några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1695-96
1696-97
1698-99
1708-09
1710-11
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Rekipeldo  Jörala  Andiala  Loomby  Bergby  Kåskeby  Miemos  Mäkipä  Rökiö  Lålax  Tuckur  Kåf Jåki  Karfsor  Kaitzor  Karfwat  Teugmå  Oxgangar  Qwimo  Maxmo  Kierklax  Loot Lax  Palfwis  Bertby 
Qwarn Tuls Mantals Längd     Mantals Längd    
öfwer Korsholms Lähns Norre Fögd:     öfwer Korsholms Lähns Norre Fögderie och    
Wörå Sochn Pro 1708     Wörå Sochn Pro 1709    
    
Rekipeldo     Rekipäldo    
1   Mats Peet     1   Mats Peet     
   hust Beata     hust Beata       
    
11/4   Mickel Jofs     11/4   Mickel Jofs     
   hust Margeta     hust Margeta     
   brod Johan     brod Johan        
   hust Lisa     hust Lisa     1    
   dott Anna    
     1   Mårten Smess     
1   Mårten Smess     hust Gertru     
   hust Gertru     sohn Thomas        
   sohn Thomas     dott Anna     1    
    
1   Jacob Lillkarhu     1   Jacob Lillkarhu     
   hust Walborg     hust Walborg    upp
   sohn Isack     sohn Isack        
   hust Anna     hust Anna     1     
   sohn Johan     sohn Johan      1       
    
1   Sigfred Storkarhu     1   Sigfred Storkarhu     
   hust Margeta     hust Margeta     
   sohn Mårten     sohn Mårten        
   hust Lisa     hust Lisa     1     
   sohn Daniel     sohn Daniel      1       
    
1   Mats Simås     1   Mats Simons     
   hust Anna     hust Anna     
   brod Simon     brod Simon        
   hust Lisa     hust Lisa     1    
    
1   Mickel Hindersson [Omars]     1   Mickel Omars     
   hust Maria     hust Maria     
   son Mats     sohn Mats        
   pig Maria     hust Karin     1     
   dreng Lars     dreng Lars       upp
     dott Maria     1    
    
1   Johan Israelsson     1   Johan Israelsson     
   hust Lisa     hust Lisa     
   brod Michell     brod Michell        
   pigan Karin     dreng Simon        
   dreng Simon     pigan Anna     1    
    
1   Peer Joskarhu     1   Pehr Jåsskarhu     
   hust Margeta     sohn Mårten        
   sohn Mårten     hust Maria     1     
   sohn Samuel     sohn Samuel        
     pigan Maria     1    
    
1   Johan Clemes     1   Johan Clemes     
   hust Gertru     hust Gertru     
   sohn Erich     sohn Erich        
   dreng Jacob     pigan Maria     1    
   pigan Anna    
     11/6   Mårten Wäst    upp
11/6   Mårten Wäst     hust Lisa     
   hust Lisa     dreng Mårten        
   dreng Mårten     pigan Maria     1    
    
1   Mats Korwolainen     1   Mats Kårfwol     
   sohn Johan     sohn Johan        
   hust Lisa     hust Lisa     1     
   sohn Mårten     sohn Mårten        
   dott Maria     dott Maria     1     
     dott Anna     1    
    
1   Daniel Långs     1   Daniel Långs     
   hust Lisa     hust Lisa     
   brod Mårten     brod Mårten        
   syst Maria     pigan Walborg     1    
    
1   Mats Bäns     1   Mats Bens     
   hust Lisa     hust Lisa     
   sohn Johan     sohn Johan        
   dott Anna     dott Anna     1    upp
   dreng Mats     dreng Mats        
     pigan Anna     1    
    
5/6   Jacob Kastus     5/6   Jacob Kastus     
   hust Margeta     hust Marg     
   dreng Simon     dreng Simon        
     dott Maria     1    
    
1   Mats Ers     1   Mats Ers     
   sohn hust Marg     hust Maria     
   sohn Mats     bror enckia Marg     1     
   hust Maria     brod Erick        
   sohn Erich     syst Lisa     1    
    
2/5   Sigfred Biörns     2/5   Sigfred Biörns     
   hust Karin     hust Karin       
    
2/5   Erik Pernull     2/5   Erik Pörnull     
   hust Brita     hust Brita     
   sohn Matz     hust Margeta     1    upp
   hust Margeta     sohn Erich        
     dott Lisa     1    
   Inh Påhl Person    
    
Jörala     Jörala    
1   Hans Bertels     1   Hans Bertels     
   hust Anna     hust Anna     
   syst Brita     syst Brita     1     
   syst Maria     syst Maria     1     
     syst Kerstin     1    
    
11/2   Mats Hertull     11/2   Mats Hertull     
   hust Margeta     hust Margeta     
   måg Simon     måg Simon        
   hust Anna     hust Anna     1     
   dreng Mats     dreng Mats        
   dreng Mårten     piganLisa     1    
    
1   Johan Heinull     1   Johan Heinull     
   hust Karin     hust Karin      upp
    
1   Mickel Katull     1   Mickel Katill     
   hust Brita     hust Brita     
     dreng Mårten      1       
    
1   Michel Jofs     1   Michel Jofs     
   hust Cirstin     hust Kirstin     
   swåg Lars     swåg Lars        
   hust Walborg     hust Walborg     1    
    
1   Johan Jacobs     1   Johan Jacobsson     
   swäg Margeta     hust Margeta     
   dott Margeta     swäg Margeta     1     
     swäg Maria     1    
    
1   Mårten Nikula     1   Mårten Nikull     
   hust Brita     hust Brita     
   syster Kirstin     syster Kirstin     1     
     dott Anna     1    
   upp
1   Erich Johans     1   Erich Johans     
   hust Anna     hust Anna     
     pigan Marg     1    
    
   Nyb Matz Christersson     Nyb Matz Christersson     
   hust Maria     hust Maria       
    
Andiala     Andiala    
1   Stafan Päärsson [Hirsal]     1   Stafan Härsal     
   dott Anna     dott Anna       
    
1   Mickel Thomasson [Hertus]     1   Mickel Thomasson [Hertus]     
   hust Brita     hust Brita     
   brod Johan     brod Johan        
   hust Maria     hust Maria     1    
   syst Anna    
     1   Mats Mannel     
1   Mats Mannel     hust Karin     
   hust Carin     pig Barbro     1     
   pig Barbro     dreng Jacob      1      upp
    
11/4   Mats Nyby     11/4   Mats Nyby     
   hust Anna     hust Anna     
   swåg Olof     swåg Olof        
   hust Lisa     hust Lisa     1     
   brod Isack     brod Isack        
     pigan Brijta     1    
1   Pähr Antill    
   hust Barbro     1   Pehr Antilla     
   dreng Mårten     hust Barbro       
   hust Lisa    
    
   Hendrick      11/4   Hendrich Ruuth     
   hust Lisa      sohn Mårten        
   sohn Mårten         dotter Maria     1     
   dotter Maria        sohn Hindrick      1       
   sohn Hindrick      1        
    
3/4   Abram Mickelsson [Grannas]      3/4   Abram Mickelsson [Grannas]     
   hust Anna      hust Anna    upp
   sohn Mickel         sohn Mickel        
   hust Brita        hust Brita     1    
   dott Carin     1     
    
Loomby     Loomby    
1   Stafan Rassmus      1   Mårten (!) Rassmus     
   hust Anna      hust Anna     
   sohn Mårten         dott Maria        
   hust Brita        sohn hu Brita     1     
   sohn Johan         sohn Johan        
   sohn Mats      1         hust Barbro     1    
    
1   Mårten Olis      1   Mårten Olis     
   hust Brita      hust Brita     
   pig Maria     1      pig Brijta     1    
    
   Mårten Budd      Mårten Budd     
   hust Maria      hust Maria     
   swåg Michel         swåg Michel        
   hust Marget     1      hust Margeta     1   upp
    
   Mickel Jeppil      Mickel Jeppil     
   hust Maria      hust Maria     
   brod Johan         brod Johan        
   hust Maria     1      hust Maria     1     
     brod Thomas        
     hust Maria     1    
    
   Hans Nissill      Hans Nissill     
   hust Margeta         hust Margeta       
    
   Johan Knus      Johan Knus     
   hust Brita      hust Brita     
   swåg Erich         swåg Erich        
   hust Margeta     1      hust Margeta     1    
    
   Johan Kylkinen      Johan Kylkinen     
   sohn Markus         sohn Markus        
   hust Carin        hust Carin     1     
   sohn Johan         sohn Johan       upp
   hust Anna        hust Anna     1    
   dreng Johan      1        
     1   Samuel Backman     
1   Samuel Backman      hust Maria     
   hust Maria      dreng Erich        
   dreng Johan         pigan Margeta     1    
   pigan Maria       
   pigan Anna     1   5      1   Lars Tors     
     hustru Kirstin       
1   Lars Tors     
   hustru Kirstin      1   Johan Ingå     
   dreng Mårten      1         hust Brita     
     syst Lisa     1     
1   Johan Ingå      sohn Johan      1       
   hust Brita     
   syst Lisa     1   3      1   Hendrich Kulpas     
     hust Anna     
1   Hendrich Kulpas      dreng Simon        
   hust Anna         syst Maria     1    
   upp
1   Mårten Kaust      1   Mårten Kaust     
   hust Margeta      hust Marg     
   brod Johan      1         brod Johan        
     hust Maria     1    
    
11/4   Mårten Martois      11/4   Mårten Martois     
   hust Margeta      hust Margeta     
   brod Isack         brod Isack        
   hust Brita     1      hust Brita     1    
    
Bergby     Bergby    
11/4   Matz Jussill      11/4   Matz Jussilla     
   hust Brijta      hust Brijta     
   sohn Stafan      1         sohn Stafan        
     pigan Anna     1    
    
1   Mickel Kötar      1   Mickel Kötar     
   hust Helga         hust Helga     
     dott Brijta     1     
     syst Barbro     1   upp
1   Hendrich Ollill     
   hust Carin      1   Hendrich Ollill     
   pigan Anna     1      hust Karin     
     pigan Barbro     1     
1   Hans Smets      pigan Marg     1    
   hust Maria     
   bolagm Mats         1   Mats Smets     
   hust Carin     1      hust Karin     
     pigan Karin      1       
11/4   Bertel Kärp     
   hust Judit      11/4   Bertel Skärp     
   syst Maria        hust Judita     
   brod Jacob      1         syst Maria     1    
    
1   Maria Talus      1      1   Maria Talus       
    
1   Anders Kånsti      1   Anders Kånsti     
   hust Carin         hust Carin     
     dreng Daniel        
   inh Carin Nestell     1      pigan Brijta     1   upp
    
   Michel Joper      Michel Jopes     
   hust Carin      hust Karin     
   brod Johan         brod Johan        
   hust Anna        hust Anna     1     
   pigan Barbro     1      pigan Barbro     1    
    
   Smed Hans Hansson         Smed Hendrich (!) Hansson       
    
Kåskeby     Kåskeby    
   Storknecks hust Carin      Carl Storkneck     
   brod Mickel         hust Karin        
   hust Maria        hust Maria     1     
   swäg Margeta     1      syst Anna     1    
    
1/2   Pehr Kneck      1/2   Pehr Kneck     
   hust Anna      hust Anna       
   dreng Thomas     1     
     1   Johan Kråkas     
1   Johan Kråkas      pigan Maria     1    upp
   pigan Maria     1      dott Anna     1     
     dott Karin     1    
    
1   Michel Sippus      1   Michel Sippus     
   hust Brita      hust Brita     
   dreng Markus         pigan Maria      1   1    
   pigan Barbro     1     
     1   Johan Clemes     
1   Johan Clemes      hust Brita     
   hust Brita      brod Pehr        
   swäg Carin        hust Anna     1    
   pigan Maria     1     
     5/8   Mickel Knubb     
5/8   Mickel Knubb      hust Karin     
   hust Carin      sohn Mats        
   sohn Mats         hust Lisa     1     
   hust Lisa        dott Walb      1       
   sohn Erich      1        
     5/8   Johan Knubb     
5/8   Johan Knubb      hust Margeta    upp
   hust Margeta      pigan Anna     1    
   brod Thomas      1        
     2/3   Johan Grobbils     
2/3   Johan Grobbils      hust Maria     
   hust Maria      brod Erich        
   brod Erich         hust Anna     1     
   hust Anna        mor Maria     1     
   mor Maria     1      dreng Jacob      1       
    
     1   Mats Råndman     
1   Mats Råndman      hust Gertru       
   hust Gertru        
     1   Isack Kaminen     
1   Isack Kaminen      hust Maria     
   hust Maria      syst Anna     1     
   syst Anna        brod Mårten      1       
   brod Mårten      1        
     1   Anders Nikonen     
1   Anders Nikonen      hust Maria     
   hust Maria      syst Maria     1    upp
   syst Carin     1      pigan Marg     1    
    
     3/4   Mats Bäng     
3/4   Mats Bäng      hust Lijsa     
   syst Carin      syst Karin     1     
   brod Erich      1         brod Erich      1       
    
     11/2   Hans Dalakarl     
11/2   Hans Dalakarl      hust Margeta     
   hust Margeta      sohn Simon        
   sohn Simon         hust Lisa     1     
   hust Lisa        dr Påhl        
   pigan Walb     1      dreng Carl        
     dott Ingebor     1    
    
   Rustmäst hust Anna     1      Rustmäst hust Anna     1    
    
Miemos     Miemos    
1   Margeta Enka [Juvas]      1   Margeta Enka [Juvas]     
   dot Carin     1      dot Carin     1    upp
     sohn Johan      1       
    
1   Isack Grannas      1   Isack Grannas     
   hust Maria         hust Maria     
     syst sohn Isack      1       
    
1   Erich Tunas      1   Erich Tuns     
   hust Anna      hust Anna     
   mor Maria        sohn Daniel        
   sohn Daniel      1         dreng Anders      1       
    
11/4   Carl Miemonen      11/4   Carl Miemoinen     
   hust Brita      hust Brijta     
   dot Maria        dot Maria     1    
   dreng Anders      1        
     1   Gabriel Karjalain     
1   Gabriel Carjal      hust Barbro       
   hust Barbro     
   dreng Hans      1      3      1   Erick Krook     
     hust Karin    upp
1   Sigfred Grijm      dreng Erick      1       
   hust Walbor     
   syst Anna        1   Sigfred Grijm    
   syst Margeta     1     
     1   Carl Grijm     
1   Carl Grijm      hust Anna     
   hust Anna      brod Mickel        
   brod Mickel         syst Anna     1     
   syst Gertru        syst Gertru     1     
   brod Simon      1         dott Lijsa     1    
    
   huusman Joh Gabrielsson      huusman Joh Gabrielsson       
   hust Kirstin        
    
Mäkipä     Mäkipä    
1/2   Mårten Lillånd      1/2   Mårten Lillånd     
   hust Anna      hust Anna     
   pigan Gertru     1      pigan Gertru     1    
    
1/2   Isak Lånd      1/2   Isak Lånd    upp
   hust Gertru      hust Gertru     
   mod Brita     1      mod Brita     1    
    
1/2   H Pers Enk Peldan      1/2   H Pers Enka Peldan     
   pigan Maria        pigan Maria     1     
   dreng Mårten      1         dreng Mårten      1       
    
1   H Mag Wasbohm      1   H Mag Wasbohm     
   hust Anna      hust Anna     
   dreng Abram         dreng Abram        
   pigan Kirstin        pigan Maria     1     
   pigan Maria        pigan Lisbeta     1    
   dreng Isack        
   dreng Johan      1        
    
11/6   Johan Grägg      11/6   Johan Grägg     
   hust Maria      hust Maria     
   dott Anna        dott Anna     1     
   sohn Simon         sohn Simon        
   pigan Carin     1      pigan Carin     1   upp
    
3/4   Mats Olis      3/4   Mats Olis     
   hust Carin      hust Carin       
   dreng Erich      1        
    
1   Isak Sepp      1   Isak Sepp     
   hust Lisa         hust Lisa       
    
1   Anders Antolis      1   Anders Antolis     
   hust Carin      sohn Isack        
   sohn Isack         hust Brita     1     
   hust Brita        dott Anna     1     
   dott Anna        bror Samuel        
   bror Samuel      1         brod Matz      1       
    
1   Isack Murkainen      1   Isack Murkainen     
   hust Margeta      hust Margeta     
   brod Mats         brod Mats        
   hust Margeta        hust Margeta     1     
   son Abram      1         son Abram      1      upp
    
Rökiö     Rökiö    
1/4   Thomas Pytar      1/4   Thomas Pytar     
   hust Brita      hust Brita     
   bror Peer         bror Peer        
   pigan Maria     1      hust Barbro     1     
     pigan Anna     1     
1   Mickel Kullas      sohn Mats      1       
   hust Maria     
   dreng Lars         1   Mats Kullas     
   pigan Anna        hust Maria     
   syst Beata     1      brod Michel        
     syst Beata     1     
3/4   Erich Rex      pigan Karin     1    
   hust Barbro     
   måg Anders         3/4   Erich Rex     
   hust Anna     1      hust Barbro     
     hust Anna     1     
5/6   Bertels Antus      dott Gertrud     1    
   hust Margeta   1       upp
   pig Margeta     3      5/6   Bertel Antus     
     hust Margeta       
1   Lars Höijer     
   hust Anna      1   Lars Höijer     
   son Johan      1         hust Anna       
   Lars d.. Joh Matsson       
     1   Mårten Knus     
1   Mårten Knus      hust Lijsa       
   Lisa        
     1/2   Erich Brams     
1/2   Erich Brams      hust Maria     
   hust Maria      dott Lisa     1     
   dott Lisa        sohn Peer        
   sohn Peer      1         hust Kirstin     1    
    
1   Simon Smårus      1   Simon Smårus     
   hust Anna      hust Anna     
   sohn Simon         sohn Simon        
   sohn Mats         hust Anna    
   syst Maria     1      sohn Mats       upp
     syst Maria     1    
1   H Gustaf Enka [Gammals]     
   pig Karin      1   H Gustaf Enka [Gammals]     
   dreng Simon         pig Karin     
   pigan Kirstin     1      pigan Brijta        
     pigan Kirstin     1     
1   Matz Antbram      dreng Anders      1       
   brod Anders      1        
     1   Mats Andtbram     
11/2   Matz Bänn      brod Anders        
   hust Brita      hust Maria     1    
   brod Mickel        
   brod Mårten         11/2   Matz Bänn     
   hust Karin        hust Brita     
   syst Gertru     1      brod Mårten        
     syst Gertru     1    
11/2   Warenberg E Håkans dotter     
   dreng Mårten         11/2   Wärenborg Enk Håkans dr     
   dreng Mats         dott Helma     1     
   hust Anna     1      dreng Jacob       upp
     hust Gertru     1    
11/2   Casper Pålls     
   hust Karin      11/2   Casper Påls     
   dott Anna        hust Karin     
   pigan Brita     1      dott Anna     1     
     pigan Brita     1    
3/4   Mårten Swensson     
   hust Beata      3/4   Mårten Swänsson     
   mod Margeta        hust Beata     
   syst Carin        syst Carin     1     
   dreng Mickel      1         dreng Mickel      1       
    
1/2   Isack Klärk      1/2   Isack Klärk     
   hust Helga      hust Helga     
   syst Maria     1      syst Maria     1    
    
11/2   Simon Nygårdz      11/2   Simon Nygårdz     
   hust Lisa      hust Lisa     
   syst Beata        syst Beata     1     
   dreng Pehr      1         dreng Mårten      1      upp
    
Lålax     Lålax    
1   Johan Jåssis [pro Jåfs?]      1   Johan Jåssis [pro Jåfs?]     
   hust Anna      hust Anna     
   pigan Maria     1      pigan Anna     1    
    
1/2   Mats Persson [Jåssis]      1/2   Margeta Enkia     
   Margeta Enkia      dreng Jacob      1       
   pigan Lisa       
   pigan Kirstin     1   4      1   Erich Mickelsson [Ollus]     
     hust Beata     
1   Erich Mickelsson [Ollus]      dreng Mats      1       
   hust Beata        
     11/4   Hendrick Måsa     
11/4   Hendrick Måsa      hust Brita     
   hust Brita      swåg Simon        
   swåg Simon         hust Gertru     1     
   hust Gertru        pigan Gertru     1    
   pigan Maria       
   pigan Gertru     1   6      1   Matz Bredfors    upp
     hust Maria     
1   Matz Bredfors      brod Jacob        
   hust Maria      hust Anna     1     
   brod Jacob         pigan Anna     1    
   hust Anna     1     
     1   Mats Abramsson [Capteins]     
1   Mats Abramsson [Capteins]      hust Margeta     
   hust Margeta         pigan Karin     1    
    
1   Johan Danielsson [Enges]      1   Johan Danielsson [Enges]     
   mod Margeta      mod Margeta     
   pigan Maria     1      pigan Lisa     1    
    
1   Mats Dunck      1   Mats Dunck     
   hust Carin      hust Carin     
   dott Beata     1      dott Beata     1    
    
1/2   Thomas Helsing      1/2   Thomas Helsing     
   hust Brita      hust Brita     
   pigan Beata     1      pigan Beata     1   upp
    
Tuckur     Tuckur    
1   Mårten Bror      1   Mårten Bror     
   hust Brita      hust Brita     
   bror Mickel         syst Maria     1     
   hust Walb        deng Matts        
   syst Maria     1      hust Karin     1    
    
1   Mats Åkers      1   Mats Åkers     
   hust Maria      hust Maria     
   dreng Gustaf         hust Lisa     1     
   hust Lisa        dreng Mickel      1       
   dr Jöran        
   hust Walb     1   6      1/4   Anders Jont     
   dreng Simon        hust Maria     
     dreng Jöran        
1/4   Anders Jånt      hust Walborg     1    
   hust Maria     
   bror Jacob      1      3      2/3   Pehr Swäls     
     hust Karin    upp
2/3   Pehr Swäls      bror Isack        
   hust Karin      syst Lisa     1    
   bror Isack        
   syst Lisa     1   4      1/4   Anders Kåck     
     hust Walb     
1/4   Anders Kåck      pigan Walb     1    
   hust Walb        
     1   Erich Skått     
1   Erich Skåt      hust Maria     
   hust Maria      swäg Maria     1     
   swäg Maria        sohn Mats        
   sohn Mats         dott Anna        
   sohn Mårten         sohn Mårten     1    
   dott Anna     1     
     1/4   Abram Back     
1/4   Abram Back      hust Anna     
   hust Anna      syst Gertru     1     
   syst Gertru     1      sohn Isack      1       
    
3/4   Mats Reck      3/4   Mats Reck    upp
   hust Anna         hust Anna       
    
1   Mats Ers      1   Mats Ers     
   hust Walb      hust Walb     
   brod Erich         brod Erich        
   hust Margeta        hust Margeta     1     
   dreng Erich         pigan Barbro     1     
   sy Barbro        sohn Hans        
   sohn Hans      1         dreng Lars      1       
    
1   Simon Jofs      1   Simon Jofs     
   hust Lisa      hust Lisa     
   swäg Anna        swäg Anna     1     
   dreng Mårten         dreng Mårten        
   pigan Maria     1      pigan Maria     1     
     pigan Maria     1    
    
1   Erich Grindas      1   Erich Grindas     
   mod Marget      mod Marget     
   dott Anna        dott Anna     1    upp
   sohn Carl      1         sohn Carl      1       
    
3/4   Pehr Finn      3/4   Pehr Finn     
   hust Helga      hust Helga     
   sohn Erich        sohn Erich      
    
Kåf Jåki     Kåf Jåki    
3/8   Mats Carlson [Storvidd]      3/8   Carl Carlsson [Storvidd]     
   sohn Carl         hust Maria     
   hust Maria      brod Mårten        
   sohn Mårten      1         pigan Anna     1    
    
3/8   Pehr Simonsson [Lillvidd]      3/8   Pehr Simonsson [Lillvidd]     
   hust Brita      hust Brita     
   dreng Mats      1         pigan Margeta     1    
    
1   Stafan Hindersson [Bertils]      1   Stafan Hindersson [Bertils]     
   hust Carin      hust Carin     
   sohn Hindrick         sohn Hindrick        
   hust Brita        hust Brita     1    upp
   dreng Mickel         dreng Carl        
   dreng Carl         pigan Kirstin     1    
   dreng Mats      1        
     1/2   Johan Månsson [Månsus]     
1/2   Johan Månsson [Månsus]      dott Gertru     
   mod Carin      brod Mårten      1       
   b Carl      1        
     1/2   Mats Mårtensson [Smeds]     
1/2   Mats Mårtensson [Smeds]      swåg Mats        
   swåg Mats         hust Anna     
   hust Anna         pigan Anna     1    
    
1   Mårten Åkesson [Ingå]      1   Matts Åkesson [Ingå]     
   syst Maria         hust Anna     
     syst Maria     1     
     syst Lisa     1    
     inh Pehr ..sons hust      
Karfsor     Karfsor    
3/4   Mickel Tåss      3/4   Mickel Tåss     
   hust Brita      dott Lisa     1    upp
   dott Lisa     1      sohn Erich        
     dott Beata     1    
2/3   Erick Håfman     
   hust Anna      2/3   Erick Håman     
   brod Mats         hust Anna     
   hust Brita     1      brod Mats        
     hust Brita     1     
1/2   Simon Kafwus      sohn Anders      1       
   hust Anna        
    
1/2   Erick Kafwus      1/2   Erick Kafwus     
   hust Anna      hust Anna     
   pig Anna        syst Anna     1     
   brod Simon         brod Simon        
   pigan Beata     1      syst Beata     1    
    
3/4   Erick Herr      3/4   Erick Herr     
   hust Anna      hust Anna     
   syst Anna        syst Anna     1     
   syst Walb     1      syst Walb     1   upp
    
1/2   Johan Pedars      1/2   Johan Pedars     
   hust Brita      hust Brita     
   sohn Erich         sohn Erich        
   dot Lisa     1      dot Lisa     1    
    
3/4   Mats Skarp      3/4   Mats Skarp     
   sohn Erich      hust Brita     
   hust Lisa        sohn Erich        
   sohn Carl      1         hust Lisa     1     
     sohn Carl      1       
1   Anders Antus     
   hust Anna      1   Anders Antus     
   dreng Mats         hust Anna       
   hust Carin     1     
     1/4   Mårten Håf     
1/4   Mårten Håf      hust Carin     
   hust Carin      syst Maria     1     
   syst Maria     1      brod Erick      1       
   upp
Kaitzor     Kaitzor    
1   Johan Keisar      1   Johan Keisar     
   hust Gertru      hust Gertru     
   sohn Jacob     1      sohn Jacob        
     dott Barbro     1    
3/4   Johan Finne     
   hust Walborg      3/4   Johan Finne     
   bror sohn Johan         hust Walborg     
   bror dr Maria     1      bror sohn Johan        
     bror dr Maria     1    
   inh Mårten Johansson       
    
1   Carl Hannus     1   Carl Hannus     
   sohn Simon     sohn Simon        
   pigan Elin     dott Maria     1    
    
1   Johan Heikius     1   Johan Heikius     
   hust Barbro     hust Barbro     
   brod Påhl     brod Påhl        
   hust Brita     hust Brita     1    upp
   dott Maria     dott Maria     1    
    
1/21/4   Matz Bertils     1/21/4   Matz Bertils     
   brod Jacob     brod Jacob        
   hust Brita     hust Brita     
   dreng Anders     pigan Margeta     1    
   pigan Marget    
    
1/4   Isack Håkans      1/4   Isack Håkans     
   måg Simon         måg Simon        
   hust Maria        hust Maria     1    
   pigan Anna     1     
     1/4   Jacob Präst     
1/4   Jacob Präst      hust Maria     
   hust Maria      pigan Brita     1     
   pigan Brita     1      pigan Anna     1    
    
1/4   Mats Sigfris      1/4   Mats Sigfris     
   hust Brita      hust Brita     
   dreng Åke      1         dreng Åke      1      upp
    
   Inh Mårten Johansson   dubbelt opförd     Inh Mårten Johansson    
    
Karfwat     Karfwat    
1   Mårten Ulfwis     1   Mårten Ulfwis     
   hust Karin     hust Karin     
   pig Anna     pigan Anna     1     
   sy Maria     pigan Maria     1     
   pig Maria     dreng Erick      1       
   dreng Åke    
   dreng Erich     2/3   Mickel Lassus     
     hust Anna     
2/3   Mickel Lassus     dreng Anders     1    
   hust Anna    
     2/3   Erick Peet     
2/3   Erick Peet      hust Brijta     
   hust Brijta      pigan Anna     1     
   dott Anna        bolagzm Lars        
   bolagzman Lars         hust Barbro     1     
   hust Barbro     1      dreng Anders      1      upp
    
1   Mats Rännas      1   Mats Rännas     
   hust Brita      hust Brita     
   dreng Markus      1         dreng Markus      1       
    
1/2   Anders Kåck      1/2   Anders Kåck     
   hust Walb         hust Walb     
     syst Walborg     1    
    
2/3   Simon Aura      2/3   Simon Aura     
   dott Anna     1      dott Anna     1    
    
   [Oravais]     [Oravais]    
    
Teugmå     Teugmå    
1/5   Anders Hansson      1/5   Anders Hansson     
   hust Brita      hust Brita     
   brod Isack         brod Isack        
   hust Inger        hust Inger     1     
   syst Maria     1      syst Maria     1   upp
    
Oxgangar     Oxgangar    
1/3   Anders Abrams      1/3   Anders Abrams     
   sohn Isack         sohn Isack        
   sohn Anders         hust Anna     
   hust Anna        dott Gertru     1     
   dott Gertru        dott Marg     1    
   dott Anna     1     
    
1/2   Erick Ryssas      1/2   Erick Ryssas     
   hust Anna      hust Anna     
   brod Mickel         brod Mickel      1       
   brod Anders      1        
    
1/2   Anders Fussius      1/2   Anders Fusius     
   hust Barbru      hust Barbru     
   syst Gertru     1      syst Gertru     1    
    
1/2   Mickel Antus      1/2   Mickel Antus     
   sohn Mickel         sohn Mickel       upp
   hust Marg        hust Marg     1     
   dott Walb     1      dott Walb     1    
    
1/2   Erich Nissus      1/2   Erich Nisus     
   hust Helga      hust Helga       
   brod Nils        
   hust Lisa     1     
    
1/2   Johan Hertus [Skratars]      1/2   Johan Hertus [Skratars]     
   hust Lisa         hust Brita       
    
1/3   Isack Skieppars      1/3   Isack Skieppars     
   hust Gertru      hust Gertru     
   syst Anna        syst Anna     1     
   Bror enk Carin        bror enka Karin     1     
   syst Lisa     1      syst Kirstin     1    
    
1   Anders Sigfers      1   Anders Sigfers   2      1    
   hust Cirstin     
   syst Cirstin     1    upp
    
Qwimo     Qwimo    
3/4   Anders Råman      3/4   Anders Rådman     
   hust Brita      hust Brijta     
   pigan Malin        sohn Hendrick      1       
    
1/2   Johan Bårgmest      1/2   Johan Bårgmästar     
   hust Brita      hust Brita     
   syst dr Carin        syst Carin     1     
   dreng Mats      1         dreng Mats        
     pigan Brijta     1    
    
   Inh lagaren Thomas        Inh lagaren Thomas      
    
Maxmo     Maxmo    
2   Johan Westrenuis      2   befal Westrening     
   hust Maria      hust Maria     
   dreng Mårten         dreng Mårten        
   dreng Jacob         dreng Jacob        
   pigan Lisa        pigan Lisa     1    upp
   pigan Maria     1      pigan Maria     1     
     dreng Sigfred        
     dott Anna     1    
    
1/2   Mårten Kåckas      1/2   Mårten Kåckas     
   hust Malin      hust Malin     
   sohn Mickel      1         sohn Mickel      1       
    
1/3   Hendrick Heir      1/3   Hendrick Heir     
   hust Anna      hust Anna     
   brod Mats         brod Mats        
   syst Marget     1      syst Margeta     1    
    
1/2   Simon Kagg      1/2   Hans Kagg     
   mod Karin      mod Karin     
   syst Walborg     1     
     1/2   Simon Kagg     
1/2   Simon Kagg      hust Brita     
   hust Brita      sohn Mårten        
   sohn Mårten         sohn Gabriel       upp
   sohn Gabriel         hust Anna     1     
   dott Marg     1      dott Marg     1     
     sohn Simon      1       
    
1   Mats Finn      1   Mats Finne     
   hust Carin      hust Carin     
   swåg Daniel         swåg Daniel        
   hust Carin        hust Carin     1     
   dreng Jacob         dreng Jacob        
   pigan Maria     1      pigan Maria     1    
    
   Mats Puss      Mats Puss     
   hust Anna      hust Anna       
   pig Anna     1     
    
2/3   Erick Hals      2/3   Erick Hals     
   syst Margeta      hust Anna     
   brod Mårten      1         syst Marg      1       
    
1/4   Anders Herås      1/4   Anders Heros    upp
   hust Brita      hust Brita     
   sohn Gabriel      1         sohn Gabriel      1       
    
   H Anders Ruuth      H And: Ruut     
   hust Brita      hust Brita     
   dreng Erick         dreng Mårten      1       
   pigan Wändel     1     
    
Kierklax     Kierklax    
1   Johan Öling      1   Johan Öling     
   syst Beata      syst Beata     
   syst Anna     1      syst Anna     1     
     syst Gertru     1     
     måg Matts      1       
    
1   Jacob Furunes      1   Jacob Furunes     
   hust Brita      hust Brita     
   sohn Jacob      1         sohn Jacob      1       
    
1   Hendrick Bertels      1   Hendrich Bertils    upp
   hust Helga         hust Helga       
    
1   Erich Clemis      1   Erich Clemis     
   hust Anna      hust Anna     
   syst Margeta        syst Margeta     1     
   syst Anna     1      syst Beata     1    
    
2/3   Jacob Audas      2/3   Jacob Audas     
   hust Carin      hust Carin     
   sohn Johan      1         sohn Johan      1       
    
1/2   Mickel Stårm      1/2   Mickel Stårm     
   brod Johan         hust Walborg     
   hust Margeta         brod Johan        
     hust Margeta     1    
1   Mats Skarper     
   hust Cirstin      1   Lars Lassus     
   swåg Johan         hust Barbru       
   hust Margeta     1     
     2/3   Mickel Esaiesons [Esars]    upp
1   Lars Lassus      hust Lisa     
   hust Barbru      brod Johan        
     mod Beata     1     
2/3   Mickel Esaieson [Esars]      syst Margeta     1    
   hust Lisa     
   brod Johan         1/3   Carin Enckia [Stenkull]     
   mod Beata     1      dreng Isack      1       
    
1/3   Carin Enckia [Stenkull]      1/3   Gabriel Ericksson [Kuls]     
   dreng Hend         hust Carin       
   dreng Isack      1        
     1   Mats Skarper     
1/3   Gabriel Ericksson [Kuls]      hust Kirstin     
   hust Carin      måg Johan        
   mod Barbru     1      hust Marg     1    
    
1   Jacob Guttas      1   Jacob Guttas     
   mod Anna      mod Anna     
   hust Anna        hust Anna     1     
   syst Carin     1      syst Carin     1    upp
     syst Maria     1    
1   Mickel Kullas     
   hust Carin      1   Mickel Kullas     
   brod Mats         hust Carin     
   syst Brita        brod Mats        
   dreng Daniel      1         syst Brita     1    
    
1/2   Simons Smets      1/2   Simons Smets     
   sohn Erich         sohn Erich     
   hust Beata        hust Beata     1     
   dott Anna     1      dott Anna     1    
    
   soch skinnare Mats Ersson        Inh Mats Mickels    
   Inh Mats Mickels     hust Malin      
   hust Malin       
    
Loot Lax     Loot Lax    
1   Mats Norkren      1   Mats Norkren     
   hust Barbro      hust Barbro     
   dott Anna        dott Anna     1    upp
   dott Walborg        dott Walborg     1     
   dreng Johan         dott Marg     1     
   dott Margeta     1      dreng Mårten      1       
    
1/2   Philip Slög      1/2   Philip Slög     
   pigan Anna        pigan Anna     1     
   dreng Elias      1         dreng Elias      1       
    
1/2   Erich Slög      1/2   Erich Slög     
   hust Margeta      hust Margeta     
   dreng Erich      1         pigan Maria     1    
    
11/4   Unå Carlsson      11/4   Unå Carlsson     
   hust Beata      dr Johan        
   dreng Johan         hust Brita     1     
   hust Brita        dott Marg     1     
   dott Marg        pigan Brita     1     
   dreng Johan         dreng Erick      1       
   pigan Brita     1     
     1   Samuel Lassus    upp
1   Samuel Lassus      dott Kirstin     
   dott Kirstin      dott Carin     1    
   dott Carin     1     
     3/4   Hans Helsing     
3/4   Hans Helsing      hust Anna       
   hust Anna        
     1   Elias Bakull     
1   Elias Bakull      hust Walborg     
   hust Walborg      dreng Erich        
   dreng Erich         sohn Johan        
   sohn Johan      1         dott Maria     1    
    
1/4   Mats Snickars      1/4   Mats Snickars     
   hust Carin      hust Carin     
   syst Carin        syst Carin     1     
   syst Maria        syst Maria     1     
         
1/2   Erich Åkers      1/2   Erick Åkers     
   hust Brita      hust Brita     
   dr Anders      1         dreng Anders       upp
     pigan Brita     1    
    
1   Mats Kullas      1   Mats Kullas     
   hust Brita        hust Brita     1     
   sohn Mårten         hust Margeta     1     
   dott Maria        sohn Mårten        
   hust Margeta         dott Maria     1    
    
1   Esaias Ols      1   Esaias Ols     
   hust Anna      hust Anna     
   pigan Beata     1      pigan Beata     1    
    
3/4   Josep Josepsson      3/4   Josep Josepsson     
   hust Lisa      hust Lisa     
   swåg Thomas         swåg Thomas        
   hust Walb     1      hust Walb     1    
    
3/4   Mårten Andersson [Klavus]      3/4   Mårten Andersson [Klavus]     
   syst (!) Beata      hust Beata     
   syst Maria     1      syst Maria     1   upp
    
2/3   Daniel Rännar      2/3   Daniel Rännars     
   hust Barbro         hust Barbro     
     dreng Johan      1       
    
1   Mårten Krooks      1   Mårten Krooks     
   mor Gertru      hust Marg     
   dott Margeta        dott Walb     1     
   hust Margeta        dott Marg     1    
   dott Walborg     1     
    
3/4   Mats Hugga      3/4   Mats Huggar     
   hust Maria      hust Maria     
   dreng Mårten         dreng Mårten        
   hust Maria     1      hust Maria     1    
    
Palfwis     Palfwis    
3/4   Erick Ströms      3/4   Erick Ströms     
   hust Anna      hust Anna     
   brod Mickel         pigan Marg     1   upp
   hust Beata     1     
     1/2   Thomas Ers     
1/2   Thomas Ers      hust Maria     
   hust Maria      brod Mats        
   brod Mats      1         syst Lijsa     1    
    
3/4   Mårten Skåtar      3/4   Mårten Skåtar     
   hust Lisa      hust Lisa     
   brod Lars         brod Lars        
   brod Erich         brod Erich        
   pigan Lisa        hust Karin     1     
   hust Carin     1      pigan Lijsa     1     
     pig Gertru     1    
    
1/4   Simon Petas      1/4   Simon Petas     
   hust Carin      hust Carin     
   sohn Johan      1         dreng Michel        
     hust Beata     1    
    
11/4   Mårten Lassus      11/4   Mårten Lassus    upp
   hust Marg      hust Marg     
   sohn Michel         sohn Michel        
   hust Anna        hust Anna     1     
   sohn Lars      1         sohn Lars      1       
    
1   Hendrick Yrjas      1   Hendrich Yrrias     
   hust Maria      hust Maria     
   brod Esaias         brod Esaias        
   pigan Maria     1      sohn Hans      1       
    
1   Mårten Knus      1   Mårten Knus     
   mod Gertruu      mod Gertruu     
   hust Anna        hust Anna     1     
   syst Barbro     1      dreng Jacob      1       
    
Bertby     Bertby    
1   Isack Kålax      1   Isack Kålax     
   hust Brita      hust Brita     
   syst Anna        syst Anna     1     
   syst Lisa     1      syst Lisa     1   upp
    
1/4   Mickel Kålax      1/4   Mickel Kålax     
   hust Marg      hust Marg     
   dreng Peer         pigan Beata     1     
   pigan Beata     1      dreng Michel      1       
    
1   Mårten Thomasson [Finnas]      1   Mårten Thomasson [Finnas]     
   hust Anna      hust Anna       
   brod Mickel        
   hust Maria     1     
    
2/3   Johan Strandas      2/3   Johan Strandas     
   hust Anna      hust Anna     
   bror hust Anna        b hust Anna     1     
   dreng Mats         dreng Mats        
   hust Lisa     1      hust Lisa     1    
    
1/2   Daniel Backils      1/2   Daniel Backils     
   hust Margeta      hust Margeta       
   swäg Barbro     1    upp
     1   Johan Ollus     
1   Johan Ollus      hust Carin     
   hust Carin      brod Hend        
   brod Hind         hust Wändel     1     
   syst Maria        syst Maria     1     
   syst Carin     1      syst Karin     1    
    
5/8   Johan Antus      5/8   Johan Antus     
   hust Anna      hust Anna     
   dreng Carl         dreng Carl        
   pigan Beata     1      pigan Beata     1    
    
1/2   Mats Gåll      1/2   Mats Gåll     
   hust Marget      hust Margeta     
   swäg Maria     1      swäg Maria     1    
    
2/3   Anders Jofs      2/3   Michel Jofs     
   dott Marget      hust Karin     
   sohn Mickel         syst Marg     1     
   hust Carin        syst Maria     1   upp
   dott Maria     1     
    
3/4   Johan Peders      3/4   Johan Pedars     
   hust Maria      hust Maria       
   pigan Wändel     1     
     5/8   Daniel Mattus     
5/8   Daniel Mattus      hust Anna     
   hust Anna      brod Mats        
   brod Mats         hust Maria     1     
   hust Maria        sohn Johan        
   sohn Johan      1         b dott Maria     1    
    
1/3   Matz Swens      1/3   Matz Swens     
   sohn Mårten         hust Marg     1     
   hust Margeta         dott Marg     1    
    
1   Matz Tåppar      1   Matz Tåppar     
   hust Anna      hust Anna     
   brod Simon         brod Simon        
   hust Sophia        hust Sophia     1    upp
   pigan Anna     1      pigan Anna     1    
    
   Johan Sachris      Johan Sachris     
   hust Maria      hust Maria     
   brod Mats         brod Mats        
   syst Anna        syst Anna     1     
   syst Sophia        syst Sophia     1     
   styf mod Margeta        styf mod Margeta     1     
   syst Brita     1      syst Brita     1    
    
2/3   Hindrich Tors      2/3   Hindrich Tors     
   hust Lisa      hust Lisa     
   dreng Erick      1         dreng Erick        
     pigan Maria     1    
    
3/4   Esaias Tröttas      3/4   Michel Tröttas     
   hust Maria      hust Maria     
   mor Brita        mod Anna     1     
   syst Anna     1      syst Anna     1     
     syst Brijta     1   upp
    
   Inh Skrif Hans Andersson     Sochne Skrif Hans Anderss      
   hust Cirstin       
    
   H Mårten Gallus      H Mårt Gallus     
   H Past Gezelius      H Past Gezelius     
   hust Catarina      hust Catarina     
   swäg Arenia        swäg Aränia     1     
   dreng Stafan         pig Kirstin     1     
   hust Margeta        pig Brita     1     
   pigan Cirstin        pigan Brita     1     
   dreng Erick         dreng Erick        
   dreng Johan         dreng Johan        
   pigan Brita     1   10     dreng Abram      1      10  
    
   Klåck Gust Gustafson        Klåck Gust Gustafson      
   hust Carin        hust Carin      
   pig Brita        pig Brita      
    
   Skräddaren Erick        Skräddaren Erick     upp
   hust Lisa       
    
   Skiutzsr And Andersson        Skiutzsr And Andersson      
    
    
SPECIFICATION OPPÅ PRÄSTERSKAPETS LEGOHJON     SPECIFICATION OPPÅ PRÄSTERSKAPETS LEGOHJON    
uthi Wörå Sochn, som effter Kongl Maj:tz allernådigste påbudh     uthi Wörå Sochn, som effter Kongl Maj:tz allernådigste påbudh    
för januari åhr 1708 bera Utgiöra ... Rubbler Contribution     för januari åhr 1709 böra Utgiöra ... Rubbler Contribution    
    
      dr   pig     dr   pig    
H   Mag Laurent Gezelius     Pastor Mag   Mag Laurent Gezelius    
   dreng Erich Erichsson      dreng Erich     
   dr Anders Ersson      dreng Johan     
   d Johan Anderss      dreng Abraham     
   Jungfru Maria Arenia         Jungfru Maria Arenia        
   P Kirstin         P Brita        
   P Brita        
    
   Mag Isaac Wahsbom     Cacell   Mag Isaac Wahsbom    
   d Isaac      dreng Abraham    upp
   d Abraham      pigan Lijsa        
   d Johan     
   P Kirstin        
   P Lijsa        
    
H   Anders Waselius     Cacell   Anders Waselius    
   d Mattz      haf:r intz legofålck    
   d Jacob     
   d Johan     
   P Brita        
    
Mag   Samuel Backman     Ländzman   Samuel Backman    
   d Johan      dreng Erick     
   P Anna         pigan Margeta        
   P Maria        
   Summa   10      Summa   5     
    
Således i sanning wara, intyga Peder ..... Jämpte Jak..     Således i sanning wara, intyga Peder ..... Jämpte Jak..    
med Sigill, Wörå d 11 Julij A:o 1708     med Sigill, Wörå d 11 Julij A:o 1709    
   upp
    
Specification uppå efterskrefne Handtwärckare och Ämbetz-     Specification uppå efterskrefne Handtwärckare och Ämbetz-    
män utij Korsholms Lähns Norra Fougderijet efter Mantahls-     män utij Korsholms Lähns Norra Fougderijet efter Mantahls-    
längdernas Inledning finnandes äro pro Anno 1708     längdernas Inledning finnandes äro pro Anno 1709    
    
Wöörå S:n     Wöörå S:n    
Qwimå   Thomas Laggare   Idkar Laggare handtwärck     Qwimå   Thomas Laggare   Sochn Laggar    
Kiercklax   Johan Erichsson   Sochn skinnare     Rökiö   Erich Jonsson   Sochn skräddare    
Rökiö   Erich Jonsson   Sochn skräddare    

Upptecknade av Joakim Förars.