några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Reckipäldå  Jöralaby  Andiala  Loomby  Bergby  Kåskeby  Meimos  Mäckipä  Rökio  Lålax by  Tuckur  Kåfjåki  Karfsor  Kaitzor  Karfwat  Kimå by  Kimå Bruuk  Teugmå  Oxgangar  Qwimå by  Maximå  Kiercklax  Lotlax by  Palfwis  Berttby 
Qwarntuls Mantals Längd     Qwarn Tuls Mantals Längd aff    
af Korsholms Nårra Fougderije och     Wöhrå Sochn Pro Anno 1713    
Wööhrå Sochn Pro A:o 1712    
     Skatte   Crono    
Reckipäldå     Reckipäldå    
   Mattz Peeth och hustrun         1   Mattz Peeth och hustrun      2     
    
   Michill Jåfz och hustrun      11/4      Michill Jofz     
   broor Johan         b Johan        
   hust Lijsa     1      och hustrun Lijsa     
     dott Brita     1   4     
    
   Thomas Smess      1      Thomas Smes och hust     
   syst Anna        syst Anna       
   broor Johan      1         b Johan      1      4     
    
   Isaach Lillkarhu      1/2   Isaah Lillkarhu och hust      2     
   hust Anna     
   sohn Johan      1      3      1      Sigfred Stoorkarhu och    
     hustrun    upp
   Sigfred Stoorkarhu och     son Mårth och hust      1     
   hustrun      son Daniel      1      5     
   son Mårten        
   hust Lijsa        1   Simon Simons och hust     
   son Daniel      1         syst Anna       
     syst Lijsa     1   4     
   Simon Simons och hustrun     
   mod Anna        1   Mattz Omars och hust     
   dott Anna     1      swåg Lars och h      1     
     son Jacob      1      5     
1   Mattz Omars     
   s mod Marja gl och bräckl     1   Mårthen Josskarhu och hust     
   swåg Lars         p Margeta     1   3     
   hust Marja        
     1   Johan Clemes     
1   Peehr Joskarhu      son Erich och hust      1     
   son Mårthen         d Margeta       
   hust Marja        d Marja     1   5     
   p Margeta     1     
     1   Johan Israels och hust    upp
1   Johan Clemes      p Carin     1   3     
   son Erich        
   hustru Anna      11/6   Mårthen Wäst och hust     
   d:r Margeta     1      måg Erich och hust      1     
     p Anna     1   5     
11/6   Mårthen Wäst och hust     
   dräng Mattz      1         1   Johan Kårfwolajnen och hust     
     b Mårth och hust      1     
1   Johan Kårfwolainen      dr pojken Jacob      1      5     
   hust Lisa     
   Br Mårthen         1   Daniel Lång och hust     
   hust Lijsa        p Brita     1   3     
   d Anna     1     
     1   Johan Bengz och hust     
1   Daniel Lång och hustrun      swåg Mattz        
     br Mattz        
1   Johan Bengz och hustrun      p Maria     1   5     
   swåg Mattz        
   syst Anna        5/6      Jacob Kastus och Modren    
   Br Mattz      1         Margeta    upp
     dr Jacob        
1   Mattz Erss och hustrun      d Margeta     1   4     
   syst Margeta       
   br Erich         1   Mattz Erss och hust     
   hust Lijsa        b Erich        
   d Jacob      1         syst Mrgeta       
     p Margeta     1   5     
1   Johan Israels och    
   hustrun      2/3   Mårthen Bion     
   pigan Marja     1      m Carin     
     d Margeta     1   3     
   Sigfred Bion och hustrun        
     2/3   Erich Pörnull och hust     
   Erich Pörnull el: Erich son      syst Lijsa       
   syst Lijsa        
     inh Carin Markusdr     1     
    
     inh Anna Mattzdr     1     
     uthfattig med många små barn    
   upp
Jöralaby     Jöralaby    
   Hans Bertills      1   Hans Bertills och hust     
   syst Brijta      syst Brita       
   syst Marja        s Marja       
   syst Lijsa     1      s Lijsa       
     son Johan      1      6     
    
   Mattz Härtull och hust      1/2      Mattz Hertull     
   dott Anna        d Anna       
   måg Mårthen         måg Mårthen        
   hust Beata        hust Beata       
   p Kirstin     1      d Lijsa     1   5     
    
   Johan Heinull och hustrun         1   Johan Heinull och    
     hustrun     
     son Erich      1      3     
    
   Michill Kattill och hustrun         1   Michill Kattill och hust     
     dr Walbor     1   3     
   Michill Jåfz och hustrun    upp
   swåg Lars         1      Michill Jofz och hust     
   hust Walborg        swäg Walborg       
   dräng Mattz      1         dr Mattz      1      4     
    
   Johan Jacobz och hustrun      1   Michill Jacobz och hust     
   swåg Michill         swåg Joh och h      1     
   hust Brijta     1      syst Maria     1   5     
    
   Mårthen Nickull      1   Mårthen Nikull     
   mågen Mårthen         måg Mårth och hust   1     
   hust Anna         d Barbro     1   4     
    
1/2   Erich Johans och hustrun      2      1/2   1/2   Erich Johans och hust      2     
    
   Mattz Christersson och     Mattz Christersson     
   hustrun         d Marja      2     
    
Andiala     Andialaby    
1/2   Staphan Hirsall och hustrun   1 (!)     1/2   Staphan Hirsäll     
   d Margeta      2 (!)     d Margeta    upp
     son Mattz      1      3     
    
1   Mickel Hertus och hustrun      1   Mickel Hertull och hust     
   br Johan         b Joh och hust      1     
   hust Marja     1      syst Maria     1   5     
    
1   Mattz Mannell och hustrun      1   Mattz Mannell och hust     
   dreng Jacob      1         dr Jacob        
     p Brita     1   3     
    
11/4   Mattz Nyby och hustrun      1/2   Oloff Andtila och hust      2     
   bror Isaak        
   hust Maria        11/4   Mattz Nyby och hust     
   pig Gertrud     1      b Isaah och hust      1     
     p Gertru     1   5     
1   Oloff Andtilla och hust        
     11/4      Mårthen Ruuth och hust     
11/4   Mårthen Ruuth och hustrun      b Hindrich        
   broor Hindrich      1         s Marja       
     s Brijta      upp
3/4   Abraham Grannas son     d Michill      1      6     
   Michill och hust     
   dr Marja     1      3/4   Michill Grannas och hust     
     syst Marja       
     syst Margeta     1   4     
    
Loomby     Lomby    
1   Mårthen Rassmus och     1   Mårth Rassmus och hust     
   hustrun      b Joh och hust      1     
   broor Michill         s Maria     1   5     
   br Johan        
   hust Barbro     1      1   Brijta Oliss     
     d Anna     1   2     
1   Brijta Olis     
   dott Anna     1   2      1      Mårthen Budd och hust     
     swåg Michill och    
   Budd Mårthen och hust      hustrun      1   1   4     
   swåg Michill        
   hust Margeta     1      1   Michill Jäppell och hust     
     b Johan och   upp
   Michill Jäppell och hust      hustrun      1   1   4     
   b Johan        
   hust Marja     1      1/2   Hans Nissill och hust      2     
    
   Hans Nissill och hustrun      2      1      Johan Knus och hustrun     
     swåg Erich        
   Johan Knus och hustrun      dräng Mårth      1      4     
   swåg Erich        
   hust Margeta     1      1/2   Gabriel Backman     
     hust Maria     
   Markus Kyllkinen och     d Michill        
   hustrun      p Anna     1   4     
   b Johan        
   hust Anna     1      1   Markus Kyllkinen och hust     
     b hust Anna       
1   Gabril Backman      d Carll      1      4     
   hustrun Marja        
     1   Lars Toors och hustrun     
     s Anders      1      3     
   upp
1   Lars Toohrs och hust      1/2   Johan Ingå     
   p Brijta     1      mod Brijta     
     b Mårthen      1      3     
1   Johan Ingå ell Mårthen     
   mod Brijta         1   Hindrich Kulpas och    
     hustrun      2     
1   Hindrich Kullpas och    
   hustrun      11/4   Isaach Martås och    
   p Anna     1      hustrun     
     syst Lijsa       
11/4   Mårthen Martis      d poiken Michill        
   b Isaack         syst Anna     1   5     
   hust Brijta     
   dott Lijsa     1      1   Mårthen Kaustinen och    
     hustrun     
1   Mårthen Kaustinen och h      p Maria     1   3     
   p Marja     1     
     inh Walbor Andersdr uthfattig     1     
    
Bergby     Berttby [Bergby]   upp
11/4   Mattzs Jussill och hustrun      11/4   Mattz Jussill och hust     
   b Staphan      1         b Staphan      1      3     
    
7/12   Michill Kiöttar och hust      7/12   Michill Kiötar och hust     
   dott Brijta     1      dr Brita     1   3     
    
1   Hendrich Ollill och hust      1   Hindrich Ollill och    
   dott Brijta      1         hustrun     
     d Brita     1   3     
7/12   Mattz Smedz och hustrun     
   pijgan Anna     1      7/12   Mattz Smedz och    
     hustrun      2     
    
11/4   Bertill Kärpp och hustrun      1/2   Anders Kånsti och    
   son Anders         hustrun      2     
   son Michill      1        
     11/4   Bertill Kärpp och hustrun     
1/2   Anders Kånsti och     s Anders        
   hustrun         s Michill      1      4     
   upp
1/2   Erich Tahlus      1/2   Erich Tahlus och hustrun     
   syst Margeta         s Margeta       
     dr Maria     1   4     
   Michill Juopers och    
   hustrun      1   Johan Juopers och hust     
   b Johan         swäg Karin     1   3     
   hust Anna     1     
    
Kåskeby     Kåskeby    
1   Casper Stoorkneck och     1   Carll Stoohrkneck och hust     
   hustrun      swåg Michill        
   swåg Michill      1         hust Maria     1   4     
    
1/2   Peehr Kneck och hustrun      1/2   Peehr Kneck och hustrun     
   dräng Jacob      1         p Anna     1   3     
    
   Johan Kråka      1   Johan Ollus     
   dott Marja      måg Carll        
   dr Isaack         hust Maria     
   b d Marja     1      d Isaach      1      4    upp
    
   Michill Sippus och hustrun      1   Michill Sippus och hust     
   p Margeta     1      son Mattz        
     p Margeta     1   4     
   Johan Clemes och hust     
   swäg Carin     1      1   Johan Clemes och hust     
     swäg Carin     1   3     
   Mattz Knubb     
   st mod Carin     1      5/8   Mattz Knubb     
     st mod Carin     
   Johan Knubb och hustrun      fränck Maria     1   3     
   br Thomas        
   p Marja     1      3/8   Johan Knubb och hust     
     b Thomas      1      3     
   Johan Grobbill och    
   hustrun      2/3      Johan Grobbel och hust     
   hust Anna        b hust Anna       
   dräng Staffan      1         dr Brijta       
     d p Johan      1      5     
   Mattz Råndman och   upp
   hustrun         1   Mattz Rånmans hust Gertrud     
     d Anders        
   Isack Kamminen och     d Margeta     1   3     
   hustrun     
   syst Anna        1   Anders Nikoinen och hust      2     
   b Mårthen        
   hust Lijsa     1      1   Isaah Kambinen och hust     
     b Mårth och hust      1     
   Anders Nikoinen och     syst Anna     1   5     
   hustrun        
     3/4   Mattz Bengz och hust     
   Simon Dahlkarll      s Carin     1   3     
   mod Margeta     
   hust Lisa        Simon Dahlkarl och hust     
   dr Carll         mod Margeta       
   dott Brijta     1      syst Brijta       
     d p Jacob      1      5     
3/4   Mats Bängz och hustrun     
   syst Karin        inh Carin Peersdr finnes i staden    
   bror Erich      1       upp
    
Meimos     Miemosby    
1   Johan Jufwas      1   Johan Jufwas och hust     
   syst Karin        syst Carin       
   syst Anna     1      s Anna     1   4     
    
     1   Michill Grannas och hust     
     p Maria     1   3     
    
1   Erich Tuun och hustrun      1   Erich Tuun och hustru     
   b Daniell         b Daniel        
   d Påhl      1         d Påhl        
     s Carin     1   5     
    
11/4   Carll Miemonen och     11/4   Carll Miemonen och hust     
   hustrun      st m Brijta       
   dräng Hans      1         dr Michill      1      4     
    
     1   Erich Krook och hust     
1   Erich Krook och hust      s moor Carin     1   3    upp
   swär moor Carin       
   dräng Mårthen      1      4      1      Carll Grim och hust     
     br Mårthen        
1   Jacob Krook [Grijm] och hustrun         p Brijta     1   4     
    
1   Carl Grijm och hustrun         1   Jacob Grim och hust     
     p Margeta     1   3     
    
     inh Cherstin Nielsdr     1     
    
Mäckipä     Mäkipä    
1/2   Mårthen Lillånd och hust         1/2   Mårthen Lillånd och hustrun      2     
    
1/2   Isaack Låndh och hust      1/2   Isaack Låndh och hustrun     
   dott Brijta     1      dr Brita     1   3     
    
1/2   H:r Pers Enkia [Gammal]     1/2   H:r Peehr Gammals Enkia    
   Margaretha Peldan      Marg Peldan     
   dr Margeta        d Margeta       
   dräng Marthen         drang Marthen       upp
   d hust Brijta        pijg Maria     1   4     
   p Marja     1     
    
   Mag Isaac Wasbom [Vöråborg]      1   Mag Isaac Wasbohm [Vöråborg]     
   hust Anna      hust Anna     
   dräng Anders         dr Abrahm och Niels        
   d hust Brijta        pijg Brijta       
   dräng Mattz      1         noch p Brita     1   6     
    
   Johan Gregg och hustrun      11/6   Johan Grägg och hust     
   dott Anna        dr Anna     
   son Simon         dr Maria       
   d:n Marja     1      son Johan      1      4     
    
   Mattz Oliss och hustrun      3/4   Mattz Oliss och hust     
   dr Mårten      1         swäg Brijta     1   3     
    
   Isaak Säpp och hustrun      1/2   Isaach Säpp och hust     
   pigan Anna     1      pig Anna     1   3     
   upp
   Isaach Antolis och hust      Isaach Ollinen [Antolis] och hust     
   d Anna        br Samuel        
   b Samuel         syst Maria     1   4     
   syst Marja     1     
    
1   Mattz Murkainen      1/3      Mattz Murkajnen     
   dott Carin      d Karin     
   son Abrahm         b h Margetha       
   b hust Marg        b dr Maria       
   b dr Marja     1      dr Mårthen      1      5     
    
Rökio     Rökiöby    
   Thomas Pytar och hust      3/4   Thomas Pytar och hust     
   son Mattz         son Mattz        
   b Peehr         b Peehr        
   hust Walborg     1      hust Walborg (!)     1   5     
    
   Mattz Kullas och hustrun      1   Mattz Kull och hust     
   b Michill         b Michill och hust      1     
   hust Lijsa      b Samuel       upp
   syst Beata        p Carin     1   6     
   broor Samuel      1        
     3/4   Hindrich Räck     
3/4   Hendrich Räck      syst Anna       
   syst Anna        s Gertrud     1   3     
   dott Gertrud     1     
     1/2   Bertill Andtus och hust     
1/2   Bertill Anttus och hustrun         son Johan      1      3     
    
1   Lars Höijer och hustrun         1   Lars Eskills [Höijer] och hustrun      2     
    
1   Mårthen Knus      1   Mårthen Knus     
   dott Walborg      d Walborg     
   d:n Marja     1      d Maria     1   3     
    
1/2   Erich Brammis och hust      1/2   Erich Brams och hust     
   sohn Peehr         b Peehr och hust      1   1   4     
   hust Kirstin     1     
     1   Simon Smoroij och hust     
1   Simon Smoroj och hust      mod Anna      upp
   mod Anna        syst Maria       
   son Mattz         syst Margeta     1   5     
   syst Marja     1     
     1   H Gustafz E Abluna Teegman [Gammals]     
1   H Gustafz Enkia [Gammals]     d Mattz        
   Abluna      p Anna     1   3     
   p Anna     1     
     1   Mattz Andtbrams och hust     
1   Mattz Andtbrams      b Anders och hust      1   1   4     
   b Anders        
   hust Marja     1      1   Mattz Bagge och hustrun     
     br Marthen        
1   Mattz Bagg och hustrun      syst Gertrud       
   b Marthen         p Anna     1   5     
   syst Gertrud       
   dreng Michill      1         1   Helena Holm     
     dr Mattz      1      2     
11/2   Helena Holm        
     3/4   Casper Påhls ell Michill och hust     
3/4   Mårthen Swänss och     swäg Carin      upp
   hustrun         d Maria       
     p Brijta       
   Casper Påhls och hustrun      p Anna     1   6     
   p Brijta       
   p Anna     1      3/4   Mårthen Swänss och    
     hustrun      2     
   Isaack Klerck och hust     
   syst Marja     1      1/2   Isaach Klerckas och hust      3     
     p Margeta       
   Nygårdz hemman    
     1   Nygårdz hemman    
   Ländzm Samuel Backman      Ländzman Backman     
   hust Marja      dr Johan        
   p Anna     1      p Anna       
     noch p Anna       
     p Maria     1   5     
    
Lålax by     Lålax by    
   Peehr Jåfz      1      Johan Jofz     
   son Peehr         son Peehr och hust      1    upp
   p Brijta     1      pig Brijta     1   4     
    
   Margeta Enkia [Jåssis]      1/2      Hindrich Joseps Enkia Marg [Jåssis]     
   dr Anders         dr Hindrich        
   p Marja     1      p Carin     1   3     
    
   Erich Olliss och hustrun      2/3   Erich Olis Ea Beata     
   dräng Johan         dr Johan      1      2     
   hust Gertrud     1     
     11/4   Hind Måssa och hustrun     
   Hindrich Måssa och hust      swåg Simon        
   swåg Simon         hust Gertrud       
   hust Gertrud        b Daniel        
   p Margeta     1      p Chirstin     1   6     
    
   Mats Bredfors och hust      1   Mats Bredfors och hust      2     
   p Lijsa     1     
     1   Mattz Haga och hust     
   Mattz Abrahamsson och hust [Capteins]         son Hans      1      3     
   upp
1/2   Margeta Enges Enckia         1/2   Daniell Dunck och hust     
     swäg Maria     1   3     
1/2   Daniell Duunck och    
   hustrun      1/2   Margetha Enckia [Enges]     
   dott Marja     1      d Anders        
     p Lijsa     1   3     
1/4   Thomas Nårrby och hustrun [Helsing]     
     1/4   Thomas Nårrby [Helsing]     
     syst Carin      2     
    
Tuckur     Tuckur by    
1   Mårthen Broor och hust      1   Mårthen Bror och hust     
   syst Marja     1      syst Maria       
     dr Joran      1      4     
    
1   Mattz Åkers och hust         1   Mattz Akers och hust      2     
    
1/4   Anders Jåntar och hust         1/4   Anders Jonta och hust     
     son Mårthen      1      3     
2/3   Peehr Swähls och hust       upp
     1/4   Anders Christerss och hust [Kåck]     
1/4   Anders Kåck och hustrun         dr Mattz      1      3     
    
2/3   Mattz Skått och hust      2/3   Mattz Skått och hust     
   mod Marja        son Marthen        
   d:n Anna        syst Anna       
   son Marthen      1         s Maria     1   5     
    
3/4   Abraham Back och hust      2/3   Peehr Swähls och hust      2     
   son Isaack        
   syst Gertrud     1      3/4   Backz hemman    
     dr Gertrud     
3/4   Mattz Reeck och hust         b dr Brijta       
     syst Lijsa     1   3     
1   Hans Erss     
   mod Walborg      5/12   Mattz Räck och hust      2     
   son Abrahm        
   dreng Lars         1      Hans Ers och hustrun     
   b hust Margeta     1      mod Walbor       
     br Abraham       upp
1   Simon Jåfs och hustrun      far b hust Marg       
   swåg Jacob         p Margeta     1   6     
   son Simon        
   p Marja        1      Jacob Jåfz och hust     
   än p Marja     1      st son Simon      1      3     
    
1   Erich Grindas      1      Erich Grind och hust     
   syst Anna        b Carll        
   b Carll         syst Anna       
   p Marja     1      b Mattz      1      5     
    
3/4   Erich Finnas och hustrun      1/3   Erich Finne och hust     
   sohn [brod] Johan      1         mod Helga     1   3     
    
1   Jacob Jofz och    
   hustrun     
   son Simon        
   p Marja     1     
    
Kåfjåki     Kåfjåkiby   upp
   Carll Widd och hustrun [Storvidd]      3/8      Carll Widd och hust [Storvidd]     
   p Marja     1      p Maria     1   3     
    
   Peehr ibidem och hust [Lillvidd]      2      3/8      Peehr Widd och hustrun [Lillvidd]     
     dr Erich        
     d Anna     1   4     
    
   Hindrich Bertills      1      Hindrich Bertills och h     
   modren Carin      syst Carin       
   son hust Brijta        dr Abrahm        
   dr Abrahm         dr Johan        
   p Anna     1      p Anna       
     p Beata     1   7     
    
   Johan Månsus      1/2      Johan Månsus     
   syst Gertrud      syst Gertrud     
   b Mårthen      1         b Mårthen        
     b Michill      1      4     
    
   Mattz Mattsson Smeds      1/2   Mattz Smess och hust    upp
   swåg Mattz         d pojken Mattz        
   hust Anna        p Anna     1   4     
   p Anna     1     
     1/2   Mårthen Åkesson och hust [Ingå]     
   Mårthen Åkes och hustrun [Ingå]      syst Lijsa       
   syst Lijsa        st son Mattz        
   st son Mattz      1         st son Michill      1      4     
    
Karfsor     Karfzor    
   Michill Tors [Tåss]      3/4   Erich Toss     
   syst Beata        syst Lijsa     
   syst Margeta     1      syst Margeta       
     br Mattz      1      4     
    
   Erich Håfman      Erich Håffman     
   br Mattz         b h Brijta     
   hust Brijta        son Anders        
   son Anders      1         son Mattz        
     dr Margeta     1   5     
   Simon Simos [Kavus] och   upp
   hustrun      2      1/2      Erich Gustafsson och hust [Kafwus]     
     b Giöstaf        
1/2   Erich Kafwus och hustrun      syst Anna     1   4     
   syst Anna       
   b Gustaf         1/2   Simon Simos [Kavus] och    
   p Beata     1      hustrun      2     
    
3/4   Erich Herr och hustrun      3/4      Erich Herr och hust     
   syst Walborg        måg Lars        
   syst Anna        hust Marg       
   dr Simon         syst Anna       
   hust Marja     1      dr Simon      1      6     
    
1/2   Erich Perus och hustrun      1/2      Erich Perus och hustrun     
   dott Lijsa        syst Lijsa       
   dr Erich      1         dr Erich      1      4     
    
3/4   Erich Skarpp och hust      5/12      Anders Erss och hust [Antus]     
   st mod Brijta        p Barbro     1   3     
   syst Lijsa     1    upp
     3/4   Erich Skarpp och hust     
5/12   Anders Antus och hust      st mod Brijta     1   3     
   p Barbro     1     
    
1/4   Mårthen Håf och hustrun      1/4      Mårthen Håf och hust     
   syst Marja     1      p Maria     1   3     
    
Kaitzor     Kaitzor    
1   Johan Käjsar      1   Jacob Keijsar och hust     
   son Jacob         son Simon      1      3     
   hust Marja        
     3/4   Johan Finne och    
3/4   Johan Finne och hust      hustrun     
   br Johan         br son Johan        
   b d Maria     1      b d Maria     1   4     
    
3/4   Carll Hannus      3/4   Carll Hannus och hust     
   son Simon         son Simon och hust      1     
   hust Margeta      dr Maria       
   d:n Marja        son Abrahm       upp
   p Margeta     1     
     1   Påhl Heikus och hust     
   Påhl Heikus och hustrun      son Erich        
   dräng Erich      1         dr Erich      1      4     
    
   Daniel Bertills      3/4   Daniel Bertills     
   b Jacob         b h Brijta     
   hust Brijta         son Isaach        
     son Anders      1      4     
    
   Isaak Håkans      1/4      Jacob Prästas och hust      2     
   måg Simon        
   hust Marja      3      1/4      Isaach Håkans     
     måg Simon        
   Jacob Präst och hustrun         hust Maria      3     
    
1/4   Mattz Sigfris och hust         1/3   Mattz Ebb och hust [Sigfrids]      2     
    
Karfwat     Karfwat    
   Mårthen Ullfwis och     1/2      Mårthen Ullfwis och hust    upp
   hustrun         dr Erich      1      3     
    
   Michill Lassas och hust      Peetz hemman beboos af H:r Pastor    
   dräng Erich     1     
     1/3   Michill Larsson och hust [Lassus]     
   Peetz hemman beboos af H:r Pastor     dr Brijta       
     dr Erich      1      4     
   Erich Peeth     
   p Anna     1      1/2   Mattz Rennars och    
     hustrun     
     son Mårten        
   Mattz Rennas och hust      dr Anna     1   4     
   dräng Åke     1     
     1/3   Anders Kåck     
     syst (!) Walborg      2     
   Anders Kåck     
   syst (!) Walborg         1/3   Mårthen Eurs och hust     
     dr Carin     1   3     
   Mårthen Aur     
   hust Anna       upp
    
Kimå by     Kimå by    
1/3   Johan Stoorkäskis och hust      1/3   Johan Stoorkäskis och hust     
   syst Marget        syst Margeta       
   syst Karin     1      s Karin     1   4     
    
1/4   Johan Stubrössil och hust      1/4   Johan Nårrkäskis och hust     
   dott Kirstin     1      swäg Kirstin     1   3     
    
3/4   Gustaf Auras och hust         3/4   Gustaf Eur och hustrun     
     p Maria     1   3     
    
1   Johan Röök och hust      2      1      Johan Rök och hust     
     p Karin     1   3     
1/2   Erich Bagg och hust      1/2      Erich Baggz och hustru     
   son Simon      1         son Simon        
     son Jacob      1      3     
    
1/3   Casper Sågar och hust         1/3   Casper Ersson och hust [Sågar]      2     
   upp
1/4   Johan Mutta och hust      2      1/4      Johan Mutta och hust     
     son Johan        
     dr Maria     1   4     
    
3/4   Mårthen Roukus och hust      Simon Brännar och hust     
   b Jacob         son Mårthen      1      3     
   hust Sophia       
   hust Walborg        Simon Heed     
   d Jacob      1         p Brijta     1   2     
    
1/4   Mattz Koomåssa och hust         Mattz Koomåssa och    
     hustrun      2     
1/4   Simon Kuckoi och hustrun     
   b Michill         Mårthen Roukus och hust     
   hust Barbro        b Jacob och hust      1     
   p Marja     1      st mod Barbro       
     dr Jacob      1      6     
5/8   Erich Gammelgårdh och hust     
   b Johan         Simon Kuckåi och    
   syst Lijsa     1      hustrun    upp
     br Michill och    
3/8   Påhl Back och hustrun      hustrun      1     
   son Johan      1         p Brijta     1   5     
    
   Anders Jacobz och hust      3/4   Jacob Sigfris och hust     
   syst Barbro        dr Simon        
   dräng Mattz         hust Lijsa       
   dr Gustaf      1         syst Malin     1   5     
    
   Jacob Mattus      1/3      Mattz Perus och hust     
   syst Marja      b Mich och hust      1   1   4     
   b Erich        
   son Anders         5/8      Erich Gambelgårdz och    
   pijgan Marja     1      hustrun     
     b Peehr        
   Erich Ruus och hustrun      syst Anna     1   4     
   syst Anna     1     
     3/8      Påhl Backa och hust     
   Jacob Kyras och hust      st son Johan        
   b hust Karin        dr Brijta     1   4    upp
   b Isaach        
   hust Susanna        1      Anders Mårthenss och hust [Jacobs]     
   p Margeta     1      dr Mattz        
     p Barbro       
   Mårthen Staphan och hust      p Britha     1   5     
   dott Brijta       
   b Erich         3/4      Jacob Mattus och hust     
   b Johan      1         b Anders        
     syst Maria       
   Erich Lassus och hust      p Maria     1   5     
   swåg Mattz        
   hust Margeta        1/3      Erich Cnuthsson och    
   b son Johan         hustrun     
   p Barbro     1      dr Jacob        
     d Anna     1   4     
   Simon Brännare och hust        
     1/4      Jacob Kyr och    
   Michill Jöransson och hust         hustrun     
     br Isaach och    
   Simon Heed      hustrun      1    upp
   p Brijta     1      p Margeta       
     p Kirstin     1   8     
    
     Mårthen Staphans och    
     hustrun     
     b Erich        
     b Johan        
     syst Brita       
     syst Margeta     1   6     
    
     Erich Lassus     
     swåg Mattz        
     hust Barbro     
     b son Johan        
     b d Margeta     1   5     
    
Kimå Bruuk     Kimå Bruuk    
   Bookhållare Baltzar Thuun      Bookhåll Baltzar Thun     
   dr Johan         d Johan      1      2     
   smed Mårthen Andersson och hust      hammarsmed:n Mårth:n Andersson och    upp
   Anders Fårssman och hust      hustrun     2     
   Simon Michillsson och hust      Anders Forsman och hust      2     
   Jacob Johansson och hustrun      smedzdräng Simon Michillss och hust      2     
   Johan Johansson      dagswerck:n Jacob Jonsson och hust      2     
   Ko.. Hust Karin      Johan Johansson      1     
   dagzwerkzhust Lijsa      Lijsa Jacobzdr      1     
     brukz skrifw Petter Dahlström      1     
    
Teugmå     Teugmå    
1/3   Anders Hansson och hust      1/3   Anders Hansson och    
   b Isaach         hustrun     
   hust Inger        b h Inge       
   syst Marja     1      syst Maria     1   4     
    
Oxgangar     Oxgangar    
1/3   Anders Abrahms      Anders Abrahms     
   hust Anna      b h Anna     
   son Johan         d gertrud     1   3     
   dott Gertrud     1     
     Erich Ryss och hustrun    upp
1/2   Erich Ryssas och hust      b Anders och hust      1     
   b Anders         p Carin     1   5     
   hust Walborg       
   p Karin     1      1/3   Anders Fusius och hust     
     syst Carin     1   3     
1/3   Anders Fusius och hust        
     1/2      Michill Antus     
1/2   Michill Andtus och hust      br Johan        
   p Gertrud     1      p Gertrud     1   3     
    
1/2   Isaach Nissus      1/2   Isaach Nisius och hustrun     
   mod Helga      br Hindrich      1      3     
   b Hendrich      1        
     1/4   Johan Skratar och hust     
1/4   Johan Skratar och hust      dr Lijsa     1   3     
   dott Lijsa     1     
     1/3   Isaach Skieppars och hust     
1/3   Isaach Skieppars      syst Anna     1   3     
   syst Anna     1     
     1/2   Anders Sigfers och hust    upp
1/2   Anders Sigfris och hust      syst Kirstin       
   syst Kirstin     1      son Mattz      1      4     
    
Qwimå by     Qwimoby    
3/4   Anders Rådman och hust      3/4   Anders Rådman och    
   son Hendrich      1         hustrun     
     son Hindrich      1      3     
    
1/2   Johan Bårgmest och      1/2   Johan Bårgmästare     
   syst Karin      swäg Karin     
   d Mats         swåg Mattz        
   p Brijta     1      p Brijta     1   4     
    
Maximå     Maxmåby    
   befal Westrenius      3/4   befall Westreni hemman    
   dess p Marja        bolagzman Pake Persson     
   d Jacob         hust Margeta     
   p Lijsa     1      huus p Maria       
     d Isaach        
     d Mattz       upp
     pig Brijta     1   6     
    
   Michill Kukz och hust      1/2   Michill Kåck och hust     
   hust Malin        hust Malin       
   d Lijsa     1      d Lijsa     1   4     
    
   Hindrich Heir och hust      1/3   Hindrich Heir och hust     
   b Mattz      1         b Mattz        
     b Jacob      1      4     
    
   Hans Kagg och hustrun         1/2   Hans Kagg och hust      2     
    
   Mårthen Kagg och hust      1/2   Mårthen Eur och hust     
   b Gabriel         b Gabriel        
   swåg Pake         p Walborg     1   4     
   hust Margeta     1     
     Daniel Finne och hust     
   Mattz Finne      swåg Mattz        
   swåg Daniel         p Marja       
   hust Karin        p Lisbetta     1   5    upp
   dr Jacob        
   pigan Marja     1      1/3   Mattz Puss och hust     
     son Mattz        
   Mattz Puss och hust         p Maria     1   4     
    
   Erich Hall och hustrun      1/4   Gab Herroi     
   syst Margeta      1         mod Brijta      2     
    
   Gabriel Hero      1/3   Erich Hall och hust     
   mod Brijta         syst Margeta      1      3     
    
   H:r Anders Ruuth      H:r Anders Ruuth     
   hust Brijta      hust Brijta     
   d Anders         d Johan        
   p Walborg     1      p Kirstin     1   4     
    
Kiercklax     Kiercklax    
   Johan Ölling och hust      1   Johan Öling och hustrun     
   syst Gertrud        p Gertrud       
   syst Brita     1      syst Beata     1   4    upp
    
3/8   Jacob Furunäs och hust         3/8   Jacob Furunääs och hust     
     syst Maria     1   3     
    
1   Hindrich Bertills E Helga      1   Helga Enkia [Bertils]     
   p Marja     1      son Mårten      2     
    
1   Erich Clemes och hust      1   Erich Clemes och hust     
   syst Beata     1      syst Beata     1   3     
    
1/3   Johan Audas och hust         1/3   Johan Audas och hust      2     
    
1   Michill Storm och hust      1      Michill Stårm och hust     
   d Erich         b Isaach      1      3     
   d hust Lijsa     1     
     1   Johan Skarper och hust     
1   Johan Skarper och hust      b Erich      1     
   swärm:d Kirstin       
   dr Abrahm      1         1   Lars Erichsson och hust [Lassus]     
     son Erich      1      3    upp
1   Lars Lassus och hust        
     2/3   Michill Esars och hust     
2/3   Michill Esars och hust      b Marthen      1      3     
   b Johan      1        
     1/3   Hindrich Steenkull och    
1/3   Hindrich Steenkull och     hustrun      2     
   hustrun     
   syst Karin     1      1/3   Gabriel Erichsson [Kukz] och    
     hustrun      2     
1/3   Gab Ersson Kukz och hust        
     1   Jacob Guttas och hust     
1   Jacob Guttas och hust      syst Karin       
   syst Karin        syst Margeta       
   syst Margeta        syst Anna     1   5     
   syst Anna     1     
     1   Michill Kull och hust     
1   Michill Kullas och hust      b Mattz och hust      1   1   4     
   swäg Marja     1     
     1/2   Erich Smess och hust     
1/2   Simons Smetz och hust      syst Anna      upp
   dott Anna     1      p hust Anna     1   4     
    
     inh kyrkiowächtarens    
     dr Anna     1     
     swärf(?) dr Anna     1     
    
Lotlax by     Lotlaxby    
1   Mattz Nårckå och hust      1   Mattz Nårckå och hust     
   dr [syst] Margeta        syst Walborg       
   dr [syst] Walborg     1      s Margeta     1   4     
    
   Elias Slög      1/2   Elias Slög      2     
   p Kirstin     1     
     1/2   Erich Slög och hustrun     
   Erich Slög och hustrun         p Kirstin     1   3     
    
   Simon Blusi      11/4   Simon Blusi     
   d Mårthen         d Mårthen        
   p Margeta        d Gabriel        
   p Marja     1      p Margeta      upp
     p Anna     1   5     
    
   Anders Lassus      1   Anders Lassus     
   swåg Erich         syst Kirstin     
   hust Karin        swåg Erich        
   syst Kirstin     1      hust Karin     1   4     
    
   Hans Helsing och hust      1/3   Hans Helsingh och    
   d Michill         hustrun      2     
   hust Anna     1     
     1   Johan Backull och    
   Johan Backull och hust      hustrun     
   syst Ingre        b Erich        
   b son Erich      1         syst Maria       
     syst Inger     1   5     
    
   Mattz Snickars och hust      1/4   Mattz Snickare och    
   syst Marja     1      hustrun     
     syst Maria     1   3     
   upp
   Erich Åker och hust      1/2   Erich Aker och hust     
   p Anna     1      swåg Uno      1      3     
    
   Mattz Kullas och hust      1   Mattz Kull och hustrun     
   son [br] Daniel      1         br Daniel      1      3     
    
   Esaias Ohlss och hust         1   Esaias Olis och hust     
     d Mattz        
     p Karin     1   4     
    
   Josep Skata och hust      3/4   Joseph Skatta och hust     
   swåg Thomas         swåg Thomas och h      1     
   hust Walbor     1      dott Walbor     1   5     
    
   Mårthen Klaaf      3/4   Mårthen Klafwus     
   syst Beata      syst Marja     
   syst Marja        syst Anna     1   3     
   syst Anna     1     
    
2/3   Daniel Rädnar och hust         1/2   Daniel Rennar och hust      2    upp
    
1   Mårthen Krook och hust      1   Marth Krok och hust     
   syst Margeta        syst Walborg       
   syst Walborg     1      syst Gertrud     1   4     
    
1/2   Mattz Huggar och hust      1/2   Mattz Huggar och hust     
   bolagzm Uhne Carlss         p Margeta       
   p Margeta     1      p Brita     1   4     
    
     inh Ingre Johansdr     1     
    
Palfwis     Palfwis    
1/3   Erich Ström och hustrun      1/3   Erich Strom och hust     
   d Thomas      1         s (!) Thomas      1      3     
    
1/2   Thomas Ers och hustrun      1/2   Thomas Ers och hust     
   br Mattz      1         b Mattz      1      3     
    
3/4   Mårthen Skåtar och hust      3/4      Marthen Skåtar och    
   b Lars         hustrun    upp
   b Erich         b Lars        
   hust Karin        b Erich och    
   b Jacob         hustrun      1   1   5     
   p Lijsa     1     
    
1/4   Simon Peeth och hust      2      1/4      Simon Peeth och hust     
     d Hans      1      3     
    
1   Michill Lassas och hust      1      Michill Mårthss och hust [Lassus]     
   b Lars      1         b Lars och    
     hustrun      1   1   4     
    
1   Hendrich Yrians och hust      1      Hindrich Yrians och    
   b Esaias         hustrun     
   hust Margeta        b Esaias och    
   b Michill         hustrun      1     
   hust Marja        b Michill och    
   swåg Hans      1         hustrun      1   1   6     
    
1   Mårthen Knuus och     1      Mårthen Knus och   upp
   hustrun      hustrun     
     d Jacob      1      3     
    
Berttby     Berttby    
   Isaach Kålax och hust      3/4   Michill Kålax och hust      2     
   d Michill      1        
    
   Michill Kålax och hust      1   Isaach Kålax och hust     
   p Beata     1      d Michill      1      3     
    
   Mårten Finnas och hust      5/8   Mårthen Fin     
   p Beata     1      dr Carll      1      2     
    
   Erich Strandas      2/3   Erich Strand     
   f b hust Anna         swäg Anna      2     
    
   Johan Ollus      1/4   Daniel Ohlsson och    
   b Erich (!)         hustrun     
   hust Wändela     1     
     1   Johan Ollis    upp
   Johan Andtus och hust      br Hindrich        
   p Ingebor     1      hust Wändela     
     p Beata     1   4     
   Mattz Gåll och hust     
   swäg Marja     1      5/8   Johan Andtus och    
     hustrun     
   Michill Jåf och hust      p Ingebor     1   3     
   b Simon        
   syst Marja     1      1/2   Mattz Goll och hust     
     son Carll        
   Johan Pedars och hust      p Maria     1   4     
   p Marja       
   d Peehr      1         2/3   Michill Jåfz och hust     
     br Simon        
   Mattz Mattus      p Lijsa     1   4     
   b hust Anna     
   b s Johan         3/4   Johan Pedars och hust     
   hust Anna        p Beata     1   3     
   son Johan        
   b d Marja     1      5/8   Mattz Mattus    upp
     son Johan        
   Margeta Swänns, Enckia      b s Johan och hust   1     
   d Margeta     1      d Anna       
     d Maria     1   6     
   Mattz Tåppar och hust     
   b Simon         1/3   Simon Skratar     
   hust Sophia     1      far b Mattz        
     mod Margeta     
   Johan Zachris och hust      dr Margeta     1   4     
   b Mattz        
   hust Anna        1   Simon Tåppar och    
   p Anna     1      hustrun     
     swäg Anna       
   Thomas Toors och      son Johan      1      4     
   mod Lijsa     
   p Maria     1      1   Johan Zachris och hust     
     br Mattz        
   Michill Trött och hust      dr Johan        
   p Brijta        p Anna     1   5     
   p Beata      upp
     2/3   Thomas Tors och    
1/4   Daniel Backils och     hustrun     
   hustrun         mod Lijsa       
     p Maria     1   4     
   H:r Pastor Mag    
   Laur: Gezelius      Michill Trötter och hust     
   h Catharina      son Erich      1      3     
   h p Lovisa       
   d Abrahm         H:r Past Mag Lars Gezelius     
   d Michill         hust Catharina     
   p Brijta        huus p Lovisa       
   p Anna        d Erich        
   p Maria     1      d Abrahm        
     d Staphan        
   kl: Gustaf Gustafsson      d Michill        
   d Kirstin      dräng Johan        
   p Brijta     1      pijg Brijta       
     p Anna       
   stallfougd: Staphan      p Maria     1   11     
   hust Margeta       upp
     kl:n Gustaf Gustafsson     
   skiutz rätt: Anders         d Kirstin     
     p Brijta     1   3     
   sochnskrif:n Hans Andersson        
     skiutzrattaren Anders      1     
    
     sochnskrif:n Hans Anderss      1     
    
   Summa 929     Summa 1012    
    
Att föregående Längd effter wederböreligt giorda     Att föregående Längd effter wederbörandernas giorda    
berättelse, hwilka uti Mantals Commissarii Instruc-     bekännelse, hwilka uti Mantahls Commiss:e Instruc-    
tion 5 punct nampn gif... Rätteligen oprättadt är,     tions 5 punct nampn gif:s Rättel:n oprättadt är,    
warandes ingen undandölgd ell af Längden uthsluten     warandes ingen undandölgd, ell aff Längden uthsluuten    
som Mantahls Penningar betahla bööhr, det betyga     "som Mantahls Peng betahla böhr; det betyga wij, så"    
wij så mycket oss witterl:t ähr, wid wåhra Siählars     mycket oss witterl:t är, med wåra Siählars Sahligheet,    
"Salighet med egna Nampn och Signeten;"     med egen Nampns och Signetens undersättiande    
Wöhrå d:n 14 Februarij a:o 1712     Wörå Sochn d:n 22 Januarij år 1713.    
    
Laur Gezelius Henrich Mathesius     Henr: Mathesius Laur Gezelius   upp
Mantahls Commissions ...    
    
Sam: Backman    
Cron: Ländzman    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   upp
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   upp

Upptecknade av Joakim Förars.