några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Rekipeldå  Jörala  Andila  Lomby  Bergby  Kåskeby  Miemos  Mäckipä  Röckiö  Lålax  Tuckur  Kåfjocki  Karfsor  Kaitzor  Karfwat  Teumå  Oxgångar  Qwimo  Maxmo by  Kiercklax  Lotlax  Palfwis  Bertby 
Qwarn Tuls Mantals Längd    
Af Wöhro Sochn Pro Anno 1732    
    
Nr   Mtl      Namn     S:a     
    
Rekipeldå    
1   1   s   Jåfz Carl och hustrun     
     1   1      4   §  
    
2   1   s   Simons Michell och hustrun     
     swäg Barbro        §  
     son Johan och Mårten         5   §  
    
3   1   s   Storkarhu Thomas och hustrun     
     mod Margeta       
     dått Marja     1      4     
    
4   5/6   s   Kastus Matz och hust     
     syst Anna       
     son Michel och hust      1   1      5    upp
    
5   11/6   k   Wäst Johan och hustrun     
     pig Anna     1      3     
    
6   1   k   Peetz Erich     
     son Samuel         §  
     dått Mahlin och Marja     2      4   §  
    
7   1   k   Lillkarhu Simon och hust     
     måg Johan och hust      1   1      4     
    
8   1   k   Simons Michell och hustrun      2     
    
9   1   k   Ohmars Isach och hustrun     
     pig Walbårg       
     inhyses Britta     1   4     
    
10   1   k   Clemetz Jacob och hust     
     dr Mårten         3     
   upp
11   1   k   Israels Hans och hust     
     sw mod Lijssa       
     dått Marja       
     pig Sussanna     1      5     
    
12   1   k   Josskarhu Samuel och mod     
     son Johan        
     dr Erich         4     
    
13   1   k   Kårfwolain Johan     
     måg Erich och hust      1     
     br Mårten och hust      1      §  
     pig Anna     1      6     
    
14   1   k   Långz Daniel och hust     
     dått Anna       
     son Erich         4     
    
15   1   k   Bäns Johan och hustrun     
     son Mårten och Johan       upp
     pig Anna     1      5     
    
16   1   k   Ers Matz och hust     
     son Johan och hust      1     
     son Matz        
     pig Marja     1      6     
    
17   2/3   k   Bions Johan och hust      2     
    
18   2/3   k   Pernul Bertil och hust      2     
    
Jörala    
1   11/2   s   Härtul Simon och hust     
     måg Michel och hust      1     
     dr Abraham        
     pig Marja och Brita     2      7     
    
2   1   s   Jåfz Mårten och hust     
     mod Marja       
     dått Margeta dr Simon      1   1      5    upp
    
3   11/2   k   Johans Jöran och hust     
     pig Lijsa     1      3     
    
4   1   k   Bertill Carl och hust      §  
     dr Christiern        
     pig Marja     1      4     
    
5   1   k   Häinul Michel och hust     
     br Mårten och hust      1   1      4     
    
6   1   k   Kattill Hendrich och hust     
     dått Brita och Anna       
     dr Johan         5     
    
7   1   k   Jacobs Michel och hust     
     son Jacob och hust      1     
     br Erich och hust      1   1      6     
    
8   1   k   Nickull Matz och hust    upp
     son Johan        
     syst Brita     1      4     
    
9   1/4   k   Kaurierfwi Matz      §  
     dåttern Marja     1      2     
    
     inh ....     1   1   §  
    
Andila    
1   11/4   s   Ruutz Mårten och hust     
     son Johan och hustrun      1     
     dr Matz        
     pig Walborg     1      6     
    
2   1   s   Mannel Joseph och hust     
     des mod Carin        §  
     pig Marja     1      4     
    
3   3/4   s   Grannas Marckus och hust     
     son Marckus och hust      1    upp
     s Matz         5   §  
    
4   11/4   k   Nyby Matz och modren     
     pig Brita Marja och Marg     3      5     
    
5   1   k   Hirsall Anders och hust      2     
    
6   1   k   Hertull Lars och hust     
     dått Marja       
     dr Clemet         4     
    
7   1   k   Antill Johan och hust      2     
    
Lomby    
1   11/4   s   Martois Hindrich och hust      2     
    
2   1   s   Budd Michel och hust     
     son Anders och hust      1   1      4     
    
3   1   s   Kylkinen Hindrich och hust    upp
     måg Johan och hust      1     
     dräng Erich och hust      1     
     .. Carin     1      7   §  
    
4   1   s   Tors Matz och hust     
     br Anders och hust      1   1      4     
    
5   1   k   Rasmus Simon och hust     
     son Mårten        
     hust Marja       
     pig Anna     1      5     
    
6   1   k   Olis Hindrich och hust     
     dr Simon och hust      1   1      4   §Br  
    
7   1   k   Jäppill Matz och hustrun     
     dr Bertill         3     
    
8   1   k   Knuus Matz och hustrun     
     måg Hindrich och hust      1    upp
     pig Brita     1      5     
    
   Skrifwars hust Marja      1   §mtl  
    
10   1   k   Ingo Johan och hust      2     
    
11   1   k   Kulpas Enckian Margeta     
     måg Thomas och hust      1   1      3     
    
12   1   k   Kaustinen Isach och hust     
     p Barbro     1      3   §  
    
13   1   k   Nissill Jacob och hustrun     
     hust syst Wändela     1      3     
    
Bergby    
1   11/4   k   Jussill Abraham och hust     
     mod Brita       
     syst Margeta     1      4   §  
   upp
2   11/4   k   Kierp Michell och hust     
     hust Margeta     1      3     
    
3   1   k   Kiötar Matz och hust     
     pig Carin     1      3     
    
4   1   k   Ohlil Thomas och hust     
     pig Anna     1      3     
    
5   1   k   Smedz Matz     
     måg Isack och hust      1   1      3     
    
6   1   k   Tahlus Erich och hust      2     
    
7   1   k   Kånsti Jöran och hustrun      2     
    
8   1   k   Jåpers Matz     
     syst Marja     1      2     
    
     Inhyses skjutsrättaren Anders     1   1    upp
    
Kåskeby    
   Dahlkarl Simon och hustrun     
     1     
     pig Lisa och Margeta     2      6     
    
2   2/3   s   Gråbbils Erich och hustru     
        §  
     pig Carin     1      4     
    
3   11/4   k   Knubb Johan     
     son Michell och hustru      1     
     dr Johan pig Anna      1   1      5     
    
4   1   k   Storlund Erich och hust     
     systern Marja och    
     Brita     2      4   §  
    
5   1   k   Kråkas Matz och hust     
     pig Anna     1      3    upp
    
6   1   k   Sippus Johan och hust      2     
    
7   1   k   Clemetz Mattz och hust     
     b Isach        
     pig Brita     1      4   §  
    
8   1   k   Rådman Michel och hust     
     måg Simon och hust      1   1      4     
    
9   1   k   Caminen Mårten och hust     
     syst dått Marja       
     son Isach         4     
    
10   1   k   Nikonen Matz och hust      2     
    
11   3/4   k   Bengz Isach och hust      2     
    
12   1/2   k   Knäck Erich     
     son Erich och hust      1    upp
     dått Marja     1      4     
    
Miemos    
1   1   s   Grannas Michel och hust     
     s Simon och hust      1     
     dått Margeta     1      5     
    
2   1   s   Karjalain Abraham och hust     
     dött [pro p.?] Marja och Carin     2      4   §  
    
3   1   s   Grims Matz och hust     
     dr Johan        
     p Margeta     1      4   §  
    
     
     pig Anna     1      3     
    
   Jufwas Matz och hust      2     
    
   Tuns Daniel och hust    upp
     pig Margeta     1      3     
    
   Krokz Anders och hust     
     syst Margeta och Walb     2      4     
    
   Grim Erich och hust     
     pig Walborg     1      3     
    
Mäckipä    
   11/3      Murkain Simon och hust     
     m Johan och hust      1     
    
     pig Marja Lisa och Anna     3      8     
    
   11/6      Grägg Carl och hust     
     syst Beata       
     ... Mod Margeta        §  
     syst Brita dr Gust:      1   1      6     
    
   1      Säppä Isach och hust    upp
     pig Carin     1      3     
    
   1      Antohlis Johan och M ...      §  
     dått Marja     1      3     
    
   1      Wöhroborg Landb Johan och hust      2   §  
    
   3/4      Ollis Johan     
     syst Carin       
     pig Carin     1      3     
    
     Lillånd Lahrs     
     syst Margeta     1      2     
    
     Storlund Erich och hust      2     
    
     Gammals Staphan och hust      2     
    
Röckiö    
   Smårus Anders och hust    upp
    
    
     5     
    
   Pytar Michel och hust    
     syst: Anna    
    
3      k         2     
    
4   11/6   k   Påhls Matz     
     son Jacob och hust      1     
     dått: Susanna     1      4     
    
5   1   k   Kullas Michell och hust     
     måg Matz och hust      1     
     pig Carin och Lijsa     2      6     
    
6   1   k   Höijers Markus och hust      2     
    
7   1   k   På Knuus hem:n dr Simon och h      1   1      2    upp
    
8   1   k   Gammals Pähr och hust     
     son Christiern         3     
    
9   1   k   Andtbrahms Matz och hust     
     måg Thomas och hust      1   1      4     
    
10   1   k   Nygård Ländzman Georg Oxe och hust     
     dr Anders        
     pig Marja     1      4     
    
11   1   k   Bagge Erich och hust     
     Pig: Margeta och Beata     2      4     
    
12   3/4   k   Rex Anders och hust     
     dr Erich         3     
    
13   3/4   k   Swäns Erich och hust     
     dått Brita     1      3     
   upp
14      k   Brams Erich     
     son Isack och hust      1   1      3     
    
15   1/2   k   På Klärckz hemman landb Hind     
     pig Carin Anna och Lisa     3      4     
    
16   3/4   k   Anttus Samuel Backman och h     
     dr Michel        
     pig Marja och Susanna     2      5     
    
     .... H: Joh Asproth och hust     
     dått jungf Anna     1      3     
    
     Inhyses Lijsa    
    
     gl Skinnaren Erich och hust      2     
    
Lålax    
1   1   s   Jåfz Johan och hust     
     bond dått Margeta     1      3    upp
    
2   1   s   Bredfors Jacob och hust      2     
    
3   1/2   s   Jåssis Hindrech och hust     
     pig Carin     1      3     
    
4   11/4   k   Måssa Hindrich och hust     
     son Abraham och hust      1     
     pig Beata     1      5     
    
5   1   k   Ollus Joseph och hust     
     sw mod (?) Beata       
     dr Mårten         4     
    
6   1   k   Haga Johan och hust     
     måg Thomas och hust      1   1      4     
    
7   1   k   Enges Pähr och hust      2     
    
8   1   k   Dunck Erich och hust    upp
     son Jacob         3     
    
9   1/2   k   Hälssing hust Anna      1     
    
Tuckur    
1   1   s   Ers Hans och hust     
     son Abraham        
     p Anna Anna och Margeta     3      6     
    
2   1   s   Jåfz Simon och hust     
     dått Anna       
     br Abraham        
     pig Marja     1      5     
    
3   1   s   Grindas Matz och hust     
     dr Matz        
     p Chirstin och Marja     2      5     
    
4   1   k   Brors Mårten och hust     
     dr Michel och hust      1   1      4    upp
    
5   1   k   Åkers Johan och hust     
     son Simon och hust      1   1      4     
    
6   1   k   Skått Matz och hust     
     dått Anna och Marja       
     br Mårt och hust      1     
     syst Maria son Erich      1   1      8     
    
7   3/4   k   Back Thomas och hust     
     pig Lijsa     1      3     
    
8   3/4   k   Räckz Daniel och hust     
     pig Beata     1      3     
    
9   3/4   k   Finne Samuel och hust     
     pig Brita     1      3     
    
10   2/3   k   Swähls Matz och hust     
     dr Isach         3    upp
    
11   3/4   k   Jåntt Carl och hust     
     b Simon         3     
    
12   1/4   k   Kåckz Matz och hust      2     
    
Kåfjocki    
1   1   s   Bertils Jöran och hust     
     son Johan        
     dått Margeta       
     sön Staphan och Johan         6     
    
2   1/2   s   Månsus Michel och hust      2     
    
3   3/8+3/8   s   Storwidd el Lillwidd Mattz och hust     
     dött Anna och Carin       
     son Johan         5     
    
4   1   k   Ingo Mårten och hust     
     son Erich       upp
     dått Margeta     1      4     
    
5   1/2   k   Smedz Erich och hust     
     dått Marja och Lijsa     2      4     
    
Karfsor    
1   3/4   s   Herr Giösta och hustrun     
     dr Daniel        
     pig Marja     1      4     
    
2   2/3   s   Håfman Anders och hust     
     br Mårten och hust      1     
     syst Margeta     1      5     
    
3   1/4   s   Håf Mårten och hust     
     syst Anna       
     br Carl         4     
    
   Kafwus el Simons .. Simon och hust      §  
     måg Matz och hust      1   1      4    upp
    
5   1      Anttus Pähr och hust      2     
    
6   3/4      Tors Matz och hust      2     
    
7   3/4      Skarp Anders     
     dått Anna och Marja     2      3     
    
8   1/2      Pärus Johan och mod     
     pig Lijsa       
     br Anders         4     
    
Kaitzor    
1   1   k   Keisar Erich och hustreun     
     syst Barbro     1      3     
    
2   1   k   Häikus Jacob och hust     
     br Simon och hust      1   1      4     
    
3   3/4   k   Finne Johan och hust    upp
     son Jacob         3     
    
4   3/4   k   Hannus Matz och hust     
     br Enck Margeta       
     son Carl         4     
    
5   3/4   k   Bertils Erich och hust     
     son Anders och hust      1     
     pig Marja     1      5     
    
6   1/3   k   Sigfredz Mårten och mod     
     son Johan        
     pig Brita     1      4     
    
7   1/4   k   Håkus Isach och hust     
     mod Marja       
     dått Anna     1      4     
    
8   1/4   k   Präst Matz och hust     
     dått Margeta     1      3    upp
    
Karfwat    
1   1   s   Ulfwes Matz och hust     
     br Erich         3     
    
2   2/3   s   Petz Markus och hust      2     
    
3   1   k   Rennas Mårten och hust     
     syst Carin       
     dr Hindrich         4     
    
4   2/3   k   Lassus Johan och hust     
     syst son Mårten och h      1   1      4     
    
5   2/3   k   Aur Matz och hust     
     dått Margeta     1      3     
    
6   1/2   k   Kåckas hust Margeta     
     dått Anna     1      2     
   upp
Teumå    
1   1/3   k   Isach och hustrun     
     dått Anna     1      3     
    
Oxgångar    
1   1/2   s   Abrahams Michel och hust     
     dått Sophia       
     dr Matz         4     
    
2   1/2   s   Anttus Michel och hust     
     son Abram och hust      1   1      4     
    
3   1   k   Sigfredz Michell och hust      2     
    
4   1/2   k   Ryssas Mårten och hust     
     br Michel        
     most Walborg     1      4     
    
5   1/2   k   Fusius hust Gertrug      1     
   upp
6   1/2   k   Nissus Isach och hust     
     son Erich och hust      1   1      4     
    
7   1/2   k   Skratars Gustaf och hust      2     
    
8   1/2   k   Skieppars Matz och hust     
     syst Margeta     1      3     
    
Qwimo    
1   3/4   k   Rådman Matz och hust     
     b Isach         3     
    
2   1/2   k   Borgmestar Mårt och hust     
     dr Johan        
     Inhyses Brita     1      4     
    
Maxmo by    
1   1   s   Finne Daniel och hust     
     måg Anders och hust      1     
     1      5    upp
2   2   k   Tåttesund H Befall Bullich     
     son Johan        
     dått jungf Annalisa och Beata       
     dr Anders pig Anna      1   1      6     
    
3   2/3   k   Hals Mårten och mod     
     pig Lijsa     1      3     
    
4   1/2   k   Klåckars Jacob och hust     
     pig Carin och Marg     2      4     
    
5   1   k   Kagg Hindrich     
     .. Marja och .....     2      3   §  
    
6   1/2   k   Eurs Enckan Anna     
     dått Beata       
     syst Beata     1      3     
    
7   1/3   k   H .....ijk Hindrich och hust      §  
     syst Brita     1      3    upp
    
8   1/3   k   Pus Michell och hust     
     des mod Biata       
     pig Brita     1      4     
    
9   1/4   k   Heras Michel och hust      2     
    
     Adhiunct H Abraham Strömmer    
     och hustrun      2     
    
     Inhyses Kyrckiowächt:s h Brita     1      1     
    
Kiercklax    
1   1   k   Öhling Johan och hust     
     dr Matz        
     pig Beata     1      4     
    
2   1   k   Furunäs Carl och hust      §  
     pig Lijsa     1      3     
   upp
3   1   k   Bertils hust Anna     
     sw Marja     1      2     
    
4   1   k   Clemetz Johan     
     dött: Marja Beat: och Marg     3      4     
    
5   1   k   Storm Michel och hust     
     son Johan        
     pig Lijsa     1      4     
    
6   1   k   Skarper Matz och hust     
     måg Erich och hust      1     
     pig Barbro     1      5     
    
7   1   k   Lassus Erich och hust     
     .... Anna     1      3   §  
    
8   1   k   Guttas Johan och moder     
     son hust .....        §  
     dr Jacob pig Marg      1   1      5    upp
    
9   1   k   Kullas Matz och hust     
     son Michel        
     pig Margeta     1      4     
    
10   2/3   k   Audas Jacob och hust      2     
    
11   2/3   k   Esars Mårten och hust     
     pig Beata     1      3     
    
12   1/3   k   Smeds Simon och hust     
     son Johan        
     dått Anna     1      4     
    
13   1/3   k   Steenkull Salmon och hust     
     pig Brita     1      3     
    
14   1/3   k   Kuls Hindrich och hust      2   §  
    
Lotlax   upp
1   11/4   k   Blusi Simon     
     måg Hindrich och hust      1     
     dött Lijsa och Anna       
     pig Anna     1      6     
    
2   1   k   Nårcken Anders och hust      2     
    
3   1   k   Lassus Anders och hust     
     son Erich        
     dott Brita       
     p Brita     1      5     
    
4   1   k   Backul Anders och hust     
     son Anders        
     dått Walborg     1      4     
    
5   1   k   Kullas Matz och hust     
     dått Biata     1      3     
    
6   1   k   Krokz Samuel och hust    upp
     dr Mårten         3     
    
7   1   k   Ohls Matz och hust     
     dr Mårten     1      3     
    
8   3/4   k   Hälsing Hindrich och hust     
     son Jacob     1      3     
    
9   3/4   k   Klafwus Jöran och hust     
     .....     §  
    
10   3/4   k   Skata Matz och hust     
     son Matz         3     
    
11   3/4   k   Huggars ähr Niels och hust      2     
    
12   2/3   k   Rännars Simon och hust      2     
    
13   1/2   k   Slög Samuel och hust     
     dått Marja     1      3    upp
    
14   1/2   k   Slög Elias och hust     
     dr hust Brita     1      3     
    
15   1/2   k   Åkers Johan och hustrun      2     
    
16   1/4   k   Snickars Marckus och hust     
     sw Carin     1      3     
    
     Inhyses Brita     1   1     
    
Palfwis    
1   1/4+1/2   sk   Skåtars Erich och hust     
     syst Margeta       
     br Matz        
     sw Carin     1      5     
    
2   11/4   k   Lassus Mårten och hust     
     pig Beata     1      3     
   upp
3   1   k   Yrjans Hindrich och hust     
     måg Erich och hust      1   1      4     
    
4   1   k   Knuus Mårten och hust     
     pig Marja       
     Inhyses Anna     1   4     
    
5   3/4   k   Ströms Michel och hust     
     syst Lijsa och Margeta       
     son Erich         5     
    
6   1/2   k   Ehrs Thomas     
     måg Erich och hust      1   1      3     
    
7   1/4   k   Peetas Michell och hust     
     mod Lijsa       
     dått Margeta     1      4     
    
Bertby    
1   1   k   Kålax Matz och hust    upp
     måg Giösta och hust      1   1      4     
    
2   1      Finnas Thomas och hust     
     syst Carin och Anna     2      4     
    
3   1      Ollus Erich och hust     
     syst Carin och Anna     2      4     
    
4   1      Tåppar Matz och hustrun     
     son Mårten och hust      1     
     pig Brita och Brita     2      6     
    
5   1      Zachris Matz     
     dått Lijsa och Lijsa       
     dr Matz         4     
    
6   3/4      Kålax Matz och hust     
     pig Anna     1      3     
    
7   3/4      Pedars Mårten och hust    upp
     sw mod Marja       
     dr Hindrich       
     pig Barbro     1   5     
    
8   2/3      Strandas Michell och hust     
     pig Anna     1      3     
    
9   2/3      Jåfz Michell och hust     
     son nustrun Margeta       
     son Simon och hust      1     
     pig Margeta     1      6     
    
10   2/3      Tors Hindrich och hust     
     son hust Margeta       
     pig Margeta och Barbro     2      5     
    
11   5/8      Anttus Carl och hust     
     mod Brita       
     br Enk Anna       
     dr Erich         5    upp
    
12   5/8      Mattas Erich och hust     
     syst Marja       
     son Olof och hust         4   §  
    
13   5/8      Tröttas Simon och hust     
     sw mod Marja     1      3     
    
14   5/8      Backils Enck Barbro     
     dått Marja     1      2     
    
15   1/2      Gåll Carl och hust     
     pig Marja och Marja     2      4     
    
16   2/3      Swäns Michel och hust     
     sw mod Brita     1      3     
    
     gl h Probsten Laurentius    
     Gezelius och des hustru     
     dått jungf Catharina      upp
     dr Matz Abraham    
     Anders och Matz        
     pig Anna Brita Lijsa    
     och Margeta     4      11     
    
     Klåckaren Gustaf Gustafsson     1   1     
    
     Skogswachtaren Niels    
     Kuklåt och hust       
     pig Carin     1      3     
    
     Summa   502   172   343   19   1036     
    
Att föregående Längd, efter wederbörandenes gjorde    
bekännelse, hwilcken utij Mantahls Commissarie Instructions 5 §    
Nampngifwes rätteligen uprättat närwarandes ingen undandölgd    
"eller af längden utsluten som Mantahls penningarne betahla bör;"    
det intyga wij så mycket oss witterligit är på wåra Samweten med    
egna Nampns och och Signetens sampt Bomärckens undersättiande    
Datum Wöro S d 29 Januarii 1732   upp
Joh: Degerström    
    
Georg Oxe    
Cronones Länsman    
    
Jöran Kånsti i Bergby    
Johan Knubb i Kåskeby    
Jacob Sigfredz i Kimo    
Daniell Matzson i Maxmo    
Matz Thomasson i Bertby    
Anders Håfman    

Upptecknade av Joakim Förars.