några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Rekipeldo    Andiala  Loomby  Bergby    Miemos        Tuckur    Karfsor  Kaitzor  Karfwat    Qwimo  Maxmo  Kierklax  Loot Lax  Palfwis  Bertby 
         
         
         
    
Rekipeldo         
1   Mats Peet     1   Mats Peet     
   hust Beata     hust Beata      2     
    
11/4   Mickel Jofs     11/4   Mickel Jofs     
   hust Margeta     hust Margeta     
   brod Johan     brod Johan        
   hust Lisa     hust Lisa     1   4     
   dott Anna    
     1        
1        hust Gertru     
   hust Gertru     sohn Thomas        
   sohn Thomas     dott Anna     1   4     
    
1   Jacob Lillkarhu     1   Jacob Lillkarhu     
   hust Walborg     hust Walborg    upp
   sohn Isack     sohn Isack        
   hust Anna     hust Anna       
   sohn Johan     sohn Johan      1      5     
    
1   Sigfred Storkarhu     1   Sigfred Storkarhu     
   hust Margeta     hust Margeta     
                
   hust Lisa     hust Lisa       
   sohn Daniel     sohn Daniel      1      5     
    
1        1   Mats Simons     
   hust Anna     hust Anna     
   brod Simon     brod Simon        
   hust Lisa     hust Lisa     1   4     
    
1   Mickel Hindersson [Omars]     1   Mickel Omars     
   hust Maria     hust Maria     
   son Mats     sohn Mats        
   pig Maria     hust Karin       
   dreng Lars     dreng Lars       upp
     dott Maria     1   6     
    
1   Johan Israelsson     1   Johan Israelsson     
   hust Lisa     hust Lisa     
   brod Michell     brod Michell        
   pigan Karin     dreng Simon        
   dreng Simon     pigan Anna     1   5     
    
1   Peer Joskarhu     1        
   hust Margeta             
        hust Maria       
   sohn Samuel     sohn Samuel        
     pigan Maria     1   5     
    
1   Johan Clemes     1   Johan Clemes     
   hust Gertru     hust Gertru     
   sohn Erich     sohn Erich        
   dreng Jacob     pigan Maria     1   4     
   pigan Anna    
     11/6       upp
11/6        hust Lisa     
   hust Lisa             
        pigan Maria     1   4     
    
1   Mats Korwolainen     1        
   sohn Johan     sohn Johan        
   hust Lisa     hust Lisa       
                
   dott Maria     dott Maria       
     dott Anna     1   6     
    
1        1        
   hust Lisa     hust Lisa     
                
   syst Maria     pigan Walborg     1   4     
    
1        1   Mats Bens     
   hust Lisa     hust Lisa     
   sohn Johan     sohn Johan        
   dott Anna     dott Anna      upp
   dreng Mats     dreng Mats        
     pigan Anna     1   6     
    
5/6   Jacob Kastus     5/6   Jacob Kastus     
   hust Margeta     hust Marg     
   dreng Simon     dreng Simon        
     dott Maria     1   4     
    
1   Mats Ers     1   Mats Ers     
   sohn hust Marg     hust Maria     
   sohn Mats     bror enckia Marg       
   hust Maria     brod Erick        
   sohn Erich     syst Lisa     1   5     
    
2/3        2/3        
   hust Karin     hust Karin      2     
    
2/3   Erik Pernull     2/3        
   hust Brita     hust Brita     
   sohn Matz     hust Margeta      upp
   hust Margeta     sohn Erich        
     dott Lisa     1   5     
       
    
         
1   Hans Bertels     1   Hans Bertels     
   hust Anna     hust Anna     
   syst Brita     syst Brita       
   syst Maria     syst Maria       
     syst Kerstin     1   5     
    
   Mats Hertull        Mats Hertull     
   hust Margeta     hust Margeta     
                
   hust Anna     hust Anna       
   dreng Mats     dreng Mats        
        piganLisa     1   6     
    
1   Johan Heinull     1   Johan Heinull     
   hust Karin     hust Karin      2    upp
    
1   Mickel Katull     1   Mickel Katill     
   hust Brita     hust Brita     
           1      3     
    
1   Michel Jofs     1   Michel Jofs     
   hust Cirstin     hust Kirstin     
                
   hust Walborg     hust Walborg     1   4     
    
1   Johan Jacobs [Jakas]     1   Johan Jacobsson [Jakob]     
        hust Margeta     
   dott Margeta            
          1   4     
    
1        1        
   hust Brita     hust Brita     
   syster Kirstin     syster Kirstin       
     dott Anna     1   4     
   upp
1   Erich Johans     1   Erich Johans     
   hust Anna     hust Anna     
     pigan Marg     1   3     
    
   Nyb Matz Christersson     Nyb Matz Christersson     
   hust Maria     hust Maria      2     
    
Andiala     Andiala    
1        1        
   dott Anna     dott Anna      2     
    
1   Mickel Thomasson [Hertus]     1   Mickel Thomasson [Hertus]     
   hust Brita     hust Brita     
   brod Johan     brod Johan        
   hust Maria     hust Maria     1   4     
   syst Anna    
     1   Mats Mannel     
1   Mats Mannel     hust Karin     
   hust Carin     pig Barbro       
   pig Barbro     dreng Jacob      1      4    upp
    
11/4   Mats Nyby     11/4   Mats Nyby     
   hust Anna     hust Anna     
                
   hust Lisa     hust Lisa       
   brod Isack     brod Isack        
     pigan Brijta     1   6     
1       
   hust Barbro     1   Pehr Antilla     
        hust Barbro      2     
   hust Lisa    
    
   Hendrick      11/4   Hendrich Ruuth     
   hust Lisa              
            dotter Maria       
   dotter Maria        sohn Hindrick      1      4     
   sohn Hindrick      1        
    
3/4   Abram Mickelsson [Grannas]      3/4   Abram Mickelsson [Grannas]     
   hust Anna      hust Anna    upp
   sohn Mickel         sohn Mickel        
   hust Brita        hust Brita     1   4     
   dott Carin     1     
    
Loomby     Loomby    
1   Stafan Rassmus      1        
   hust Anna      hust Anna     
            dott Maria        
   hust Brita        sohn hu Brita       
   sohn Johan         sohn Johan        
   sohn Mats      1         hust Barbro     1   6     
    
1         1        
   hust Brita      hust Brita     
   pig Maria     1      pig Brijta     1   3     
    
              
   hust Maria      hust Maria     
                    
   hust Marget     1      hust Margeta     1   4    upp
    
   Mickel Jeppil      Mickel Jeppil     
   hust Maria      hust Maria     
   brod Johan         brod Johan        
   hust Maria     1      hust Maria       
     brod Thomas        
     hust Maria     1   6     
    
   Hans Nissill      Hans Nissill     
   hust Margeta         hust Margeta      1     
    
   Johan Knus      Johan Knus     
   hust Brita      hust Brita     
                    
   hust Margeta     1      hust Margeta     1   4     
    
   Johan Kylkinen      Johan Kylkinen     
   sohn Markus         sohn Markus        
   hust Carin        hust Carin       
   sohn Johan         sohn Johan       upp
   hust Anna        hust Anna     1   5     
   dreng Johan      1        
     1   Samuel Backman     
1   Samuel Backman      hust Maria     
   hust Maria      dreng Erich        
   dreng Johan         pigan Margeta     1   4     
   pigan Maria       
   pigan Anna     1   5      1   Lars Tors     
     hustru Kirstin      2     
1   Lars Tors     
   hustru Kirstin      1        
         1         hust Brita     
     syst Lisa       
1         sohn Johan      1      4     
   hust Brita     
   syst Lisa     1   3      1   Hendrich Kulpas     
     hust Anna     
1   Hendrich Kulpas      dreng Simon        
   hust Anna         syst Maria     1   4     
   upp
1         1        
   hust Margeta      hust Marg     
   brod Johan      1         brod Johan        
     hust Maria     1   4     
    
11/4         11/4        
   hust Margeta      hust Margeta     
   brod Isack         brod Isack        
   hust Brita     1      hust Brita     1   4     
    
Bergby     Bergby    
11/4   Matz Jussill      11/4   Matz Jussilla     
   hust Brijta      hust Brijta     
   sohn Stafan      1         sohn Stafan        
     pigan Anna     1   4     
    
1         1        
   hust Helga         hust Helga     
     dott Brijta       
     syst Barbro     1   4    upp
1   Hendrich Ollill     
   hust Carin      1   Hendrich Ollill     
   pigan Anna     1      hust Karin     
     pigan Barbro       
1   Hans Smets      pigan Marg     1   4     
   hust Maria     
   bolagm Mats         1   Mats Smets     
   hust Carin     1      hust Karin     
     pigan Karin      1      3     
11/4        
   hust Judit      11/4        
   syst Maria        hust Judita     
   brod Jacob      1         syst Maria     1   3     
    
1   Maria Talus      1      1   Maria Talus      1     
    
1         1        
   hust Carin         hust Carin     
     dreng Daniel        
   inh Carin Nestell     1      pigan Brijta     1   4    upp
    
   Michel Joper      Michel Jopes     
   hust Carin      hust Karin     
   brod Johan         brod Johan        
   hust Anna        hust Anna       
   pigan Barbro     1      pigan Barbro     1   5     
    
   Smed Hans Hansson         Smed Hendrich (!) Hansson      1     
    
         
   Storknecks hust Carin      Carl Storkneck     
   brod Mickel         hust Karin        
   hust Maria        hust Maria       
        1      syst Anna     1   4     
    
   Pehr Kneck         Pehr Kneck     
   hust Anna      hust Anna      2     
   dreng Thomas     1     
     1        
1         pigan Maria      upp
   pigan Maria     1      dott Anna       
     dott Karin     1   4     
    
1   Michel Sippus      1   Michel Sippus     
   hust Brita      hust Brita     
   dreng Markus         pigan Maria      1   1   4     
   pigan Barbro     1     
     1   Johan Clemes     
1   Johan Clemes      hust Brita     
   hust Brita      brod Pehr        
           hust Anna     1   4     
   pigan Maria     1     
     5/8   Mickel Knubb     
5/8   Mickel Knubb      hust Karin     
   hust Carin      sohn Mats        
   sohn Mats         hust Lisa       
   hust Lisa        dott Walb      1      5     
   sohn Erich      1        
     5/8   Johan Knubb     
5/8   Johan Knubb      hust Margeta    upp
   hust Margeta      pigan Anna     1   3     
   brod Thomas      1        
     2/3   Johan Grobbils     
2/3   Johan Grobbils      hust Maria     
   hust Maria      brod Erich        
   brod Erich         hust Anna       
   hust Anna        mor Maria       
   mor Maria     1      dreng Jacob      1      6     
    
     1        
1         hust Gertru      2     
   hust Gertru        
     1   Isack Kaminen     
1   Isack Kaminen      hust Maria     
   hust Maria      syst Anna       
   syst Anna              1      4     
         1        
     1   Anders Nikonen     
1   Anders Nikonen      hust Maria     
   hust Maria      syst Maria      upp
   syst Carin     1      pigan Marg     1   4     
    
     3/4        
3/4         hust Lijsa     
   syst Carin      syst Karin       
   brod Erich      1         brod Erich      1      4     
    
        Hans Dalakarl     
   Hans Dalakarl      hust Margeta     
   hust Margeta      sohn Simon        
   sohn Simon         hust Lisa       
   hust Lisa                
   pigan Walb     1      dreng Carl        
     dott Ingebor     1   7     
    
        1           1   1     
    
Miemos     Miemos    
1   Margeta Enka [Juvas]      1   Margeta Enka [Juvas]     
   dot Carin     1      dot Carin      upp
     sohn Johan      1      3     
    
1   Isack Grannas      1   Isack Grannas     
   hust Maria         hust Maria     
     syst sohn Isack      1      3     
    
1   Erich Tunas      1   Erich Tuns     
   hust Anna      hust Anna     
   mor Maria        sohn Daniel        
   sohn Daniel      1         dreng Anders      1      4     
    
11/4   Carl Miemonen      11/4   Carl Miemoinen     
   hust Brita      hust Brijta     
   dot Maria        dot Maria     1   3     
   dreng Anders      1        
     1   Gabriel Karjalain     
1   Gabriel Carjal      hust Barbro      2     
   hust Barbro     
   dreng Hans      1      3      1   Erick Krook     
     hust Karin    upp
1   Sigfred Grijm      dreng Erick      1      3     
   hust Walbor     
   syst Anna        1   Sigfred Grijm    
   syst Margeta     1     
     1   Carl Grijm     
1   Carl Grijm      hust Anna     
   hust Anna      brod Mickel        
   brod Mickel         syst Anna       
   syst Gertru        syst Gertru       
   brod Simon      1         dott Lijsa     1   6     
    
   huusman Joh Gabrielsson      huusman Joh Gabrielsson      1     
   hust Kirstin        
    
         
                 
   hust Anna      hust Anna     
   pigan Gertru     1      pigan Gertru     1   3     
    
                upp
   hust Gertru      hust Gertru     
   mod Brita     1      mod Brita     1   3     
    
   H Pers Enk Peldan         H Pers Enka Peldan     
   pigan Maria        pigan Maria       
         1               1      3     
    
1   H Mag Wasbohm      1   H Mag Wasbohm     
   hust Anna      hust Anna     
   dreng Abram         dreng Abram        
   pigan Kirstin        pigan Maria       
   pigan Maria        pigan Lisbeta     1   5     
   dreng Isack        
   dreng Johan      1        
    
11/6         11/6        
   hust Maria      hust Maria     
   dott Anna        dott Anna       
   sohn Simon         sohn Simon        
   pigan Carin     1      pigan Carin     1   5    upp
    
3/4   Mats Olis      3/4   Mats Olis     
   hust Carin      hust Carin      2     
   dreng Erich      1        
    
1   Isak Sepp      1   Isak Sepp     
   hust Lisa         hust Lisa      2     
    
1   Anders Antolis      1   Anders Antolis     
   hust Carin      sohn Isack        
   sohn Isack         hust Brita       
   hust Brita        dott Anna       
   dott Anna        bror Samuel        
   bror Samuel      1         brod Matz      1      6     
    
1   Isack Murkainen      1   Isack Murkainen     
   hust Margeta      hust Margeta     
   brod Mats         brod Mats        
   hust Margeta        hust Margeta       
   son Abram      1         son Abram      1      5    upp
    
         
1/4   Thomas Pytar      1/4   Thomas Pytar     
   hust Brita      hust Brita     
   bror Peer         bror Peer        
   pigan Maria     1      hust Barbro       
     pigan Anna       
1   Mickel Kullas      sohn Mats      1      6     
   hust Maria     
   dreng Lars         1   Mats Kullas     
   pigan Anna        hust Maria     
   syst Beata     1      brod Michel        
     syst Beata       
3/4   Erich Rex      pigan Karin     1   5     
   hust Barbro     
            3/4   Erich Rex     
   hust Anna     1      hust Barbro     
     hust Anna       
5/6   Bertels Antus      dott Gertrud     1   4     
   hust Margeta   1       upp
   pig Margeta     3      5/6   Bertel Antus     
     hust Margeta      2     
1        
   hust Anna      1        
   son Johan      1         hust Anna      2     
   Lars d.. Joh Matsson       
     1        
1         hust Lijsa      2     
   Lisa        
        Erich Brams     
   Erich Brams      hust Maria     
   hust Maria      dott Lisa       
   dott Lisa        sohn Peer        
   sohn Peer      1         hust Kirstin     1   5     
    
1         1        
   hust Anna      hust Anna     
   sohn Simon         sohn Simon        
   sohn Mats         hust Anna    
   syst Maria     1      sohn Mats       upp
     syst Maria     1   5     
1   H Gustaf Enka [Gammals]     
   pig Karin      1   H Gustaf Enka [Gammals]     
   dreng Simon         pig Karin     
   pigan Kirstin     1      pigan Brijta        
     pigan Kirstin       
1   Matz Antbram      dreng Anders      1      5     
   brod Anders      1        
     1   Mats Andtbram     
         brod Anders        
   hust Brita      hust Maria     1   3     
   brod Mickel        
                    
   hust Karin        hust Brita     
   syst Gertru     1              
     syst Gertru     1   4     
        
                    
   dreng Mats         dott Helma       
   hust Anna     1      dreng Jacob       upp
     hust Gertru     1   4     
        
   hust Karin              
   dott Anna        hust Karin     
   pigan Brita     1      dott Anna       
     pigan Brita     1   4     
3/4        
   hust Beata      3/4        
   mod Margeta        hust Beata     
   syst Carin        syst Carin       
   dreng Mickel      1         dreng Mickel      1      4     
    
                 
   hust Helga      hust Helga     
   syst Maria     1      syst Maria     1   3     
    
                 
   hust Lisa      hust Lisa     
   syst Beata        syst Beata       
   dreng Pehr      1               1      4    upp
    
         
1         1        
   hust Anna      hust Anna     
   pigan Maria     1      pigan Anna     1   3     
    
                 
   Margeta Enkia      dreng Jacob      1      2     
   pigan Lisa       
   pigan Kirstin     1   4      1   Erich Mickelsson [Ollus]     
     hust Beata     
1   Erich Mickelsson [Ollus]      dreng Mats      1      3     
   hust Beata        
     11/4        
11/4         hust Brita     
   hust Brita              
            hust Gertru       
   hust Gertru        pigan Gertru     1   5     
   pigan Maria       
   pigan Gertru     1   6      1   Matz Bredfors    upp
     hust Maria     
1   Matz Bredfors      brod Jacob        
   hust Maria      hust Anna       
   brod Jacob         pigan Anna     1   5     
   hust Anna     1     
     1   Mats Abramsson [Capteins]     
1   Mats Abramsson [Capteins]      hust Margeta     
   hust Margeta         pigan Karin     1   3     
    
1   Johan Danielsson [Enges]      1   Johan Danielsson [Enges]     
   mod Margeta      mod Margeta     
   pigan Maria     1      pigan Lisa     1   3     
    
1   Mats Dunck      1   Mats Dunck     
   hust Carin      hust Carin     
   dott Beata     1      dott Beata     1   3     
    
   Thomas Helsing         Thomas Helsing     
   hust Brita      hust Brita     
   pigan Beata     1      pigan Beata     1   3    upp
    
Tuckur     Tuckur    
1         1        
   hust Brita      hust Brita     
   bror Mickel         syst Maria       
   hust Walb        deng Matts        
   syst Maria     1      hust Karin     1   5     
    
1         1        
   hust Maria      hust Maria     
   dreng Gustaf         hust Lisa       
   hust Lisa        dreng Mickel      1      4     
           
   hust Walb     1   6      1/4   Anders Jont     
   dreng Simon        hust Maria     
             
1/4         hust Walborg     1   4     
   hust Maria     
   bror Jacob      1      3      2/3        
     hust Karin    upp
2/3         bror Isack        
   hust Karin      syst Lisa     1   4     
   bror Isack        
   syst Lisa     1   4      1/4        
     hust Walb     
1/4         pigan Walb     1   3     
   hust Walb        
     1        
1         hust Maria     
   hust Maria             
           sohn Mats        
   sohn Mats         dott Anna        
                 1   6     
   dott Anna     1     
     1/4   Abram Back     
1/4   Abram Back      hust Anna     
   hust Anna      syst Gertru       
   syst Gertru     1      sohn Isack      1      4     
    
3/4   Mats Reck      3/4   Mats Reck    upp
   hust Anna         hust Anna      2     
    
1   Mats Ers      1   Mats Ers     
   hust Walb      hust Walb     
   brod Erich         brod Erich        
   hust Margeta        hust Margeta       
   dreng Erich         pigan Barbro       
   sy Barbro        sohn Hans        
   sohn Hans      1         dreng Lars      1      7     
    
1   Simon Jofs      1   Simon Jofs     
   hust Lisa      hust Lisa     
                  
                    
   pigan Maria     1      pigan Maria       
     pigan Maria     1   6     
    
1   Erich Grindas      1   Erich Grindas     
   mod Marget      mod Marget     
   dott Anna        dott Anna      upp
   sohn Carl      1         sohn Carl      1      4     
    
3/4   Pehr Finn      3/4   Pehr Finn     
   hust Helga      hust Helga     
   sohn Erich        sohn Erich     2     
    
         
3/8   Mats Carlson [Storvidd]      3/8   Carl Carlsson [Storvidd]     
   sohn Carl         hust Maria     
   hust Maria              
         1         pigan Anna     1   4     
    
3/8   Pehr Simonsson [Lillvidd]      3/8   Pehr Simonsson [Lillvidd]     
   hust Brita      hust Brita     
   dreng Mats      1         pigan Margeta     1   3     
    
1   Stafan Hindersson [Bertils]      1   Stafan Hindersson [Bertils]     
   hust Carin      hust Carin     
   sohn Hindrick         sohn Hindrick        
   hust Brita        hust Brita      upp
   dreng Mickel         dreng Carl        
   dreng Carl         pigan Kirstin     1   6     
   dreng Mats      1        
             
         dott Gertru     
   mod Carin            1      3     
   b Carl      1        
             
                 
            hust Anna     
   hust Anna         pigan Anna     1   4     
    
1         1        
   syst Maria         hust Anna     
     syst Maria       
     syst Lisa     1   4     
     inh Pehr ..sons hust     1     
Karfsor     Karfsor    
3/4         3/4        
   hust Brita      dott Lisa      upp
   dott Lisa     1      sohn Erich        
     dott Beata     1   4     
2/3        
   hust Anna      2/3        
   brod Mats         hust Anna     
   hust Brita     1      brod Mats        
     hust Brita       
   Simon Kafwus      sohn Anders      1      5     
   hust Anna        
    
   Erick Kafwus         Erick Kafwus     
   hust Anna      hust Anna     
   pig Anna        syst Anna       
   brod Simon         brod Simon        
   pigan Beata     1      syst Beata     1   5     
    
3/4   Erick Herr      3/4   Erick Herr     
   hust Anna      hust Anna     
   syst Anna        syst Anna       
   syst Walb     1      syst Walb     1   4    upp
    
   Johan Pedars         Johan Pedars     
   hust Brita      hust Brita     
   sohn Erich         sohn Erich        
   dot Lisa     1      dot Lisa     1   4     
    
3/4   Mats Skarp      3/4   Mats Skarp     
   sohn Erich      hust Brita     
   hust Lisa        sohn Erich        
   sohn Carl      1         hust Lisa       
     sohn Carl      1      4     
1   Anders Antus     
   hust Anna      1   Anders Antus     
   dreng Mats         hust Anna      2     
   hust Carin     1     
     1/4        
1/4         hust Carin     
   hust Carin      syst Maria       
   syst Maria     1      brod Erick      1      4     
   upp
Kaitzor     Kaitzor    
1   Johan Keisar      1   Johan Keisar     
   hust Gertru      hust Gertru     
   sohn Jacob     1      sohn Jacob        
     dott Barbro     1   4     
3/4   Johan Finne     
   hust Walborg      3/4   Johan Finne     
   bror sohn Johan         hust Walborg     
   bror dr Maria     1      bror sohn Johan        
     bror dr Maria     1   4     
          
    
1   Carl Hannus     1   Carl Hannus     
   sohn Simon     sohn Simon        
   pigan Elin     dott Maria     1   3     
    
1   Johan Heikius     1   Johan Heikius     
   hust Barbro     hust Barbro     
                
   hust Brita     hust Brita      upp
   dott Maria     dott Maria     1   5     
    
   Matz Bertils        Matz Bertils     
   brod Jacob     brod Jacob        
   hust Brita     hust Brita     
   dreng Anders     pigan Margeta     1   4     
   pigan Marget    
    
1/4         1/4        
                    
   hust Maria        hust Maria     1   3     
   pigan Anna     1     
     1/4        
1/4         hust Maria     
   hust Maria      pigan Brita       
   pigan Brita     1      pigan Anna     1   4     
    
1/4   Mats Sigfris      1/4   Mats Sigfris     
   hust Brita      hust Brita     
         1               1      3    upp
    
               
    
Karfwat     Karfwat    
1        1        
   hust Karin     hust Karin     
   pig Anna     pigan Anna       
   sy Maria     pigan Maria       
   pig Maria     dreng Erick      1      5     
       
   dreng Erich     2/3   Mickel Lassus     
     hust Anna     
2/3   Mickel Lassus     dreng Anders     1   3     
   hust Anna    
     2/3   Erick Peet     
2/3   Erick Peet      hust Brijta     
   hust Brijta      pigan Anna       
   dott Anna        bolagzm Lars        
   bolagzman Lars         hust Barbro       
   hust Barbro     1      dreng Anders      1      6    upp
    
1         1        
   hust Brita      hust Brita     
   dreng Markus      1         dreng Markus      1      3     
    
                 
   hust Walb         hust Walb     
     syst Walborg     1   3     
    
2/3   Simon Aura      2/3   Simon Aura     
   dott Anna     1      dott Anna     1   2     
    
   [Oravais]     [Oravais]    
    
         
1/3   Anders Hansson      1/3   Anders Hansson     
   hust Brita      hust Brita     
   brod Isack         brod Isack        
   hust Inger        hust Inger       
   syst Maria     1      syst Maria     1   5    upp
    
Oxgangar     Oxgangar    
1/3   Anders Abrams      1/3   Anders Abrams     
   sohn Isack         sohn Isack        
   sohn Anders         hust Anna     
   hust Anna        dott Gertru       
   dott Gertru        dott Marg     1   5     
   dott Anna     1     
    
   Erick Ryssas         Erick Ryssas     
   hust Anna      hust Anna     
   brod Mickel         brod Mickel      1      3     
   brod Anders      1        
    
   Anders Fussius         Anders Fusius     
   hust Barbru      hust Barbru     
   syst Gertru     1      syst Gertru     1   3     
    
   Mickel Antus         Mickel Antus     
   sohn Mickel         sohn Mickel       upp
   hust Marg        hust Marg       
   dott Walb     1      dott Walb     1   4     
    
   Erich Nissus         Erich Nisus     
   hust Helga      hust Helga      2     
   brod Nils        
   hust Lisa     1     
    
   Johan Skratars         Johan Skratars        
   hust Lisa         hust Brita      2     
    
1/3   Isack Skieppars      1/3   Isack Skieppars     
   hust Gertru      hust Gertru     
   syst Anna        syst Anna       
   Bror enk Carin        bror enka Karin       
   syst Lisa     1      syst Kirstin     1   5     
    
1   Anders Sigfers      1   Anders Sigfers   2      1   3     
   hust Cirstin     
   syst Cirstin     1    upp
    
Qwimo     Qwimo    
3/4         3/4        
   hust Brita      hust Brijta     
   pigan Malin        sohn Hendrick      1      3     
    
                 
   hust Brita      hust Brita     
   syst dr Carin        syst Carin       
   dreng Mats      1         dreng Mats        
     pigan Brijta     1   5     
    
   Inh lagaren Thomas        Inh lagaren Thomas     1     
    
Maxmo     Maxmo    
2   Johan Westrenuis      2   befal Westrening     
   hust Maria      hust Maria     
                    
   dreng Jacob         dreng Jacob        
   pigan Lisa        pigan Lisa      upp
   pigan Maria     1      pigan Maria       
     dreng Sigfred        
     dott Anna     1   8     
    
                 
   hust Malin      hust Malin     
   sohn Mickel      1         sohn Mickel      1      3     
    
1/3   Hendrick Heir      1/3   Hendrick Heir     
   hust Anna      hust Anna     
   brod Mats         brod Mats        
   syst Marget     1      syst Margeta     1   4     
    
   Simon Kagg         Hans Kagg     
   mod Karin      mod Karin     
   syst Walborg     1     
        Simon Kagg [=Eurs]     
   Simon Kagg [=Eurs]      hust Brita     
   hust Brita              
            sohn Gabriel       upp
   sohn Gabriel         hust Anna       
   dott Marg     1      dott Marg       
     sohn Simon      1      7     
    
1   Mats Finn      1   Mats Finne     
   hust Carin      hust Carin     
                    
   hust Carin        hust Carin       
   dreng Jacob         dreng Jacob        
   pigan Maria     1      pigan Maria     1   6     
    
   Mats Puss      Mats Puss     
   hust Anna      hust Anna      2     
   pig Anna     1     
    
2/3   Erick Hals      2/3   Erick Hals     
   syst Margeta      hust Anna     
         1         syst Marg      1      3     
    
1/4         1/4   Anders Heros    upp
   hust Brita      hust Brita     
   sohn Gabriel      1         sohn Gabriel      1      3     
    
   H Anders Ruuth      H And: Ruut     
   hust Brita      hust Brita     
   dreng Erick               1      3     
        1     
    
Kierklax     Kierklax    
1         1        
   syst Beata      syst Beata     
   syst Anna     1      syst Anna       
     syst Gertru       
           1      5     
    
1   Jacob Furunes      1   Jacob Furunes     
   hust Brita      hust Brita     
   sohn Jacob      1         sohn Jacob      1      3     
    
1   Hendrick Bertels      1   Hendrich Bertils    upp
   hust Helga         hust Helga      2     
    
1   Erich Clemis      1   Erich Clemis     
   hust Anna      hust Anna     
   syst Margeta        syst Margeta       
   syst Anna     1      syst Beata     1   4     
    
2/3   Jacob Audas      2/3   Jacob Audas     
   hust Carin      hust Carin     
   sohn Johan      1         sohn Johan      1      3     
    
                 
   brod Johan         hust Walborg     
   hust Margeta         brod Johan        
     hust Margeta     1   4     
1   Mats Skarper     
   hust Cirstin      1   Lars Lassus     
            hust Barbru      2     
   hust Margeta     1     
     2/3   Mickel Esaiesons [Esars]    upp
1   Lars Lassus      hust Lisa     
   hust Barbru      brod Johan        
     mod Beata       
2/3   Mickel Esaieson [Esars]      syst Margeta     1   5     
   hust Lisa     
   brod Johan         1/3   Carin Enckia [Stenkull]     
   mod Beata     1      dreng Isack      1      2     
    
1/3   Carin Enckia [Stenkull]      1/3   Gabriel Ericksson [Kux]     
   dreng Hend         hust Carin      2     
   dreng Isack      1        
     1   Mats Skarper     
1/3   Gabriel Ericksson [Kux]      hust Kirstin     
   hust Carin              
   mod Barbru     1      hust Marg     1   4     
    
1   Jacob Guttas      1   Jacob Guttas     
   mod Anna      mod Anna     
   hust Anna        hust Anna       
   syst Carin     1      syst Carin      upp
     syst Maria     1   5     
1   Mickel Kullas     
   hust Carin      1   Mickel Kullas     
   brod Mats         hust Carin     
   syst Brita        brod Mats        
   dreng Daniel      1         syst Brita     1   4     
    
   Simons Smets         Simons Smets     
   sohn Erich         sohn Erich     
   hust Beata        hust Beata       
   dott Anna     1      dott Anna     1   4     
    
   soch skinnare Mats Ersson        Inh Mats Mickels    
   Inh Mats Mickels     hust Malin     1     
   hust Malin       
    
Loot Lax     Loot Lax    
1   Mats Norkren      1   Mats Norkren     
   hust Barbro      hust Barbro     
   dott [syst] Anna        dott [syst] Anna      upp
   dott [syst] Walborg        dott [syst] Walborg       
   dreng Johan         dott [syst] Marg       
   dott [syst] Margeta     1            1      6     
    
                 
   pigan Anna        pigan Anna       
   dreng Elias      1         dreng Elias      1      3     
    
                 
   hust Margeta      hust Margeta     
   dreng Erich      1         pigan Maria     1   3     
    
11/4         11/4        
   hust Beata      dr Johan        
   dreng Johan         hust Brita       
   hust Brita        dott Marg       
   dott Marg        pigan Brita       
   dreng Johan         dreng Erick      1      7     
   pigan Brita     1     
     1   Samuel Lassus    upp
1   Samuel Lassus      dott Kirstin     
   dott Kirstin      dott Carin     1   3     
   dott Carin     1     
     3/4   Hans Helsing     
3/4   Hans Helsing      hust Anna      2     
   hust Anna        
     1   Elias Bakull     
1   Elias Bakull      hust Walborg     
   hust Walborg      dreng Erich        
   dreng Erich         sohn Johan        
   sohn Johan      1         dott Maria     1   5     
    
1/4   Mats Snickars      1/4   Mats Snickars     
   hust Carin      hust Carin     
   syst Carin        syst Carin       
   syst Maria        syst Maria       
        4     
                 
   hust Brita      hust Brita     
   dr Anders      1         dreng Anders       upp
     pigan Brita     1   4     
    
1   Mats Kullas      1   Mats Kullas     
   hust [m] Brita        hust [m] Brita       
            hust Margeta       
   dott [sy] Maria                
   hust Margeta         Dott [sy] Maria     1   5     
    
1   Esaias Ols      1   Esaias Ols     
   hust Anna      hust Anna     
   pigan Beata     1      pigan Beata     1   3     
    
3/4   Josep Josepsson      3/4   Josep Josepsson     
   hust Lisa      hust Lisa     
                    
   hust Walb     1      hust Walb     1   4     
    
3/4         3/4        
   syst (!) Beata      hust Beata     
   syst Maria     1      syst Maria     1   3    upp
    
2/3         2/3        
   hust Barbro         hust Barbro     
     dreng Johan      1      3     
    
1         1        
   mor Gertru      hust Marg     
   dott Margeta        dott Walb       
   hust Margeta        dott Marg     1   4     
   dott Walborg     1     
    
3/4   Mats Hugga      3/4   Mats Huggar     
   hust Maria      hust Maria     
                    
   hust Maria     1      hust Maria     1   4     
    
Palfwis     Palfwis    
3/4         3/4        
   hust Anna      hust Anna     
   brod Mickel         pigan Marg     1   3    upp
   hust Beata     1     
        Thomas Ers     
   Thomas Ers      hust Maria     
   hust Maria      brod Mats        
   brod Mats      1         syst Lijsa     1   4     
    
3/4         3/4        
   hust Lisa      hust Lisa     
   brod Lars         brod Lars        
   brod Erich         brod Erich        
   pigan Lisa        hust Karin       
   hust Carin     1      pigan Lijsa       
     pig Gertru     1   7     
    
1/4   Simon Petas      1/4   Simon Petas     
   hust Carin      hust Carin     
   sohn Johan      1         dreng Michel        
     hust Beata     1   4     
    
11/4         11/4       upp
   hust Marg      hust Marg     
   sohn Michel         sohn Michel        
   hust Anna        hust Anna       
   sohn Lars      1         sohn Lars      1      5     
    
1   Hendrick Yrjas      1   Hendrich Yrrias     
   hust Maria      hust Maria     
   brod Esaias         brod Esaias        
   pigan Maria     1      sohn Hans      1      4     
    
1         1        
   mod Gertruu      mod Gertruu     
   hust Anna        hust Anna       
   syst Barbro     1      dreng Jacob      1      4     
    
Bertby     Bertby    
1         1        
   hust Brita      hust Brita     
   syst Anna        syst Anna       
   syst Lisa     1      syst Lisa     1   4    upp
    
1/4         1/4        
   hust Marg      hust Marg     
   dreng Peer         pigan Beata       
   pigan Beata     1      dreng Michel      1      4     
    
1         1        
   hust Anna      hust Anna      2     
   brod Mickel        
   hust Maria     1     
    
2/3   Johan Strandas      2/3   Johan Strandas     
   hust Anna      hust Anna     
   bror hust Anna        b hust Anna       
   dreng Mats         dreng Mats        
   hust Lisa     1      hust Lisa     1   5     
    
   Daniel Backils         Daniel Backils     
   hust Margeta      hust Margeta      2     
        1    upp
     1   Johan Ollus     
1   Johan Ollus      hust Carin     
   hust Carin      brod Hend        
   brod Hind                
   syst Maria        syst Maria       
   syst Carin     1      syst Karin     1   6     
    
5/8   Johan Antus      5/8   Johan Antus     
   hust Anna      hust Anna     
   dreng Carl         dreng Carl        
   pigan Beata     1      pigan Beata     1   4     
    
                 
   hust Marget      hust Margeta     
        1           1   3     
    
2/3   Anders Jofs      2/3   Michel Jofs     
   dott Marget      hust Karin     
   sohn Mickel         syst Marg       
   hust Carin        syst Maria     1   4    upp
   dott Maria     1     
    
3/4   Johan Peders      3/4   Johan Pedars     
   hust Maria      hust Maria      2     
        1     
     5/8   Daniel Mattus     
5/8   Daniel Mattus      hust Anna     
   hust Anna      brod Mats        
   brod Mats         hust Maria       
   hust Maria        sohn Johan        
   sohn Johan      1         b dott Maria     1   6     
    
1/3   Matz Swens      1/3   Matz Swens     
            hust Marg       
   hust Margeta         dott Marg     1   3     
    
1         1        
   hust Anna      hust Anna     
   brod Simon         brod Simon        
   hust Sophia        hust Sophia      upp
   pigan Anna     1      pigan Anna     1   5     
    
   Johan Sachris      Johan Sachris     
   hust Maria      hust Maria     
   brod Mats         brod Mats        
   syst Anna        syst Anna       
   syst Sophia        syst Sophia       
   styf mod Margeta        styf mod Margeta       
   syst Brita     1      syst Brita     1   7     
    
2/3   Hindrich Tors      2/3   Hindrich Tors     
   hust Lisa      hust Lisa     
   dreng Erick      1         dreng Erick        
     pigan Maria     1   4     
    
3/4         3/4        
   hust Maria      hust Maria     
   mor Brita        mod Anna       
   syst Anna     1      syst Anna       
     syst Brijta     1   5    upp
    
   Inh Skrif Hans Andersson     Sochne Skrif Hans Anderss     1     
   hust Cirstin       
    
              
   H Past Gezelius      H Past Gezelius     
   hust Catarina      hust Catarina     
                  
   dreng Stafan         pig Kirstin       
   hust Margeta        pig Brita       
   pigan Cirstin        pigan Brita       
   dreng Erick         dreng Erick        
   dreng Johan         dreng Johan        
   pigan Brita     1   10     dreng Abram      1      10     
    
                1     
   hust Carin        hust Carin     1     
   pig Brita        pig Brita     1     
    
                1    upp
   hust Lisa       
    
   Skiutzsr And Andersson        Skiutzsr And Andersson     1     
    
    
         
         
         
    
      dr   pig     dr   pig    
H   Mag Laurent Gezelius     Pastor Mag   Mag Laurent Gezelius    
   dreng Erich Erichsson      dreng Erich     
   dr Anders Ersson      dreng Johan     
   d Johan Anderss      dreng Abraham     
   Jungfru Maria Arenia         Jungfru Maria Arenia        
   P Kirstin         P Brita        
   P Brita        
    
   Mag Isaac Wahsbom     Cacell   Mag Isaac Wahsbom    
   d Isaac      dreng Abraham    upp
   d Abraham      pigan Lijsa        
   d Johan     
   P Kirstin        
   P Lijsa        
    
H   Anders Waselius     Cacell   Anders Waselius    
   d Mattz          
   d Jacob     
   d Johan     
   P Brita        
    
Mag   Samuel Backman        Samuel Backman    
   d Johan      dreng Erick     
   P Anna         pigan Margeta        
   P Maria        
   Summa   10      Summa   5     
    
         
         
   upp
    
         
         
         
    
         
   Thomas Laggare           Thomas Laggare   Sochn Laggar    
Kiercklax   Johan Erichsson   Sochn skinnare        Erich Jonsson       
   Erich Jonsson       

Upptecknade av Joakim Förars.