några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Karfwat  Kaitzor  Oxgångare  Quimo  Maxmo  Kiercklax  PALFWIS  LOTLAX  BÄRTBY  KARFSORBY  KÅFVIJOKI  TUKOR  LÅLAX  RÖCKIO  MÄCKIPÄ  MIEMOS  KÅSKEBY  BERGBY  LOMBY  RECIPELDO  JÖRALA  ANDILA 
Mantals Längd af Wörå Sochn     Mantals Längd af Wörå Sochn    
Pro Anno 1704     Pro Anno 1705    
    
LT 131 s 1274     LT 134 s 1223    
    
[Oravais, Kimå]    
    
Karfwat     Karfwat    
1   Martin Josepsson      1   Mårtin Josepsson     
   h Karin      h Karin     
   b Matts         b Matts        
   h Brita        h Brita     1     
   p Anna     1      p Anna     1     
     p Maria     1    
    
2/3   Michel Larsson      2/3   Michell Larsson     
   h Anna         h Anna       
    
2/3   Isak Johansson [Pet]      2/3   Lars Ersson [Pet]     
   p Margeta        h Barbroo      upp
   d Christiern      1        
     1   Matts Mårtensson [Rennars]     
1   Matts Mårtensson [Rennars]      h Brita     
   h Brita      p Malin     1    
   p Malin     1     
     1/3   Simon Hindersson     
1/3   Simon Hindersson      p Beata     1     
   h Margeta      d Erich      1       
   d Erich      1        
     1/2   And Michelsson     
1/2   And Michelsson      h Walborgh       
   h Walborgh        
     Inh   Erich Peersson      1       
    
Kaitzor     Kaitzor    
1   Johan Hindersson [Heikius]      1   Johan Hindersson [Heikius]     
   h Barbroo      h Barbroo     
   b s Påhl         b Påhl        
   h Brita     1      h Brita     1    
   upp
1   Johan Håkansson      1   Johan Håkansson     
   h Gertruu      h Gertrodh     
   s Jacob      1         s Jacob      1       
    
3/4   Johan Johansson      3/4   Johan Johansson     
   h Walborg      h Walborg     
   b h Karin     1     
    
1/3   Åke Sigfredzson      1/3   Åke Sigfredzson     
   h Maria      h Maria     
   s Mårten      1         s Mårten        
     h Barbroo     1    
3/4   Carl Simonsson [Hannus]     
   h Anna      3/4   Carl Simonsson [Hannus]     
   d Hindrichss         h Anna       
   p Anna     1     
    
3/4   Mattz Bertilsson [Bertils]      3/4   Mattz Bertilsson [Bertils]     
   b Jacob         b Jacob        
   h Brita      h Brita      upp
   p Beata     1     
    
1/4   Lars Andersson [Präst]      1/4   Lars Andersson [Präst]     
   h Brita         h Brita       
    
1/4   Isak Hindersson [Håkus]      1/4   Isak Hindersson [Håkus]     
   h Gertruudh      d Maria     1     
   d Simon      1         d Simon      1       
    
Oxgångare     Oxgångare    
1/2   Mattz Andersson [Abrams]      1/2   And Masson [Abrams]     
   s Michel         d Anna     1     
   h Anna      s Isak        
   s Isak      1         h Anna     1     
     d Beata     1    
    
1/2   Erich Erichsson [Ryssas]      1/2   Erich Ersson [Ryssas]     
   h Anna      h Anna     
   b Michell      1         b Michell      1       
   upp
1/4   And: Carlsson [Fusius]      1/4   And: Carlsson [Fusius]     
   h Barbroo         h Barbroo       
    
1/2   Michel Abramsson [Antus]      1/2   Michell Abramsson [Antus]     
   s Michell         s Michell        
   h Margeta      h Margeta     
   d Walborg     1      d Walborg     1    
    
   Isak Simonsson [Skeppars]      Isak Simonsson [Skeppars]     
   h Karin      h Karin     
   s Anna        s Anna     1     
   b e Karin     1      b e Karin     1    
    
1/2   Erich Ersson [Nissus]      1/2   Erich Ersson [Nissus]     
   h Helga         h Helga       
    
1/4   Anders Sigfredsson [Sigfrids]      1/4   Anders Sigfredsson [Sigfrids]     
   h Kirstin      h Kirstin       
   b h Lijsa     1     
   upp
1/4   Johan Mattsson [Skratars]      1/4   Johan Masson [Skratars]     
   h Brita      h Brita       
   b d Lijsa       
   s Giöstaf      1        
    
Quimo     Quimo    
3/4   Brita Enckia [Rådman]      3/4   And: Andersson [Rådman]     
   s Anna      h Brita     
   d Mattz         d Mattz        
   h Karin     1      h Karin     1     
     p Lijssa     1    
    
1/2   Mattz Hansson [Borgmästar]      1/2   Mattz Hansson [Borgmästar]     
   s Michell         s Johan        
   s Johan      1         s Nils      1       
    
   Thomas Laggare         Thomas Laggare       
    
1/3   Anders Hansson      1/3   Anders Hansson     
   h Brita      h Brijta    upp
   b Isak         b Isak        
   s Maria        s Maria     1    
   b e Kirstin     1     
    
Maxmo     Maxmo    
1/2   Mårten Hindersson [Kockois]      1/2   Mårtin Hindersson [Kockois]     
   h Malin      h Malin     
   s Beata     1      s Beata     1    
    
1/3   Hindrich Matzson [Heir]      1/3   Hendrich Mass: [Heir]     
   h Anna      h Anna     
   b Mattz         b Matz        
   s Margeta     1      s Margeta     1     
     b Jacob      1       
   Erich Matzon [Ryss]     
   s Johan      1         Erich Ryss       
    
1/2   Simon Simonsson [Kagg/Eurs]      1/2   Simon Simonsson [Kagg/Eurs]     
   h Brita      h Brita     
   s Mårten      1         s Mårten      1      upp
    
1   Mattz Mattzson [Finne]      1   Mattz Mass: [Finne]     
   h Karin      h Karin     
   s Daniel         s Daniel        
   h Karin     1      h Karin     1    
    
1/3   Matz Andersson [Puss]      1/3   Matz Andersson [Puss]     
   h Anna         h Anna       
    
1/4   Anders Pärsson [Herus]      1/4   And: Perss [Herus]     
   h Brita         h Brita       
    
1/3   Erich Matzson [Hals]      1/3   Erich Matzson [Hals]     
   b Martin         b Mårtin        
   s Margeta         h Margeta     1    
    
1/2   Påhl Simonsson [Kagg]      1/2   Påhl Simonsson [Kagg]     
   h Karin         h Karin       
    
3/4   Johan Westrenius      3/4   Joh: Westrenius    upp
   h Maria      h Maria     
   d Margetha        d Margetha     1     
   p Brita        d Mårtin     1     
   d Jacob         h Anna        
   d Mårten         p Maria      1       
   h Annecke     1     
    
Kiercklax     Kiercklax    
1   Michel Mattzson [Öhling]      1   Carl Michelss [Öhling]     
   s Carl         s Beata     
   d Beata        b Michell      1       
   d Anna     1     
    
Inhy   Malin Andersdr      1      Inhy   Malin Andersdr       
    
1   Jacob Jacobsson [Furunäs]      1   Jacob Jacobsson [Furunäs]     
   h Brita      h Brita     
   s Jacob      1         s Jacob      1       
    
1   Hindrich Mattzson [Bertils]      1   Hindrich Mattzson [Bertils]    upp
   h Helga         h Helga       
    
1   Erich Påhlsson [Klemets]      1   Erich Påhlsson [Klemets]     
   s Erich         s Erich        
   d Margareta   1sic     h Anna     1     
   d Anna     1      s Margeta     1     
     s Anna     1    
    
1/3   Jacob Simonsson [Audas]      1/3   Jacob Simonsson [Audas]     
   h Karin         h Karin       
    
1   Michel Stafanss h Maria [Storm]      2      1   Michel Stafans [Storm]     
     b Johan        
     p Margeta     1     
1   Matz Andersson h Kirstin [Skarper]      d Isak      1       
   d Johan Stafansson        
   d Anna     1   4      1   Matz Anderss [Skarper]     
     h Kirstin        
   Esaias Påhlsson [Esars]     
   h Beata      Esaias Påhlsson [Esars]    upp
   s Michel         h Beata     
   s Esaias      1         s Michell        
     s Esaias        
1   Lars Ersson [Lassus]      s Johan      1       
   h Barbroo     
   m Gertroo     1   3      1   Lars Ersson h Barbroo [Lassus]     
    
1/3   Carin Enckia [Stenkull]      1/3   Carin Enckia [Stenkull]     
   p Margeta     1      p Margeta     1    
    
1/3   Barbroo Enckia [Kux]      1/3   Gab: Ersson [Kux]     
   s Gabriell      1         m Barbro       
    
1   Jacob Michelsson [Guttas]      1   Jacob Mickelss [Guttas]     
   m Anna      m Anna     
   d Johan Ersson         d Johan        
   s Karin     1      s Walborg     1    
    
1/2   Simon Erichsson [Smeds]      1/2   Simon Ersson [Smeds]     
   s Erich         s Erich       upp
   h Beata      h Beata     
   s Maria        p Maria     1     
   d Anna     1      d Anna     1    
    
1   Michel Ersson [Kullas]      1   Michell Ersson [Kullas]     
   h Karin      h Karin     
   b Mattz      1         b Mattz      1       
    
PALFWIS     PALVIS    
1/3   Erich Andersson [Ströms]      1/3   Erich Andersson [Ströms]     
   h Anna      h Anna     
   b Michell      1         b Michell      1       
    
1/2   Thomas Jacobsson [Ehrs]      1/2   Thomas Jacobsson [Ehrs]     
   h Maria      h Maria     
   b Matts      1         b Matts      1       
    
3/4   Mårten Ersson [Skåtar]      3/4   Mårtin Ersson [Skåtar]     
   h Lijsa      h Lijsa     
   b Lars         b Lars       upp
   h Brita        h Brita     1     
   b Hans         b Hans        
   h Anna        h Anna     1     
   b Erich         b Erich        
   h Beata        h Beata     1     
   b Jacob         b Jacob        
   h Lijsa     1   10     h Lijsa     1   10  
    
1/4   Simon Mattsson [Pet]      1   Mårtin Larsson [Lassus]     
   h Karin      h Margeta     
   s Johan      1         s Michell        
     h Anna     1    
    
1   Mårten Larsson [Lassus]      1/4   Simon Mattsson [Pet]     
   h Margeta      h Karin     
   s Michell         s Johan      1       
   h Anna     1     
     1   Johan Esaiasson [Yrjas]     
1   Johan Esajesson [Yrjas]      h Margeta     
   h Margeta      b Hindrich       upp
   b Hindrich         h Maria     1     
   b Michill      1         b Esaias        
     p Maria     1    
    
1   Lars Mattsson [Knuts]      1   Lars Mattsson [Knuts]     
   h Gertrodh      h Gertrodh     
   b Mårtin         b Mårtin        
   s Barbroo     1      s Barbroo     1    
    
LOTLAX     LOTLAX    
1   Johan Hindersson [Norken]      1   Johan Hindersson [Norken]     
   s Mattz      s Matz        
   h Barbroo        h Barbroo     1     
   [st]m Isack         b Isack        
   h Brita [Hansdr]        h Brita [Hansdr]     1     
   [st]d Walborgh     1      [st]d Walborgh     1    
    
1/2   Philip Andersson [Slögs]      1/2   Philip Andersson [Slögs]     
   p Anna     1      p Anna     1    
   upp
1/2   Anders Josepsson [Slögs]      1/2   Anders Josepsson [Slögs]     
   h Kirstin      h Kirstin     
   d Elias Mårtzson      1         d Elias      1       
    
11/4   Uno Carlsson [Blusi]      11/4   Uno Carlsson [Blusi]     
   h Beata      h Beata     
   d Johan         d Johan      1       
   h Anna     1   4      Inh   Anna Massdr       
    
1   Sammuel Mårtinsson [Lassus]      1   Sam: Mårtinsson [Lassus]     
   h Helga      h Helga     
   d Kirstin     1      d Kirstin     1    
    
3/4   Eskell Johansson [Helsing]      3/4   Eskell Johansson [Helsing]     
   h Gertrodh         h Gertrodh       
    
1   Mårten Andersson [Kullas]      1   Mårten Andersson [Kullas]     
   h Brita      h Brita     
   s Mattz      1         s Mattz        
     s Erich      1      upp
1   Esajas Johansson [Ols]     
   h Anna      1   Esaias Johansson [Ols]     
   s Mårten         h Anna     
   h Maria     1      s Mårten        
     h Maria     1    
3/4   Josep Josepsson [Skata]     
   s Josep      3/4   Josep Josepsson [Skata]     
   h Lijssa     1      h Lijssa     
     p Margeta     1    
1   Elias Johansson [Backull]     
   h Walborg      1   Elias Johansson [Backull]     
   p Karin     1      h Walborg     
     p Carin     1    
1/4   Mattz Andersson [Snickars]     
   h Karin      1/4   Matz Andersson [Snickars]     
   b Thomas         h Karin     
   h Walborg     1      b Thomas        
     h Walborg     1    
1/2   Johan Marckusson [Åkers]     
   h Brita      1/2   Joh: Marckuss [Åkers]    upp
   s Maria        h Brita     
   d Andreas         d Anders        
   p Ingredh     1      d Anders Persson        
     p Maria     1    
3/4   Anna Enckia [Klavus]        
     3/4   Mårtin Andersson [Klavus]       
1/2   Matz Mårtensson [Huggar]     
   h Maria      2      1/2   Matz Mårsson [Huggar]     
     h Maria     
1   Gertru Enckia [Kroks]      p Ingredh     1    
   s Mårtin     
   d Hindrich      1      3      1   Gertrodh Enckia [Kroks]     
     s Mårtin       
1/2   Daniel Simonsson [Rännar]     
   h Barbroo      1/2   Daniell Simonsson [Rännar]     
   p Lijsa     1      h Barbroo       
    
BÄRTBY     BÄRTEBY    
3/4   Carl Carlsson [Kålax]      1      3/4   Carl Carlsson [Kålax]       
   upp
1   Michel Erichsson [Kålax]      1   Erich Michelsson [Kålax]     
   s Erich         h Anna     
   h Anna        m Johan        
   d Anna        h Maria     1     
   d Lijsa        s Lisa     1     
   m Johan        
   h Maria     1   7      5/8   Mårtin Thomass [Finnas]     
     h Anna     
5/8   Mårtin Thomasson [Finnas]      b Mickell      1       
   h Anna     
   d Carl      1      3      2/3   Joh: Mickelss [Strandas]     
     h Anna     
2/3   Johan Michelsson [Strandas]      b h Anna     1    
   h Anna     
   b h Anna        1   Carl Hindersson [Ollus]     
   d Anders      1         s Karin       
    
1   Carl Hindersson [Ollus]      5/8   Joh: Thomass [Anttus]     
   s Karin         h Karin     
     p Maria     1   upp
5/8   Johan Thomasson [Anttus]     
   h Karin      1/2   Mattz Mårsson [Gållas]     
   p Maria     1      h Margeta       
    
1/2   Matz Mårtinsson [Gållas]      2/3   Anders Simonss [Jåfs]     
   h Kirstin      h Maria       
   s Dårdi     1     
     3/4   Johan Hindersson [Pedars]     
2/3   Anders Simonsson [Jåfs]      h Maria       
   h Maria     
   d Margeta     1   3      5/8   Daniell Mattzson [Mattus]     
     h Anna     
3/4   Johan Hindersson [Pedars]      s Maria     1     
   h Maria      d Carl      1       
   s Michell      1        
     1/3   Matz Olsson [Svens]     
5/8   Daniel Matzson [Mattus]      s Margeta     1     
   h Anna      s Mårtin        
   b Matz         s Mattz        
   h Maria     1      h Lijssa     1   upp
    
1/3   Matz Olsson [Svens]      2/3   Hindrich Simonsson [Thors]     
   s h Lijssa        h Lijssa     
   E Margeta        p Maria     1    
   s Mårten      1        
     1   Johan Thomasson [Zachris]     
     s [fast:s man] Erich        
2/3   Hindrich Simonsson [Thors]     [fast] h Anna     1     
   h Lijssa     s [stm] Sophia     1     
     b Matz        
     m Margeta     1    
1   Johan Thomasson [Zachris]     
   s [fast:s man] Erich         1   Mattz Mårsson [Tåppar]     
   [fast] h Anna        h Anna     
   s [stm] Sophia        b Simon        
   m Margetha        h Sophia     1    
   b Matz      1        
     1/4   Daniel Olsson [Bertils]     
1   Matz Mårtensson [Tåppar]      h Margetha     
   h Anna      s Hendrich      1      upp
   b Simon        
   h Sophia        1/2   Michell Esaiasson [Tröttas]     
   p Margeta     1      h Maria     
     m Brita     1     
1/4   Daniel Olsson [Bertils]      d Beata     1    
   h Margetha        
     Sohn skrif: Hans Anderss       
    
1/2   Esaias Erichsson [Tröttas]      Past: H: Mart: Gallus     
   h Brita      Mag: Lorent Gezelius     
   d Maria        h Catharina     
   d Beata     1      d Staphan        
     d Christiern        
     d Johan        
     p Margeta     1     
     p Margeta Larsdr     1     
     p Anna     1    
    
     Klåck Gustaf Gustafss     
     h Karin    upp
     p Brita     1    
    
KARFSORBY     KARFSOR    
   Michell Matzson [Tåss]      3/4   Michell Matzson [Tåss]     
   h Brijta      h Brijta     
   d Lijssa     1      d Lisa     1    
    
   Erich Erichsson [Håfman]      2/3   Erich Ersson [Håfman]     
   h Anna      h Anna     
   b Mattz         b Mattz        
   h Brita     1      h Brita     1    
    
   Erich Giöstafsson [Kavus]      1/2   Erich Giöstafsson [Kavus]     
   h Anna      h Anna     
   s Beata     1      s Brita     1    
     p Anna    
    
   Simon Simonsson [Kavus]      1/2   Simon Simonsson [Kavus]     
   h Anna         h Anna       
   upp
   Erich Johansson      3/4   Erich Johansson     
   h Anna      h Anna     
   s Anna        s Anna     1     
   d Simon         d Simon        
   s Walborg     1      s Walborg     1    
    
3/4   Matz Jacobsson      3/4   Mattz Jacobsson     
   h Gertrudh      h Gertrudh     
   s Erich      1         s Erich        
     h Lisa     1    
    
1/2   Johan Pärsson [Pärus]      1/2   Johan Pärsson [Pärus]     
   h Brita      h Brita     
   s Erich      1         s Erich        
     s Maria     1    
    
1   Anders Ersson      1   Anders Ersson     
   h Anna      h Anna     
   d Peer Andersson      1         d Anders      1       
   upp
1/4   Mårten Josepss [Håf]      1/4   Mårtin Josepss [Håf]     
   h Karin      h Karin     
   s Maria     1      s Maria     1    
    
KÅFVIJOKI     KÅFVIJOKI    
3/8   Matz Carlsson [Storvidd]      3/8   Matz Carlsson [Storvidd]     
   h Lijssa      h Lisa     
   s Carll      1         s Carl      1       
    
3/8   Peer Simonsson [Lillvidd]      3/8   Peer Simonsson [Lillvidd]     
   h Brita      h Brita     
   d Abraham      1         d Abraham      1       
    
1   Stafan Hindersson [Bertils]      1   Staphan Hinderss [Bertils]     
   d Anna      d Anna     
   s Hindrech      1         s Hindrech        
     d Michell      1       
    
1/2   Mårten Mårtzson [Månsus]      1/2   Johan Mårsson [Månsus]     
   h Karin      m Karin      upp
   s Johannes      1        
    
1/2   Matz Mårtensson [Smeds]      1/2   Matz Marss [Smeds]     
   m Barbro      s Matz     
   s Matz         h Anna     1    
   h Anna     1     
    
1/2   Maria Enckia [Ingå]      1/2   Mårtin Åkesson [Ingå]     
   s Malin        e Maria     1     
   s Matz      1         d Anna     1    
    
     Inh   Kirstin Persdr     
     m Walborg       
    
TUKOR     TUCKOR    
1   Mårten Larsson [Brors]      1   Mårtin Larss [Brors]     
   h Brita      h Brita     
   b Michell         b Mickell        
   h Walborgh        h Walborg     1    
   b Jacob      1       upp
     1   Mattz Påhlss [Åkers]     
1   Matz Påhlsson [Åkers]      h Maria     
   h Maria      d Anders      1       
   d Anders        
   h Maria        Inh Giöstaf Josepss     1    
   d Gustaf      1        
     1   Erick Mass h Maria [Skått]     
1   Erick Matzson [Skått]      b Simon        
   h Maria      h Maria     1     
   b Simon         d Anna     1     
   h Maria        s Matz      1       
   d Anna     1     
     1/4   And Christerss [Kåck]     
1/4   Anders Christersson [Kåck]      h Walborg     
   h Walborg      p Lijssa     1    
   m Maria     1     
     2/3   Per Simonss [Svels]     
2/3   Peer Simonsson [Svels]      h Karin     
   h Karin      s Karin     1     
   s Karin     1      b Isach      1      upp
    
3/4   Abraham Hindersson [Back]      3/4   Abraham Hindersson [Back]     
   h Anna         h Anna       
    
3/4   Matz Hindrichsson [Rex]      3/4   Matz Hindersson [Rex]     
   h Anna         h Anna       
    
1   Mattz Hansson [Ehrs]      1   Matz Hanss [Ehrs]     
   h Walborgh      h Walborgh     
   b Erich         b Erich        
   s Karin     1      s Maria     1    
    
1   Simon Thomass h Lijsa [Jåfs]      1   Simon Thomass [Jåfs]     
   enck Anna        h Lisa     
   p Margeta     1      e Anna     1     
     s Margeta     1     
     d Jacob      1       
    
1   Michell Hansson [Grind]      1   Michell Hanss [Grind]     
   h Margeta         h Margeta    upp
     s d Lisa     1    
    
1/4   Anders Andersson [Jont]      1/4   And: Andersson [Jont]     
   h Maria      h Maria     
   b Jacob      1         b Jacob        
     p Maria     1    
    
1/2   Peer Andersson [Finne]      1/2   Peer Andersson [Finn]     
   h Helga         h Helga     
     p Lisa     1    
     Inh   Maria Erssdr     1    
    
LÅLAX     LÅLAX    
1   Johan Larsson [Jåfs]      1/2   Hindrich Mårsson [Jåssis]     
   d Jacob         h Margeta     
   h Maria        p Karin     1    
   p Brita     1     
     1   Joh Larsson [Jåfs]     
1/2   Hindrich Mårsson [Jåssis]      h Anna     
   h Margeta      p Brita     1   upp
   p Karin     1     
    
1   Erich Michelsson [Ollus]      1   Erick Mickelss [Ollus]     
   h Maria      h Brita       
   d Johan      1        
     11/4   Henrick Henrickss [Måsa]     
11/4   Matz Abramsson [Måsa]      s Gertrodh     
   h Margeta     
   s Gertrudh        1   Matz Jacobss [Bredfors]     
   s Hindrich      1         h Maria     
     b Jacob        
1   Matz Jacobsson [Bredfors]      h Anna     1     
   h Maria      p Maria     1    
   b Jacob        
   s Margeta     1   4      1/2   Thomas Mårss [Enges]     
     h Margeta       
1/2   Thomas Mårtenss [Enges]     
   h Margeta      2      1/2   Mattz Hansson [Dunck]     
     h Karin       
1/2   Mattz Hansson [Dunck]    upp
   h Carin      2      1/4   Thomas Hinderss [Helsing]     
     h Brita       
1/2   Thomas Hindersson [Helsing]     
   h Brita      2      1   Matz Abramss     
     h Margeta       
1   Johan Lindman     
   h Gertrodh         Inh Johan Ingemarss     1    
    
RÖCKIO     RÖCKIO    
1/4   Thomas Erichsson [Pytar]      1/4   Thomas Ersson [Pytar]     
   h Brita      h Brita     
   b Peer         b Peer s Maria      1   1    
   s Maria     1     
    
1   Matz Erichson [Kullas]      1   Matz Ersson [Kullas]     
   h Maria      h Maria     
   b Michell         b Michell        
   h Maria     1      s Michell        
     p Maria     1    
3/4   Erich Hindersson [Rex]    upp
   h Barbroo      3/4   Erich Hindersson [Rex]     
   d Anna     1      h Barbroo     
     d Anna     1    
5/6   Bertill Påhlsson [Antus]     
   h Margeta      5/6   Bertel Påhlss [Antus]     
   p Maria     1      h Margeta     
     s Maria     1    
1   Lars Matzson [Höijer]     
   h Anna      2      1   Lars Masson [Höijer]     
     h Anna       
1   Mårten Matzson [Knuts]     
   h Lijssa      1   Mårtin Mass [Knuts]     
   p Anna     1      h Lijssa     
     p Anna     1    
1/2   Lars Michelsson [Brams]     
   h Margeta      1/2   Erich Larsson [Brams]     
   s Erich         m Margeta     
   d Lijssa     1      d Lijsa     1     
     s Per      1       
1   Simon Simonss [Småros]    upp
   s Simon      1      2      1   Simon Simonss [Småros]     
     s Simon      1       
1   h Gustafz Enckia [Gammals]     
   måg H Hindrich      1   h Gustafz Enckia [Gammals]     
   h Carin        m h Inrid     
   d Anders Åkesson         h Catharina     1     
   p Beata     1      d Anders        
     p Lijsa     1    
1   Matz Andersson [Antbrams]     
   b Anders         1   Matz Andersson [Antbrams]     
   s Maria     1      b Anders        
     s Maria     1    
1   Matz Simonsson [Bagg]     
   h Brita      1   Mattz Simonss [Bagg]     
   b Peer b Michell         h Brita     
   s Anna     1      b Michell        
     s Anna     1     
11/6   Casper Hindersson [Påhls]      p Karin     1    
   h Karin     
   d Anna     1   3      11/6   Casper Hindersson [Påhls]    upp
     h Karin     
3/4   Mårth: Swensson m Marg [Svens]      p Anna     1    
   s Margeta     1     
     3/4   Mårten Swänss [Svens]     
1/2   Isack Hindersson [Klärk]      m Margeta     
   h Helga      s Margeta     1    
   s Maria     1     
     1/2   Isack Hinderss [Klärk]     
   Simon Thomasson [Nygårds]      h Helga     
   h Lijssa         s Maria     1    
    
   inh Åke Ersson      Simon Thomasson [Nygårds]     
   h Beata         h Lijssa     
     s Beata     1    
   h Christers Enckia     
   d Matz Hinderss         h Christers Enckia     
   p Lijssa        d Matz d Johan        
   p Margeta        p Lijsa     1    
   p Gertro Thomasdr     1     
     inh Mattz Mårthinss       upp
   Skomak Erich Jacobsson      h Brita     1    
   h Maria        
    
MÄCKIPÄ     MÄCKIPÄ    
   Isak Abramsson [Murkais]      1   Isak Abramsson [Murkais]     
   h Margeta      h Margeta     
   b Mattz         b Mattz h Margeta      1   1     
   h Margeta     1      s Mattz h Lisa      1   1    
    
   Bertil Hansson [Sepp]      1/2   Isak Johansson [Sepp]     
   Bol: Anders         h Lisa       
   h Maria        
    
5/6   Johan Nilsson [Grägg]      11/6   Joh Nilsson [Grägg]     
   h Maria      h Maria     
   d Anna     1      d Anna     1    
    
1   Anders Bertilsson [Antohlis]      1   Anders Bertilsson [Antohlis]     
   h Carin      h Carin     
   b Samuel         s Isak      1      upp
   b Isak      1        
    
3/4   Matz Johansson [Olis]      3/4   Matz Johansson [Olis]     
   h Karin      h Karin       
   b h Lijssa     1     
    
1/2   Mårtin Michelss [Lillånd]      1/2   Mårtin Michelss [Lillånd]     
   h Anna      h Anna     
   p Maria     1      p Maria     1     
     p Gertrodh     1    
    
1/2   Michel Thomasson [Lånd]      1/2   Isak Bertilss [Lånd]     
   h Brita         m Beata       
    
1/2   H Peers Enckia [Gammal]      1/2   H Peers Enckia [Gammal]     
   d Nils         d Samuell        
   p Kirstin     1      p Kirstin     1    
    
   Mag Isack Wasbom      1   Mag Isak Waasbom     
   h Annicka      h Anna    upp
   d Mårtin         p Zara     1     
   p Margeta        p Anna     1    
   p Sara Larsdr     1     
    
MIEMOS     MIEMOS    
1   Sigfredh Grelsson [Grim]      1   Sigfred Grelsson [Grim]     
   h Walborg      h Walborg     
   d Matz         d Matz        
   p Kirstin        p Kirstin     1    
   p Lijssa     1     
    
1   Carl Michelsson [Grims]      1   Carl Mickelsson [Grims]     
   h Anna      h Anna     
   b Michel         s Maria     1     
   s Maria        b h Giertrodh     1    
   b h Giertrudh     1     
    
1   Gabriel Gabrielsson [Karjalainen]      1   Gabriell Gabrilsson [Karjalainen]     
   h Barbroo      h Barbroo     
   d Hans      1         d Hans      1      upp
    
1   Erich Andersson [Kroks]      1   Erich Andersson [Kroks]     
   h Karin         h Karin     
     d Michell      1       
    
1   Lars (!) Ersson [Jufvas]      1   Margeta Enckia [Jufvas]     
   sy (!) Margeta     1     
    
11/4   Michel Peersson [Miemois]      11/4   Michell Peersson [Miemois]     
   s Johan         s Carl        
   h Brita      p Brita     1    
   s Carl      1        
    
1   Maria Enckia [Tunis]      1   Erich Matzs [Tunis]     
   d Anders         m Maria     1     
   p Anna     1      d Anders        
     p Anna     1     
     p Brita     1    
    
1   Isak Åkesson [Grannas]      1   Isak Åkesson [Grannas]    upp
   h Maria         h Maria       
    
3/4   Påfwel Persson [Juvas]      3/4   Mårtin Mårtinsson [Juvas]     
   s Margeta     1      Enck Margeta       
    
1/4   Margeta Enckia      1      1/4   Isak Isaksson     
     m Margeta       
    
Inh   Maria Mårtinsdr     1      Skrädd:h Sophia       
    
   Rustmest: h Anna     1      Rustmest: h Anna       
    
KÅSKEBY     KÅSKEBY    
11/2   Hans Simonsson [Dahlkar]      11/2   Hans Simonsson [Dahlkarl]     
   h Margeta      h Margeta     
   p Maria        s Simon        
   p Margeta        d Påfwell        
   s Simon      1         p Maria     1     
     p Margeta     1    
   upp
1   Isak Isaksson [Kamis]      1   Isak Isaksson [Kamis]     
   h Maria      h Maria     
   b Matz h Karin      1      b Matz        
   s Anna        h Karin     1     
   b Mårtin      1         s Anna     1     
     b Mårtin      1       
    
3/4   Mattz Ersson [Bengs]      3/4   Mattz Ersson [Bengs]     
   m Anna      b Erich s Karin      1   1    
   b Erich      1        
    
1   Mattz Hindersson [Råndman]      1      1   Mattz Hindersson [Råndman]     
     h Gertrodh       
    
2/3   Johan Åkesson [Grobbils]      2/3   Johan Åkesson [Grobbils]     
   h Maria      h Maria     
   b Erich         b Erich        
   h Anna        h Anna     1     
   m Maria     1      m Maria     1    
   upp
5/8   Johan Simonsson [Knubb]      5/8   Johan Simonsson [Knubb]     
   h Margeta      h Margeta     
   b Thomas         b Thomas        
   p Anna Ersdr     1      p Anna     1    
    
5/8   Michel Ersson [Knubb]      5/8   Mickell Ersson [Knubb]     
   h Karin      h Karin     
   s Matz         s Mattz        
   h Lijssa        h Lijssa     1     
   s Michell      1         s Michell      1       
    
1   Johan Simonsson [Klemets]      1   Joh Simonsson [Klemets]     
   h Brita         h Brita     
     s Karin     1    
    
1   Michel Persson [Sippus]      1   Michell Peersson [Sippus]     
   h Brita         h Brita       
    
1   Johan Ersson [Kråkas]      1   Johan Ersson [Kråkas]     
   d Anna         d Anna s Maria     2   upp
    
1/2   Jacob Matzson [Kneck]      1   Carl Carlsson h Carin [Storknäck]     
   h Anna         s Mickell        
     h Maria     1     
1   Carl Carlsson [Storknäck]      s Margeta     1    
   h Karin     
   bol:m Michell         1/2   Anna Enckia [Kneck]     
   h Maria        s Brita     1    
   s Margeta     1   5      Inh   Peer Simonss hust     1    
    
BERGBY     BERGBY    
11/4   Olåff Jacobsson [Jussil]      11/4   Olåf Jacobsson [Jussil]     
   h Lijssa      h Lijssa     
   s Matz         s Matz        
   p Maria     1      h Brita     1     
     p Maria     1    
    
1   Michel Isaksson [Kjötar]      1   Mickell Isaksson [Kjötar]     
   h Helga      h Helga     
   s Anders         s Anders      1      upp
   h Maria     1     
    
   Smed Hans        
    
1   Hind Persson [Ollil]      1   Hendrich Persson [Ollil]     
   h Karin      h Karin     
   b Johan         p Barbroo     1    
   h Malin       
   p Karin     1     
    
1   Hans Mårtzson [Smeds]      1   Hans Mårss [Smeds]     
   h Maria         h Maria       
    
11/4   Jacob Andersson [Kjerp]      11/4   Bertill Andersson [Kjerp]     
   h Lijssa      h Juddita     
   b Bertill         b Johan        
   h Judita        s Maria p Karin     2    
   s Maria     1     
    
1   Maria Enckia [Talus]      1      1   Maria Enckia [Talus]    upp
     d Jacob        
     h Lisa     1    
    
1   Michel Michelsson [Jåpers]      1   Mickell Mickelss [Jåpers]     
   h Carin      h Carin     
   b Johan         b Johan s Maria      1   1    
   h Anna     1     
    
1/2   And: Larsson [Kånsti]      1/2   And: Larsson h Carin [Kånsti]     
   h Carin         p Anna     1    
    
     Smed Hans Hanss       
    
LOMBY     LOMBY    
1   Stafan Rasmus      1   Staphan Rasmus     
   h Anna      h Anna     
   s Mårtin         s Mårtin        
   h Brita        h Brita     1     
   s Matz      1         s Matz        
     d Anna     1   upp
    
1   Mårtin Budd      1   Mårtin Budd     
   h Maria      h Maria     
   s Michel         s Michell        
   h Margeta     1      h Margeta     1    
    
1   Michel Andersson [Jäppel]      1   Mickel Anderss [Jäppel]     
   h Maria      h Maria     
   b Johan      1         b Johan        
     h Maria     1    
    
1/2   Hans Matzson [Nissil]      1/2   Hans Matzson [Nissil]     
   h Margeta      h Margeta     
   d Isaak Hindersson      1         d Isack      1       
    
1   Joh: Mårss h Margeta [Knuts]      1   Joh: Mårss [Knuts]     
   s Erich h Margeta      1   1      h Margeta     
     s Erich        
     h Margeta     1     
     b Peer      1      upp
    
1   Johan Andersson [Kylkis]      1   Joh: Andersson [Kylkinen]     
   s Marckus         s Marckus        
   h Karin      h Karin     
   s Johan         s Johan        
   h Anna     1      h Anna     1     
     d Brita     1    
    
   Samuel Backman [Skrifvars]      1/2   Samuel Backman [Skrifvars]     
   h Maria      h Maria     
   p Barbroo     1      p Brita     1     
     p Barbroo     1     
     p Anna     1     
     p Gertrodh     1    
    
   Lars Sigfredsson [Thors]      1   Lars Sigfredsson [Thors]     
   h Kirstin      h Kirstin     
   s Susanna     1      p Kirstin     1    
    
   Johan Mårtensson [Ingå]      1/2   Joh: Mårss h Brita [Ingå]    upp
   h Brita         s Lisa     1    
    
   Hindrich Thomason [Kulp]      1   Hendrich Thomason [Kulp]     
   h Anna      h Anna     
   s Johan         s Johan        
   h Maria     1      h Maria     1    
    
   Mårten Sigfredss [Martois]      11/4   Mårten Sigfredss [Martois]     
   h Margeta      h Margeta     
   b Isack         b Isack        
   h Brita     1      h Brita     1    
    
   Mårtin Bengss [Ohlis]      1   Mårtin Bengzs [Ohlis]     
   h Brita      h Brita       
   p Bata     1     
    
   Mårtin Staphanss [Kaustinen]      1   Mårtin Staphanss [Kaustinen]     
   h Margeta         h Margeta     
     p Maria     1    
   upp
RECIPELDO     RECIPELDO    
   Matz Matzson [Pet]      1   Mattz Mattzson [Pet]     
   h Beata         h Beata       
    
1/4   Michel Isaksson [Jåfs]      1/4   Mickel Isaksson [Jåfs]     
   h Margeta      h Margeta     
   b Johannes      1         b Johan      1       
    
   Mårten Hinderss [Smeds]      1   Mårten Hinderss [Smeds]     
   h Gertru      h Gertrodh     
   p Brita        s Barbro     1    
   s Barbro     1     
    
   Jacob Hindersson [Lillkarhu]      1/2   Jacob Hindersson [Lillkarhu]     
   h Walborg      h Walborg     
   s Isak      1         s Isak      1       
    
1   Sigfred Bertilsson [Storkarhu]      1   Sigfred Bertilsson [Storkarhu]     
   h Margeta      h Margeta     
   s Mårten         s Mårten       upp
   h Lijssa     1      h Lijssa     1     
     p Walborg     1    
    
1   Matz Jacobsson [Simons]      1   Michel Hinderss [Omars]     
   h Anna      h Maria     
   b Simon         p Lijssa     1    
   h Lijssa     1     
    
1   Michel Hinderss [Omars]      1   Matz Jacobzson h Anna [Simons]     
   h Maria      b Simon h Lisa      1   1    
   p Lijssa     1     
    
1   Johan Mårtinsson [Klemets]      1   Johan Mårtensson [Klemets]     
   h Giertrudh      h Giertrodh     
   d Jacob Isaaksson      1         d Jacob      1       
    
1   Johan Andersson [Israels]      1   Joh: Anderss h Lisa [Israels]     
   h Lijssa      b Michell      1       
   b Michell      1        
   upp
1   Peer Johansson [Josskarhu]      1   Peer Johansson [Josskarhu]     
   h Margeta      h Margeta     
   s Mårtin         s Mårth s Samuel      2       
   h Margeta       
   b Samuel        
   p Walborgh     1     
    
11/6   Mårtin Wäst      1   Mattz Andersson [Korfwolain]     
   h Lijssa      s Mårthen        
   d Jacob      1         s Johan        
     h Lijssa     1     
1   Matz Anderss [Korfwolain]      d Lijssa     1    
   h Maria     
   s Johan         11/6   Mårtin Wäst     
   h Lijssa        h Lijssa       
   s Mårten      1        
    
1   Matz Ersson [Bengs]      1   Matz Ersson [Bengs]     
   h Lijssa      h Lijssa     
   Enck: Margeta        E Margeta     1    upp
   Enck: Anna     1      E Anna     1    
    
1   Daniel Ersson [Langs]      1   Daniel Ersson [Langs]     
   h Lijssa      h Lisa     
   b Mårten         b Mårtin        
   s Maria     1      s Maria     1    
    
5/6   Jacob Hinderss [Kastus]      5/6   Jacob Hinderss [Kastus]     
   h Margeta         h Marg       
    
1   Mattz Påhlsson [Ehrs]      1   Mattz Påhlsson [Ehrs]     
   h Margeta      h Margeta     
   s Mårten         s Mårten        
   h Margeta        h Margeta     1     
   s Mathias         s Matz        
   s Erich      1         s Erich      1       
    
2/3   Sigfred Simonson [Bjons]      2/3   Sigf: Simonson [Bjons]     
   h Karin      h Karin     
   s Lijssa     1      s Lijssa     1    upp
     b Peer      1       
    
2/3   Erich Abramss [Pörnull]      2/3   Erich Abramss [Pörnull]     
   h Brita      h Brita     
   s Matz      1         s Erich      1       
    
JÖRALA     JÖRELA    
1   Hans Matzson [Bertils]      1   Hans Matzson [Bertils]     
   h Anna      h Anna     
   s Brita        s Brita     1     
   s Maria     1      s Maria     1    
    
1   Lars Anderss [Jåfs]      1   Lars Anderss [Jåfs]     
   h Walborg      h Walborg     
   s Michel         s Michel        
   h Cirstin     1      h Cirstin     1    
    
1   Mattz Matzson [Jakas]      1   Mattz Masson [Jakas]     
   f s Margeta      s Marg: s Marg [sic]     2     
   f s Maria     1      d Mårtin      1      upp
    
11/2   Matz Johansson [Hertul]      11/2   Matz Johansson [Hertul]     
   h Margeta      h Margeta     
   m Simon         m Simon        
   h Anna        h Anna     1     
   p Karin     1      p Karin     1    
    
1   Mårtin Marckuss [Nickul]      1   Mårth Marckuss [Nickul]     
   h Brita      h Brita     
   s Kirstin     1      s Kirstin     1    
    
1   Anders Ersson [Heinul]      1   Joh: Masson [Heinul]     
   h Karin         E: Karin       
    
1   Mickel Johansson [Kattil]      1   Michell Johansson [Kattil]     
   h Brita      h Brita       
   s Lars        
   h Barbroo     1     
    
3/8   Erich Ersson [Johans]      3/8   Erich Ersson    upp
   h Anna      h Anna     
   s Barbroo     1      s Barbroo     1    
    
Nyb:   Matz Christerss      Nyb:   Matz Christerss     
   h Maria         h Maria       
    
ANDILA     ANDIELA    
1/2   Stafan Pärss [Hirsal]      1/2   Staphan Peerss [Hirsal]     
   s Anna      s Anna     
   s Walborgh     1      s Maria     1    
    
1   Thomas Mickelsson [Hertus]      1   Thomas Mickelsson [Hertus]     
   s Michel h Brita   1   1         s Michell        
     h Brita     1     
     d Anna     1    
    
1   Matz Michelss h Karin [Mannil]      1   Matz Michelss [Mannil]     
   d Johan      1         h Karin       
    
11/4   Matz Matzson [Nyby]      11/4   Matz Matzson h Anna [Nyby]    upp
   h Anna      s Olåff        
   s Olåf h Lijssa      1      h Lijssa     1     
   b Isak      1         b Isak      1       
    
3/4   Abraham Michelss [Grannas]      3/4   Abram Mickelss [Grannas]     
   h Anna      h Anna     
   d Brita     1      s Mickell        
     d Lisa     1    
    
1/2   Johan Jacobss [Antill]      1/2   Joh: Jacobss [Antill]     
   h Barbroo         h Barbroo       
    
11/4   Ländzman Ruth      11/4   Henrich Ruth     
   h Lijssa      h Lijssa     
   s Mårten         s Mårtin        
   d Maria        d Maria     1     
   d Mårtin      1        
    
   Rätt:n Erich Ersson         Rätt Erich Ersson       
   upp
   Past: H Mårt: Gallus      Past   H: Mart: Gallus     
   Mag: Laurent Gezelius      Mag:   Lorent: Gezelius     
   h Catharina Galle      h Catharina     
   p Brita Lomenia        d Staphan        
   d Peer Simonss         d Christiern        
   d Stafan Pärsson         d Johan        
   amma Anna Andersdr        p Margeta     1     
   p Margeta Mårtinsdr        p Margeta Larsdr     1     
   p Maria Israelsdr        p Anna     1     
   p Maria Erichzdr       
   p Cathrina Pärsdr     1   11    
    
   Klåck Gustaf Gustafss      Klåk   Gustaf Gustafss     
   h Karin         h Karin     
     p Brita     1    
   Sohn skrif: Hans Anderss        
    
Effter Kongl: Maij:tz Instruction, så ock laga    
lysning föregående åthwarning, alt wedh dhe    
anbenembde bo E:rs straff, å Pärsons dölliande   upp
är denna Mantahlsskrifning noga Ransakat,    
å Siähl å Samweth och lijflige Eedh betyge    
underskrefna    
    
Laurenth Gezelius, pastor    
Hindrick Ruuth, Crono ländzman    
Hans Anderson, sochne skrif:re    

Upptecknade av Joakim Förars.