några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
ÅRAWAIZ  KARFFWAT  KAITSSÅR  OXKANGAR  LOTHLAX  PALWISS  KIÄRKELAX  WÄSTERMAXMO  ÖSTERMAXMO  TUMO  QWIMO  BERTEBY  KOWIOCK  KARFSÅR  RÄCHKIPELDO  JÖRELA  ANDIALLA  LUNDBY  BERGBY  KOSKEBY  MEMOSBY  MÄCKEPÄ  RÄCKJOCKJ  LÅLAX  TUCKUR  KIMÅ 
Quarntulls Mantalls Längdh Wörå Sochnn    
Pro Anno 1655      Bonde   Hustru   Son   Dotter   Son hust   Dreng   Pigha   Måg   Inhyses   Kneht   Kneht hust     
    
ÅRAWAIZ    
   Simon Matzsson [Seiplax]   1        
   Joseph Larsson [Ruths]   1     
   Eskill Tomesson [Eskils]     1     
   Hans Hansson [Daalbonde]   1        
   Erich Mårtensson [Erckilä]           
   Bertill Peersson [Wäst]   1      1   1        
   Jacåb Andersson [Jacobs]     1     
   Anders Larsson [Thors]     2           
   Mattz Bertilsson [Bertils]        1        
   Mattz Simonsson [Simons]           
   Knut Knutsson [Knuters]   1      1        
   Mårten Jönsson [Mårtens]   1        
   Mattz Jönsson [Betlehem]        
   Carl Carlsson [Carls]   1         1   2      1   1     
   Mattz Jacobsson [Ropar]        1        
   h:rr Christierns ...   upp
   Thomas Staafansson       
   hustro Sisillas dotter       
    
KARFFWAT    
   Lars Josepsson [Ulvis]     1      1        
   Lars Michelsson [Lassus]        
   Pehr Matzsson [Pet]   1        
   Åcke Olsson [Eurs]   1     
   Anders Jönsson [Rännar]   1        
   Simon Matzsson [Kåck]   1     
    
KAITSSÅR    
   Josep Markusson [Heikius]   1     
   Lars Ersson [Finnas]   1        
   Hanss Tomesson [Hannus]   1   1     
   Hindrich Ersson [Kejsar]   1   1     
   Jacob Larsson [Bertils]     1     
   Håkan Jacobsson [Håkus + Präst]   1     
   Mårten Matzsson [Sigfrids]     1   1     
   upp
OXKANGAR    
   Matz Abrahamsson [Abrams]   1        
   Matz Jönsson [Ryssas]         1     
   Hans Mattzsson [Fusius]       
   Matz Ersson [Skeppars]        1     
   Oloff Simonsson [Skratars]         1     
   Anders Mårtsson [Antus]   1        
   Erich Isaaksson [Nissus]   1     
    
LOTHLAX    
   Kirstin Änckia [Norken]        1      1        
   Hans Hansson [Slögs]   1     
   Matz Eskilsson [Blusi]         1     
   Lars Mårtsson [Lassus]   1   1     
   Matz Oloffsson [Kullas]      1      1        
   Erich Simonsson [Ohls]   1   1     
   Joseph Olofsson [Skata]   1     
   Philip Olofsson [Snickars]      1        
   Markus Simsson [Åkers]       
   Jöen Joensson [Rännars]   1    upp
   Johan Matzsson [Backull]     
   Simon Simsson [Klafvus]        1     
   Margareta änckia [Krook]     1     
   Jacob Matzsson [Huggar]   1           
   Hans (?) Jönsson [Helsing]       
    
PALWISS    
   Michel Matzsson [Ströms]   ?           
   Erich Matzsson [Ehrs]     1     
   Hans Jacobsson [Skåtar]         1     
   Lars Larsson [Knuts]       
   Lars Ersson [Lassus]   1     
   Hans Jörensson [Yrjas]     1   1     
   Lars Andersson [Pet]   1     
    
KIÄRKELAX    
   Matz Jönsson [Lassus]       
   Matz Michelsson [Kull]         1     
   Michel Andersson [Guttas]   1     
   Matz Grellsson [Stenkull]   1    upp
   Lars Ersson [Smeds]      1   1     
   Påll Esaiæsson [Esars]   1      1     
   Anders Ersson [Skarper]   1        
   Johan Siffredsson [Storm]   1     
   Augda Änckia [Audas]           
   Matz Tomesson [Klemets]   1     
   Matz Bertillsson [Bertils]   1     
   Mårten Larsson [Furunäs]   1        
   Matz Jönsson [Öhling]   1   1   1     
   Matz Markusson        
   Brijta Persdotter        
    
WÄSTERMAXMO    
   Erich Persson [Kock]   1     
   Tomas Larsson   1     
   Markus Simonsson [Heir]       
   Mallin Pijgha        
    
ÖSTERMAXMO    
   Simon Bertilsson [Kagg]   1    upp
   Michel Bertilsson [Finne]   1     
   Giertru Änckia       
   Johan Ersson [Puss]        
    
TUMO    
   Peer Matzsson   1     
    
QWIMO    
   Hans Jacobsson [Borgmästars]   1      1   1     
   Erich Larsson [Rådman]   1      1     
    
BERTEBY    
   Gertru Änckia [Storkålax]           
   Margareta Pijgha [Lillkålax]        
   Karin Pijgha [Finnas]       
   Anna Änckia [Strandas]       
   Oloff Josepsson [Ollus]     1   1           
   Simon Persson [Thors]   1   1     
   Erich Simonsson [Zachris]        1     
   Simon Jörensson [Jåfs]   1       upp
   Matz Jörensson [Mattus]   1     
   Simon Andersson [Antus]   1     
   Kirstin Enckia [Gåll]        1   1     
   Jacob Matzsson [Tåppar]     2     
   Matz Mårtsson [Pedars]        1   1     
   Hindrich Mårtsson [Svens]       
   Brita Matz dot       
    
KOWIOCK    
   Måns Matzsson [Månsus]   1        
   Hindrich Matzsson [Bertils]   1        
   Carl Carlsson [Vidd]   1     
   ...     §  
    
KARFSÅR    
   Bertil Larsson [Herr]   1     
   Jacob Carlsson [Skarper]   1   1        
   Simon Andersson [Antus]     
   Simon Simsson [Kavus]   1     
   Lars Bengtsson [Håfman]   1    upp
   Peer Persson [Pärus]   1     
   Matz Michelsson [Tåss]        1     
   Erich Knusson        
    
RÄCHKIPELDO    
   Jacob Simonsson [Pet]          
   Jacob Hindersson [Jåfs]   1              
   Jöran Tomsson [Smeds]   1           
   Brita     1     
   hustro Margareta        
   Bertil Ersson [Storkarhu]   1      1     
   Hans Simsson [Simons]   1     
   Mallin Änckia       
   Hindrich Bertilsson [Omars]   1        
   Mårten Ersson [Klemets]   1        
   Michell Israelsson [Israels]   1         1     
   Margareta änckia [Josskarhu]       
   Markus Matsson [Wäst]     1        
   Erich Larsson [Korfwolain]   1        
   Mårten Knutsson [Bengs]   1      2    upp
   Margareta Soldatz       
   Hans Grelsson [Kastus]   1        
   Karin Andersdoter       
   Sigfrid Finne        
   Påffwell Ersson [Ehrs]   1        
   Michel Persson [Bjons]   1      1   1        
   Erich Simsson   1     
    
JÖRELA    
   Hans Larsson [Bertils]   1        
   Matz Mårtsson [Hertull]   1        
   Anders Ersson [Heinull]   1         1     
   Hindrich Mårtsson [Kattill]   1      1   1           
   Gabriel Jacobsson [Jakas]   1        
   Mårten Sifersson [Jåfs]   1        
    
ANDIALLA    
   Elias Matzsson [Hirsal]   1     
   Michel Matzsson [Hertus]   1        
   Hindrich Matzsson [Mannil]   1       upp
   Tomas Bertillsson [Grannas]   1     
Länsman   Bertill Ruut     1   1      1        
   Michel Frantzsson [Nyby]   1        
   Giösta Matzsson     
   Mårten Jörensson [Antill]        
   Mallin Änckia        
    
LUNDBY    
   Mårten Staphansson [Rasmus]   1        
   Thomas Ollsson [Ingå]        
   Mass Månsson [Jäppil]       
   Oloff Persson [Ohlis]   1     
   Nills Månsson [Nissil]        1     
   Bertill Mårtsson [Knuts]   1   1   1     
   Johan Siffersson [Skrifvars]   1     
   Anders Siffersson [Kylkinen]   1        
   Mårthen Matzsson [Kaustinen]   1        
   Erich Markusson [Martois]   1        
   Hans Matzsson [Budd]   1        
   Brjta Soldat [Thors]   1    upp
   Anna Pijgha       
    
BERGBY    
   Oloff Matsson [Kulp]   1           
   Erich Jacobsson [Kjötar]          
   Hindrich Peersson [Ollil]   1   1        
   Jacob Mårtsson [Kneck]   1        
   Bertill Jönsson [Jussil]     1   2     
   Walborgh Änckia [Talus]      1        
   Hans Matzsson [Jopers]   1   1   1     
   Isack Larsson [Storknäck]   1   1   1     
    
KOSKEBY    
   Staphan Michelsson [Sippus]        
   Anders Clemitsson [Råndman?]   1           
   Bertell Olsson [Kråka]   1     
   Anders Matzsson   1      1   1        
   Johan Grelsson [Gråbbils]   1        
   Erich Ersson [Nikus]   1     
   Brusius Andersson [Klemets?]   1      1    upp
   Anders Josepsson [Kamis]   1        
   Anna Änckia [Bengs]      1        
   Hans Åckesson [Dalkar]     1     
   h. Kirstin        
    
MEMOSBY    
   Abram Mårtsson [Juvas?]     1      1     
   Michel Simsson [Grannas]   1   1      1     
   Tomas Siffersson [Tun?]   1           
   Peer Jacobsson [Miemois]   1      1     
   Erich Larsson [Kroks]       
   Hindrik Mårtsson [Karjalain]     1   2        
   Matz Simonsson [Grims]   1        
   Hans Olofsson [Grims]   1     
   Mats Matz Karin       
    
MÄCKEPÄ    
   Mats Matsson    
   Giertru Änckia [Olis]        
   Anders Matzsson [Antolis]   1   1       upp
   Johan Simonsson [Grägg]   1   1   1        
   Lars Mårtsson   1   1        
   Hindrich Persson   1     
   Staphan Swensson   1     
   Mats Abramsson [Murkais]   1   1   2   1        
   Margareta Soldath     1     
   Hust Margareta    
   Mallin kåna     1     
   H: Karin       
   Brita kåna    
    
RÄCKJOCKJ    
   Erich Greelsson [Pytar]        1   1     
   Michel Michelsson [Kullas]   1        
   Hans Andersson [Antus]   1     
   Markus Eskillsson [Höjer]   1     
   Matz Matzsson [Knuts]   1     
   Jacob Bertilsson [Antbrams]          
   Michel Bertilsson [Brams]   1     
   Simon Simonsson [Småros]   1    upp
   Jacob Markusson [Rex]   1           
   Mårten Persson [Bagg]   1        
   Jacob Bertilsson [Påhls]   1           
   Matz Swänsson [Svens]   1        
   Johan Andersson     1   1     
fältwäbel   Erich Josepsson [Nygård]   1      1     
   Joen Skomakare        
    
LÅLAX    
   Jacob Knutsson [Bredfors]   1        
   Hans Larsson [Måsa]     
   Jacob Tomasson [Haga]   1     
   hust Karin [Ollus]     1   1     
   Giertru Änckia [Jåssis]           
   Anders Sifersson [Jåfs]   1        
   Per Tomasson [Enges]   1         1     
   H: Klara        
   Hans Hansson        
    
TUCKUR   upp
   Simon Ersson [Grind]   1        
   Jacob Simsson [Jåfs]   1        
   Abram Hansson [Ehrs]   1        
   Anders Andersson [Rex]   1     
   Oloff Andersson [Back]   1   1        
   Isack Simsson [Sväls]   1   1        
   Mats Simsson [Skått]   1      1     
   Peer Hindersson        
   Påffwell Staphanson [Akers]        
   Erich Larsson [Brors]   1     
   Anders finne    
    
KIMÅ    
   Staphan Månsson [Staffans]   1     
   Knuth Markusson [Knuts]   1     
   Thomas Matzsson [Mattus]   1   1           
   Jacob Hindersson [Jakobs]   1   1        
   Mats Jacobsson [Joupers]   1        
   Jacob Simsson [Kyras]   1        
   Peer Jöransson [Pärus]   1       upp
   Gertru Änckia [Kuckus]       
   Siffred Ersson [Sigfrids]        1        
   Simon Larsson [Roukus]   1   1         1     
   Måns Persson [Mutta]        
   Margareta Änckia     1     
   Mats Eskilsson [Aura]   1      1     
   Mats Hindersson [Röuks]   1     
   Markus Bertillsson   1     
   Carll Jacobsson [Keskis]       
   Anders Hansson [Svedars]      1     
   Erich Finne        
   h: Walborg        
   h: Karin Mickelsdotter     1     
   Peer Finne     
   Medh Årwais    
   h: Barbro     1     
   hustro Karin     1     
    
   Pastor Locj         2   2        
   H:rr Mårten   1       upp
   H:rr Christiern   1      1     
Bengt Paikulls Bookhållare   Per Larsson (?)   1     
Regementz... (?)   Johan Persson     
    
   Att detta så uthi Commissariernes sampt Tolfmänners    
   närwaro ransakckat och bekendt ähr, bekräftas thett medh    
   Sochnens Signetes undertryckiande    
   Datum Woro den 13 Januarij Åhr 1655.    
    
    
   Summa 656 Personer    

Upptecknade av Joakim Förars.