några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Rekipäldo  Jörala  Andiala  Loomby  Bergby  Kåskeby  Meimos  Mäkipä  Rökiö  Lålax  Tuckur  Kåf Jåki  Karfsor  Kaitsor  Karfwat  Teugmå  Oxgangar  Qwimå  Maxmå  Kierklax  Loot Lax  Palwis  Bertby 
Mantals Längd     Mantals Längd    
öfwer Korsholms Lähns Norre Fögderie och     öfwer Korsholms Lähns Norre Fögderie och    
Wörå Sochn Pro 1710     Wörå Sochn Pro 1711    
Lt 979 s. 23-913     LT 1010 s. 547-    
Rekipäldo     Rekipäldo    
1   Mats Peet      1   Mats Peeth och hustrun        
   hust Beata        
    
11/4   Mickel Jofs      11/4   Michill Jåfs och hustrun     
   hust Margeta      brod Johan        
   brod Johan         hust Lisa     1     
   hust Lisa     1     
    
1   Mårten Smess      1   Thomas Smess     
   sohn Thomas         dott Anna       
   dott Anna     1      sohn Johan      1        
    
1   Jacob Lillkarhu      1   Jacob Lillkarhu     
   sohn Isack         sohn Isack        
   hust Anna        hust Anna      upp
   sohn Johan      1         sohn Johan      1        
    
1   Sigfred Storkarhu      1   Sigfred Storkarhu och hust     
   hust Margeta      sohn Mårten        
   sohn Mårten         hust Lisa       
   hust Lisa        sohn Daniel      1        
   sohn Daniel      1        
    
1   Matts Simås      1   Matts Simons hust Anna     
   hust Anna      brod Simon        
   brod Simon         hust Lisa       
   hust Lisa     1      dott Anna       
    
1   Matts Omar      1   Mattz Omar och hustrun     
   hust Maria      st m Marja     
   hust Karin        måg Lars        
   måg Lars         hust Marja     1     
   hust Maria     1     
    
1   Johan Israels      1   Johan Israels och hust    upp
   hust Lisa      brod Michell        
   brod Michell         dreng Simon        
   dreng Simon         pigan Anna     1     
   pigan Anna     1     
     1   Peehr Joskarhu     
1   Per Joskarhu      son Mårthen        
   sohn Mårten         hust Marja       
   hust Maria        dr Isach        
   sohn Samuel         pigan Marija     1     
   pigan Maria     1     
     1   Johan Clemes     
1   Johan Clemes      sohn Erich        
   sohn Erich         dott Margeta       
   pigan Maria     1      s hust Anna     1     
    
11/6   Mårten Wäst      11/6   Mårten Wäst och hust     
   hust Lisa      dg Mattz        
   drängen Påwel        
   pigan Anna     1     
   upp
1   Mats Kårfwal      1   Johan Kårfwolainen     
   sohn Johan         hust Lisa       
   hust Lisa        sohn Mårten        
   sohn Mårten         dott Anna       
   dott Maria        dr Gabriel      1        
   dott Anna     1     
    
1   Daniel Lång      1   Daniel Lång och hustrun     
   hust Lisa      brod Mårten      1        
   brod Mårten      1        
    
1   Mats Bäns      1   Mattz Bäns och hustrun     
   hust Lisa      sohn Johan        
   sohn Johan         hust Marja       
   dott Anna        dott Anna       
   dreng Mats         dreng Mats      1        
   pigan Anna     1     
    
5/6   Jacob Kastus      1   Mattz Ers och hustrun     
   hust Margeta      syster Margeta      upp
   dott Maria     1      brod Erick        
     syst Lisa       
1   Mats Ers      d Jacob      1        
   hust Maria     
   syster Margeta        5/6   Jacob Kastus     
   brod Erick         dott Marja     1     
   syst Lisa     1     
    
2/3   Sigfred Biörns     
   hust Karin      2      2/3   Sigfred Biörns     
     och hustrun        
2/3   Erik Pörnull     
   sohn Erich         2/3   Erik Pörnull     
   dott Lisa     1      sohn Erich        
     dott Lisa     1     
    
Jörala     Jöralaby    
1   Hans Bertels      1   Hans Bertills     
   hust Anna      syst Brita       
   syst Brita        syst Maria      upp
   syst Maria        syst Lijsa     1     
   dräng Mats      1        
    
11/2   Mats Hertull      11/2   Mattz Hertull och hust     
   hust Margeta      måg Simon        
   måg Simon         hust Anna       
   hust Anna        dott Beata       
   dreng Mats         d Mårthen     1     
   piganLisa     1     
    
1   Johan Heinull      1   Johan Heinull och hust        
   hust Karin        
    
1   Mickel Katill      1   Michill Kattilla och hust        
   hust Brita     
   drängen Lars      1        
    
1   Michell Jofs      1   Michill Jåfs och hust     
   hust Kerstin      swåg Lars        
   swåg Lars         hust Walborg      upp
   hust Walborg     1      d Mattz      1        
    
1   Johan Jacobsson [Jakas]      1   Johan Jacobsson och hust [Jakas]     
   hust Margeta      dott Brijta     1     
   syst Bata     1     
    
1   Mårten Nikull      1   Mårten Nickull     
   syster Kirstin        syster Kirstin       
   dott Anna     1      dott Anna     1     
    
1   Erich Johans      1   Erich Johansson och hust [Johans]        
   hust Anna        
    
   Nyb Matz Christersson      Nyb Matz Christersson     
   hust Maria         och hustrun        
    
Andiala     Andiala by    
1   Staffan Hersall      1   Staffan Hirsall     
   dott Anna         dott Anna        
   upp
1   Mickel Thomasson [Hertus]      1   Mickel Thomasson och hust [Hertus]     
   hust Brita      brod Johan        
   brod Johan      1         hust Maria     1     
    
1   Mats Mannel      1   Mats Mannel och hust     
   hust Karin      dr Jacob        
   dreng Jacob      1         d Erich      1        
    
11/4   Mats Nyby      11/4   Mattz Nyby och hustrun     
   hust Anna      br Isach        
   swåg Olof         hust Marja       
   hust Lisa        p Gertrudh     1     
   brod Isack      1        
    
1   Pehr Antilla      1   Oloff Andtilla och hustrun        
   hust Barbro        
    
    
11/4   Mårten Ruut      11/4   Mårthen Ruuth och hust     
   dotter Maria        br Hindrich      1       upp
   sohn Hindrick      1        
    
    
3/4   Abram Mickelsson [Grannas]      3/4   Abram Michelss Grannas     
   sohn Mickel         sohn Michill        
   hust Brita     1      hust Brita     1     
    
    
Loomby     Loomby    
1   Mårten (!) Rassmus      1   Mårthen Rassmus och hust     
   dott Maria         dott Marja       
   hust Brita        b Michill        
   sohn Johan         b Johan        
   hust Barbro     1      hust Barbro     1     
    
1   Brita Olis      1   Brita Ollis     
   dott Anna      dott Anna       
   pig Brijta     1      p Brijta     1     
    
   Mårten Budd      Mårthen Budd och hust    upp
   hust Maria      swåg Michill        
   swåg Michel         hust Margeta     1     
   hust Margeta     1     
    
   Michel Jeppel      Michill Jeppell och hust     
   hust Maria      brod Johan        
   brod Johan         hust Maria     1     
   hust Maria     1     
    
   Hans Nissell      Hans Nissell och hust        
   hust Margeta        
    
   Johan Knus      Johan Knus och hustrun     
   hust Brita      swåg Erich        
   swåg Erich         hust Margeta     1     
   hust Margeta     1     
    
   Markus Kylkinen      Markus Kylkinen och hust     
   hust Karin        br Johan        
   sohn Johan         hust Anna      upp
   hust Anna        p Margeta     1     
   pigan Maria     1     
    
1   Samuel Backman      1   Samuel Backman     
   hust Maria      hust Maria     
   dreng Erich         pigan Anna       
   pigan Margeta     1      pig Anna     1     
    
1   Lars Tors      1   Lars Tors och hustrun        
   hust Kerstin         inh Brijta Samuelsdr     1     
    
1   Johan Ingå      1   Johan Ingå och hustrun     
   hust Brita      sohn Johan      1        
   sohn Johan      1        
    
1   Hendrich Kullpas      1   Hindrich Kullpas och hust        
   hust Anna      inh Walborg Andersdr       
   pigan Brita     1     
    
1   Mårthen Kaust      1   Mårthen Kaust och hust    upp
   hust Marg      p Marja       
   brod Johan      1         p Anna     1     
    
11/4   Mårthen Martois      11/4   Mårthen Bertills     
   hust Margeta      brod Isak        
   brod Isak         hust Brita     1     
   hust Brita     1     
    
Bergby     Bergby    
11/4   Mats Jussill      11/4   Mats Jussill och hustrun     
   hust Brita      br Staphan      1        
   sohn Staffan      1        
    
1   Mickel Kötar      1   Michill Kötar och hust     
   hust Helga      dott Brijta     1     
   dott Brijta       
   syst Barbro     1     
    
1   Hendrich Ollill      1   Hendrich Ollill och hust     
   hust Karin         dr Isaak      1       upp
    
1   Mats Smets      1   Mattz Smets och hustrun     
   hust Karin      p Anna     1     
    
11/4   Bertel Skärp      11/4   Bertill Kärp och hust     
   hust Judita      brod Jacob        
   syst Margeta        son Anders      1        
   brod Jacob      1        
     1   Maria Tallus     
1   Maria Tahlus         son Erich      1        
    
1   Anders Kånsti      1   Anders Kånsti och hust     
   hust Karin      p Margeta     1     
    
   Michell Joppes      Michell Jäppas och hust Kirstin     
   hust Karin      brod Johan        
   brod Johan         hust Anna     1     
   hust Anna       
   syst Anna     1     
   upp
Kåskeby     Kåskeby    
   Karl Storkneks      1   Carll Storkneck och hust     
   hust Karin      son Michill      1        
   syst Anna       
   swåg Michell      1        
    
1/2   Per Knek      1/2   Per Knek och hustrun     
   hust Anna         p Margeta     1     
    
1   Johan Krakas      1   Johan Kråkas     
   dott Anna        dott Anna       
   dott Maria        dott Maria       
   dott Karin     1      dott Karin     1     
    
1   Michel Sippus      1   Michill Sippus och hust     
   hust Brita         p Margeta     1     
    
1   Johan Clemes      1   Johan Clemes och hust     
   hust Brita      swäg Karin     1     
   swäg Karin     1    upp
    
5/8   Mickel Knubb      5/8   Johan Knubb     
   hust Karin      brod Tohmas       
   sohn Mats         pigan Anna       
   dott Walborg      1         p Marja     1     
    
5/8   Johan Knubb      5/8   Michill Knubb och hust     
   hust Margeta      son Mattz        
   brod Tohmas       
   pigan Anna     1   4      2/3   Johan Grobbells     
     hust Maria     
2/3   Johan Grobbils      b Erich        
   hust Maria      hust Anna       
   hust Anna     1      d Staphan      1        
    
1   Mats Rådman      1   Matz Råndman och hust        
   hust Gertru        
    
1   Isak Kamminen      1   Isach Kamminen och hust     
   hust Maria      brod Mårten       upp
   syst Anna        syst Anna     1     
   brod Mårten      1        
    
1   Anders Nikoinen      1   Anders Nikoinen och hust        
   hust Maria     
   pigan Marg     1   3      11/2   Hans Dahlakarll och hust     
     sohn Simon        
3/4   Mats Bengs      hust Lisa       
   hust Lijsa      dr Carll        
   syst Karin        dr Abrahm        
   brod Erich      1         dott Ingebor     1     
    
11/2   Hans Dalakars      3/4   Mats Bäng och hustrun     
   hust Margeta      brod Erich        
   sohn Simon         d Karin     1     
   hust Lisa       
   drängen Karl        
   dott Ingebor     1     
    
   Rustmäst hust Anna     1      Rustmäst hust Anna     1    upp
    
Meimos     Meimos    
1   Margeta Enka [Jufvas]      1   Margeta Enckia [Jufvas]     
   dott Karin        son Johan        
   sohn Johan      1         dott Karin     1     
    
1   Abraham Grannas     
   hust Lisa        
   ... ... (?) Isak Isaksson       
    
1   Erich Tuns      1   Erich Tuns och hustrun     
   hust Anna      b Daniel        
   sohn Daniel      1         d Påhl      1        
    
11/4   Karl Miemonen      11/4   Karl Miemonen och hust     
   hust Brijta      st m Brijta       
   styfmod Brita     1      dott Karin     1     
    
1   Gabriel Karl      1   Gabrill ...? Och hustrun     
   hust Barbro      p Anna     1    upp
   drängen Hans      1        
    
1   Erick Krook      1   Erich Krook och hustrun     
   hust Karin      swär m Margeta     1     
   dreng Erick        
   dott Margeta     1     
     1   Jacob Grijm och hustrun     
1   Jacob Grijm      d:n Hans      1        
   hust Anna        
     1   Carl Grijm och hustrun     
1   Karl Grijm      b Michell        
   hust Anna      syst Anna       
   dott Lisken     1      dott Lijsken     1     
    
Mäkipä     Mäkipä    
1/2   Mårten Lillånd           
   hust Anna     
   pigan Gertru     1     
    
1/2   Isak Lånd          upp
   hust Gertru        
     1/2   H Pers Enka Peldann     
1/2   H Pers Enka Peldan      dott Margeta        
   dreng Mårten      1         p Marja     1     
    
1   H Mag Wasbom      1   H Mag Wasbohm     
   hust Anna      hust Anna     
   pigan Maria        d:n Anders        
   drängen Anders         hust Brita       
   hust Brita       
    
11/6   Johan Grägg      11/6   Johan Grägg och hustrun     
   hust Maria      dott Anna       
   dott Anna        son Simon        
   sohn Simon         d:n Marja     1     
   sohn Hendrich        
   pigan Carin     1     
    
3/4   Mats Olis      3/4   Mattz Oliss och hustrun     
   hust Karin         dr Mårten      1       upp
    
1   Isak Sepp      1   Isach Säppas och hust        
   hust Lisa     
   drängen Anders       
    
1   Isak Antolis      1   Isach Andtolis och hust     
   hustru Brita      dott Anna       
   dott Anna        b Samuel        
   bror Samuel         b Mattz      1        
   brod Matz      1        
    
1   Isack Murkainen      1   Isack Murikainen     
   hust Margeta      hust Margeta     
   brod Mats         son Abraham        
   hust Margeta        dott Marja       
   sohn Abraham      1         swäg Margeta     1     
    
Rökiö     Rökiå    
1/4   Tohmas Pytar      1/4   Thomas Pytar och hustrun     
   hust Brita      son Mattz       upp
   sohn Mats         b Peehr        
   dräng Simon        p Anna     1     
   pigan Anna     1     
    
1   Mats Kullas      1   Mattz Kullas och hustrun     
   hust Maria      brod Michill        
   brod Michel         hust Lijsa    
   syst Beata        syst Beata       
   pigan Karin        b Samuel        
   brod Samuel      1         p Kirstin     1     
    
3/4   Erich Rex      3/4   Erich Reeck el. hustrruh (?)     
   hust Barbro      mod Barbro     
   hust Anna        måg Anders       
   dott Gertrud        hust Anna       
   sohn Hendrich      1         dott Gertrud     1     
    
5/6   Bertel Antus      5/6   Bertill Andtus och hust        
   hust Margeta     
   pigan Maria     1    upp
    
1   Lars Höijer      1   Lars Höijer och hustrun        
   hust Anna        
    
1   Mårten Knus      1   Mårthen Knuus     
   dott Walborg         dott Walborg        
    
1/2   Erich Brams      1/2   Erich Bramers och hust     
   hust Maria      dott Lijsa       
   dott Lisa        sohn Peehr        
   sohn Peer         hust Kirstin       
   hust Kirstin     1      b Anders       
    
1   Simon Smårus      1   Simon Simonsson Småråj     
   hust Anna      mod Anna     
   sohn Simon         hust Anna       
   hust Anna     son Mattz        
   sohn Mats         syst Marja     1     
   syst Maria     1     
   upp
1   H Gustaf Enka [Gammals]      1   H Gustafz Enkia [Gammals]     
   dräng Johan      dr Michill     
   pigan Lijsa      1         p Marja      1        
    
1   Mats Andtbram      1   Mats Andtbram     
   brod Anders         brod Anders        
   hust Maria      hust Marja        
   pigan Anna     1     
    
11/2   Matz Bänn      1   Matz Bagg och hustrun     
   hust Brita      br Mårten        
   brod Mårten         syst Gertrudh       
   syst Gertru        dn Michill      1        
   drengen Per      1        
    
11/2   Helena Holm      11/2   Helena Holm     
   dräng Mats         d Johan        
   dreng Jacob         p Walborg     1     
   hust Karin     1     
   upp
11/2   Casper Påls      11/2   Casper Påhlsson och hustrun     
   hust Karin      p Brijta     1     
   dott Anna       
   pigan Brita       
   dräng Michell      1        
    
3/4   Mårten Swensson      3/4   Mårthen Swensson och hust        
   hust Beata     
   dräng Michell       
   pigan Margeta      1        
    
1/2   Isack Klärk      1/2   Isaach Klerck och hustrun     
   hust Helga      syst Marja     1     
   syst Maria     1     
    
11/2   Simon Nygårdz     
   hust Lisa     
   dräng Jacob      1        
    
Lålax     Låålax by   upp
1   Per Josijs [pro Jåfs?]      1   Pehr Jåsis [pro Jåfs?]     
   pigan Kerstin        son Peehr        
   sohn Pehr      1         p Lijsa     1     
    
1/2   Margeta Enkia [Jåssis]      1/2   Margeta Enckia [Jåssis]     
   dreng Jacob         dr Anders        
   pigan Kerstin     1      p Kirstin       
     p Marja     1     
    
1   Erich Mickelsson [Ollus]      1   Erich Mickelsson [Ollus]     
   hust Beata      dr Johan     
   dräng Jacob      1         hust Gertrud      1        
    
11/4   Hendrick Måsa      11/4   Hendrich Måsa och hust     
   hust Brita      swåg Simon        
   swåg Simon         hust Gertru       
   hust Gertru        p Margeta     1     
   pigan Margeta     1     
    
1   Mats Bredfårs      1   Mats Bredfors och hust       upp
   hust Maria     
   pigan Anna     1     
    
1   Mats Abramsson [Capteins]      1   Mattz Abrahamsson och hust [Capteins]     
   hust Margeta      hust Margeta     
    
1   Erich Sigfredzon [Enges]      1   Margeta Enges Enckia     
   mod Margeta      dräng Johan      2        
   pigan Lisa     1     
    
1   Mats Dunck      1   Daniel Dunck och hust Beata     
   dott Beata      dott Marja     1     
   dräng Daniel     1     
     1/2   Thomas Nårrby och hustrun     
1/2   Tohmas Helsing      dn Erich        
   hust Brita         hust Lijsa     1     
    
Tuckur     Tukur    
1   Mårten Bror      1   Mårthen Bror och hustrun     
   hust Brita      br Jacob       upp
   syst Maria        syst Marja     1     
   pigan Lisa     1     
    
1   Mats Åkers      Hust Lijsa Mattzdotter        
   hust Maria     
   dreng Mårten         1   Mattz Åkers och hustrun     
   pigan Brita        p Margeta     1     
   pigan Anna     1     
    
1/4   Anders Jånt      1/4   Anders Jånttas och hustrun        
   hust Maria        
    
2/3   Peer Swels      2/3   Peehr Sweells och hust        
   hust Karin     
   brod Isack      1        
    
1/4   Anders Kåck      1/4   Anders Krook [pro Kåck] och hust        
   hust Walborg        
    
1   Erich Skått      1   Erich Skått och hustrun    upp
   hust Maria      son Mattz        
   dott Anna         hust Brijta     1     
   sohn Mårten     1     
    
1/4   Abraham Back      1/4   Abraham Back och hustrun     
   hust Anna      son Isaach        
   sohn Isack      1         syst Gertrud     1     
    
3/4   Mats Reck      3/4   Mats Back [pro Rex] och hustrun        
   hust Anna        
    
1   Mats Ers      1   Mattz Ersson och hustrun     
   hust Walborg      hust Margeta       
   brod Erich         son Hans        
   hust Margeta        dr Lars      1        
   sohn Hans        
   pigan Barbro     1     
    
1   Simon Jofs      1   Simon Jåfs och hustrun     
   hust Lisa      swåg Jacob       upp
   swäg Anna        son Simon        
   pigan Marg        p Marja       
   dräng Jacob         än p Marja     1     
   pigan Maria     1     
    
1   Erich Grindas      1   Erich Grindas     
   mod Marget      syst Anna       
   dott Anna        b Carll      1        
   sohn Karl      1        
    
3/4   Erich Finnas      3/4   Erich Finnas och hustrun     
   hust [m] Helga      sohn [brod] Johan      1        
   sohn [brod] Johan      1        
    
Kåf Jåki     Kåf Jåki    
3/8   Karl Karlsson (!) [Storvidd]      3/8   Carl Mattzsson [Storvidd]     
   hust Maria      p Marja     1     
   pigan Maria     1     
    
3/8   Pehr Simonsson [Lillvidd]      3/8   Peehr Simonsson och hustrun [Lillvidd]    upp
   hust Brita      p Margeta     1     
   pigan Margeta     1     
    
1   Staffan Hindersson [Bertils]      1   Staphan Hinderssons hust Karin [Bertils]     
   hust Karin      son Hindrich     
   sohn Hindrich         hust Brijta       
   hust Brita        dr Carll        
   dreng Karl         dr Abrahm      1        
   pigan Kerstin       
   dräng Mårten      1        
    
1/2   Johan Månsson [Månsus]      1/2   Johan Månsus     
   dott Gertru      syst Gertrud     
   brod Mårten      1         b Mårthen      1        
    
1/2   Mats Mårtensson [Smeds]      1/2   Mattz Mårthensson [Smeds]     
   swåg Mats         swåg Mattz        
   hust Anna      hust Anna       
   pigan Anna     1      p Anna     1     
   upp
1   Matts Åkeson [Ingå]      1   Matts Åkeson och hust [Ingå]     
   hust Anna      syst Lisa       
   syst Lisa     1      syst s Mattz      1        
    
Karfsor     Karfsår    
3/4   Erich Toss      3/4   Michill Tåss     
   dott Lisa        son Erich        
   dott Beata     1      syst Lijsa       
     dott Beata     1     
    
2/3   Erick Håfman      2/3   Erich Håfman och hust     
   hust Anna      br Mattz        
   brod Mats         hust Brita       
   hust Beata (!)        son Anders      1        
   sohn Anders      1        
     Simon Kafwus och hust        
   Simon Kawus     
   hust Anna      2      1/2   Erich Kafwus och hustrun     
     syst Anna       
1/2   Erich Kawus      p Beata     1    upp
   hust Anna     
   syst Anna        3/4   Erich Herr och hustrun     
   syst Beata     1      syst Walborg       
     syst Anna       
3/4   Erich Herr      dr Gustaf        
   hust Anna      dr Simon        
   syst Walborg        hust Marja     1     
   syst Anna     1     
     1/2   Erich Perus och hustrun     
1/2   Johan Pedars      dott Lijsa       
   hust Brita      dr Anders        
   dot Lisa     1      dr Erich      1        
    
3/4   Mats Skarp      3/4   Mattz Skarpp och hust     
   hust Brita      sohn Erich        
   sohn Erich         hust Lisa     1     
   hust Lisa     1     
    
1   Anders Antus      1   Anders Andtus och hust        
   hust Anna       upp
    
1/4   Mårten Håf      1/4   Mårten Håf     
   hust Karin      hust Karin     
   syst Maria        syst Maria       
   brod Erick      1         brod Erick      1        
    
Kaitsor     Kaisår    
1   Johan Keisar      1   Johan Keisar och hustrun     
   hust Gertru      son Jacob      1        
   sohn Jacob      1        
    
3/4   Johan Finne      3/4   Johan Finne och hust     
   hust Walborg      b s Johan        
   b sohn Johan         b d Maria     1     
   b dått Maria       
   pig Anna     1     
    
1   Karl Hannus      1   Carll Hannus     
   sohn Simon         son Simon        
   dott Maria        hust Margeta      upp
   pigan Margeta     1      dott Marja     1     
    
1   Johan Heickus      1   Påhl Heikus och hustrun     
   hust Brita      dott Marja       
   dott Maria     1      dr Erich      1        
    
1/21/4   Matz Bertils      1/21/4   Daniel Mattzsson Bertills     
   brod Jacob         b Jacob        
   hust Brita      hust Brijta     
   pigan Margeta        p Margeta     1     
   dräng Anders      1        
    
1/4   Isak Håkans      1/4   Isaach Håkans     
   måg Simon         måg Simon        
   hust Maria         hust Marja        
    
1/4   Jacob Präst      1/4   Jacob Präst och hustrun        
   hust Maria        
    
1/4   Mats Sigfris      1/4   Mats Sigfris och hust       upp
   hust Beata     
    
   inhys Håke Sigfredsson    
    
Karfwat     Karfwat    
1   Mårten Ulfwis      1   Mårthen Ulfwis och hustrun     
   hust Karin     
   pigan Anna       
   dräng Daniel        
   pigan Anna     1     
    
2/3   Mickel Lassus      2/3   Mickel Lassus och hust     
   hust Anna      dräng Erich     1     
   dräng Erich     1     
    
2/3   Anna Peet      2/3   Enckian Anna Peeth     
    
1   Mats Rennas      1   Mattz Rennas och hust     
   hust Brita      dräng Åke     1     
   pig Walbor     1    upp
    
1/2   Anders Kåck      1/2   Anders Kåcka     
   hust Walborg         swäg Walborg        
    
2/3   Simon Auras      2/3   Simon Auras el. Mårthen     
   dott Anna     1      hust Anna     1     
    
Teugmå     Teugmå    
1/3   Anders Hansson      1/3   Anders Hansson och hustrun     
   hust Brita      br Isaach        
   brod Isack         hust Inger       
   hust Inger        syst Marja     1     
   syst Maria     1     
    
Oxgangar     Oxgangar    
1/3   Anders Abrahams      1/3   Anders Abrahams     
   hust Anna      b hust Anna     
   dott Gertru        son Johan        
   dott Margeta        dott Gertru       
   sohn Johan      1       upp
    
1/2   Erich Ryssas      1/2   Erich Ryssas och hust     
   hust Anna      b Anders        
   brod Anders         hust Walbor     1     
   hust Walbor     1     
    
1/2   Anders Fusius      1/2   Anders Fusius och hust        
   hust Barbru     
   syst Gertru     1     
    
1/2   Michell Andtus      1/2   Michell Andtus     
   sohn Mickel         hust Margeta     
   hust Margeta        pigan Gertrud     1     
    
1/2   Erich Nisus      1/2   Erich Nisus hust Helga     
   hust Helga      son Isaach        
   sohn Isak         son Gustaf      1        
   sohn Hindrich      1        
    
1/2   Johan Krattas      1/2   Johan Skratar och hustrun       upp
   hust Brita        
    
1/3   Isack Skieppars      1/3   Isaach Skieppars och hust     
   hust Gertru      syst Anna     1     
   syst Anna       
   brod e Karin     1     
    
1   Anders Sigfris      1   Anders Sigfridz och hust     
   hust Kerstin         syst Kerstin     1     
    
    
Qwimå     Qwimå by    
3/4   Anders Råman      3/4   Anders Rådman och hust     
   hust Brijta      son Hindrich      1        
   sohn Hindrich      1        
    
1/2   Johan Borgmest      1/2   Johan Bårgmestar     
   syst Carin      syst Karin     
   dreng Mats         d Mats        
   pigan Brijta     1      p Brijta     1    upp
    
Maxmå     Maxmå    
2   befall Westrenius      2   befal:m Westrenius     
   hust Maria      pn Marja       
   dreng Mårten         dräng Jacob        
   dreng Jacob         p Walborg       
   dreng Sigfred         p Elisabetha      1        
   pig Walborg     1     
    
1/2   Mårten Kåkas      1/2   Mårten Kuckz hust Malin     
   hust Malin      sohn Michell        
   sohn Michell         dott Lisa     1     
   dott Lisa     1     
    
1/3   Hendrick Heir      1/2   Hans Kagg och hust        
   hust Anna     
   brod Mats        
   syst Margeta     1   4      1/2   Mårten Kagg och hust     
     son (!) Gabriel        
1/2   Hans Kagg      son (!) Simon       upp
   hust Anna         dott (!) Margeta     1     
    
1/2   Morten Kagg [=Eurs]     
   sohn (!) Gabriel      1/3   Hendrich Heir och hust     
   hust Anna        b Mattz      1        
   dott (!) Margeta       
   sohn (!) Simon      1        
    
1   Mats Finne      1   Mats Finne     
   swåg Daniel         swåg Daniel        
   hust Karin        hust Karin       
   dreng Jacob         dreng Jacob        
   pigan Maria     1      pigan Maria     1     
    
1/3   Mats Puss      1/3   Mattz Puss och hustrun     
   hust Anna      p Marja     1     
   pig Maria     1     
    
2/3   Erich Halls      2/3   Erich Halls och hustrun     
   hust Anna      syst Marja      1       upp
   syst Maria      1        
    
1/4   Gabriel Heres      1/4   Gabriel Heires     
   hust Brita      mod Brita     
   sohn Simon      1         b son Simon      1        
    
   H And: Ruuth      H And: Ruuth     
   hust Brita      hust Brita     
   pig Maria     1      p Maria     1     
    
    
Kierklax     Kierklax    
1   Johan Öllings      1   Johan Ölling och hustrun     
   syst Beata      s Anna och Gertrud       
   syst Anna        måg Matts        
   syst Gertru        syst Anna     1     
   måg Matts      1        
    
1   Jacob Furunes      1   Jacob Furunäs och hustrun     
   hust Brita      syst Marja     1    upp
   mod Brita       
   syst Maria     1     
    
1   Hendrich Bertils      1   Hendrich Bertils E Helga     
   hust Helga      p Barbro     1     
   syst (!) Jacob      1        
    
1   Erich Clemes      1   Erich Clemes och hustrun     
   hust Anna      syst Beata     1     
   syst Beata     1     
    
2/3   Johan Audas      2/3   Johan Audas och hust        
   mod Karin     
   syst Margeta      1        
    
1/2   Michell Stårm      1/2   Michell Stårhm och hust        
   hust Walbor        
    
1   Mats Skarper      1   Mattz Skarppers hustru     
   hust Kerstin      måg Johan       upp
   måg Johan         hust Margeta       
   hust Marg        dräng Abrahm      1        
   dräng Abraham      1        
    
1   Lars Lassus      1   Lars Lassus och hust        
   hust Barbru        
    
2/3   Michell Esaiesson [Esars]      2/3   Michill Esaiæsson och hust [Esars]     
   hust Lisa      b Johan      1        
   brod Johan      1        
    
1/3   Hendrich Steenkull      1/3   Hindrich Steenkull och    
   hust Maria      hustrun     
   syst Barbro      1         syst Barbro      1        
    
1/3   Gab Erichsson [Kux]      1/3   Gabriel Erichsson och hust [Kux]        
   hust Karin        
    
1   Jacob Gutas      1   Jacob Gustafsson och hust [Guttas]     
   hust Anna        syst Karin      upp
   syst Karin        syst Margeta     1     
   syst Margeta     1     
    
1   Mickel Kullas      1   Michill Kullas och hust     
   hust Carin      br Mattz        
   brod Mats         pi Maria     1     
   pijg Maria     1     
    
1/2   Simons Smets      1/2   Simons Smetz och hust     
   hust Beata        dott Anna     1     
   dott Anna     1     
    
   Inh Mats Mickels    
   hust Malin       
    
Loot Lax     Lootlax by    
1   Mats Norkren      1   Mats Nårckå och hustrun     
   hust Barbro      dott [syst] Anna       
   dott [syst] Anna        dr [syst] Walborg       
   dott [syst] Walborg        dott [syst] Margeta     1    upp
   dott [syst] Margeta     1     
    
1/2   Philip Slög      1/2   Philip Slöger      § 1711    
   pigan Anna        p Kirstin     1     
   dreng Elias      1        
    
1/2   Erich Slög      1/2   Erich Slög och hustrun     
   hust Margeta      dott Marja     1     
   dott Maria     1     
     11/4   Unå Callsson [Blusi]     
11/4   Unå Carlsson [Blusi]      dott Margeta       
   dott Margeta        dr Brita       
   dott Brita     1      dr Mårthen      1        
    
1   Samuel Lassus      1   Lars Lassus     
   dott Kerstin      syster Kirstin     
   dott Carin     1      syst Karin     1     
    
3/4   Hans Helsing      3/4   Hans Helsing och hustrun     
   hust Anna      dräng Michell       upp
   dräng Michell         hust Anna     1     
   pig Brita     1     
    
1   Elias Bakull      1   Elias Bakull el: Johan     
   dreng Erich         syst Marja       
   sohn Johan         b Erich      1        
   dott Maria     1     
    
1/4   Mats Snickars      1/4   Mats Snickars och hust     
   hust Carin      syst Marja     1     
   syst Maria       
       
1/2   Erick Åkers      1/2   Erick Åkers och hustrun     
   hust Brita      pigan Anna     1     
   pigan Anna     1     
    
1   Mats Kullas      1   Mattz Kullas och hust     
   hust Margeta      sohn [br] Mårthen        
   sohn [br] Mårten         dott [sy] Marja     1     
   dott [sy] Maria     1    upp
    
1   Esaias Ols      1   Esaias Olsson och hustrun     
   hust Anna      p Anna     1     
   pigan Beata       
   dräng Anders      1        
    
3/4   Josep Josepsson      3/4   Josep Josepsson och hustrun     
   hust Lisa      swåg Thomas        
   swåg Thomas         hust Walbor     1     
   hust Walbor     1     
     3/4   Mårthen Andersson [Klavus]     
3/4   Morten Andersson [Klavus]      hust Margetha     
   syst Beata      syst Brita       
   syst Maria     1      syst Marja     1     
    
2/3   Daniel Rennars      2/3   Daniel Rennars och    
   hust Barbro         hustrun        
    
1   Mårten Krook      1   Mårthen Krook och hustrun     
   hust Margeta      dott Walbor      upp
   dott Walbor        dott Margeta     1     
   dott Margeta       
   dräng Erich      1        
    
3/4   Mats Huggar      3/4   Mattz Huggare och hustrun     
   hust Maria      dräng Morten      1        
   dreng Morten      1        
    
Palwis     Palfwis    
3/4   Erick Ströms      3/4   Erick Ströms och hustrun     
   hust Anna      dräng Thomas        
   dräng Tohmas         hust Marja     1     
   hust Maria       
   pig Lisa     1     
    
1/2   Tohmas Ers      1/2   Thomas Ers och hustrun     
   hust Maria      br Mattz      1        
   brod Mats        
   syst Lisa     1     
   upp
3/4   Mårten Skåtars      3/4   Mårten Skåtars och hust     
   hust Lisa      b Lars        
   brod Lars         b Erich        
   brod Erich         hust Karin       
   hust Karin        p Gertru       
   pig Gertru        pig Lisa       
   pig Lisa     1      son Jacob      1        
    
1/4   Simon Petus      1/4   Simon Petus och hust        
   hust Carin     
   dräng Michell        
   hust Maria     1     
    
11/4   Lars Lassas      11/4   Lars Lassus och hust     
   hust Margeta      son Michill        
   sohn Michel         hust Anna       
   hust Anna        son Johan      1        
   sohn Johan      1        
    
1   Hendrich Yrias      1   Mårthen Knuus och   upp
   hust Maria      hustrun     
   brod Esaias         § 1711    
   swåg Hans         1   Hendrich Yrias och hust     
   hust Margeta     1      b Esaias        
     b Michill        
1   Mårten Knus      hust Marja       
   mod Gertru      swåg Hans        
   hust Anna        hust Margeta     1     
    
Bertby     Bärttby    
1   Isak Kålax      1   Isak Kålax och hustrun     
   hust Brita      dr Hindrich     
   syst Anna        p Beata     1     
   syst Lisa       
   dott (!) Michell      1        
    
1/4   Michell Kålax      1/4   Michell Kålax och hust     
   hust Marget      p Beata     1     
   pigan Beata       
   dräng Michell       upp
   dräng Pehr      1        
    
1   Mårten Thomasson [Finnas]      1   Mårten Thomasson och hust [Finnas]     
   hust Anna      dr Peehr        
   syst Brita     1      p Brijta     1     
    
2/3   Johan Strandas      2/3   Johan Strandas hust Anna     
   hust Anna      br s Erich     
   b sohn Erich      1         dräng Carll      1        
    
1/2   Daniel Bakils      1/2   Daniel Backils och hustrun        
   hust Margeta        
    
1   Johan Ollas      1   Johan Ollas     
   hust Karin      brod Hendrich        
   brod Hendrich         hust Wändella     1     
   hust Wändela       
   syst Maria       
   dräng Karl     1     
   upp
5/8   Joh Antus      5/8   Johan Antus och hustrun     
   hust Anna      p Ingeborg     1     
   pig Ingebor     1     
    
1/2   Mats Gåll      1/2   Mats Gullas och hustrun     
   hust Margeta      swäg Marja     1     
   swäg Maria     1     
    
2/3   Michel Jofs      2/3   Michel Jåfs och hustrun     
   hust Karin      syst Marja       
   syst Margeta        b Simon      1        
   syst Maria       
   brod Simon      1        
    
3/4   Johan Pedars      3/4   Johan Pedars och hust     
   hust Maria         dr Michell      1        
    
5/8   Matts Mattos      5/8   Matts Mattus och hustrun     
   hust Anna      son Johan        
   hust Maria        b s Johan       upp
   sohn Johan         b d Marja     1     
   b dott Maria     1     
    
1/3   Matz Swens      1/3   Matz Swenns och hust     
   hust Marget        dott Margeta     1     
   dott Margeta     1     
    
1   Matz Tåppar      1   Mattz Tåpp och hustrun    
   hust Anna      Anna     
   brod Simon         b hust Sophia     1     
   hust Sophia       
    
   Johan Zachris      1   Johan Zachris och hust     
   hust Maria      b Mattz        
   brod Mats         st m Margeta       
   syst Anna        p Anna     1     
   syst Sophia       
   styf m Margeta       
   syst Brita     1     
   upp
2/3   Tohmas Tors      2/3   Thomas Tohrus och    
   hust Lisa      hustrun     
   dräng Erich         dräng Erich        
   pig Maria     1      p Marja     1     
    
3/4   Michel Tröttas      Skiutz Rett Anders       
   hust Beata      Andersson    
   Swär m Brita       
   syst Anna     1   4      3/4   Michill Tröttas och    
     hustrun     
   Sochne Skrif Hans Anderss        Swär mod Brijta       
   Stallfoden Staffan        syst Anna     1     
   hust Margeta       
     Sochnskrif:r Hans    
   H Pastor Gezelius      Andersson       
   hust Katarina      Stallfougden Staphan       
   pig Kirstin        hust Margeta       
   dräng Abraham       
   pig Brita         Hr Pastor Gezelius     
   pig Brita      1         Pastorska Chatarina    upp
     dreng Abraham        
   Klåck Gust Gustafson        dr Michill        
   hust Carin        p Karin       
   pig Brita        p Brita     1     
    
   Skiutzsr And Andersson        Klåck Gustaf Gustafson       
     hust Kirstin       
     p Brijta       

Upptecknade av Joakim Förars.