några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Rekipeldo  Jörala  Andiala  Lomby  Bergby  Kåskeby  Miemos  Mäkipä  Rökiö  Lålax  Tuckur  Kovjoki  Karvsor  Kaitsor  Karvat  Oravais  Kimo  Teugmå  Oxkangar  Qwimå  Maxmo  Kercklax  Lotlax  Palvis  Bertby 
   Specialjordebok A:o 1709, A:o 1710    
   LT 1193, s, 1135ff., LT 1191    
    
    
   Rekipeldo    
    
   Skattehemman:   A:o 1709     A:o 1710    
    
s   Jåfs   Michell Isacksson      11/4      Idem    
s   Smedz.   Mårten Hindersson      Idem    
s   Storkarhu   Sigfred Bertilsson      Idem    
s   Kastus   Jacob Hindersson      5/6      Idem    
    
   Kronohemman:    
    
k   Wäst   Mårten Marckusson      11/6      Idem    
k   Peet   Matts Mattsson      1      Idem  
k   Lillkarhu   Jacob Hindersson      Idem  
k   Simos   Matts Jacobsson      1      Idem  
k   Omar   Michell Hindersson      1      Idem upp
k   Clemes     1      Johan Mårtensson  
k   Israels   Johan Andersson      1      Idem  
k   Josskarhu   Peer Johansson      1      Idem  
k   Kårfwolainen   Matts Andersson      Idem  
k   Lang   Daniel Ehrsson      1      Idem  
k   Böns   Matts Ersson      1      Idem  
k   Ehrs   Matts Påhlsson      1      Idem  
k   Bjons   Sigfred Simonsson      2/3      Idem  
k   Pernull   Erich Abramsson      2/3      Idem  
    
   Jörala    
    
   Skattehemman:    
    
s   Hertull   Matts Johansson      11/2      Idem     
s   Jåfz   Michell Larsson      1      Idem     
    
   Kronohemman:    
    
k   Johan   Erich Ehrsson      11/8      Idem    upp
k   Bertils   Hans Mattsson      1      Idem     
k   Heinull   Johan Mattsson      1      Idem     
k   Katill   Michell Johansson      1      Idem     
k   Jacobs   Johan Hindersson      1      Idem     
k   Nickull   Mårten Marckusson      Idem     
k   Kaurijerf   Matts Christersson   1/4     Idem     
     Idem     
    
   Andiala    
    
   Skattehemman:    
    
s   Rhutz   Henrich Ruuth      11/4      Idem     
s   Mannell   Matts Mickelsson      1      Idem     
s   Grannas   Abram Michelsson   3/4     Idem     
    
   Kronohemman:    
    
k   Nyby   Mattz Mattsson      11/4      Idem     
k   Hirsall   Mårthen Peersson      1      Idem    upp
k   Hertus   Michell Thomasson      Idem     
k   Antill   Peer Johansson      1      Idem     
    
   Lomby    
    
   Skattehemman:    
    
s   Martois   Mårten Sigfredsson   11/4     Idem  
s   Budd   Mårten Johansson      1      Idem  
s   Kylkinen   Johan Andersson      Idem  
s   Tors   Lars Sigfredsson      1      Idem  
    
   Kronohemman:    
    
k   Rassmus   Mårten Mårtensson (?)      Mårten Staphansson  
k   Olis   Mårten Bengtsson      1      Idem  
k   Jeppill   Mickell Andersson      1      Idem  
k   Nissilä   Hans Mattzson      1      Idem  
k   Knus   Johan Mårtensson      1      Idem  
k   Skrifwars   Samuel Backman      1      Idem upp
k   Ingå   Johan Mårtensson      1      Idem  
k   Kulpas   Hendrich Thomasson      Idem  
k   Kaust   Mårten Mårthensson      Idem  
    
   Bergby    
    
   Kronohemman:    
    
k   Jussill   Matts Ohlsson      11/4      Idem  
k   Kerp   Bertill Andersson      11/4      Idem  
k   Kötar   Michell Isacksson      1      Idem  
k   Ollill   Hendrich Peersson      1      Idem  
k   Smedz   Matts Isacksson      1      Idem  
k   Talus   Maria     1   Idem  
k   Kånsti   Anders Larsson      1      Idem  
k   Jåpers   Mickell Mickelsson      1      Idem  
    
   Kåskeby    
    
   Skattehemman:   upp
    
s   Dahlkarl   Hans Simonsson      11/2      Idem  
s   Grobbils   Johan Åkesson      2/3      Idem  
    
   Kronohemman:    
    
k   Stoorlund   Carl Carlsson      1      Idem  
k   Kråkas   Johan Erichsson      1      Idem  
k   Sippus   Michell Peersson      1      Idem  
k   Clemes   Johan Simonsson      1      Idem  
k   Rondman   Matts Hindersson      Idem  
k   Kaminen   Isack Isacksson      1      Idem  
k   Nikonen   Anders Peersson      1      Idem  
    
   Kronohemman:    
    
k   Bengts   Matts Erichsson      3/4      Idem  
k   Knubb   Mickel Erichsson      5/8      Idem  
k   Dito   Johan Simonsson      5/8      Idem  
k   Knäck   Peer Andersson      1/2      Idem upp
    
   Miemos    
    
   Skattehemman:    
    
s   Grannas   Isack Åkesson      1      Idem  
s   Karjalainen   Gabriel Gabrielsson      Idem  
s   Grijm   Carll Michelsson      1      Idem  
    
   Kronohemman:    
    
k   Miemonen   Carl Michelsson   11/4     Idem     
k   Juwas   Margeta Enckia      1      Idem     
k   Tuuns   Erich Mattsson      1      Idem     
k   Krok   Erich Andersson      1      Idem     
k   Grijm   Sigfred     1   Idem     
    
   Mäkipä    
    
   Sammanlagde skatte och kronohemman:   upp
    
s&k   Murckanen   Isach Abramsson      Idem     
    
   Kronohemman:    
    
k   Grägg   Johan Nilsson      11/6      Idem  
k   Sepp   Isach Johansson      1      Idem  
k   Antolis   Anders Bertilsson      1      Idem  
k   Olis   Matts Johansson      3/4      Idem  
    
   Wööråborg Sätherije   43/4 mtl fördelt således:    
   Kronohemman:    
    
k      Inlagt under Jordrefningen      21/4      Idem  
k      Mag. Isach Waasbohm      1      Idem  
k   Lillånd   Mårten Michelsson   1/2     Idem  
k   Lånd   Isack Bertilsson      1/2      Idem  
k   [Gammals]   Hr Pehr Gammals Enckia      1/2      Idem  
    
   Rökiö   upp
    
   Skattehemman:    
    
s   Smårus   Simon Simonsson      1      Idem  
s   Pytar   Thomas Ehrsson      3/4      Idem  
    
   Kronohemman:    
    
k   [Holms]   Hr Christierns Enckia      11/2      Idem  
k   Påhls   Casper Hindersson      11/6      Idem  
k   Kullas   Matts Ersson      1      Idem  
k   Höijer   Lars Mattsson      1      Idem  
k   Knuus   Mårten Mattsson      1      Idem  
k   [Gammal]   Sl. Gustaffs Enckia      1      Idem  
k   Antbram   Matts Andersson      1      Idem  
k   Nygård   Simon Thomasson      1      Idem  
k   Bagg   Matts Simonsson      1      Idem     
k   Rex   Erich Hindersson      3/4      Idem     
k   Swens   Mårten Swensson      3/4      Idem     
k   Brams   Erich     1/2   Idem    upp
k   Klerck   Isack Hindersson      1/2      Idem     
k   Antus   Bertill Påhlsson      1/2      Idem     
    
   Lålax    
    
   Skattehemman:    
    
s   Jofs   Johan Larsson      1      Idem   I JB 1696 heter bonden på Jossis JL  
s   Bredfors   Matts Jacobsson      1      Idem     
s   Jossis   Margeta Enckia      1/2      Idem     
    
   Kronohemman:    
    
k   Måsa   Henrich     11/4   Idem  
k   Ollus   Erich Mickelsson      1      Idem  
k   Capteins   Matts Abramsson      Idem  
k   Enges   Johan Danielsson      1      Idem  
k   Dunck   Matts Hansson      1      Idem  
k   Helsing   Thomas Hendersson   1/2     Idem  
   upp
   Tuckur    
    
   Skattehemman:    
    
s   Ers   Matts     1   Idem  
s   Jåfz   Simon Thomasson      1      Idem  
s   Grindas   Erich     1   Idem  
    
   Kronohemman:    
    
k   Bror   Mårten Larsson      1      Idem     
k   Åkers   Matts Påhlsson      1      Idem     
k   Skått   Erich Mattsson      1      Idem     
k   Back   Abram Hendersson      3/4      Idem     
k   Reck   Matts Hendersson      3/4      Idem     
k   Finn   Peer Andersson      3/4      Idem     
k   Svels   Peer Simonsson      1/2      Idem     
k   Jonth   Anders Carlsson      1/4      Idem     
k   Kock   Anders (Krister?)son   1/4     Idem     
   upp
   Kovjoki    
    
   Skattehemman:    
    
s   Giestgifwars   Staphan Hendersson      Idem     
s   Michells   Johan Månsson      1/2      Idem     
s   Storvidd   Carl Carlsson      3/8      Idem     
s   Lillvidd   Peer Simonsson      3/8      Idem     
    
   Kronohemman:    
    
k   Ingå   Mårten Åkesson      1      Idem     
k   Ingå   Matts Mårtensson     1/2   Idem     
    
   Karvsor    
    
   Skattehemman:    
    
s   Herr   Erich     3/4   Idem     
s   Håfman   Erich Erichsson      2/3      Idem    upp
s   Håf   Mårten Josephsson      1/4      Idem  
     Idem  
   Sammanlagda skatte- och kronohemman:    
    
s   Kafwus   Sk Simon Simonsson   1/2     Idem  
k   Kafwus   Kr Erich Gustafsson      1/2      Idem  
    
   Kronohemman:    
    
k   Antus   Anders Ersson      1      Idem  
k   Tåss   Michell Mattsson      3/4      Idem  
k   Skarp   Matts Jacobsson      3/4      Idem  
k   Pedars   Johan Peersson      1/2      Idem  
    
   Kaitsor    
    
   Kronohemman:    
    
k   Keijsar   Johan Håkansson      1      Idem  
k   Heikius   Johan Hendersson      1      Idem upp
k   Finn   Johan Johansson      3/4      Idem  
k   Hannus   Carll Simonsson      3/4      Idem  
k   Bertils   Matts Bertilsson      3/4      Idem  
k   Sigfridh   Matts Josephsson      1/3      Idem  
k   Håkus   Isak Hendersson      1/4      Idem  
k   Präst   Jacob     1/4   Idem  
    
   Karvat    
    
   Skattehemman:    
    
s   Ulfvis   Mårten Josephsson      1      Idem  
s   Peeth   Erich Peersson      2/3      Idem  
    
   Kronohemman:    
    
k   Rennars   Matts Mårtensson      1      Idem  
k   Lassus   Michel Larsson      2/3      Idem  
k   Eurs   Simon Hendersson      2/3      Idem  
k   Kåck   Anders Michelsson      1/2      Idem upp
    
   Oravais    
    
   Skattehemman:    
    
s   Giestgif:   Daniel Gabrielsson      Idem  
s   Nybonden   Carll Gustafsson   1/2     Idem  
s   Tors   Johan Jonasson      1/3      Idem  
s   England   Johan Jacobsson      1/6      Idem     
s   Hålland   Jacob Mårtensson      1/6      Idem     
    
   Kronohemman:    
    
k   Bertils   Gustaf     11/4   Idem     
k   Wäst   Jacob Mårtensson      11/3      Idem     
k   Erkilä   Erich Mårtensson      11/4      Idem     
k   Ropar   Mårten Jacobsson      1      Idem     
k   Seplax   Gustaf     1   Idem     
k   Mårtis   Mårten Ehrsson      1      Idem     
k   Jacobs   Johan Jacobsson      1      Idem    upp
k   Ruuthars   Mattz Mårtensson   5/6     Idem     
k   Skogbyggiars   Gustaf Simonsson   3/4     Idem     
k   Simos   Johan Hansson      3/4      Idem     
k   Betlehem   Thomas Hendersson   3/4     Idem     
k   Knutz   Anders Andersson      2/3      Idem  
k   C...? [Eskils]   H. Anders Wasselius      1/2      Idem  
k   Pensal [r?]   Clemeth Ersson      1/4      Idem  
k   Rausk   Anders Andersson      1/4      Idem  
    
   Kimo    
    
   Skattehemman    
    
s   Jacobs   Anders     1   Idem  
s   Roukus   Mårten     3/4   Idem  
s   Mattas   Henrik Thomasson      3/4      Hend: Mattsson  
s   Bagg   Erich Andersson      1/2      Idem  
s   Gammelgårds   Hendrich Mattsson   3/8     Idem  
s   Jopers   Pål Johansson      3/8      Idem  
s   Pärus   Matts Andersson      1/3      Idem upp
s   Knutz   Anders Knutsson      1/3      Idem  
s   Swedar   Johan     1/4   Idem  
s   Mutha   Johan Mattsson      1/4      Idem  
s   Kuckos   Matz Michelsson      1/4      Idem  
s   Gammelgårds   Henrik Mattsson   1/4     Idem  
s   Kyras   Jacob Mattsson      1/4      Idem  
s   Präst   Erich Larsson      1/4      Idem  
    
   Kronohemman    
    
k   Rou..?   Johan Mattsson      1      Röuk - Idem  
k   Auras   Gustaf Jacobsson      3/4      Idem  
k   Sigfredh   Jacob Johansson      3/4      Idem  
k   Keskis   Johan     1/3   Idem  
k   Sågar   Simon     1/3   Idem  
k   Staffans   Mårten     1/3   Idem  
k   Heers   Simon Mattsson      1/4      Idem  
k   Agnesbeck   Göran Clemetsson   1/4     Idem  
k   Bränn   Simon Simonsson      1/4      Idem  
k   Komåsa   Erich Johansson      1/4      Idem upp
    
   Teugmå    
    
   Kronohemman    
    
k      Anders Hansson     1/3   Idem  
    
   Oxkangar    
    
   Skattehemman    
    
s   Abrams   Anders Mattsson      1/2      Idem  
s   Antas   Michell Abramsson      1/2      Idem  
    
   Kronohemman    
    
k   Sigfreds   Anders Sigfredsson      Idem  
k   Ryssas   Erick Mattsson      1/2      Idem  
k   Fussios   Anders Carlsson      1/2      Idem  
k   Nissus   Erik Carlsson      1/2      Erich Ehrsson upp
k   Skratars   Johan Mattsson      1/2      Idem  
k   Skepars   Isak Simonsson      1/3      Idem  
    
   Qwimå    
    
   Kronohemman    
    
k   Rådman   Anders     3/4   Idem  
k   Borgmästars   Johan      1/2      Idem     
    
   Maxmo    
    
   Skattehemman    
    
s   Finn   Matts Mattsson      1      Idem     
    
   Kronohemman    
    
k   Tottesund   Johan Westere...?      Idem     
k   Hals   Erik     2/3   Idem    upp
k   Kockois   Mårten Hendersson   1/2     Idem     
k   Bagg   Hans Helgesson      1/2      Idem     
k   Eurs   Simon Simonsson      1/2      Idem     
k   Heir   Hendrik Mattsson      1/3      Idem     
k   Puss   Matts Andersson      1/3      Idem     
k   Herus   Anders Perås      1/4      Idem     
    
   Kercklax    
    
   Kronohemman    
    
k   Öhling   Johan Michelsson      1      Idem     
k   Furunäs   Jacob     1   Idem     
k   Bertels   Henrik Mattsson      1      Idem     
k   Audas   Erich Påhlsson      1      Idem     
k   Storm   Michel Staffansson      1      Idem     
k   Skarper   Matts Andersson      1      Idem     
k   Lassus   Lars Larsson      1      Lars Ehrsson     
k   Guttas   Jacob Michelsson      1      Idem     
k   Kullas   Michel Ersson      1      Idem    upp
k   Anders   Jacob Simonsson      2/3      Idem  
k   Esars   Michel Esaieson      2/3      Idem  
k   Smech   Simon Ersson      1/2      Idem  
k   Stenkull   Carin Enckia      1/3      Idem  
k   Kuls   Gabriel Ersson      1/3      Idem  
    
   Lotlax    
    
   Kronohemman    
    
k   Blusi   Uno Carlsson      11/4      Idem  
k   Norken   Matts     1   Idem  
k   Lassus   Samuel Mårtensson      Idem  
k   Backull   Elias Johansson      1      Idem  
k   Kullas   Matts     1   Idem  
k   Ohls   Esaias Johansson      1      Idem  
k   Krooks   Mårten     1   Idem  
k   Helsing   Hans Erichsson      3/4      Idem  
k   Skata   Josef Josefsson      3/4      Idem  
k   Klavus   Mårten Andersson      3/4      Idem upp
k   Huggar   Matts Mårtensson      3/4      Idem  
k   Rennars   Daniel Simonsson   2/3     Idem  
k   Slög   Philip     1/2   Idem  
k   Slög   Erich     1/2   Idem  
k   Åkers   Erich     1/2   Idem  
k   Snickars   Matts Andersson      1/4      Idem  
    
   Palvis    
    
   Sammanlagt skatte och kronohemman    
    
s&k   Skåttars   Mårten Ersson      1/4 +1/2      Idem  
    
   Kronohemman    
    
k   Lassus   Mårten Larsson      11/4      Idem  
k   Yrjas   Henrich     1   Idem  
k   Cnus   Mårten     1   Idem  
k   Ströms   Erich Andersson      3/4      Idem  
k   Ers   Thomas Jacobsson      1/2      Idem upp
k   Petas   Simon Madtsson      1/4      Idem  
    
   Bertby    
    
   Kronohemman    
    
k   Kålax   Isak     1   Idem  
k   Finnas   Mårten Thomasson      1      Idem  
k   Ollus   Johan Ersson      1      Idem     
k   Toppar   Matts Mårtensson      1      Idem     
k   Zachris   Johan Thomasson      1      Idem     
k   Kålax   Michell     3/4   Idem     
k   Pedars   Johan Hendersson      3/4      Idem     
k   Svendas [Strandas?]   Johan Michelsson      2/3      Idem     
k   Jåfs   Michell     2/3   Idem     
k   Thors   Henrich Simonsson      2/3      Idem     
k   Antos   Johan Thomasson      5/8      Idem     
k   Mattus   Daniel Mattsson      5/8      Idem     
k   Tröttas   Michell     5/8   Idem     
k   Backils   Daniel Ohlsson      1/2      Idem    upp
k   Gåll   Matts Mårtensson      1/2      Idem     
k   Swens   Mattz Ohlsson      1/3      Idem     
    
    
    
    
    

Upptecknade av Joakim Förars.