några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Räkipäldo  Jöralaby  Andila  Lomby  Bergby  Kåskeby  Miemosby  Mäkipä  Röckiöby  Lålaxby  Tukur  Kåfjåki  Karfsor  Kaitzor  Karfwat  Teumo  Oxgangar  Qwimå  Maxmåby  Kercklax  Lotlax  Palfwis  Bertby 
      Qwarntuls Mantals Längd    
      Af Wöhro Sochn Pro Anno 1727    
    
      Räkipäldo    
    
11/4      Jofz Carl och hustrun        
      Inh Sold hust Anna    
1      Smedz Michell och hustrun     
      dott Barbro    
1      Storkarhu Hust Margeta        
5/6      Kastus Matz och hustrun     
      Syst Anna     1        
   11/6   Wäst Johan och hustrun     
      Pig Anna     1        
   1   Petz Erich    
      dott Marja    
   1   Lillkarhu Hindrich och hust    
   1   Simons Michell     
      P:n Carin     1        
   1   Omar Isach och hustrun    upp
      Hust Syst Lijsa     1        
   1   Clemetz Jacob och hustrun        
   1   Israels Enck Lijsa     
      Måg Hans och hust      1   1        
   1   Joskarhu Enck Marja     
      P Marja    
   1   Korfwolainen Johan     
      Br Enck Lijsa och dott Lijsa    
      Måg Mårten och hust    
   1   Lång Daniel och hustrun     
      dott Anna     1        
   1   Bengz Johan och hustrun        
   1   Ers Matz och hust     
      Son Johan och hust      1     
      dott Anna       
      Syst Margeta     1        
   ?   Bions Johan och hust        
   ?   Pörnuls Bertill och hust        
    
      Jöralaby   upp
11/2      Hertull Simon     
      Måg Michell och hust      1     
      P Anna och Beata     2        
1      Jofz Mårten och hust     
      Mod Marja        
      dott Marja Anna och       
      Brita     1        
   1/2   Johans Jöran och hustrun        
   1   Bertills Carl och hust     
      Enck Marja       
      P Marja     1        
   1   Häinull Michell och hust     
      Br Mårten och h     1        
   1   Katill Hindrich och hust     
      dott Brita och Anna     2        
   1   Jacobs Michell och hust     
      dott Marja     1        
   1   Nickull Matz och hust        
   1/4   Caujerfwi Hust Marja     
      Son Matz          upp
    
      Andila    
    
11/4      Rutz Mårten och hust     
      dr Hindrich        
      Pig Marja och Brita     1        
1      Mannell Matz och hustrun        
      dr Erich    
3/4      Grannas Marckus och hust        
      dott Anna    
   11/4   Nyby Enck Anna        
      dr Michell    
      Pig Brita    
   1   Hirrshll Anders och hust        
   1   Hertus Lahrs och Modren        
   1   Antila Johan och hust        
    
      Lomby    
    
11/4      Martois Hindrich och hustrun    upp
      Pig Helena       
      Inh Eskill och hustrun      1   1        
1      Budd Michell och hustru     
      S:ne Anders och Johan           
1      Kylkinen Johan     
      Syst Sophia och Carin     2        
1      Thors Matz och hust     
      dott Susanna     1        
   1   Rassmus Simon och hustrun        
   1   Olis Hindrich och hust        
   1   Jäppell Matz och hustrun        
   1   Knuus Matz och hust        
   1   Skrifwars Hustru Marja     
      dr Brita     1        
   1   Ingo Johan och hustrun        
      Syst Anna     1        
   1   Kullpas Olof och hust     
      Brod Johan           
   1   Kaustinen Isach och hustrun        
   1   Nissell Jacob och hustrun       upp
    
      Bergby    
    
   11/4   Jussill Abraham och Modren     
      Pig Lisa     1        
   11/4   Kierp Hustru Mahlin     
      dr Michell           
   1   Kiötar Matz och hustrun     
      Br Mårten           
      Inh Skiutzrätt:n Anders     1     
   1   Ollill Thomas och hust     
      Pig Anna     1        
   1   Smedz Matz     
      dott Brita     1        
   1   Tahlus Erich och hustrun        
   1/2   Kaust Jöran och hust        
   1   Joupers     öde    
    
      Kåskeby    
   upp
11/2      Dahlkarl Simon och hust     
      Syst Margeta       
      dr Hust Lijsa      1   1        
?      Gråbbill Erich och hustrun     
      Syst dott Sophia       
      dott Carin     1        
   5/8   Knubb Johan     
      Son Michell        
      dott Anna       
      Pig:ne Marja och Brita     2        
   1   Storkneck Erich och hustrun     
      Systren Brita     1        
   1   Klåckars Matz och hust        
   1   Sippus Johan och hustrun        
   1   Clemetz Matz och hustrun        
   1   Rådman Michell och hust     
      dott Brita     1        
   1   Kaminen Mårten och Modren     
      Syst dott Marja       
      Son Erich          upp
   1   Nickonen Matz och hust        
   3/4   Bengdt Isach och hustrun        
   1/2   Knäck Erich     
      Son Erich och hust           
    
      Miemosby    
    
1      Grannas Michell och hustrun     
      Son Simon           
1      Karjalainen Abraham och hust        
1      Grim Matz och hustrun     
   11/4   Miemånen Enck Marja     
      dott Brita     1        
   1   Jufwas Matz och hustrun        
   1   Tuns Daniel och hustrun        
   1   Krok Anders och hustrun     
      Syst Margeta        
      Pig Marja     1        
   1   Grim Erich och hust        
      Inh Margeta     1    upp
    
      Mäkipä    
    
1   1/3   Murckin Simon och hustrun     
      Mågen Johan och hust      1     
      Pig Marja och Lijsa     2        
   11/6   Grägg hustr Marja     
      Son Carl       
      dott Beata och Brita     2        
   1/2   Säpp Enckian Lijsa     
      Syst Anna       
      Pig Margeta     1        
   1/2   Lillånd Anna     
      Syst Margeta     1        
   1   Antolis Enck Anna     
      Syst Marja     1        
   3/4   Olis Enck Carin     
      Son Johan        
      dot Anna     1        
   1   Wöhroborg landb Matz och hust    upp
      Inh Matz           
   1/2   Lillånd Erich och hustrun        
   1/2   Gammals Staphan och hust        
      Pig Margeta     1        
    
      Röckiöby    
    
1      Småråis hust Anna        
1/4   1/2   Pitar Michell och hustrun     
      Syst Anna och Brita     2        
   11/2   Hållms På H:r Probst:s Gezelii    
      hem:n landb Simon och hust        
   11/6   Påhls Matz och hust        
   1   Kullas Michell och hust     
      Bolaxm Matz och hust      1     
      Pig Marja     1        
   1   Höijer Hindrich och hustrun        
   1   Knuus landb Isach och hust        
   1   Gammals Pähr och hustrun     
      Pig Margeta     1       upp
   1   Andtbrams Matz och hust        
   1   Nygårds länsm Georg Oxe och h     
      Pig Marja och Marja       
      Bolagzqwinnan Lijsa     1        
   1   Bagg Erich och hustrun     
      dr Hindrich           
   3/4   Rex Anders och hustrun        
   3/4   Swäns Erich och hustrun        
   1/2   Brams Erich     
      dott Margeta     1        
   1/2   Klerckas Samuel     
      dott Margeta     1        
   1/2   Antus Cacell:n Hr Joh: Asp-    
      roth och hustrun     
      Pig Carin och Beata     1        
    
      Lålaxby    
    
1      Jofs Johan och hustrun        
1      Bredfors Jacob och hustrun       upp
1/2      Jossis Hindrich och hustrun     
      Enck Beata     1        
   11/4   Måsa Hindrich och hustrun     
      Son Abraham           
   ?   Enckian Beata     
      dott Margeta       
      dr Michell           
   1   Haga Johan och hustrun     
      dr Hindrich och hustrun           
   1/2   Engis Pähr och hust        
   1/2   Dunck Erich och hust        
   1/4   Hälssing Hust Anna        
      Inh Matz och hust     2     
    
      Tukur    
    
1      Ers Hans och hustrun     
      dr Abraham        
      Pig Lijsa     1        
1      Jofs Simon och hustrun       upp
1      Grindas Matz och hustrun     
      Pig Cherstin           
   1   Brors Mårten och hust        
   1   Åkers Johan och hust        
   ?   Skåttas Matz och hustrun     
      Br Mårten och hust        
      Syst Marja     1        
   3/4   Back Thomas och hustrun        
   3/4   Rek Daniel och hustrun        
   3/4   Finne Samuel och hustrun     
      Pig Marja     1        
   ?   Swähls Matz     
      Syst Marja     1        
   1/4   Jonttas Carl och hustrun     
      Brod Anders        
      Syst Brita     1        
   1/4   Kåck Matz och hust        
    
      Kåfjåki    
   upp
1      Jörans Jöran och hust     
      Son Johan           
3/8      Storwidd ?Matz och hust        
3/8      Lillwidd ? dått Anna        
1/2      Månsus Michell och hustrun        
      Syst Beata     1        
   1/2   Ingå Mårten och hust        
   1/2   Smedz Erich och hustrun        
    
      Karfsor    
    
3/4      Herr Giösta och hustrun        
?      Håfman Anders och hust     
      Br Mårten        
      Syst Margeta     1        
1/2   1/2   Kafwus Simon och hustrun     
      Mågen Matz och hustrun     1        
1/4      Håf Mårten     
      Br Carl        
      Syst Anna     1       upp
   1   Andtus Pähr och hustrun        
   3/4   Tåss Matz och hustrun        
   3/4   Skarp Anders        
   1/2   Perus Enck Margeta        
      Pig Lijsa    
    
      Kaitzor    
    
   1   Keisar Marja     
      Syst Barbro     1        
   1   Häikus Jacob och hust     
      Fast Walborg       
      Brod Simon        
      dott (!) Marja     1        
   3/4   Finne Johan     
      Swåg Matz och hust      1     
   3/4   Hannus Matz och hustrun     
      Bror Enck Margeta     1        
   3/4   Bertills Erich och hust     
      Bolagzm And och hust      1   1       upp
   1/3   Sigfredz Enck Brita     
      Son Mårten    
      dott Margeta och Anna    
   1/4   Håkus Anders och hustrun     
      Son Isach        
      dott Anna     1        
   1/4   Enckian Marja Präst     
      Pig Margeta     1        
    
      Karfwat    
    
1      Ulfwis Matz     
      Br Erich        
      Pig Lijsa     1        
?      Petz Pehr och hustrun        
1      Rennars Mårten och hustrun        
      Pig Carin    
   ?   Lassus Johan och hustrun     
      dott Anna     1        
   2/3   Äur Matz och hustrun       upp
      dott Margeta    
   1/2   Kåckas Carl och hustrun        
    
      Teumo    
    
1/3      Isach och hustrun     
      dott Anna     1        
    
      Oxgangar    
    
1/2      Abrams Michell och hustrun     
      dott Sophia och Margeta     2        
1/2      Anttus Michell och hustrun     
      Son Abraham        
      Pig Lijsa     1        
   1   Sigfredz     öde    
   1/2   Rysas Mårten och hust     
      Brod Matz        
      Most Walborg       
      dott Anna      upp
   1/2   Fusius hust Gertrug        
   1/2   Nissus Isach och hustrun        
   1/2   Skratars Gustaf och hust        
   1/3   Skieppars Marja     
      dott Margeta       
      Enck Anna     1        
    
      Qwimå    
    
   3/4   Rådman Matz och hust     
      Pig Margeta     1        
   1/2   Borgmäst Mårten        
    
      Maxmåby    
    
1      Finne Daniel och hustrun     
      dott Marja       
      Pig Anna och Lijsa     1        
   2   Tåttesund H:r Befallningzm Bullich    
      och hustrun    upp
      dott Rebecka Catharina och    
      Anna Lisken       
      Skrif:n And Const        
      dr:ne Thomas och Matz        
      Pig Ellsa Margeta och Caisa     3      11    
   2/3   Hals Enck Anna     
      Pig Lijsa     1        
   1/2   Kåckas Jacob och hustrun     
      Pig Anna     1        
   1/2   Kagg Hindrich och hustrun        
   1/2   Euras Enck Anna     
      syst Beata     1        
      Inhys Kyrckiowächt:s hust    
      Brita     1     
   1/3   Häririjk Häradz skrif:n Lööf och    
      hustrun     
      dr Hindrich        
      Pig Beata och Margeta     2        
   1/3   Puss Enck Beata     
      dott Anna     1       upp
   1/4   Heros Michell och hustrun        
      Adjunct H:r Abraham    
      Strömmer och hustrun     
      Pig Brita     1        
    
      Kercklax    
    
   1   Öhling Johan och hustrun     
      Pig Brita     1        
   1   Furunäs hustrun Margeta        
   1   Bertills Jacob och hustrun     
      Sw Marja     1        
   1   Clemetz Enck Marja     
      dott Marja och Beata     2        
   1   Storm Michell och hustrun     
      Pig Brita     1        
   1   Skarper Matz och hustrun     
      dott Margeta     1        
   1   Lassus Erich och hustrun        
   1   Guttas hust Anna    upp
      Swäg Margeta     1        
   1   Kullas Matz och hustrun     
      Pig Margeta och Lijsa     2        
   2/3   Audas Jacob och hust        
   2/3   Esars Mårten och hustrun     
      Syst Anna     1        
   1/2   Smedz Simon och hust        
      Mod Beata     2        
   1/3   Steenkull Salmon och hust        
   1/3   Rutz Hindrich och hustrun        
    
      Lotlax    
    
   11/4   Blusi Simon     
      dott Marja     1        
   1   Norcken Anders och hust        
   1   Lassus Anders och hustrun     
      dott Brita       
      Syst Carin     1        
   1   Backull Anders och hust       upp
   1   Kullas Matz och hustrun     
      dott Beata     1        
   1   Olis Matz och hustrun        
   1   Krokz Samuel och hust        
   3/4   Hällsing Hindrich och hust        
   3/4   Klafwus     öde    
   3/4   Skata Matz och hustrun        
   3/4   Huggar     öde    
   1/2   Rennars Simon och hust        
   1/2   Slög Elias och hustrun     
      Syst Brita     1        
   1/2   Slög Samuel och hust        
      Åkers Johan och hust        
   1/4   Snickars Marckus och hust        
    
      Palfwis    
    
1/4   1/2   Skåtars Erich och hust     
      Swäg Carin       
      Pig Beata     1       upp
   11/2   Lassus Mårten och hust     
      Pig Walborg     1        
   1   Yrjans Hindrich och hust        
   1   Knuus Enck Anna        
   1   Ströms Michell och hust     
      Syst Marja och Lijsa     1        
   1/2   Ers Thomas och hustrun     
      dott Marja och Margeta     2        
   1/4   Petas Hustru Lijsa     
      Son Michell        
      dott Marja     1        
    
      Bertby    
    
   1   Kålax Matz     
      måg Giösta och hust        
      Pig Marja     1        
   5/8   Finnas Thomas och hustrun     
      Brod Michell        
      Syst Lijsa      upp
      Pig Anna     1        
   1   Ollas Erich och hustrun     
      Syst Carin     1        
   1   Tåppar Matz och hustrun        
   1   Zachris Matz     
      dr Johan           
   3/4   Kålax Matz och hust     
      Brod Gustaff        
      Hust Syst Beata       
      Pig Barbro     1        
   3/4   Pedars Enck Marja     
      dr Anders och Mårten        
      Pig Marja     1        
   2/3   Strandas Michell     
      Pig Anna     1        
   2/3   Jofz Michell och hust     
      Son hust Margeta       
      dr Erich           
   2/3   Tors Hindrich och hust     
      Son hust Margeta      upp
      dr Erich           
   5/8   Anttos Anders och Mod     
      Pig Lijsa     1        
   5/8   Mattus Erich och hustrun     
      Syst Marja       
      Bolagzm Olof och hust      1   1        
   3/8   Trötter Hustru Marja     
      dott Brita     1        
   1/4   Backils Enck Barbro        
   1/2   Gåll Carl och hustrun     
      Br Simon           
   1/3   Swäns Simon och hust     
      P Margeta     1        
      H:r Probsten Laurent Geze-    
      lius och des Fruu     
      dott Annicka och Catha:       
      dr Matz och Mårten        
      Pig Carin och Anna     2        
      Klåckaren Gustaf Gustafsson       
      Pig Brita     1       upp
      Skougwachtaren Niels Kökloth    
      och hust       
      P Carin     1        
    
      Datum Wöhro d 12 Decemb Anno 1726    
    
    

Upptecknade av Joakim Förars.