några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Räckipäldoby  Jörallaby  Andialabyy  Lombyy  Bergby  Koskeby  Miemoby  Mäckipäby  Röckiöby  Låhlaxby  Tuckur  Kåfjockiby  Karfsorby  Kaitzorby  Karfwatby  Årawais  Kimoby  Kimo Bruuk  Teugmoby  Oxgangar  Qwimoby  Maxmoby  Kiärcklaxby  Lotlaxby  Palfwisby  Bertby 
Mantals och Röketals Längd     Mantals och Röketals Längd    
öfwer Wöro Sochn Pro Anno 1744     öfwer Wöro Sochn Pro Anno 1745    
S. 256-270     S. 272-76     Bondeståndet a 12 öre     Stånds- o andra Personer a 24 öre    
Nr   Mtl      Namn   Husb o   b&sold   sön   döt   bm, dr   dr- thu,   S:a   Rök   Matlag för     Nr   Mtl      Namn   Husb o   b&sold   sön   döt   bm, dr   dr- thu,   S:a   Rök   Husw   sö, m   dr   S:a   Matlag för    
     h&e   hu   måg   sh   inh, t   pig     Lappskolan     h&e   hu   måg   sh   inh, t   pig     husm   döt   pig      Lappskolan    
Räckipäldoby     Räckipäldo    
1   11/4      5/8+5/8 Jofs Matts och hustrun   1      2   1      1   11/4      5/8+5/8 Jåfs Matts och hust   1     
     p Susanna     1   3        
    
2   1   s   Smeds Johan och hustrun   1      2   1   s   Smeds Johan och hust   1     
     Stiuffad:r Michell        3   1      Stiuffader Mickel        3        
    
3   1   s   Stoorkarhu Jacob och hustrun   1      3   1   s   Storkarhu Jacob och hust   1     
     swägersk Brijta        3      sw Brita        3        
    
4   5/6   s   Kastus Matts och hust   1      4   5/6   s   Kastus Matts och hust   1     
     dr Maria        dr Maria       
     pigan Anna     1   4      p Susanna     1   4        
    
5   11/6   k   Wäst Johan och hust   1      5   11/6   k   Wäst Johan    upp
     son Matts        son Matts       
     dotter Lijsa        4      dr Lisa          
     dr Hindrick     1      4     
    
6   1   k   Pets Jacob och hustrun   1      2      6   1   k   Pets Jacob och hust   1      2        
     Inhyses Maria        1   1     
    
7   1   k   Lillkarhu Pehr och hust   1      2   1      7   1   k   Lillkarhu Johan och hust   1      2        
    
8   1   k   Simons Michell och hust   1      8   1   k   Simons Matts och hust   1     
     son Mats och hust     1      4   1      stiufmod Lisa        3        
    
9   1   k   Omars Isach och hust   1      9   1   k   Omars Isack och hust   1     
     son Abraham        3      son Abraham & Isack       
     dr Brita        5        
    
10   1   k   Clemets Jacob      10   1   k   Clemets Jacob     
     måg Hind och hust     1      3      måg Hindrick och h     1      3        
    
11   1   k   Israels Hans och hustrun   1      11   1   k   Israels Hans och hust   1    upp
     dr Anna och Lisa        4      dr Anna, Lisa och Maria        5        
    
12   1   k   1/2 Josskarhu Samuel och hust   1      2      12   1   k   1/2 Josskarhu Samuel och hust   1      2        
     1/2 Ibedem Simon och hust   1      2      1/2 Ibid Simon och hust   1      2        
    
13   1   k   Korwolainen Mårt och hust   1      13   1   k   Korwolainen Mårt & h   1     
     sw Erich och hust     1      sw Erick och hust     1     
     dr Anna        5      dr Anna Beata        6        
    
14   1   k   Långs Erich och hust   1      14   1   k   Långz Erick och hust   1     
     dr Markus        p Kirstin & Lisa     2   4        
     pigan Chirstin     1   4     
     15   1   k   Bengts Jöran och h   1     
15   1   k   Bengs Jöran och hust   1      dr Maria och Lisa       
     dr Maria och Lijsa        4      dr Matts       
     p Maria     1   6        
    
16   1   k   Ehrs Johan och hustrun   1      16   1   k   Ers Johan och hust   1     
     syster Maria        3      sön Matz och Johan       
     syst: Maria        5       upp
    
17   2/3   k   Biöns Jonas och hustrun   1      2   1      17   2/3   k   Biöns Jonas och hust   1        
     gl: Johan        dr Beata     3        
     Mats Jacobsson        Gl: Mats Jacobson       
     Lijsa Hend:dotter       
     18   2/3   k   Pörnull Bertold & h   1     
18   2/3   k   Pörnull Bertill och hust   1      2   1      son Johan          
     dr Lisa        4     
    
     Gl: Soldat Hindberg och hustrun     1   1   2         Afskieds Soldat Hintsberg och hust     1      2     
     D:o Rabbs Enkia     1   1         Soldat Heisius hust              
     Gl Erich        gl Erick       
     Gl Karin        gl Karin       
    
Jörallaby     Jöralla    
1   11/2   s   Hertull Michell och hust   1      1   11/2   s   Hertull Mickel och hust   1     
     swärmod Lijsa        son Simon       
     döttrar Brijta och Maria        swärmod Lisa       
     dr Mårten     1      6   1      dr Brita och Maria        6        
     Inhyses Anna     1   1      1   1    upp
    
2   1   s   Jofs Mårten      2   1   s   Jofs Mårten och h   1     
     son Lars        2      son Lars       
     dr Maria        4        
    
3   11/8   k   Johans Jöran och hust   1      3   11/8   k   Johans Jöran och hust   1     
     son Anders        3      son Anders        3        
    
4   1   k   1/2 Bertills Carl och hust   1      4   1   k   1/2 Bertils Carl och hust   1     
     son Carl        3      son Carl        3        
     1/2 Ibidem Erick och hustrun   1      2      1/2 Ibid Erick och hust   1      2        
    
5   1   k   Häinull Mårten och hust   1      2      5   1   k   Häinull Mårten & h   1     
     son Anders        3        
    
6   1   k   Katill Hendrich      6   1   k   Kattil Hindrick     
     dr Brijta och Maria        3      dr Beata Maria och Anna       
     dr Johan     1      5        
    
7   1   k   Jacobs Jacob och hust   1      2      7   1   k   Jacobs Jacob och hust   1      2       upp
     Bolagsman Mårt och hust     1   1   2      Bolagzman Mårten & h     1   1   2        
    
8   1   k   Nickull Mats och hustrun   1      2      8   1   k   Nickull Matts och hust   1     
     dr Beata       
9   1/4   k   Kaurjerfwij Mats och hust   1      2      sw Beata        4        
    
     Soldat Biörmans hust     1         9   1/4   k   Kaurjärfwj Matts och hustrun   1     
     D:o Murbergz hust     1         dr Simon     1      3        
     D:o Ahlgrens Enckia     1   1        
     Sochnesmed Matsas Enka     1   1   1      Soldat Biörmans hust              
     Gl: Wändella        D:o Murbergs hust              
    
Andialabyy     Andiala    
1   11/4   s   Ruts Johan och hustrun   1      1   11/4   s   Ruts Johan och hust   1     
     dr Johan        dr Johan       
     pigan Brijta     1   4      p Brita     1   4        
    
2   1   s   Mannill Josep och hust   1      2   1   s   Mannill Joseph och hust   1     
     dr Matts        p Maria     1   3        
     pigan Maria     1   4   1    upp
    
3   3/4   s   Grannas Elias och hust   1      3   3/4   s   Grannas Elias     
     son Jacob        3   1      son Jacob & hust     1      3        
     Gl: Markus        Gl: Markus       
    
4   11/4   k   Nyby hust Brijta      4   11/4   k   Nyby hustru Brita     
     pigan Maria     1   2   1      p Maria, Lisa och Brita     3   4        
    
5   1   k   Hirsal Giösta och hustrun   1      2   1      5   1   k   Hirsal Giösta och hust   1      2        
    
6   1   k   Hertus Lars och hustrun   1      6   1   k   Hertus Lars och hust   1     
     dr Johan        p Dina     1   3        
     pigan Dina     1   4   1     
     7   1   k   Antilla Johan     
7   1   k   Antilla Johan      son Matts       
     dr Lijsa        2   1      dr Lisa        3        
    
     Inhyses Hendrichs hustru     1   1   1      Lomby    
     1   11/4   s   Martois Hindrick & h   1     
Lombyy     son Jacob      upp
1   11/4   s   Martois Hendrich   1      dr Anna        4        
     dr Walborg        3   1     
     2   1   s   Budd Anders & hust   1     
2   1   s   Budd Anders och hustrun   1      dr Maria        3        
     dr Maria        3     
     3   1   s   Kylkinen Johan och h   1     
3   1   s   Kylckinen Johan och hustrun   1      Bolgzman Hind: & hust     1   1   1        
     Bolgzman Hind: och hust     1   1   2      Inhyses Karin        1   1     
    
4   1   s   Thors Matts och hustrun   1      4   1   s   Thors Mattz och hust   1     
     son Jacob        3      son Jacob        3        
     Bolagsman Anders och hust     1   1   2      Bolagsman Anders       
     p Maria     1   2        
    
5   1   k   1/2 Rasmus Thomas och hustrun   1      2      5   1   k   1/2 Rassmus Thomas och hust   1      2        
     1/2 D:o Enckan Margeta      1      1/2 Ibid: Enkan Margeta      1        
    
6   1   k   Ohlis Simon och hustrun   1      2      6   1   k   Ohlis Simon och hust   1      2        
    
7   1   k   Jäppell Matsas måg Bertill och hust   1      2      7   1   k   Jäppel Bertil och hust   1      2       upp
    
8   1   k   Knus Jacob och hust   1      2   1      8   1   k   Knus Hindrech och hust   1     
     Bolagman Hind och h     1      son Hindrik        3        
     son Hendrich        3   1     
    
9   1   k   Skrifwars Markus och hust   1      2   1      9   1   k   Skrifwars Markus & hust   1      2        
     Inhyses Walborg     1   1   1      Inhyses Walborg        1   1     
    
10   1   k   Ingo Christian och hust   1      2   1      10   1   k   Ingo Christian och hust   1      2        
    
11   1   k   Kulpas Johan och hustrun   1      11   1   k   Kulpas Johan och hust   1     
     pigan Caisa        3   1      p Kaisa        3        
    
12   1   k   Kaustinen Mårt: och hust   1      12   1   k   Kaustinen Mårten och h   1     
     bror Jacob        br Jacob       
     syster Margeta        4   1      syst Margeta        4        
    
13   1   k   Nissull Jacob och hustrun   1      13   1   k   Nissull Jacob och hust   1     
     dr Brijta        3   1      dr Brita        3        
   upp
     Corporal Törnbohms hust         1         Corporal Törnboms hust              
     Soldat Röndahls hust         1         Soldat Röndahls hust              
     D:o Lindbohms Enkia     1   1         Inhyses Matts        1   1     
    
Bergby     Bergby    
1   11/4   k   Jussill Abram      1   1      1   11/4   k   Jussill Abraham     
     p Helena     1   2        
    
2   11/4   k   Kierp Michell och hustrun   1      2   1      2   11/4   k   Kierp Mickell och hust   1      2        
     Bolagman Giösta och hust     1   1   2   1      Bolagman Giösta & h     1   1   2        
     inhyses Margeta     1   1   1      inhyses Margeta        1   1     
    
3   1   k   Kiötar Matts och hustrun   1      3   1   k   Kiötar Matts och hust   1     
     dr Lijsa och Brijta        dr Lisa & Brita       
     dreng Elias     1      5   1      dr Elias     1      5        
    
4   1   k   Ollill Thomas      4   1   k   Ollill Thomas och hust   1     
     son Simon        son Simon       
     pigan Beata     1   3      p Anna     1   4        
   upp
5   1   k   Smeds Jacob och hustrun   1      5   1   k   Smeds Jacob och hust   1     
     dr Margetta        3      dr Margeta        3        
    
6   1   k   Talus Erichs hustru   1      1      6   1   k   Talus Eriks hust      1        
    
7   1   k   Konsti Jöran och hustrun   1      7   1   k   Kånsti Jöran och hust   1     
     dr Karin        3      dr Karin        3        
    
8   1   k   Joupers Mats och hust   1      8   1   k   Joupers Matz och hust   1     
     son Johan och hust     1      son Johan och hust     1     
     syster Anna        5      syst Anna        5        
    
     Soldat Bergdahls hust              
     Soldat Blomgrens Encka     1   1         D:o Blomgrens hust              
     döf Michels hustru     1   1   1      Sochnesmed Mickels hust     1      1     
     Soldat Blomgrens Encka              
    
Koskeby     Kåskeby    
1   11/2   s   Dahlkarl Simon och hustrun   1      1   11/2   s   Dahlkarl Simon och hust   1     
     son Simon och hust     1      son Simon & hust     1    upp
     pigan Beata     1   5      p Beata     1   5        
    
2   2/3   s   Gråbils Erich och hust   1      1      2   2/3   s   Gråbbils Erik och hust   1           
     dr Brijta och Maria        dr Brijta & Maria        4        
     dr Johan     1      5   1     
     3   1   k   Storknäck Erick och hust   1     
3   1   k   Storknäck Erich och hust   1      dr Lisa       
     pigan Brijta     1   3   1      p Brita     1   4        
    
4   1   k   Kråkas Hendrich och hust   1      2   1      4   1   k   Kråkas Hindrik och hust   1      2        
    
5   1   k   Sippus Michell och hust   1      5   1   k   Sippus Mickel och hust   1     
     son Michell        Sön Johan & Mickel       
     dr Carin        4   1      dr Anna & Maria        6        
    
6   1   k   Clemets Matts      6   1   k   Clemets Matts     
     dr Lisa        måg Abram & h     1     
     dr Michell     1      3   1      dr Matts       
     Soldat Bergendahls h         1         p Anna     1   5        
   upp
7   1   k   Råman Simon och hustrun   1      2   1      7   1   k   Rånman Simon & hust   1      2        
     Inhyses Michels hust     1   1   1      Inhyses Mickels hust        1   1     
    
8   1   k   Camminen Mårt och hust   1      8   1   k   Camminen Mårt & h   1      2        
     dr Matts     1      3   1      Soldat Rosenlundz hust              
     Soldat Rosenlunds hust         1        
    
9   1   k   Nickonen Matts      9   1   k   Nickonen Matts     
     son Matts        son Matts       
     dott Sussanna     1      3   1      dr Susanna     1      3        
    
10   3/4   k   Bengts hustru Brijta      10   3/4   k   Bengts hustr Brita     
     son Isach        son Isack       
     dr Maria        3   1      dr Maria        3        
    
11   5/8+5/8   k   Knubb Michell och hust   1      11   5/8+5/8   k   Knubb Mickel & hust   1     
     dr Matts        dr Matts       
     pigan Anna     1   4   1      p Carin     1   4        
    
12   1/2   k   Knäck Erich och hustrun   1      12   1/2   k   Knäck Erick och hust   1    upp
     dr Maria        3   1      dr Maria       
     p Susanna     1   4        
    
     Soldat Rosendahls hust         1         Soldat Rosendals hust              
     D:o Palmbergs hustru         1         D:o Palmbergs hust              
     Gl: Daniel        gl: Daniel       
     Gl: Johan Ers Enkia        gl: Johan Ers Enka       
     Gl: Rustmest:n Ekqvist        gl: Rustmäst Ekqvist       
    
Miemoby     Miemoby    
1   1   s   Grannas Hans och hustrun   1      1   1   s   Grannas Hans och hust   1      2        
     pigan Lijsa     1   3   1     
     2   1   s   Karjalain Abram & h   1     
2   1   s   Karjalain Abram och hust   1      2   1      p Lisa     1   3        
    
3   1   s   Grims Matts och hustrun   1      3   1   s   Grims Matts & h   1     
     son Carl        3   1      son Carl       
     Inhyses Maria        p Maria     1   4        
    
     4   11/4   k   Miemonen Johan Bullichs dr Mårten      upp
4   11/4   k   Miemonen Johan Bullichs dr Mårten        p Kierstin Beata & Maria     3   4        
     p Chirst: och Maria     2   3   1     
     5   1   k   Jufwas Matz och hust   1     
5   1   k   Jufwas Matts och hust   1      son Matts       
     son Matz        3   1      dr Anna        4        
    
6   1   k   Tuns Öde Boställe     6   1   k   Tuns Fältwäbel Frimodigz p Anna        1   1     
    
7   1   k   Kroks Erich      7   1   k   Kroks Erick och hust   1      2        
     syster Anna        2   1     
     8   1   k   Grim Erick och hust   1      1        
8   1   k   Grim Erick      1   1      p Walborg     1   3        
    
     Soldat Palmströms hustru         1         Sold: Palmströms hust              
    
Mäckipäby     Mäckipä    
1   11/3   k   Murkanen Johan och hust   1      1   11/3   k   Murkanen Johan och h   1     
     son Mats och Abram        son Mats och hust     1     
     pigan Carin     1   5   1      dr Anna       
     dr Erick     1      6       upp
     Ibidem Abram och hustrun   1     
     dr Erich        Ibid Abram och hust   1     
     pigor Maria Beata     2   5   1      dr Matts       
     p Anna & Beata     2   5        
2   11/6   k   Grägg Gusta och hustrun   1     
     dr Matts        2   11/6   k   Grägg Giösta & hust   1     
     pigan Lena     1   4   1      p Lena     1   3        
    
3   1   k   Antolis Johan och hustrun   1      2   1      3   1   k   Antolis Johan och hustrun   1      2        
    
4   1   k   Seppä Isach och hustrun   1      4   1   k   Säppä Isack & hust   1     
     pigan Margeta     1   3   1      pig Margeta     1   3        
    
6   1   k   Wöroborg Cappellan H:r Olof Tun?us och hustrun   1      6   1   k   Wöroborg Caplan Olof Tuneus & hust       
     dr Erich        dr Mårten       
     pigor Maria, Maria och Beata     3   6         pigor Maria, Beata och Anna     3   6   1   Cappelan bohl    
    
5   3/4   k   Ohlis Johan och hustrun   1      5   3/4   k   Ohlis Johan och hust   1     
     dr Erich        dr Erick       
     pigan N:     1   4   1      p Lisa     1   4       upp
    
7   1/2   k   Lillund Munsterskrifwarn And     7   1/2   k   LilLund Munsterskrif:    
     Wörgreen och hustrun   1      2   1   1   Boställe     And: Wörgren & hust     1      2     
    
8   1/2   k   Storlund Erich och hustrun   1      8   1/2   k   Storlund Erick och hust   1     
     dr Brijta        3   1      dr Brita och Lisa        4        
    
9   1/2   k   Gammals Staffan      9   1/2   k   Gammals Staffan     
     son Johan        2   1      son Johan       
     dr Lisa        3        
     Sold Ekströms Encka       
     D:o Bergströms hust         1         Soldat Ekströms Encka       
     Soldat Törnschiölds hustru         1         D:o Bergströms hust              
     Skomak Strandberg och hust   1      2         D:o Törnschiölds hust              
     Gl: Anna        Skomak:n Strandberg & h     1      2     
     Inhyses Anna     1   1   1      Gl: Maria Matsdr       
     Gl: Maria Matsdr       
    
Röckiöby     Röckio    
1   1   s   Smårus Anders och hust   1      1   1   s   Smårus Anders & hust   1    upp
     bror Simon        3   1      br Simon        3        
    
2   1/4 s1/2 k      Pytar Matts och Modren   1      2   1      2   1/4 s1/2 k      Pytar Matz och Modren   1     
     gl Malin        dr Brita        3        
     gl Malin       
    
3   11/2   k   Holms Landbonden Hend hust   1      3   11/2   k   Holms Landbonden Jacob och Modren   1     
     son Jacob        dr Maria, Lisa och Anna        5        
     dr Maria och Anna        4   1      Inhyses Lisa     1   Boställe    
     Inhyses gl Lijsa       
     4   11/2   k   Påhls Jacob och hust   1     
4   11/6   k   Påhls Jacob och hustrun   1      2   1      br Philip        3        
    
5   1   k   Kullas Matts och hust   1      5   1   k   Kullas Matts och hust   1     
     dr Anna        3   1   1   Capitain Lieutnz Boställe     dr Anna        3      1   Capitain Lieutnz Boställe    
    
6   1   k   Höijers Erich och hustrun   1      6   1   k   Höijers Erick och hust   1     
     p Brijta     1   3   1      p Brita     1   3        
    
7   1   k   Knus Isach och hustrun   1      7   1   k   Knus Isak och hust   1    upp
     dr Erich     1      3   1      dr Erick     1      3        
    
8   1   k   Gammals Per och hust   1      8   1   k   Gammals Israel     
     bror Israel och Erich        4   1      br Pähr & hust     1     
     syst Anna     1   4        
    
9   1   k   Antbrams Thomas och hust   1      9   1   k   Antbrams Thomas och h   1     
     dr Carin        dr Karin       
     dr Abram     1      4   1      Enckan Anna     1      4        
    
10   1   k   Nygårds Ländsman Georg Oxe      10   1   k   Nygårds Ländsman Oxe     1     
     pigor Ewa och Caisa     2   3   1      dr Erick       
     p Anna     1   3     
    
11   1   k   Bagge Erich och hustrun   1      11   1   k   Bagge Erick och hust   1     
     söner Mats och Johan        sön Matz och Johan       
     pigan Maria     1   5   1      dr Brita       
     p Maria     1   6        
    
12   3/4   k   Räx Jacob och Modren   1      12   3/4   k   Räx Jacob & Modren   1    upp
     syster Anna        3   1      son (!) Johan       
     syst Anna & Maria        5        
    
13   3/4   k   Swäns Thomas och hustrun   1      13   3/4   k   Swäns Thomas & hust   1     
     Syster Wändella        syst Wendella       
     dotter Enckan Brita        4   1      dr Enckan Brita       
     dr Abraham     1      5        
    
14   1/2   k   Brams Erich      14   1/2   k   Brams Erick     
     son Jacob och hust     1      3   1      son Isack & hust     1      3        
    
15   1/2   k   Klärckas Hend och hustrun   1      2   1      15   1/2   k   Klärkas Hindrick & hust   1      2        
    
16   1/2   k   Antus Landtmätaren Wörgren och hustrun   1         16   1/2   k   Antus H: Landtmätaren Wörgren och hust     1     
     Skrifwaren Mathias           Skrif: Asproth & Nygren       
     pigan Margeta     1   4   1      dr Erick       
     Soldat Nymans Enkia     1   1         p Beata & Anna     2   7     
     D:o Wijdbecks hustru         1        
     D:o Eklunds hustru        Soldat Nymans hust              
     Erich Kumbolainen        D:o Wijdbeks hust             upp
     Per Simonsson        D:o Baggs hustru              
     Lieutenant Storcks Enka        D:o Gl: Eklunds hust       
     Gl: Erick Kumbolainen       
     Gl: Lieutnant Storks Encka       
    
Låhlaxby     Låhlaxby    
1   1   s   Jofs Johan och hustrun   1      1   1   s   Jofs Johan och hust   1     
     dotter Lijsa och Brijta        4   1      dr Lisa och Brita        4        
    
2   1   s   Bredfors Jacob och hustrun   1      2   1   s   Bredfors Jacob & hust   1     
     dotter Maria        3   1      dr Maria        3        
    
3   1/2   s   Jossis Hend hustru      3   1/2   s   Jossis Hindrichs hust     
     son Mårten        son Mårten       
     dr Beata och Maria        4   1      dr Beata, Maria och Margeta        5        
    
4   11/4   k   Måssa Abram och hust   1      2   1      4   11/4   k   Måssa Abram och hust   1      2        
    
5   1   k   Ollus Josep och hustrun   1      2   1      5   1   k   Ollus Joseph och hust   1      2        
   upp
6   1   k   Haga Anders och hustrun   1      2   1      6   1   k   Haga Anders och hust   1     
     sw Maria och Eva Stina        4        
    
7   1   k   Enges Thomas och Modren   1      2   1      7   1   k   Enges Thomas & Mod:n   1     
     br Pähr        3        
    
8   1   k   Dunck Jacob och hustrun   1      2   1      8   1   k   Dunck Jacob och hust   1     
     son Johan        3        
9   1/2   k   Hälsing Hend och hust   1     
     pigan Lijsa     1   3   1      9   1/2   k   Hällsing Hind Enka     
     p Lisa     1   2        
     Soldat Granlunds Enkia     1   1        
     d:o Forsgreens hustru         1         Soldat Forsgrens hust:              
     gl: Erich Löhdingz hust        gl: Erick Löhdings hust       
    
Tuckur     Tuckur    
1   1   s   Ehrs hustru Brijta (!)      1   1   s   Ehrs Abram och h:   1     
     son Erich och hust     1      br Hans       
     son Abram och hust     1      br Erick och hust     1     
     son Hans        syst Margeta      upp
     dr Beata        7   1      dr Anders     1      7        
    
2   1   s   Jofs Daniel och hust   1      2   1   s   Jofs Daniel & hust   1     
     dr Per        dr Pähr       
     pigan Karin     1   4   1      p Carin     1   4        
    
3   1   s   Grindas Erich och hustrun   1      3   1   s   Grindas Erick & hust   1     
     br Michell och Joh:        br Mickel & Johan       
     syster Maria        5      syst Maria        5        
    
4   1   k   Brors Mårten      4   1   k   Brors Mårten     
     dr Maria        dr Maria       
     dr Michel pig Maria     1   1   4      dr Mickel och Johan       
     p Margeta     1        
5   1   k   Åkers Simon och hustrun   1     
     dreng Matts     5   1   k   Åkers Simon & hust   1     
     pigan Maria     3      dr Maria        3        
    
6   1   k   Skått Matts      6   1   k   Skått Matts     
     son Erich och hustrun     1      son Thomas      upp
     son Thomas dr Maria     1      5   1      son Erick & hust     1     
     Bolagsman Mårten        dr Maria     1      5        
     son Johan        Bolagzman Mårten       
     dotter Anna        söner Johan och Matts       
     Enkan Maria        4      dotter Anna        4     
    
7   3/4   k   Back Erich och Modren   1      7   3/4   k   Back Erick & Modren   1     
     syster Carin        3   1      syst Carin       
     dr Matts       
8   3/4   k   Räckz Daniel och hustrun   1      p Margeta     1   5        
     son Matts       
     dotter Maria        4   1      8   3/4   k   Räks Daniel & hust   1     
     sön Matz och Johan       
9   3/4   k   Finne Samuel och hustrun   1      p Susanna     1   5        
     dr Simon       
     pigor Marg: och Marja     2   5   1      9   3/4   k   Finni Samuel     
     p Maria & Maria     2        
    
10   2/3   k   Swähls Matts och hust   1      10   2/3   k   Swähls Mats och hust   1     
     dr Johan        dr Simon      upp
     pigan Sussanna     1   4   1      p Maria     1   4        
    
11   3/4   k   Jont Karl och hustrun   1      11   3/4   k   Jont Carl och hust   1     
     dr Maria        dr Maria        3        
     pigan Maria       
     dr Anders     1      5   1      12   1/4   k   Kåck Mats och hust   1     
     dr Maria        3        
12   1/4   k   Kåck Matts och hust   1     
     gåssen Johan     1      3   1      Gl: Corporal Grönfelt & h     1   1        
     Corporal Jutmans h              
     Gl: Corporal Grönfelt & hust     1   1   2         Gl: hust Maria       
     Gl: hust Maria        Gl: Anna       
    
Kåfjockiby     Kåfjocki    
1   1   s   Bertills Johan och hust   1      1   1   s   Bertils Johan & hust   1     
     son Staffan        son Staffan & hust     1     
     dr Margeta        dr Margeta       
     pijgan Lisa     1   5   1      p Lisa     1   6        
    
2   1/2   s   Månsus Michell och hust   1      2   1/2   s   Månsas Mickel & hust   1    upp
     son Michell        son Mickel       
     dotter Maria        4   1      dr Beata        4        
    
3   3/8 +3/8   s   Stor- och Lillwijdd Johan och hust   1      3   3/8 +3/8   s   Stor- och Lillwijdd Johan & hust   1     
     br Mårten        b: Mårten       
     syster Karin Lisa och Brita        6   1      syst Karin Lisa och Brita        6        
    
4   1   k   Ingo Erich och hustrun   1      4   1   k   Ingi Erick och hust   1     
     dott Lijsa Maria och Anna        5   1      br Mårten & hust     1     
     dr Anna & Maria        6        
    
5   1/2   k   Smedz Johan och hust   1      5   1/2   k   Smeds Johan & hust   1     
     dotter Anna        dr Anna       
     pigan Margeta     1   4   1      p Brita     1   4        
    
Karfsorby     Karfsor    
1   3/4   s   Herr Giösta och hustrun   1      1   3/4   s   Herr Giösta & hust   1     
     dr Anna        dr Anna och Margeta       
     dr Erick     1   4   1      dr Nils     1   5        
     Soldat Matz Baggs hustru         1       upp
    
2   2/3   s   Håfman Anders och hust   1      2   2/3   s   Håfman Anders & hust   1     
     dr Maria        dr Maria       
     soldatgåss Johan     1      4   1      sonhust Lisa        4        
     Bolagzman Mårten        Bolagzman Mårten       
     syster Margeta        syst Margeta        2        
     pigan Anna       
     dr Niels     1      4   1     
     3   1/2+1/2   s+k   Kafwus el Simons Simon & hust   1     
3   1/2+1/2   s+k   Klafwus (!) el Simons Simon och hustrun   1      son Simon       
     dr Anna och Margeta        dr Anna och Margeta        5        
     son Simon        5   1      Bolagzman Matsas hust       
     Bolagzman Matz och hust     1   1   2   1      dr Maria        2        
    
4   1/4   s   Håf Mårten och hustrun   1      4   1/4   s   Håf Mårten & hust   1      2        
     bror Joh och hust     1      4   1     
     5   1      Antus Johan & hust   1     
5   1      Antus Johan och hust   1      dr Jacob     1      3        
     swärmod Lena        3   1     
     6   3/4      Toss Matts    upp
6   3/4      Toss Matts      son Matts       
     son Johan och hust     1      3   1      son Johan & h     1      4        
    
7   3/4      Skarp Michell och hust   1      7   3/4      Skarp Mickel & hust   1     
     syst Lijsa        syst Lisa        3        
     soldatgåss Jacob     1      4   1     
    
8   1/2      Pährus Johan och hust   1      2   1      8   1/2      Pährus Johan & hust   1      2        
    
     Soldat Löfdahls hust         1         Soldat Löfdals hust              
     d:o Jacob Öhbergs hust         1         d:o Jac: Öhbergs hust              
     d:o Endahls hustru         1         gl: Brita       
    
Kaitzorby     Kaitsor    
1   1   k   Keisar Elias och hustrun   1      2   1      1   1   k   Keisar Elias & hust   1      2        
    
2   1   k   Häikus Jacob      2   1   k   Häikus Jacob & hust   1     
     bror Simon och hust     1      br Simon & hust     1      4        
     dr Simon     1      4   1     
     3   3/4   k   Finni Johan & hust   1    upp
3   3/4   k   Finni Johan och hust   1      2   1      dr Simon     1      3        
    
4   3/4   k   Hannus Matts      4   3/4   k   Hannus Matts     
     son Simon        son Simon       
     dr Maria        3   1      dr Anna        3        
     Bolagzman Carl och hust     1   1   2   1      Bolagzman Carl & h     1     
     p Anna     1   3        
5   3/4   k   Bertills Erich och hust   1     
     son Jacob        5   3/4   k   Bertils Erick & hust   1     
     brorson Jacob        4   1      br son Jacob & h     1     
     Soldat Daniels hustru     1         son Jacob        5        
    
6   1/3   k   Sigfreds Mårten och hust   1      6   1/3   k   Sigfreds Mårten & h   1     
     bror Josep        3   1      p Anna     1   3        
    
7   1/4   k   Håkus Isach och hustrun   1      2   1      7   1/4   k   Håkus Isack & hust   1      2        
    
8   1/4   k   Präst Matts och hust   1      2   1      8   1/4   k   Präst Matts och hust   1      2        
    
     Soldat Blomdahls hust             upp
    
Karfwatby     Karfwat    
1   1   s   Ulfwes Mats och hustrun   1      1   1   s   Ulfwes Matts och hust   1     
     pigan Anna     1   3   1      dr Isack     1      3        
    
2   2/3   s   Pets Markus      2   2/3   s   Pets Markus     
     dr Lijsa        2   1      dr Lisa       
     dr Matts     1      3        
3   1   k   Rännar Mårten och hust   1     
     dr Isach        3   1   k   Rännar Mårten & h   1     
     pigan Beata     1   4   1      dr Isack     1      4        
    
4   2/3   k   Lassus Mårten och hust   1      2   1      4   2/3   k   Lassus Mårten & h   1     
     p Margeta     1   3        
5   2/3   k   Eur Mats och hust   1     
     son Simon        5   2/3   k   Eur Matts och hust   1     
     dotter Brijta        4   1      dr Brita        3        
    
6   1/2   k   Kåckå Simon och hustrun   1      2   1      6   1/2   k   Kåcka Simon och hust   1     
     syst Beata        3       upp
     Murmästar Johan och hust   1      2   1     
     Murmästar Johan & hust     1      2     
    
Årawais     Årawais    
1   1/2   s   Carls Carl      1   1/2   s   Carls Carl     
     dr Matts        dr Erick       
     pigan Kaisa     1   3   1      p Carin     1   3        
    
2   1/2   s   Carlsback Moder Lijsa (!)      2   1/2   s   Carls Back Moder Lisa (!)     
     son Carl och hust     1      son Carl & h     1     
     son Mårten        son Mårten        4        
     dotter Anna        5   1     
     3   1/2   s   1/4 Nybonde Erick & hust   1     
3   1/2   s   1/4 Nybonde Erich och hust   1      p Maria     1   3        
     pigan Maria     1   3   1      1/4 Ibid Jacob & hust   1      2        
     1/4 Ibidem Jacob och hust   1     
     dr Mårten     1      3   1      4   1/3   s   Tors Erick & hust   1     
     dr Annicka och Margeta        4        
4   1/3   s   Thors Erich och hustrun   1      Bolagzman Matz & hust     1     
     dr Anna och Marg        4   1      son Johan        3       upp
     Bolagzman Mats och hust     1     
     son Johan        3   1      5   11/3   k   Wäst Mårten & h   1     
     son Mårt och hust        3        
5   11/3   k   Wäst Johans hustru      Bolagzman Carl & hust     1   1   2        
     son Mårt och hust     1      Inhyses sw Anna          
     dotter Lijsa        4   1      son Jacob     2      2     
     Bolagzman Carl och hust     1     
     pigan Anna     1   3   1      6   11/4   k   Erckillä Jacob och hust   1     
     Inhyses dr Anna        sw (!) Brita        3        
     son Jacob        2   1      Bolagzman Johan & h     1   1   2        
    
6   11/4   k   Erkilla Jacob och hustrun   1      7   11/4   k   Bertils Anders & h   1     
     sw (!) Brijta        dr Hindrick       
     pigan Anna     1   4   1      p Lisa     1   4        
     Bolagzman Johan och hust     1   1   2   1      Bolagzman Mårten & h     1     
     dr Isack     1      3        
7   11/4   k   Bertills Anders och hust   1     
     pigan Lijsa     1   3   1      8   1   k   Ropar Daniel & h   1     
     Bolagzman Mårt och hust     1      Moster Elsa        3        
     dr Isach     1      3   1    upp
     9   1   k   Seplax hustru Lisa     
8   1   k   Ropar Daniel och hustrun   1      son Mats och hust     1     
     Moster Elsa        sön Johan och Mårten       
     syster Maria        4   1      dr Lisa        6        
    
9   1   k   Seplax hust Lijsa      10   1   k   Mårtens Jacob & hust   1     
     son Matz och hust     1      dr Jonas       
     dr (!) Johan och Mårt        p Margeta     1   4        
     dr Lijsa        6   1      Bolagzman Mickel & hust     1     
     son Johan        3        
10   1   k   Mårten Jacob och hust   1      2   1     
     Bolagzman Michel och hust     1   1   2   1      11   1   k   Jacobs Mårten & hust   1      2        
    
11   1   k   Jacobs Mårten och hustrun   1      2   1      12   5/6   k   Knutas Johan & hust   1     
     dr Lisa        3        
12   5/6   k   Knutas Johan och hust   1      Bolagzm sw Hans       
     dr Lisa, Anna och Carin        dr Anna & Carin        3        
     sw Hans        6   1     
     13   3/4   k   Skogzbyggas underl:t Kimo bruk    
13   3/4   k   Skogzbyggiare underl:t Kimo bruk   upp
     14   3/4   k   Simons Erick & hust   1     
14   3/4   k   Simons Erich och hust   1      brorhust Brita        3        
     brors hust Brijta        3   1     
     15   3/4   k   Betlehems Johan & hust   1      2        
15   3/4   k   Betlehems Johan och hust   1      2   1     
     16   2/3   k   Ruth Giösta & hust   1     
16   2/3   k   Ruth Giösta      dr Mårten     1      3        
     pigan Anna     1   2   1     
     17   1/2   k   Eskills H:r Sacellan Strömmer & hust       
17   1/2   k   Eskills Sacellan H:r Strömmer och hustrun   1      dr Jungf Helena       
     dr Jungf Helena        p Anna     1   4     
     pigan Anna     1   4   1      Landbonden Nils & hust   1      2        
     Landbonden Niels hust Anna   1      2   1     
     18   1/4   k   Pensar dotter Maria     
18   1/4   k   Pensar Sussanna      1   1      dr Mårten     1      2        
     Soldat Löfbergz hust         1         Soldat Löfbergs hustru              
    
19   1/4   k   Rausk Giösta och hust   1      19   1/4   k   Rausk Giösta & hust   1     
     bror Pehr        3   1      br Pähr       
     dr Lena        4       upp
20   1/6   k   England el:r \ Mats     
   1/6      Hålland / dr Chirstin        20   1/6   k   England el:r \ Matts     
     dr Johan     1      3   1      1/6      Hålland / dr Kierstin       
     dr Johan     1      3        
     Gl: Soldat Loberg och hust     1   1   2   1     
     d:o Hälbergs hust         1         Soldat Hellbergs hust              
     Inhyses Mod Malin     1   1   1      d:o Mattlins hust              
     Soldat Swälbergs hustru        Gl: Inhyses Moder Malin       
     Enckan Margeta        Gl: Soldat Swalbergs hust       
     Gl: Enckan Margeta       
    
Kimoby     Kimoby    
1   1   s   Jacobs Mårten och hust   1      1   1   s   Jacobs Mårten & hust   1     
     dr Mårten        dr Mårten       
     pigan Ewa     1   4   1      p Margeta     1   4        
    
2   1   s   Röuks underlagt Kimo bruk     2   1   s   Röuks underlagt Kimo bruk    
    
3   3/4   s   Auras underlagt Kimo bruk     3   3/4   s   Auras underlagt Kimo bruk    
   upp
4   3/4   s   3/8 mtl: Roukus Hend och hust   1      4   3/4   s   3/8 Raukus Hendrick & hust   1     
     son Erich        son Erick & hust     1      4        
     pigan Maria     1   4   1      3/8 Ibid Anna     
     dr Michell     1      2        
     3/8 mtl: Ibidem Anna     
     dr Michell     1      2   1      5   3/4   s   Mattas Pehr & hust   1     
     dr Mårten       
5   3/4   s   Mattas Per och hust   1      p Anna     1   4        
     dr Mårten       
     pigan Margeta     1   4   1      6   1/2   s   Bagg Jacob & hust   1     
     Soldat Johans hustru         1      1      son Mårten        3        
    
6   1/2   s   Bagg Jacob och hust   1      7   3/4   s   Gammelgårds Hindrick och hustrun   1     
     söner Mats och Mårt        4   1      dr Barbro        3        
    
7   3/4   s   Gamelgårds Hend och hust   1      8   3/8   s   Joupers el:r Back Anders     
     dotter Barbru        3   1      son Erick & hust     1     
     dr Anna        4        
8   3/8   s   Joupers el:r Back Anders     
     son Erich        9   1/3   s   Staffans Jöran & h   1    upp
     dotter Anna        3   1      p Anna     1   3        
    
9   1/3   s   Staffans Jöran och hust   1      2   1      10   1/3   s   Pärus Hindrick & h   1     
     br Giösta & hust     1     
10   1/3   s   Pärus Hend och hust   1      dr Maria        5        
     br Giösta och hust     1      4   1     
     11   1/3   s   Knuts Jacob & hust   1     
11   1/3   s   Knutz Jacob och hust   1      swärmod Barbro       
     swärmod Barbru        dr Matts       
     syster Maria        p Karin     1   5        
     dr Johan        Gl: ryttaren Swillman       
     pigan Carin     1   6   1      Gl: Hendrich       
     Gl: ryttaren Swillman       
     Gl: Hendrich        12   1/4   s   Swedar underlagt Kimo bruk    
    
12   1/4   s   Swedar underlagt Kimo bruk     13   1/4   s   Mutta Mårten     
     syst Maria och Brita       
13   1/4   s   Mutta Mårten      dr Anna och Maria        5        
     syster Maria och Brijta       
     dotter Anna        4   1      14   1/4   s   Kuckos Carl & hust   1    upp
     sw Ulrika        3        
14   1/4   s   Kuckas Carl och hust   1      2   1      Bolagzman And: & h     1   1   2        
     Bolagzman And: och hust     1   1   2   1      Gl: Fältwäblen Frisk       
     Gl: Feltwebel Frisk       
     15   1/4   s   Gammelgårdz Hindrick & hust   1      2        
15   1/4   s   Gammelgårds Hend och hust   1      2   1     
     16   1/4   s   Kyras Erick och hust   1     
16   1/4   s   Kyras Erich och hust   1      dr Brita       
     syster Maria        syst Maria       
     dotter Brijta        4   1      dr Hindrick     1      5        
    
17   1/4   s   Präst Johan och hustrun   1      17   1/4   s   Präst Johan och hust   1     
     bror Erich        br Matz och Erick        4        
     moder Margeta        4   1     
     18   3/4   k   Sigfrids Jacob     
18   3/4   k   Sigfridz Jacob      son Mårtens hust       
     son Mårts hustru        dr Abraham       
     pigor Margeta och Marg     2      4   1      p Margeta     1   4        
    
19   1/3   k   Storkäskis Enkan Karin      19   1/3   k   Storkäskis Enkan Karin    upp
     son Matts        son Matts       
     dr Johan     1      3   1      dr Johan     1      3        
    
20   1/3   k   Sågars underlagt Kimo bruk     20   1/3   k   Sågars underlagt Kimo bruk    
    
21   1/4   k   Heed öde   1      2   1      21   1/4   k   Hed Thomas & hust   1     
     dr Maria        3        
    
22   1/4   k   Agnisbäck Anders      22   1/4   k   Agnisbäck Anders & hust   1     
     son Simon        2   1      dr Maria        3        
    
23   3/4   k   Brännas Mårten och hust   1      23   3/4   k   Brännas Mårtens hust     
     son Simon        sön Simon & Erick       
     döttrar Lisa och Maria        5   1      dr Lisa & Maria        5        
    
24   3/4   k   Komåsa Erich och hust   1      24   3/4   k   Komåsa Matts      1        
     Gl: Soldaten Matz     1      3   1      Inhyses Anna        1   1     
    
     Gl: Soldat Enberg och hust     1   1   2   1      Gl: Soldat Appelbergs hust       
     D:o Apelbergz hustru        D:o Nedermans hust       upp
     D:o Nedermans hustru         1         dr Agneta             
     D:o Sijks hustru         1         Soldat Sijks hustru              
     gl: Matts        Trumbsl:n Nybohm        1     
     gl: Johan        gl: Matts       
     gl: Petter       
    
Kimo Bruuk     Kimobruk    
     Feltwäblen Erick Arner och hustrun   1      Inspectoren Arner & hust     1     
     dotter Jungf: Anna Catharina        dr Jungf: Anna Catharina       
     skrifwaren Cowiander        p Walborg     1   4     
     pigor Maria och Walborg     2   6   1      Bokhållaren Höijer       
     Smeden Mäster Johan och hust     1   1   2         p Maria     1   2     
     Smeddrängen Anders och hust     1   1   2         Masmäst:n Hans & hust          
     D:o Johan Paqwesson och hust     1   1   2         Smeden Mäst Frögd & hust       
     D:o Johan Johansson Frögd     1      1         sön Johan & Lars     2      4     
     Kohldrängen Mats och hust     1   1   2         Smeden Johan Ersson       
     D:o Lars Johansson     1      1         dr Anna     1   2     
     Smeden Johan Ståhle        D:o Erick Erson och hust        2     
     dotter Anna        2         Smeddr Lars Erson & h        2     
     Smeden Erich Erson och hust     1   1   2         D:o Johan Erson & hust        2    upp
     D:o Lars Erson Ståhle och hust     1   1   2         D:o Johan Brun & hust        2     
     D:o Johan Larson och hust     1   1   2         D:o Anders Frögd & h        2     
     Kohldräng Erich och hust     1   1   2         Kåhldr Erick Ohlson & h        2     
     D:o Hend: Matss Röuk     1      1         d:o Hendrick Mats: & h        2     
     Bygmästaren Elias och hustrun     1      d:o Mats Häggblad & h        2     
     dotter Maria        3         Byggmäst Elias Matsson & h       
     dagzwärk:n Ohl Person     1      1         dr Maria     1      3     
     D:o Mats Rauk och hust     1   1   2         dagzwärk Matz och hust        2     
     D:o Anders Gran och hust     1   1   2         d:o Erick        1     
     D:o Hendrich Johanss och hust     1   1   2         d:o Olof Persson        1     
     D:o Erich Mårtenss och hust     1   1   2         d:o Hindrick & hust        2     
     Masugns Bokhåll Samuel Höijer        d:o Anders Gran & h        2     
     pigan Maria     1   2         gl: dagzwärck:n Paqwe Person       
     Maasmäst Hans Hans och hust     1   1   2         d:o Jöran Mickelson       
     Upsättiaren Michel och hust     1   1   2         Klensmed Erick Ulf & h        2     
     D:o Erich Mårtenss och hust     1   1   2         dagzwärck:n Erick Mårtss & h        2     
     Bekaren Samuel Ståhle     1      1         Smedenkan Maria Utter       
     D:o Hend Frögdenberg och hust     1   1   2         dagzwärck:n Mickel & hust        2     
     dagswärk Hend: och hust     1   1   2         D:o Hindrick Frögdberg & h        2     
     Gl: dagzwärk:n Paqwe Person        Sold: Samuel Ståhl      upp
     D:o Jöran Michellsson        Bro- och Bodwachtaren Johan Mårtenson & hust        1     
     Inhyses hust Marg:ta Forsman     1   1   1     
    
    
Teugmoby     Teugmoby    
1   3/4   k   Teugmo Michel och hust   1      1   3/4   k   Teugmo Mickel & hust   1     
     bror Isach        p Lisa     1   3        
     pigan Lijsa     1   4   1      Inhyses Lisa        1   1     
     Inhyses Lijsa     1   1   1     
    
Oxgangar     Oxgangar    
1   1/2   s   Abrams Michell och hust   1      1   1/2   s   Abrams Mickel & hust   1     
     syster Sophia        dr Margeta     3        
     dr Margetta     4   1     
     2   1/2   s   Antus Abram & h   1     
2   1/2   s   Antus Abram och hust   1      2   1      br Hindrick        3        
    
3   1   k   Zigfreds Michell och hust   1      2   1      3   1   k   Sigfrids Mickel & hust   1     
     dr Brita        3        
4   1/2   k   Ryssas Mårten och hust   1      2   1    upp
     4   1/2   k   Ryssas Mårten & hust   1     
5   1/2   k   Fusius Erich och hustrun   1      son Erick     3        
     syster Margeta        3   1     
     5   1/2   k   Fusius Erick & hust   1      2        
6   1/2   k   Nissus hust Margeta     
     swärmod Brita        2   1      6   1/2   k   Nissus Johan & hust      2        
     Inhyses Brita        1   1     
7   1/2   k   Skratars Gust och Modren   1     
     dr Lijsa        7   1/2   k   Skratars Gustaf & h   1     
     syst Anna        4   1      modren Maria        3        
    
8   1/3   k   Skieppars Mats och hust   1      8   1/3   k   Skieppars Mats och hust   1     
     syster Lijsa        3   1      p Margeta     1   3        
    
     Soldat Cruskoppz Enka     1   1         Soldat Kruskopps Enka (jfr. Qwimo!)              
    
Qwimoby     Qwimoby    
1   3/4   k   Rådman Mats och hust   1      1   3/4   k   Rådman Mats och hust   1     
     stiufmod Anna        dr Anna       
     dotter Anna        4   1      p Beata     1   4       upp
     Inhyses Anna        1   1     
    
2   1/2   k   Borgmästar Mårten och hust   1      2   1/2   k   Borgmästar Mårten och hustrun   1     
     pigan Maria     1   3   1      p Maria     1   3        
     inhyses Brijta     1   1   1     
     Soldat Kruskops hust (jfr Oxk.!)              
     gl: Beata        gl: Beata       
    
Maxmoby     Maxmoby    
1   1   s   Finnj Anders och hustrun   1      2   1      1   1   s   Finnj Anders & h   1     
     dr Matts     1      3        
    
2   2   k   Tåttesund H:r Öfwerstens von Ganschougs legofolk     Öfwerste Boställe      2   2   k   Tåttesund H:r Öfwerstens von Ganschous legofolck     Öfwerste Boställe    
     Huus Jungf Marg Lindstedt 1     under Säterijs     Laqveien Israel 1     underlagt Säterie    
     Betientte Dan Storck 1     frijhet effter Mantals Commissariens     dr Mickel, Olof, Johan & Erick 4     frijhet effter Mantals Commissariens    
     Elias Andell 1     Instruction 7 §     p Maria, Anna och Annika 3     Instruction 7 §    
     pigor Marja, Brijta och Anna 3    
     Tårpar dahla Mårten & h     1     
4   1/2   k   Kåckas Torp gl Jacob Under Öfwersten Bostälet har Säterij friheet     son Gabriel             
      upp
7   1/3   k   Heir Johan och hustrun Under Öfwersten Bostälet har Säterij friheet     1   1   2         Tårpar Elias & hust     1   1        
    
9   1/4   k   Häros Michell Under Öfwersten Bostälet har Säterij friheet     1      1         4   1/2   k   Kåckas Torp Jacob & h Under Öfwersten Bostälet har Säterij friheet     1   1        
       
     7   1/3   k   Heir Johan & hust Under Öfwersten Bostälet har Säterij friheet     1   1        
3   2/3      Hals Mårten och hust   1     
     dr Mårt och hust     1      9   1/4   k   Härås Mickel Under Öfwersten Bostälet har Säterij friheet       
     pigan Beata     1   5   1      dr Matts     1           
    
5   1/2   k   Kagg Hendrich      3   2/3      Hals Mårten & hust   1     
     son Isach och hust     1      dr Hindrick     1      3        
     swägersk Brijta        4   1     
     5   1/2   k   Kagg Hindrick     
6   1/2   k   Eurs Abram och hust   1      son Isak & h     1     
     dr Matts        sw Brita        4        
     pigan Anna     1   4   1      p Beata     1   5        
    
8   1/3   k   Puss Per och hustrun   1      6   1/2   k   Eur Abram & hust   1      2        
     bror Hendrich        1   3   1     
     Enkan Anna     1   1   1      8   1/3   k   Puss Pähr & hust   1    upp
     Enckan Anna       
     Torparen Simon        dr Isack       
     dr Brijta        2         Enkan Margeta     1   5        
     Torparen Johan och hust     1   1   2        
     Torparen Mårten och hust     1   1   2   1      Skogzwacht Torparen Simon       
     Adjuncten H:r Snellman och hustrun   1      dr Brijta             
     pigan Kaisa     1   3         Torparen Johan & h     1   1        
     gl: Kyrckiowächt:s dr Anna     1      1   1      Adjuncten H:r Snellman & h       
     Skytten Johan och hustrun     1   1   2   1      p Kaisa       
     Skomakaren Swän     1      1   1      gåssen Erick     1   4     
     gl: Kyrckiowächtarens dr Anna     1      1      1     
     Skomakaren Swahn     1      1     
    
Kiärcklaxby     Kiärcklaxby    
1   1   k   Öhling Michell och hust   1      2   1      1   1   k   Öhling Mickel & hust   1      2        
    
2   1   k   Furunäs Mats och hustrun   1      2   1   k   Furunäs Matz och hustrun   1     
     Gl: sold Grabbs Enka     1   1         Gl: sold Grabs Encka     1        
    
3   1   k   Bertills Mårten och hust   1      2   1      3   1   k   Bertils Mårten & hust   1      2       upp
    
4   1   k   Clemetz Mårten och hust   1      4   1   k   Clemets Mårten & hust   1      2        
     Moder Carin        3   1     
    
5   1   k   Storm Abram      5   1   k   Storm Abraham     
     syster Maria        2   1      p Karin     1   2        
    
6   1   k   Skarper Matts      6   1   k   Skarper Johan & hust     
     pigan Maria     1   2   1      p Maria     1   2        
    
7   1   k   Lassus Erichs Enkia      7   1   k   Lassus Ericks Encka     
     dr Anna        dr Anna       
     pigan Margeta     1   3   1      p Margeta     1   3        
    
8   1   k   Guttas Johan och hust   1      8   1   k   Guttas Johan och hust   1     
     dr Anna        dr Anna        3        
     dr Elias       
     pigan Beata     1   5   1     
    
9   1   k   Kullas Michell och hust   1      9   1   k   Kullas Mickel & hust   1    upp
     syster Beata        syst Beata        3        
     Mod:r Maria        4   1     
     10   2/3   k   Audas Jacob och hust   1      2        
10   2/3   k   Audas Jacob och hustrun   1      2   1     
     11   2/3   k   Esars Mårten     
11   2/3   k   Esars Mårten      son Johan & hust     1     
     son Johan och hust     1      dr Anna       
     dr Anna        p Walborg     1   5        
     pigan Walborg     1   5   1     
     12   1/3   k   Smeds Simon och hust   1           
12   1/3   k   Smeds Simon och hustrun   1      2   1      dr Beata        3        
    
13   1/3   k   Stenkull Anders och hust   1      2   1      13   1/3   k   Stenkull Anders & h   1      2        
     Inhyses Andersas hust     1   1   1      Inhyses Andersas hust     1   1        
    
14   1/3   k   Kucks Hendrich och hust   1      14   1/3   k   Kucks Hindrick & hust   1     
     dr Beata        3   1      dr Anna        3        
    
     Gl Soldat Calanders hustru     1        
     Soldat Rönbohms hustru         1         Soldat Rönbohms hust             upp
     D:o Storms Enkia     1   1         D:o Storms Encka              
     D:o Fahlströms hust         1         D:o Matts Storms hust              
     Gl: Margetta        D:o Fahlströms hust              
     Gl Anna        Gl: Margeta       
     Gl: Maria        Gl: Maria       
    
Lotlaxby     Lotlax    
1   1,25   k   Blussi Hindrich och hust   1      1   1,25   k   Blussi Hindrick & hust   1     
     sw Lars och hustrun     1      sw Lars & hust     1     
     pigan Beata     1   5      p Beata     1   5     
    
2   1   k   Norken Staffan och modren   1      2   1   k   Norken Staffan & h   1     
     bror (!) Anders        3      b (!) Anders        3     
    
3   1   k   Lassus Giösta och hustrun      3   1   k   Lassus Giösta & hust     
     döttrar Maria och Brijta        4   1      dr Maria       
     p Beata     1   4        
    
4   1   k   Backull Niels och hustrun   1      4   1   k   Backul Nils & hust   1     
     son Simon        3   1      son Simon & h     1      4       upp
    
5   1   k   Kullas Abram och hustrun   1      5   1   k   Kullas Abram & h   1     
     pigan Maria     1   3   1      dr Erick     1      3        
    
6   1   k   Ohls Matts och hustrun   1      2   1      6   1   k   Ohls Matts och hust   1      2        
    
7   1   k   Kroks Abram och Modren   1      7   1   k   Kroks Abraham och Modren   1     
     syster Anna        3   1      syst Anna        3        
    
8   3/4   k   Helsing Jacob och hust   1      2   1      8   3/4   k   Helsing Jacob & hust   1     
     p Maria     1   3        
    
9   3/4   k   Klafwus Jöran och hust   1      9   3/4   k   Klafwus Jöran & h   1     
     dr Margeta        3   1      måg Carl & hust     1      4        
    
11   3/4   k   Huggar Pehrs hustru      11   3/4   k   Huggar Pehrs hust     
     dr Maria och Brijta        3   1      dr Maria        2        
    
12   2/3   k   Rännar Bertill och hust   1      2   1      10   3/4   k   Skata Matts & hust   1     
     syst Lisa        3       upp
13   1/2   k   Slögs Samuel     
     son Johan        12   2/3   k   Rännar Bertil & hust   1      2        
     Reservekarl Karl       
     pigan Maria     1   3   1      13   1/2   k   Slögs Samuel     
     son Johan & h     1     
10   3/4   k   Skata Matts och hust   1      dr Brita        4        
     syster Lijsa        3   1     
     14   1/2   k   Slögs Erick & hust   1     
14   1/2   k   Slögz Erich och hustrun   1      2   1      syst Brita        3        
    
15   1/2   k   Åkers Johan och hustrun   1      15   1/2   k   Åkers Johan & hust   1     
     dr Margeta        3   1      dr Margeta        3        
    
16   1/4   k   Snickars Markus och hust   1      2   1      16   1/4   k   Snickars Markus & h   1      2        
    
     Soldat Norbergz hust         1         Soldat Norbergs hust              
     D:o Ekqwists hustru         1         D:o Ekqwists hust              
     inhyses Brijta     1   1   1      inhyses Brijta        1   1     
     g: Mårt Slög        Inhyses Anders        1   1     
     Gl: Anna        gl: Mårten Slög      upp
     Inhyses Anders        Gl: Anna       
    
Palfwisby     Palfwis    
1   1/4+1/2   sk   Skåtars Erich och hustrun   1      1   1/4+1/2   sk   Skåtars Erick     
     son Mårten        söner Lars och Mårten       
     dotter Brijta     1      4   1      dotter Brita     1      4        
     Bolagzman Matts och hustrun   1      2   1      Bolagzman Mats & h   1      2        
    
2   1,25   k   Lassus Mårten och hust   1      2   1,25   k   Lassus Mårten & hust   1     
     son Anders        son Anders & h     1     
     dr Anna och Beata        dr Anna & Beata        6        
     son Erich        6   1     
     3   1   k   Yrjas Hindrick     
3   1   k   Yrias Hendrich      dr Anna       
     dotter Anna        p Brita     1   3        
     pigan Brijta     1   3   1     
     4   1   k   Knus Erick och hust   1     
4   1   k   Knus Erich och hustrun   1      2   1      dr Simon     1      3        
    
5   3/4   k   Ströms Michel och hust   1      5   3/4   k   Ströms Mickels Encka    upp
     son Anders        son Anders       
     dr Anna och Maria        5   1      dr Maria        3        
    
6   1/2   k   Ers Erich och hustrun   1      2   1      6   1/2   k   Ers Erick och hust   1      2        
    
7   1/4   k   Petois Michell och hust   1      2   1      7   1/4   k   Petois Mickel och hust   1      2        
    
     Gl soldat Skarp och hust     1   1   2        
     d:o Rönlundz Enkia     1   1         Soldat Rönlunds Enka              
     Gl Isachs hustru        Gl Isacks hustru       
     Soldat Palms hustru         1         Soldat Palms hustru              
    
Bertby     Bertby    
1   1   k   Kålax Matts och Modren   1      1   1   k   Kålax Matz och Mormodren   1     
     son Johan        3   1      son Johan        3        
    
2   1   k   Finni Thomas och hust   1      2   1   k   Finnj Thomas & hust   1     
     son Mårt och Michell        4   1      söner Mårten och Mickel        4        
    
3   1   k   Ollus Erich och hustrun   1      3   1   k   Ollus Erick och hust   1    upp
     son Johan        3   1      son Johan        3        
    
4   1   k   Tåppars Matts      4   1   k   Tåppars Matts     
     pigan Maria     1      2   1      p Maria     1      2        
    
5   1   k   1/2+1/2 Zackris Michell och hust   1      2   1      5   1   k   1/2+1/2 Zackris Mickel & hust   1      2        
     Bolagzman Anna        Bolagzman Abraham       
     bror Abram        2   1      syst Anna       
     p Lisa     1   3        
    
6   3/4   k   Kålax Mats och hust   1      6   3/4   k   Kålax Matts     
     son Johan        son Johan       
     dr Brijta och Maria        4   1      dr Brita och Maria        4        
    
7   3/4   k   Pedars Mårten och hust   1      7   3/4   k   Pedars Mårten & h   1     
     son Johan        3   1      son Johan        3        
    
8   2/3   k   Strandas Michel och hust   1      8   2/3   k   Strandas Mickel & hust   1     
     bror Erich        br Erick        3        
     pigan Maria     1   4   1    upp
     9   2/3   k   Jofs Simon & hust   1     
9   2/3   k   Jofs Simon och hust   1      brorson Mårten        3        
     bror son Mårten        3   1     
     10   2/3   k   Tors Erick & Modren   1     
10   2/3   k   Thors Erich och Modren   1      p Anna och Maria     2   4        
     pigor Anna och Anna     2   4   1     
     11   5/8   k   Antus Carl & hustrun   1      2        
11   5/8   k   Antus Carl och hust   1      2   1      Soldat Bergmans hust              
     Soldat Jeremias hust         1        
     12   5/8      Mattas Johan      1        
12   5/8      Mattas Johan      1   1      bolagsman Daniel och Modren     1   1   2        
     bolagz Enckian Anna       
     son Daniel        2   1     
     13   5/8      Tröttas Simon och hust   1      2        
13   5/8      Tröttas Simon och hust   1      2   1     
     14   1/2      Backills Erick & hustrun   1      2        
14   1/2      Backils Erich och hust   1      2   1     
     15   1/2      Gåll Carl & hust     
15   1/2      Gåll Carl      son Matts       
     son Matts        döttrar Brita, Maria och Kierstin        5       upp
     dr Brita Marja och Chirstin        5   1     
     16   1/3      Swäns Mickel     
16   1/3      Swäns Michell      p Maria     1   2        
     pigan Maria     1   2   1     
     H:r vice Past Hartman & h       
     H:r Probsten Gezelius      dr Mats, Matts, Erick och Matts       
     H:r vice Pastoren Hartman och hustrun   1      p Margeta, Karin, Margeta & Anna     4   10     
     dr Mats, Mats och Jacob        Inhyses Anna Maija        1   1     
     p Margeta, Marg, Maria och Beata     4   10        
     Klåckaren Jac Wörlin & hust       
     Klåckaren Jacob Wörlin och hust   1      2         p Maria     1   3     
    
     Skogzwachten Lars        Koklot Skogzwachtaren och Lotssen Lars     1      1     
     pigan Carin     1   2   1      Inhyses Johan        1   1     
     Soldat Ströms Encka     1        
     Soldat Ströms Enkia     1   1         D:o Matts Sundströms h     1        
     D:o Sundströms Encka     1   1         D:o Häggmans Enka              
     D:o Häggmans hustru         1         D:o Wörgrens hust     1        
     D:o Wörgreens Enckia     1   1         D:o Dahlins hustru              
     D:o Dalins hustru         1         D:o Lundbergs hust          upp
     D:o Mats Sundströms hust           
     gl: Bertils dr Anna Maria        Summa   256   253   103   185   70   94   961   305   70   8   43   121   424    
    
     Summa   268   246   93   161   105   153   1026   303   450     Att föregående Mantals och Röketahls Längd efter weder-    
     börandernes giorde bekiännelse, hwilka utj Mantals Commis-    
Att föregående Mantals och Röketahls Längd effter weder-     sarie Instructions 5 § Namngifwes, rätteligen uprättat    
börandernes giorde bekiännelse, hwilcka utj Mantahls Commis-     är, warandes ingen undandölgd, eller af längden utsluten    
sarie Instructions 5 § Namngifwes, rätteligen uprättadt     som Mantals och Röktals Penningarne betahla bör, dett    
är, warandes ingen undandölgd, eller af längden uthsluten     intyga wij så mycket oss witterligit är på wåre samweten    
som Mantals och Rööktahls Penningar betahla böör, det     med egne Namns och Signetens samt Bomärkens undersättjan-    
intyga wij så mycket oss witterligit är på wåra samweten     de, Datum Wöro d:n 21 November 1744    
med egne Namns och Signetens samt Bomärckens undersättian-    
de, Datum Wöro d: 1 December 1743     Lorentz Lydgreen Georg Oxe    
     Mantals Commissarius Crono länsman    
Lorentz Lydgreen Georg Oxe    
Mantals Commissarius Crono länsman     Hindrick Kattil, Jöran Kånstj, Matts Skått,    
     Anders Håfman, Matts Grim, Jacob Sigfrids,    
Jöran Konsti, Hendrich Kattill     Jacob Mårtens, Hindrick Kaggas, Mårten Lassus    
Matts Skått, Anders Håfman    
Jacob Mårtens, Hend: Kagg   upp
Johan Jåfs, Mårten Lassas    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Upptecknade av Joakim Förars.