några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
KARFWAT  KAITZOR  OXGANGAR  QUIMÅ  TEUGMÅ  MAXMÅ  KERCKLAX  BÄRTEBY  PALWIS  LOTLAX  KARFSÅR  KÅFVIJÅCKI  TUKUR  LÅLAX  RÖKIÖ  MÄKIPÄÄ  MIEMOS  KÅSKEBY  BERGBY  LOMBY  REKIPELDO  JÖRILA  ANDIALA 
Mantahls Längd Öf:r Wööro Sochn     Mantals Längd Öf:r Wörå Sochn    
Pro A:o 1700     Pro A:o 1701    
    
[s. 880ff]     [s. 850ff]    
    
KARFWAT    
1   Mårthen Josepsson [Ulfvis]      1   Mårten Josepsson [Ulfvis]     
   h Karin      h Karin     
   b Mattz         b Mattz        
   b Lars         b Lars        
   p Anna Pärsdr        p Anna Pärsdotter     1     
   p Lisa Simonsdr     1     
    
2/3   Mickel Larsson [Lassus]      2/3   Mickel Larsson [Lassus]     
   h Anna         h Anna        
    
2/3   Isack Johansson [Peet]         2/3   Isach Johansson [Pet]     
     p Barbru        
    
1   Mattz Mårtenss [Rännars]      1   Mattz Mårsson [Rännars]    upp
   h Maria      h Maria     
   d Johan Jacobss     1      d Erick Pärsson      1        
    
2/3   Simon Henderss [Eur]      2/3   Simon Henderss [Eur]     
   h Margeta      h Margeta        
   d Erich Peerss      1        
    
1/2   Anders Michellss [Kåck]      1/2   Anders Mickellss [Kåck]     
   h Walborg         h Walborgh        
    
KAITZOR    
1   Johan Håkansson [Kejsar]      Johan Hindersson [Heikius]     
   h Gertrudh         h Margeta     
     b s Påhl        
1   Johan Hendersson [Heikius]      h Brijta     1     
   h Barbru     
   b Påhl         Johan Hokansson [Kejsar]     
   h Brijta     1      h Giärtrodh        
    
3/4   Jacob Johansson [Finnas]      3/4   Jacob Johansson [Finnas]    upp
   h Karin      h Karin     
   b Johan         b Johan        
   h Walborg     1      h Walborg     1     
    
1/3   Åke Sigfersson [Sigfrids]      1/3   Åke Siffersson [Sigfrids]     
   h Maria      h Maria     
   s Barbroo     1      s Mårten        
     s Barbroo     1     
    
3/4   Carl Simonsson [Hannus]      Carl Simonsson [Hannus]     
   h Anna         h Anna        
    
3/4   Mattz Bärtilsson [Bertils]      3/4   Mattz Bärtilsson [Bertils]     
   h Elsa      b Jacob        
   b Jacob         h Brijta     
   h Brita     1      s Barbroo     1     
    
1/4   Lars Andersson [Präst]      Lars Andersson [Präst]     
   h Brita         h Brijta        
   upp
1/4   Isach Hinderss [Håkus]      1/4   Isack Hinderss [Håkus]     
   h Gertru         h Giärtrodh     
     d Simon Andersson      1        
    
OXGANGAR    
1/2   Anders Mattzson [Abrams]      1/2   Anders Mattzson [Abrams]     
   s Michel         s Mickel        
   s Isach         s Isack        
   d Karin      d Karin     
   d Anna     1      d Anna     1     
    
1/2   Erich Mattzson [Ryssas]      1/2   Erick Mattzson [Ryssas]     
   s Erich      s Erick     
   h Anna     1      h Anna     1     
   d Margeta    
    
1/3   Anders Carlsson [Fusius]      Anders Carlsson [Fusius]     
   h Barbru         h Barbro        
    
1/2   Michel Abrahamsson [Antus]      1/2   Mickel Abrahamss [Antus]    upp
   h Kirstin      h Kirstin     
   s Erich     s Mickel        
   s Michell         h Margeta     1     
    
1/3   Isach Simonsson [Skeppars]      1/3   Isack Simonsson [Skeppars]     
   b e Carin      h Karin     
   s Maria     1      s Maria     1     
    
1/2   Erich Erichsson [Nissus]      1/2   Erick Ersson [Nissus]     
   h Helga      h Helga     
   b Nils      2         b Nilss      1        
    
1/2   Anders Sigfersson [Sigfrids]      1/2   Anders Siffersson [Sigfrids]     
   h Kirstin      h Kirstin        
   s Lars      1        
    
1/4   Johan Mattzon [Skratars]      1/4   Johan Mattzson [Skratars]     
   h Brita         h Brijta        
    
QUIMÅ     QUIMÅ   upp
3/4   Erich Michelsson [Rådman]      3/4   Erick Mickelsson [Rådman]     
   h Brita      h Brijta     
   s Anna        s Anna       
   d Mattz Hansson         d Mattz Hanss        
   h Carin     1      h Karin     1     
    
1/2   Mattz Hansson [Borgmästar]      1/2   Mattz Hanss [Borgmästar]     
   h Gertru      h Giärtrodh     
   d Thomas         d Thomas        
   d Anna     1      d Anna       
     s Mickel      1        
    
TEUGMÅ     TOUGMÅ    
1/3   Jacob Hansson      1/3   Jakob Hansson     
   h Maria      h Brijta     
   s Anna        b Anders        
   s Kirstin     1      s Maria       
     s Anna       
     s Kirstin     1     
   upp
MAXMÅ     MAXMÅ    
1/2   Mårten Hendersson [Kock]      1/2   Mårten Hindersson [Kock]     
   h Malin      h Malin        
   s Gertru     1     
    
1/3   Hindrich Mattzon [Heir]      1/3   Hindrick Mattson [Heir]     
   m Walborg      m Walborgh     
   b Johan         b Johan        
   s Margeta     1      s Margeta     1     
    
Brofugd   Erich Mattzson [Ryss]      Brof   Erick Mattsson [Ryss]     
   h Kirstin      s Johan        
   s Johan      1        
    
1/2   Simon Simonsson [Kagg/Eurs]      1/2   Simon Simonsson [Kagg/Eurs]     
   h Brita         h Brijta     
     s Mårten      1        
    
1   Mattz Mattzson [Finne]      1   Mattz Mattzs [Finne]     
   h Karin      h Karin    upp
   s Daniel         s Daniel        
   s Clara     1      h Karin       
     s Mickell      1        
    
1/3   Mattz Andersson [Puss]      1/3   Mattz Andersson [Puss]     
   h Anna         h Anna        
    
1/4   Anders Peersson [Herus]      1/4   Anders Pärsson [Herus]     
   h Brita         h Brijta        
    
1/3   Mattz Michelsson [Hals]      1/3   Matts Mickelsson [Hals]     
   s Erich         s Erick        
   d Margeta   1 (!)        d Margeta   1 (!)       
    
2   Joh Westrenius      2   Joh Westrenius     
   h Maria      h Maria     
   d Margeta        d Margeta       
   d Erich Mattzon         p Brijta Larsdr       
   d Jacob Mattzson         d Päär        
   p Brita Larsdr        d Jacob Mattzsson       upp
   p Malin Hend        d Mårten Matzsson      1        
   d Mårten Mattzson      1        
    
1/2   Påhl Simonsson [Kagg]     1/2   Påhl Simonsson [Kagg]     
   h Karin        h Karin        
    
KERCKLAX     KERCKLAX    
1   Michell Mattzson [Öhling]      1   Michell Mattzson [Öhling]     
   s Mattz         s Mattz        
   d Beata         h Malin     
     d Beata       
     s Carl      1        
    
1   Jacob Jacobsson [Furunäs]      1   Jacob Jacobsson [Furunäs]     
   hust Brita      hust Brijta        
   s Kirstin     1     
    
1   Hendrich Mattzson [Bertils]      1   Hindrick Mattzson [Bertils]     
   h Anna      h Anna     
   s Brita     1      s Brijta     1    upp
    
1   Erich Pållsson [Klemets]      1   Erick Påhlsson [Klemets]     
   s Erich         s Erick        
   d Margeta         d Margeta        
    
1/3   Jacob Simonsson [Audas]     1/3   Jacob Simonsson [Audas]     
   h Karin        h Karin        
    
1   Michell Storm      1   Mickel Staphansson [Storm]     
   m Beata      m Beata     
   s Johan      1         b Johan      1        
    
1   Mattz Andersson [Skarper]      1   Mattz Andersson [Skarper]     
   h Carin      h Karin     
   d Margeta        d Margeta     1     
   s Helga     1     
    
2/3   Esaias Pålls [Esars]      2/3   Esaias Påfwelsson [Esars]     
   h Beata      h Beata     
   s Michell         s Esaias       upp
   s Hans      1         s Mickel      1        
    
1   Lars Erichsson [Lassus]      1   Lars Ersson [Lassus]     
   h Brijta         h Barbodh (!)     
     m Giärtrodh       
     s Walborgh     1     
    
1/3   Hans Mattzson [Stenkull]      1/3   Hans Mattzson [Stenkull]     
   h Carin         h Karin        
    
1/3   Erich Matzson [Kux]      1/3   Erick Mattzson [Kux]     
   h Barbru         h Barbru        
    
1   Jacob Michelsson [Guttas]      1   Jacob Mickelsson [Guttas]     
   m Anna      m Anna     
   s Beata        s Beata       
   d Johan Ersson         d Johan Ersson      1        
    
1/2   Simon Ersson [Smeds]      1/2   Simon Ersson [Smeds]     
   s Erick         s Erick       upp
   s Maria     1      s Maria     1     
    
1   Mickel Ersson [Kullas]     1   Mickel Ersson [Kullas]     
   h Karin     h Karin     
   b Mattz     b Mattz        
   d (!) Kirstin        h Kirstin     1     
    
BÄRTEBY     BÄRTEBY    
3/4   Carl Carlsson [Kålax]      3/4   Carl Carlsson [Kålax]     
   h Brijta      h Brijta        
    
1   Mickel Ersson [Kålax]      1   Mickel Ersson [Kålax]     
   s Erick         s Erich        
   d Anna      d Anna     
   d Lissa        d Lijssa       
   d Johan      1         d Johan      1        
    
3/4   Johan Mickelsson [Strandas]      2/3   Johan Michellsson [Strandas]     
   h Anna      h Anna     
   b h Anna     1      b h Anna     1    upp
    
1   Hindrick Josepsson [Ollus]      1   Hindrick Josepsson [Ollus]     
   h Karin         h Karin        
    
5/8   Johan Thomasson [Antus]      5/8   Johan Thomasson [Antus]     
   h Karin         h Karin        
    
1/2   Mattz Mårtensson [Gåll]      1/2   Mattz Mårtensson [Gåll]     
   h Kirstin      h Kirstin     
   p Anna     1      p Anna     1     
    
2/3   Anders Simonsson [Jåfs]      2/3   Anders Simonsson [Jåfs]     
   h Maria      h Maria     
   d Anna     1      d Anna     1     
    
3/4   Johan Hindersson [Pedars]      2/3   Johan Hindersson [Pedars]     
   h Margeta         h Margeta        
    
5/8   Daniel Mattzson [Mattus]      5/8   Mattz Mattzson [Mattus]     
   h Anna      h Maria    upp
   b Mattz         h Anna     1     
   h Maria     1     
    
   Matz Olsson [Svens]      1/3   Mattz Olsson [Svens]     
   h Margeta      h Margeta     
   s Matz         s Matz        
   h Lijssa        h Lijssa h Margeta     1     
   b E Margeta     1     
     1   Hindreck Simonss [Thors]     
2/3   Hindrich Simonsson [Thors]      h Lijssa     
   h Lijsa      d Carl        
   p Beata ...(?)        p Beata       
   d Carl Gab      1         s Brijta     1     
    
1   Erich Larsson [Zachris]      1   Erich Larsson [Zachris]     
   h Anna      h Anna     
   m Sophia        s[w] Sophia       
   [sw:s] s Johan         [sw:s] s Johan        
   s Margeta     1      st [sw] m Margeta     1     
   upp
1   Mattz Mårsson [Tåppar]      Mattz Mårsson [Tåppar]     
   h Anna      h Anna     
   b Simon         b Simon        
   h Sophia     1      h Sophia     1     
    
1/4   Daniel Ohlsson [Bertils]      Daniel Olåfsson [Bertils]     
   h Margeta         h Margeta        
    
1/2   Esaias Erichss [Trött]      Esaias Ersson [Trött]     
   h Brijta      h Brijta     
   d Maria     1      d Maria     1     
    
PALWIS     PALWIS    
1/3   Erich Andersson [Ströms]      Erich Andersson [Ströms]     
   h Anna         h Anna     
     s Lijssa     1     
    
1/2   Thomas Jacobss [Ehrs]      1/2   Thomas Jacobsson [Ehrs]     
   m Giertru         m Giärtrodh     
     brooder Mattz      1       upp
    
3/4   Mårten Ersson [Skåtar]      3/4   Mårten Ersson [Skåtar]     
   h Lijsa      h Lijssa     
   b Lars         b Lars        
   b Mattz         b Hans        
   b Hans         b Erich        
   b Erich        h Beata       
   p Karin Grelss      1         b Jacob      1        
    
   Simon Mattzson     
   h Karin        
    
   Mårten Larsson [Lassus]      1   Mårten Larsson [Lassus]     
   h Margeta      h Margeta     
   s Anders         s Anders        
   s Mickel      1         s Mickel      1        
    
1   Esaias Larsson [Yrjas]      1   Esaias Larsson [Yrjas]     
   h Brita      s Johan     
   s Johan         h Margeta      upp
   p Walborg Mattzdr      1         s Hindrich      1        
    
1   Lars Mattsson [Knuts]      1   Lars Mattzson [Knuts]     
   h Giertrudh      b Mårten      1        
   b Mårth        
   s Brita       
    
LOTLAX     LOTLAX    
1   Johan Hendersson [Norken]      1   Johan Hinderson [Norken]     
   d Maria        [st]s Mattz        
   [st]s Mattz      1         h Barbroo     
     [st]d Walborgh     1     
1/2   Anders Josepsson [Slögs]     
   h Kirstin      1/2   Philip Andersson [Slögs]     
   p Marg Eliedr     1      p Lijssa     1     
    
11/4   Uno Carlsson [Blusi]      1/2   Anders Josepsson [Slögs]     
   h Beata      h Kirstin     
   p Maria Persdr        p Margeta       
   d Christopher      1         d Elias      1       upp
    
1   Samuel Mårtz [Lassus]      11/4   Uno Carlsson [Blusi]     
   h Helga         h Beata        
    
3/4   Eskel Johansson [Helsing]      1   Samuel Mårsson [Lassus]     
   h Gertru         h Helga        
    
1   Mårten Andss [Kullas]      3/4   Eskel Johansson [Helsing]     
   h Brita         h Gärtrodh        
    
1   Esaias Johanss [Ohls]      1   Mårten Andersson [Kullas]     
   h Kirstin      h Brijta        
   s Mårten        
   h Maria     1      1   Esaias Johansson [Ohls]     
     h Kirstin     
     s Mårten        
     h Maria     1     
    
3/4   Joseph Josepsson [Skata]      3/4   Josep Josepsson [Skata]     
   s Joseph         s Josep       upp
   s E Brita        d Walborgh       
   d Walborg     1      d Brijta       
     Legå Knk (?) Joh Gabrielson        
     h Anna     1     
    
1   Elias Johansson [Backull]         1   Elias Johansson [Backull]     
     h Walborgh     
1/4   Mattz Anderss [Snickars]      p Anna Johansdr     1     
   h Karin     
   b Thomas      1         1/4   Mattz Andersson [Snickars]     
     h Karin     
1/2   Johan Markuss [Åkers]      b Thomas        
   h Brijta      s Karin     1     
   s Maria     1     
     1/2   Johan Markusson [Åkers]     
3/4   Anna Enckia [Klavus]         h Brijta     
     s Maria       
1/2   Mattz Mårtzon [Huggar]      d Hindrick      1        
   h Maria        
     3/4   Anna Enckia [Klavus]       upp
1   Gärtrud Abrams [Kroks]        
   p Ingredh     1/2   Mattz Marsson [Huggar]     
     h Maria        
1/2   Daniel Simonss [Rännar]     
   h Walborg         Gärtrodh Enckia [Kroks]        
    
1/2   Brukas af     Daniel Simonss [Rännar]     
   Past H: Marth: Gallus     s Beata        
    
KARFSÅR     KARFSOR    
3/4   Michel Mattzon [Tåss]     3/4   Mickel Mattzson [Tåss]     
   h Brita        h Brijta        
    
2/3   Erich Ersson [Håfman]     2/3   Erich Ersson [Håfman]     
   h Anna     h Anna     
   b Mattz     b Mattz        
   h Brijtta        h Brijtta     1     
    
1/2   Erick Giöstafss [Kavus]      1/2   Erick Giöstafss [Kavus]     
   h Anna        h Anna    upp
   s Beata        s Beata     1     
    
   Simon Simonsson [Kavus]     3/4   Simon Simonss [Kavus]     
   h Anna        h Anna        
    
3/4   Erick Johansson [Herr]      3/4   Erick Johansson [Herr]     
   h Anna      h Anna     
   s Walborg        s Walborgh       
   s Anna        s Anna       
   d Simon      1         d Simon      1        
    
3/4   Mattz Jacobsson [Skarper]      3/4   Mattz Jacobsson [Skarper]     
   h Giärtrodh      h Giärtrodh     
   s Mårten         s Mårten        
   s Erick      1         s Erick      1        
    
1/2   Johan Pärsson [Pärus]      1/2   Johan Pärsson [Pärus]     
   h Brijta      h Brijta     
   s Maria        s Maria       
   s Erick      1         s Erick      1       upp
    
1   Anders Ersson [Antus]      1   Anders Ersson [Antus]     
   s Helga         s Helga        
    
3/4   Mårten Josepzson [Håf]      3/4   Mårten Josepsson [Håf]     
   h Karin      h Karin     
   s Maria     1      s Maria     1     
    
KÅFVIJÅCKI     KÅFJÅCKI    
3/4   Mattz Carllsson [Vidd]      3/4   Mattz Carllsson [Vidd]     
   h Lijsa      b Peer        
   b s Peer         h Brita       
   h Brita        s Carll s Abram        
   s Carll         d Anna       
   d Anna       
   d Abram      1        
    
1   Staphan Henderss [Bertils]      1   Staphan Hendersson [Bertils]     
   h Margeta      s Hindrich     
   d Maria        d Anna     1    upp
   d Anna     1     
    
1/2   Mårten Månsson [Månsus]      1/2   Mårten Månss [Månsus]     
   h Karin         h Karin        
    
1/2   Mattz Mårtensson [Smeds]      1/2   Mattz Mårtensson [Smeds]     
   m Barbroo      s Anna     1     
   s Anna     1     
    
1/2   Maria Åkesdr [Ingå]      1/2   Maria Enckia [Ingå]     
   s Malin        s Malin s Margeta     2     
   s Margeta     1     
    
TUKUR     TUKUR    
1   Mårten Larsson [Brors]      1   Mårten Larsson [Brors]     
   h Brijta      h Brijta     
   b Mickel         b Mickel        
   h Walborgh     1      h Walborgh     1     
    
1   Mattz Påhlsson [Åkers]      1   Mattz Påhlsson [Åkers]    upp
   h Maria         h Maria        
    
1   Erick Mattzson [Skått]      1   Erick Mattzson [Skått]     
   h Maria      h Maria     
   b Simon         b Simon        
   h Maria        h Maria       
   d Anna     1      d Anna     1     
    
1/4   Mattz Abrahamsson [Kåck]      1/4   Mattz Abrahamsson [Kåck]     
   h Maria      h Maria     
   d Anders Christ      1         d Anders      1        
    
     Lösdrif:n Mickel Mickelss        
    
2/3   Päär Simonsson [Svels]      2/3   Päär Simonsson [Svels]     
   h Karin      h Karin     
   s Brijta     1      s Brijta     1     
    
3/4   Hindrick Hansson [Back]      3/4   Hindrick Hansson [Back]     
   s Abraham         s Abraham       upp
   h Anna         h Anna        
    
3/4   Mattz Hinderss [Rex]      3/4   Mattz Hinderss [Rex]     
   h Anna         h Anna        
    
1   Hans Abrahamsson [Ehrs]      1   Hans Abrahamsson [Ehrs]     
   s Mattz         s Mattz        
   h Walborg      h Walborgh     
   d Karin     1      d Karin     1     
    
1   Mickel Hansson [Grind]      1   Mickel Hansson [Grind]     
   h Margeta         h Margeta        
    
1/4   Anders Carlsson [Jont]      Anders Andersson [Jont]     
   s Anders      h Maria     
   h Maria        b Jacob      1        
   s Jacob      1        
     Päär Andersson [Finne]     
1/3   Päär Andersson [Finne]      h Helga        
   h Helga       upp
     [Se 1005]    
    
LÅLAX     LÅLAX    
1   Johan Larsson [Jåfs]      Johan Larsson [Jåfs]     
   h Lijssa      h Lijssa        
    
1/2   Hendrick Mårsson [Jåssis]      Hendrich Mårtensson     Hindrick Mårss [Jåssis]     
   h Margeta      Margeta Danielsdr     h Margeta     
   p Maria     1      p Maria     1     
    
1   Erick Mickelsson [Ollus]      Erick Mickelsson [Ollus]     
   h Beata      h Beata     
   d Johan      1         d Johan      1        
    
11/4   Mattz Abramss [Måsa]      Mattz Abrahamsson [Måsa]     
   h Kirstin      h Kirstin     
   d Mattz         d Mattz      1        
    
1   Mattz Jacobsson [Bredfors]      Mattz Jacobsson     Mattz Jacobsson [Bredfors]     
   h Maria      Maria Andersdr     h Maria    upp
   b Jacob         Jacob Jacobsson     b Jacob      1        
    
1/2   Thomas Mårsson [Enges]      Thomas Mårsson [Enges]     
   h Margeta      h Margeta     
   d Hendrick         d Hendrick      1        
    
1/2   Mattz Hansson [Dunck]      Mattz Hansson [Dunck]        
    
   Thomas Hindersson [Helsing]      Thomas Hindersson [Helsing]     
   h Brijta         h Brijta     
     d Jacob      1        
    
1   Johan Lindman      Johan Lindman     
   h Giärtru         h Giärtrodh     
     p Karin     1     
    
RÖKIÖ     RÖKIO    
1/4   Thomas Ersson      Thomas Ersson [Pytar]     
   h Brijta      h Brijta     
   b Pär      1         b Pär       upp
     s Maria     1     
    
1   Mattz Ersson [Kullas]      Mattz Ersson [Kullas]     
   m Maria      h Maria     
   b Michel         m Maria       
   d Erich Sigf      1         b Mickel      1        
    
3/4   Erick Hindersson [Rex]      Erick Hindersson [Rex]     
   h Barbru         hust Barbroo        
    
5/6   Bertil Pålsson [Antus]      5/6   Bertil Påhlsson [Antus]     
   h Margeta         h Margeta        
    
1   Lars Mattss [Höijer]      1   Lars Mattzson [Höijer]     
   h Anna         h Anna        
    
1   Mårten Matz [Knuts]      1   Mårten Masson [Knuts]     
   h Lijsa      h Lijssa     
   d Lars Erss      1         d Lars        
     p Anna Mattzdr     1    upp
    
1/2   Lars Michelss [Brams]      1/2   Lars Mickelsson [Brams]     
   h Margeta      h Margeta     
   d Carin     1      d Karin     1     
    
1   Simon Simonss [Småros]      1   Simon Simonsson [Småros]     
   h Walborg         h Walborgh        
    
1   h Gustafz E [Gammals]      1   h Gustafz Enckia [Gammals]     
   m h Henrick         mågh H Hendrick     
   h Catharina        h Catharina       
   d Henrich      1         d Hindrick        
     p Beata Axelsdr     1     
    
1   Malin Enckia [Antbrams]      1   Mattz Andersson [Antbrams]     
   s Mattz      1         m Malin     
     s Maria     1     
1   Mattz Simonss [Bagg]     
   h Brita      1   Mattz Simonsson [Bagg]     
   b Mårten         h Brijta    upp
   b Peer      1         b Mårten        
     b Päär      1        
11/6   Casper Henderss [Påhls]     
   h Carin      11/6   Casper Hindersson [Påhls]     
   s Maria     1      h Karin     
   inh Anna Jacobzdr     1      s Maria     1     
    
3/4   Margeta Enckia      3/4   Mårten Swänsson     
   d Carin         m Margeta     
     s Margeta     1     
    
1/2   Isack Hindersson [Klärck]      1/2   Isack Hindersson [Klärck]     
   h Helga         h Helga        
    
11/2   Simon Thomass [Nygårds]      11/2   Simon Thomass [Nygårds]     
   h Lijssa         h Lijssa     
     bl Lars        
1   H Christ Enckia      h Barbroo     1     
   d Johan        
   d Johan Gab         1   H Christierni Enckia       upp
   h Anna     1     
    
MÄKIPÄÄ     MÄCKIPÄ    
     1/2   Bärtil Hansson [Sepp]     
     h Anna        
1   Isack Abramss [Murkais]     
   h Margeta      1   Isack Abramss [Murkais]     
   b Mattz         h Margeta     
   h Margeta        b Mattz        
   d Mårten         h Margeta       
   p Anna Michels     1      d Mårten        
     sy Lijssa     1     
11/6   Johan Nilsson [Grägg]     
   h Maria      11/6   Johan Nilsson [Grägg]     
   s Mårten         h Maria     
   h Lijsa     1      s Karin     1     
    
1   Anders Bertilss [Antohlis]      1   Anders Bertilsson [Antohlis]     
   H Carin      h Karin     
   b Samuel      1         b Samuel       upp
     b Isack      1        
    
3/4   Mattz Johanss [Olis]      3/4   Mattz Johanss [Olis]     
   H Carin         h Karin   1      1     
    
1/2   Mårten Michelss [Lillånd]      1/2   Mårten Mickelss [Lillånd]     
   h Anna      h Anna     
   p Maria Mattz     1      p Maria     1     
    
1/2   Mickel Thomass [Lånd]      1/2   Mickel Thomass [Lånd]     
   h Brijta         h Brijta        
    
1/2   H Pehr Gammal      1/2   H Päär Gammal     
   h Margeta      h Margeta     
   d Carl         d Carl        
   d Hans Mårtz        h Maria       
   p Maria Joseps     1      p Elin Jacobsdr     1     
    
1   Caplans bohl    
   upp
MIEMOS     MIEMOS    
1   Sigfred Grelsson [Grims]      1   Sigfred Grelsson [Grims]     
   h Walborgh      h Walborgh     
   s Anna        s Margeta     1     
   s Margeta     1     
     Carl Mickelss [Grims]     
1   Carl Mickelss [Grims]      h Anna        
   h Anna        
     1   Gabriel Gabrielsson [Karjalain]     
1   Erick Andersson [Kroks]      h Barbroo     
   h Karin      p Lijsa     1     
   d Hendrich Matz      1        
     1   Erick Andersson [Kroks]     
1   Matz Erichsson      h Karin     
   h Marget      d Hans Marss      1        
   sw Lijssa     1     
     Mattz Ersson     
11/4   Michell Pehrsson [Miemois]      h Margeta        
   h Anna        
     11/4   Mikell Pärsson [Miemois]    upp
1   Erich Sigfredsson [Tun]      b l Päär        
   h Maria      h Beata        
   d Michell Thomass      1        
     1   Erik Sigfersson [Tun]     
1   Isack Åkesson [Grannas]      h Lijssa     
   h Maria      s Maria       
   s Lijsa     1      p Anna Grelssdr     1     
    
3/4   Påhl Peersson [Juvas]      1   Isack Åkesson [Grannas]     
   h Gertrudh      h Maria     
   s Margeta     1      s Lijssa     1     
    
1/4   Margeta Enck [Juvas]         3/4   Påhl Pärsson [Juvas]     
     h Giärtrodh     
   Skreddarn Mårten      s Margeta     1     
   h Anna       
     1/4   Margeta Enckia [Juvas]        
1/4   Gab Gabrielsson     
   h Barbru      Skräd Mårten Ersson        
     Mårt: h Anna       upp
    
KÅSKEBY     KÅSKEBY    
11/2   Hans Simonss [Dahlkar]      11/2   Hans Simonsson [Dahlkar]     
   h Margeta      h Margeta     
   p Maria Mattzd        d Anders Ersson        
   d Anders Ersson      1         p Maria Ersdr     1     
    
3/4   Erich Michelss [Bengs]      3/4   Mattz Ersson [Bengs]     
   h Anna      m Anna     
   s Mattz      1         b Erick      1        
    
1   Isaak Isachsson [Kamis]      1   Isack Isacksson [Kamis]     
   b Mattz         h Maria     
   s Anna     1      b Mattz        
     s Anna     1     
    
1   Mattz Hinderss [Råndman]      1   Mattz Hindersson [Råndman]     
   h Anna      h Anna     
   b Mattz      1         b Mattz      1        
   upp
2/3   Johan Åkess [Grobbils]      2/3   Åke Johansson [Grobbils]     
   h Maria      h Maria     
   b Erick         s Johan        
   h Anna        h Maria       
   fad Åke     s Erick        
        h Anna     1     
    
5/8   Johan Simonsson [Knubb]      5/8   Johan Simonsson [Knubb]     
   p Margeta      h Margeta     
   b Peer     1      p Brijta Samuelsdr     1     
    
5/8   Mickel Ersson [Knubb]      5/8   Mickell Ersson [Knubb]     
   h Karin      h Karin     
   s Mattz      1         s Mattz        
     s Michell      1        
    
1   Carin Enckia [Klemets]      1   Johan Simonsson [Klemets]     
   d Johan Simonss         h Brijta        
    
1   Michell Peersson [Sippus]      Michel Peersson     1   Mickel Pärsson [Sippus]    upp
   h Brita      Brijta Mattzdr     h Brijta     
   p Carin     1      p Karin Pärsdr     1     
    
1   Johan Ersson [Kråkas]      Johan Ersson [Kråkas]     
   h Margeta         d Anna        
    
1/2   Jacob Matzon [Knäck]     Jacob Mattzson [Knäck]     
   h Anna      h Anna        
        
1   Carll Carlson [Storknäck]     1      Carl Carlsson [Storknäck]     
   h Carin     h Karin     
   s Michel      bl: Mickel        
   h Maria         h Maria       
   E Margeta     Enk Margeta     1     
    
BERGBY     BÄRGEBY    
11/4   Olåf Jacobsson [Jussil]      Olåf Jacobsson     
   h Lijsa         h Lijssa     
     s Mattz      1        
   upp
1   Michel Isachss [Kjötar]      Mickel Isacksson [Kjötar]     
   h Helga      h Helga     
   s Lijsa     1      s Lijssa       
     s Anders        
1   Hendrich Peersson [Ollil]     h Maria     1     
   h Carin     
   m Brita      Hindrick Pärsson [Ollil]     
   s Johan     1      h Karin     
   p Anna Markz     m Brijta       
     s Johan      1        
    
1   Hans Mårtzon [Smeds]      Hans Mårsson [Smeds]     
   h Maria         ..h Maria        
    
   Bertil Andsson [Kjerp]      Jacob Andersson [Kjerp]     
   h Juditta      h Lijssa     
   b Jacob         s Maria       
   s Maria     1      s (!) Juditta     1     
    
1   Maria Enck [Talus]         Maria Enckia [Talus]       upp
    
1   Michel Michelss [Jåpers]      Mickel Mickelsson [Jåpers]     
   h Carin         h Karin     
     b [fb] Johan         Johan Mattsson   DB-www, spec öv bortrövade    
     p Anna Massdr     1     
    
1/2   Anders Larsson [Kånsti]         Anders Larsson [Kånsti]     
     h Karin        
    
LOMBY     LOMBY    
1   Staphan Mårtzon [Rasmus]      Staffan Mårtensson     Staphan Rasmuson     
   h Anna      Anna Månsdr     h Anna     
   s Mårten      1      3   Mårten Staffansson     s Mårten      1        
    
1   Mårten Budd      Mårten Johansson   JB 1708      1   Mårten Budd     
   h Maria      h Maria     
   s Margeta     1   3   Margeta Johansdr     s Margeta       
     d Pär Andersson      1        
    
1   Michell Anderss [Jäppel]     Michell Andersson     1   Mickel Andersson [Jäppel]    upp
   h Maria     Maria Andersdr   Dopboken     h Maria     
   s Beata     Beata Andersdr     s Maria     1     
    
1/2   Hans Mattzson [Nissil]      Hans Matzson     1/2   Hans Matzson [Nissil]     
   h Margeta      2   Margeta Mattsdr   Dopboken     h Margeta        
    
1   Johan Mårtzon [Knuts]      Johan Andersson     1   Johan Mårsson [Knuts]     
   h Margeta      h Margeta     
   s Erich         Erich Johansson     s Erick        
   h Margeta        h Margeta     1     
   s Lars      1      5   Lars Johansson    
     1   Johan Anderss [Kylkinen]     
1   Johan Anderss [Kylkinen]      Johan Andersson     s Markus        
   s Markus         Markus Johansson     h Karin     
   h Carin      Karin Åkesdr     s Johan        
   s Johan      1      4   Johan Johansson     d Mickel Thomass      1        
    
1/2   Samuel Backm [Skrifvars]      Samuel Backman     1/2   Samuel Backman [Skrifvars]     
   h Maria      Maria Axelsdr Lomenia     h Maria     
   s Brita        d Matz Hinderss       upp
   d Isaah Hendss         Isach Hendersson     s Brijta      1(!)    
   p Barbru ...     1      d h Karin       
     p Barbroo Isackzdr     1     
1/2   Johan Mårtens [Ingå]      Johan Mårtensson    
   h Brita      Brita Mårtensdr     1   Lars Siffersson [Thors]     
   s Maria     1   3   Maria Mårtensdr     h Kirstin     
     b Thomas        
1   Kirstin Enckia [Thors]      Kirstin Samuelsdr   Dödsb., jfr ML 1702     h Susanna     1     
   sw Thomas         Thomas Mårtensson    
   h Susanna     1      Susanna Sigfredsdr   ML 1704 (om ej lapsus)      1/2   Johan Marsson [Ingå]     
   s Brita     1      Brita Samuelsdr     h Brijta        
   d Mårten Person      1      5   Mårten Persson    
     1   Hindrick Thomass [Kulp]     
1   Hendrich Thomass [Kulp]     Hendrich Thomasson     h Anna     
   h Anna     Anna Hindersdr   Dopboken     s Johan        
   s[h] Brita     h Brijta     1     
    
11/4   Mårten Sigf [Martois]     Mårten Sigfersson     11/4   Mårten Siffers [Martois]     
   h Margeta     Margeta Åkesdr   Dopboken     h Margeta     
   b Isaach     Isach Sigfersson     b Isack      1       upp
    
1   Mårten Bengss [Ohlis]     Mårten Bengsson     1   Mårten Bengsson [Ohlis]     
   h Brita     Brita Mårtensdr   Dopboken     h Brijta        
    
Rättaren   Erich Erichson     Erich Erichsson     Rättar (?)   Erich Ersson        
   h Margeta     Margeta Mattzdr    
     11/4   Mårten Staphanss [Kaustinen]     
1   Staphan Kausti     Staffan Mårtensson     m Anna        
   h Anna     Anna Matzdr   Dopboken    
     Inh   Karin Mårss     1     
     dito   Margeta Bengs     1     
    
REKIPELDO     RECKIPELDO    
1   Mats Matzon [Pet]      Matts Matzson     1   Matz Matzson [Pet]     
   h Beata         h Beata     
     s Brijta     1     
11/4   Michell Isaahss [Jåfs]      Michell Isachsson    
   h Margeta      11/4   Mickel Isacksson [Jåfs]     
   b Johan         Johan Isachsson     h Margeta     
   d Jacob Erss      1      4   Jacob Ersson     b Johan      1       upp
    
1   Mårten Hindersson [Smeds]      Mårten Hindersson     1   Mårten Hindersson [Smeds]     
   h Giärtrodh      Gertru Bertelsdr   Dopboken     h Giärtrodh     
   p Brijta Erichss     1   3   Brijta Erichsdr     p Brijta Ersdr     1     
    
1/2   Jacob Hinderss [Lillkarhu]      Jacob Hindersson     1/2   Jacob Hindersson [Lillkarhu]     
   h Walborgh      2   Walborg Isachsdr   Dopboken     h Walborgh        
    
1   Sigfredh Bert [Storkarhu]      Sigfred Bertilsson     1   Sijgfredh Bertelsson [Storkarhu]     
   h Anna      Anna Hansdr   ML 1680     h Anna     
   s Mårten         Mårten Sigfredsson     s Mårten        
   h Lijssa     1   4   Lijsa Olufsdr   Dopboken     h Lijssa     1     
    
1   Mattz Jacobsson [Simons]      Matts Jacobsson     1   Mattz Jacobsson [Simons]     
   h Anna      Anna Peersdr   Dopboken     h Anna     
   b Simon         Simon Jacobsson     b Simon        
   h Lijssa     1   4   Lijsa Hendersdr   Dopboken     h Lijssa     1     
    
1   Michell Hinderss [Omars]      Michel Hindsson     1   Johan Mårsson [Klemets]     
   h Maria      Maria Mattzdr   Dopboken     h Giärtrodh    upp
   s Gertrudh     1   3   Gertrud Hindersdr     p Helga Andersdr     1     
    
1   Johan Mårtenss [Klemets]      Johan Mårtensson     1   Anders Mickelss [Israels]     
   h Giärtrodh         h Brijta     
     s Johan      1        
1   Anders Michelss [Israels]      Anders Michelsson    
   h Brijta      Brijta Mårtensdr   Dopboken      1   Pär Johansson [Josskarhu]     
   s Johan      1      3   Johan Andersson     h Margeta     
     s Mårten      1        
1   Peer Johansson [Josskarhu]      Pehr Johansson    
   h Margeta      Margeta Mårtensdr   Dopboken      11/6   Mårten Mårss [Wäst]     
   s Mårten      1      3   Mårten Persson     h Lijssa     
     s Mattz        
11/6   Mattz Hinderss [Wäst]      Matts Hindersson   ML 1698     h Anna       
   h Anna      Anna Ersdr   Dopboken     d Jacob Johs      1        
   s Mårten         Mårten Mattsson    
   h Lijsa        1   Mattz Andersson [Korfvolain]     
   d Jacob Johanss      1      5   Jacob Johansson     h Maria     
     br Bertil        
1   Mattz Anderss [Korfvolain]      Matts Andersson     s Johan       upp
   h Maria      h Lijssa     1     
   b s Bertill         Bertil Andersson    
   s Johan         Johan Mattsson     1   Matz Ersson [Bengs]     
   h Lijssa     1   5   Lijsa Johansdr     h Lijssa     
     e Margeta       
1   Matz Erichsson [Bengs]      Matz Erichsson     s Pähr        
   h Lijsa      Lijsa Johansdr   Dopboken     h Anna     1     
   e Margeta     1      Margeta Gustafsdr   Dopboken    
   h Anna     1      1   Danel Ersson [Långs]     
     h Lijssa     
1   Danel Ersson [Långs]      Daniel Erichsson   ML 1692, 97     b Mårten        
   h Lijsa      Lijsa Andersdr   Dopboken     s Maria     1     
   b Mårten         Mårten Erichsson    
   s Maria     1   4   Maria Erichsdr    
    
5/6   Jacob Hinderss [Kastus]      Jacob Hendersson     5/6   Jacob Hindersson [Kastus]    
   h Margeta      Margeta Bertilsdr   Dopboken     h Margeta    
    
1   Matz Pållss [Ehrs]      Matz Påhlsson     1   Matz Påhlsson [Ehrs]     
   h Margeta      Margeta Erichsdr   ML 1680     h Margeta    upp
   s Mårten         Mårten Mattzson     s Mårten        
   h Margeta     1      Margeta Johansdr   Dopboken     h Margeta       
   s Mattz         Mattz Mattzsson     s Mattz        
     d Jacob Isacksson        
2/3   Simon Hanss [Bjons]      Simon Hansson     h Anna     1     
   s Sigfredh         Sigfred Simonsson    
   h Carin     1      Karin Johansdr   Dopboken      2/3   Simon Hansson [Bjons]     
   s Simon      1      4   Simon Simonsson     s Sigfredh        
     h Karin       
2/3   Erich Abramss [Pörnull]      Erich Abrahamsson     s Simon      1        
   h Brijta      2   Brita Matsdr   Dopboken    
     2/3   Erick Abrahamsson [Pörnull]     
   inh Karin Marksd     h Brijta        
    
JÖRILA     JÖRILA    
1   Hans Matsson [Bertils]      1   Hans Mattzson [Bertils]     
   h Anna      h Anna     
   s Brijta        s Brijta       
    
1   Lars Mårtenss [Jåfs]      1   Lars Mårsson [Jåfs]    upp
   m Lars         m Lars        
   h Walborgh      h Walborgh     
   s Michill         s Mickel        
   h Kirstin     1      h Kirstin     1     
    
1   Gabril Jacobsson [Jakas]      1   Gabril Jacobsson [Jakas]     
   d Margeta         d Margeta        
    
11/2   Johan Mattzss [Hertul]      11/2   Johan Mattzson [Hertul]     
   s Johan         s Mattz        
   h Margeta      h Margeta     
   p Maria Ersdr     1      p Maria Ersdr     1     
    
1   Mårten Markuss [Nickul]      1   Mårten Markuss [Nickul]     
   h Brita      h Brijta     
   s Kirstin        s Kirstin       
   s Barbror     1      s Barbror     1     
    
1   Anders Ersson [Heinul]      1   Anders Ersson [Heinul]     
   h Karin      h Karin       upp
   b Erich      1        
     Mickel Johansson [Kattil]     
1   Michell Johanss [Kattil]      h Brijta        
   h Brita        
     Erick Ersson [Johans]     
5/8   Anna Hinderss [Johans]         h Anna        
    
     Nybyg Matz Christerss     
     h Maria        
    
ANDIALA     ANDIALA    
1/2   Staffan Peersson [Hirsal]      Staffan Persson [Hirsal]     
   h Anna      h Anna        
   s Walborg     1     
     Thomas Mickelsson [Hertus]     
1   Thomas Michelss [Hertus]      h Beata     
   h Beata      s Brijta       
   s Brjta        s Mickel        
   s Michell      1         s Johan      1        
   upp
     Mattz Mickelss [Mannil]     
1   Mattz Michelsson [Mannil]      h Karin     
   h Karin      m Anna       
   m Anna     1      d Hind Simonss        
     h Karin     1     
    
1   Mattz Mattzson [Nyby]      Matts Mattsson     Mattz Mattzson [Nyby]     
   h Anna      Anna Mårtensdr   Dopboken     h Anna     
   s Olåf         s Olåff        
   h Lisa     1      h Lissa       
     p Margeta Sifferdr     1     
    
3/4   Simon Thomass [Grannas]      Simon Thomass [Grannas]     
   bm Abraham         bl Abraham        
   h Anna         h Anna        
    
1/2   Johan Jacobsson [Antill]      1/2   Johan Jacobss [Antill]     
   h Barbru         h Barbroo     
     d Mårt Sigf        
11/4   Hendrich Ruut      h Walborgh     1    upp
   h Lijsa     
   d Maria        11/4   Läns Ruth     
   d Jacob Johanss         h Lijssa     
   d Johan Ersson      1         d Maria       
     d Johan Jacobss        
   Klåckaren Gustaf      p Brijta Ersd(?)     1     
   h Karin     
   p Lijsa Sigfersd     1      Pastor   H Mårt Gallus     
     h Maria     
   Sochneskrif Hans Anderson         Mag   Lars Gezelius        
     h Catrina       
Past   H: Marth Gallus      p Anna Vesenthia       
   h Maria      d Pär Simonss        
   Mag Lau: Gezelius         d Mattz Pärss        
   h Catharina        p Anna And:dr       
   d Mattz Peersson         p Brijta Jacobzdr       
   d Thomas Simonss         p Anna Michelzdr       
   d Philip Anderss         p Margeta Johansdr     1   11    
   p Brita Jacobss       
   p Anna Anderss        Klåck:   Giöstaf Giöstafs    upp
   p Lijsa Eliedr     1   10     h Karin     
     p Lisa Siffrisdr     1     
    
     Sochnskr Hans Ands        
    
     TUCKUR    
     1   Simon Thomasson [Jåfs]     
     h Lijssa     
     m Brijta       
     e Anna       
     d Anders Ersson        
     s Maria     1     
    
    
    
    
    
    
    
   upp
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   upp
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   upp
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Upptecknade av Joakim Förars.