några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Rekipeldo  Jörele  Andiala  Lomby  Bergby  Kåskby  Miemosby  Mäkipä  Rekio  Lålax  Tuckur  Kimo  Orrawais  Karfwat  Kaitssåår  Karfsåår  Kåfjoki  Lotlax  Palwis  Kärklax  Maxmo  Quimo  Teumo  Oxkangar  Bertby 
Rööktaals Lengd huarefter     Röktahl Lengdh uhr Wöro Sockn     
häradszhöfdningz Ränta böör uthgå     pro Anno 1676     
pro Anno 1676    
  
Rekipeldo   16      Rekepeldo   16  
Huuss Folk och knächtehustrur     Huuss folk    
Brijta Thomasdotter    
Karin Jacobsdotter    
Walborg Israëlsdotter    
Karin Bertilsdotter    
Walborg Henrichzdotter    
Jörele   7      Jörele    
Knächte Enckia     Huuss folk    
Helga Henrichzdotter    
Andiala   6      Andiala    
Lomby   12      Lomby   13  
Bergby   8      Bergby    
Huuss Man    
Erick Dawidzsson    
Matz Matzsson   upp
Kåskby   12      Kåskby   12  
Huussfolk     Huuss folk    
Margeta Brusidotter    
Miemosby   8      Miemosby    
Huss Man     Huuss folk    
Daniel Skräddar    
Mäkipä   5      Mickepe    
Hendrich Peersson     Huuss folk    
Rekio   13      Rökiokj   13  
Huussqwinnor     Huuss qwinna    
Walborg Matzdotter    
Lålax   6      Lålax    
Huussqwinnor     Huuss folk    
Walborg Morthenssdotter    
Helga Grälsdotter    
Brijta Morthensdotter    
Tuckur   10      Tukkur   10  
Huussfolk     Huuss folk    
Barbru Soldatz    
Clara Soldatz   upp
Brijta Simonsdotter    
Kimo   19      Kimo   19  
Huussfolck     Huuss folk    
Lars Morthensson    
Sara Bärtelsdotter    
Orrawais   15      Årwais   15  
     Huuss man Iacob (?) ... ...    
Karfwat   5      Karfwat    
Hussqwinna     Huuss folk    
Anna Matzdotter    
Kaitssåår   8      Kaitssåår    
Karfsåår   7      Karfsåår    
Hussfolk     Huuss folk    
Margreta Simonsdr    
Erich Brusison    
Ana Isaakzdotter    
Kåfjoki   3      Kåfjoki    
Huussfolk     Huuss folk    
Brijta Matzdotter    
Barbru Soldatz   upp
Lotlax   16      Lotlax   16  
Huussfolk     Huuss folk    
Margreta Jacobzdotter    
Maria Hansdotter    
Palwis   7      Palwis    
Kärklax   13      Kärklax    
Huussfolk     Huuss folk    
Matz Heirr    
Karin Thomassdotter    
Gertrud Soldatz    
Maxmo   6      Maxmo    
Huussqwinnor     Huuss folk    
Margreta Markussdotter    
Walborg Johanssdotter    
Quimo   2      Teugmo och Qwimo    
Teumo     
Oxkangar   7      Oxkangar    
Huussfolk    
Hans Matzsson    
Matz Elielsson   upp
Gertrud Andersdotter    
Bertby   16      Bertby   14  
Huussqwinna     Huussqwinna    
Barbru Matzdotter    
Af laga (?), Lendz och Tolf Män ...     Lens och Tolfmänerna ... och uti den     
... ... summa     goda förhoppningen att der sina domare     
     och Lagmans penningar kunde fåå ..the,     
     helst emedan der ingen Lön för sitt omak     
     och ... hafwa.     
     Till wisso undertryckes socknens     
     wanliga sigell     

Upptecknade av Joakim Förars.