några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
KARFVAT  KAITZOR  OXGANGAR  LOTLAX  PALVIS  KERKLAX  MAXMÅ BY  TEUGMO  QUIMO  BERTEBY  KÅFVIJÅKJ  CARFZOR  REKIPELDO  JÖRALA  ANDIALA  LOMBY  BERGBY  KÅSKEBY  MEMOS  MÄKIPÄÄ  RÖKIÖ  LÅLAX  TUKOR 
Mantals Qwarntuls Lengd af     Mantahls Qwarntuls Längd af    
Wöro S:n Pro A:o 1688     Wörå Sochn pro A: 1689    
LT 1211     LT 1525 s. 892    
[Årwais]     [Årwais]    
    
KARFVAT     CARFVAT    
1   Joseph Mårtzon [Ulvis]      1   Joseph Mårtzon hust Lijsa [Ulvis]     
   h Lijsa      s Mårthen s Lars        
   s Mårthen         b Anders      1       
   b Lars        
   d Margeta     1     
    
2/3   Michell Larsson [Lassus]      2/3   Michel Larsson h Anna [Lassus]     
   h Anna      m Karin     1    
   m Karin     1     
    
2/3   Erik Peersson [Pet]      2/3   Erik Peersson h Brijta [Pet]     
   h Brijta      s Anna     1    
   s Anna     1     
   upp
1   Anders Mattzon [Rännars]      1   Anders Mattzon h Walborg [Rännars]     
   h Walborg      b Erich h Anna      1   1    
   b Erich        
   h Maria     1   4      1/2   Simon Matzon h Lijsa [Kåck]     
     d Lijsa     1    
   Anders Anderss Säterij frijhet    
2/3   Johan Thomasson [Eurs]      2/3   Capl Anders Anderssons [Eurs]    
   h Gertru         Enckia niuter Säterijs    
     friheet efter Kongl: bref    
1/2   Simon Matzon [Kåck]      dy kan hennes personer    
   h Lijsa      "obseveras; Contribution"    
   d Lijsa     1      Inh Sigfredh Perssons hustru      
    
KAITZOR     CAITZOR    
1   Johan Håkansson [Keijsar]      1   Johan Hendersson h Barbru [Heikius]     
   h Gertru      b Påhl s Giertru      1   1    
   s Karin     1     
    
1   Johan Hendersson [Heikius]      1   Johan Håkansson h Giertru [Keijsar]     
   h Barbru      s Karin     1   upp
   b s Påhl Larsson        
   s Gertru       
    
3/4   Jacob Johansson [Finnas]      3/4   Jacob Johansson h Karin [Finnas]     
   h Karin      b Mårthen      1       
   b Mårthen      1        
    
1/3   Sigfredh Mattzon [Sigfrids]      1/3   Sigfredh Mattzon h Maria [Sigfrids]     
   h Maria      s Åke d Anna      1   1    
   s Åke        
   d Anna     1     
    
3/4   Brita Enkia [Hannus]      3/4   Carl Simonsson h Anna [Hannus]     
   d Carll Simonsson      1         s m Brita     1    
    
3/4   Mattz Bertilsson [Bertils]      3/4   Mattz Bertilsson m Anna [Bertils]     
   m Anna      b Jacob p Brijta      1   1    
   b Jacob      1        
   p Brita Hansdr       
   upp
1/4   Anders Håkanson [Håkus]      1/4   Anders Håkanson h Anna [Håkus]     
   h Anna      st m Brita     1    
   st m Brita     1     
    
1/4   Hans Thomasson [Präst]      1/4   Hans Thomasson h Maria [Präst]     
   h Maria      b Thomas      1       
   b Thomas      1        
    
    
    
OXGANGAR     OXGANGAR    
1/2   Anders Mattzon [Abrams]      1/2   Anders Mattzon h Malin [Abrams]     
   h Malin      d Abraham s Michel      2       
   s Michill        
   d Abraham Michelss      2        
    
1/2   Erich Mattzon [Ryssas]      1/2   Erich Mattzon h Margeta [Ryssas]     
   h Margeta      d Brijta d Anna     2    
   d Brita     1     
   upp
    
1/2   Grell Mattsson [Fusius]      1/2   Grel Mattsson h Walborg [Fusius]     
   h Walborg         s Erich      1       
    
1/2   Michell Abramsson [Antus]      1/2   Michel Abramson h Kirstin [Antus]     
   h Kirstin         d Johan Göstasson      1       
    
    
    
1/3   Simon Hinderson [Skeppars]      1/3   Simon Hinderson h Anna [Skeppars]     
   h Anna      s Samuel      1       
   s Samuel      1        
    
1/2   Erich Erichsson [Nissus]      1/2   Erich Erichsson h Helga [Nissus]     
   h Helga      b Nilss      1       
   b Nilss        
   s Karin     1     
    
1   Sigfredh Anderson [Sigfrids]      1   Sigfredh Anderson d Barbru [Sigfrids]   1      1     
   d Walborg      s Anders      1      upp
   s Anders        
   s Hendrich      1        
    
1/2   Isaak Mattzon [Skratars]      1/2   Isaah Mattzon h Anna [Skratars]     
   h Anna        
    
LOTLAX     LÅTHLAX    
1   Erich Sigfersson [Norken]      1   Johan Hindersson h Kirstin [Norken]     
   m Johan         s Michel h Brijta      1   1    
   h Kirstin       
   m Michil        
   h Brita     1     
    
1/2   Mårthen Hansson [Slögs]      1/2   Mårthen Hansson h Helga [Slögs]     
   h Helga      1(!)     s Margeta s Maria     2    
   s Margeta     1     
    
1/2   Anders Josephson [Slögs]      1/2   Anders Josephson h Kirstin [Slögs]     
   d Kirstin        p Lijsa Johansdåtter     1     
   d Johan Johanson         s m Margeta     1   upp
   s m Margeta     1     
    
11/4   Johan Mattzon [Blusi]      11/4   Johan Mattzon h Beata [Blusi]     
   h Beata      p Karin Philipzdr     1     
   b m Carll         p Maria Erssdr     1    
   h Maria       
   p Karin Philipzdr       
   p Maria Erichzdr     1     
    
1   Samuel Larsson [Lassus]      1   Samuel Larsson b s Samuel [Lassus]     
   b s Samuel         h Helga p Brijta Larsdr     2     
   h Helga        b s Mattz      1       
   p Brita Larsdr     1     
    
3/4   Eskill Johansson [Helsing]      3/4   Eskill Johansson s Gertru [Helsing]     
   s Gertru        s Brijta     1    
   s Beata       
    
   Inh Mattz Johansson         Inh Karin Simonsson     1     
   h Karin     1      1   upp
    
1   Mårthen Andersson [Kullas]      1   Mårthen Andersson h Brijta [Kullas]     
   h Brita      s Lijsa     1    
   s Lijsa       
   d Mattz Mårtzon      1        
    
   Inh Brita Bertilsdr     1     
    
1   Anna Enckia [Ohls]      1      1   Anna Enckia [Ohls]       
    
3/4   Joseph Josephsson [Skata]      3/4   Joseph Josephsson h Karin [Skata]     
   h Karin      s Walborg s Mattz      1   1    
   s Walborg       
   s Mattz      1        
    
1   Johan Mattzson [Backull]      1   Johan Mattzson s Elias [Backull]   1     
   s Elias         h Walborg d Ingredh     2     
   h Walborg        d Margeta     1    
   d Ingredh       
   d Lijsa     1    upp
    
1/4   Anders Philipsson [Snickars]      1/4   Anders Philipsson h Karin [Snickars]       
   h Karin        
    
1/2   Markus Simonsson [Åkers]      1/2   Markus Simonsson [Åkers]     
   h Margeta      h Margeta d Daniel Ohlss   1   1       
   d Daniel Ohlsson      1        
    
3/4   Mårthen Ohlsson [Klafvus]      3/4   Mårthen Ohlsson h Maria [Klafvus]     
   h Maria      s Anders h Anna      1   1     
   s Anders         s Kirstin     1    
   h Anna       
   p Anna Hendersdr     1     
    
3/4   Simon Simonsson [Huggar]      3/4   Simon Simonsson h Maria [Huggar]       
   h Maria        
    
1   Gabriel Krook      1   Gabriel Gabrielsson h Helga [Krooks]     
   h Helga      s Mattz h Giertru      1   1     
   s Mattz         s Gabriel s Biata      1   1   upp
   h Gertru       
   s Gabriel        
   st s Beata Matzdr     1     
    
2/3   Åke Olofzon [Rännars]      2/3   Åke Olofzon h Walborg [Rännars]       
   h Walborg        
    
PALVIS     PALVIS    
3/4   Anders Larsson [Ströms]      3/4   Anders Larsson h Margeta [Ströms]       
   h Margeta        
    
1/2   Jacob Mattzons Syster [Ers]     1/2   Jacob Mattzons Syster Helga [Ers]       
   Helga     1     
    
3/4   Erich Jacobsson [Skåtar]      3/4   Mårthen Ersson h Lijsa [Skåtar]     
   h Brita      b Lars b Mattz        
   s Mårthen         p Karin Åkisdr     1    
   s Lars        
   s Mattz        
   d Walborg        1/4   Johan Larsson h Brijta [Pet]      upp
   p Karin Åkisdr     1     
    
11/4   Erich Larsson [Lassus]      11/4   Erich Larsson b Mårthen [Lassus]     
   h Kirstin      h Margeta s Barbru   1      1    
   b Mårthen        
   h Margeta       
   s Barbru     1     
    
1/4   Johan Larsson [Pet]     
   h Brita        
    
1   Esaias Larsson [Yrjas]      1   Esaias Larsson h Brijta [Yrjas]     
   h Brita      s Margeta     1    
   h Margeta     1     
    
1   Helga Enkia [Knuts]      1      1   Helga Enkia b s Michel [Knuts]   1   1       
    
   inh Walb Erichzdr     1      inh Walborg Erssdåtter     1    
    
KERKLAX     KERKLAX   upp
1   Michill Öhling      1   Michel Mattzon h Anna [Öhling]     
   h Anna      s Mattz      1       
   s Mattz      1        
    
1   Jacob Jacobsson [Furunäs]      1   Jacob Jacobsson h Brijta [Furunäs]     
   h Brita         b s Simon      1       
    
1   Hendrich Mattzon [Bertils]      1   Hendrich Mattzon h Karin [Bertils]     
   s Karin        s Anna     1    
   s Anna     1     
    
1   Erich Pållsson [Klemets]      1   Erich Påhlsson h Biata [Klemets]       
   h Beata     
   p Anna Matzdr     1     
    
2/3   Nils Henderson [Audas]      1   Staphan Johanssons hustru [Storm]     
   m Simon         s Kirstin     1    
   h Lijsa     1     
    
1   Staphan Storm      2/3   Nils Henderson [Audas]    upp
   h Beata      d Lijsa     1    
   s Kirstin     1     
    
1   Anders Ersson [Skarper]      1   Mattz Andersson h Kirstin [Skarper]     
   s Mattz         fad Anders d Helga      1   1    
   h Kirstin       
   d Helga     1     
    
2/3   Esaias Pållson [Esars]      2/3   Esajas Påhlson h Biata [Esars]       
   h Beata     
   b h Maria     1      Inh Maria Jacobsdr (?)     1    
    
1   Erich Larsson [Lassus]      1   Erich Larsson h Cecilia [Lassus]     
   h Cicila      s Lars      1       
   s Lars      1        
    
2/3   Hans Mattzon [Stenkull]      2/3   Hans Mattzon h Karin [Stenkull]     
   h Karin      s Erich h Barbru      1   1     
   s Erich         s Brijta     1    
   h Barbru      upp
   s Brita     1     
    
1   Michill Anderson [Kull]      1   Michel Anderson s Michel [Kull]   1     
   s Michill         s Anna m Jacob h Karin   1   1   1    
   h Anna       
   m Jacob        
   h Karin     1     
    
1/2   Simon Erichson [Smeds]      1/2   Simon Ersson h Anna [Smeds]       
   h Anna        
    
1   Michill Mattz hust [Guttas]      1   Michel Mattzons Enckia [Guttas]     
   b Enkian        b E Gierttru     1     
   p Margeta Anders     1      p Margeta Anderssdr     1    
    
   Inh Walborg Sigfdr     1      Inh Walborg Sigfredzdr     1    
    
MAXMÅ BY     MAXMO BY    
1/2   Mårthen Hinderson [Kåck]      1/2   Mårthen Hinderson h Maria [Kåck]     
   h Maria      b Erich d Erich Larsson       upp
   b Erich         s Helga s Gierttru     2    
   s Helga       
   s Gertru     1     
    
1/3   Mattz Markuson [Heir]      1/3   Mattz Markusson h Walborg [Heir]     
   h Walborg      s Mattz s Erich      2       
   s Mattz      1        
    
1/4   Anders Peersson h Elsa [Herus]     
   b Peer      1        
    
2/3   Erich Mattzon [Ryssas]      2/3   Erich Mattzon h Kirstin [Ryssas]     
   h Kirstin         d Olof Mattzon      1       
    
1   Påhl Simonsson [Kagg]      1   Påhl Simonsson h Karin [Kagg]     
   h Karin      b Simon h Brijta      1   1     
   b Simon         b h Gertru     1    
   h Brita       
   b h Gertru     1   5      1   Anders Michelsson [Finne]     
     h Walborg h Karin   1    upp
1   Anders Michillsson [Finne]      p Clara Matzdr     1     
   h Walborg      d Jacob Mattzon      1       
   s Karin       
   p Clara Matzdr     1   4      1/3   Anders Michillsson s Walborg [Puss]     
     h Anna     1    
1/3   Anders Michillsson [Puss]     
   s Mattz         1/4   Anders Peersson h Brijta [Herus]     
   h Anna     1      m Elsa s Brijta     2    
    
2/3   Mattz Michilsson [Haals]      2/3   Mattz Michelsson h Margeta [Haals]     
   h Margeta      d Helga     1    
   d Helga     1     
    
11/3   Johan Ambrosj      11/3   Johan A: Westrenius    
   h Maria      d Samuel Backman    
   d Anders Mattzon         d Olåf Mattzon    
   d Oluf Mattzon         d Peer Peersson    
   d Samuel         p Helga Michelsdr      
   p Helga     1     
   upp
TEUGMO     QUIMO    
1/2   Hans Peerson      3/4   Erich Michelsson h Brijta [Rådman]     
   s Anna        b Johan b Mårthen      2       
   b Erich        
   h Kirstin     1     
    
QUIMO    
3/4   Michill Erichsson [Rådman]      1/2   Mattz Hansson h Gierttru [Borgmästars]     
   s Erich         s Brijta s Simon      1   1     
   h Brita        d Erich Peersson     1    
   s Johan        
   s Mårthen      1      5      Inh   Kirstin Simonsdott     1    
    
1/2   Mattz Hansson [Borgmästars]      1/2   Hans Peerson d (?) Jöranss   1   1       
   h Gertru     
   s Brita       
   s Anna     1     
    
BERTEBY     BERTTEBY    
3/4   Carll Mattzon [Lillkålax]      3/4   Carll Mattzon s Carl [Lillkålax]   1    upp
   s Carll      h Brita     1    
   h Brita     1     
    
1   Michill Erichsson [Storkålax]      1   Michel Ersson h Maria [Storkålax]     
   h Maria      s Mattz s Erich h Anna      2   1     
   s Mattz         d Karin     1    
   s Erich        
   h Anna     1     
    
1   Thomas Simonsson [Finnas]      1   Thomas Simonsson h Brijta [Finnas]     
   h Brijta         d Lijsa     1    
    
2/3   Mattz Erichsson [Strandas]      2/3   Michel Michelsson h Anna [Strandas]     
   h Maria      st m Maria b Johan      1   1    
   m Michill        
   h Anna     1     
    
1   Joseph Ohlsson [Ollus]      1   Joseph Ohlsson s Henrich [Ollus]   1     
   s Hendrich         d Maria      1       
   p Malin Simonsdr      upp
   p Kirstin Mårtzdr     1     
    
5/8   Thomas Simonsson [Antus]      5/8   Thomas Simonsson h Marg [Antus]     
   h Brita      s Johan      1       
   s Johan      1        
    
1/2   Mattz Mårthzon [Gåll]      1/2   Mattz Mårthensson h Kirstin [Gåll]     
   h Kirstin      b Johan b Lars        
   b Johan         s Dårdej     1    
   s Dårdj       
   m Karin     1     
    
2/3   Anders Simonsson [Jåfs]      2/3   Anders Simonsson h Maria [Jåfs]     
   h Maria      b Daniel p Walborg      1   1    
   p Walb Mårtzdr     1     
    
3/4   Gabriel Johansson [Pedars]      3/4   Gabriel Johansson h Maria [Pedars]       
   h Maria     
   s Helga     1     
   upp
5/8   Daniel Mattzon [Mattus]      5/8   Daniel Mattzon h Anna [Mattus]     
   h Anna      b Mattz h Maria b Simon      2   1    
   b Mattz        
   h Maria       
   b Carll      1        
    
1/3   Mattz Ohlsson [Svens]      1/3   Mattz Olsson h Margeta [Svens]     
   h Margeta      s Johan h Margeta      1   1     
   s Johan         s Mattz      1       
   h Margeta       
   s Mattz      1        
    
2/3   Erich Simonson [Thors]      2/3   Erich Simonson h Brijta [Thors]     
   h Brita      b Henrich p Malin Simonsson      1   1    
   b Hendrich        
   d Daniel Simonsson (?)      1        
    
1   Zacharias Erichson [Zachris]      1   Zacharias Ersson s Erich [Zachris]   1     
   s Erich         h Anna d Anna      1   1     
   s h Anna        d Walborg     1   upp
   d Anna       
   d Walborgh     1     
    
1   Mattz Mårtzon [Tåppar]      1   Mattz Mårtenss m Karin [Tåppar]     
   b Simon         b Simon      1       
   b Mårthen        
   m Karin     1     
    
1/2   Mårthen Mårtzon [Backils]      1/2   Mårthen Mårthensson [Backils]     
   h Margeta         h Margeta       
    
3/4   Esaias Ersson [Trött]      3/4   Esajas Ersson h Biata [Trött]       
   h Beata        
    
KÅFVIJÅKJ     KÅFVIJOKI    
3/4   Mattz Carlsson [Storvidd]      3/4   Mattz Carlsson h Karin [Storvidd]     
   h Karin      b s Peer p Karin Grelssdr      1   1    
   b s Peer      1        
    
1   Staphan Henderson [Bertils]      1   Staphan Hindersson h Margeta [Bertils]    upp
   h Margeta      b Isaah h Giärtrudh      1   1     
   b Isaah         b Simon      1       
   h Gertru       
   b Simon      1        
    
1   Mårthen Månsson [Månsus]      1   Mårthen Månsson h Karin [Månsus]     
   h Karin      s Mårthen h Barbru      1   1     
   s Mårthen         d Mårthen      1       
   h Barbru       
   p Anna Carlsdr     1     
     1/2   Åke Peersson Margeta [Ingå]       
1/2   Åke Peersson [Ingå]     
   h Margeta         Inh Brijta Andersdr     1    
    
CARFZOR     KARFSOR    
3/4   Mattz Michillsson [Tåss]      3/4   Mattz Michelsson s Michel [Tåss]   1     
   s Michill      h Brita     1    
   h Brita     1     
    
2/3   Erich Larsson [Håfman]      2/3   Erich Larsson s Mattz [Håfman]   1    upp
   h Dårdj      h Anna s Erich      1   1    
   s Mattz        
   h Anna       
   s Erich      1        
    
1   Simon Simonson [Kavus]      1   Simon Simonson s Gustaf [Kavus]   1     
   s Gustaf         h Margeta s Mattz      1   1     
   h Margeta        s Simon      1       
   s Simon        
   s Mattz      1        
    
3/4   Johan Bertillsson [Herr]      3/4   Johan Bertillsson h Margeta [Herr]     
   h Margeta      s Erich h Anna      1   1     
   s Erich         s Johan      1       
   s Johan      1        
    
3/4   Mattz Jacobson [Skarp]      3/4   Mattz Jacobson s Giertru (?) [Skarp]     
   h Gertru      p Karin     1    
   p Karin Johansdr     1     
   upp
    
1/2   Pell Peersson [Pärus]      1/2   Johan Peersson h Brijta [Pärus]     
   s Johan         b Mattz s Maria      1   1    
   h Brita       
   d Maria     1     
    
1   Walborg Enkia [Antus]      1      1   Walborg Enkia [Antus]       
    
1/4   Joseph Jacobsson [Håf]      1/4   Josep Jacobsson h Maria [Håf]       
   h Maria        
    
   Inh Anna Mattzdr     1      Inh Anna Mattzdr     1    
    
REKIPELDO     REKIPELDO    
1   Helga Enkia [Pet]      1      1   Helga Enkia [Pet]       
    
11/4   Isaah Jacobsson [Jåfs]      11/4   Isaah Jacobsson s Michel [Jåfs]   1     
   s Michill         s Margeta s Jacob      1   1     
   s Margeta        b s Johan      1       
   s Jacob      1       upp
    
1   Hendrich Jöransson [Smeds]      1   Hendrich Jöransson s Mårth [Smeds]   1     
   s Mårthen         h Gierttrudh     1     
   h Gertru        s Thomas s Johan      2       
   s Thomas        
   d Maria     1     
    
1   Jacob Hendersson [Lillkarhu]      1   Jacob Hendersson h Walborg [Lillkarhu]     
   h Walborg         s Walborg     1    
    
1   Sigfredh Bertillson [Storkarhu]      1   Sigfredh Bertillson h Maria [Storkarhu]     
   h Anna      h Brijta s Biata     2     
   s Brita     d Matz Henderson      1       
   s Beata    
   d Matz Henderson      1        
    
1   Jacob Hansson [Simons]      1   Jacob Hansson s Mattz [Simons]   1     
   h Walborg      h Anna s Simon   1   1       
   s Mattz        
   s Simon      1       upp
    
1   Michill Hendersson [Omars]      1   Michel Hindersson h Anna [Omars]       
   h Anna     
   d Jacob Josepson      1        
    
1   Johan Mårtzon [Klemets]      1   Johan Mårthensson [Klemets]     
   h Gertru      h Gerttru b h Kirstin   1      1     
   b h Kirstin        s Malin     1    
   s Maria     1     
    
1   Anders Michillsson [Israels]      1   Anders Michillsson h Margeta [Israels]     
   h Brita      d Mattz Mattzon s Marg      1   1    
   s Margeta       
   b s Mattz Matzson      1        
    
1   Johan Mattzon [Josskarhu]      1   Johan Mattzon s Peer [Josskarhu]   1     
   s Peer         h Margeta s Samuel      1   1     
   h Margeta        h Lijsa s Mattz      1   1    
   s Samuel        
   h Lijsa     1    upp
    
11/6   Erich Hansson [Wäst]      11/6   Erich Hansson h Brijta [Wäst]     
   h Brita      m Sigfredh h Lijsa      1   1    
   m Sigfredh        
   d Lijsa     1     
    
1   Anders Israelsson [Korfwolain]      1   Anders Israelsson [Korfwolain]     
   s Mattz         s Mattz h Anna      1   1     
   h Anna        d Anna     1    
   d Anna     1     
    
1   Johan Mårtzon [Bengs]      1   Johan Mårthenson [Bengs]     
   h Lijsa      h Lijsa s Sigfredh   1     
   s Sigfredh         h Margeta s Mårth      1   1    
   h Margeta       
   s Mårthen      1        
    
1   Margetha Enckia [Långs]      1      1   Margeta Enckia [Långs]       
    
5/6   Bertill Hansson [Kastus]      5/6   Bertill Hansson h Maria [Kastus]   1    upp
   h Maria      m Jacob h Margeta      1   1    
   m Jacob        
   h Margeta     1     
    
1   Mattz Pålsson [Ehrs]      1   Mattz Påhlsson h Margeta [Ehrs]     
   h Margeta      b Bertil      1       
   b Bertil        
   b Erich       
    
2/3   Simon Hansson [Bjons]      2/3   Simon Hansson h Lijsa [Bjons]     
   h Lijsa      s Sigfredh s Peer      2       
   s Sigfredh        
   s Peer      1        
    
2/3   Erich Abrahamsson [Pörnull]      Erich Abrahamsson h Brijta [Pörnull]     
   h Brita      p Maria     1    
   p Maria Mihilsdr     1     
    
   Inh Maria Andersdr     1      Inh Maria Andersdr     1    
   Karin Jacobzdr     1      Karin Jacobzdr     1   upp
   Inh Mattz Mårthensson     1     
    
   Sal H:r Gustafz Enk    
   Abluna     
   d Peer Abramsson        
   p Brita Carlsdr       
   d Johan Peersson      1        
    
   Klåckarn Gustaf     
   h Kirstin        
    
   Sochnskrif:n Hans Andersson     
   h Kirstin        
    
   H:r Rivelius säger sig reesa    
   heedan    
    
   Samuel Wernberg ...    
   kring saken (?) f ...    
   upp
JÖRALA     JÖRALA    
1   Mattz Hansson [Hertull]      1   Mattz Hansson h Brijta [Hertull]     
   h Brita         s Hans      1       
   d Matz Henderson        
     1   Lars Mårthensson [Jåfs]     
1   Lars Mårtzon [Jåfs]      h Brijta     
   h Brita      m Lars        
   m Lars         d Walborg     1    
   d Walborg     1     
     1   Gabriel Jacobsson [Jacobs]     
1   Gabriel Jacobsson [Jacobs]      s Mattz        
   s Mattz         h Biata (!)     1     
   h Beata (!)        s Johan        
   d Margeta        d Margeta     1    
   d Brita     1     
     11/2   Johan Mattzson [Hertull]     
11/2   Johan Mattzson [Hertull]      h Brijta     
   h Brita      s Mattz        
   s Mattz         h Margeta     1     
   h Margeta        m Anders       upp
   m Anders         h Maria     1     
   h Maria     1      d Thomas Simonsson      1       
    
1   Thomas Jöranson [Nickull]      1   Thomas Jöranson [Nickull]     
   h Margeta      m Mattz        
   m Mattz         h Brita     1    
   h Brita     1     
     1   Erich Andersson [Heinull]     
1   Erich Andersson [Heinull]      h Karin     
   h Karin      s Anders        
   s Anders         s d Anna     1    
   s d Anna     1     
     1   Johan Hendersson [Kattill]     
1   Johan Henderson [Kattill]      s Hendrich        
   s Hendrich         h Maria     1     
   b e (!) Walborg        b e (!) Walborg     1     
   d Lijsa     1      d Lijsa     1    
    
1   Hendrich Sigfersson      1   Öde    
   h Gertru       upp
    
ANDIALA     ANDILA    
1   Staphan Peerson [Hirsal]      1   Staphan Peersson [Hirsal]     
   h Maria      h Maria       
   s Margeta     1     
     1   Thomas Michelsson [Hertus]     
1   Thomas Michillsson [Hertus]      h Walborg     
   h Walborg      f s s Lars And        
   f s s Lars Andersson         s Brijta     1    
   s Brita       
     5      1   Michel Mattzon [Mannil]     
1   Michell Mattzon [Mannil]      h Anna     
   h Anna      s Elias s Mattz (!)      2       
   s Margeta       
   s s Elias Matzon      1      4      11/4   Mattz Michelsson [Nyby]     
     h Karin     
11/4   Mattz Michillson [Nyby]      d Mattz Christersson        
   h Karin      d Carll Carllsson        
   s s Mattz Christersson         p Barbru Jöransdr     1    
   s s Carll Carllsson       upp
   p Barbru Jöransdr        3/4   Simon Thomason [Grannas]     
   p Margeta Jöransdr     1      h Brijta     
     b m Abraham        
3/4   Simon Thomason [Grannas]      h Anna     1     
   h Brita      p Margeta Jöransdr     1     
   b m Abraham         d Jacob Simonsson      1       
   h Anna     1     
     1/2   Johan Jacobson [Antill]     
1   Johan Jacobson [Antill]      h Barbru       
   h Barbru        
     11/4   Mårthen Ruuth     
11/4   Mårthen Ruuth      h Margeta     
   h Margeta      s Henrich        
   s Hendrich         h Lijsa d Barbru (?)     1     
   h Lijsa        d Anders Ersson        
   d Anders Matzon         p Margeta Michelsdr     1     
   p Margeta Michelsdr     1      p Margeta Sigfredzdr     1    
    
     Jacob Jacobsson Löössdrifuare    
     ifrån Lillekyrå och Sarenpä   upp
    
     H:r Johan Rivell    
     dito pro 1688    
     h Anna      
    
     Sochnskrif:ren Hans Andersson     
     h Kirstin       
    
     Pastor Hr Mårthen Gallus    
     h Maria Burman    
     d Mårth Jacobsson    
     d Mårthen Mattzon    
     p Karin Olssdr    
     p Anna Johansdr    
     p Helga Mårthensdr      
    
     På Präst tårpet     
     Peer Abrahamsson     
     h Brijta      
   upp
     Klåckarn Gustaf     
     h Kirstin       
    
LOMBY     LOMBY    
1   Mårthen Mattzon [Kaustinen]      1   Mårthen Mattzon s Staphan [Kaustinen]   1     
   s h Anna      h Anna     1    
   s Johan        
   s Mattz        
   p Margeta Matzdr       
   s Staphan      1        
    
1   Staphan Mårtzon [Rasmus]      1   Staphan Mårtensson [Rasmus]   1     
   h Anna      h Brijta b Erich   1     
   b Erich         p Brijta     1    
   p Brita Matzdr     1     
    
1   Mårthen Bengtzon [Ohlis]      1   Mårthen Bengzon h Brijta [Ohlis]       
   h Brita     
   s Brita     1     
   upp
1   Lijsa Enkia [Ingå]      1   Lijsa Enkia s Brijta [Ingå]   1      1    
   s Brita     1     
    
1   Anders Hanson [Jäppil]      1   Anders Hanson h Lijsa [Jäppil]       
   h Lijsa        
     1   Johan Bengzon h Karin [Nissil]       
1   Johan Bengtsson [Nissil]     
   h Karin         Inh Maria Simonsdotter     1    
   E Maria        Inh Brijta Erssåtter     1    
    
1   Anders Bertillson [Knuts]      1   Anders Bertillson h Brijta [Knuts]     
   h Brita      s Bertil s Johan        
   s Bertill         d Brita     1    
   s Johan        
   d Brita     1     
    
1   Anders Sigfersson [Kylkinen]      1   Anders Sigfersson s Johan [Kylkinen]   1     
   s Johan         h Brijta s Mårthen      1   1     
   h Brita        h Margeta p Maria     2    
   d Margeta      upp
   s Mårthen        
   p Maria Hansdr     1     
    
1   Fend Axels d [Skrivars]     1   Axel Fendrichz dotter [Skrivars]     
   Maria      d Mattz Mattzon        
   d Mattz Mårtzon         h Maria     1     
   p Maria Erichzdr     1      p Brijta Bengzdr     1    
    
1   Mårthen Erichsson [Thors]      1   Mårthen Ersson s Michel [Thors]   1     
   s Michill         h Brijta s Mattz      1   1     
   h Kirstin        s Anders s Hans     2(!)    
   s Anders        
   s Hans      1        
    
1   Mårthen Johanson [Budd]      1   Mårthen Johanson h Anna [Budd]   1     
   h Anna      m Johan h Brijta      1   1     
   d Brita     1      d Maria     1    
    
1   Thomas Hansson [Kulp]      1   Thomas Hansson h Karin [Kulp]       
   h Karin    upp
   p Margeta Matzdr     1     
    
11/4   Erich Markusson [Martois]      11/4   Erich Markusson h Marg [Martois]     
   h Margeta      st m Maria b Samuel      1   1     
   st m Maria        b Mårthen      1       
   b Samuel      1        
    
   inh Malin Johansdr     1      inh Beata (?) Johansdåtter     1    
    
BERGBY     BERGBY    
11/4   Oluf Jacobson [Jussil]      11/4   Oluf Jacobson h Lijsa [Jussil]     
   h Lijsa      d Mårthen Matzon     1    
   d Mårthen Matzon     1     
    
1   Isaah Henderson [Kjötar]      1   Isaah Hinderson h Brijta [Kjötar]     
   h Brita (!)      s Michill      1       
   s Michill      1        
    
1   Peer Henderson [Ollil]      1   Peer Henderson h Brijta [Ollil]     
   h Brita      s Henrich h Karin      1   1   upp
   s Hendrich        
   h Karin     1     
    
1   Michell Simonsson [Smeds]      1   Michel Simonsson s Simon [Smeds]   1     
   s Simon         h Maria     1    
   h Maria     1     
    
11/4   Anders Jacobsson [Kjerp]      11/4   Anders Jacobsson h Marg [Kjerp]     
   h Margeta      s Bertil s Mårthen        
   s Bertill         p Margeta Mattzdr     1    
   s Mårthen      1        
    
1   Hendrich Påls hustru [Talus]     1   Hendrich Påhlssons hustru [Talus]       
   man rest till Stockh:    
   tagit tienst wed Gardj.        
    
1   Mattz Michelsson [Jåpers]      1   Mattz Michelsson h Giertru [Jåpers]     
   h Gertru      b Michill      1       
   b Michill      1        
     1   Hendrich Jönsson h Maria [Kånsti]      upp
1   Hendrich Jönsson [Kånsti]     
   h Maria         Inh Nils Smedh (?) h Brita      
    
KÅSKEBY     KÅSKEBY    
11/2   Hans Simonson [Dalkars]      11/2   Hans Simonson h Marget [Dalkars]     
   h Margeta      b Åke s Maria p Maria      1   2    
   s Maria       
   p Maria Matzdr       
   d Peer Anderson      1        
    
3/4   Erich Michelsson [Bengs]      3/4   Erich Michelsson h Anna [Bengs]     
   h Anna      s Karin     1    
   s Karin     1     
    
1   Isaak Samuelsson [Kamis]      1   Isach Samuelsson h Sara [Kamis]     
   h Zara      s Samuel      1       
   s Samuel        
       
1   Simon Brusison [Klemets?]      1   Simon Brusison h Brita [Klemets?]     
   h Brita      b s Anders p (?) Margeta      1   1   upp
   p Margeta Sigfdr     1     
    
2/3   Åke Johansson [Grobbils]      2/3   Åke Johansson h Brijta [Grobbils]     
   h Brita      s Johan d Mårth Mattz        
   s Johan         p Lijsa Hanssdotter     1    
   d Mårthen Matzon      1        
    
5/8   Simon Thomason [Knubb]      5/8   Simon Thomason h Lijsa [Knubb]       
   h Lijsa        
    
5/8   Michill Erichsson [Knubb]      5/8   Michill Ersson h Giertru [Knubb]       
   h Gertru        
    
1   Jacob Mattzon [Råndman?]      1   Jacob Mattzon h Karin [Råndman?]     
   h Karin      d Påhl Peerson      1       
   d Påhl Peerson      1        
    
1   Peer Erichsson [Nikus]      1   Peer Ersson s Michel [Nikus]   1     
   s Michill         h Brijta st m Sara Hansdr     2    
   h Brita     1    upp
    
1   Johan Erichsson [Kråka]      1   Johan Ersson h Margeta [Kråka]     
   h Margeta      p Lijsa Matzdr     1    
   p Lijsa Matzdr       
   b h Maria     1     
   Inh Peer Bertillsson      1        
    
1/2   Mattz Jacobsson [Knäck]      1/2   Mattz Jacobsson s Erich [Knäck]   1     
   s Erich         h Karin s Henrich      1   1    
   h Karin       
   s Hendrich      1        
    
1   Peer Mattzon [Storknäck]      1   Peer Mattzon h Anna [Storknäck]     
   h Anna      d Peer Simonsson h Anna      1   1    
   d Peer Simonson        
   p Anna Matzdr     1     
    
MEMOS     MEMÅSBY    
1   Sven Grelson [Grims]      1   Swän Grelsson m Marg [Grims]     
   b Mattz         b Mattz s Karin      1   1   upp
   h Margeta       
   m s Karin     1     
    
1   Michill Mattzon [Grims]      1   Michel Mattzon h Anna [Grims]       
   h Anna        
    
1   Gabriel Gabrilsson [Karjalain]      1   Gabriel Gabriels h Barbru [Karjalain]     
   h Barbru      d Michill Jacobsson        
   d Michill Jacobsson         s Margeta     1    
   s Margeta     1     
    
1   Erich Anderson [Kroks]      1   Erich Anderson h Karin [Kroks]       
   h Karin        
    
1   Dårdj Enkia [Jufvas]      1      1   Dårdej Enkia s Erich [Jufvas]       
    
11/4   Michill Peerson [Miemois]      11/4   Michel Peerson h Lijsa [Miemois]     
   h Lijsa      b Carl h Maria      1   1    
   s Sophia     1     
   upp
1   Peer Thomasson [Tun]      1   Peer Tuun s Matz     
   h Margeta      h Maria s Thomas      1   1     
   s Mattz         d Maria d Michell      1   1    
   h Maria       
   s Thomas        
   d Margeta     1     
    
1   Maria Enckia [Grannas]      1   Maria Enckia s Simon [Grannas]   1     
   d Margeta        d Margeta d Anna     2     
   d Anna        d Lijsa     1    
   d Lijsa     1     
    
1   Jacob Abramson [Juvas]      1   Jacob Abramson h Karin [Juvas]     
   h Karin      s Thomas h Margeta      1   1     
   s Thomas         b Isach d Giertru      1   1     
   h Margeta       
   b Isaah        
   d Gertrudh     1     
    
   inh Mårthen skreddar         inh Mårthen skräddare       upp
   h Sophia     1      h Sophia     1    
    
MÄKIPÄÄ     MÄKIPÄ    
1   Abraham Mattzon [Murkais]      1   Abraham Mattzon [Murkais]     
   h Maria      h Maria s Mattz   1     
   s Mattz         s Isach h Margeta      1   1     
   s Isaak         d Karin p Lijsa Ersdr     2     
   d Karin       
   p Lijsa       
   p Maria Josepzdr     1     
    
1   Mattz Hendersson [Sepp]      1      1   Mattz Hindersson h Maria [Sepp]       
   h Maria     
    
11/6   Hendrich Johansson [Grägg]      11/6   Hendrich Johansson h Giärtru [Grägg]     
   h Gertrudh      s Joseph h Giertru      1   1    
   m Johan        
   h Maria       
   sw Joseph        
   h Gertrudh     1    upp
    
1   Bertill Andersson [Antolis]      1   Bertill Andersson s And [Antolis]   1     
   s Anders         h Karin s Isach      1   1     
   h Karin        s Samuel s Mattz     2    
   s Isaah        
   s Samuel        
   d Karin     1     
    
3/4   Johan Danielson [Olis]      3/4   Johan Danielson h Anna [Olis]     
   h Anna         s Mattz      1       
    
1/2   Michill Mattzon [Lillånd]      1/2   Michel Mattzon h Karin [Lillånd]     
   h Karin      s Mårthen p Marja      1   1    
   s Mårthen      1        
    
1/2   Michill Thomasson [Lånd]      1/2   Michel Thomasson h Margeta [Lånd]     
   h Margeta         s Mattz      1       
    
11/2   Simon Bengtsson [Vöråborg]      1   Hans Tadmans s Erich [Vöråborg]     
   hust Rachell      s Simon h Rachel      1   1    upp
   s Erich         s Brijta     1    
   s Brita     1     
     Inh Anna Staphansdr     1     
   Inh Anna Staphansdr     1      s Kirstin     1    
    
RÖKIÖ     RÖKIÖ    
1/4   Erich Hansson [Pytar]      1/4   Erich Hansson s Thomas [Pytar]     
   h Walborg      d Karin     1    
   s Thomas        
   d Karin     1     
    
1   Erich Michillsson [Kullas]      1   Erich Michelsson h Maria [Kullas]     
   h Maria      d Erich Larsson p Biata      1   1    
   d Erich Larsson        
   s Margeta     1     
    
3/4   Erich Henderson [Rex]      3/4   Erich Henderson h Barbru [Rex]     
   h Barbru      p Lijsa     1    
   st s Lijsa Grelsdr     1     
   upp
5/6   Anders Hanson [Antus]      5/6   Anders Hanson h Kirstin [Antus]     
   h Kirstin      s Michel d Maria      1   1     
   s Michill         p Giertru     1    
   d Maria     1     
    
1   Lars Mattson [Höijer]      1   Lars Mattson h Maria [Höijer]       
   h Maria     
   p Gertru Andersdr     1     
    
1   Mårthen Matzon [Knuts]      1   Mårthen Matzon s Helga [Knuts]     
   s Helga        s s Mattz p Anna Hind      1   1    
   s s Mattz      1        
    
1   Lars Michillson [Brams]      1/2   Lars Michellss h Marja [Brams]       
   h Margeta     
   p Maria Johansdr     1     
    
1   Simon Simonson [Smårus]      1   Simon Simonson [Smårus]     
   h Walborg      h Walborg b Thomas   1     
   b Thomas         p Maria Larsdr     1   upp
   p Maria Larsdr     1     
    
1   Anders Erichzsson      1   H Gustafz Enkia     
   ... ... ... (?)      §      d Johan Peersson        
   p Brita Sigfersdr        d Johan Johansson        
   p Karin Mattzdr     1      p Karin Mattzdr     1    
    
1   Anders Thomass [Antbrams]      1   Anders Thomass [Antbrams]     
   h Malin      h Malin s Simon   1   1       
   s Simon      1        
    
1   Simon Mårtzon [Bagg]      1   Simon Mårthensson [Bagg]     
   h Gertru      h Giertru s Mattz   1   1       
   s Mattz        
       
11/6   Jacob Andersson [Påhls]      11/6   Jacob Andersson [Påhls]     
   h Anna      h Anna sw Casper   1     
   s[w] Casper         h Karin s Maria     2    
   h Karin       
   s Maria     1    upp
    
3/4   Erich Mattzon [Svens]      3/4   Erich Mattzon h Lijsa [Svens]     
   h Lijsa      st m Karin s Marg     2    
   m Karin     1     
    
1/2   Hindrich Mårtzon [Klärck]      1/2   Hindrich Mårthenss h Lijsa [Klärck]       
   h Lijsa        
    
11/2   Åke Erichsson [Nygård]      11/2   Åke Ersson h Beata [Nygård]     
   h Beata      s Mattz h Maria      1   1     
   s Mattz         p Anna Thomassdr     1    
   h Maria       
   s Lijsa        11/2   H Christierns Enka     
   p Anna     1      d Anders Larsson        
     d Mårthen Nilsson        
11/2   Sal Hr Christ Enk      d Mårthen Michelsson        
   d Anders Larsson         d Simon Simonsson        
   d Mårthen Nilsson         p Walb: Clemsdr     1    
   d Mattz Persson        
   p Walb: Clemsdr     1      H Peer Gammall   upp
     d Mattz Hindersson    
   Hr Peer Gammal      p Rachel Ohlsdr      
   d Simon Matzon         Inh Dårdj Erichzdr     1    
   p Rachel Ohlsdr       
   Inh Dårdj Erichzdr        Margeta Simonsdr     1     
   Margeta Simonsdr     1      s Anna      
    
LÅLAX     LÅLAX    
1   Lars Andersson [Jåfs]      1   Lars Andersson s Johan [Jåfs]   1     
   s Johan         h Lijsa s Anders   1   1       
   h Lijsa       
   s Anders      1        
    
1/2   Mårten Hindersson [Jåssis]      1/2   Mårten Hindersson h Brijta [Jåssis]     
   h Brita      d Gertru     1    
   d Gertru     1     
    
1   Hindrich Simonson [Ollus]      1   Hindrich Simonson h Giert [Ollus]       
   h Gertru        
   upp
11/4   Hendrich Hanson [Måsa]      11/4   Hendrich Hanson h Walb [Måsa]     
   h Walborg      s Mattz h Kirstin      1   1    
   m Mattz        
   h Kirstin     1     
    
1   Jacob Mattzon [Bredfors]      1   Jacob Mattzon h Karin [Bredfors]     
   h Karin      s Margeta s Mattz      1   1    
   s Margeta     1     
    
1   Thomas Mårtzon [Enges]      1   Thomas Mårthensson [Enges]     
   h Walborg      h Walborg s Samuel   1   1       
   s Samuel      1        
    
1   Mattz Dunck      1   Mattz Dunck h Karin     
   h Karin      s Brita     1    
   d Johan Gustafson        
   s Brita     1     
    
1/2   Hendrich Hendrichs hust [Helsing]      1      1/2   Brijta Erssdr [Helsing]       
   upp
1   Mårthen Ohlson [Haga]      1   Mårthen Olsson h Karin [Haga]       
   h Karin        
   ... ... (?)    
   Inh Daniel skreddar      1         Inh Daniel skräddare      
    
TUKOR     TUKUR    
1   Lars Erichson [Brors]      1   Lars Ersson h Lijsa [Brors]     
   h Lijsa      d Johan Hanss        
   p Walborg        p Walborg     1    
   d Johan Hanss      1        
    
1   Erich Sigfersson [Åkers]      1   Erich Sigfredzon h Maria [Åkers]     
   h Maria      b Mattz s Biata      1   1    
   b Mattz        
   s Beata     1     
    
1   Mattz Bertillsson [Skått]      1   Mattz Bertillsson h Maria [Skått]     
   h Maria      s Erich h Maria      1   1     
   s Erich         s Simon      1       
   h Maria      upp
   s Simon      1        
    
11/12   Simon Andersson [Sväls (+ Kåck?)]      11/12   Simon Andersson h Walborg [Sväls (+ Kåck?)]     
   h Walborg      d Karin d Mattz Abrahamss      1   1     
   d Karin     1      h Maria     1    
    
3/4   Hendrich Hansson [Back]      3/4   Hendrich Hansson h Sophia [Back]     
   h Sophia      s Abraham h Anna      1   1    
   s Abraham      1        
    
3/4   Mattz Henderson [Rex]      3/4   Mattz Hendersson m Kirstin [Rex]       
   m Kirstin        
    
1   Hans Abrahamson [Ehrs]      1   Hans Abrahamson h Maria [Ehrs]     
   h Maria      s Mattz h Walborg p Anna      1   2    
   b Mattz        
   h Maria       
   s Mattz        
   p Anna Matzdr       
   d Margeta     1    upp
    
1   Mattz Brusiuson [Jåfs]      1   Mattz Ambrusius h Brijta [Jåfs]     
   h Brita      s Simon s Jacob        
   s Simon         st m Giertru     1    
   s Jacob        
   st m Gertru     1     
    
1   Michel Hansson [Grind]      1   Michel Hansson h Anna [Grind]     
   h Anna      st m Barbru     1    
   st m Barbru       
         
1/4   Anders Carllsson [Jont]      1/4   Anders Carlsson h Biata [Jont]     
   h Brita      s Anders s Mårthen      2       
   s Anders      1        
    
3/4   Peer Andersson [Finne]      3/4   Peer Andersson st m Karin [Finne]     
   st m Karin      b Mattz      1       
   b Mattz      1        
    
Således effter föregående lyssning weedh 40 mk plicht att ingen bårtdålt, å skiähl och samwete wätterlig som der 3 mk Erläggia kan betygas medh egen henders underskrifft och Sochnens Sigill     Således effter föregående lyssning weedh 40 mk plicht att ingen bårtdålt, å skiähl och samwete wätterlig som der 3 mk Erläggia kan betygas medh egen henders underskrifft och Sochnens Sigill   upp
Jacob Simonsson Peer Tuun Mårthen Kaustin     Jacob Simonsson Peer Tuun Mårthen Kaustin    
Anders Israelsson Michell Andersson Erich Carlsson     Anders Israelsson Michell Andersson Erich Carlsson    
Hendrich Johansson Michill Erichsson     Hendrich Johansson Michill Erichsson    
Under rådslaget (?) är ingen Pastor.     Under rådslaget (?) är ingen Pastor.    
Mårthen Ruuth Lendzman     Mårthen Ruuth Lendzman    
Hans Andersson Sochnskrifv     Hans Andersson Sochnskrifv    
Protocollet medh trogen flijt handhafft betyga     Protocollet medh trogen flijt handhafft betyga    
H Kalm Joh. Thomason     H Kalm Joh. Thomason    

Upptecknade av Joakim Förars.