några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Räkipeldo  Jöralaby  Andila  Lomby  Bergby  Kåskeby  Miemos  Mäkipä  Rökiö  Lålaxby  Tukur  Kofjoki  Karfsor  Kaitzor  Karfwat  Oxkangar  Qwimå  Maxmå  Kercklax  Lotlax  Palfwis  Bertby 
     LT 1324 s. 204ff.    
      Qwarntuls Mantals Längd    
      Aff Wörå Sochn Pro Anno 1723     1723   1724     
    
      Räkipeldo     Räkipeldo     Fullständiga namn - förmodanden    
    
   1   Peetz hemman     öde     Sochneskrifvare Carl Jofs      Carl Persson    
11/4      Sochnskrifwaren Carl Jofs         Piga Marja     1        
1      Enckian Maria Smess      Enkan Marja Omars      Maria Erichsdr    
      Swägersk: Anna     1         Sonahust. Anna     1      2   Anna Mårtensdr    
   1/2   Hindrich Lillkarhu och hustrun         Erich Omars och hust      §  
1      Hustru Margeta Storkarhu         Syster Karin        Margeta Åkesdr   Karin Abramsdr     
2      Michel Simons och Swägerskan         Pigorna Lisa och Brita     2      5   Michel Marcusson o Lisa Matsdr    
1      Enckian Karin Omars         Hustrun Marja Josskarhu      1   Karin Abramsdr    
1      Enck: Maria Josskarhu         Jacob Clemets och hustrun   2      1        
1      Jacob Clemes och hustrun         Hust:syster Marja     Jecob Jacobson o Marg Johansdr    
      hustrus syst: Maria     1         Johan Kårfwolainen och     Maria Johansdr    
11/6      Maria Wäst         Bror Enckian Lijsa      Maria Sigfersdr    
1      Johan Kårfwolainen och     Måg Mårten och hust      1   1      4   Johan Mattsson    
      Bror Enck: Lisa         1   Hust Gertrud Lång    upp
      Måg Mårten och hustr      1   1         Pig Anna     1      2   Mårten Johansson o Anna Johansdr    
1      Hustru Gertrud Långs         5/6   Matts Kastus och hust      Gertrud Erichsdr    
1      Johan Bengts och hustrun         Syst Anna Margeta     2      4   Johan Matsson o Maria Matsdr    
5/6      Enk: Margeta Kastus     
      Syster Anna     1        
1      Mattz Ers och hustrun      Mats Påhlsson    
      Pigan Maria     1        
1      Hans Israels och Swärmoder         Hans Matsson o Lisa Peersdr    
   ?   Hustru Lisa Bion        
    
      Jöralaby    
    
1      Hustru Maria Bertills         Maria Mattsdr    
1      Simon Hertull och hustrun      Simon Simonsson    
      dreng Mattz        
      Pig:ne Lisa och Beata     2        
11/2      Mårten Heinull och Swägerskan      Mårten Andersson    
      Syster Margeta     1        
1      Hindrich Katill och hustrun         Hendrich Thomasson    
1      Michel Jofs och dottern Maria      Michel Michelsson   upp
      dotter Anna     1         Anna Michelsdr    
1      Enckian Margeta Jacobs        
1      Enckian Anna Nickull         Anna Mattsdr    
   1/2   Enckian Anna Johans         Anna Hendrichsdr    
1      Hustru Maria Christers        
    
      Andila    
    
   1/2   Anders Hirsall och hustrun        
1      Enckian Brita Hertull         Brita Larsdr    
1      Jacob Mannell och Mostern         Jacob Esaieson    
11/2?      Enckian Anna Nyby         Anna Mårtensdr    
   1/2   Johan Anttila         Johan Johansson    
?      Hustru Maria Ruth        
5/6      Isach Grannas och hustrun         Isach Abramsson o Margeta Erichsdr    
      Brod: Enck: Brita     1         Brita Johansdr    
    
      Lomby    
    
1      Hustru Brita Rassmus         Brita Mattsdr   upp
   1   Hendrich Ohls och hustrun        
1      Mattz Bouddas hustru        
1      Enckian Maria Jäppell         Maria Andersdr    
   1   hustru Agneta Nissell         Agneta Jöransdr    
1      Johan Knuus     öde     Johan Mårtensson    
1      Enckan Karin Kylckinen         Karin Åkesdr    
   1/2   Backmans hemman     öde    
1      Mattz Tors och hustrun        
   1/4   Johan Ingå och hustrun         Johan Mårtensson    
1      Kulpas hemman     öde    
11/4      Mårten Martos     do     Mårten Sigfredsson    
1      Isack Kaustinen och hustrun      2      1      Kulpas hemman     Isach Jacobsson o Anna Staffansdr    
    
      Bergby     Bergby    
    
11/4      Enckia Brita Jussila      11/4      Enckia Brita Jussill      Brita Abrahamsdr    
      Pigan Barbro     1         Pig Lisa     1        
   7/12   hustrun Margeta Kötars      7/12   Matts Kötars och hustrun      Margeta Michelsdr   Mats Mårtensson     
      syster Brita     1         Swäg Margeta     1      3   Brita Michelsdr    
      Inhyses Stiussrättaren Anders     1      Inhyses Stiussrättaren Anders     1   1   Anders Andersson   upp
1      Thomas Ollil och hustrun      2      1      Thomas Ollil och hustrun      Thomas Simonsson och Brita Hendersdr    
   7/12   Mattz Smedz         Pig Anna     1      3   Matts Isachsson    
11/4      hustrun Malin Kierp      1      7/12      Mattz Smedz     
   1/2   Jöran Kånsti och hustrun         Dott Brijta     1      2   Jöran Jöransson    
   1/2   Margeta Tahlus      11/4      Hust Malin Kierp        
      Syster Maria     1         1/2   Jöran Kånsti och hustrun        
1      Michil Joupers      1/2   Margeta Tahlus      Michel Michelsson    
      Syst Maria     1         Syst Marja     1        
     1      Michel Joupers      1      Michel Michelsson     
    
      Kåskeby     Kåskäby    
    
1      Brita Storkneck      1      Erich Stoorkneck      Brita Mattsdr   Erich Mattsson     
      Syster Maria     1         Syst Brijta        Maria Mattsdr    
1      Knecks hemman     öde     Inhyses Brita     1     
1      Simon Kråka      1      ?      Erich Gråbbell och hustrun     
1      Johan Sippus och hustrun         Syst Anna     1      3   Johan Michelsson o Maria Mårtensdr    
1      Mattz Clemes och hustrun      2      1      Erich Lillknäck och hust      Matts Johansson o Maria Andersdr    
5/6      Brita Knubb         Son Erich         3   Brita Michelsdr    
   5/6   Johan Knubb      1      Simon Kråka och hust      2   Johan Simonsson   upp
      Son Michel         1      Johan Sippos och hust      2   Michel Johansson   Johan Michelsson o Maria Mårtensdr     
      dott Anna     1      3      1      Mattz Clemetz och hust      2   Anna Johansdr    
?      Erich Gråbbil och hustrun         5/8   Johan Knubb      Erich Olofsson o Brita Johansdr    
1      Michel Råndman         Son Michell         Michel Mattsson    
1      Mårten Kaminen och Mod:n         dott Anna        Mårten Isacsson o Maria Mattsdr    
   1   Mattz Nickönen och hustrun      2      1      Pig Marja     1      4   Matts Josepsson o Anna Hindersdr    
11/2      Simon Dahlkarl och hustrun         Michell Råndman      Simon Hansson o Lisa Abrahamsdr    
3/4      Isach Bengs      1      1      Hust Brita     1      2   Isach Sigfredsson    
     Mårten Kaminen och    
     1      Modren Marja        
     11/2      Mattz Nikånen och hust        
     Simon Dahlkarl och hust        
     Isach Bengts och hust        
    
      Miemos     Miemås    
    
1      Mattz Jufwas och hustrun      2      1      Jufwars Mattz och hust      2   Matts Mattsson    
1      Daniel Tuun och hustrun      2      1      Daniel Tuun och hust      2   Daniel Erichsson    
11/2      Länsman Anders Widbäck och hust      11/2      Anders Widbäck och hust     
      Swåg Johan         Pigan Beata     1       upp
      Pigan Beata     1      4      1      Abraham Karjalainen och hust        
1      Abraham Karjalainen och hustru      2      1      Anders Krook och hust      Abraham Mårtensson o Margeta Gabrielsdr    
1      Anders Krook och hustrun         Syst Margeta     1      3   Anders Erichsson o Lisa Simonsdr    
1      Mattz Grijm och Modren      2      1      Mattz Grim och Modren        
1      Maria Grijm      1      1      Mattz Anderss Grim och hust      2   Maria Carlsdr   Matts Andersson o Maria Carlsdr     
1      Michel Grannas      1      1      Michell Grannas        
    
      Mäkipä     Mäkipä    
    
   1/2   Anna Lillånd         1/2   Anna Lillånd      1   Anna Larsdr    
   1/2   Erich Lånd och hustrun         1/2   Erich Lånd och hustrun      2   Erich Åkesson o Brita Simonsdr    
   1/2   Anders Mattå         Anders Matto och hust        
   1   Wasboms hemman     öde     1   Wasbohms hemman     öde    
11/6      hustru Märta Grägg      11/6      Johan Gregge      Märta Erichsdr   Johan Johansson     
      dottren Beata     1         Stufmod:n Märta        Märta Erichsdr     
3/4      Enckian Karin Staffans         syster Beata     1      3   Karin Simonsdr   Beata Johansdr     
3/4      Enckian Lijsa Säpp      1      3/4      Enckian Karin Staffans      1   Elisabet Josephsdr    
   1/2   Enckian Anna Andtohlis         1/2   Lijsa Säpp      Anna Andersdr   Elisabet Josephsdr     
1      Simon Murkainen och Swägersk     Systren Anna     1      2   Simon Esaieson   [svägerskan] Anna Johansdr     
      Caisa      2      1      Enckian Antolis Anna      Caisa Isaksdr   Anna Andersdr    upp
1      Pig:ne Maria och Anna         Syst Marja     1      2      Maria Isaksdr     
     1      Simon Murikåinen och     Simon Esaieson     
     Swägersk Kaisa      Kaisa Isaksdr     
     Dr Johan        
     Pig     1        
    
      Rökiö     Rökiö    
    
1/4      Michel Pytar och hustrun      1/4      Michell Pytar och hustrun      Michel Thomasson o Lisa Erichsdr    
      Syster Anna     1         Syst:na Anna och Brita     2      4   Anna Michelsdr    
1      Enckian Maria Kullas      1      1      Enckian Marja Kullas      Maria Erichsdr   Maria Erichsdr     
3/4      Anders Räcks och hustrun         Brod Michell         Anders Jacobsson o Gertru Erichsdr   Michel Erichson     
      Pehr Andtas         Swägersk Anna     1      3   Bertil Påhlsson   Anna Matsdr     
1      Brita Eskills      1      3/4      Anders Rex och hust      2   Brita Larsdr    
1      Walborg Knuus      1      1/2      Pehr Antos      1   Walborg Mårtensdr    
      Erich Brams och Bror Enckan      2      1      Samuel Eskills och hust      Erich Larsson o Kirstin Hendrichsdr   Samuel Larson Höijer     
1      hustrun Anna Smårai         Syst Brijta     1      3   Anna Simonsdr    
1      Per Gammals         Syst Anna     obs: 172?   Per Christersson    
1      Matts Andtbrams      1      1      Walborg Knuus      1   Matts Andersson    
1      Mattz Bagg      1      1/2      Erich Brams och Brod E:a     Matts Simonsson   upp
      Syster Gertrud        Chierstin      2   Gertrud Simonsdr    
      Pigan Lisa     1      3      1      Hustru Anna Småråi        
   1   H:r Mag Wasboms Enck Anna Ross      1      Pähr Gammals och hust      2      Per Christersson o Margeta Marcusdr     
      son Johan         2      1      Matz Antbrams och hust      2   Johan Isacsson   Mats Andersson o Anna Sigfersdr     
      Mod: Catharina Ross     1      1      1      Matz Bagg     
   11/6   Mattz Påls         Son Erich         Matts Jacobsson    
   3/4   Erick Jacobsson Swens         Pig Lisa     1        
   1/2   Klercks hemman     öde     Madam Catharina Ross     
   1   Nygårdz hemman         Pig Lijsa     1        
      Samuel Backman och hustru     11/6      Mattz Påls och hustrun      2   Maria Lomenia   Matts Jacobsson o Johanna Mårtensdr     
     3/4      Erich Swens och hustrun      2      Erich Jacobsson o Brita Johansdr     
     1/2      Klärckas hemman     öde    
     1      Samuel Backman och hustru      2      Maria Lomenia     
    
      Lålaxby     Lålaxby    
    
1      Johan Jofs      1      1      Johan Jofz och hustrun      2   Johan Mårtensson   Brita Larsdr     
1/2      Hendrich Jossas och hustrun      2      1/2      Hendrich Jossis och hust      Hindrich Hindersson o Beata Zachrisdr    
1      Enckian Beata Ollis         Syst Brita     1        
11/4      hustru Brita Andersdr Måsa      1      1      Enckian Beata Ollis    upp
1      Jacob Bredfors och hustrun      Pig Beata     1      2   Jacob Mattsson o Barbro Johansdr    
      Syster Maria     1      3      11/4      Hendrich Måssa och hust      2   Maria Mattsdotter   Hendrich Hendersson o Brita Andersdotter     
1      Johan Haga och hustrun      2      1      Jacob Bredfors och hust      Johan Jacobsson o Susanna Thomasdr    
   1/2   Pehr Engis         Syster Maria     1      3   Pehr Thomasson    
   1/2   Erick Dunck         1/2   Pähr Engis      Erich Matsson    
   1/4   Enckan Anna Nårby [Helsing]         Farsyst Lijsa     1      2   Anna Hindrichsdr Helsing   Lisa Mårtensdr     
     1      Johan Haga och hustrun      2      Johan Jacobsson o Susanna Thomasdr     
     1/2   Erich Dunck och hust        
     1/4   Enckan Anna Norrby [Helsing]        
    
      Tukur     Tukur    
    
1      Mårten Bror      1      1      Mårten Bro och hust      2   Mårten Andersson   Maria Larsdr     
1      Maria Åkers      1      1      Johan Åkers och hust      Maria Matsdr   Johan Jacobsson     
   1/2   Carl Jonttas och systren         Soldat hust Anna     1      3   Carl Andersson o Brita    
?      Swens (!) hemman         1/4   Carl Jontas och syst Brita     
   1/4   Anna Klåck (!)         Brod Anders           
   ?   Mårten Skått och hustrun      2      ?      Henrich Swähls och hust      Mårten Ehrsson o Anna Johansdr    
3/4      Thomas Back         Pig Anna     1      3      Anna Persdr     
   5/12   Anna Räcks         1/4   Anna Kåck      1   Anna Mattsdr   upp
1      Hans Ers och hustrun         ?   Matz Skått och hust      Hans Matsson o Beata Erichsdr   Mats Ehrsson o Brita Thomasdr     
1      Mattz Grindas och hustrun         Br Mårten och hust      1   1      3   Mats Michelsson o Anna Johansdr    
   3/4   Enckian Maria Finnas      1      3/4      Thomas Back och hustrun        
1      Simon Jofs och hustrun         5/12   Daniel Rex och hust      2   Simon Jacobsson och Brita Hansdr   Daniel Jacobsson o Anna Matsdr     
     1      Hans Ers och hustrun      Hans Matsson o Beata Erichsdr     
     Pig Anna     1        
     1      Matz Grind och hustrun     
     Pig Beata     1        
     3/4   Enckian Marja Finnas     
     Pig Anna     1        
     1      Simon Jofz och hustru        
    
      Kofjoki     Kåfjåcki    
    
3/8      hustru Maria Widd      1      3/8      Enckian Marja Storwidd      1   Maria Esaiedr   Maria Esaiedr     
3/8      Anna Widd      1      3/8      Anna Lillwidd        
1      Jöran Bertill      1      1      Jöran Bertills och hust      2   Jöran Andersson    
1/2      Michel Månssus och hustru      2      1/2      Michell Månssus och hustrun      Michel Mårtensson o Brita Larsdr   Michel Mårtensson o Brita Larsdr     
      Syster Maria     Syst Marja     1      3   Maria Mårtensdr   Maria Mårtensdr     
   1/2   Erick Smeds      1      1/2      Erick Smedz      1   Erich Hansson   Erich Hansson    upp
   1/2   Mårten Ingas och hustrun         Mårten Ingas och hustrun      2   Mårten Åkesson o Maria Jacobsdr   Mårten Åkesson o Maria Jacobsdr     
    
      Karfsor     Karfsor    
    
3/4      Matts Tåss och hustrun         Matz Toss och hustrun      2   Mats Michelsson o Maria Påhlsdr   Mats Michelsson o Maria Påhlsdr     
      Anders Håfman         Anders Håfman och hust      Anders Ehrsson o Margeta Danielsdr   Anders Ehrsson o Margeta Danielsdr     
      Simon Simos      Syst Margeta        Simon Simonsson   Margeta Ehrsdr     
      Bror Mattz         Enckian Brita     1      3   Mats Simonsson    
      dotter Margeta     1         Simon Simons \     Simon Simonsson     
3/4      Enckan Margeta Herr      Margeta Clafwus /      2   Margeta Erichsdr    
      Enckan Margeta Perus      Gustaf Herr och hust      2      Gustav Simonsson     
      Swåger Mattz            1/2   Enckan Margeta Pärus     
3/4      Skarps hemman     öde     Swåger Mattz           
   5/12   Pehr Andtus         Skarpz hemman     öde    
1/4      Mårten Håff         5/12   Pehr Antos och hust      2   Pehr Michelsson   Pehr Michelsson o Helena Jönsdr     
     Mårten Håf      1   Mårten Mårtensson   Mårten Mårtensson     
    
      Kaitzor     Katzor    
    
1      Maria Keisar         Marja Keisar      Maria Johansdr   Maria Johansdr    upp
   3/4   Anna Finne         Syst Barbro     1      2   Anna Johansdr   Barbro Johansdr     
3/4      Mattz Hannus och hustrun         3/4   Johan Finne och syst Anna      2   Matz Carlsson o Carin Isaksdr   Johan Johansson o A Jdr     
1      Jacob Heikus och hustrun         Mattz Hannus och hust      2   Jacob Påhlsson o Maria Michelsdr    
3?/12   1/4   Erick Bertlin och hustrun      Jacob Heickus och hust        
      Swägersk hust: Karin     1         Erich Bertils och hust     
   1/4   Enckan Maria Radd         Swäg Carin     1      3   Maria Isaksdr    
   1/4   Enckan Maria Präst         Enck Maria Radd      1   Maria Michelsdr   Maria Isaksdr     
?/3      Enckan Brita Sigfrids         Enck Marja Präst      1   Brita Simonsdr   Maria Michelsdr     
     Enck Brita Sigfredz      1      Brita Simonsdr     
    
      Karfwat     Karfwat    
    
      Mattz Ulfwis      1      Matz Ulfwis      Matts Mårtensson   Matts Mårtensson     
      bror Johan            Brod Johan         2   Johan Mårtensson   Johan Mårtensson     
?      Hindrich Bengtas och hustrun      2      ?      Hindrich Bengtas och hustrun      2   Hindrich Hindrichsson   Hindrich Hindrichsson     
      Petz hemman     öde      ?      Isak Pet och hustrun        
   3/4   Enckan Maria Rännas         3/4   Marja Rännar      1   Maria Carlsdr   Maria Carlsdr     
      Carl Klåck (!)         1/2   Carl Kåck      1   Carl Simonsson   Carl Simonsson     
   2/3   Enckan Anna Aur      1/3   Matz Eur och hustrun      Anna Simonsdr   Matts Simonsson o Anna Simonsdr     
      Syster Karin     1         Syster Karin     1      3   Karin Simonsdr   Karin Simonsdr    upp
    
      Teugmå     Teugmå    
    
1/3      Isack Hansson och hustrun      2      1/3      Isach Hansson och hustrun        
    
      Oxkangar     Oxkangar    
    
1/2      Enckan Anna Abrahams      1      1/2      Enckian Anna Abrams     
1/4      Mårten Ryssas och Mostren         Dott Sophia     1      2   Hendrich Hendrichsson    
   1/3   hustru Gertrud Paltus [Fusius]      1      1/4      Mårten Ryss och hust     
      hustru Maria Andtus      Most Walborg     1        
      Pigan Brita     1         1/3   hustru Gertrug Carlus [Fusius]     
      Isak Nissus         Pig Brita     1      2   Isach Erichsson    
      Skratars hemman     öde     1/2   Isach Nissus och hustrun      2      Isach Erichsson     
      Michel Skieppars         1/4   Gustaf Skratar och hust      2      Gustaf Gustafsson o Lisa Michelsdr     
      Sigfridz hemman     öde     1/3   Marja Skieppar        
     1/2   Sigfredz hemman     öde    
     1/2   hustru Marja Antus     
     Pigan Brita     1        
   upp
      Qwimå     Qwimå    
    
3/4      Mattz Rådman och hustrun      2      3/4      Matz Rådman och hust        
      Mattz Bårgmästare      1/2      Mattz Bårgmästars Pig: Sophia     1        
      Pig: Sophia     1        
    
      Maxmå     Maxmå    
    
   3/4   Pake Pehrsson herrgåls         3/4   Befallningzman Reinhold    
   1/4   Jacob Kåck och hustrun         Bullich och hust     
   1/3   Mårten Herr      Dott Rebecka       
      Pig Beata     1         Son Johan        
   1/4   Hindrich Kagg och hustrun         Skrif:n Niels Spolander         Hendrich Hendrichsson    
   1/2   Enckan Anna Euras         Dr:ne Johan och Salomon         Anna Erichsdr    
1      Daniel Finne och dott:r Anna      Pig:ne Caja, Anna och Margeta     3      10   Daniel Mattsson o Anna Danielsdr    
      Pigan Anna     1         1/2   Jacob Kåck och hustrun     
   1/3   hustrun Biata Puss         Pig Anna     1        
   1/4   Herrois hemman     öde     1/3   Häradz skrif:n And: Lööf och    
   1/3   Enckan Anna Hals      Hustrun Alana      Anna Andersdr    
      Pigan Lisa     1         Dr Matz         Elisabet Andersdr   upp
      H:r Zacharias Julenius och hustru      Pig Beata     1        
      Pigan Brita     1         Bolagsman Mårten        
      Wächtaren Esajas Esajesson         1/2   Hendrich Kagg och hust      2      Hendrich Hendrichsson     
     1/2   Enckian Anna Äuras      Anna Erichsdr     
     syst Beata     1      2      Beata Erichsdr     
     Daniel Finni och hust      Daniel Mattsson o Anna Andersdr     
     Dott Marja        Maria Danielsdr     
     Pigan Anna     1        
     1/3   Enckian Beata Putz        
     1/4   Häråis hemman     öde    
     1/3   Enckian Anna Hals      Anna Andersdr     
     Pig Lisa     1      2      Elisabet Andersdr     
     H:r Zacharias Julenius och hust     
     Pigan Brita     1        
     Inhyses Kyrckiowächtarens hustru     1     
    
      Kercklax     Kercklax    
    
      Johan Ölling och hustrun      2      1      Johan Öling och hustrun      Johan Michelsson   Johan Michelsson     
      hustru Margeta Furunääs         Bror dott Carin     1       upp
      hustru Maria Bertills         3/8   Hustru Margeta Furunäs        
      Syster Anna     1      2      1      Hust Marija Bertills     
1      Enckan Anna Clemetz         Syst Anna     1        
   1/3   Enckan Margeta Audas      1      1      Enckian Anna Clemetz     
      Michel Storm         Dott Carin     1      2   Michel Staffansson    
      Pig: Brita     1         1/3   Enckian Margeta Audas        
      hustru Maria Markus [Skarper]      1      1      Michell Storm      Michel Staffansson     
      Erick Lassus och hustrun      Pig: Brijta       
      b:r Hindrich            Pig Anna     1        
      Mårten Esars och hustrun      1      Hans Marckus och hust [Skarper]      Mårten Esaieson o Anna Hansdr    
      Syster Anna     1         Swer Modr Marja     1      3   Anna Esaiedr    
   1/3   Enckan Maria Steenkull      1      1      Erich Lassus och hust        
   1/3   Enckan Karin ... (?)      1      ?      Mårten Esars och hust      Mårten Esaieson o Anna Hansdr     
1      hustru Anna Guttas         Syst Anna     1      3      Anna Esaiedr     
1      hustru Maria Kullas         1/3   Enckian Marja Steenkull        
      Pigan Margeta     1         1/3   Hendrich Kutz och hust        
1/2      Simon Smed och Mod: Beata      2      1      Hustru Guttas     
     Swägersk Margeta     1        
     1      Hustru Marja Kullas     
     Pig Margeta     1       upp
     Simon Smedz och Modren Beata        
    
      Lotlax     Lotlax    
    
1      Enckan Margeta Nårckå      Enckan Margeta Nårckå      1   Margeta Johansdr   Margeta Johansdr     
      dreng Michel och hustrun      1   1         1/2   Samuel Slög och hustrun      2      Samuel Mårtensson o Lisa Erichsdr     
   1/2   Samuel Slög och hustrun         1/2   Cappellan H:r Joh: Asproth     Samuel Mårtensson o Lisa Erichsdr    
   1/2   Margeta Slög         och hust Juliana     
11/4      Simon Blusi         Dr Johan        
1      hustru Margeta Lassus         Pig Brijta     1        
      Swåg: Johan            Simon Blusi och dott Marja        
   3/4   Hellsingz hemman     öde     hustru Margeta Lassus     
   1   Anders Backull och hustrun         Systren Carin     1      2   Anders Elieson o Biata Mattsdr    
1/2      Margeta Snickars      3/4   Hendrich Hälssing och hust      2   Margeta Andersdr   Hindrich Jacobsson o Lisa Persdr     
      Syster Maria     1         1   Anders Backull och hust      2   Maria Andersdr   Anders Elieson o Biata Mattsdr     
1      Enckan Brita Åkers         Marckus Snickar och hust      Markus Thomasson o Marg Andersdr     
1      Kullas hemman     öde     Syster Marja     1        
1      hustrun Beata Erckars         1/2   Brita Åkers     
      Mattz Skattas och hustrun         Pig Anna     1        
   ?   Enckan Anna Clawus         Kullas hemman     öde   upp
   1/2   Simon Rännars         Matz Erckars och hustrun      2   Simon Danielsson    
1/4      hustru Gertrud Krook         Mattz Skata och hustrun        
   1/2   Huggars hemman     öde     ?   Anna Clafwus Enckia        
     1/2   Simon Rännar      1      Simon Danielsson     
     Samuel Krook och hust        
     1/2   Huggars hemman     öde      [Matts Martensson]     
     Inhyses Walborg     1     
    
      Palfwis     Palfwis    
    
   1/3   Michel Ström och hustrun         Michell Ström och hustrun      2   Michel Ersson o Maria Simonsdr   Michel Ersson o Maria Simonsdr     
1/2      Thomas Erss och hustrun         Thomas Ers och hustrun      2   Thomas Jacobsson o Maria Andersdr   Thomas Jacobsson o Maria Andersdr     
3/4      Erick Skåtar och hustrun      Erich Skåtar och hustrun     
      Swägersk Carin     1         Swägersk Carin     1        
   1/4   hustru Lisa Peth         1/4   hustru Lisa Peet     
1      Mårten Lassas och hustrun         dott Marja     1      2   Mårten Mårtensson o Anna Andersdr    
1      Hindrich Yrjäns och hustrun      2      1      Mårten Lassas och hust      2      Mårten Mårtensson o Anna Andersdr     
1      Enckan Anna Knus      1      1      Henrich Yrjas och hustrun        
     1      Enckan Anna Knutz     
     Systren Marja     1       upp
    
      Bertby     Bertby    
    
   1   Mattz Kålax och dottren      2      1      Matz Kålax och dott Marja      2   Matts Mattsson o Maria Mattsdr   Matts Mattsson o Maria Mattsdr     
3/4      Maria Kålax [Lillkålax]      3/4      Matz Johansson och hust     
      dreng Matts            Syst Beata     1        
      Thomas Finnas och hustrun         5/8   Thomas Finnas och hustrun     
   ?   Michel Strandas      Syst Lijsa     1        
      Pig Brita     1         ?   Michell Strand     
1      Erich Ollas och Syster Karin         syst Brita     1        
      Enckan Anna Andtus      1      1      Erich Kållas och Syster Karin        
      Carl Gåll och hustrun      2      5/8      Enckan Anna Antus        
      Michel Jofs      1/2      Carl Gåll och hustrun        
      Syst: Lisa     1      2      2/3      Michell Jofz     
   3/4   Enckan Maria Pedars      Syst: Lijsa     1        
      dreng Matts            3/4   Enckian Marja Pädars     
      Erick Mattus och hustrun      Pig Lijsa     1        
      Pigan Anna        5/6      Erich Mattus och hust     
      Bror d:n Maria     1         Syst:ne Marja och Anna     2        
      Simon Swens och hustrun         1/3   Simon Swäns och hustrun       upp
      Hindrich Tors      1      1      Matz Toppar och hust        
      Mattz Zachris         ?   Hendrich Tors och hust      2   Matts Thomasson o Anna Johansdr    
   5/8   Enckan Beata Trötter      1      1      Matz Zachris      1      Matts Thomasson o Anna Johansdr     
   1/4   Enckan Barbroo Backils      1      5/8      Anders Trötter och bror syst Biata        
     1/4   Enckian Barbro Backils        
     H:r Probsten Laurentius Gezelius    
     och hust: Catharina Galle     
      H:r Probsten Laurentius Gezelius     Dott Anna       
      och hust: Catharina Gallus      Dr Michell        
      dott:r Anna        Pig Margeta     1        
      dreng Staphan och hans h         Adjunctus H:r Abraham Strömmer    
      Pig:ne Walborg och Maria     2         och hustrun     
      Adjunctus H:r Abraham Strömmer         Klåckar Gustaf Gustafsson     
      Klåckar Gustaff Gustaffsson         Pig Anna     1        
     Skogzwachtaren Niels Keuklot     
     Pig Carin     1        
     Fältwäblen Joh: Frisk        

Upptecknade av Joakim Förars.