några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
ORAWAIS  KARWATT  KAITTSÅÅR  OXGANGAR  LOTHLAX  PALWIS  KIÄRCKLAX  WÄSTERMAXMO  ÖSTERMAXMO  TUMO  QWIMO  BERTTBYY  KOWIOKI  KARFFSÅÅR  REKIPELDO  JÖRELE  ANDIALA  LOMBYY  BERGBYY  KOSKBYY  MIEMOSBY  MÄKIPÄ  REKIOKI  LOLAX  TUCKUR  KIMO 
Mantals och Person Lengd uthi Wöro Sochn    
Anno 1653      Bonde   Hustru   Son   Dotter   Mågh   Sonhust   Dreng   Pijgha   Huusman   S hust   Summa     
S. 196-204    
    
ORAWAIS    
1   Simon Matzsson [Seiplax]   1   1         1      5   Drängen knecht  
2/3   Joseph Larsson [Ruths]   1      1   3   Sålldatz hustru  
1/2   Eskill Thomesson [Eskils]     1      3     
3/4   Hans Jönnsson [Daalbonde]     1   1         3     
11/4   Erick Mårtensson [Erckilä]      1         1     
11/3   Bertill Peersson [Wäst]   1      1   1         1   5   Knecht hustru  
1   Jacob Andersson [Jacobs]      1         3     
1/3   Anders Larsson [Thors]     2      3     
11/4   Mattz Bertillsson [Bertils]      1      4     
3/4   Matz Simonsson [Simons]   1         3     
5/6   Knuut Knuutzsson [Knuters]   1         3     
1   Mårten Jöensson [Mårtens]   1   1         3     
3/4   Mattz Jönnsson [Betlehem]   1         3   Sielf Gammall k...  
11/2   Carll Carllsson [Carls]   1   1         5     
1   Mattz Jacobsson [Ropar]        1         3    upp
1/4   Jacob Simonsson   1   1         4     
1/4   h:rr Christiern        1     
   Anna Thomasdoter     1   1     
   Barbru Hansdoter (?)     1   1     
    
KARWATT    
1   Lars Josephsson [Ulvis]     2         4     
2/3   Lars Mickillsson [Lassus]         1   4   Knecht hustro  
2/3   Peer Matzsson [Pet]         3     
2/3   Åke Ollsson [Eurs]   1      2     
1   Thomas Simonsson [Rännar]   1      2     
1/2   Simon Matzsson [Kåck]         2     
   Walbårg Sålldatzdåter     1   1     
    
KAITTSÅÅR    
1   Joseph Markusson [Heikius]   1      2     
3/4   Lars Ericksson [Finnas]         2     
3/4   Hans Thomesson [Hannus]   1   1      3     
1   Hind:r Ericksson [Kejsar]   1   1      4   den eena sonen är knecht  
3/4   Jacob Larsson [Bertils]     1         3    upp
1/2   Håkan Jacobsson [Håkus + Präst]   1      2     
1/3   Mårten Matzsson [Sigfrids]     1   1         3     
   Margita Solldatzhustro     1   1     
    
OXGANGAR    
1/2   Matz Abramsson [Abrams]   1   1         3     
1/2   Matz Jönnsson [Ryssas]         3     
1/2   Hans Mattzsson [Fusius]         2     
1/3   Matz Eriksson [Skeppars]        1   2   Knecht hustro  
1/2   Oloph Simonsson [Skratars]   1      2     
1/2   Anders Mårtsson [Antus]   1         3     
1/2   Nils Isaaksson [Nissus]         2     
   Marg Solldatzhustro     1   1     
   Karin Solldatzhustro     1   1   Ifrån Westersijdan  
   Wallbårg Solldatzhustro     1   1     
    
LOTHLAX    
1   Kirstin Ennkia [Norken]           2     
1   Hans Hansson [Slögs]   1   1   1      4     
11/4   Matz Eskilsson [Blusi]         3    upp
1   Lars Mårtensson [Lassus]   1   1      3     
1   Matz Ollsson [Kullas]   1   1         4     
1   Erich Simonsson [Ohls]   1      2   Bonden sielf soldat  
3/4   Joseph Ollsson [Skata]   1      2     
1/4   Philpus Ollsson [Snickars]   1         3     
1/2   Bengt Bertillsson [Åkers]   1      1      3   Bonden sielf knecht  
1   Bengt Biörnsson [Backull]            2   Soldathust (?)  
3/4   Simon Simonsson [Klafvus]        2     
2/3   Anders Jönnsson [Rännars]   1      2     
1   Margita Ennkia [Krook]      1         2     
3/4   Jacob Matzsson [Huggar]   1         1         4     
   Johan Matzsson     1      1     
   Hellgha Hindrichsdoter     1   1   Knechthustro  
   Gertruu Ollsdoter     1   1   Knechthustro  
    
PALWIS    
3/4   Michill Matzsson [Ströms]   1   1      3   sielf een gammal Knecht  
1/2   Erich Matzsson [Ehrs]      1     
3/4   Hans Jacobsson [Skåtar]         3     
1/4   Claas Larsson [Knuts]         1    upp
11/4   Lars Ericksson [Lassus]   1      2     
1   Wallbårg Solldatz [Yrjas]         1   Solldaten i Narfwen  
1   Lars Andersson [Pet]   1      2     
    
KIÄRCKLAX    
1/2   Matz Jönnsson [Lassus]        1   3   Knechthustro  
1   Matz Mickillsson [Kull]   1         3     
1   Michill Andersson [Guttas]   1      2     
2/3   Matz Grellsson [Stenkull]   1      2     
1   Lars Eriksson [Smeds]      1         2     
2/3   Påfwall Esaiæsson [Esars]   1         3     
1   Anders Ericksson [Skarper]   1         3     
1   Johan Siffersson [Storm]   1      2     
2/3   Agda Enckia [Audas]         1     
1   Matz Thomasson [Klemets]   1      2     
1   Matz Bertillsson [Bertils]      1     
1   Mårten Larsson [Furunäs]   1   1      3     
1   Matz Jönsson [Öhling]   1   1   1      4     
   Ingebårg Matzdoter     1   1   Knechthustro  
   Brijta Peersdotter     1   1   Knechthustro upp
   Marg. Matzdoter     1   1   Knechthustro  
   Marg. Hindrickzdoter     1   1   Knechthustro  
    
WÄSTERMAXMO    
1/2   Erich Peersson [Kock]   1   1      3     
2/3   Thomas Larsson   1         3     
1/3   Marckus Simonsson [Heir]   1      2     
2/3   Malin Pijgha        1     
1/4   Mårten Jöransson [Härus]   1      Gammall knecht  
   Juditha Erickssdoter     1   1   Knechthustro  
   Margita Marckusdoter     1   1   Knechthustro  
    
ÖSTERMAXMO    
1   Simon Bertillsson [Kagg]   1      2     
1   Michill Bertillsson [Finne]   1      2     
Ödhe2/3   Gertruu Enckia        1     
Ödhe1/3   Johan Ericksson [Puss]         1     
    
TUMO    
1/3   Peer Matzsson   1      2    upp
    
QWIMO    
1/2   Hans Jacobsson [Borgmästars]   1      2     
3/4   Erich Larsson [Rådman]         3     
    
BERTTBYY    
1   Gertruu Enckia [Storkålax]            3     
1   Marg. Pijgha [Lillkålax]        2     
1   Karin Pijgha [Finnas]     1      1   2   Knecht hust  
2/3   Anna Enckia [Strandas]      1         3     
1   Oloff Josephsson [Ollus]   1            4     
1/2   Simon Peersson [Thors]   1   1      3     
1   Erich Simonsson [Zachris]   1            3     
17/24   Simon Jörensson [Jåfs]   1   1         4     
23/24   Simon Andersson [Antus]   1      2     
11/4   Kirstin Ennkia [Gåll]        1     
1   Jacob Matzsson [Tåppar]   1      1         4     
2/3   Matz Mårtensson [Pedars]        2     
   Brijta Matzdoter     1   1     
   Barbru Andersdoter     1   1    upp
   Karin Måtsdoter     1   1   Knech hust  
   Dårdj Abramsdoter     1   1   Knech hust  
   Margita Carllsdoter     1   1   Knech hust  
   Helga Jöransdoter     1   1   Knech hust  
    
KOWIOKI    
1   Måns Matzsson [Månsus]   1   1         3     
1   Hind:r Matzsson [Bertils]   1   1         3     
1   Carll Carllsson [Vidd]   1      2     
   ...    
    
KARFFSÅÅR    
3/4   Bertill Larsson [Herr]   1      2     
3/4   Jacob Carllsson [Skarper]   1   1   1      4     
1   Simon Andersson [Antus]      1     
1   Simon Simonsson [Kavus]   1   1         3     
2/3   Lars Bengtsson [Håfman]         3     
1/2   Peer Peersson [Pärus]   1      2     
3/4   Matz Mickillsson [Tåss]   1         3     
   Brijta Erickzdoter     1   1    upp
   Malin Erickzdoter     1      Knecht hustro  
    
REKIPELDO    
1   Jacob Simonsson [Pet]         2     
11/4   Jacob Hindersson [Jåfs]   1            3     
2   Jöran Thomasson [Smeds]   1   1      3     
Ödhe 1   Marg. Solldatz         Knechthustro  
1   Bertill Ericksson [Storkarhu]   1      1      Knechthustro  
1   Hans Simonsson [Simons]   1      2     
1   Hindrick Bertillsson [Omars]   1         3     
1   Mårten Ericksson [Klemets]   1         3     
1   Michill Israellsson [Israels]   1         3     
1   Marg. Enckia [Josskarhu]        2     
11/4   Marckus Matsson [Wäst]     2      4     
1   Erick Larsson [Korfwolain]   1   1         4     
1   Mårten Knuutzsson [Bengs]   1   1   1      4     
Ödhe 1   Margita Solldatz      1      Knechthustro  
3/4   Hans Grellsson [Kastus]   1         3     
1   Påwall Ericksson [Ehrs]   1   1         3     
11/3   Mickill Peersson [Bjons]   1      1   2      5    upp
   Brijta Thomasdotter medh sin Pijgha     1      1      Knechthustro  
   Karin Andersdotter     1      Knechthustro  
   Gertru K...     1   1     
   Karin Andersdotter     2   2     
    
JÖRELE    
1   Hans Larsson [Bertils]   1      1      drengen knecht  
11/2   Matz Mårtensson [Hertull]   1   1         5     
1   Anders Ericksson [Heinull]   1      1   1      4   ähr een Manndråpare och under .ijff.. Soldat  
1   Hindrich Mårtensson [Kattill]   1            3     
2   Matz Jacobsson [Jakas]   1   1   1      5     
1   Mårten Siffersson [Jåfs]   1         3     
    
ANDIALA    
1   Elias Matzsson [Hirsal]   1      2   sielf een gammal knecht  
1   Mickill Matzsson [Hertus]   1   1         3     
1   Hindrick Matzsson [Mannil]   1         3     
3/4   Thomas Bertillsson [Grannas]   1         3     
11/4   Bertill Ruuth   1      1   1         4     
11/4   Mickill Frannsson [Nyby]   1   1            4    upp
1   Gösta Matzsson   1      2     
   Malin Matzdotter     1   1   Knecht hustro  
    
LOMBYY    
1   Mårten Staffansson [Rasmus]   1      1   3     
1   Thomas Ollsson [Ingå]   1      2   Gammall knecht  
1   Oloff Peersson [Ohlis]   1      2     
1   Matz Månnsson [Jäppil]     2      2     
1   Nills Månsson [Nissil]        2   sielf gammall ...  
1   Bertill Mårtensson [Knuts]   1   1         3     
1   Johann Siffersson [Skrifvars]   1      2     
1   Anders Siffersson [Kylkinen]   1   1         3     
1   Mårten Matzsson [Kaustinen]   1   1         4     
11/4   Erick Marckusson [Martois]   1         3     
1   Hans Matzsson [Budd]   1         3     
1   Brjta Solldatz [Thors]      1      2     
Ödhe 1   Brijta Enckia     1   1     
   Anna Mickilsdotter     1   1     
    
BERGBYY   upp
11/4   Matz Clemetzsson [Kulp]     1         3     
1   Erick Jacobsson [Kjötar]     1      2     
1   Hindrick Peersson [Ollil]   1      2     
11/2   Jacob Mårtensson [Kneck]   1      2     
11/4   Bertill Jönnsson [Jussil]        2   3   Knecht änckior  
1   Wallbårg Enckia [Talus]            2     
1   Hans Matzsson [Jopers]   1   1   1      4     
    
KOSKBYY    
1   Isaak Larsson [Storknäck]   1   1   1      4     
1   Staffan Mickillsson [Sippus]         2     
1   Anders Clemesson [Råndman?]   1            3     
1   Bertill Ollsson [Kråka]   1      2     
11/4   Anders Matzsson   1   1      3     
3/4   Johan Grelsson [Gråbbils]   1      2     
1   Erick Ericksson [Nikus]   1      2     
1   Blusi Andersson [Klemets?]   1   1         3     
1   Anders Josephsson [Kamis]   1         3     
3/4   Anna Enckia [Bengs]            2     
11/2   Hans Åkesson [Dalkar]   1      1         3    upp
    
MIEMOSBY    
1   Abram Mårtensson [Juvas?]   1   1      3     
2   Åke Peersson [Grannas]     3   1         5     
1   Thomas Siffersson [Tun?]   1   1      3     
11/4   Peer Jacobsson [Miemois]   1      2     
1   Erick Larsson [Kroks]        2     
1   Hindrick Mårtensson [Karjalain]         1      4     
1   Matz Simonsson [Grims]   1         3     
1   Hans Ollsson [Grims]   1      2     
   Mats Matzsson .mm.. (?)     1   1   2     
   Karin Månsdotter     1   1     
   Brijta Matzdotter     1   1     
    
MÄKIPÄ    
3/4   Giertruu Enckia [Olis]         1     
1   Anders Matzsson [Antolis]   1   1      3     
11/6   Johan Simonsson [Grägg]   1      2     
1   Lars Mårtensson   1      2     
1   Hindrick Peersson   1      2    upp
Ödhe 1   Margita Solldatz         1     
Ödhe 1   Margita Solldatz         1     
1   Staffan Swensson   1      2     
1   Mats Abramsson [Murkais]   1   1   1      4     
    
REKIOKI    
1/4   Erick Grellsson [Pytar]   1      2   Corporal  
1   Mickill Matzsson [Kullas]   1   1         3     
5/6   Hans Andersson [Antus]      1      Knechthustro  
1   Markus Eskillsson [Höjer]   1      2     
1   Matz Matzsson [Knuts]   1   1         3     
1/2   Michel Bertilsson [Brams]   1      2     
1   Jacob Bertillsson [Antbrams]        1   1      4   dreng knecht  
1   Simon Simonsson [Småros]   1      2     
3/4   Jacob Marckusson [Rex]   1   1      3     
1   Mårten Peersson [Bagg]   1         3     
11/6   Jacob Bertillsson [Påhls]   1      1         3     
3/4   Matz Swennsson [Svens]     2         3     
11/2   Erich Josepsson [Nygård]   1         3     
   Brijta Hansdotter     1      Knechthustro upp
    
LOLAX    
1   Jacob Knuutzsson [Bredfors]   1   1   1      4   Brodren knecht  
11/4   Hans Larsson [Måsa]   1         3     
1   Jacob Thomasson [Haga]   1      2     
Ödhe 1   Karin Solldatz [Ollus]         1     
1/2   Gertruu Enckia [Jåssis]         1      3     
1   Anders Siffersson [Jåfs]      1   1      3     
1   Peer Thomasson [Enges]   1      2      Knechthustror  
   Dårdj Dawidzdotter     1   1   Knechthustro  
   Margita Thomasdotter     1   1   Knechthustro  
   Clara Matzdotter     1   1   Knechthustro  
    
TUCKUR    
1   Simon Ericksson [Grind]   1   1         3     
1   Jacob Simonsson [Jåfs]   1      1      1   4   Knechthustro  
1   Abram Hansson [Ehrs]   1         4     
3/4   Anders Andersson [Rex]   1      2     
3/4   Oloph Andersson [Back]   1   1         3     
11/12   Isaak Simonsson [Sväls]   1   1         3    upp
1   Matz Simonsson [Skått]   1      2     
3/4   Peer Hindersson         1     
1   Påwall Staffansson [Akers]         2     
1   Erick Larsson [Brors]   1   1         3     
   Petronilla knechthustro     1   1     
   Gertru Simonssdotter     1   1   Knechthustro  
   Kirstin Staffansdotter     1   1   Knechthustro  
    
KIMO    
1/3   Staffan Mannsson [Staffans]   1      2     
1/3   Knuut Marckusson [Knuts]   1      2     
3/4   Thomas Matzsson [Mattus]   1   1         4     
1   Jacob Hindersson [Jakobs]   1         3     
3/4   Mats Jacobsson [Joupers]   1         3     
1/3   Peer Jöransson [Pärus]   1   1         4     
1/4   Gertru Enckia [Kuckus]        2     
1   Siffer Ericksson [Sigfrids]        1         4     
3/4   Simon Larsson [Roukus]   1         3     
Ödhe 1   Mans Peersson [Mutta]     1   1   Knechthustro  
1/3   Marg. Enckia        1    upp
11/4   Matz Eskillsson [Aura]      1         2     
1   Matz Hindersson [Röuks]   1      Sielf uthi ... för h..d..  
1   Carll Jacobsson [Keskis]        1     
1/3   Anders Hannsson [Svedars]      1      3     
   Markus Bertillsson     1   1   2     
   Margita Anders (?)     1   1     
    
   Gabriel Matthæi   1      1      5     
   Mårthen Matthæi   1      1      4     
   Christian Gabrielz   1         3     
... Paikuls ...   Nils Andersson   1      2     
    
   Oloff klockare     1      2     
    
   Att denna Lengd uthi H:r Commissariernes närwaro    
   granneligen ransakat och funnit är, effter the Tolff    
   Eedzmenner och gemeene Mens bekännellse    
   yttermeehra wisso, bekräfftas detta medh Sochnens    
   Signete.    
   Datum Wöro, 21 Maij Åhr 1653.   upp
    
    
   Summa sedhan såldaterna och uthgamble    
   ähro afdragne ... 14 st:n ...    
   662 Personer    

Upptecknade av Joakim Förars.