   71/4    
Lumby    
Mats Larssonn     
Bärtill Oloffssonn     
Sigffredh Marckusson     
Jacob Larssonn   3/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Oloff Päärssonn   3/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Mats Månssonn   1/2   upp
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Nills Månssonn   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Bärtill Mårtensson   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Joseph Hinderssonn   1/4    
Förmedladt Ibidäm   3/4    
Anders Swänssonn     
Staffan Kaustinen     
Markus Mårtenssonn   3/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Nills Håckunsson     
   13    
Bärghby    
Mats Clemedtsson   7/8    
Förmedladt Ibidäm   1/8    
Erik Erikssonn   1   ödhe    
Päär Anderssonn     
Brita Enckia   1/4    
Förmedladt Ibidäm   3/4   upp
Åke Päärssonn   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Markus Bärtilsson   3/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Margeta Enckia   1/4    
Förmedladt Ibidäm   3/4    
Mats Jacobssonn     
Mårten Mickillsson   1/2    
Lars Oloffsonn   1/2    
     
Kåsckeby    
Oloff Thomasson   5/12    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Clemedt Jöranssonn     
Staffan Mickillssonn     
Oloff Thomassonn   1/3    
Mats Matssonn   11/4    
Hindrik Påffwellsson   1/3    
Soffpia Enckia [Dalkar]   1/3    
Lars Oloffsonn   1/2   upp
Joseph Andersson     
Lars Mårtensson   3/4    
Erik Erikssonn   3/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Påffwell Larssonn     
Hans Åkessonn     
Förmedladt Ibidäm   1/2    
   102/3    
Miemåisby    
Abram Mårtenssonn [Juvas]   3/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Åke Päärssonn [Grannas]     
Thomas Sigffredhsson [Tun]     
Jacob Miemoinen     
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Erik Knock   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Mårten Thomasson [Karjalain]     
Oloff Anderssonn [Grijm]     
Simon Grijm    upp
   81/4    
Mäkipä    
Bärtill Jönssonn   1/2    
Staffan Päärsson [Olis]   3/4    
Anders Matssonn     
Simon Pärssonn [Grägg]     
Förmedladt Ibidäm   1/6    
Margita Enckia   1/4    
Förmedladt Ibidäm   3/4    
Carll Hinderssonn   3/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Walborg Enckia   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Mickill Nillssonn   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Thomas Eskillssonn   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Staffan Simonsson   3/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Mats Abramsson    upp
Elin Pijga   1/4    
Förmedladt Ibidäm     
   101/2   [91/3   
Reki Jokij    
Walborg Enckia [Pytar]   1/4    
Giöstaff Gabrielss [Kullas]   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Jacob Markussonn [Rex]   3/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Anders Larssonn [Antus]   1/2    
Walborg Enckia [Höijer]   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Mats Knudtssonn [Knuts]   3/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Påffuell Mårtensson [Brams]   1/2    
Bärtill Mårtensson [Smårus]   3/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Hustro Brita     
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Jacob Bärtillsson [Antbrams]   1/4   upp
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Markus Jacobsson [Bagg]     
Gabriell Påffuelsson   11/2   färdzman    
Bärtill Påffuelsson [Påhls]     
Förmedladt Ibidäm   1/6    
Mats Swänssonn [Svens]   3/4    
Sigffredh Andersson   1/2    
Mickill Matssonn     
   145/12    
Låålax    
Knudt Nillssonn [Bredfors]     
Lars Nillssonn   7/8    
Förmedladt Ibidäm   1/8    
Thomas Oloffsson   1/2    
Thomas Larssonn [Haga]   3/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Mårten Oloffssonn   5/12    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Jöns Larssonn [Jåssis]   1/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4   upp
Mats Larssonn   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/2    
Anders Sigffress [Jåfs]     
Päär Thomassonn [Enges]   3/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Mårten Oloffsson   1/3    
Anna Enckia   1/2    
   81/2    
Tukur    
Erik Eriksson     
Simon Matssonn     
Hindrik Simonsson   3/4   ...tigh    
Erik Matssonn   3/4    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Hans Päärssonn     
Anders Andersson   1/2    
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Oloff Anderssonn   3/4    
Simon Mårtensson   2/3    
Påfuell Simonsson   3/4   upp
Förmedladt Ibidäm   1/4    
Oloff Kåck   1/4    
Margeta Enckia     
   91/6    
Summa aff Wörå   [inkl. Oravais o Maxmo]    
Utffatighe och förmedlade hem   371/3    
Ödhe och obesitne hemman   45/12    
Lendzmans hemman     
Summa affkortadt   423/4    
Behåldne hemman   1705/12    
Summarum hemman   2125/6    

Upptecknade av Joakim Förars.