några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
ÅRAWAIZ  KARFWAT  KAIDSÅR  OXKANGER  LOTELAX  PALWIS  KIÄRCKLAX  WÄSTERMAXMO  ÖSTERMAXMO  TUMO  QWIMO  BERTTEBY  KÅFWIOCKJ  KARFFSÅR  REKEPELDO  JÖRELA  ANDIALA  LOMBY  BERGBY  KÅSKEBY  MIEMOISBY  MÄKIPÄ  RÖCKÖ  LÅLAX  TUCKUR  KIMO 
Quarntuls Mantals Längd aff Wöro Sochn    
Pro An:o 1657      Bonde   Hustru   Son   Dotter   Mågh   Son hust   Dreng   Pigha   Inhyses   Kneht   Kneht hust     
    
ÅRAWAIZ    
   Carll Carllsson [Carls]   1   1      1     
   Jacob Matzsson [Ropar]   1        
   Hans Hansson [Daalbonde]   1        
   Johan Simonsson [Seiplax]   1   1            1     
   Mårten Jönsson [Mårtens]   1     
   Simon Michellsson [Bertils]   1   1        
   Knut Knutsson [Knuters]   1   1        
   Jacob Jacobsson [Jacobs]       
   Matz Simonsson [Simons]   1        
   Johan Andersson [Thors]   1        
   Matz Bertilsson [Wäst]   1   1         1     
   Erich Mårthensson [Erckilä]   1   1        
   Joseph Larsson [Ruths]   1     
   Mårthen Eskillsson [Eskils]        
   Matz Jönsson [Betlehem]   1     
   Thomas Staffansson      upp
   h: Sisillas dotter       
   h: Barbroo     1     
    
KARFWAT    
   Mårthen Hindersson [Ulvis]   1        
   Lars Michelsson [Lassus]   1   1        
   Peer Matzsson [Pet]   1   1        
   Anders Jönsson [Rännar]   1        
   Åcke Ollsson [Eurs]   1     
   Simon Matzsson [Kåck]   1     
   Anna och Malin       
    
KAIDSÅR    
   Joseph Markusson [Heikius]   1     
   Lars Ersson [Finnas]   1     
   Siffredh Matzson [Sigfrids]   1     
   Hans Tomesson [Hannus]   1     
   Hindrich Ersson [Kejsar]   1   1      1     
   Jacob Larsson [Bertils]        
   Håkan Jacobsson [Håkus + Präst]       upp
    
OXKANGER    
   Matz Abrahamsson [Abrams]   1        
   Erich Matzsson [Ryssas]         1     
   Hans Matzsson [Fusius]        
   Anders Mårthensson [Antus]      1     
   Matz Erichzsson [Skeppars]       
   Oloff Simonsson [Skratars]        
   Nils Isacksson [Nissus]      1        
   Siffredh Matzsson     1     
   h Walborg    
    
LOTELAX    
   Erich Sigfredsson [Norken]   1   1           
   Hans Hansson [Slögs]   1     
   Esaias Hansson [Slögs]      1        
   Matz Eskillsson [Blusi]   1   1        
   Samuell Larsson [Lassus]   1   1        
   Anders Matzsson [Kullas]   1        
   Erich Simonsson [Ohls]   1    upp
   Joseph Ollsson [Skata]   1     
   Phillip Ollsson [Snickars]   1     
   Johan Matzsson [Backull]   1     
   Joen Joensson [Rännars]   1        
   Simon Simonsson [Klafvus]         1     
   Gabriell Gabrielsson [Krook]        
   Jacob Matzsson [Huggar]        1        
   Markus Simonsson [Åkers]      1     
   And (?) Jönsson [Helsing]      1        
    
    
PALWIS    
   Johan Michelsson [Ströms]        
   Hans Jacobsson [Skåtar]        
   Lars Ersson [Lassus]   1   1     
   Erich Matzsson [Ehrs]       
   Lars Andersson [Knuts]      1        
   Hans Jöransson [Yrjas]        
   Claes Larsson [Pet]      1        
   upp
KIÄRCKLAX    
   Matz Jönsson [Lassus]       
   Matz Michelsson [Kull]   1     
   Michel Andersson [Guttas]        
   Lars Ersson [Smeds]     1     
   Matz Grelsson [Stenkull]   1     
   Påffwel Esaiæsson [Esars]   1   1         1     
   Anders Ersson [Skarper]   1   1           
   Johan Siffredsson [Storm]   1   1        
   Augda Enckia [Audas]   1     
   Matz Thomess: Soldaten [Klemets]   1        
   Matz Bertilsson [Bertils]   1     
   Mårthen Larsson [Furunäs]   1     
   Matz Joonsson [Öhling]       
   Margreta Andersdotter       
   Margreta Markusdotter    
   Matz Markusson    
   Brijta Persdotter    
    
WÄSTERMAXMO   upp
   Erich Peersson [Kock]          
   Thomas Larsson   1   1        
   Marku Simonsson [Heir]   1        
   Fru (?) Judita     1     
   h. Margreta Soldath.     1     
    
ÖSTERMAXMO    
   Simon Bertillsson [Kagg]        
   Michel Bertilsson [Finne]   1   1        
   Johan Ersson [Puss]        
   Mårthen Jöransson [Herus]        
    
TUMO    
   Peer Matzsson   1     
    
QWIMO    
   Hans Jacobsson [Borgmästars]   1     
   Erich Larsson [Rådman]   1   1   1     
    
BERTTEBY   upp
   h: Gertrudh [Storkålax]      1      1     
   Matz Carllsson [Lillkålax]          
   Oloff Josepsson [Ollus]   1   1   1        
   Simon Andersson [Antus]        
   Mårthen Simonsson [Gåll]   1   1        
   Simon Jöransson [Jåfs]   1     
   Matz Jacobsson [Tåppar]   1      1     
   Johan Ersson [Zachris]   1   1      1        
   Karin Pijgha [Finnas]    
   Anna Enckia [Strandas]           
   Matz Jörensson [Mattus]   1     
   Simon Peersson [Thors]        
   Johan Markusson [Backils]        
   Matz Morthensson [Pedars]         1   1      1     
   Hindrich Mårthensson [Svens]       
   h Anna    
   h Margreta k:h:         1        
    
KÅFWIOCKJ    
   Måns Matzsson [Månsus]   1   1       upp
   Hindrich Matzsson [Bertils]   1   1        
   Carll Carllsson [Vidd]   1        
    
KARFFSÅR    
   Simon Michelsson [Tåss]   1   1        
   Lars Bengdtsson [Håfman]   1   1        
   Simon Simonsson [Kavus]   1        
   Johan Bertilsson [Herr]   1   1     
   Jacob Carllsson [Skarper]   1   1        
   Pedher Pedhersson [Pärus]   1     
   Simon Andersson [Antus]   1     
   Beata knecht hustr     1     
    
REKEPELDO    
   Jacob Simonsson [Pet]   1      1     
   Jacob Hindersson [Jåfs]   1   1        
   Jöran Tomesson [Smeds]   1   1        
   Hans Simonsson [Simons]   1        
   Påffwell Hindersson [Lillkarhu]   1     
   Bertill Ersson [Storkarhu]   1      1    upp
   Hindrich Bertillsson [Omars]   1     
   Mårthen Ersson [Klemets]   1      1     
   Michell Israellsson [Israels]   1   1      1     
   Margreta änckia [Josskarhu]   0   1      1     
   Markus Matzsson [Wäst]   1   1   2        
   Erich Larsson [Korfwolain]   1   1      1   1        
   Johan Mårthensson [Bengs]   1   1   1     
   h: Margreta Långz      1        
   Hans Grellsson [Kastus]        
   Påffwell Ersson [Ehrs]   1   1        
   Michell Peersson [Bjons]   1   1   1        
   Brijta Thomasdotter     1     
   Malin änckia       
   Karin Andersdotter        1     
   Erich Simonsson   1     
   Sigfridh Finne        
   Wallborgh Enckja       
    
JÖRELA    
   Hans Larsson [Bertils]   1       upp
   Matz Morthensson [Hertull]   1        
   Anders Ersson [Heinull]   1   1      1     
   Hindrich Mårthensson [Kattill]   1      1        
   Gabriell Jacobsson [Jakas]   1   1        
   Mårthen Siffersson [Jåfs]   1   1           
    
ANDIALA    
   Elias Matzsson [Hirsal]   1   1     
   Michel Matzsson [Hertus]   1   1           
   Hindrich Matzsson [Mannil]   1   1           
   Thomas Bertilsson [Grannas]   1     
   Bertil Ruut Lendzman     1        
   Michel Frantzsson [Nyby]   1      1     
   Mårthen Jörensson [Antill]   1     
   Malin Änkia     1     
    
LOMBY    
   Mårthen Staffansson [Rasmus]   1     
   Thomas Ollsson [Ingå]   1     
   Matz Månsson [Jäppil]       upp
   Oloff Peersson [Ohlis]   1   1     
   Nils Månsson [Nissil]        
   Bertill Mårthensson [Knuts]   1   1   1     
   Johan Siffersson [Skrifvars]   1     
   Anders Siffersson [Kylkinen]   1   1     
   Mårthen Matzsson [Kaustinen]   1        
   Erich Markusson [Martois]   0         1      1     
   Hans Matzsson [Budd]   1   1        
   Brijta Solldatz [Thors]      1        
   Joseph Hindersson    
   Anna Pijgha       
    
BERGBY    
   Oloff Matzsson [Kulp]           1     
   Erich Jacobsson [Kjötar]     1   1        
   Hindrich Peersson [Ollil]   1   1        
   Jacob Mårthensson [Kneck]   1     
   Bertil Jönsson [Jussil]   1   1        
   Walborg Enckia [Talus]      1           
   Hans Matzsson [Jopers]   1   1   1   1       upp
   Isaak Larsson [Storknäck]   1   1     
    
KÅSKEBY    
   Staffan Michelsson [Sippus]   1   1           
   Anders Clemetsson [Råndman?]   1      1   1      1        
   Bertil Ollsson [Kråka]   1   1        
   Anders Matzsson Knub      1      2     
   Johan Grellsson [Gråbbils]   1   1        
   Erich Ersson [Nikus]   1   1        
   Brusius Andersson [Klemets?]   1   1   1     
   Anders Josepsson [Kamis]   1   1        
   Anna Enckia [Bengs]      1   1     
   Hans Åckesson [Dalkar]      1     
   h. Kirstin     0     
   Erich Finne        
    
MIEMOISBY    
   Abraham Mårthensson [Juvas?]   1      1   2     
   Michel Simonsson [Grannas]          
   Thomas Siffersson [Tun?]   1      1   1          upp
   Peer Jacobsson [Miemois]   1   1           
   Erich Larsson [Kroks]       
   Hindrich Mårthensson [Karjalain]      1      2     
   Matz Simonsson [Grims]   1   1        
   Hans Ollsson [Grims]   1   1        
   Måns Karin       
    
MÄKIPÄ    
   Gertrudh Enckia [Olis]        
   Anders Matzsson [Antolis]   1   1        
   Johan Simonsson [Grägg]   1   1   1        
   Lars Mårthensson   1   1        
   Hindrich Peersson   1     
   Staffan Swensson   1     
   Matz Abrahamsson [Murkais]   1   1   2   1        
   Margreta Siffersdotter     1     
   h. Margreta     1     
   Madtz Madtzssons hustru       
    
RÖCKÖ   upp
   Erich Grellsson [Pytar]        
   Michel Michelsson [Kullas]   1   1        
   Hans Andersson [Antus]   1   1        
   Markus Eskillsson [Höjer]   1   1     
   Matz Matzsson [Knuts]   1      1     
   Jacob Bertilsson [Antbrams]   1         1        
   Michel Bertillsson [Brams]   1     
   Simon Simonsson [Småros]   1   1        
   Jacob Markusson [Rex]   1   1   1   1        
   Mårthen Peersson [Bagg]   1        
   Jacob Bertilsson [Påhls]      1     
   Matz Swensson [Svens]           1     
   Erich Josephsson [Nygård]   1        
   Joon Skomakare   1     
   Brita knecht hustru     1     
   Lijssbetta Sigfredzdått       
    
LÅLAX    
   Jacob Knutsson [Bredfors]   1   1     
   Hans Larsson [Måsa]          upp
   h. Margreta [Haga]        
   h. Karin [Ollus]           
   h. Gertrudh [Jåssis]           
   Anders Siffersson [Jåfs]        
   Peer Thomasson [Enges]   1   1   1     
   Hans Hansson        
   hustro Dårdj     1     
    
TUCKUR    
   Simon Ersson [Grind]      1     
   Jacob Simonsson [Jåfs]   1   1           
   Abraham Hansson [Ehrs]   1   1           
   Anders Andersson [Rex]   1     
   Oloff Andersson [Back]   1   1        
   Isack Simonsson [Sväls]   1   1      2     
   Matz Simonsson [Skått]   1        
   Peer Hindersson           
   Påffuel Staffanson [Akers]   1     
   Erich Larsson [Brors]   1   1        
   upp
KIMO    
   Joren Thomasson [Staffans]   1        
   Knut Markusson [Knuts]   1      1     
   Tomas Matzsson [Mattus]   1   1        
   Jacob Hindersson [Jakobs]   1   1        
   Matz Jacobsson [Joupers]   1     
   Jacob Simonsson [Kyras]   1      1        
   Peer Jöransson [Pärus]   1        
   Gertrudh Enckia [Kuckus]       
   Siffredh Ersson [Sigfrids]     2   1      1        
   Simon Larsson [Roukus]   1   1            1     
   Måns Peersson [Mutta]    
   Margreta Enckia        
   Matz Eskilsson [Aura]     2     
   Matz Hindersson [Röuks]      1        
   Carll Jacobsson [Keskis]      1     
   Anders Hansson [Svedars]     2     
   Erich Finne       
   h: Karin Michelsdotter     1     
   upp
   Pastor Loci   1      2     
   H:r Mårthen Gammal   1        
   H:r Christiern   1        
   Oloff klåckare   1     
    
   Summa 735 Personer    

Upptecknade av Joakim Förars.