några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
RÄKIPELDO  JÖRALA  ANDIALA  LOMBY  BERGBY  KÅSKE BY  MIEMOS  MÄKIPÄ  RÖKIÖ  LÅLAX  TUCKUR  KÅFJOCKI  KARFSOR  KAITSOR  KARFWAT  TEUMÅ  OXGANGAR  QWIMO  MAXMO  KIERCKLAX  LOTLAX  PALFWIS  BERTBY 
Qwarn Tuls Mantals Längd    
Af Wöhro Sochn Pro Anno 1729    
  
   Mtl      Namn   h,m   s,d   d,p   inh   sa  
  
RÄKIPELDO    
1   11/4   s   Jåfz Carl och hustrun       
2   1   s   Simos Michell och hustrun   2      1       
3   1   s   Storkarhu Thomas och Modren       
4   5/6   s   Kastus Matz och hustrun   2   1   2       
5   11/6   k   Wäst Johan och hustrun   2   1   1       
6   1   k   Peetz Erich   1      2       
7   1   k   Lillkarhu Simon och hustrun       
8   1   k   Simons Michell och hustrun       
9   1   k   Omar Isach och hustrun   2      2       
10   1   k   Clemetz Jacob och hustrun   2      1       
11   1   k   Israels Hans och hustrun   2      2       
12   1   k   Josskarhu Samuel och Modren   2      1       
13   1   k   Korfwolain Johan   1   1   4       
14   1   k   Långz Daniel och hustrun   2      upp
15   1   k   Bäns Johan och hustrun   2      1       
16   1   k   Ers Matz och hustrun   2   3   3       
17   2/3   k   Bions Johan och hustrun       
18   2/3   k   Pärnull Bertill och hustrun       
    
JÖRALA    
1   11/2   s   Härtull Simon och hustrun   2   1   2       
2   1   s   Jofz Mårten och hustrun   2   1   2       
3   11/2   k   Johans Jöran och hustrun       
4   1   k   Bärtills Carl och hustrun   2   1   2       
5   1   k   Häinull Michel och hustrun   2   1   1       
6   1   k   Katill Hindrich och hustrun   2      3       
7   1   k   Jacobs Michell och hustrun   2   1   1       
8   1   k   Nickull Michell och hustrun   2   1   1       
9   1/4   k   Kaujerfwi Matz   1      1       
    
ANDIALA    
1   11/4   s   Rutz Mårten och hustrun   2   1   1       
2   1   s   Mannell Matz och hustrun   2   1   1       
3   3/4   s   Grannas Marckus och hustrun      upp
4   11/4   k   Nyby Enckian Anna   1      2       
5   1   k   Hirsahl Anders och hustrun       
6   1   k   Hertus Lahrs och Modren   2   1   1       
7   1   k   Anttill Johan och hustrun       
    
LOMBY    
1   11/4   s   Martois Hendrich och hustrun      2    
2   1   s   Budd Michell och hustrun   2       
3   1   s   Kylckinen Hindrich och hust   2   1   1       
4   1   s   Thors Matz och hustrun       
5   1   k   Rassmus Simon och hustrun   2       
6   1   k   Olis Hendrich och hustrun       
7   1   k   Jäppill Matz och hustrun       
8   1   k   Knuus Matz och hustrun   2      1       
9   1   k   Skrifwars hustru Marja   1      1       
10   1   k   Ingo Johan och hustrun   2      1       
11   1   k   Kullpas Enckia Margeta       
12   1   k   Kaustinen Isach och hustrun   2   1   1       
13   1   k   Nissill Jacob och hustrun       
   upp
BERGBY    
1   11/4   k   Jussill Abraham och hust   2      1       
2   11/4   k   Kierp Michell   1      2       
3   1   k   Kiötar Matz och hustrun   2   1   1       
4   1   k   Ollil Thomas och hustrun   2      1       
5   1   k   Smedz Matz   1      1       
6   1   k   Tahlus Erich och hustrun       
7   1   k   Kånsti Jöran och hustrun       
8   1   k   Jåpers Matz   1      1       
     Inhyses Skiutsrättaren Anders     1   1    
    
KÅSKE BY    
   11/2   s   Dahlkarl Simon och hustrun   2   2   2       
   2/3   s   Gråbbils Erich och hustrun   2      3       
   11/4   k   Knubb Johan   1   2   3       
   1   k   Storlund Erich och hustrun   2      2       
   1   k   Kråkas Matz och hustrun   2      1       
   1   k   Sippus Johan och hustrun   2       
   1   k   Clemetz Matz och hustrun       
   1   k   Rådman Michell och hustrun   2   1   1      upp
   1   k   Camminen Mårten och Modren   2   2   1      5     
   1   k   Nickonen Matz och hustrun      2     
   3/4   k   Bengz Isach och hustrun   2      1      3     
   1/2   k   Knäck Erich   1   1   1      3     
    
MIEMOS    
1   1   s   Grannas Michell och hustrun   2   1   1      4     
2   1   s   Karjalain Abraham och hustrun   2      2      4     
3   1   s   Grims Matz och hustrun      2     
4   11/4   k   Miemonen Johan och hustrun      2     
5   1   k   Jufwas Matz och hustrun      2     
6   1   k   Tuns Daniel och hustrun      2     
7   1   k   Krokz Anders och hustrun   2      1   1   4     
8   1   k   Grim Erich och hustrun      2     
xxx    
MÄKIPÄ    
1   11/3   sk   Murckain Simon och hustrun   2   2   4       
2   11/6   k   Grägg Carl och hustrun   2      3       
3   1   k   Säppä Isach och Modren   2      2       
4   1   k   Antohlis Johan och Modren   2      2      upp
5   1   k   Wöhroborg Landb Johan och hust   2   1   1       
6   1   k   Ollis Johan och Modren   2      1       
7   1/2   k   Lillånd Lahrs   1      1       
8   1/2   k   Storlånd Erich och hustrun       
9   1/2   k   Gammals Staphan och hustrun       
    
RÖKIÖ    
1   11/2   s   Smårus Anders och Modren   2   1   1       
2   1/41/2   sk   Pytar Michell och hustrun   2      1       
3   11/2   k   Hålms På Gl:e Prostens Gezeli landb Hindrich och h   2      1       
4   1   k   Påhls Matz   1   1   1       
5   1   k   Kullas Michell och hust   2   1   3       
6   1   k   Höjer Marckus och hustrun       
7   1   k   På Knuus hem:n dr Hindrich och hust      1   1       
8   1   k   Gammals Pähr och hust   2       
9   1   k   Andtbrams Matz och hust   2      1       
10   1   k   Nygård Ländzman Georg Oxe och h   2   2   1       
11   1   k   Bagge Erich och hust   2      3       
12   3/4   k   Rex Anders och hust   2      1       
13   3/4   k   Swäns Erich och hust   2   1   1      upp
14   1/2   k   Brams Erich   1   1   1       
15   1/2   k   På Klärckz hem:n landb Erich och hustrun   2   1   1       
16   1/2   k   Anttus Samuel Sackeus och hust   2   1   2       
     Sa.. Hr Joh. Asproth och hust       
    
    
    
LÅLAX    
1   1   s   Jofz Johan och hust   2      2       
2   1   s   Bredfors Jacob och hust   2      1       
3   1/2   s   Jossis Hindrich och hust   2      1       
4   11/4   k   Måssa Hindrich och hust   2   1   2       
5   1   k   Ollus Joseph och hust   2      1       
6   1   k   Haga Johan och hust   1       
7   1   k   Enges Pähr och hust   2      1       
8   1   k   Dunck Erich och hust       
9   1/2   k   Hälsing hustru Anna       
    
TUCKUR    
1   1   s   Ers Hans och hust   2      2      upp
2   1   s   Jofsz Simon och hustrun   2   2   1       
3   1   s   Grindas Matz och hustrun   2      1       
4   1   k   Brors Mårten och hustrun   2       
5   1   k   Åkers Johan och hustrun   2       
6   1   k   Skått Matz och hustrun   2   1   2       
7   3/4   k   Pack Thomas och hustrun   2   1   1       
8   3/4   k   Räckz Daniel och hustrun       
9   3/4   k   Finne Samuel och hustrun       
10   2/3   k   Swähls Matz   1      1       
11   1/4   k   Jont Carl och hust   2      1       
12   1/4   k   Kåck Matz och hustrun   2      2       
    
KÅFJOCKI    
1   1   s   Bertills Jöran och hustrun   2   1   1       
2   1/2   s   Månsus Michell och hust   2      2       
3   3/83/8   s   Storwidd el Lillwidd Matz och hustrun   2      1       
4   1   k   Ingå Mårten och hust   2     
5   1/2   k   Smedz Erich och hustrun   2      1       
    
KARFSOR   upp
1   3/4   s   Herr Giösta och hustrun   2   1   1       
2   2/3   s   Håfman Anders och hust   2   1   2       
3   1/4   s   Håf Mårten och   1   1   1       
4   1/21/2   sk   Kafwus el Simons Simon och hust   2   1   1       
5   1   k   Anttus Pehr och hustrun       
6   3/4   k   Tors Matz och hustrun       
7   3/4   k   Skarp Anders   1      1       
8   1/2   k   Perus Enck Margeta   1   1   1       
    
KAITSOR    
1   1   k   Keisar Elias och hust   2      1       
22   1   k   Häikus Jacob och hust   2   1   1       
3   3/4   k   Finne Johan och hustrun   2   1   1       
4   3/4   k   Hannus Matz och hust   2   1   1       
5   3/4   k   Bertils Erich och hust   2   1   1       
6   1/3   k   Sigfredz Mårten och Modren   2   1   1       
7   1/4   k   Håkus Anders och hust   2   1   1       
8   1/4   k   Präst Matz   2      1       
    
KARFWAT   upp
1   1   s   Ulfwes Matz och hust   2   2   1?       
2   2/3   s   Petz Markus och hust       
3   1   k   Rennas Mårten och hustrun   2      1       
4   2/3   k   Lassus Johan och hustrun   2   1   1       
5   2/3   k   Aur Matz och hustrun   2      1       
6   1/2   k   Kåckas Carl och hust   2   1   1       
    
TEUMÅ    
1   1/3   k   Isach och hustrun   2      1       
    
OXGANGAR    
1   1/2   s   Abrams Michell och hust   2      2       
2   1/2   s   Anttus Michell och hust   2       
3   1   k   Sigfredz Michell och hust       
4   1/2   k   Ryssas Mårten och hust   2   2   2       
6   1/2   k   Fusios hust Gertrud       
5   1/2   k   Nissus Mårten och hust   2       
7   1/2   k   Skratars Gustaf och hustrun       
8   1/3   k   Skieppars hust Anna   1      1       
   upp
QWIMO    
1   3/4   s   Rådman Matz och hust       
2   1/2   s   Borgmästar Mårten   1   1      1    
    
MAXMO    
1   1   s   Finne Daniel och hust   2   2   3       
2   2   s   Tottesund H:n Befal: och hustrun   2   3   5      10*  
3   2/3   k   Hals Enck: Anna   1   1   1       
4   1/2   k   Kåckas Jacob och hust   2      1       
5   1/2   k   Kagg Hindrich och hust   2      2       
6   1/2   k   Euras Enck Anna   1   1   2       
7   1/3   k   Häireijs ?landb hustrun   2      1       
8   1/3   k   Puss Michell och hust   2      1       
9   1/2   k   Heres Michell och hust       
     Adjunct Hr Abraham Strömmer och hust   2   1   1       
     Inhyses Kyrckiowachtarens dotter Brita     1    
    
KIERCKLAX    
1   1   k   Öhling Johan och hust   2      1       
2   1   k   Furunäs hust Margeta   1   1   1      upp
3   1   k   Bertils Jacob och hust   2      1       
4   1   k   Clemetz Johan och Modren   2      2       
5   1   k   Storm Michell och hust   2   1   1       
6   1   k   Skarper Matz och hust   2     
7   1   k   Lassus Erich och hust   2       
8      k   Guttas hust Anna   1   1   2       
9      k   Kullas Matz och hust   2      1       
10      k   Anders Jacob och hust       
11      k   Esars Mårthen och hustrun   2      2       
12      k   Smedz Simon och hustrun   2   1   1       
13      k   Stenkull Simon och hustrun       
14      k   Kuls Hindrich och hustrun   2      1       
    
LOTLAX    
1   11/4   k   Blusi Simon   1   1   2       
2   1   k   Norcken Anders och hustrun       
3   1   k   Lassus Anders och hustrun   2   1   1       
4   1   k   Backull Anders och hustrun   2   1   1       
5   1   k   Kullas Matz och hustrun   2      1       
6   1   k   Ohls Matz och hustrun   2      1      upp
7   1   k   Krokz Samuel och hustrun       
8   3/4   k   Hälsing Hindrich och hust       
9   3/4   k   Klafwus Jöran och hustrun       
10   3/4   k   Skata Matz och hustrun       
11   3/4   k   Huggars Pähr Nielsson       
12   2/3   k   Rennars Simon och hustrun       
13   1/2   k   Slög Samuel och hustrun       
15   1/2   k   Åkers Johan och hustrun   2      1       
14   1/2   k   Slög Elias och hustrun   2      1       
16   1/4   k   Snickars Markus och hust   2      1       
    
PALFWIS    
1   11/41/2   sk   Skåtar Erich och hustrun   2      3       
2   11/4   s   Lassus Mårten och hustrun   2      2       
3   1   s   Yrjans Hindrich och hustrun   2      2       
4   1   s   Knuus Mårten och hust      1    
5   3/4   s   Ströms Michell och hust   2   1   2       
6   1/2   s   Ers Thomas   1   1   1       
7   1/4   s   Anntus Michell och hust   2      1       
   upp
BERTBY    
1   1   k   Kålax Matz och hustrun   2   1   2       
2   1   k   Finnas Thomas och hustrun   2      2       
3   1   k   Ollus Erich och hustrun   2      2       
4   1   k   Tåppar Matz och hustrun   2   1   2       
5   1   k   Zachris Matz   1      1       
6   3/4   k   Kålax Matz och hustrun   2      1       
7   3/4   k   Pädars Mårten och hustrun   2   1   2       
8   1/3   k   Strandas Michell och hustrun       
9   2/3   k   Jofz Michell och hustrun   2   2   2       
10   1/3   k   Tors Hindrich och hustrun   2      2       
11   5/8   k   Anttus Carl och Modren   2      1       
12   5/8   k   Mattus Erich och hust   2   1   2       
13   5/8   k   Tröttas hust Marja   1      2       
14   5/8   k   Bertils Enck Barbro   1      1       
15   1/2   k   Gåll Carl och hustrun   2   1   1       
16   1/3   k   Swäns hust Brita   1       
     Hr Prosten Laurent: Gezelius och des fam   2   3   4       
     Klåckaren Gustaf Gustafss     1   1    
     Skogwachtare Niels Kocklot och h     2   upp
    
     503   162   328      1004  
  
Att föregående Längd, efter wederbörandenes gjorde    
bekännelse, hwilcken utij Mantahls Commissarie Instructions 5    
Nampngifwes wisserligen uprättat är ...des ingen undandölgd    
"eller af längden utjsluten som Mantahls penningarne betala bör;"    
det utgör .... Mycket oss wetterliget är på wåra Samweten med    
Stämpel och Signetens sampt Bemärcken Weder .....  
Wöhro af 11 Januarii 1731  
Joh: Degerström Georg Oxe  

Upptecknade av Joakim Förars.