några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Karffuat  Kaitzor  Kåfjochi  Oxgangar  Teumo  Bärtbyen  Lothlax  Palfwis  Kärklax  Westermaxmo  Östermaxmo  Karffsor  Rekipältho  Jörela  Andiala  Lombyen  Bärghbyn  Kåssby  Miemosby  Mäkipää  Rechejochi  Lålax  Tuckur  Kimo  Orawais 
Rotemantalet aff Wöro sochn    
huareffter utskriffningh hål-    
len ähr    
Den 3 Junij 1633    
    
   Karffuat    
1   Lars Josephss   40    
1/2   Eskil Thomass Oravais   35    
2/3   Päär Matzss   25    
2/3   Matz Erss   17    
1   Simon Larss   25    
1/4   Erich Matzss   16    
    
   Kaitzor    
1   Matz Larss   60    
1/2   Erich Simonss   30    
3/4   Thomas Olufss [Hannus]   46    
1   Hindrich Erichss [Heikius]   30    
    
   Kåfjochi   upp
    
1/2   Matz Marcuss   18    
1   Matz Bärtills [Bertils]   40    
Kn   Anders Jacobss i Kaitsor   15    
1   Anders Jönsson   25    
    
   Oxgangar    
1/2   Matz Jönss   40    
2   Siffredh Matzss   30    
1/2   Isac Nielss   30    
1/2   Anders Mårthenss   28    
    
   Teumo    
1/2   Erich Larss   30    
    
   Bärtbyen    
3/4   Jacob Mårthenss   25    
Kn   Anders Eliass   26    
2   Simon Jörenss   40    
2   Gabriel Eskilss   26   upp
2   Oluff Josephss   30    
1/2   Simon Anderss   22    
1/2   Simon Peerss   30    
1/3   Hindr Mårthenss   40    
1/2   Jören Larss   30    
2   Jacob Matzss   30    
1/2   Peer Erichss   26    
Kn   Michel Mårthenss 22 roten   26    
2/3   Matz Mårtenss   60    
    
   Lothlax    
1   Siffredh Matzss [Norken]   60    
1   Hans Matzson [Slögs]   45    
1   Eskill Nilss   50    
11/4   Grels Nielss [Blusi]   15    
1   Matz Olufss [Kullas]   30    
   brod Josep Oluffss [Skata]   16    
1   Simon Simonss   25    
3/4   Erich Oluffss   60    
Kn   Hans Mårthenss   30   upp
3/4   Jören Jörenss Kaitsor   20    
1   Siffredh Anderss   50    
1/2   Jacob Matzss   40    
    
   Palfwis    
1/2   Matz Cnutzss   40    
3/4   Jacob Michelss   40    
1   Lars Erichss   18    
1   Hans Jörenss   20    
1   Lars Anderss   25    
    
   Kärklax    
1   Matz Joonss   30    
Kn   Lars Jorenss   18    
1   Mårthen Larss   30    
1   Thomas Simonss   30    
1   Zacharia Simonss   20    
2/3   Esaias Pålss   50    
   son Påul Esaieson   28    
1   Lars Erichss   40   upp
2   Matz Michilss   30    
1/2   Mårthen Matzss   23    
    
   Westermaxmo    
1/3   Marcus Simonss   40    
2/3   Simon Jacobss   60    
   Thomas Larss   25    
    
   Östermaxmo    
1   Michil Bertilss   20    
   Michil Michilss Kerklax   18    
   Knecht   19    
    
   Karffsor    
3/4   Michel Clemetss [Tåss]   40    
Kn   Thomas Larss i Kaitsor   45    
2/3   Lars Bengtss [Håfman]   40    
1/2   Jacob Larss Kaits   50    
1   Gabriel Simonss   23    
3/4   Bertil Larss   22   upp
3/4   Carl Hinderss   30    
1/4   Hindr Michelss   60    
1/2   Anders Erichss   26    
    
   Rekipältho    
1/4   Jacob Hinderss [Jåfs]   30    
1   Hans Simonss [Simons]   26    
1   Mårthen Marcuss   16    
1   Erich Clemetss [Klemets]   60    
1   Israel Larsson   35    
1   Hindr Eskilss   25    
2/3   Marcus Matzss [Wäst]   35    
1   Erich Larss   26    
1/2   Matz Anderss   28    
Kn   Jören Clemetss 1. roten   26    
1   Påul Månss   26    
1   Mårthen Cnutss   30    
1/3   Grels Pärss [Kastus]   50    
2   Michel Peerss [Bjons och/eller Pörnull]   30    
1/3   Johan Erichss   60   upp
1/2   Bengt Göstass   50    
    
   Jörela    
1   Bertil Bertilsson   40    
   mågh Hans Larsson   26    
1   Anders Erichsson [Heinull]   28    
Kn   Hendr Pålsson fr Rekipeldo   35    
1   Mårthen Larsson   45    
1   Hindrich Mårtensson   26    
1   Eskill Jönnsson   20    
1   Jacob Josephsson   60    
   Matz Jacobss   25    
1   Mårthen Siffersson   20    
    
   Andiala    
1   Staffan Cnutss [Hirsal]   52    
   son Matz Staffanss   20    
Kn   Matz Mårthens Jörela   20    
3/4   Bertil Erichss [Grannas]   28    
1   Matz Marcuss   25   upp
11/4   Bertil Hinderss [Ruths]   36    
11/4   Matz Michelss [Hertus]   50    
    
   Lombyen    
1   Erich Michelss   20    
1   Jacob Larss   30    
1   Frans Simonss   20    
1   Matz Månss   56    
1   Nils Månss   40    
Kn   Matz Jönss Andiala   36    
1   Siffred Marcuss   46    
1   Joseph Hinderss   30    
1   Erich Anderss   30    
2   Nils Håkonss   30    
1   Marcus Mårtenss   56    
    
   Bärghbyn    
1   Matz Clemetss   60    
1   Erich Erichss   60    
1   Hindrich Pärss   25   upp
1   Marcus Bertilss   30    
   Nils Suennss   25    
   Knecht 5.    
1   Matz Jacobss   60    
   son Hans Matzss   23    
    
   Kåssby    
1   Isaac Larsson   25    
1/2   Morthen Michelsson   30    
1   Staffan Michelsson   28    
   Johan Michelsson   18    
2/3   Oluff Thomasson   60    
   Bertil Oluffsson   25    
11/4   Anders Matzsson   26    
   Hindr Jacobsson Bergby   20    
1   Anders Clemetzson   25    
1   Erich Erichson   23    
1   Matz Josephsson   20    
3/4   Lars Morthensson   60    
11/2   Erich Åchesson   30   upp
    
   Miemosby    
1   Abraham Morthss [Juvas]   30    
1   Simon Åchess [Grannas]   27    
   Nils Åchess Brod   21    
1   Thomas Sifferss Knecht [Tun]   26    
11/4   Jacob Jacobss [Miemois]   26    
1   Oluf Anderss [Grijm]   50    
   son Hans Olufss [Grijm]   23    
1   Simon Olufss [Grim]   30    
    
   Mäkipää    
3/4   Anders Matzss   20    
1/4   Bertil Jönss   40    
11/6   Johan Simonss [Grägg]   25    
1   Jacob Anderss   23    
3/4   Thomas Eskilss   26    
Kn   d Siffredh Simonss   23    
1   Carl Hinderss   55    
1   Staffan Suennss   26   upp
1   Matz Abrahamss   26    
    
   Rechejochi    
1   Michel Matzss   60    
3/4   Jacob Marcuss [Rex]   30    
1/2   Hans Anderss   24    
1   Matz Cnutss [Knuts]   30    
1/2   Påul Cnutzss   60   11/2? I så fall är Gabriel Påvelsson hans son Eller 11/6 - Bertill Påwelsson (Påhls)    
1   Simon Bertilss   27    
   Simon Carlss i Mäkipä   16    
1   Jacob Bertilss [Antbrams]   40    
1   Marcus Bagge   40    
   Pastoris hemman    
11/2   Peer Finne   40    
   Anders Hanss   30    
11/6   Jacob Bertilss [Påhls]   30    
3/4   Matz Suennss [Svens]   40    
11/2   Michel Matzss   45    
    
   Lålax   upp
1   Anders Sifferss [Jåfs]   30    
1   Simon Mårthenss   15    
Kn   Johan Erichss   18    
1   Päär Thomass [Enges]   30    
1   Lars Pärss   30    
1   Mårthen Matzss (Mårten?)   26    
    
   Tuckur    
2   Staffan Pålss   30    
1   Erich Matzss   30    
2/3   Isac Simonss   26    
3/4   Oluf Anderss   25    
3/4   Anders Anderss   26    
1   Simon Matzss   50 (60?)    
   Cnuth Hinderss Kn   20    
1   Simon Erichss   22    
    
   Kimo    
1/3   Isach Larss   26    
1/2   Matz Eskilss   40   upp
1/4   Matz Jönss   25    
2/3   Siffredh Erichss   40    
1/3   Päär Thomasson   24    
1/3   Erich Staffanss   25    
3/4   Erich Jacobss   18    
Kn   Anders Christerss   27    
1/4   Mårthen Larss   30    
   d Thomas Simonss   25    
1/2   Simon Pålss   50    
    
   Orawais    
1/2   Matz Jacobss   50    
11/2   Carll Carlsson   20    
3/4   Mårthen Larss   15    
1   Mårthen Jönss   20    
1   Cnuth Hanss   50    
3/4   Hindr Anderss   26    
Kn   Clemeth Matzss Kimo   17    
3/4   Matz Simonss   30    
1/4   Jacob Anderss   60   upp
11/3   Bertil Jönss (Pärss?)   30    
11/4   Erich Mårthss   30    
2/3   Joseph Larss   20    
3/4   Hans Jönss   40    
   d Anders Matzss   18    
    
   Underskrifne ähro Ryttare bönder    
   Matz Jacobss      i Kimo   een Ryttare   mågh    
   Clemet Bertillss     """"    
   Johan Anderss     """"   broder    
   Erich Simonss      i Bergby ?   """"    
   J ...     """"   dreng    
   Mårthen Thomass     en Ryttare   söner    
   Staffan Nielss     """"   mogh    
   Lars Perss      i Tuchor   """"   son    
   Matz Larss      i Oravais   ee R   son    
   Pastoris drengen på prästebolet    
   ... Andersson Marens Mårthenss    
   Erich Marcuss    
   upp
   Effterskrefne äro uthgambla, förlamade    
    
   Rekipelto    
   Hindrich Jacobss   70    
   Thomas Matzss   65    
   Simon Matzson   70    
   Jacob Simonss halt   40    
   Hans Karhu   80    
   Lars Matzson   67    
   Anders Mårthenss   68    
   Bertil Suenss   65    
   Erich Jacobss   40    
   ofärdig i fötterna    
    
   Jörälä    
   Bertil Oluffss   80    
   Erich Anderss   55    
   Mårthen Cnutzss   67    
   Jöns Eskilss   76    
   Siffredh Larss   80   upp

Upptecknade av Joakim Förars.