några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
KARFWAT  KAITSÅR  OXGANGAR  LOTHLAX  PALLWIS  KIERKLAX  MAXMÅ  TEUMÅ  QWIMÅ  BERTBY  KÅFIÅKIJ  KARFZÅR  REKIPELDÅ  JÖRELLA  ANDILLA  LOMBY  BÄRGHBY  KÅSKBY  MIEMOSBY  MÄKIPÄ  REKI IOKI  LÅLAX  TUKUR 
LT 1516 s 663     LT 1517 s 581    
Qwarn Tulls Mantahls Lengd af     Mantals och Persone Lengd af    
Wörå Sochen Pro Ao 1675     Wörå Sochn pro Anno 1676    
    
[ÅRWAS]    
    
KARFWAT     KARFWAT    
1   b Josep Mårtensson [Ulvis]     1   Josep Mårtensson [Ulvis]    
   h Lisa Mårtensdotter     h Lijsa Mårtensdr    
   b Lars Mårtensson     b Lars Mårtensson    
   b Anders Mårtensson      b Anders Mårtensson   4     
    
0,6   Lars Michelssons Enckia [Lassus]   1      2/3   Karin Enckia [Lassus]   1     
    
2/3   b Päär Mazson [Pet]     2/3   Päär Mazson [Pet]    
   h Anna Larsdotter     h Anna Larsdr    
   s Erich Peersson      s Erich Peersson   3     
    
1   b Mattz Andersson [Rännars]     1   Mattz Andersson [Rännars]    
   h Lisa Matzdotter     h Lijsa Matzdr   upp
   b Erich Andersson     b Erich Andersson    
   h Brita Peersdotter      h Brijta Peersdr   4     
    
2/3   Capit: Anders Andersson [Eurs]    
   d Matz Ersson    
   f Margeta Michelsdotter     
    
1/2   b Simon Matzson [Kåck]     1/2   Simon Matzson [Kåck]    
   h Karin Thåmasdåtter     h Karin Thomasdr    
   d Lisa Simonsdotter      d Lijsa Simonsdr   3     
    
   Inhyses     Inhyses    
   Åke Ollssons hustru    
   Margeta Ersdotter      Maria Ersdr   1     
    
KAITSÅR     KAITZÅR    
1   b Joseph Markusson [Kejsar]     1   Joseph Markusson [Kejsar]    
   h Margeta Matzdotter     h Margeta Matzdr    
   s Matz Josephsson     s Matz Josephsson    
   d Maria Josephsdotter      d Maria Josephsdr   4    upp
    
0,75   Johan Andersson [Finnas]     0,75   Johan Andersson [Finnas]    
   h Lisa Bertilsdotter      h Lisa Bertilsdr   2     
    
1/3   b Sifred Matzson [Sigfreds]     1/3   Sigfred Matzson [Sigfreds]    
   h Maria Carlssdotter     h Maria Carlssdr    
   s Erich Siffersson     d Gertru Siffersdr   3     
   d Gertru Siffersdotter     
    
0,75   b Hans Thåmasson [Hannus]     0,75   Hans Thomasson [Hannus]    
   h Anna Hansdotter     h Anna Hansdr   2     
   s Abram Hansson    
   s Brita Thåmasdotter     
    
1   b Hendrich Erichsson [Heikius]     1   Simon Hindersson [Heikius]    
   s Simån Hendersson     d (!) Gertru Hindersdr    
   d Gertru Hendersdotter      fad Hendrich Erichsson   3     
    
0,75   Bertill Jacåbsson sjelf såldat [Bertils]     0,75   Bertill Jacobsson såldat [Bertils]    
   upp
0,25   b Thåmas Thåmasson [Präst]     0,25   Thomas Thomassons hust [Präst]    
   h Margeta Larsdotter      Margeta Larsdr   1     
    
0,25   b Håkann Jacåbsson [Håkus]     0,25   Håkann Jacåbsson [Håkus]    
   h Barbru Hendersdotter     s Anders Håkannsson    
   s Anders Håkånnsson      s Johan Håkansson   3     
    
OXGANGAR     OXGANGAR    
1/2   b Matz Abramsson [Abrams]     1/2   Anders Matzson [Abrams]    
   s Anders Matzson     h Malijn Isaksdr    
   h Malinn Isaksdotter     b Carl Matzson    
   s Karl Matzson     h Walborg Simonsdr   4     
   h Walbårg Simånsdotter     
    
1/2   b Erich Matzson [Ryssas]     1/2   Erich Matzson [Ryssas]    
   h Margeta Simånsdotter     h Margeta Simånsdr    
   s Margeta Matzdotter      s Margeta Matzdr   3     
    
1/2   b Grels Matzson [Fusius]    
   h Anna Simånsdotter   upp
   p Brita Siffersdotter     
    
1/2   b Abram Michelsson [Antus]     1/2   Abraham Michelsson [Antus]    
   h Walbor Jönsdotter     s Michell Abramsson    
   s Michell Abramsson     h Kirstin Hansdr    
   h Kirstin Hansdotter     s Abram Abramsson   4     
   s Abram Abramsson     
    
1/3   b Simån Hendersson [Skeppars]     1/3   Simån Hindersson [Skeppars]    
   h Anna Samulsdotter     h Anna Samuelsdr   2     
   p Walbårg Siffersdotter     
    
1/2   b Gösta Hansson [Skratars[     1/2   Gustaf Hansson [Skratars[    
   h Walbårg Mårtensdotter      h Walborg Mårtzdr   2     
    
1/2   b Isak Ericksson [Nissus]     1/2   Nielss Isaaksson [Nissus]    
   d Margeta Isaksotter      Margeta Isaksdr   2     
    
1   b Sifredh Andersson [Sigfrids]     1   Sifred Andersson [Sigfrids]    
   h Gärtru Jacåbsdotter      h Gertru Jacobsdr   2    upp
    
   Inhyses Margeta Hansdotter      Inhyses Margeta Hansdr   1     
    
LOTHLAX     LOTHLAX    
1   b Erich Siffersson [Norken]     1   Erich Sgifersson [Norken]    
   h Brita Michelsdotter     h Brita Michelsdr    
   s Margeta Siffersdotter     m Hans Josephsson    
   m Hans Josephsson     h Kirstin Ersdr    
   h Kirstin Ersdotter     
    
1/2   Helga Michelsdåt Enckia [Slögs]      §    
   s Mårten Hansson    
   s Hans Hansson     
    
1/2   b Esaias Hannsson [Slögs]     1/2   Esaias Hannsson [Slögs]    
   h Margeta Matsdotter     h Margeta Mattzsdr    
   b Elias Hansson     ih Brijta Mattzdr   3     
   h Maria Matzdåtter     
     1,25   Mattz Eskillsson [Blusi]    
1,25   Mats Eskillsson [Blusi]     h Brijta Hindrichzdr   upp
   h Brita Hendersdotter      s Mattz Mattzson   3     
    
0,75   b Samuel Larsson [Lassus]     0,75   Samuel Larsson [Lassus]    
   h Walbårg Matzdåt     h Walbårg Matzson   2     
   d Olåf Olofzson     
    
0,75   b Johan Jonsson Bräcklig [Helsing]     0,75   Johan Jonsson [Helsing]    
   h Margeta Eskilssdotter     h Susanna Erichsdr    
   s Johan Johansson     m Margeta Eskelssdr    
   h Susanna Ersdotter     d Karin Johansdr   4     
   d Karin Johansdotter     
    
1   b Anders Matzson [Kullas]     1   Lijssa Andersdåtter [Kullas]    
   h Anna Matzdåtter     d (!) Anna Andersdåter    
   d Lisa Andersdåter     d Anders Josepsson   3     
   d Anna Andersdåter     
    
1   b Johan Erichsson [Ohls]     1   Johan Erichsson [Ohls]    
   h Anna Philipssdotter     h Anna Philipzdr    
   b Daniel Ersson     s Brijta Erichzdr   3    upp
   h Brita Åkesdåtter     ..m(?)on Erichsson   1     
   s Brita Erssdotter     
    
0,75   b Joseph Olsson [Skata]     0,75   Joseph Olofsson [Skata]    
   s Joseph Josephsson     s Joseph Josephsson    
   h Karin Matzdåtter     h Karin Matzdr    
   s Anders Josephsson     d Walbårg Josephsdr   4     
   d Walbårg Josephsdåtter     
    
1   b Johan Matzson [Backull]     1   Johan Matzson [Backull]    
   h Margeta Persdåtter      h Margeta Persdr   2     
    
0,75   Anders Philipsson [Snickars]     0,75   Anders Philipsson [Snickars]    
   h Karin Pålssdåtter     h Karin Pålssdr    
   b Esaias Philipsson     b Esaias Philpusson   3     
   s Karin Philipsdåtter     
   Inhyses salige Mårtens dåt     
    
1/2   b Markus Simånsson [Åkers]     1/2   Markus Simonsson [Åkers]    
   h Margeta Josephsdotter     h Margeta Josepzdr   upp
   s Malin Simånsdåtter      s Malijn Simusdr   3     
    
2/3   b Mårten Larsson [Rännars]     2/3   Elias Hansson [Rännars]    
   h Maria Hansdåtter      h Maria Mattzdr   2     
    
0,75   Mårten Olsson [Klafvus]     0,75   Mårten Olåfsson [Klafvus]    
   Kirstin Mårtensdåtter     Kirstin Mårtensdr    
   Helga Mårtensdåtter      d Helga Mårtensdr    
     son Isak Mårtensson   4     
    
1   Gabriel Gabrielsson [Krook]     1   Gabriel Gabrielsson [Krook]    
   Helga Hansdåter     Helga Hansdr    
   s Brita Gabrielsdåter      s Brita Sigfredsdr (!)    
     d Anders Larsson   4     
    
0,75   b Erich Jacobsson [Huggar]     0,75   Erich Jacobsson [Huggar]    
   h Margeta Massdåter     h Margeta Mattzsdr   2     
    
   Inhyses     1/2   Mårten Hansson [Slögs]    
   Malin Eskillsdåter     b Hans Hansson   upp
   Malin Markussdåter     p Helga Matzdr   3     
    
PALLWIS     PALLWIS    
0,75   Johan Michelsson [Ströms]     0,75   Johan Michelsson [Ströms]    
   d Anders Larsson     d Anders Larsson    
   p Margeta Simånsdotter      Margeta Simonsdr   3     
    
0,75   b Erich Jacåbsson [Skåtar]     0,75   Erich Jacobsson [Skåtar]    
   h Gertru Mårtensdåtter     h Gertru Mårtzdr    
   p Gertru Jacåbsdåtter     s Gertru Jacobzdr   3     
   d Anders Jörensson     
    
1,25   b Erich Larsson [Lassus]     1,25   Erich Larsson [Lassus]    
   h Kirstin Larsdåtter     h Kirstin Larsdr    
   s Gertru Larsdåtter     s Giertru Larsdr    
   b Esaias Larsson      b Esaias Larsson   4     
    
1/2   b Jacåb Matsson [Ehrs]     1/2   Jacob Matzsson [Ehrs]    
   h Karin Thåmasdåtter     h Karin Thåmasdr    
   s Helga Massdåtter      s Helga Matzsdr   3    upp
    
1   b Hindrich Hansson [Yrjas]     1   Hindrich Hansson [Yrjans]    
   h Kerstin Larsdåtter     h Kirstin Larsdr    
   b Johan Hansson     b Johan Hansson    
   s Margeta Larsdåtter      s Margeta Hansdr   4     
    
1   b Erich Matzson [Pet]     0,25   Johan Larsson [Pet]    
   h Walbårg Erichsdåtter      h Brijta Simånsdr   2     
    
1   b Mattz Larssån [Knuts]     1   Mattz Larsson [Knuts]    
   h Helga Larsdåtter     h Helga Larsdr    
   b Mårten Larssån     b Mårten Larsson    
   s Lisa Larsdåtter      h (!) Lisa Larsdr   4     
    
   Inhyses    
   Jöran Jöranssån Hellsingh     
    
KIERKLAX     KIERKLAX    
1   b Michell Matssån [Öhling]     1   Michell Mattzsson [Öhling]    
   h Anna Ersdåtter     h Anna Ersdr   upp
   b Erich Matssån     b Erich Mattzssån    
   b Johan Matssån      b Johan Mattzssån   4     
    
1   b Hindrich Siffersson [Furunäs]     1   Hindrich Sigfersson [Furunäs]    
   Gertru Massdåter      Gertru Mattzdr   2     
    
1   b Matz Bertelsson Bräklig [Bertils]     1   h Margeta Mårtensdåt [Bertils]    
   h Margeta Mårtensdåt     d Margeta Matzdåter   2     
   d Margeta Matzdåter     
    
1   b Matz Thåmasson Bräklig [Klemets]     Staphan Johansson [Storm]    
   h Brita Simånsdåter     st Kirstin Johansdåtter   2     
   d Walbårg Clemetzdåter    
   p Gertru Matzdåter   3      1   Walbårg Clemetzdr [Klemets]    
     p Beata Clemetzdåter    
2/3   b Niels Hindersson [Audas]     m Erich Pållsson    
   h Margeta Erssdåter      p Walborg   4     
    
1   Anderss Ersson [Skarper]     2/3   Nils Hindersson [Audas]    
   h Malin Markussdåter     h Margeta Erichzdåter   2    upp
   s Matz Andersson    
   d Karin Anderssdåter   4      1   Anderss Erichzsson [Skarper]    
     h Malijn Markussdr    
2/3   b Påll Esaiesson [Esars]     s Matz Andersson    
   s Matz Pållsson     d Carin Anderssdr   4     
   s Erich Pålsson    
   h Beata Clemetzdåter   4      2/3   Mattz Påhlsson [Esars]    
     b Johan Pållsson    
1   b Erich Larsson [Lassus]     p Marg Esaiædr   3     
   h Sissla Nielsdåter    
   d Matz Jacåbsson   3      1   Erich Larsson [Lassus]    
     h Sisillia Nilssdr   2     
2/3   b Matz Grelsson [Stenkull]    
   h Margeta Hansdåter     2/3   Margeta Hansdåter [Stenkull]    
   d Brita Erssdåter      s Hans Matzsson    
     st d Brita Erichzdr   3     
1   b Michell Andersson [Kull]    
   d Barbru Michelsdåter     1   Michell Andersson [Kull]    
   m Jacåb Johansson     d Barbru Michelsdr    
   d Kirstin Michelsdåter      m Jacåb Johansson   upp
     d Kirstin Michelsdåter   4     
1/2   b Jacob Larsson [Smeds]    
   h Clara Matzdåter     1/2   b Jacob Larsson [Smeds]    
   sd Anna Michelssdåter      h Clara Matzdr    
     d Anna Michelssdr   3     
1   b Erich Matzsson [Guttas]    
   h Gertru Andersdåter     1   Erich Mattzsson [Guttas]    
   b Michell Matzsson      h Gertru Andersdr    
     b Michell Mattzsson   3     
   Innhyses Walbårg Larsdåter   1   §    
    
MAXMÅ     MAXMÅ    
1   b Simån Bertilsson [Kagg]     1   Simon Simonsson [Kagg]    
   s Simån Simånsson     b Påhl Simonsson    
   s Påll Simonsson     d [sic] Marg Simonsdr    
   d Brita Simånsdåter      Mårten Simonsson   4     
    
1   Anders Michelsson [Finne]     1   Anders Michelsson [Finne]    
   h Walbårg Larssdåter     h Walborg Larssdr    
   b Matz Michelsson     s Brijta Michelsdr   3    upp
   h Margeta Makussdåter    
   s Beata Michelsdåter     
    
1/3   b Anders Michelsson [Puss]     1/3   Anders Michelsson [Puss]    
   h Helga Jacåbsdåtter     h Helga Jacobzdr   2     
   d Johan Johansson     
    
0,25   Päär Simonsson [Herus]     0,25   Peer Simonsson [Herus]    
   h Ellsa Jacobssdåter      h Elsa Jacobssdr   2     
    
1/3   Matz Markusson [Heir]     1/3   Matz Markusson [Heir]    
   h Helga Matzdåtter     h Helga Mattzdr    
   s Helga Markusdåtter      s Helga Markussdr   3     
    
2/3   b Lass Hindersson     2/3   b Lars Hindersson öde   0     
   h Margeta Eerssdåtter     
    
1/2   b Hindrich Ersson [Kock]     1/2   Hindrich Erichsson [Kock]    
   h Gertru Ersson      s Mårten Hindersson   2     
   upp
2/3   Frantz Ersson   Ödes    
2/3   Bertill Pärsson   Öde    
2/3   Gertru Enckia   Öde    
    
   Inhyses     ih   Margeta Markussdåter    
   Margeta Markussdåter    
   Jacåb Markusson     2/3   Mattz Markusson    
   h Gertru Matzdåter     h Marg Markussdr    
    
TEUMÅ     TEUMÅ    
1/2   b Hans Persson     1/2   Hans Peersson    
   h Margeta Persdåter     h Margeta Persdr    
   s Walbårg Persdåter     s Walbårg Peersdåter    
    
QWIMÅ     QWIMÅ    
1/2   b Hans Jacåbsson [Borgmästars]     1/2   Hans Jacobsson [Borgmästars]    
   s Matz Hansson     s Matz Hansson    
   sw (?) Brita Simånsdåter   3   §      d Brita Simånsdr   3     
     d Hendrich Hendersson    
   upp
1/2   b Michell Ersson [Rådman]     1/2   Michell Erichsson [Rådman]    
   h Barbru Bertilsdåter      h Barbru Bertilsdr   2     
    
BERTBY     BERTBY    
1   b Michell Erichsson [Storkålax]     1   Michell Erichsson [Storkålax]    
   h Maria Matzdåter     h Maria Matzdåter    
   b Simån Erichsson      b Simån Erichsson   3     
    
0,75   b Carl Matzsson [Lillkålax]     0,75   Carl Matzsson [Lillkålax]    
   h Kirstin Simonssdåter     h Kirstin Simonssdr   2     
   b Christer Matzsson     ih   Maria Olssdåter   1     
   h Maria Olssdåter     
    
2/3   b Matz Erichsson sielf såldat [Strandas]     2/3   Lijssa Erichzdåtter [Strandas]    
   s Lisa Erichsdåter    
   d Matz Iåsephsson     
    
1   b Hindrich Olsson [Ollus]     0,625   Thomass Simonsson [Antus]    
   h Malin Bertilsdåt     h Brita Erichzdr   2     
   b Joseph Ohlsson   upp
   h Anna Simånssdåter     
    
0,625   b Thåmass Simånsson [Antus]     1   Hindrich Olofson [Ollus]    
   h Brita Jacåbsdåter     h Malijn Bertilsdr    
   b Erich Simånsson      b Joseph Olofson    
     h Anna Simonsdr   4     
    
1/2   b Mårten Simånsson [Gåll]     1/2   Mårten Simonsson [Gåll]    
   h Karin Simånssdåter      h Karin Simonssdr   2     
    
2/3   b Simån Jörensson [Jåfs]     2/3   Simon Jörensson [Jåfs]    
   h Gertru Iacobzdåter     h Gertru Jacobzdr    
   s Anders Simonsson      s Anders Simonsson (!)   3     
    
0,625   b Matz Jörensson [Mattus]     0,625   Matz Jörensson [Mattus]    
   h Gertru Clemetzdåter     h Gertru Clemetzdr    
   s Erich Matzson      s Erich Matzson   3     
    
1   b Matz Jacåbsson [Tåppar]     1   Matz Jacobsson [Tåppar]    
   s m Mårten Grelsson     m Mårten Grelsson   upp
   h Karin Simånssdåter      h Karin Simonssdr   3     
    
1/3   b Matz Olsson [Svens]     1/3   Matz Olofsson [Svens]    
   h Maria Hanssdåter      h Maria Hansdr   2     
    
1   b Zachress Erichsson [Zachris]     1   Zacharias Erichsson [Zachris]    
   br Simån Ersson     b Esaias Ersson    
   b Esaias Ersson     s Karin Erichzdåter   3     
   s Karin Erssdåter     
    
0,75   b Gabriel Johansson [Pedars]     0,75   Gabriel Johansson [Pedars]    
   h Margeta Carlssdåter      h Margeta Carlssdr   2     
    
2/3   Karin Enckia Larss [Thors]     2/3   Anna Enckia [Thors]    
   mågh Johan Matzson     s Erich Simonsson   2     
   h Anna Olssdåter     
     ih   Johan Matzsson    
1/2   Johan Markusson ingen åbo [Backils]     h Anna Olofzdr   2     
    
0,75   Karin Enckia ödes [Trött]   upp
    
   Inhyses Simån Simonssons    
   h Dårdi Abramssdåter     
   Gertru Carlssdåter     
    
KÅFIÅKIJ     KÅFIÅKIJ    
1   Simon Carlsson [Storvidd]     1   Simon Carlsson [Storvidd]    
   h Brita Abramssdåter     h Brita Abramssdr    
   b Matz Carlsson     b Mattz Carlsson    
   h Karin Abramssdåter      b h Carin Abramssdr   4     
    
1   b Måhnss Matzsson [Månsus]     1   Måns Matzsson [Månsus]    
   d Gertru Månssdåter     s Mårten Månsson    
   d Barbru Månssdåter     d Gertru Månssdr    
   s Mårten Månsson     d Barbru Månssdr    
   p Karin Matzdåter      d Anna Månssdr   5     
    
1   b Hendrich Matzsson [Bertils]     1   Hendrich Mattzsson [Bertils]    
   h Anna Simånssdåter     h Anna Simånssdr    
   d Karin Henderssdåter     d Karin Henderssdr   upp
   s Staffan Hendersson      s Staffan Hendersson   4     
    
1   Ödes Anderss Iönsson    
    
KARFZÅR     KARFZÅR    
0,75   b Matz Michellsson [Tåss]     0,75   Matz Michellsson [Tåss]    
   h Beata Matzdåter     h Beata Michelssdr (sic)   2     
   d Lars Johanzson     
    
2/3   Erich Larsson [Håfman]     2/3   Erich Larsson [Håfman]    
   h Dårdi Mårtensdåter     h Dårdi Mårtzdr   2     
   b Anders Larsson     
     1   Simon Simonsson [Kavus]    
1   Simån Simånsson [Kavus]     s Gustaf Simonsson    
   s Gösta Simånsson     h Margeta Sigfersdr    
   h Margeta Sigfersdåter     d Peer Arfwedsson    
   d Gertru Simånsdåter     d Gertru Simånsdr   5     
   Matz Simånsson     
     0,75   Johan Bertelsson [Herr]    
0,75   b Johan Bärtilsson [Herr]     h Margeta Mårtzdr   2    upp
   h Margeta Mårtensdåter    
   b Måns Bärtelsson   3      0,75   Jacob Carllsson [Skarper]    
     h Kirstin Josepdr    
0,75   Jacåb Carllsson [Skarper]     s Mattz Jacobsson   3     
   h Kirstin Josephsdåter     
     1/2   Peer Peersson [Pärus]    
1/2   b Påll Pärsson [Pärus]     h Lijsa Simonsdr    
   h Lisa Simånsdåter     s Johan Peersson   3     
   s Johan Persson     
     1,125   Åke Peersson [Håf]    
1,125   Gert von Schrowes Settrij [Håf]     h Margeta Isachsdr    
   Inhyses Matz Jacobsson hofslagar      p Walbårg Sigfersdr   3     
    
REKIPELDÅ     RÄKIPELDÅ    
1   b Erich Jacåbsson [Pet]     1   Erich Jacobsson [Pet]    
   h Helga Matzdåter      h Helga Matzdr   2     
    
1,25   b Isak Jacobsson [Jåfs]     1,25   Isach Jacobsson [Jåfs]    
   h Karin Hinderssdåter     h Carin Hinderssdr    
   b Matz Jacobsson     b Matz Jacobsson   upp
   h Margeta Bertelsdåter      h Margeta Bertelsdr   4     
    
1   b Hendrich Jöransson [Smeds]     1   Hindrich Jörensson [Smeds]    
   h Barbrå Johansdåter      h Barbru Johansdr   2     
    
1   Jacåb Hansson [Simons]     1   Jacob Hansson [Simons]    
   Walbårg Pålssdåter     Walb Pålssdr    
   s Maria Hansdåter      s Maria Hansdr   3     
    
1   Anders Michillsson [Lillkarhu]     1   Mårten Larsson [Lillkarhu]    
   h Walbårg Jacåbsdåter      h Maria Hansdr   2     
    
1   b Bärtil Ersson [Storkarhu]     1   Erich Bertilsson [Storkarhu]    
   s Erich Bärtilsson     h Maria Andersdr    
   h Maria Andersdåt     s Brita Bertillsdr   3     
   d Brita Bärtilsdåter     
     1   Hendrich Bertillsson [Omars]    
1   b Hendrich Bärtilsson [Omars]     s Michell Hindersson    
   h Margeta Markusdåter     s Matz Hindersson   3     
   s Michell Hindersson   upp
   s Matz Hindersson   4      1   Mårten Erichsson [Klemets]    
     h Walborg Markusdr    
1   b Mårten Erichsson [Klemets]     s Thomas Mårtzsson   3     
   h Walbårg Markusdr     d Anderss Mårtensson    
   s Thåmas Mårtensson     
     1   Michell Israelsson [Israels]    
1   b Michell Israelsson [Israels]     s Anders Michellsson    
   s Anders Michellsson     h Brita Mårtzdr    
   h Brita Mårtensdåter     d Walb Michellsdr   4     
   d Walbårg Michellsdåter     
     1   Johan Mattzson [Josskarhu]    
1   b Johan Mazson [Josskarhu]     h Kirstin Hindersdr    
   h Kirstin Hendersdåter     p Margeta    
   p Margeta Massdåter      d Gustaff Markusson   4     
    
1,16666666666667   Markus Markusson [Wäst]     1,16666666666667   Markus Markusson [Wäst]    
   s (sic) Erich Hansson     st s Erich Hansson    
   h Brijta Markusdåter      h Brijta Markzdr   3     
    
1   Anders Israelsson [Korfwolain]     1   Anders Israelsson [Korfwolain]   upp
   h Lisa Erichsdåter     h Lijsa Erichzdr    
   s Matz Andersson     s Mattz Andersson    
   h Anna Andersdåter      h Anna Andersdr   4     
    
1   Johan Mårtensson [Bengs]     1   Johan Mårtensson [Bengs]    
   h Lisa Mårtensdåter      h Lijsa Mårtensdr   2     
    
1   b Erich Pålsson [Långs]     1   Erich Pålsson [Långs]    
   h Margeta Mårtensdåter     h Marget Mårtzdr   2     
    
0,833333333333333   b Bertil Hansson [Kastus]     0,833333333333333   Bertill Hansson [Kastus]    
   h Maria Pållsdåter     h Maria Påhlsdår    
   b Thåmas Hansson      b Thomas Hansson   3     
    
1   b Påll Erichsson [Ehrs]     1   Påhl Erichsson [Ehrs]    
   h Brita Bertillsdåter     h Brijta Bertillsdr    
   son Matz Pålsson      son Matz Påhlsson   3     
    
1,33333333333333   Simån Hansson [Bjons + Pörnull]     1,33333333333333   Simon Hansson [Bjons + Pörnull]      d 1691  
   h Lijsa Michelsdåter     h Lijsa Michelsdr   2    upp
   sh Anna Bertilsdåter     
     ih   Karin Jacåbzdr   1     
   Inhyses    
   Brita Thåmassdåter     
   Karin Anderssdåter     
   Karin Jacåbzdåter     
    
JÖRELLA     JÖRALA    
1   b Matz Hansson [Bertils]     1   Mattz Hansson [Bertils]    
   h Brita Hinderssdåter      h Brita Hinderssdr   2     
    
1   b Mårten Siffersson [Jåfs]     1   s Henrich Mårtensson [Jåfs]    
   s h Brita Matzdåter     h Lijsa Isakzdåter   2     
   s Henrich Mårtensson    
   h Lisa Isakzdåter     
    
1   b Gabriel Jacåbsson [Jacobs]     1   Gabriel Jacobsson [Jacobs]    
   h Karin Hinderssdåter     h Karin Hinderssdr    
   d Margeta Gabrielsdåter      d Marget Gab:   3     
   upp
11/2   b Johan Matzson [Hertull]     11/2   Johan Mattzson [Hertull]    
   h Brita Hinderssdåter     h Brijta Hindersdr    
   s Barbru Matzdåter     s Barbru Mattzder    
   s Anna Matzdåter     p Maria Jacåbzdr    
   p Maria Jacåbzdåter      d (!) Anna Mattzdr   5     
    
1   b Erich Andersson [Heinull]     1   Erich Andersson [Heinull]    
   h Karin Olssdåter     h Karin Olofzdr    
   b Thåmass Andersson     b Thomas Andersson   3     
   p Rakell Olssdåter     
    
1   b Johan Hindersson [Kattill]     1   Johan Hindersson [Kattill]    
   h Walbårg Erssdåter     s Johan Johansson    
   s Johan Johansson     h Walbårg Michelssdåter    
   h Walbårg Michelssdåter     d Lijssa   4     
   d Lisa Johanssdåter     
    
1   b Thåmass Jörensson [Nickull]     1   Thomass Jörensson [Nickull]    
   h Margeta Jacåbzdåter      h Marget Jacobzdr   2     
   upp
1   b Johan Ersson Ödes [Johans]    
    
ANDILLA     ANDIALABY    
1   b Matz Eliasson el Elias Matzsson [Hirsal]     1   Mattz Eliasson [Hirsal]    
   h Margeta Massdåter      h Marget Mattzdr   2     
    
1   b Michill Matzson [Hertus]     1   Michill Matzson [Hertus]    
   h Margeta Jacåbzdåter     s Matz Michelsson    
   s Matz Michelsson     s Thomass Michelsson    
   s Thomass Michelsson     d Brita Michellsdåter   4     
   d Brita Michellsdåter     
     1   Michell Mannilla    
1   Michell Matzson Manill     h Anna Jacobzdr    
   h Anna Jacåbzdåter     b Mårten Matzson    
   b Mårten Matzson     h Anna Hansdår   4     
   h Anna Hansdåter     
     1,25   Matz Michellsson [Nyby]    
1,25   Matz Michellsson [Nyby]     h Karin Isaakzdåter    
   h Karin Isaakzdåter     p Gertru Mattzdr   3     
   d Anderss Peersson   upp
   p Karin Peerssdåter     
     1   Skonbergskans piga [Antill]    
1   Skonbärgskans Saterj [Antill]     Brijta Johansdr   1     
    
0,75   b Thåmass Bärtillsson [Grannas]     0,75   Thomass Bertillsson [Grannas]    
   h Lisa Hansdåter     s Simon Thomsson    
   s Simon Thåmasson     h Brita Isaahsdåter   3     
   h Brita Isaksdåter     
     1,25   Ländzman Mårten Ruut    
1,25   Ländzman Mårten Ruuth     h Marget Johansdr    
   h Margeta Johansdåter     s Hindrich Mårtzsson    
   s Hendrich Mårtensson     h Lijssa Abramsdr    
   h Lisa Abramsdåter      p Marget Jacobzdr   5     
    
   Inhyses Walbårg Eliedåter   1      ih   Walborg Eliædr   1     
    
LOMBY     LOMBY    
1   b Mårten Staffansson [Rasmus]     1   Mårten Staphansson [Rasmus]    
   h Gunilla Simånsdåter     h Gunnila Simånsdr    
   s Thåmass Mårtenss      s Thåmass Mårtzsson   upp
     s Staphan Mårtsson   4     
1   b Bengt Bertilsson [Ohlis]    
   h Brita Eskilsdåter     1   Bengt Bertilsson [Ohlis]   1     
   h Margeta Bengtzdåter     
    
1   b Johan Olsson [Ingå]     1   Johan Olsson [Ingå]    
   h Maria Erssdåtter      h Marget Eskilssdr   2     
    
1   b Anderss Hansson [Jäppil]     1   Anderss Hansson [Jäppil]    
   h Lisa Hendersdåter      h Lijsa Hindersdåter   2     
    
   Inhyses Karin Michelsdåter     
    
1   Beata Nillsdåter Enkia [Nissil]     1   Beata Enkia [Nissil]   1     
   Måg Simån Mårtensson    
   h Maria Swennsdåter   3      1   Mårten Bertilsson [Knuts]    
     b Anderss Bertilsson    
1   b Mårten Bertilsson [Knuts]     b h Brijta Erichzdr    
   b Anderss Bertilsson     s Beata Bertilsdåter   4     
   h Brita Ersdåter   upp
   s Brita Bertilsdåter   4      1   Axell Johansson [Skrivars]    
     s Malijn Johansdr   2     
1   b Axell Johansson [Skrifvars]    
   s Malin Johansdåter   2      1   Anders Sigfersson [Kylkinen]    
     h Maria Johansdr    
1   b Anderss Siffersson [Kylkinen]     s Johan Andersson    
   h Maria Johansdåter     h Brijta Andersdr   4     
   s Johan Andersson    
   p Brita Andersson (!)   4      1   b Mårten Ersson [Thors]    
     h Anna Sigfersdr   2     
1   b Mårten Erichsson [Thors]    
   h Anna Siffersdåter   2      1   Thomass Hansson [Kulp]    
     h Karin Johanssdr    
1   b Hanss Masson [Kulp]     s Beata Hansdr   3     
   s Thåmass Hansson    
   h Karin Johanssdåter     1   Markuss Erichssons [Martois]    
   b Matz Hanssånn      hust Marg Isaahzdr    
     s Erich Markusson   2     
1   b Markuss Erichsson Siuklig [Martois]    
   h Margeta Isakzdåter     1   Mårten Mattzson [Kaustinen]   upp
   s Erich Markusson      s Staffan Mårtzsson    
     s Johan Mårtzsson    
1   b Mårten Matzson [Kaustinen]     d Margeta   4     
   s Staffan Mårtensson    
   s Johan Mårtensson     1   Mårten Johansson [Budd]    
   d Margeta Mårtensdåter      h Anna Mårtzdr    
     pijgan IB   3     
1   b Mårten Johansson [Budd]    
   h Anna Mårtenssdåter     ih   Carin Nilssdr   1     
    
BÄRGHBY     BÄRGHBY    
1,25   Olåf Jacobsson [Jussil]     1,25   h Lisa Mårtenssdåter [Jussil]    
   h Lisa Mårtenssdåter     Anderss Jacobsson    
   Anderss Jacobsson     Olåf Jacobsson    
   Inhyses Lisa Josepsdåter   4      ih   Lijsa Josephsdr   4     
    
1   b Isak Hindersson [Kjötar]     1   Isaak Hindersson [Kjötar]    
   h Brita Matzdåter     h Brjita Mattzdr   2     
   d Anderss Larsson     
   upp
1   b Pär Hindärsson [Ollil]     1   Peer Hindersson [Ollil]    
   h Brita Andersdåter     h Brijta Andersdr   2     
   p Anna Thåmassdåter     
     1   Michell Simonsson [Smeds]    
1   b Michell Simånsson [Smeds]     h Marget Carlssdr    
   h Margeta Carlssdåter     d Anna Michelsdr    
   d Anna Michelsdåter      s Simon Michelsson   4     
    
1,25   b Anders Jacåbsson [Kjerp]     1,25   Anders Jacobsson [Kjerp]    
   h Margeta Bärtelsdåter     h Marget Bertilssdr    
   s Gertru Iacobsdåter      s Gertru Jacobsdr   3     
    
1   Olåf Erssons Enckia [Talus]     1   Hindrich Pållsson [Talus]    
   Anna Michelsdåter      h Anna Michelsdåter   2     
    
1   b Hans Matzsson [Jopers]     1   Hans Michelsson [Jopers]    
   s s Hans Michelsson     st m Maria Thomssdr    
   s h Maria Thåmassdåter     p Marget Jacobzdr   3     
   p Brita Jacåbzdåter     
   upp
1   b Erich Matzsson [Kånsti]     1   Erich Matzsson [Kånsti]    
   h Maria Johanssdåter      h Maria Johanssdr   2     
    
   Inhyses Nielss Skräddar     
   Walbårg Matzdåter   1      ih   Walbårg Matzdåter   1     
    
KÅSKBY     KÅSKEBY    
1   b Isak Larsson [Storknäck]     1   Peer Mattzsson [Storknäck]    
   s s Samuel Isaksson     h Anna Isaakzdr   2     
   h Anna Henderssdåter    
   m Peer Masson    
   h Anna Isakzdåter     
    
1/2   b Matz Jacåbsson [Kneck]     1/2   Mattz Jacobsson [Kneck]    
   h Kirstin Ollsdåter      h Kirstin Olufzdr   2     
    
1   b Bertil Olssån [Kråka]     1   Thomass Bertilsson [Kråka]    
   s Thåmass Bärtilsson     h Maria Nilssdr    
   h Maria Nielsdåter     s Maria Bertilsdr    
   d Maria Bertilsdåter      s Marget Bertilssdr   4    upp
    
1   b Staffan Michelsson [Sippus]     1   Staphan Michelsson [Sippus]    
   d Brita Staffansdåter     d Brijta Staphansdåter    
   d Mårten Mårtenssån     d Mårten Mårtenssån    
   h Margeta Erssdåter      h Marget Erichzder   4     
    
1   b Michel Thåmasson [Råndman?]     1   Margeta Enckia [Råndman?]    
   h Margeta Andärsdåter     s Jacob Mattzsson   2     
   Ennckia Margeta Siffersdåt     
    
2/3   b Åke Johansson [Gråbbil]     2/3   Åke Johansson [Gråbbil]    
   h Brita Erssdåter     h Brijta Ericzdr   2     
   d Jacåb Matzsonn     
     0,625   Matz Knubz Ennkia   1     
0,625   Matz Knubz Ennkia     
     0,625   Erich Erichsson [Knubb]    
0,625   b Erich Ersson Knub     h Walborg Andersdr    
   h Walbårg Andersdåter     ih   Marget Larssdr    
   Inhyses Margeta Larsdåter      dit Mattz Andersson   4     
   upp
1   b Simon Bruseson [Klemets]     1   Simon Brusisson [Klemets]    
   h Brita Simånsdåter     h Brita Simonsdr    
   b Johan Bruseson      b Johan Brusisson    
     p Carin Michelssdr   4     
1   b Erich Erichsson Nikånen    
   h Dårdj Michelsdåter     1   Erich Erichsson [Nikus]    
   pig Karin Månssdåter      h Dårdj Michelsdr    
     p Carin Mattzdr   3     
1   b Anderss Josephsson [Kamis]    
   s s Isak Samuellsson     1   Isaak Samuelsson [Kamis]    
   h Sara Anderssdåter     h Sara Andersdr    
   s Anna Josepsdåter     s Anna Josepdr   3     
   d Anderss Andersson     
     0,75   Erich Michellsson [Bengs]    
0,75   b Erich Michellsson [Bengs]     h Anna Anderssdåter    
   h Anna Anderssdåter     s Carin Michelsdr   3     
   s Karin Michelssdåter     
     11/2   Simon Simonsson [Dalkars]    
11/2   b Simån Simånsson [Dalkars]     Ingebor Jönsdåter    
   enk Ingebårg Iönssdåter     d Anna Simonsdr   3    upp
   d Anna Simånssdåter      s Sigfred Simonsson    
    
MIEMOSBY     MEMOS BY    
1   b Jacåb Abramsson [Juvas]     1   Jacob Abramsson [Juvas]    
   h Karin Thomassdåter     h Carin Thomsdr    
   s Margeta Abramssdåter     s Margeta Abramssdåter    
   b Isak Abramsson     b Isaah Abramsson    
   s Anna Abramssdåter      s Marget Abramsdr   5     
    
1   b Åke Simånsson [Grannas]     1   Åke Simonsson [Grannas]    
   h Maria Isakzdåter     h Maria Isaakzdr    
   s Danill Åkesson     s Daniel Åkesson    
   h Maria Simånssdåter      h Maria Simonsdr   4     
    
1,25   Pär Jacobsson [Miemois]     1,25   Peer Jacobsson [Miemois]    
   s Michell Pärsson     s Michell Peersson    
   h Lisa Johanssdåter      h Lijssa Johanssdr   3     
    
1   b Per Thåmasson [Tun]     1   Per Thomasson [Tun]    
   Margeta Massdåter     h Marget Mattzdr   upp
   b Simån Thåmasson     b Simon Thomasson    
   h Lisa Johansdåter     h Lijssa Johansdr    
   d (!) Anna Thåmassdåter      s Anna Thomasdr   5     
    
1   b Gabrill Åkesson [Karjalain]     1   Gabriel Åkesson [Karjalain]    
   h Brita Hindärssdåter      h Brita Hindersdr    
     s Mårten Gab:son   3     
1   b Johann Persson [Kroks]    
   h Margeta Erssdåter   2      1   Johan Peersson [Kroks]    
     h Marget Erichzdr   2     
1   Matz Simånssons Enkia [Grims]    
   s Michell Matzsson     1   Michell Matzsson [Grims]   2     
   h Anna Johanssdåter     h Anna Johansdr    
   s Simån Matzsson    
   s Matz Matzsson   5      1   Grels Sigfersson [Grims]    
     h Marget Hansdr    
1   b Grels Siffersson [Grims]     h s Walborg Hansdr   3     
   h Margeta Hanssdåter    
   s Walbårg Hanssdåter   3      ih   Daniel Skreddare   1     
   upp
MÄKIPÄ     MÄKIPÄ    
0,75   b Johan Hansson Bräklig [Olis]     0,75   Johan Hansson [Olis]    
   h Anna Saffanssdåter     h Anna Staphans    
   s Walbårg Hanssdåter   2 (!)     s Walborg Hansdr   3     
    
1   b Bertil Andärsson [Antolis]     1   Bertil Andersson [Antolis]    
   h Brita Massdåter     h Brita Mattzdr    
   h (!) Anderss Matzssonn      Anders Mattzsson   3     
    
1,16666666666667   b Hendrich Johansson [Grägg]     1,16666666666667   Hindrich Johansson [Grägg]    
   h Gertru Massdåter     h Gertru Mattzdr   2     
   p Walbårg Mårtenssdåt     
    
1   b Johan Carlsson     1   Johan Carlsson    
   h Walbårg Staffanssdåter      h Walborg Staphansdr   2     
    
1   Abram Masson [Murkais]     1   Abraham Mattzsson [Murkais]    
   h Maria Matzdåter     h Maria Matzdr    
   b Michell Matzsson     b Michell Matzsson    
   h Karin Anderssdåter     h Carin Andersdr   4    upp
   b Johan Matzsson     
    
4,75   Wöråbårgz Säterij     4,75   Wöråbårgz Setterijet    
     d Simon Danielsson    
   Inhyses     p Gertru Johansdr   2     
   Brita Bertilsdåter     
   Simån Danielsson     ih   Rustmest hust    
   p Gertru Andersdåt      Walborg Mattzdr   1     
    
REKI IOKI     RÖKIJÅKI    
0,25   b Erich Hansson [Pytar]     1,25   Erich Hansson [Pytar]    
   h Walbårg Erssdåter     h Walborg Erssdr    
   d Karin Erssdåter      d Carin Erichzdr   3     
    
1   Beata Enkia [Kullas]     1   Erich Michelsson [Kullas]    
   s Erich Michelsson     h Maria Mattzdr   2     
   h Maria Matzdåter    
   d Karin Michelsdåter     
    
1   b Simån Jacåbsson [Rex]     1   Simon Jacobsson [Rex]   upp
   h Margeta Hindersdåter     h Marget Hindersdr    
   s Jacåb Simånsson     s Jacob Simonsson   3     
   Inhyses Walbårg Iacåbzdåt   4      ih   Walborg Jacobzdr   1     
    
0,833333333333333   b Hanss Andärsson [Antus]     0,833333333333333   Anders Hansson [Antus]    
   s Anderss Hansson     Hans Andersson   2     
   h Brita Matzdåter     
    
1/2   b Michell Bertilsson [Brams]     1/2   Michell Bertilsson [Brams]    
   s Lass Michelsson     s Larss Michelsson    
   h Barbrå Seffersdåter     d Lijsa Michelzdr    
   d Lisa Michelsdåtter      s Påhl Michelsson   4     
    
1   Matz Matsson Knuts     1   Matz Matsson [Knuts]    
   måg Michel Hansson     m Michel Hansson    
   h Helga Matzdåtter      h Helga Mattzdr   3     
    
1   b Matz Markusson [Höijer]     1   Mattz Markusson [Höijer]    
   h Brita Jöranssdåter      h Brita Jörenssdr   2     
   upp
1   b Simån Simånsson [Smårus]     1   Simon Simonsson [Smårus]    
   s Brita Simonsdåtter    
   m Johan Larsson     
    
1   b Thåmass Jacåbsson [Antbrams]     1   Anders Thomsson [Antbrams]    
   h Gertru Ollsdåtter     h Malijn Anderssdr    
   s Anderss Thåmasson     b Hendrich Thomsson   3     
   h Malin Anderssdåter     
    
1   b Mårten Persson [Bagg]     1   Mårten Persson [Bagg]    
   h Maria Simånssdåter     s Simon Mårtzsson    
   s Simån Mårtensson     s Peer Mårtensson   3     
   s Pär Mårtensson     
    
1,66666666666667   b Jacåb Bertillsson [Påhls]     1,66666666666667   Jacåb Andersson [Påhls]    
   s (!) Jacåb Andersson     b Påll Andersson    
   b Påll Andersson     Elin Bertilssdåter   3     
   s Elin Bertilssdåter     
    
0,75   Matz Matzson Swens     0,75   Mattz Mattzson [Svens]   upp
   h Karin Josephsdåter     h Karin Josepdr    
   s Swen Masson     s Swen Mattzsson    
   s Erich Matzson      s Erich Mattzsson    
     s Johan Mattzsson   5     
    
1,25   Erich Josephsson [Nygård]     1,25   Erich Josephsson [Nygård]    
   h Walbårg Matzdåter     h Walborg Matzdåter    
   s Åke Erichsson     s Åke Ersson    
   dn Maria Erssdåter      d Maria Erichdr   4     
    
   Inhyses     ih   Håkan Olofsson    
   Jören Helsinngh     h Malijn Carlssdr   2     
   h Barbru Perdåter     
   Håkan Ollson medh sin hustru     
    
LÅLAX     LÅLAX    
1   b Jacåb Andersson [Jåfs]     1   Malin Peerssdr [Jåfs]    
   h Malin Peerssdåter     s Lars Andersson    
   b Las Andersson     h Carin Peersdr   3     
   h Karin Peersdåter    upp
    
1/2   b Mårten Hindersson [Jåssis]     1/2   Mårten Hindersson [Jåssis]    
   h Brita Hanssdåter     h Brijta Hanssdr   2     
   bh Brita Erssdåter     ih   Brita Erssdåter   1     
   p Margeta Jacåbzdåter     
    
1   Karin Enkia [Ollus]     1   Mårten Simonsson [Ollus]    
   s Mårten Simånsson     b Hendrich Simonsson    
   s Hendrich Simånsson      p Barbr Andersdr   3     
    
1   Öde Pär Thåmasson [Enges]    
    
1,25   b Hans Larsson [Måsa]     1,25   Hans Larsson [Måsa]    
   h Walbårg Erssdåter     s h Barbro (!) Erichzdr    
   sh Walbårg Erssdåter      d Matz Hansson   3     
    
1   Jacåb Matzsson [Bredfors]     1   Jacob Mattzsson [Bredfors]    
   h Karin Jacåbzdåter     h Carin Jacobzdr   2     
   sm Margeta Jönssdåter     
   upp
2   Capit: Arfwed Hindersson [Haga]     2   Capt: Arfwed Hinderssons [Haga]    
   d Anderss Masson     hust Gertru Olofzdr   1     
   d Karin Arfwessdåter     
    
1/2   Anderss Bertilsson öde [Helsing]    
    
   Inhyses Brita Thåmassdåter   1      ih   Brita Thåmassdåter   1     
    
TUKUR     TUKUR    
1   B Larss Ersson [Brors]     1   Lars Erichzsson [Brors]    
   h Lisa Jacåbzdåter      h Lijsa Jacobzdr   2     
    
1   b Påll Staffansson [Akers]     1   Påhl Staphansson [Akers]    
   h Beata Erichzdåter      h Brijta (!) Erichzdr   2     
    
1   b Matz Bertilsson [Skått]     1   b Matz Bertilsson [Skått]    
   h Maria Errssdåter      h Maria Erichzdr   2     
    
0,916666666666667   b Simån Andersson [Sväls]     0,916666666666667   Simon Andersson [Sväls]    
   h Walbårg Isaksdåter     h Walb Isaahsdåter   upp
   s Kirstin Isakzdåter      h s Kirstin Isaahzdr   3     
    
0,75   b Hendrich Michellsson [Rex]     0,75   Hindrich Michellsson [Rex]    
   h Kirstin Anderssdåter      h Kirstin Anderssdr   2     
    
0,75   b Hendrich Hansson [Back]     0,75   Hindrich Hansson [Back]    
   h Sophia Ollsdåter      h Sophia Olofzsdr   2     
    
1   b Matz Abramsson [Ehrs]     1   Hans Abramsson [Ehrs]    
   h Maria Isakzdåter     h Maria Thomassdr    
   b Hans Abramsson     b Mattz Abramsson    
   h Maria Thåmassdåter     h Maria Isaahzdr    
   s (!) Per Abramsson     b Peer Abramsson    
   p Helga Massdotter      d Erich Erichsson   6     
    
0,75   Isak Andersson [Finne]     0,75   Erich Thomasson [Finne]    
   h Lisa Matzdåter      h Marget Erssdr   2     
    
1   Jacåb Simånsson [Jåfs]     1   Jacob Simonsson [Jåfs]    
   h Karin Hanssdåter     h Karin Hansdr   upp
   m Matz Brusesson     m Matz Brusisson    
   h Brita Jacåbzdåter      h Brijta Jacobzdr   4     
    
1   b Hans Markusson [Grind]     1   Hans Markusson [Grind]    
   h Anna Erssdåter     h Anna Erssdr    
   d Walbårg Hansdåter      d Walb Hansdr   3     
    
   Anderss Carlsson [Jånt]     Anders Carlsson [Jånt]    
   h Brita Mårtenssdåter      h Brita Mårtzdr   2     
    
   Inhyses Simån Erichsson   1      ih   Helga Mattzdåtter   1     
    
     Gustaf Klåckar    
     h Kirstin Matzdåter   2     
    
11/2   Kyrkioher:    
   h:r Christiern Wernbärgh     1   h:r Gustaf Gammall    
   h Ingebårg Håkanssdåter     h Abluna Brynnielss    
   d Margeta Christiernssdåter     d Simon Mattzsson    
   d Michell Erichsson     p Margeta Jacobzdr   4    upp
   d Matz Hansson    
   pijgor      h:r Johan Ruut    
     h Maria Gammal    
1/2   l:mz Mårtenss Enckia     p Brijta Nilsdr   3     
   d Gösta Markusson    
   p Brita Peerssdåter   3      1/2   Sal h:r Mårtz Enk    
     Margeta Jörensdr    
   Caplan     p Anna Thomassd    
   h:r Johan .....     d Abram Michelss   4     
   h Maria Gabrilssdåter     
     11/2   Dominus Pastor    
1   h:r Gustaf Gammall     h:r Christiern Wernbrg    
   h Ablåna Byrgärssdåt     h Ingebor Håkansd    
   d Jacåb Grelsson     d Marget Christierns    
   p Margeta Nielssdåter      d Michell Thomsson    
     d Matz Simonsson    
   Göstaf Olsson Klåckar     pijgor 2 stycken   7     
   h Kirstin Matzdåter     

Upptecknade av Joakim Förars.