några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Räkipäldo  Jörala  Andiala  Lomby  Lomby  Bergby  Kåskeby  Miemosby  Mäkipä  Mäkipä  Röckiå  Låhlax  Lålax  Tuckur  Kåfjocki  Karfsår  Kaitzor  Karfwat  Karfwat  Åhrawais  Kimo  Kimo bruuk  Teumå  Oxgangar  Qwimå  Maxmoby  Kiärcklax  Lotlax  Palfwis  Bertby 
QwarnTuls Mantals Längd     QwarnTuls Mantals Längd    
Af Wöhro Sochn Pro Anno 1734     Af Wöhro Sochn Pro Anno 1735    
S. 2732-2757     S. 2553-79    
Nr   Mtl      Namn     S:a      Nr   Mtl      Behållne   Ödes   Namn     S:a     
     rökar    
Räkipäldo     Räkipäldo    
1   11/4   s   Jåfs Carl och hustr      1   11/4   s   2      Jåfs Carl och hustr     
     swg Nils och hustr      1         sw Nils och h      1      4     
    
2   1   s   Smeds Michel och hustr      2   1   s   1      Smeds Michell och h     
     son Johan och h:      1      son Johan och h:      1     
     p Brita           p Brita        5     
    
3   1   s   Stoorkaru Thomas och h      3   1   s   1      Stoorkarhu Thomas och hustr     
     modr Margeta        modr Margeta       
     dot Maria           som Morten        
     dott Marja        5     
4   5/6   s   Kastus Mats och hust        
     4   5/6   s   1      Kastus Mats och h     
     systr Anna      upp
5   11/6   k   Wäst Johan och hustr      dr Matts         4     
     dr Erich och hust      1     
     p Walborg        5      5   11/6   k   1      Wäst Johan och h     
     dr Matts        
6   1   k   Pets Erich     
     son Daniel         6   1   k   1      Petts Erich     
     dott Sophia och Marj:           son Daniel        
     dott Marja        3     
7   1   k   Lillkaru Simon och h     
     måg Johan och h      1      4      7   1   k   1      Lillkarhu Simon och h     
     måg Johan och h      1      4     
8   1   k   Simons Michel och h     
     son Mats         3      8   1   k   1      Simons Michell och h     
     son Matts         3     
9   1   k   Ohmars Isaak och h     
     dr Mårten         9   1   k   1      Omars Isak och h     
     sw Brita     1         dr Mårten        
     sw Brita     1      4     
10   1   k   Clemetz Jacob och h     
     dr Mats         3      10   1   k   1      Clemetz Jacob och h    upp
     dr Simon         3     
11   1   k   Israels Hans och hust     
     sw mod Lijsa        11   1   k   1      Israels Hans och hust     
     p Lijsa och Brita           sw modr Lijsa       
     p Lijsa och Brita        5     
12   1   k   Josskaru Johan och m     
     sonhust Carin        12   1   k   1      Josskarhu Johan och h     
     br Samuel         br Samuel        
     pig Maria           p Marja och Brita        5     
    
13   1   k   Korfwolain Johan      13   1   k   1      Korfwolain Johan     
     måg Mårten och h      1      måg Mårten och h      1     
     do Erich och hust      1      do Erich och hustr      1     
     p Anna           p Anna        6     
    
14   1   k   Långs Daniel och h      14   1   k   1      Långs hustr Gertrud     
     son Erich         son Erich         2     
     dot Anna          
     15   1   k   1      Bengs Johan och h     
15   1   k   Bengs Johan och hust      son Mårten och Johan       upp
     son Mårten och Joh:            dot Margeta        5     
    
16   1   k   Ers Mats och hustr      16   1   k   1      Ers Matts och hustr     
     son Johan och h      1      son Johan och h      1     
     dot Margeta        s Mårten        
     pig Maria           dott Margeta        6     
    
17   2/3   k   Bions Johan och hust      2      17   2/3   k   1      Bions Enck Marja     
     p Marja        2     
18   2/3   k   Pernull Bertill och h        
     18   2/3   k   1      Pernul Bertil och h      2     
    
     Soldat Matts Härsius hustr Annicka     1   1     
     Soldat Hendrick Starcks hustru Hedwig     1   1     
     Soldat Hindrich Busks hustt: Marja     1   1     
Jörala     D:o Hind Bergs h: Sophia     1   1     
1   11/2   s   Härtull Simon och h     
     måg Michel och h      1      Jörala    
     sw Margeta        1   11/2   s   1      Hertul Michell och h     
     dr Abram         swmodr Lijsa      upp
     p Margeta           sw Margeta       
     dr Abraham        
2   1   s   Jåfz Mårten och hustr      p Margeta        6     
     mod Maria       
     dot Margeta        2   1   s   1      Jåfs Mårten och h     
     dr Johan         modr Marja       
     p Anna           dott Margeta       
     p Anna        5     
3   11/8   k   Johans Jöran och hust     
     p Lijsa        3      3   11/8   k   1      Johans Jöran och h     
     son Jöran        3     
4   1   k   Bertils Carl och hust     
     dr Erich och hust      1      4   1   k   1      1/2 ml: Bertils Carl och h     
     p Lijsa           p Lijsa        3   Klufwet efter Tingsbewijs  
     Dn: 12 Januario 1734 och  
5   1   k   Häinul Michel och hust      1/2 ml: ibm Erich och h      2   höga Landzhöfdinge Embetets  
     Confirmation d:n 30 Apr: D:o A:o  
     br Mårten och h      1      4      5   1   k   1      Häinul Michell och h     
     br Mårten och h      1      4     
6   1   k   Kattill Hindr och hust    upp
     dot Brita        6   1   k   1      Katil Hindrich och hust     
     dr Erich            sw Walborg        4     
    
7   1   k   Jacob Michel och hust     
     son Jacob och hust      1      7   1   k   1      Jacobs Jacob och hust     
     p Carin           p Marja        3     
    
8   1   k   Nickull Mats och hust      8   1   k   1      Nickull Mats och h     
     son Johan         son Johan och h      1     
     syst Beata och Barbro           syst Beata        5     
    
9   1/4   k   Kaurjerfwi Mats och hust      9   1/4   k   1      Kaujerfwi Matts och h      2     
     dot Maria          
     Sold: Biörmans h Marja     1   1     
     Soldat Elias Murbergz hustr: Marja     1   1     
    
Andiala     Andiala    
1   11/4   s   Ruuts Johan och hust      1   11/4   s   1      Ruuts Johan och hustr     
     p Maria        p Marja och Carin        4     
     dr Simon och Mats          upp
    
     2   1   s   1      Mannel Joseph och h     
2   1   s   Mannel Joseph och h      dr Erich och h      1     
     dr Erich och hust      1      sw modr Carin        5     
     sw modr Carin          
     3   3/4   s   1      Grannas Marckus och hustr     
3   3/4   s   Grannas Marckus och h      son Marck och h      1     
     son Marckus och hust      1      d:o Matts         5     
     p Margeta          
     4   11/4   k   1      Nyby Matts     
4   11/4   k   Nyby Mats      p Brita och Marja        3     
     pig Brita Maria och Carin          
     5   1   k   1      Hirsal Anders och h      2     
5   1   k   Hirsal Anders och hust        
     6   1   k   1      Härtus Lars och hust     
6   1   k   Härtus Lars och hust      dott Marja       
     dot Maria        dr Matts och h      1      5     
     p Maria          
     7   1   k   1      Antila Johan och h      2     
7   1   k   Antila Johan och h       upp
     Lomby    
Lomby     1   11/4      Martois Hindr och h      2     
1   11/4   s   Martois Hindrich och h        
     2   1   s   1      Budd Michell och h     
2   1   s   Budd Michell och hust      son Anders och h      1      4     
     son Anders och hust      1        
     3   1   s   2      Kylckinen Johan och h     
3   1   s   Kylckinen Johan och h      sw Hindr och h      1     
     sw Hindrich och h      1      sw Carin       
     sw Carin        p Anna        6     
     p Anna          
     4   1   s   2      Tors Matts och hust     
4   1   s   Tors Mats och hustr      br Anders och h      1      4     
     br Anders och h      1        
     5   1   k   1      Rasmus Mårten och h     
5   1   k   Rasmus Mårt: och h      syst Marja       
     syst Maria           dr Abraham         4     
    
6   1   k   Ollis Hind och hustr      6   1   k   1      Ollis Hindr: och hustr     
     dr Simon och h      1         dr Simon och h      1      4    upp
    
7   1   k   Jäppel Mats och hustr      7   1   k   1      Jäppel Matts och h     
     måg Bertill och h            måg Bertil och h         3     
    
8   1   k   Knuus Mats och hust      8   1   k   1      Knuus Matts och h     
     sw Hindrich och h      1         s Hindrich         3     
    
   Skrifwars hust Marja      1         1      Skrifwars hustr Marja      1     
    
     10   1   k   1      Ingo Johan och hust     
10   1   k   Ingo Johan och hustr         son Mårten         3     
    
11   1   k   Kulpas Thomas och h      11   1   k   1      Kulpas Thomas och h     
     sw modr Marg           sw modr Margeta        3     
    
12   1   k   Kaustinen Isak och h      12   1   k   1      Kaustinen Isak och h     
     p Margeta           p Margeta        3     
    
13   1   k   Nissull Jacob och hust      13   1   k   1      Nissul Jacob och h     
     hust syst Wandela           hustr syst Wändela        3    upp
    
     Soldat Törnboms hust Marja     1   1     
    
Bergby     Bergby    
1   11/4   k   Jussila Abraham och hust      1   11/4   k   1      Jussila Abram och h     
     mod Brita        modr Brita       
     dr Simon         p Margeta        4     
     p Margeta          
     2   11/4   k   1      Kierp Michell och h     
2   11/4   k   Kiärp Michell och h         p Marja och Carin        4     
    
     3   1   k   1      Kiötar Matts och h     
3   1   k   Kiötar Mats och h      dr Isak        
     dr Isaak         p Margeta        4     
     p Carin          
     4   1   k   1      Ollis Thomas och h     
4   1   k   Ollil Thomas och hust      son Simon        
     p Anna        p Barbro        4     
     son Simon           
     5   1   k   1      Smeds Matts    upp
5   1   k   Smeds Mats      måg Jacob och hust      1     
     måg Jacob och h      1      dottt Margeta        4     
     dot Margeta          
     6   1   k   1      Tahlus Erich och h      2     
6   1   k   Thalus Erich och hust        
     7   1   k   1      Kånsti Jöran och h     
7   1   k   Kånsti Jöran och hust         dr Simon         3     
    
8   1   k   Jåupers Mats      8   1   k   1      Jåupers Matts     
     p Maria           son Hindr        2     
    
     Inh: SkiutsRättaren Anders     1      1      Inhyses SkiutsRättaren Anders     1   1     
    
Kåskeby     Kåskeby    
1   11/2   s   Dahlkarl Simon och h      1   11/2   s   1      Dahlkarl Simon och h     
     måg Jacob och h      1      måg Jacob och h      1     
     p Lijsa och Margeta           p Lijsa och Marja        6     
    
2   2/3   s   Grabbils Erich och h      2   2/3   s   1      Gråbbils Erich och h     
     sw Isak och h      1         sw Isak och h      1      4    upp
    
     3   1   k   1      Storkneck Erich och h     
     sw Brita        3     
3   1   k   Stoorkneck Erich och h     
     sw Johan och h      1     
     sw Brita        5      4   1   k   1      Kråkas Matts och h      2     
    
4   1   k   Kråkas Mats och h      5   1   k   1      Sippus Johan och h     
     dr Mats           p Anna        3     
    
5   1   k   Sippus Johan och hust      6   1   k   1      Clemets Matts     
     dr Johan och hust      1         dr Johan och h      1     
     p Lijsa        4     
6   1   k   Clemets Mats     
     dr Mats         7   1   k   2      Råman Michell och hustr     
     p Anna           Sw Simon och h      1      4     
    
7   1   k   Rådman Michel och h      8   1   k   1      Kamminen Mårten och hustrun     
     måg [sw] Simon och h      1         systr Marja och Margeta        4     
   upp
8   1   k   Kamminen Isak och h      9   1   k   1      Nickonen Matts och h      2     
     syst Maria          
     10   3/4   k   1      Bengs Isak och hustr     
9   1   k   Nickonen Mats och h         son Michell         3     
    
10   3/4   k   Bengs Isak och hust      2      11   5/8+5/8   k   1      Knubb Johan     
     son Michell och h      1     
11   5/8+5/8   k   Knub Johan      p Beata och Marja       
     son Michel och h      1      dr Anders         6     
     p Lijsa Brita och Maria          
     12   1/2   k   1      Kneck Erich     
12   1/2   k   Kneck Erich      son Erich och h      1      3     
     son Erich och hust      1     
     dot Maria           Sold: Matts Flinkfältz hustr Anna     1   1     
    
Miemosby     Miemosby    
1   1   s   Grannas Michel och h      1   1   s   1      Grannas Michell och h     
     son Simon och hust      1      son Simon och h      1     
     dot Maria           dot Marja        5     
   upp
2   1   s   Karilain Abraham och h      2   1   s   1      Karilain Abram och h     
     dot Maria och Anna           p Marja och Anna        4     
    
3   1   s   Grims Mats och hust      3   1   s   1      Grims Matts och h     
     dr Jacob         p Margeta        3     
     p Margeta          
     4   11/4   k   1      På hemmanet Miemunen    
4   11/4   k   på hemmanet Miemonen     landb Thomas och h     
     Landbonden Thomas och h      Befallningzman Bullichs son Johan         3     
     dr Mats och hust      1     
     p Anna        5   1   k   1      Jufwas Matts och h      2     
     Noch Joh: Bullich           
     6   1   k   1      Tuns Daniel och h Fältwäbels Boställe     
5   1   k   Juufwars Mats och h         br son Matts        
     p Anna        4     
6   1   k   Tuns Daniel och h        
     7   1   k   1      Krooks Anders och hust     
7   1   k   Kroks Anders och h      systr Walborg        3     
     syst Walborg          
     8   1   k   1      Grim Erich och hust      2    upp
8   1   k   Grim Erich och hust        
     Soldat Palmströms hustr Barbro     1   1     
    
     Mäkipä    
Mäkipä     1   1 s +1/3 k      2      Murckainen Johan och hustr     
1   1 s +1/3 k      Murkainen Johan och hustr      hustru Anna       
     hustru Anna och Marja        dr Simon och h      1     
     dr Gustaf         dr Anders och Abr        
     p Maria           p Anna        8     
       
2   11/6   k   Grägg Carl och hustr      11/6   k   1      Grägg Carl och h     
     sw Barbro        sw modr Märta       
     syst Beata        sw Giösta         4     
     dr Johan            1      inh Barbro     1   1     
       
3   1   k   Säppä Isaak och hust      1   k   1      Säppä Isak och hust      2     
     pig Carin          
     4   1   k   1      Antohlis Joh: och modr:     
4   1   k   Antolis Johan och mod      son hust Anna       
     dot Maria           dot Marja     1      4   3    upp
    
5   1   k   Wöroborg Landb: Johan och hustr Capl Bohl      2      5   1   k   1      Wöhroborg Landb: Joh och hustr Capl: Bohl      2     
     Sacell: H: Joh: Asproth och h      Sacell: H: Joh: Asproth och hustr     
     dr Christiern         dr Christiern        
     p Helena           p Helena        4     
    
6   3/4   k   Ohlis Johan och hust      6   3/4   k   1      Ohlis Johan och hustr     
     syst Carin           syst Carin        3     
    
7   1/2   k   Lillånd Lars och hust      7   1/2   k   1      Lillånd Munsterskrifwaren Gabr: Stårck och hustr     
     syst Margeta           p Lijsa        3     
    
8   1/2   k   Stoorlånd Erich och hust      2      8   1/2   k   1      Stoorlånd Erich och hust      2     
    
9   1/2   k   Gammals Staphan och h      9   1/2   k   1      Gammals Staphan och hustr     
     p Margeta           p Margeta        3     
    
     Soldat Ekströms hustr     1   1     
    
Röckiå     Röckiö   upp
1   1   s   Smårus Anders och h      1   1   s   1      Smårus Anders och hust     
     modr Anna        systr Carin        3     
     brod Thomas        
     syst Carin        5      2   1/4 s1/2 k      1      Pytar Michell och h      2     
    
2   1/4 s1/2 k      Pytar Michell och hustr      2      3   11/4   k   1      Holms H: Probst Gezeli landb Hindr: och h     
     p Brita        3     
3   11/4   k   Hålms På H: Probst Gezelii    
     hemman Landb Hind och h      4   11/6   k   1      Påhls Matts     
     pig Lijsa och Beata           son Jacob och h      1     
     dot: Sussanna       
4   11/6   k   Påhls Mats      dot Walborg        5     
     son Jacob och hust      1     
     dot: Sussanna        4      5   1   k   2      Kullas Michell och h     
     dot Marja     Ung observens 1736  
5   1   k   Kullas Michell och h      måg Matts och h      1      Capitains Boställe  
     måg Mats och h      1      p Carin        5     
     p Carin och Marja          
    
6   1   k   Höjers Marckus och h      6   1   k   1      Höjers Matts och modr    upp
     dot Lijsa           son hustr Lijsa        3     
    
7   1   k   Knuus Mårten och h      2      7   1   k   1      Knuus Isak och hustr      2     
    
8   1   k   Gammals Pähr och h      8   1   k   1      Gammals Pähr och h     
     son Christiern            son Christiern och h      1      4     
    
9   1   k   Antbrams Mats och h      9   1   k   1      Andtbrams Matts och h     
     måg Thomas och h      1      måg Thomas och h      1     
     dot Anna           dott Anna        5     
    
     Sochn Skrädd Israel och h     2      1      Sochne Skräddaren Israel och hustr     2   2     
    
10   1   k   Nygårds Ländsman Georg     10   1   k   1      Nygårds Ländsman Georg    
     Oxe och hustr      Oxe och hustr     
     dr Mats         dr Matts        
     p Lijsa           p Anna        4     
    
     11   1   k   1      Bagge Erich och hustr     
11   1   k   Bagge Erich och hustr      son Matts       upp
     son Mats         p Carin         4     
     dr Michel        
     p Beata och Barbro        6      12   3/4   k   1      Räx Anders och hustr     
     dr Erich         3     
12   3/4   k   Räx Anders och hust     
     dr Erich         3      13   3/4   k   1      Swäns Erich och hustr     
     dott Brita        3     
13   3/4   k   Swäns Erich och hustr     
     dot Brita        3      14   1/2   k   1      Brams Erich     
     son Isak och h      1      3     
14   1/2   k   Brams Erich     
     son Isak och hust      1      3      15   1/2   k   1      Klärckas hustr Lijsa     
     p Sussanna         2     
15   1/2   k   Klärckas hustr Lijsa     
     dr Hindrich och h:      1      Landb Hindr och hustr      2     
     p Lijsa          
     16   1/2   k   1      Antus Adjunct H:r Hendr: Argilander och hust     
16   1/2   k   Antus Adjunt gl: Hind Argilander och hustr      dr Hindrich        
     dr Hindrich         pig Sussanna        4     
     pig Sussanna         upp
     1      Inh Hindr och hustrun     2      2     
     Inhyses Hindrich och hust     2        
     Låhlax    
Lålax     1   1   s   1      Jofs Johan och hustr     
1   1   s   Jåfs Johan och hustr      br dott Margeta        3     
     bror dot Margeta          
     2   1   s   1      Bredfors Jacob och h     
2   1   s   Bredfors Jacob och h      p Barbro        3     
     p Carin          
     3   1/2   s   1      Jossis Hindrich och hustr     
3   1/2   s   Jåssis Hindrich och h      p Brita        3     
     dr Mårten           
     4   11/4   k   1      Måsa Hindr och hust     
4   11/4   k   Måsa Hindrich och h      son Abr och hust      1     
     son Abram och h      1         d:o Daniel         5     
    
5   1   k   Ollus Joseph och hust      5   1   k   1      Ollus Joseph och hust     
     Sw:modr: Beat:           sw: modr: Beata        3     
    
6   1   k   Haga Thomas och hust      6   1   k   1      Haga Thomas och h    upp
     Enck Maria        Enck Marja       
     p Carin           p Chirstin        4     
    
7   1   k   Enges Pehr och hust      2      7   1   k   1      Engis Pähr och h      2     
    
8   1   k   Dunck Erich och hustr      8   1   k   1      Dunck Erich och h     
     son Jacob och h      1         son Jacob och h      1     
     dr Michel         5     
    
9   1/2   k   Hälsing Anders och h      9   1/2   k   1      Hälssing Anders och h     
     sw modr Anna           sw modr Anna        3     
    
    
Tuckur     Tuckur    
1   1   s   Ers Hans och hustr      1   1   s   1      Ers Hans och hustr     
     son Abram         son Erich och Abr        
     dr Erich och hust      1      dr Abram        
     dr Abram         p Anna och Anna        7     
     p Anna Anna och Margeta          
     2   1   s   1      Jofs Simon och hustr    upp
2   1   s   Jåfs Simon och hustr      måg Daniel och h      1     
     måg Daniel och h      1      p Brita        5     
     dr Mats        
     p Maria och Brita        7      3   1   s   1      Grindas Matts och h     
     p Marja        3     
3   1   s   Grindas Mats och h     
     p Maria        3      4   1   k   1      Broors Mårten och h     
     p Margeta        3     
4   1   k   Broors Mårten och h        
     5   1   k   2      Åkers Johan och h     
5   1   k   Akers Johan och h      sw Simon och h      1      4     
     sw Simon och hust      1        
     6   1   k   2      Skått Matts och h     
6   1   k   Skått Mats och hustr      son Erich        
     son Erich         dot Anna och Marj:       
     dot Anna och Marj:        br Mårt och hust      1     
     br Mårt och hust      1      dott (!) Marja        8     
     systr Maria          
     7   3/4   k   1      Back Thomas och h     
7   3/4   k   Back Thomas och hust         dr Erich och h      1      4    upp
    
8   3/4   k   Räx Daniel och hust      2      8   3/4   k   1      Räx Daniel och h      2     
    
9   3/4   k   Finni Samuel och h      9   3/4      Finne Samuel och h     
     p Maria           1      p Marja        3     
    
10   2/3   k   Swähls Mats och hustr      10   2/3   k   1      Swäls Matts och h     
     p Beata           p Beata        3     
    
11   3/4   k   Jont Carl och hust      11   3/4   k   1      Jont Carl och h     
     br Simon            br Simon         3     
    
    
12   1/4   k   Kåks Mats och hustr      2      12   1/4   k   1      Kock Matts och h     
     sw Marja        3     
     inhyses Nils Olsson     1        
    
Kåfjocki     Kåfiocki    
1   1   s   Bertils Johan och modr      1   1   s   1      Bertils Johan     
     sonh Maria        son hustr Marja      upp
     son Staphan och Joh:         sön Staphan och Joh        
     dot Margeta           dot Margeta        5     
    
2   1/2   s   Månsas Michel och h      2      2   1/2   s   1      Månsas Michel och h      2     
    
3   3/8   s   Storwidd \ Mattz och h      3   3/8   s   1      Storwidd \ Matts och h     
   3/8   s   Lillwidd /     3/8      Lillwidd /    
     son Johan         son Johan        
     dot Anna och Carin           dott Anna Carin och Marja        6     
    
4   1   k   Ingo Mårten och hust      4   1   k   1      Ingo Mårten och h     
     son Erich            son Erich         3     
    
5   1/2   k   Smeds Erich      5   1/2   k   1      Smeds Erich     
     dot Carin           dott Carin        2     
    
Karfsår     Karfsor    
1   3/4   s   Herr Giösta och hustr      2      1   3/4   s   1      Herr Giösta och hustrun      2     
    
   upp
2   2/3   s   Håfman Anders och h      2   2/3   s   2      Håfman Anders och h     
     son Daniel         son Daniel        
     br Mårt: och h      1      br Mårt: och h      1     
     sy:r Margeta och Barbro           syst: Marg: och Barb:        7     
    
3   1   s+k   Kafwus el Simons Sim: och h      3   1   s+k   2      Kafwus el Simons Simon och hust     
     måg Mats och hust      1         måg Matts och h      1      4     
    
4   1/4   s   Håf Mårten och hustr      4   1/4   s   1      Håf Mårt: och hustr     
     br Johan            brodr: Johan         3     
    
5   1      Antus Pähr och hustr      2      5   1      1      Antus Pähr och hustr      2     
    
     6   3/4      1      Toss Matts och hustr      2     
6   3/4      Toss Mats och hustr        
     7   3/4      1      Skarp Anders     
7   3/4      Skarp Anders      dott Anna        2     
     dot Anna          
     8   1/2      1      Pährus Johan och modr     
8   1/2      Pährus Johan och modr      son hust Anna      upp
     p Lijsa           p Lijsa        4     
    
Kaitzor     Kaitzor    
1   1   k   Keisar Elias och hustr      2      1   1   k   1      Kiäsar Elias och hust      2     
    
     2   1   k   1      Häickus Jacob och hust     
2   1   k   Häikus Jacob och hust      br Simon och h      1      4     
     br Simon och h      1        
     3   3/4   k   1      Finne Johan och h     
3   3/4   k   Finne Johan och h      br Jacob        
     dr Moab            dr Moab         4     
    
4   3/4   k   Hannus Mats och h      4   3/4   k   1      Hannus Mats och hust     
     br E Margeta        br Enck Margeta       
     son Carl            son Carl         4     
    
5   3/4   k   Bärtils Erich och hust      2      5   3/4   k   1      Bertils Erich och h      2     
    
     6   1/3   k   1      Sigfreds Mårt och modr     
     son h Anna      upp
6   1/3   k   Sigfreds Mårt och mod      son Joseph         4     
     son hustr Anna       
     son Joseph         4      7   1/4   k   1      Håkus Isak och hust     
     modr Marja       
7   1/4   k   Håkus Isak och hustr      dott Anna        4     
     modr Maria       
     dot Anna        4      8   1/4   k   1      Präst Matts och h      2     
    
8   1/4   k   Präst Mats och hust        
    
     Karfwat    
Karfwat     1   1   s   1      Ulfwes Matts och h     
1   1   s   Ulfwes Mats och hust      syst Marja        3     
     syst Maria          
     2   2/3   s   1      Pets Marckus och h      2     
2   2/3   s   Pets Markus och h        
     3   1   k   1      Rännar Mårten och h     
3   1   k   Rännar Mårt och h      dott Anna       
     syst Carin        syst Carin        3     
     dr Hindrich          upp
     4   2/3   k   1      Lassus Johan och hust     
4   2/3   k   Lassus Johan och h      styfson Mårten och hustr      1      4     
     styfs Mårt och h      1        
     5   2/3   k   1      Äur Matts och hustr     
5   2/3   k   Äur Mats och h         dott Brita        3     
    
6   1/2   k   Kåckas h Margeta      6   1/2   k   1      Kockas hustr Marget:     
     dot Anna        dott Anna       
     son Carl            son Carl         3     
    
Åhrawais     Åhrawais    
1   1/2   s   Carls Daniel      1   1/2   s   1      Carls Daniel     
     son Carl och h      1      son Carl och h      1     
     dr Simon och Joh         dr Simon        
     p Brita           p Chirstin        5     
    
2   1/2   s   Carlsback Hindrich och h      2      2   1/2   s   1      Carlsback Hindr och h     
     son Carl         3     
3   1/2   s   Nybonde Erich och h     
     sw Jacob och h      1      3   1/2   s   1      Nybonde Erich och h    upp
     p Sussanna           sw Jacob och h      1     
     p Sussanna        5     
4   1/3   s   Tors Erich och hust     
     b Mats och h      1      4   1/3   s   2      Tors Erich och hust     
     p Lijsa           dott Brita       
     br Matts och h      1      5     
5   11/3   k   Wäst Johan och hust     
     sw Anna        5   11/3   k   2      Wäst Johan och h     
     sw Mats och h      1         sw Anna       
     sw Mattz och h      1      5     
    
6   11/4   k   Erckilä Erich och hustr      6   11/4   k   1      Erckilä Erich och h     
     dot Maria           dott Beata        3     
    
7   11/4   k   Bärtils Anders och h      7   11/4   k   2      Bertils Anders och h     
     sw Mårten och h      1      sw Mårten och h      1      4     
     p Lijsa          
     8   1   k   2      Ropar Giösta och h     
8   1   k   Ropar Giösta och hust      son Daniel och h      1     
     son Daniel och h      1      sw Elsa      upp
     sw Elsa           p Marja        6     
    
9   1   k   Seplax Samuel och h      9   1   k   1      Seplax Samuel och h     
     son Mats         son Mats        
     dot Margeta           dot Marget        4     
    
10   1   k   Mårtes Jacob och h      10   1   k   1      Mårtes Jacob och h     
     måg Michel och h      1      måg Michel och h      1      4     
     p Maria          
     11   1   k   1      Jacobs Erich och h     
11   1   k   Jacobz Erich och hustr         dr Johan        
     p Lijsa        4     
    
12   5/6   k   Knutars Johan och h      12   5/6   k   2      Knutars Johan och h     
     syst Brita        syst Brita       
     sw Hans och hust      1         sw Hans och h      1      5     
    
13   3/4   k   Skougs Byggar Hend och h      13   3/4   k   1      Skougsbygar Erich och hust     
     sw Jacob         sw Jacob        
     fad: Anders         fadr Anders         4    upp
     brodr Erich och h      1        
     14   3/4   k   1      Simons Erich och hust     
14   3/4   k   Simons Erich och hust      br Gustaf och hust      1      4     
     br Gustaf och hust      1        
     15   3/4   k   1      Betlehem Johan och h      2     
15   3/4   k   Betlehem Johan och h     
     dr Carl         16   2/3   k   1      Ruut Giösta och h     
     inh Båtsman h Lijsa     1      swmodr Lijsa       
     son Mårten och h      1      5     
16   2/3   k   Ruut Giösta och modr:     
     swmodr Lijsa        17   1/2   k   -      Eskils Sacel: H:r And: Waselius och hust     
     sonh Maria        dot Jungf: Lisken       
     son Mårten och h      1         p Anna        4     
    
17   1/2   k   Eskill Sacell: H: Andr: Waselius och h      18   1/6   k   1      England el: \ Mattz och h     
     dot Jungf: Lisken           1/6      Hålland / p Anna        3     
    
     19   1/4   k   1      Pensar Mårten och h     
     dott Marja        3     
18   1/6   k   England el: \ Matz och h    upp
   1/6   k   Hålland / p Anna        3      20   1/4   k   1      Rausk Hans     
     dott Carin        2     
19   1/4   k   Pensar Mårten och h     
     dot Maria           Sold Löfbergz h Augda     1   1     
     D:o Swahlbergz h: Marja     1   1     
20   1/4   k   Rausk Hans      Klåck Erich och hustr     2   2     
     dot Carin           Sold: Loobergz hust Marj:     1   1     
     Inh: Båtzman Anders Bräng och hustr     2   2     
     Klåck Erich och hustr     2      Soldat Hällbergz h Anna     1   1     
     D:o Löfqwists h: Anna     1   1     
    
    
Kimo     Kimå    
1   1   s   Jacobs Mårt och h      1   1   s   1      Jacobs Mårt och h     
     syst Lijsa        syst Lijsa       
     dr Johan         dr Johan         4     
     p Carin          
    
2   1   s   Röuk Mats och h      2   1   s   1      Röuk Matts och h      2     
     fadr Mats och h      1      inh hust Anna     1   1    upp
     br Hindrich och And:          
    
3   3/4   s   Auras Landb Mats och m      3   3/4   s   1      Auras Landb Mats      1     
     pig Agneta och Margeta       
     br Erich         5      4   3/4   s   2      Roukus Hindrich och h     
     farbr Johan och h      1     
4   3/4   s   Roukas Hindrich och h      son Hindr och h      1      6     
     p Lijsa       
     farb Johan och h      1      5      5   3/4   s   1      Mattas Pähr och h     
     sw modr Brita       
5   3/4   s   Mattas Pähr och hustr:      syst Sophia       
     sw modr Brita        p Brita        5     
     syst Sophia       
     p Brita        5      6   1/2   s   1      Bagg Jacob och h     
     p Barbro and Car:        4     
6   1/2   s   Bagg Jacob och hustr     
     p Barbro        3      7   3/8   s   1      Joupers Hindr: Hinderss och hust      2     
    
7   3/8   s   Joupers Hindrich och h      2      8   3/8   s   1      Gammelgårds Hindr Ersson och hustr      2     
   upp
8   3/8   s   Gammelgårds Hindr och h      2      9   1/3   s   1      Staphans Brukas av Kimo Bruk til höslag    
    
9   1/3   s   Staphans Simon och h      10   1/3      Pährus Hindr och hust     
     dot Efwa           1      son Hindr        
     dott Anna       
10   1/3   s   Pährus Hindr och hustr      p Anna        5     
     son Hindr        
     dot Anna        11   1/3   s   1      Knuts hustr Carin     
     son Johan och h      1         dott Marja       
     p Carin        3     
11   1/3   s   Knuts hust Carin     
     dot Maria        12   1/4   s   1      Swedar Johan och h     
     p Carin           son Jöran och h      1     
     dot Lisa        5     
12   1/4   s   Swedar Johan och hust     
     son Jöran och h      1      13   1/4   s   1      Mutta Mårten     
     dot Lijsa           systr Marja och Brita        3     
    
13   1/4   s   Mutta Mårt      14   1/4   s   1      Kuckoi Carl och hust     
     syst Maria och Br:           sw modr Ingeborg        3    upp
    
14   1/4   s   Kuckoi Carl och hust      15   1/4   s   1      Gl:gårds el: Back Anders     
     sw modr Ingeborg           dr Matts och h      1      3     
    
     16   1/4   s   1      Kyras Erich och h     
15   1/4   s   Gammelgårds el: Back Anders      syst Beata och Brit        4     
     p Beata och Brita       
     drängen Matts         4      17   1/4   s   1      Präst Johan och mod     
     dr Simon        
     p Brita        4     
16   1/4   s   Kyras Erich och hustr     
     syst Beata och Brita        4      18   3/4   k   1      Sigfreds Jacob och h     
     son Mårt och h      1     
17   1/4   s   Präst Johan och modr:      dr Mårten        
     dr Simon         p Lijsa        6     
     p Brita          
     19   1/3   k   2      Storkäskils Samuel och hustr     
18   3/4   k   Sigfreds Jacob och hust      systr Margeta       
     son Mårten         dot Walborg       
     dr Mårten         son Erich och h      1      6    upp
     p Anna          
     20   1/3   k   1      Sågars underlagt Kimo bruk    
19   1/3   k   Stoorkäskis Samuel och hustr     
     syst Margeta        21   1/4   k   1      Heds Mårten och h      2     
     dot Walborg       
     son Erich och hust      1      6      22   1/4   k   1      Agnisbäck Jacob och h      2     
    
20   1/3   k   Sågars hemman underlagt Kimo bruk     23   3/4   k   1      Brännars Mårt och h     
     syst Marja        3     
21   1/4   k   Heds Mårten och hust        
     24   3/4   k   1      Komåsa Pähr och h     
22   1/4   k   Agnisbäck Jacob och hustr         dr Erich och h      1     
     dr Anders och h      1      6     
23   3/4   k   Brännars Mårten och hustr     
     syst Maria        Sold: Thom: Enbergz h: Anna     1   1     
        D:o Apelbergz h: Brita     1   1     
24   3/4   k   Komåsa Pähr och hustrun      D:o Nedermans h: Lijsa     1   1     
       
     Inh Carin Lax     Kimo bruk    
     1      Bookhållaren Petter Dahlström och h    upp
Kimo bruuk     Skrif: Sam: Höijer        
     Bookhålaren Pet: Dahlström och h      dr Hindrich        
     pig Chirstin        Hammarsmed And: Forsman        
     Skrif: Samuel Höier         Johan Frögd och hustr      1     
     Hammar smed And: Forsman         Olof Ersson och h      1     
     sön Carl och Fredr:         brodr Lars        
     Johan Frögd och hust      1      Elias Matsson och h      1     
     Olof Ersson och h      1      systr Walborg       
     Hindrich J...sson Roukus     Anders Ersson        
     Elias Matsson och h      1      p Marja       
     syst Walborg        Erich Ersson och hust      1     
     And Ersson och h      1      Johan Claesson och h      1     
     br Lars         Johan Ersson        
     Erich Ersson och h      1      son Olof        
     Johan Claesson och h      1      dott Chirstin       
     Johan Ersson         Hans Syl och hustr      1     
     son Olof         dr Anders och h      1     
     döt Chirst och Marja        Carl Forsman och h      1     
     Hans Syl och hustr      1      dagzwärckaren Erich Pährss        
     dr Anders och h      1      Isak Andersson och h      1    upp
     dagzwärckaren Erich Pärss         Pähr [Paque] Pährsson och h      1     
     Isaak Andersson och hust      1      son Johan        
     son Johan         Erich Mårtensson Ulf och hust      1     
     dot Brita        Johan Hindersson och h      1     
     Erich Mårtensson Ulf och hustr      1      39     Hindr: Andersson och h      1      40     
    
Teumå     Teugmå    
1   1/3   k   Teugmå Isak och hust      1   1/3   k   1      Teugmå Isak och hust     
     döt: Anna och Lijsa           döt: Anna och Lijsa        4     
    
Oxgangar     Oxgangar    
1   1/2   s   Abrams Michell och h      1   1/2   s   1      Abrams Michell och h     
     dot Sophia        dott Sophia        3     
     p Margeta          
    
2   1/2   s   Antus Abram och h      2   1/2   s   1      Antus Abram och h     
     styfmodr Maria        styfm Marja       
     dot Margeta           dott Margeta        4     
    
3   1   k   Sigfreds Michel och h      2      3   1   k   1      Sigfreds Michell och h      2    upp
    
     4   1/2   k   1      Ryssas Mårten och h     
4   1/2   k   Ryssas Mårten och h      br Michell         3     
     br Michell        
     most Walborg        4      5   1/2   k   1      Fusius hust Gertrud      1     
    
5   1/2   k   Fusius hustr Gertrud      1      6   1/2   k   1      Nissus Isak och h     
     son Erich och h      1      4     
6   1/2   k   Nissus Isak och hustr     
     son Erich och hust      1      4      7   1/2   k   1      Skratars Gustaf och h      2     
    
7   1/2   k   Skratars Gustaf och h      2      8   1/3   k   1      Skieppars Matts och h      2     
    
8   1/3   k   Skiepars Mats och h         Sold Matts Kruskops hustr Margeta     1   1     
    
Qwimå     Qwimå    
1   3/4   k   Rådman Mats och h      1   3/4   k   1      Rådman Matts och h     
     p Anna           p Anna        3     
    
2   1/2   k   Borgmästar Mårt: och h      2   1/2   k   1      Borgmäst:r Mårt: och hustr    upp
     dr Johan och Mats         dr Johan        
     p Margeta        Inh Brita Simonsdr     1   4     
     Inh Brita     1     
    
Maxmoby     Maxmåby    
1   1   s   Finne Daniel och h      1   1   s   1      Finne Daniel och h     
     måg Anders och h      1      måg Anders och h      1     
     pig Carin           p Carin        5     
    
     2   2   k   1      Tåttesund högwälborne H:r Grefwens och    
2   2   k   Tåttesund Till Öfwerste boställe anslagit     Öfwersten Creutz legofolck    
     huusJungf: Anna Elisabet Wändela     Befrias lijkmätigt Mantals  
     p Brita, Catarina, Marja, Brita och Marja     Commissarie Instructions  
     dr Erich och Matts     7 punct  
3   2/3   k   Hals Mårten och modr:     
     sonh Beata        3   2/3   k   1      Hals Mårten och h öfwerste Boställe     
     dott Anna        modr Anna       
     pig Lijsa           dott Anna       
     inh Jacob Johansson     1      p Lijsa        5     
   upp
4   1/2   k   Kåckars Sammanlagt under öfwerste Boställe N:o 2     4   1/2      Kåckars Sammanlagt under öfwerste Boställe N:o 2    
     1      inh Jacob Johansson     1   1     
    
5   1   k   Kagg Hindrich      5   1   k   1      Kagg Hindrich     
     Sw Maria, Anna och Brita           Sw Brita        2     
    
6   1/2   k   Eurs Abram och h      6   1/2   k   1      Eurs Abram och h      2     
     enck Anna       
     syst Beata        4      7   1/3   k   1      Häirwik Hindr och h äfwen underlagt N:o 2      2     
    
7   1/3   k   Häirwik Hindr och h      2      8   1/3   k   1      Puss Michell och h      2     
    
8   1/3   k   Puss Michell och hust      9   1/4   k   1      Häros Michell och h lijkaledes under N:o 2      2     
     Sw modr Beata          
     Adjunct: H:r Abram Strömmer och h      2     
9   1/4   k   Häros Michell och hust        
     Kyrckiowachtarens h: Brita     1   1     
     Adjunct: H: Abram: Strömmer och hustr        
     Corporl: Olof Hinders hustru Efwa     1   1     
     Inh Kyrckiowächtars h: Brita     1    upp
Kiärcklax     Kiärcklax    
1   1   k   Öhling Johan och hustr      1   1   k   1      Öhling Johan och hustr     
     dr Mats         dr Matts        
     p Anna           p Anna        4     
    
2   1   k   Furunäs Lars och h      2      2   1   k   1      Furunäs Lars och h      2     
    
3   1   k   Bärtils hustr Anna      3   1   k   1      Bertils hustr Marja      1     
     sw Maria          
    
4   1   k   Clemets Johan      4   1   k   1      Clemets Johan och h     
     syst: Maria     syst Anna        3     
     Margeta och Anna dr Jöran      1        
     5   1   k   1      Storm Michell och h     
5   1   k   Storm Michell och h      son Johan och h      1      4     
     son Johan           
     6   1   k   1      Skarper hust Marja     
6   1   k   Skarper Mats och hust      måg Erich och h      1     
     måg Erich och hust      1         p Marja        4     
   upp
7   1   k   Lassus Erich och hustr      7   1   k   1      Lassus Erich och hust     
     syst Maria           p Margeta        3     
    
8   1   k   Guttas Johan och modr      8   1   k   1      Guttas Johan och m     
     sonh Ingred        son hustr Ingred        3     
     son Jacob           
     9   1   k   1      Kullas Michell och m      2     
9   1   k   Kullas Mich: och modr     
     pig Margeta        3      10   2/3   k   1      Audas Jacob och hust      2     
    
10   2/3   k   Audas Jacob och h      2      11   2/3   k   1      Esars Mårten och hust     
     p Beata        3     
11   2/3   k   Esars Mårten och h     
     p Beata        3      12   1/3   k   1      Smeds Simon och h     
     son Johan        
12   1/3   k   Smeds Simon och hustr      dott Anna        4     
     son Johan        
     dot Anna        4      13   1/3   k   1      Steenkull Sallmon och hust     
     son Anders och h      1      4     
13   1/3   k   Stenkull Salmon och h    upp
     son Anders och h      1      4      14   1/3   k   1      Kuks Hindr och hust      2     
    
14   1/3   k   Kuks Hendrich och h         Soldat Jöran Tallströms hust Margeta     1   1     
    
Lotlax     Lotlax    
1   1,25   k   Blusi Simon      1   1,25   k   1      Blusi Simon     
     måg Hind: och h      1      måg Hindr och h      1     
     dott Anna        D:o Lars och hustr      1     
     dr Mårten och h      1      dott Anna        6     
     p Maria       
     2   1   k   1      Norcken Anders och h     
2   1   k   Nårcken Anders och h         p Marja        3     
    
3   1   k   Lassus Anders och h      3   1   k   1      Lassus Anders och h     
     dot Brita           dott Brita        3     
    
4   1   k   Backull Anders och h      2      4   1   k   1      Backull Anders och h      2     
    
5   1   k   Kullas Mats och hust      5   1   k   1      Kullas Matts och h     
     dot Beata           son Abr och hustr      1    upp
     dot Beata        5     
    
6   1   k   Ohls Enck Beata      6   1   k   1      Ohls Matts och hustr     
     dr Elias och h      1         sw modr Beata       
     dr Elias och hustr      1      5     
    
7   1   k   Kroks Samuel och h      2      7   1   k   1      Kroks Samuel och h      2     
    
8   3/4   k   Hälsing Hindrich och h      8   3/4   k   1      Hälsing Jacob och modr      2     
     son Jacob          
     9   3/4   k   1      Klafwus Jöran och h      2     
9   3/4   k   Klafwus Jöran och h     
     dr Mats         3      10   3/4   k   1      Huggar Pähr Nilson o hustr     
     sw Walborg        3     
10   3/4   k   Skata Mats och hustr     
     son Mats         3      11   3/4   k   1      Skata Matts     
     son Matts och h      1      3     
11   3/4   k   Huggar Pähr Nilson o h     
     sw Walborg        3      12   2/3   k   1      Rännar Simon och h      2     
   upp
12   2/3   k   Rennars Simon och h      2      13   1/2   k   1      Slög Samuel och hust      2     
    
13   1/2   k   Slög Samuel och hust      2      14   1/2   k   1      Slög Elias och hustr      2     
    
14   1/2   k   Slög Elias och hustr      2      15   1/2   k   1      Åkers Johan och hust      2     
    
15   1/2   k   Åkers Johan och hust      2      16   1/4   k   1      Snickars Marckus och h     
     sw Carin        3     
16   1/4   k   Snickars Marckus och h     
     sw Carin           1      inh Brita Larsdr     1   1     
     Inh Brita     1      Soldat Mårten Nordbergs hust Anna     1   1     
    
Palfwis     Palfwis    
1   1/4+1/2   sk   Skåtars Erich och hustr      1   1/4+1/2   sk   2      Skåtars Erich och h     
     syst Margeta        systr Margeta       
     br Mats         br Matts och h      1     
     sw Carin        sw Carin        6     
     p Maria          
    
2   1,25   k   Lassas Marten      1      2   1,25   k   1      Lassas Mårt och h      2    upp
    
3   1   k   Yrians Hindrich och h      3   1   k   1      Yrians Hindr och h     
     måg Erich och h      1      dott Anna        3     
     syst Beata          
     4   1   k   1      Knus Mårten och m     
4   1   k   Knus Mårten och modr      p Anna        3     
     p Anna          
     5   3/4   k   1      Ströms Michel och h     
5   3/4   k   Ströms Michel och h      syst Lijsa och Barb        4     
     syst Lijsa och Barbro          
     6   1/2   k   1      Ers Erich och hust     
6   1/2   k   Ers Thomas      sw fadr: Thom        
     måg Erich och h      1      p Beata        4     
     p Beata          
     7   1/4   k   1      Petars Michel och h     
7   1/4   k   Petars Michel och h         p Marja        3     
    
Bertby     Bertby    
1   1   k   Kålax Mats och hust      1   1   k   1      Kålax Matts och h     
     måg Giösta och h      1         måg Giösta och h      1      4    upp
    
2   1      Finnas Thomas och h      2   1   k   1      Finnas Thomas och h     
     dr Simon         p Brita        3     
     p Brita          
     3   1   k   1      Ollas Erich och hustr     
3   1      Ollas Erich och hustr      systr Carin       
     syst Carin och Anna           p Brita        4     
    
4   1      Tåppar Mats och h      4   1   k   2      Toppar Matts och h     
     sw Mårt och h      1      sw Mårt och h      1     
     dr Hindrich och h      1      p Brita        5     
     p Brita och Brita          
     5   1   k   1      1/2 Zachris Matts      Klufwet effter Ting bewijs  
5   1      Zachris Mats      dott Lijsa        2   D: 12 Januario 1734 och höga  
     dr Michel och h      1      landshöfdinge Embetets  
     dot Lijsa           1/2 Ml ibm Michel och h      2   Confirmation d: 5 feb D:o A:o  
    
6   3/4      Kålax Mats och hustr      6   3/4   k   1      Kåhlax Matts och h     
     p Lijsa och Anna           p Anna        3     
   upp
7   3/4      Pedars Mårten och h      2      7   3/4   k   1      Pedars Mårten och h      2     
    
    
8   2/3      Strandas Michel och h      8   2/3   k   1      Strandas Michell och h      2     
     p Anna          
    
9   2/3      Jåfs Michell och h      9   2/3   k   1      Jofs Michell och h     
     son hustr Marg:        son Sim och h      1     
     son Simon och h      1      p Margeta        5     
     p Margeta          
     10   2/3   k   1      Tors Hindr och hustr     
10   2/3      Tors Hindr och hust      p Marg och Marg        4     
     son hust Marg       
     p Margeta        4      11   5/8   k   1      Antus Carl och h     
     br Enck Anna       
     p Margeta        4     
11   5/8      Antus Carl och hust     
     br Enck Anna        12   5/8      2      Mattas Erich och h     
     p Brita           systr Marja       
     sw Olof och h      1      5    upp
12   5/8      Mattas Erich och h     
     syst Maria        13   5/8      1      Tröttas Simon och h     
     sw Olof och hust      1         sw modr Marja       
     p Lijsa        4     
13   5/8      Tröttas Simon och h     
     sw modr Marja        14   5/8      1      Backils Enck Barbr     
     dr Michel och h      1      dott Marja        2     
     p Brita          
     15   1/2      1      Gåll Carl och hust     
14   5/8      Backils Enck Barbro      p Marja        3     
     dot Maria          
     16   1/3      1      Swens Michell och h     
15   1/2      Gåll Carl och hust      p Brita        3     
     pig Maria och Marj:          
     H:r Probsten Laur: Gezelius     
16   2/3      Swäns Michell och hustrun      dot jungf Catarina       
     Sw:modr: Brita           dr Matts och Matts        
     p Caisa, Marja, Beata, Carin, Margeta och Brita       
     Gl: Probst Laur: Gezelius      Vice Pastor H:r Mag:    
     Vice Pastor H: Magister     Joh: Gezelius och des fru      12    upp
     Joh: Gezelius och hust     
     syst jungf Catarina        Klåckaren Gustaf Gustafsson       
     dr Matz Matz och Mårt:         p Märta        2     
     pig Lijsa, Anna, Margeta,    
     Maria och Anna        12     Skougwachten Nils Kåklot och hust       
     p Carin        3     
     Klåckaren Gustaf Gustafsson       
     p Brita           Föraren Gabr: Bergmans h Brita      1     
    
     Skougwacht: Nils Koklot och h        Sochenskrif: Samuel Jacheus och hustr       
     p Brita          
     Soldat Lundbergs h Beata     1   1     
     Föraren Gabr: Bergmans hustr Brita        
     D:o Hindr: Ströms h Chirstin     1   1     
     Sochenskrif: Samuel Jacheus och hustr       
     dr Abram            D:o Sundströms h Marja     1   1     
    
     Summa   504   177   329      18   1028     Summa   506   164   306      48   1024     
    
Att föregående Längd, efter wederbörandernes giorde     Att föregående Röök- och Mantals längd, efter wederbörandernes giorde   upp
bekännelse, hwilcka utj Mantahls Commissarie Instructions 5 §     bekiennelse, hwilcka utj Mantahls Commissarie Instructions 5 §    
Namngifwes rättel:n uprättadt är, warandes ingen undandölgd     Namngifwes rättel:n uprättadt är, warandes ingen undandölgd    
"el: af Längden utsluten som Mantahls peng:e betahla bör;"     "el: af längden utsluten som Röke- och Mantals peng:r betahla bör;"    
det intyga wij så mycket oss wetterligit är på wåra Samweten med     det intyga wij så mycket oss wetterligit är på wåra Samweten med    
egna Namns och och Signetens samt Bomärckens undersättiande     egne Namns och och Signetens samt Bomärkens undersättiande,    
Datum Wöro S:n d 29 Januario 1734     Datum Wöro S:n d:n 18 Januario 1735    
Joh: Degerström     Joh: Degerström    
    
Georg Oxe     Georg Oxe    
    
Johan Knubb     Hindrich Kattil i Jörala    
Mats Bagg     Daniel Gabrielsson i Orawais    
Carl Larsson     Simon Thomasson i Lotlax    
Daniel Gabrielsson     Erich Larsson i Kiercklax    
    
Nembdemänner     Alla häradznembdemän    
    
    
    
   upp

Upptecknade av Joakim Förars.