några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
ORAWAIS  KARWATT  KAITSÅR  OXGANGAR  LOTHLAX  PALWIS  KERCKLAX  MAXMO  TEUMO  QWIMO  BERTBY  KOWIOKI  KARFFSÅR  REKIPELDO  JÖRELE  ANDIALA  LOMBYY  BERGBY  KOSKBY  MIEMOSBY  MÄKIPÄ  REKIO  LOLAX  TUCHUR  KIMO 
Wöro Sochns Persons Lengd för Åhr 1651    
S. 225-227      Personer  
    
ORAWAIS    
   Matz Jacobss [Ropar]    
   Carll Carllss [Carls]    
   Matz Bertillss [Bertils]    
   Hans Jönss [Daalbonde]    
   Simon Matzss [Seiplax]    
   Mårthen Jönss [Mårtens]    
   Knut Knutzss [Knuters]    
   Jacob Anderss [Jacobs]    
   Matz Simonss [Simons]    
   Anders Larss [Thors]    
   Bertill Peerss [Wäst]    
   Erich Mårthenss [Erckilä]    
   Eskill Thomass [Eskils]    
   Joseph Larss [Ruths]    
   Matz Jönss [Betlehem]    
   upp
KARWATT    
   Lars Josephss [Ulvis]    
   Marg. Enchia [Lassus]    
   Peer Matzss [Pet]    
   Oloff Nielss [Eurs]    
   Simon Matzss [Rännar]    
    
KAITSÅR    
   Matz Larss [Finnas]    
   Karin Enchia [Heikius]    
   Mårthen Matzss [Sigfrids]    
   Lijsbetha Enchia [Hannus]    
   Lars Hinderss [Kejsar]    
   Jacob Larss [Bertils]    
   Håkan Jacobss [Håkus + Präst]    
    
    
OXGANGAR    
   Abram Jönss [Abrams]    
   Matz Jönss [Ryssas]   upp
   Hans Mattzss [Fusius]    
   Oloff Simonss [Skratars]    
   Anders Mårthenss [Antus]    
   Nils Isaacss [Nissus]    
   Matz Erss    
    
LOTHLAX    
   Kirstin Enchia [Norken]    
   Hans Hanss [Slögs]    
   Lars Mårthenss [Lassus]    
   Eskil Blusiss [Blusi]    
   Philpus Olss [Snickars]    
   Bengt Bertilss [Åkers]    
   Matz Olss [Kullas]    
   Simon Olss [Ohls]    
   Joseph Olss [Skata]    
   Simon Simonss [Klafvus]    
   Matz Sifferss    
   Jacob Matzss [Huggar]    
   upp
PALWIS    
   Jacob Matzss [Ströms]    
   Jacob Michelss [Skåtar]    
   Lars Erss [Lassus]    
   Lars Anderss [Pet]    
    
KERCKLAX    
   Matz Joonnss [Lassus]    
   Mårthen Larss [Furunäs]    
   Matz Bertillss [Bertils]    
   Johan Sifferss [Storm]    
   Esaijas Pålss [Esars]    
   Erich Larss [Skarper]    
   Lars Erss [Smeds]    
   Michil Anderss [Guttas]    
   Matz Michilss [Kull]    
   Matz Jönss [Öhling]    
   Brijta Enchia [Klemets]    
    
MAXMO   upp
   Simon Bertilss [Kagg]    
   Michil Bertilss [Finne]    
   Marcus Simonss [Heir]    
   Simon Jacobss    
   Erich Peerss [Kock]    
    
TEUMO    
   Anders Erss    
    
QWIMO    
   Hans Jacobss [Borgmästars]    
   Erich Larss [Rådman]    
    
BERTBY    
   Gertru Enchia [Lillkålax]    
   Gertru Enchia [Storkålax]    
   Karin Pijgha [Finnas]    
   Anna Enchia [Strandas]    
   Oloff Josephss [Ollus]    
   Simon Anderss [Antus]   upp
   Kirstin Enchia [Gåll]    
   Simon Peerss [Thors]    
   Jören Larss [Jåfs]    
   Matz Mårthenss [Pedars]    
   Jacob Matzss [Tåppar]    
   Erich Simonss [Zachris]    
    
KOWIOKI    
   Mons Matzss [Månsus]    
   Matz Bertillss [Bertils]    
   Carl Carlss [Vidd]    
    
KARFFSÅR    
   Marg. Enchia    
   Lars Bengtss [Håfman]    
   Simon Larss [Kavus]    
   Carl Hinderss [Skarper]    
   Bertill Larss [Herr]    
    
REKIPELDO   upp
   Jacob Hinderss [Jåfs]    
   Jören Thomass [Smeds]    
   Bertill Erss [Storkarhu]    
   Hans Simonss [Simons]    
   Bertill Anderss [Omars]    
   Erich Clemetzss [Klemets]    
   Israel Larss [Israels]    
   Marg. Enchia [Josskarhu]    
   Marcus Matzss [Wäst]    
   Erich Larss [Korfwolain]    
   Mårthen Knutzss [Bengs]    
   Hans Grelss [Kastus]    
   Påwal Ericss [Ehrs]    
   Michil Peerss [Bjons]    
    
JÖRELE    
   Bertill Bertillss [Bertils]    
   Matz Mårthenss [Hertull]    
   Anders Erss [Heinull]    
   Hindrech Mårthenss [Kattill]   upp
   Jacob Josephss [Jakas]    
   Mårthen Sifferss [Jåfs]    
    
ANDIALA    
   Elias Matzss [Hirsal]    
   Michil Matzss [Hertus]    
   Bertill Erss [Grannas]    
   Brijta Enchia [Mannil]    
   Bertill Ruuth    
   Michil Franss [Nyby]    
   Mårthen Jörenss    
    
LOMBYY    
   Mårthen Staphanss [Rasmus]    
   Oloff Peerss [Ohlis]    
   Matz Manss [Jäppil]    
   Johan Sifferss [Skrifvars]    
   Nils Manss [Nissil]    
   Bertill Mårthenss [Knuts]    
   Anders Sifferss [Kylkinen]   upp
   Hans Matzss [Budd]    
   Erich Kaust    
   Staphan Kaust [Kaustinen]    
    
BERGBY    
   Matz Clemetzss [Kulp]    
   Erich Jacobss [Kjötar]    
   Hindrick Peerss [Ollil]    
   Jacob Mårthenss [Kneck]    
   Bertill Jönss [Jussil]    
   Marg. Enchia [Talus]    
   Matz Jacobss [Jopers]    
    
KOSKBY    
   Isaac Larss [Storknäck]    
   Bertill Olss [Kråka]    
   Anders Matzss    
   Johan Grelss [Gråbbils]    
   Staphan Michilss [Sippus]    
   Anders Clemetzss [Råndman?]   upp
   Erich Erss [Nikus]    
   Blusi Anderss [Klemets?]    
   Anders Josephss [Kamis]    
   Anna Enchia [Bengs]    
   Hans Åkess [Dalkar]    
    
MIEMOSBY    
   Abram Mårthenss [Juvas?]    
   Åke Peerss [Grannas]    
   Thomas Sifferss [Tun?]    
   Jacob Olss [Miemois]    
   Hindrick Mårthenss [Karjalain]    
   Erich Krook    
   Oloff Anderss [Grims]    
   Karin Enchia [Grims]    
    
MÄKIPÄ    
   Gertru Enchia [Olis]    
   Anders Matzss [Antolis]    
   Johan Simonss [Grägg]   upp
   Hindrick Peerss    
   Staphan Swenss    
   Matz Abramss [Murkais]    
   Karin Enchia    
    
REKIO    
   Michil Matzss [Kullas]    
   Jacob Marcuss [Rex]    
   Hans Anderss [Antus]    
   Marcus Eskilss [Höjer]    
   Matz Knutzss [Knuts]    
   Michil Bertillss [Brams]    
   Jacob Bertillss [Antbrams]    
   Mårthen Peerss [Bagg]    
   Jacob Bertillss [Påhls]    
   Matz Swennss [Svens]    
   Michil Matzss    
   Mårthen Matzss    
    
LOLAX   upp
   Jacob Thomass [Haga]    
   Hans Larss [Måsa]    
   Jacob Knutzss [Bredfors]    
   Anders Sifferss [Jåfs]    
   Peer Thomass [Enges]    
   Hindrick Jönss [Jåssis]    
    
TUCHUR    
   Erich Larss [Brors]    
   Dårdi Enchia [Akers]    
   Matz Simonss [Skått]    
   Isaac Simonss [Sväls]    
   Oloff Anderss [Back]    
   Anders Anderss [Rex]    
   Hans Peerss [Ehrs]    
   Simon Matzss [Jåfs]    
   Erich Erss [Grind]    
    
KIMO    
   Anders Hanss [Svedars]    upp
   Carl Jacobss [Keskis]     
   Matz Röuk     
   Matz Eskillss [Aura]     
   Matz Hinderss     
   Simon Larss [Roukus]     
   Siffre Erss [Sigfrids]     
   Gertru Enchia [Kuckus]     
   Peer Jörenss [Pärus]     
   Mats Jacobss [Joupers]     
   Jacob Hinderss [Jakobs]     
   Matz Mårthenss [Mattus]     
   Simon Pålss [Kyhr]     
   Staffan Manss [Staffans]     
   Karin Pijgha     
    
   Pastor    
   Christiern Gabrielss    
    
   Att denna Lengd såledhes aff Tålffmännerna     
   är ransakat och befunnit. Till yttermeehra    upp
   wisso medh Pastoris eghid och medh     
   Sochnens Signet bekräftat.     
    
   Gabriel Matthæi Gammal     
    
   Summarum 479     

Upptecknade av Joakim Förars.