några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Karfuat by  Kaitsåår  Kåuijoki  Åxgangar  Tågumå  Quimå  Bärtby  Lootlax  Paluis  Kärckilax  Wästermaxmå  Östermaxmå  Karffsåår  Rekipeldo  Jörala  Andiela  Lumby  Bärghby  Kåskeby  Miemoisby  Mäkipä  Rekijoki  Lålax  Tukur 
Jordebok 1634    
    
Wörå Sochn    
    
Karfuat by    
Joseph Nilssonn     
Mickill Bängdtsson   1/2    
aff hans hemman   1/6   förmedlat     
Mats Sigffredsson   1/2    
aff hans hemman   1/6   förmedlat     
Brita Änckia   1/3    
aff hennes hemman   1/3   förmedlat     
Simon Larssonn     
Erik Matssonn   1/2    
   41/2    
Kaitsåår    
Mats Larsson     
Malin Änckia   1/4   ödhe     
Karin Änckia   1/2    
Hindrich Erichsonn [Heikius]    upp
Thomas Oloffssonn [Hannus]   3/4    
Hindrich Simonsson   1/4    
Jacob Larssonn   1/2    
Anna Änckia   1/4   ödhe     
Oloff Nilssonn   1/3    
Eskill Frantssonn   1/4    
   51/12    
Kåuijoki    
Helga Änckia     
Brita Änckia   3/4    
aff hennes hemman   1/4   förmedlat     
Mats Bärtillsson   3/4    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Mats Mickillsson   1/2    
Mats Markussonn   1/2   ödhe     
     
Åxgangar    
Abram Jönssonn   1/2    
Mats Jönssonn   1/2    
Mats Sigfredsson   1/2   upp
Mats Erikssonn   1/3   ödhe     
Lars Erikssonn   1/2   ödhe     
Mårten Oloffson   1/2    
Nills Erikssonn   1/2    
Sigffredh Matssonn     
   41/3    
Tågumå    
Anders Erikssonn   1/3    
    
Quimå    
Brita Änckia   1/4      §  
aff hennes hemman   1/4   förmedlat     
Erik Larssonn   1/2    
Brita Änckia   1/4    
   11/4    
Bärtby    
Mårten Mickillsson   1/4    
aff hans hemman   1/2   förmedlat     
Simon Jörenssonn   1/2    
aff hans hemman   1/2   förmedlat    upp
Eskill Anderssonn   3/4    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Erik Mårtenssonn   2/3    
Oloff Josepssonn     
Karin Änckia   1/4    
aff hennes hemman   1/2   förmedlat     
Päär Päärssonn   1/2   ödhe     
Erik Simonssonn   1   ... ....     
Jöran Larssonn   1/4    
Simon Anderssonn   1/2    
Kirstin Änckia   3/4    
Jacob Erikssonn   2/3    
Simon Päärssonn [Antus]   1/2    
Hindrik Mårtenssonn   1/3   ödhe     
Jöran Larssonn   1/2    
Jacob Mattssonn   1/2    
aff hans hemman   1/2   förmedlat     
Mats Mårtenssonn   2/3    
   115/6    
Lootlax   upp
Sigffredh Mattsson [Norken]   3/4    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Hans Mattssonn     
Eskill Brosissonn [Blusi]     
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Eskill Nilssonn     
Hans Mårtenssonn   1   förmedlat     
Walbor Änckia   3/4   förmedlat     
Simon Oloffsonn [Ohls]     
Josepp Oloffssonn   1/2    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Herr Gabriell   3/4    
Jöns Erikssonn   2/3    
Mats Sigffredsson     
Karin Änckia   1/4    
Jacob Matssonn   1/2    
Simon Larssonn   1/4    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Hindrik Simonsson [Snickars]   1/4    
Mats Oloffsonn [Kullas]    upp
   122/3    
Paluis    
Jacob Matssonn   1/4    
aff hans hemman   1/2   förmedlat     
Sigffredh Matsson   1/4   ödhe     
Matz Knutssonn   1/2    
Jacob Michillssonn   1/2    
Bärtill Larssonn   1/4    
Erik Larssonn     
Clas Larssonn   1/4    
Hans Jöranssonn   1/2    
aff hans hemman   1/2   förmedlat     
Lars Anderssonn     
   51/2    
Kärckilax    
Mats Jönssonn   1/2    
Mickill Eriksson     
Margeta Änckia   1      §  
Jacob Thomassonn   2/3    
Lars Erikssonn    upp
Esaias Påffwallss.   2/3    
Erik Larssonn   1/2    
aff hans hemman   1/2   förmedlat     
Sakarias Simonss   1/2    
aff hans hemman   1/2   förmedlat     
Lars Mickillsson   1/3    
aff hans hemman   1/3   förmedlat     
Thomas Simonsson   1/2    
aff hans hemman   1/2   förmedlat     
Bärtill Larssonn   1/2    
aff hans hemman   1/2   förmedlat     
Mårten Larssonn   3/4    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Mats Johanssonn   3/4    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
   111/2    
Wästermaxmå    
Frants Erikssonn   2/3   ödhe     
Erik Päärssonn   1/3    
aff hans hemman   1/2   förmedlat    upp
Simon Jacobssonn   2/3    
Bärtill Päärssonn   2/3   ödhe     
Markus Simonss   1/3   ödhe     
Mårten Jörensson   1/4    
   33/4    
Östermaxmå    
Mårten Staffansson   1   ödhe     
Jacob Hansson   2/3   ödhe   §  
Bärtill Larssonn     
   22/3    
Karffsåår    
Lars Simonssonn   3/4    
Hindrik Olofsson   3/4   förbrende aff wådeldh     
Margeta Enckia   1/4   förbrende aff wådeldh     
Anders Eriksson [Antus]   3/4   förbrende aff wådeldh     
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Simon Larssonn [Kavus]   1   förbrende aff wådheldh     
Bängdt Larssonn [Håfman]   2/3    
Nills Oloffssonn   1/2   ödhe     
Mickill Clemetsson [Tåss]   3/4   upp
   52/3    
Rekipeldo    
Eskill Matssonn   1/4    
aff hans hemman   3/4   förmedlat     
Jacob Hinderssonn [Jåfs]     
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Thomas Matssonn     
Gertru Enckia   1   ödhe     
Mickill Matssonn     
Simon Matssonn     
Kirstin Enckia   1   ödhe     
Jöns Karhu     
Israell Larssonn   3/4    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Erik Clemetsson [Klemets]     
Markus Matsson [Wäst]   1/2      §  
aff hans hemman   1/6   förmedlat     
Lars Matssonn     
Mats Anderssonn   1/2   ödhe     
Markus Matssonn   1/2      § upp
Bärtill Swänsson   3/4    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Mårten Knutssonn     
Grels Päärssonn   1/3    
Erik Jacobssonn     
Mickill Päärssonn [Bjons och/eller Pörnull]     
Johan Erikssonn   1/3    
Bengdt Rasmusson   1/2   ödhe     
   181/2    
Jörala    
Bärtill Bärtillsson     
Mårten Larssonn     
Erik Anderssonn [Heinull]     
Mårten Knutsson     
Sigffredh Larsson     
Johan Erikssonn   1   ödhe     
Jacob Josephssonn     
Jöns Eskillssonn   1/2    
aff hans hemman   1/2   förmedlat     
    upp
Andiela    
Staffan Knutsson [Hirsal]   1      §  
Hans Anderssonn     
Bärtill Eriksson [Grannas]   3/4    
Markus Erikss     
Bärtill Hinderss [Ruths]   11/4    
Mats Mickillsson [Hertus]   11/4    
Mårten Jöranssonn   1/2    
aff hans hemman   1/2   förmedlat     
   71/4    
Lumby    
Mats Larssonn     
Bärtill Oloffssonn   3/4    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Sigffredh Markuss     
Lars Jönssonn   3/4    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Oloff Päärssonn     
Mats Månssonn   1   ödhe     
Nills Månssonn   1/2   upp
aff hans hemman   1/2   förmedlat     
Bärtill Mårtenss     
Joseph Hinderssonn   1   ödhe     
Anders Swänssonn     
Staffan Kaustin     
Markus Mårtenss   3/4   förmedlat     
aff hans hemman   1/4    
Nills Håkunsson     
   13    
Bärghby    
Mats Clemetsson   3/4    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Erik Erikssonn   1   ödhe     
Päär Anderssonn     
Karin Enckia   1/2      §  
aff hans hemman   1/2   förmedlat     
Åke Päärssonn   1   ödhe     
Markus Bärtilss   3/4    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Margeta Enckia   1   ödhe    upp
Mats Jacobsson     
Mårten Mickillss   1/2    
Lars Oloffsonn   1/2    
     
Kåskeby    
Oloff Thomasson   5/12    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Clemet Jöranssonn     
Staffan Mickillss     
Oloff Thomassonn   1/3   ... ... ....     
Mats Matssonn   11/4    
Hindrik Påffwellss   1/3   ... ... ....     
Soffpia Enckia [Dalkar]   1/3   ... ... ....     
Lars Oloffsonn   1/2    
Joseph Andersson     
Hans Mårtensson   3/4    
Erik Erikssonn   3/4   förmedlat     
aff hans hemman   1/4    
Påffuell Larssonn     
Hans Åkessonn   1   ... ... ... ...    upp
aff hans hemman   1/2   förmedlat     
   102/3    
Miemoisby    
Abram Mårtenssonn [Juvas]   3/4    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Åke Päärssonn [Grannas]     
Thomas Sigffredhss [Tun]   3/4    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Jacob Miemonen     
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Erik Knock   1/4    
aff hans hemman   3/4   förmedlat     
Mårten Thomasson [Karjalain]     
Oloff Anderssonn [Grijm]     
Simon Grijm     
   81/4    
Mäkipä    
Bärtill Jönssonn   1/2    
Staffan Päärsson [Olis]   3/4    
Anders Matssonn    upp
Simon Pärssonn [Grägg]     
aff hans hemman   1/6   förmedlat     
Anders Hanssonn   1   ödhe     
Carll Hinderssonn     
Walborg Enckia   1   ödhe     
Mickill Nillssonn   3/4    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Eskill Jörenssonn     
aff hennes hemman   1/4   förmedlat     
Walborg Enckia   3/4    
aff hennes hemman   1/4   förmedlat     
Mats Abramsson     
Elin Pijga   1/3    
   101/2   [91/3]     
Rekijoki    
Walborg Enckia [Pytar]   1/4    
Giöstaff Gabrielss [Kullas]   1   förmedlat1/2     
Jacob Markussonn [Rex]     
Anders Larssonn [Antus]   1/2    
Walbor Enckia [Höijer]   1/2   upp
aff hennes hemman   1/2   förmedlat     
Mats Knutssonn [Knuts]   3/4    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Påffuell Mårtenss [Brams]   1/2    
Bärtill Mårtenss [Smårus]   3/4    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Hustru Brita     
aff hennes hemman   1/2   förmedlat     
Jacob Bärtillsson [Antbrams]   1/4    
aff hans hemman   1/2   förmedlat     
Markus Jacobsson [Bagge]     
Gabriell Påfwelsson   11/2   färdzman     
Bärtill Påwelsson [Påhls]     
aff hans hemman   1/6   förmedlat     
Mats Swänsson [Svens]   3/4    
Sigffredh Anderss   1/2    
Mickill Matsson   1/2    
aff hans hemman   1/2   förmedlat     
   145/12    
Lålax   upp
Knut Nillssonn [Bredfors]     
Hans Nillssonn   3/4      §  
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Thomas Oloffsson   1/2    
Päär Thomassonn   3/4    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Mårten Oloffssonn   5/12    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Jöns Larssonn [Jåssis]   1/3   ödhe     
Mats Larssonn   1   ödhe     
Anders Siffredss [Jåfs]     
Päär Thomassonn [Enges]   3/4    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Mårten Oloffsson   2/3    
Anna Enckia   2/3    
   81/2    
Tukur    
Erik Eriksson     
Simon Matssonn     
Hindrik Simonsson   3/4   ödhe    upp
Erik Matssonn   3/4    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Hans Päärssonn     
Anders Andersson   1/2    
aff hans hemman   1/4   förmedlat     
Oloff Anderssonn   3/4    
Simon Mårtenss   2/3    
Påfuell Simonsson     
Oloff Kock     
aff deras hemman   1/4   förmedlat     
Margeta Enckia   3/4    
aff hennes hemman   1/4   förmedlat     
   91/6    
Summa aff Wörå      [inkl. Oravais o Maxmo]     
Ödhes hemman 241/3    
Förmedlade och in-    
lagde hemman 23    
Ferdzmans hemman 1    
Summa affkortat 541/3    
Förbrende hemman 23/4   upp
Behåldne hemman 1553/4    
Summarum hem: 2125/6    

Upptecknade av Joakim Förars.