några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
KARFVAT  KAITZOR  OXGANGAR  LOTLAX  PALLWIS  KERKLARKX  MAXMÅ BY  TEUMÅ  QWIMÅ  BERTEBY  KÅFWIJOCKI  KARFZÅR  RECKIPELDÅ  JÖRALA  ANDIALABY  LOMBY  BERGBY  KÅSKBY  MIEMÅS BY  MEIKEPE  RECKIJÅCKI  LÅLAX  TUKUR 
Mantals och Persone Lengd af     Mantals och Persone Lengd af    
Wörå Pro A:o 1680     Wörå Pro A:o 1681    
LT 1565 s 403     LT 1521 s 223    
[Årwais]     [Årwais]    
    
KARFVAT     KARFVAT    
1   Joseph Mårtens [Ulvis]     1   Joseph Mårthensson [Ulvis]    
   h Lijsa Mårtzdr     h Lijsa    
   b Lars Mårtzson      b Anders    
     b Lars   4     
    
2/3   Carin Enckia [Lassus]   1      2/3   Carin Enckia [Lassus]   1     
    
2/3   Erik Peersson [Pet]     2/3   Erik Peersson [Pet]    
   s Anna Peersdr     h Brijta    
   m Anna Larsdr      s Anna Peersdr    
     m Anna   4     
    
1   Åke Olofsson [Rännars]     1   Anders Matzson [Rännars]    
   h Walborg And:dr     b Erich Matzson   upp
   sw Anders Mattzon      b Enckia IB (överstr.?)   3     
    
1/2   Simon Mattsson [Kåck]     1/2   Simon Mattsson [Kåck]    
   h Karin Thomasdr     d Lijsa Simonsdr    
   d Lijsa Simonsdr      h Karin Thomasdr   3     
    
2/3   Capiteinskan Peder sätterij [Eurs]   0      dubling   Mattz Dunder   1     
    
KAITZOR     KAITZOR    
1   Joseph Markusson [Kejsar]     1   Joseph Markusons dr [Kejsar]    
   d Maria     Maria    
   d Gertrudh     Gertrudh Josepzdr    
   dito Karin      "Karin """   3     
    
3/4   Johan Andersson [Finnas]     3/4   Johan Andersson [Finnas]    
   h Lijsa Bertillsdr     h Lijsa    
   s Jacob      Jacob Johansson   3     
    
1/3   Sigfredh Mattson [Sigfrids]     1/3   Sigfredh Mattson [Sigfrids]    
   h Maria Carlssdr      h Maria   2    upp
    
3/4   Hans Thomasson [Hannus]     3/4   Hans Thomasson [Hannus]    
   h Anna Erichzdr (sic)      h Anna   2     
    
1   Hindrik Erichsson [Heikius]     1   Henrich Erichssons son [Heikius]    
   s Johan     Johan Henrichson    
   s Gertrudh Hindersdr      d (!) Gertrudh   2     
    
3/4   Bertill Jacobsson [Bertils]     3/4   Bertill Jacobsson [Bertils]    
   h Anna Mattzdr     s Matz Bertellson    
   s Matts      h Anna   3     
    
1/4   Håkan Jacobson [Håkus]     1/4   Håkan Jacobson [Håkus]    
   s Anders     s Anders    
   h Anna Sigf:dr     h Anna Simonsdr    
   s Johan      s Johan Håkanson   4     
    
1/4   Thomas Thomas båtzm [Präst]   0      1/4   Hans Thomason [Präst]    
     h Maria   2     
   upp
OXGANGAR     OXGANGAR    
1/2   Mattz Abrahamson [Abrams]     1/2   Mattz Abramson [Abrams]    
   s Carll Mattson     s Carll Mattson    
   h Walborgh     h Walborgh    
   p Anna Simonsdr      p Anna Ersdr   4     
    
1/2   Erich Mattson [Ryssas]     1/2   Erich Mattson [Ryssas]    
   h Margeta Simonsdr     h Margeta    
   s Margeta Matzdr      s Margeta   3     
    
1/2   Grels Mattsons ödhe [Fusius]   0      1/2   Grels Mattsons ödhe [Fusius]   0     
    
1/2   Abraham Michillson [Antus]     1/2   Abraham Michillson [Antus]    
   h Kirstin Hansdr     s Michell    
   s Michill Abrahamson     h Kirstin    
   h Walborgh      d Gertrudh   4     
    
1/3   Simon Hinderson [Skeppars]     1/3   Simon Hinderson [Skeppars]    
   h Anna Samuelsdr      h Anna   2     
   upp
1/2   Nills Isaakson [Nissus]     1/2   Bielkes (?) of ... båtzmans enckia   0   §  
   d Erich Erichson    
   p Margetha   3      1/2   Erich Erichson [Nissus]    
     h Margeta   2     
    
1   Sigfredh Andersson [Sigfrids]     1   Sigfredh Andersson [Sigfrids]    
   h Gertrudh      h Gertrudh   2     
    
   inh Margeta Hansdr      inh Margeta Hansdr   1     
    
   inh Gertrudh Andersdr      inh Gertrudh Andersdr   1     
    
LOTLAX     LOTLAX    
1   Hans Josephson [Norken]     1   Erich Sigfersson [Norken]    
   h Kirstin Sigfersd (sic)     m Hans Josepson    
   s Brita Erichzdr      h Kirstin    
     d Brijta    
     Uthelöcht 1680 sielf   5     
1/2   Mårten Hansson [Slögs]    
   h Helga Matzdr     1/2   Mårten Hansson [Slögs]   upp
   b Matz Hansson     h Margeta    
   s Margeta      s Helga   3     
    
1/2   Esaias Hannsson [Slögs]     1/2   Esaias Hannsson [Slögs]    
   h Margeta     h Margeta    
   s Hans      s Hans   3     
    
11/4   Mattz Eskillsson [Blusi]     11/4   Mattz Eskillsson [Blusi]    
   s Johan Matzon     s Johan    
   d Brijta Mattzdr      p Karin    
     rytt enk Kirstin   4     
    
1   Samuel Larsson [Lassus]     1   Samuel Larsson [Lassus]    
   h Walb Matzdr     h Walborg    
   bs Samuel Mårtzon      b s Samuel    
     p Walborg   4     
    
     2/3   Magdalena Stake [Rännars]    
     p Helga Mårthensdr   2     
   upp
3/4   Eskill Johanson [Helsing]     3/4   ibm Eskill Johanson [Helsing]    
   s Maria Johansd      h Maria   2     
    
1   Mårten Andersson [Kullas]     1   Mårten Andersson [Kullas]    
   s Lijsa     s Margetha    
   s Margetha      s Lijsa   3     
    
1   Johan Erichson [Ohls]     1   Johan Erichsson [Ohls]    
   h Anna Philipsd     h Anna    
   s Brita Ersdr      s Brita   3     
     inbl Esaias Philipsson   1     
    
3/4   Joseph Olofson [Skata]     3/4   Joseph Olofson [Skata]    
   s Joseph Josephsson     s Joseph    
   h Carin Matzdr     h Carin    
   d Walborg      d Walborg   4     
    
1   Johan Mattzson [Backull]     1   Johan Mattzson [Backull]    
   Margeta Peersdr     h Margeta    
   s Elias Johanson      s Elias   upp
     d Lijsa   4     
    
1/4   Anders Philipson [Snickars]     1/4   Anders Philipson [Snickars]    
   h Carin Pållssdr     h Carin    
   s Maria     s Maria   3     
   s Karin     
    
1/2   Markus Simonsson [Åkers]     1/2   Markus Simonsson [Åkers]    
   h Margeta Josephsdr     h Margeta    
   s Malin Simonsdr      s Malin   3     
    
3/4   Mårten Olofsson [Klafvus]     3/4   Mårten Olofsson [Klafvus]    
   d Kirstin     s Anders    
   d Helga     d Helga    
   s Anders      d Kirstin   4     
    
3/4   Erich Jacobson [Huggar]     3/4   Erich Jacobson [Huggar]    
   h Margetha     h Margetha    
   d Maria      d Maria   2     
   upp
1   Gab Gabrielsson [Krooks]     1   Gabriel Krook    
   h Helga Hansdr     h Helga    
   s Mattz      s Mattz   3     
    
   inh Beata Mattzdr      inh Margeta Jacobzd   1     
   dito Brita Gab dr      inh Beata Mattzdr   1     
   dito Margeta Jacobzd      inh Brita Bertilssdr   1     
     inh Malin Eskillsdr   1     
     inh Anna Henrichsdr   1     
    
PALLWIS     PALLWIS    
3/4   Johan Michillsson     3/4   Johan Michillsson    
   sw Anders Larson     d Anders Larson    
   h Margeta Simonsdr     h Margeta Simonsdr   3     
   p Walborgh     
     1/2   Jacob Matzsson    
1/2   Jacob Matzsson     h Carin    
   h Carin Thomasdr     s Helga   3     
   s Helga Matzsdr     
     3/4   Erich Jacobsson [Skåtar]   upp
     h Brijta    
     d Jacob Henderson    
     p Anna Thomasdr   4     
    
11/4   Erich Larsson     11/4   Erich Larsson    
   h Kirstin     h Kirstin    
   b Mårthin     b Mårthin    
   h Margeta Abramsdr     h Margeta    
   b Lars      b Lars   5     
    
1   Esaias Larsson     1   Esaias Larsson    
   h Brijta Hansdr     h Brijta    
   Kirstin enckia     Kirstin enckia    
   p Margetha      p Margetha   4     
    
1/4   Johan Larsson     1/4   Johan Larsson    
   h Brijta      h Brijta   2     
   inh Walborgh enckia    
     1   Mattz Larsson    
1   Mattz Larsson     h Helga   2    upp
   h Helga Larsdr     
     de..ing Erich Johansson   1     
    
KERKLARKX     KIERCKELAX    
1   Michell Mattzson [Öhling]     1   Michell Mattzson [Öhling]    
   h Anna Ehrsdr     h Anna Erichzdåtter    
   b Johan      b Johan   3     
    
1   Hindrich Sigfersson [Furunäs]     1   Hindrich Sigfersson [Furunäs]    
   h Gertrudh      h Gertrudh   2     
    
1   Matts Bertillson [Bertils]     1   Matts Bertillsons hustru [Bertils]    
   h Margetha     h Margetha    
   d Margetha     d Margetha    
   d Anna      d Anna   4     
    
1   Matts Thomasson [Klemets]    
   d Beata    
   d Walborgh    
   p Helga    upp
    
1   Erich Pållsson     1   Erich Pållsson    
   h Biata Bengtzdr     h Biata Erichzdr    
   h s Marg Clemetzdr      s Walborg   3     
    
2/3   Nils Hindersson [Audas]     2/3   Nills Hindersson [Audas]    
   h Margetha      h Margetha   2     
    
1   Staphan Johansson [Storm]     1   Staphan Johansson [Storm]    
   h Beata Larsdr     h Beata    
   s Kirstin      s Staphan   3     
    
1   Anders Erichson [Skarper]     1   Anders Erichson [Skarper]    
   h Malijn Markussdr     h Malin    
   s Mats Andersson     s Mats    
   h Kirstin     h Kirstin    
   d Brita Andersdr      d Beata   5     
    
2/3   Påhl Esaiæson [Esars]     2/3   Mattz Pållson [Esars]    
   s Matts Pållson     b Esaias   upp
   s Esaias Pållson     h Beata    
   h Brijta Michellsdr      p Margeta Jacobzdr   4     
    
1   Erich Larsson [Lassus]     1   Erich Larsson [Lassus]    
   h Cisila Nilsdr     h Cicila   2     
   Erich Mattson    
   h Kirstin Michilsdr   4      2/3   Matz Grelson [Stenkull]    
     s Hans    
2/3   Matz Grelson [Stenkull]     h Karin    
   d Brijta     s Erich Mattson    
   s Hans Matzsson     d Brijta   5     
   h Karin Andersdr    
   s Erich Mattson   5      1   Michell Anderson [Kull]    
     s Michell    
1   Michell Anderson [Kull]     h Anna    
   s Michil Michilsson     d Karin   4     
   h Anna Michilsdr     inh Erich Mattzon    
   d Karin      h Kirstin   2     
     inh Jacob Johanson    
1/2   Jacob Larsson [Smeds]     h Gertrudh Michellsdr   2    upp
   h Clara Matzdr    
   sm (?) Jacob Johanson     1/2   Jacob Larsson [Smeds]    
   h Barbru Michellsdr      h Clara   2     
    
1   Michel Matzsson [Guttas]     1   Michel Matzsson [Guttas]    
   h Anna     h Anna   2     
   s Gertrudh     brod enk Gertrudh   1     
   s Brijta     dubling Erich Anderson   1     
   inh Margeta Esaiædr      .. Margeta Esaiedr   1     
    
MAXMÅ BY     MAXMÅ BY    
1/2   Mårthen Hinderson [Kock]     1/2   Mårthen Hinderson [Kock]    
   s Margetha      s Margetha    
     s ...   3    
    
1/3   Mattz Markuson [Heir]     1/3   Mattz Markuson [Heir]    
   h Walborgh      h Walborgh   2     
    
1   Påhl Simonson [Kagg]     1   Simon Bertellsons son [Kagg]    
   b Simon Simonson     Påfwell   upp
   b Jacob Simonson      b Simon    
     b Jacob    
     b Enck Margetha    
     4     
1   Anders Michellson [Finne]     1   Anders Michellson [Finne]    
   h Walb Peersdr     h Walborgh    
   s Brijta      s Brijta    
   s Carin     s Carin Michellsdr    
     d Jacob Jacobson   5     
    
1/3   Anders Michelsson [Puss]     1/3   Anders Michelsson [Puss]    
   h Helga Jacobzdr      h Helga    
   d Gertrudh     d Gertrudh   3     
    
1/4   Elsa enckia [Herus]     1/4   Elsa enckia [Herus]    
   s Anders Peerson      s Anders Peerson   2     
    
2/3   Mattz Michillson [Hals]     2/3   Mattz Michillson [Hals]    
   h Margeta Mattzdr [sic]      h Margetha   2     
   upp
2 mtl be..dt til säterij efter wäälborne     2   Under Tåttesundz Säterij   0     
H:r landzhöfdingz Immission dat: 13     inh Margeta Markusdåtter   1     
Junij A:o 1678 ... fru Karin Bielke    
    
TEUMÅ     TEUMÅ    
1/2   Hans Peersson     1/2   Hans Peersson    
   s Margetha     s Anna   2     
   s Anna     
    
QWIMÅ     QWIMÅ    
3/4   Michell Erichson [Rådman]     3/4   Michell Erichson [Rådman]    
   h Barbro Bertillssdr      h Barbru    
   s Erich Michillson     s Erich Michillson   3     
    
1/2   Mattz Hanson [Borgmästars]     1/2   Mattz Hanson [Borgmästars]    
   h Gertrudh     h Gertrudh    
   st s Brijta     s Brijta    
   dito Anna      s Anna   4     
    
BERTEBY     BERTEBY   upp
3/4   Carl Mattson [Lillkålax]     3/4   Carl Mattson [Lillkålax]    
   h Kirstin Simonssdr     h Kirstin    
   s Margetha     s Margetha    
   sw Esaias Erichson     sw Esaias    
   h Beata Mattzdr      h Beata    
     s Carll Carlsson   6     
    
1   Michill Erichson [Storkålax]     1   Michill Erichson [Storkålax]    
   h Maria Mattzdr     h Maria    
   p Anna Staphansdr      b h Anna   3     
    
1   Thomas Simonson [Finnas]     1   Thomas Simonson [Finnas]    
   h Brita Erichzdr      h Brijta   2     
    
2/3   Mattz Erichzon [Strandas]     2/3   Mattz Erichzon [Strandas]    
   h Maria Sifdr     h Maria    
   s Lijsa Erichzdr      d Lijsa   3     
    
1   Hindrich Olofson [Ollus]     1   Hindrich Olofson [Ollus]    
   b Joseph Olofson     d Joseph   upp
   h Anna Simonsdr      h Maria Simonsdr   3     
    
1   Thomas Simonson [Antus]     1   Thomas Simonson [Antus]    
   h Brita Jacobzdr     h Brijta   2     
   b enck Malin     
    
1/2   Mårthin Simonsson [Gåll]     1/2   Mårthin Simonsson [Gåll]    
   h Carin Simonsdr      h Karin   2     
    
2/3   Anders Simonson [Jåfs]     2/3   Anders Simonson [Jåfs]    
   h Maria Hindersdr     h Maria    
   b Peer Simonson     b Peer Simonson    
   st m Gertrudh      s Carin Simonssdr   4     
    
3/4   Gabriel Johansson [Pedars]     3/4   Gabriel Johansson [Pedars]    
   s Helga Johansdr      s (!) Maria Mattzdr    
     p (!) Helga   3     
    
5/8   Mattz Jöransson [Mattus]     5/8   Mattz Jöransson [Mattus]    
   h Gertrudh     h Gertrudh   upp
   s Daniel Matzon      s Daniel   3     
    
1/3   Mattz Olofson [Svens]     1/3   Mattz Olofson [Svens]    
   h Maria Hansdr      h Maria   2     
    
2/3   Erich Simonsson [Thors]     2/3   Erich Simonsson [Thors]    
   h Brijta Simonsdr     h Brijta    
   m Anna Sigfdr      m Anna Sigfridzdr   3     
    
1   Zacharias Erichson [Zachris]     1   Zacharias Erichson [Zachris]    
   s Karin     s Karin    
   d Walborg      d Walborg   3     
    
1   Mattz Jacobsson [Tåppar]     1   Mattz Jacobsson [Tåppar]    
   Mårthen Grelson     Mårthen Grelson    
   h Karin Simonsdr      h Karin Simonsdr   3     
    
1/2   Johan Markuson öde [Backils]   0      1/2   Johan Markuson öde [Backils]   0     
    
1/2   Carin enckia ödhe [Trött]   0      1/2   Carin enckia ödhe [Trött]   0    upp
    
   inh Anna Olofzdr      inh Anna Olofzdr   1     
    
   dito Gertrudh Simonsdr      dito Gertrudh Simonsdr   1     
    
KÅFWIJOCKI     KÅFVIJOCKI    
3/4   Mattz Carlsson [Storvidd]     3/4   Mattz Carlsson [Storvidd]    
   h Carin Abramsdr     h Carin    
   s Brijta     s Brijta   3     
   s Anna     
    
1   Hindrich Mattson [Bertils]     1   Hindrich Mattson [Bertils]    
   h Anna Simonsdr     h Anna    
   s Staphan     s Staphan    
   h Margetha     h Margetha    
   s Isach      s Isach   5     
    
1   Mårthen Månsson [Månsus]    
   h Carin Hindersdr    
   sw Mårthen Mattsson   upp
   h Barbru    
   p Brijta     
    
KARFZÅR     KARFZÅR    
3/4   Mattz Michillson [Tåss]     3/4   Mattz Michillson [Tåss]    
   h Beata     h Beata    
   s Michill      s Michill   3     
    
2/3   Erich Larsson [Håfman]     2/3   Erich Larsson [Håfman]    
   h Dårdi Mårtzdr      h Dårdi   2     
    
1   Simon Simonson [Kavus]     1   Simon Simonson [Kavus]    
   s Gustaf     s Gustaf    
   h Margetha     h Margetha    
   s Simon     s Simon    
   d Gertrudh      K:r Åkesdr    
     s Mattz Simonson    
     pro 1680 åhrs absentia    
     medh 1 person   7     
3/4   Johan Bertilsson [Herr]   upp
   h Margetha   2      3/4   Johan Bertilsson [Herr]    
   inh Mattz Stult      h Margetha   2     
    
3/4   Jacob Carlson [Skarper]     3/4   Jacob Carlson [Skarper]    
   s Mattz Jacobson     s Mattz Jacobson    
   h Gertru Simonsdr     h Gertru Simonsdr    
   s Simon     s Johan    
   dito Jacob      dito Jacob   3     
    
1/2   Peer Peersson [Pärus]     1/2   Peer Peersson [Pärus]    
   h Brita Simonsdr (sic)     h Lijsa    
   d Brijta      d Brijta   3     
    
1   brukas af een såldat hust [Antus]   0      1   m ödhe [Antus]   0     
    
1/4   Åke Peersson [Håf]     1/4   Åke Peersson [Håf]    
   h Margeta Isaahzdr      h Margetha   2     
    
     ih Matz Shult   1     
     Johan Person dubling   1   hit upp
    
RECKIPELDÅ     RECKIPELDÅ    
1   Erich Jacobsson [Pet]     1   Erich Jacobsson [Pet]    
   h Helga Matzdr      h Helga Matzdr   2     
    
11/4   Isach Jacobsson [Jåfs]     11/4   Isach Jacobsson [Jåfs]    
   h Carin Hindersdr     h Carin Hindersdr    
   d Walborg     d Walborg    
   d Anna      d Anna   4     
    
1   Hindrich Jörensson [Smeds]     1   Hindrich Jörensson [Smeds]    
   h Barbru     h Barbru    
   s Mårthen Hind     s Mårthen Hind    
   "s Mattz """      "s Mattz """   4     
    
1   Hindrich Peerson [Lillkarhu]     1   Hindrich Peerson [Lillkarhu]      härifrån  
   s Jacob Hind     s Jacob   2     
   s h Maria Jönsd     
    
1   Sigfredh Bertillson [Storkarhu]     1   Sigfredh Bertillson [Storkarhu]   upp
   h Anna Hansd     h Anna    
   s Brijta     d (!) Brijta    
   s Beata      d (!) Beata   4     
    
1   Jacob Hansson [Simons]     1   Jacob Hansson [Simons]    
   h Walborgh     h Walborgh    
   s Maria      s Maria   3     
    
1   Hendrich Bertillsson [Omars]     1   Hendrich Bertillsson [Omars]    
   s Michill     s Michill    
   h Anna Simonsd     h Anna    
   p Lijsa Peersd      p Lijsa   4     
    
1   Mårten Erichzon [Klemets]     1   Mårten Erichzon [Klemets]    
   h Walborgh     h Walborgh    
   s Johan Mårtzon     s Johan    
   d Maria      d Maria   4     
    
1   Anders Michillsson [Israels]     1   Anders Michillsson [Israels]    
   h Brijta Mårtzdr     h Brijta   upp
   s Margetha      s Margetha   3     
    
1   Johan Mattzson [Josskarhu]     1   Johan Mattzson [Josskarhu]    
   h Kirstin Hindersdr     h Kirstin    
   s Peer Johansson      s Peer    
     s Samuel   4     
    
11/6   Marckus Markuson [Wäst]     11/6   Marckus Markuson [Wäst]    
   sw Erich Hansson     s Erich    
   h Brijta     h Brijta   3     
   p Lijsa     
     1   Anders Israelson [Korfwolain]    
1   Anders Israelson [Korfwolain]     h Lijsa    
   h Lisa Erichsdr     s Mattz    
   s Mattz     h Anna    
   h Anna Andersdr     s Anders    
   d Margetha      d Margetha   6     
    
1   Lijsa Mårtensdr [Bengs]     1   Johan Mårthenson [Bengs]    
   dr Maria     h Lijsa   upp
   s Sigfredh Johanss      s Sigfredh Johanss    
     d Maria   4     
1   Margetha enckia [Långs]     
     1   Margetha enckia [Långs]   1     
5/6   Bertill Hansson [Kastus]    
   h Maria Pålssdr   2      5/6   Bertill Hansson [Kastus]    
     h Maria   2     
1   Påhl Erichsson [Ehrs]    
   s Mattz     1   Påfwell Erichsson [Ehrs]    
   h Margeta Erichzdr     s Mattz    
   s Erich     h Margetha    
   s Sigfredh      s Erich    
     s Sigfredh   5     
11/3   Simon Hansson [Bjons + Pörnull]    
   h Lijsa Michelsdr     11/3   Simon Hansson [Bjons + Pörnull]    
   b d Brijta Matzdr      h Lijsa    
     b d Brita   3     
   inh Carin Jacobzdr     
   dito Maria Andersdr      inh Carin Jacobzdr   1     
   upp
JÖRALA     JÖRALA    
1   Matz Hansson [Bertils]     1   Matz Hansson [Bertils]    
   h Brijta Hindersdr      h Brijta   2     
    
1   Hindrich Mårtzon [Jåfs]     1   Hindrich Mårthenzon [Jåfs]    
   h Lijsa Isachzdr     h Lijsa    
   p Walborgh      b h Brijta   3     
   inh Margetha Mattzdr      inh Margetha Mattzdr   1     
    
1   Gab: Jacobssons dr [Jacobs]     1   Gab: Jacobsson dubling [Jacobs]    
   Margetha     E Carin Henrichzdr    
   dito Kirstin      d Margetha    
     d Kirstin   4     
    
1   Thomas Jöranson [Nickull]     11/2   Johan Mattzson [Hertull]    
   h Margeta Jacobzdr     h Brijta    
   d Brijta      s Mattz    
     s Barbru    
11/2   Johan Mattzson [Hertull]     p Maria Jacåbzdr   5     
   h Brijta Hindrichzdr   upp
   s Mattz     1   Thomas Jöranson [Nickull]    
   s Barbru     h Margeta    
   p Maria Jacåbzdr      d Brita   3     
    
1   Erich Andersson [Heinull]     1   Erich Andersson [Heinull]    
   h Karin     h Carin    
   p Anna Bertilsdr      p Anna Bertilsdr   3     
    
1   Johan Hindersson [Kattil]     1   Johan Henrichsson [Kattil]    
   s Hindrich Joh:     s Hindrich    
   d Lijssa Johanzdr      d Lijsa   3     
     dito Walborg   1     
    
1   Johan Erichsons öde   0      1   Mant:l Dito Ödhe   0     
    
   inh Helga Andersdr (!)      inh Helga Henrichzdr   1     
    
ANDIALABY     ANDIALABY    
1   Margeta Matzdr [Hirsal]   1      1   Margeta Matzdr [Hirsal]   1     
   upp
1   Mattz Michillsson [Hertus]     1   Mattz Michillsson [Hertus]    
   h Dårdj Eriksdr     h Dårdj    
   b Thomas     b Thomas    
   h Walborgh     h Walborgh    
   s Brijta Michilsdr      s Brijta   5     
    
1   Michell Manell [Mannil]     1   Michell Manell    
   h Anna Jacobzdåtter     h Anna    
   p Margeta Jöransdåtter      p Margeta    
     p Walborg   4     
    
11/4   Mattz Michellson [Nyby]     11/4   Mattz Michellson [Nyby]    
   h Carin Isackzdåter     h Carin    
   p Anna Mattzdåtter      dr Matz Christerson   3     
    
3/4   Simon Thomason [Grannas]     3/4   Simon Thomason [Grannas]    
   h Brijta Isackzdr     h Brijta    
   p Margeta Åkesdr      t m Abraham    
     h Anna Thomasdr    
     p Margeta Åkes   5    upp
    
1   Schonbergz hemmanet [Antill]     1   Margeta Johansdr [Antill]   1     
   p Brijta Jöransdr     
     11/4   Ländzm Mårthen Ruut    
11/4   Ländzm Mårthen Ruut     h Margeta    
   h Marg Johansd     s Hindrich    
   s Hindrich     h Lijsa    
   h Lijsa Abramsd     dr Margetha    
   d Margetha     d Erich    
   d Mårthen Mattzon     d Mårthen    
   p Walborg Persdr      p Walborg   8     
    
LOMBY     LOMBY    
1   Staphan Mårtzon [Rasmus]     1   Staphan Mårtzon [Rasmus]    
   h Anna Matzdr     h Anna    
   m Gunnila     s Karin    
   s Karin Mårtzdr      m Gunnila   4     
    
1   Bength Bertillson [Ohlis]     1   Mårthen Bengtsson [Ohlis]    
   d Margeta     d (!) Brijta   2    upp
   d Brijta     
    
1   Lijsa Olofzdåtter [Ingå]   1      1   Lijsa Olofzdåtter [Ingå]   1     
    
1   Anders Hanson [Jäppel]     1   Anders Hanson [Jäppel]    
   h Lijsa Hindersdr      h Lijsa   2     
    
1   Maria Swensdr [Nissil]   1      1   Maria enckia [Nissil]   1     
    
1   Mårthen Bertillson [Knuts]     1   Mårthen Bertillson [Knuts]    
   h Brita Erichzdr     b Anders    
   b Anderss Bertilsson     h Brijta    
   d Barbru Mårtzdr      dito (!) Brijta Mårtzdr   4     
    
1   Barbru Johansdr [Skrifvars]     1   Axel Johanson [Skrifvars]    
   s Malin Johansdr     s Barbru    
   b Axel Johanson      s Malin   3     
    
1   Anders Sigfersson [Kylkinen]     1   Anders Sigfersson [Kylkinen]    
   s Johan Andersson     s Johan   upp
   h Brijta Andersdr     h Brijta    
   s Lars Anderson     s Lars    
   d Margetha      d Margetha   5     
    
1   Mårthen Erichson [Thors]     1   Mårthen Erichson [Thors]    
   h Anna     h Anna    
   d Brita     d Brita    
   s Mårthen      s Mårthen   4     
    
1   Thomas Hansson [Kulp]     1   Thomas Hansson [Kulp]    
   h Carin     h Carin    
   s Beata      s Beata   3     
    
11/4   Erich Markusson [Martois]     11/4   Erich Markusson [Martois]    
   st m Maria Thomassdr      st m Maria   2     
    
1   Mårten Mattzson [Kaustinen]     1   Mårten Mattzson [Kaustinen]    
   s Staphan Mårtz     s Staphan    
   h Anna Månsdr     h Anna    
   s Johan Mårtzon     s Johan   upp
   d Margetha      d Margetha    
     d Anna   6     
    
1   Mårten Grijss [Budd]     1   Mårten Johanson [Budd]    
   h Anna Mårtensdr      h Anna   2     
    
11/4   Olof Jacobson [Jussil]     inh Carin Nilssdr   1     
   h Lijsa Mårtzdr    
ih   Carin Nilssdr     dubl Isaak Mattzon   1     
    
BERGBY     BERGBY    
1   Isak Hinderson båtzm [Kjötar]   0      11/4   Olof Jacobsson [Jussil]    
     h Lijsa   2     
1   Per Hindersson [Ollil]    
   h Brijta     1   Isaah Hendrichson dubling [Kjötar]    
   s Barbru Hindersdr   3   hit      h Lijsa   2     
    
1   Michell Simonsson [Smeds]     1   Per Henrichson [Ollil]    
   h Walbor Carlsdr     h Brijta    
   d Anna Michelsdr      s Maria   3    upp
    
11/4   Anders Jacobsson [Kjerp]     1   Michell Simonsson [Smeds]    
   h Margeta Bertilssdr     h Margetha    
   s Gertru Jacobsdr      d Maria   3     
    
     11/4   Anders Jacobsson [Kjerp]    
     h Margeta   2     
    
1   Hindrich Påålsson [Talus]     1   Hindrich Pållsson [Talus]    
   h Brijtta Anderssdr      h Brijtta   2     
    
1   Matz Michelson [Jåpers]     1   Matz Michelson [Jåpers]    
   p Gärtru Matzdr      h Gärtrudh   2     
     inh Lars Isaacsson   1     
    
1   Maria Johansdr [Kånsti]   1      1   Henrich Jönsson [Kånsti]    
     h Maria   2     
    
     inh Brijta Erichzdåtter   1     
   upp
KÅSKBY     KÅSKEBY    
1   Per Mattzon [Storknäck]     3/4   Erich Michelsson [Bengs]    
   h Anna Isakssdr     h Anna    
   s d Maria Matzdr      s Karin   3     
     inh Mattz Andersson   1     
1/2   Mattz Jacobsson [Knäck]    
   h Kirstin Oloffsdr   2      1   Isaah Samuelsson [Kamis]    
     h Sara    
1   Maria Enckia [Kråka]     m s Anna   3     
   d Margeta    
   d Maria   3      1   Simon Brusiuson [Klemets?]    
     h Brijta    
1   Staphan Michelsson [Sippus]     p Malin   3     
   d Brijta Staphansdr     
   p Malin     2/3   Åke Johansson [Grobbils]    
     h Brijta    
1   Margeta Enckia [Råndman]     s Karin    
   s Jacob Mattzsson     p Lijsa   4     
   h Charin Michelsdr    
   inhy Brijta Matzdr    upp
     5/8   Simon Thomason [Knubb]    
2/3   Åke Johansson [Grobbils]     h Lijsa   2     
   h Britta     inh Margetha Simonsdr   1     
   h Karin Johansdr     
     5/8   Michell Erichson [Knubb]    
5/8   Michell Erichson [Knubb]     h Gertrudh    
   h Gertru Peersdr     m Walborgh   3     
   m Wahlborgh     
    
5/8   Simon Thomasson [Knubb]    
   h Lijsa Johansdr     
     1   Jacob Mattzon [Råndman]    
1   Simon Brusiuson [Klemets]     h Carin    
   s (!) Brijta Simonsdr      m Margetha   3     
    
1   Isak Samuelsson [Kamis]     1   Peer Erichsson [Nikus]    
   h Sara Andersdr     h Brijta    
   m s Anna Josepdr      p Carin   3     
    
3/4   Erich Michellson [Bengs]     1/2   Mattz Jacobsson [Knäck]   upp
   h Anna Andersdr     h Kirstin   2     
   s Carin Michellsdr     
   inh Margeta Larsdr   1      1   Per Mattzon [Storknäck]    
     h Anna    
11/2   Simon Simonson [Dalkarl]     s d Margeta   3     
   s m Ingebor Jönsdr    
   d Maria Simonsdr     dubl   Jacob Mattzon    
   d Gertrudh   4      inh   Brijta Andersdr    
    
1   Dårdj Enckia     
    
MIEMÅS BY     MIEMÅS BY    
     1   Walbor Hendersdr (!) [Grims]   1     
     s Margeta    
    
     1   Mikel Matzon [Grims]    
     h Anna Johansdr   2     
1   Jacob Abrahamsson [Juvas]    
   h Carin Thomasdr     1   Mårten Gabrielsson [Karjalain]    
   b Isaack     h Margeta   upp
   s Tomas Jacobson      s Brijta    
   inh Margeta Abrahamsdr      d Margeta   4     
    
1   Maria Isaahzdr [Grannas]     1   Margeta Erikssdr [Kroks]    
   d Margeta Åkesdr      s Malin   2     
    
1   Per Tomasson [Tun]     1   Dårdi enckia [Jufvas]   1     
   h Margetha    
   s Mattz Peerson     11/4   Michell Peersson [Miemois]    
   s d Maria Mattzdr      h Lijsa Johansdr    
     b Carll   3     
11/4   Michill Peerson [Miemois]    
   h Lijsa Johansdr     1   Per Tomasson [Tun]    
   s Sophia      h Margeta    
     s Mattz    
1   Mårten Gabrielsson [Karjalain]     s d Margeta   4     
   h Margetha Mattzdr    
   s Brijta     1   Maria Enckia [Grannas]    
   m Brijta      d Maria   2     
   upp
1   Margetha Ehrsdr [Kroks]     1   Jacob Abrahamsson [Juvas]    
   s Malin     h Carin    
     b Isaak    
1   Mikel Matzon [Grims]     s Thomas    
   h Anna Johansdr      sw Margeta (!)   5     
    
1   Margetha Hansdr [Grims]     11/2   Ingebor Jönsdåtter [Dalkarl]    
   dito Walborgh      d Maria    
     d Gertrudh    
     p Sophia Peerssdr    
     s Hans Simonsson   5     
    
   inh Daniel Peerson (?)   1   hit      inh Daniel Skreddare   1     
    
MEIKEPE     MÄKIPÄÄ    
1   Abraham Matzon [Murkais]     1   Abraham Matzon [Murkais]    
   h Maria Matzdr     h Maria    
   b Mikel Matzon     b Michel    
   h Charin Andersdr      h Carin    
     s Mattz   upp
     s Issak   6     
    
1   Walbor Stafansdr   1      1   Mattz Henrichzson    
     h Maria   2     
1   Bertil Andersson [Antolis]    
   h Brijtta Mattzdr     11/6   Hindrek Johansson [Grägg]    
   s Anders Bertilsson      h Gertrudh    
     d Johan Michelsson    
3/4   Anna Änkia [Olis]      p Lijsa   4     
    
11/6   Hindrek Johansson [Grägg]     1   Bertil Andersson [Antolis]    
   h Gertru Mattzdr      h Brijta    
     s Anders    
     s Isaak   4     
    
     3/4   Anna Änkia [Olis]   1     
    
     inh Michell Thomasson    
     h Margetha   2     
   upp
     inh Walbor Stafansdr    
     s Anna   2     
    
     inh Barbru Matzdr   1     
    
43/4   Anders Biörkman [Vöråborg]     43/4   Hans Tadman [Vöråborg]    
   h Malin Stakk     h Rakell Johansdr    
   dg Simon Danielsson     d Helena    
   dg Johan Håkansson      d Rackel    
     d Hans    
   inhyses Barbru Matzdr      d Simon    
   Margeta Andersdr      p Margetha    
     p Brijta   8     
    
RECKIJÅCKI     härifrån   RÖKIÖ    
1/4   Carin Erichzdåtter [Pytar]   1      1/4   Erich Hansson [Pytar]   1     
     h Walborg    
     s Carin    
    
1   Erich Michelsson [Kullas]     1   Erich Michelsson [Kullas]   upp
   h Maria Mattzdr     h Maria    
   bd Anna Thomassd      s Beata   3     
    
3/4   Walborg Jacobzdr [Rex]     3/4   Walborg Jacobzdr [Rex]    
   d Barbru Simonsd      Barbru Simonsd   2     
    
5/6   Anders Hanson [Antus]     5/6   Anders Hanson [Antus]    
   Kirstin Thomasdr      h Kirstin    
     d Maria   3     
    
1   Matz Markuson [Höijer]     1   Matz Markuson [Höijer]    
   h Brijtta Jöransdr     h Brijta    
   s Lars Mattzon      s Lars Mattzon    
     d Barbru   4     
    
1   Mårthen Mattzon [Knuts]     1   Mårthen Mattzon [Knuts]    
   d Helga     s (!) Helga    
   fad Mattz Mattzon      fad Mattz Mattzon   3     
    
1   Lars Michillson [Brams]     1   Lars Michillson [Brams]   upp
   s Maria Michilsdr      h Margeta    
     s Maria   3     
    
1   Simon Simonson [Smårus]     1   Simon Simonson [Smårus]    
    
1   H:r Gustaf Gammal [Gammals]     1   H:r Gustaf Gammal [Gammals]    
   h Abolonia     h Abluna    
   p Brita Bertillsdr      d Peer Abrahamson    
   inh p Walborg finns i Oxgang     p Brijta   4     
    
1   Anders Thomason [Antbrams]     1   Anders Thomason [Antbrams]    
   h Malin Andersdr      h Malin   2     
    
1   Simon Mårtzon [Bagg]     1   Simon Mårthenson [Bagg]    
   h Gertru Månsdr      h Gertrudh    
     p Walborg   3     
    
11/6   Jacob Anderson [Påhls]     11/6   Jacob Anderson [Påhls]    
   s Maria Andersdr      s Maria    
     s Karin   3    upp
    
3/4   Swen Mattson [Svens]     3/4   Swen Mattson [Svens]    
   h Margeta     st m Carin    
   st m Karin Josepzdr      inh Kirstin Sigfredzdr   3     
    
1/2   Abraham Michillson [Klärck]     1/2   Fantens hemman [Klärck]    
   p Maria Jacobzdr     p Margeta    
   p Lisa Hansdr      p Lijsa Aronsdr   3     
    
11/2   Åke Erichson [Nygård]     11/2   Åke Erichson [Nygård]    
   h Beata Thomassd     h Beata    
   s Maria     s Maria   3     
   st s Anna     inh Barbru Peerssdr   1     
   st m Walb Mattzd     
   inh Kirstin Sigfersdr     
   inh Walb Mattzdr     
    
   Gustaf Klåckare    
   h Kirstin Mattzdr    
   p Brita Mattzdr    upp
   inh Margeta Jacobzdr     
    
   Pastor H Christiern Wernb    
   h Inger Håkansd    
   d Michill Thomason    
   d Anders Hansson    
   d Anders Johanson    
   d Peer Pållare    
   p Karin Mattzdr    
   p Karin Thomassd    
   dito een ..     
    
LÅLAX     LÅLAX    
1   Lars Andersson [Jåfs]     1   Lars Andersson [Jåfs]    
   b Enck Malin Peersdr      Malin enckia   3     
    
1/2   Mårten Hindersson [Jåssis]     1/2   Mårten Hindersson [Jåssis]    
   h Brijta Hanssdr      h Brijta Hanssdr    
   inh Brita Erichzdr      inh Brita Erichzdr   3     
   inh Walb Mårtzdr      Walb Mårtzdr   upp
   dito Thomas      dito Thomas   2     
    
1   Hindrich Simonson [Ollus]     1   Hindrich Simonson [Ollus]    
   s Karin Simonsdr     h Gertrudh   2     
    
11/4   Hans Larsson [Måsa]     11/4   Hans Larsson [Måsa]    
   h Walb Erichzdr     h Walborg    
   s h Barbru      s h Barbru    
     d Sigfredh   4     
    
1   Margeta enckia [Bredfors]   1      1   Margeta enckia [Bredfors]   1     
    
1   Peer Thomasons ödhe [Enges]   0      1   Mantl ödhe [Enges]   0     
    
2   Peeder Capt Silf:rbagg [Haga]     2   Cap: Silf:rbagges ödhe [Haga]   0     
   hans piga Walb     
     dubl   Mats Duncker    
     h Carin Simonsdr   2     
    
TUKUR     TUKUR   upp
1   Lars Erichson [Brors]     1   Lars Erichson [Brors]    
   h Lijsa Jacobzdr     h Lijsa    
   p Walborgh      p Walborgh   3     
    
1   Beata enckia [Akers]     1   Beata enckia [Akers]    
   s Erich Sigferson      s Erich   2     
    
1   Matz Bertilsson [Skått]     1   Mattz Bertilsson [Skått]    
   h Maria     h Maria   2     
   d Lijsa Mattzdr     
inh   Sigfredh Peers hustru   1      11/12   Simon Andersson [Sväls]    
     h Walborg    
11/12   Simon Andersson [Sväls]     d Anna   3     
   h Walborg    
   d Anna   3      3/4   Hindrich Hansson [Back]    
     h Sophia   2     
3/4   Hindrich Hansson [Back]    
   h Sophia Olofzsdr   2      3/4   Kirstin Enckia   1     
inh   Simon Mattson    
   h Kirstin Isachzdr   2      1   Hans Abrahamson [Ehrs]   upp
     h Maria    
1   Hans Abrahamson [Ehrs]     b Mattz    
   h Maria Tomasdr     h Maria   4     
   b Mattz    
   h Maria Isaahsdr     1   Mattz Brusiuson [Jåfs]    
   b Erich      h Brijta    
     d Gertrudh    
1   Jacob Simonson [Jåfs]     p Gertrudh   4     
   m Matz Brusiusson    
   h Margeta     1   Hans Markuson [Grind]    
   d Gertrudh     h Anna Ehrsdr    
   p Gertrudh      s Michill    
     h Anna   4     
1   Hans Markuson [Grind]    
   h Anna Ehrsdr     1/4   Anders Carlson [Jont]    
   s Michill      h Brijta   2     
    
1/4   Anders Carlson [Jont]     3/4   Isaak Anderssons ödhe   0     
   h Brijta Mårtzdr     
     dubl   Mårthen Nillsson   1    upp
    
     inh Simon Mattsson    
     h Kirstin   2     
    
Denna Mantals, skatningh och ...     Denna Mantals skrifning i noga    
Ransakningh medh föregående     ransakningh af Kongl: Ordn:gz    
Lyssningz Extract af Kongl     alfwarlige åthwarningh medh 40 ..    
Ordningh och Instructions Puncters     wijte ... ... utelycht som å något    
Allwarliga åthwarning wedh    
40 rd:s vite närwara Rätt Oppå    
skähl och Eedh .....    
anfattat och Ingen ..hrlycht som    
på något sätt, der 3 rd Silf:mt    
Ehrläggia kunde betygas af 12    
Eedswurnes egne henders    
boomerke i sielfwa Protocollet    
medh Pastors egen handh och    
Sochnens signetz bekräftande    
Actum ut supra    
   upp
Således uthur protocollet, som    
trol: hanterat är at nu behåldne    
Personer som först:t, sedan    
krigzhåletz hussöner, siuka och    
Bräckl: afdragne betygar    
He ..... Kalm    

Upptecknade av Joakim Förars.