några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Räckipäldo  Jörala  Andila  Lomby  Bergby  Kåskeby  Miemos  Mäckipä  Röckio  Låhlax  Tukur  Kåfjocki  Karfsor  Kaitsor  Karfwat  Åhrawais  Kimoby  Kimobruk  Teugmo  Oxgangar  Qwimo  Maxmoby  Kiercklax  Lotlax  Palfwis  Bertby 
Röök och Mantahls Längd     Röök och Mantahls Längd    
Af Wöro Sochn Pro Anno 1740     Af Wöro Sochn Pro Anno 1741    
S. 1554 – 1566     S. 1743 – 1758    
Nr   Mtl      Behållne   Ödes     Namn   Husb o   Sön. Måg   Sonh,   Torp   Inh   S:a     Nr   Mtl      Namn   Husb o   b&sold   sön   döt   bm, dr   dr- thu,   S:a   Rök   Matlag för    
     rökar     matm   dr.   döt pig   Nyb     matm   hu   måg   sh   inh, t   pig     lappscholan    
Räckipäldo     Räckipäldo    
1   11/4   s   1      ..   1   Mtl: Jofs Carl och hustru      Jåfs Henrich och hustrun   1     
     son Abram            son Matz       
     dott Marja        4   1     
     1      5/8   1   mtl swåg Nils och hustrun         Inhyses Carl     1      1   1     
    
2   1   s      1   Smeds Mickell och hustru      2   1   s   Smeds Michel och hustrun   1     
     son Johan och hustru      1         son Johan och hust     1     
     pig Anna     1   5   1     
    
3   1   s      1   Storkarhu Enck: Brita      3   1   s   Storkarhu Jacob och hust   1     
     dr Matz och hustru      1         sw Brita        3   1     
    
4   5/6   s      1   Kastås Matz och hustr         4   5/6   s   Kastus Mats och hustrun   1      2   1     
   upp
5   11/6   k      1   Wäst Johan och hustr      5   11/6   k   Wäst Johan och hustrun   1     
     dreng Marckus            dr Markus     1      3   1     
    
6   1   k      1   Pets Erick och son Anders   1         6   1   k   Pets Jacob och hustrun   1      2   1     
    
7   1   k      1   Lillkarhu Johan och hustr      7   1   k   Lillkarhu Johan och hustrun   1      2   1     
     dr Israel och hustr      1        
    
8   1   k      1   Simons Mickell och hustr      8   1   k   Simons Michel och hustrun   1     
     son Matts och hustr      1      son Mats och hust     1     
     son Jacob            son Jacob        3   1     
    
9   1   k      1   Omars Isak och hustr      9   1   k   Omars Isak och hustrun   1     
     pig Maria     1         son Abram        3   1     
    
10   1   k      1   Klemetz Jacob      10   1   k   Clemetz Jacob     
     måg Hind: och hustr      1         måg Hend och hust     1      3   1     
    
11   1   k      1   Israels Hans och hustr         11   1   k   Israels Hans och hustrun   1     
     dott Anna        3   1    upp
    
12   1   k   1      1/2   1   Joskarhu Samuel och h      12   1   k   1/2 mt Joskarhu Samuel och hust   1      2   1     
     pigan Brita           1/2 mt ibid Simon och hust   1      2   1     
    
     1      1/2   1   mtl ibm Simon och h         13   1   k   Korfwolainen Mårten och hust   1     
     sw Erik och hust     1     
13   1   k      1   Korfwolainen Mårt och hustr      pig Anna     1   5   1     
     swåg Erich och hust      1     
     p Beata           14   1   k   Långs Erik och hustrun   1     
     syst Marja       
14   1   k      1   Långz Erick och hustr      dr Nils     1      4   1     
     systren Maria          
     15   1   k   Bengtz Johan     
15   1   k      1   Bengtz Johan och h Marg      måg Jöran och hust     1     
     måg Jöran         dott Maja Anna och Lisa        6   1     
     dott Marja Anna och Lisa          
     16   1   k   Ers Johan och hustrun   1     
16   1   k      1   Ers Johan och hustrun      br Mats och hust     1     
     systr Maria           syst Marja        5   1     
   upp
17   2/3   k      1   Bions Jonas och hustr         17   2/3   k   Bions Jonas och hust   1      2   1     
     1   Matts Jacobsson     gl: Johan       
     1   Lisa Hindersdotter     Mats Jacobsson       
     1   gl: Anna     Lisa Hind:dott       
    
18   2/3   k      1   Pörnull Bertill och h         18   2/3   k   Pörnull Bertill och h   1      2   1     
    
     1   Sold Heisius hust Anna     1      Soldat Heisi hust Anna         1     
     1   d:o Storcks h Hedwik     1      D:o Hen: Busks hust         1     
     1   d:o Hend Busks hust Marja     1      D:o Hindzbergs hust         1     
     1   d:o Hindsbergz hust Sophia     1      D:o Bergstens hustru         1     
     1   d:o Rabbs hust Susanna     1      reserve soldat Grels hustru         1     
     1   Bergstens h Maria     1      Soldat rabbs hust         1     
     1   reserf: såld Grels Jacobsson     1      gl: Erik       
     gl: Karin       
    
Jörala     Jörala    
1   11/2   s      1   Hertull Mickell och h      1   11/2   s   Hertull Michell och hust   1     
     Sw Modr Lisa        Sw Modr Lisa       
     dr Mårten         Inhyses Mats     1    upp
     dotter Brita           dr Mårten       
     1   Inhyses gl: Mattz     dott Brita       
     pig Margeta       
     reserve karl Johan och h     1   1   8   1     
    
2   1   s      1   Jofz Mårten och hustr      2   1   s   Jofs Mårten och hust   1     
     dr Matts            pig Susanna     1   1   3   1     
     Lantmätaren Wörgren     
3   11/8   k      1   Johans Jöran och hust      hust Asproth     1      2   1     
     son Anders           
     3   11/8   k   Johans Jöran och hust   1     
     son Anders        3   1     
    
4   1   k   1      1/2   1   mtl: Bertils Carl och h      4   1   k   1/2 mt: Bertils Carl och h   1      2   1     
     pigan Anna           1/2 mt: ibid Erich och hustrun   1      2   1     
    
     1      1/2   1   ml: ibm Erich och hustr         5   1   k   Häinell Mårten och hust   1     
     pig Marja     1   3   1     
5   1   k      1   Häinel Mårt och hust        
     6   1   k   Katill Hind och hust   1    upp
6   1   k      1   Kattill Hind och hustr      dott Brita        3   1     
     dott Brita          
     7   1   k   Jacobs Jacob och hust   1      2   1     
7   1   k      1   Jacobs Jacob och hustr      Bolagzsman Mårten och hust     1   1   2   1     
   1k         1   Bolagzm Mårten och hust      1        
     8   1   k   Nickull Mats och hust   1     
8   1   k      1   Nickull Matts och hustr      son Johan och hust     1      4   1     
     son Johan och hustr      1         gl: Barbro       
    
9   1/4   k      1   Kaurijerf Matts och hustr         9   1/4   k   Kaurjerfwj Mats och hust   1      2   1     
    
     1   Sold: Biörmans hust Maria     1      Soldat Biörmans hust         1        
     1   d:o Murbergs hustr Maria     1      D:o Murbergs hust         1        
     1   d:o Ahlgrens h Maria     1      Ahlgrens hust         1        
     1   Sochne Smed Mats och hustr     1      Sochnesmeden Mats och hust   1      2   1     
     gl: Wendela       
    
Andila     Andiala    
1   11/4   s      1   Rutz Johan och hustr      1   11/4   s   Ruts Johan och hust   1     
     pig Maria        dr Michel      upp
     dr Mickell            pig Marja     1   4   1     
    
2   1   s      1   Mannell Joseph och hustr      2   1   s   Manel Joseph och hust   1     
     pig Marg           pig Marja       
     gås Johan     1   4   1     
     Inhyses Markus       
    
3   3/4   s      1   Grannas Elias och hustr      3   3/4   s   Grannas Elias och hust   1     
     styf dott Maria           son Jacob       
     1   Inhyses gl: Marckus     Stiuf dr Marja        4   1     
    
4   11/4   k      1   Nyby hustr Brita      4   11/4   k   Nyby hust Brita     
     p Maria         pig Maria     1   2   1     
     dr Mårten och Mickell           Inhyses Anna       
    
5   1   k      1   Hirsall Jacob och hustr      5   1   k   Hirsall Hend och Mod   1      2   1     
     dottr Maria          
     6   1   k   Hertus Lars och hust   1      1   3   1     
6   1   k      1   Hertus Lars och hustr      pig Anna    
     pig Walborg         upp
     7   1   k   Antila Joh och hust   1     
7   1   k      1   Antila Joh och hustr      son Mats       
     son Mats            dott Anna        4   1     
    
     1   Sold Löfgreens h Wendela     1      Sold Löfgreens h Wendela         1        
    
Lomby     Lomby    
1   11/4      1   Martois Hendr och hust      1   11/4   s   Martois Hendrich och hust   1      2   1     
     son Israel           
     2   1   s   Budd Anders och hust   1      3   1     
2   1   s      1   Budd And och hustr      dott Marja    
     son Thomas            gl Michel        3   1     
       
3   1   s      1   Kylckinen Joh och hustr      3   1   s   Kylkinen Johan och hust   1      2   1     
     1   Bolgzman Hend och hust      1         Bolgzman Hend och hust     1   1   2   1     
     gl: Barbro       
    
4   1   s      1   Thors Matts och hustr      4   1   s   Thors Mats och hustrun   1      1   1   2   1     
     Bolagzman And: och hustr      1         Bolagsman Anders och hust     1   1     
   upp
5   1   k   1      1/2   1   Rasmus Thomas och h      5   1   k   1/2 Rasmus Thomas och h   1     
     1/2   1   Bolagz Enck Margeta      1/2 mt Ibid Enckan Margeta     
     dr Jacob            pig Karin     1   2   1     
    
6   1   k      1   Ohlis Hendr och hustr      6   1   k   Ohlis Simon och hust   1      2   1     
     1   Bolagzman Simon och hust      1        
    
7   1   k      1   Jäppell Matts      7   1   k   Jäppel Mats     
     måg Bertill och h      1         måg Bertil och hust     1      3   1     
    
8   1   k      1   Knutz Matz och hustr      8   1   k   Knutz Mats och hust   1     
     reserf karlen Johan            Inhyses Helena     2   1     
    
      1   Skrifwars Marck och h         9   1   k   Skrifwars Markus och hust   1     
     pig Walborg     1   3   1     
    
10   1   k      1   Ingo Christian och hust      10   1   k   Ingo Christian och hust   1     
     pigan Dina           bror Erik        3   1     
    
11   1   k      1   Kulpas Thomas och hust      11   1   k   Kulpas Thomas och hust   1    upp
     Sw Modr Marg           Sw Mod Margeta        3   1     
    
12   1   k      1   Kaustinen Isak och h      12   1   k   Kaustinen Isack och hust   1     
     son Mårten            son Mårten       
     dott Anna        4   1     
13   1   k      1   Nissull Jacob och hust         13   1   k   Nisull Jacob och hust   1      2   1     
    
     1   Sold Törnboms h Maria     1      Soldat Törnboms hust         1        
     1   Corp Storks h Brita     1      Palmlunds hust         1        
     Corpporalen Storks hust         1        
     Soldat Lindbom       
    
Bergby     Bergby    
1   11/4   k      1   Jussila Abram och h      1   11/4   k   Jussila Abraham och hust   1     
     pig Maria           pig Dina     1   3   1     
     1   reserf karlen Isack     1     
     2   11/4   k   Kierp Michel och hust   1     
2   11/4   k      1   Kierp Mickel och hustr         dr Johan     1      3   1     
     1   Inhyses Lisa     1      Bolagsman Gustaff och hust     1   1   2   1     
        1   D:o Margeta     1      Inhyses Lisa     1   1   1    upp
     D:o Margeta     1   1   1     
    
3   1   k      1   Kiötar Matts och hust         3   1   k   Kiötar Mats och hust   1     
     1   Inhyses Maria     1      dr Mats     1      3   1     
     Inhyses Marja       
    
4   1   k      1   Ollil Thomas      4   1   k   Olil Thomas     
     son Simon            son Simon       
     pig Karin     1   3   1     
    
5   1   k      1   Smeds Jacob och hustr      5   1   k   Smedz Jacob och hust   1     
     dottr Margeta           dott Margeta        3   1     
    
6   1   k      1   Tahlus Erick och hustr         6   1   k   Talus Erik och hustrun   1     
     son Anders        3   1     
    
7   1   k      1   Konsti Jöran och h      7   1   k   Konstj Jöran och hust   1     
     dottr Lisa           dott Lisa och Karin        4   1     
    
8   1   k      1   Joupers Matts och hustrun      8   1   k   Joupers Mats och hust   1    upp
     son Johan och hustr      1         son Johan och hustr     1      4   1     
    
        1   Skiutz rättaren Anders         Skiutzrättaren Anders      1   1     
     1   Sold: Blomgrens (!) h Anna     1      Soldat Blomgrens (!) hust         1        
     1   D:o Bergmans h Maria     1      Bergmans hust         1        
     döf Michels hustru Brita     1   1   1     
    
Kåskeby     Kåskeby    
1   11/2   s      1   Dahlkarl Simon och hustr      1   11/2   s   Dahlkarl Simon och hust   1     
     dr Elias         son Simon       
     son Simon         dr Isak       
     p Lisa och Susanna           p Lisa Margeta och Susanna     3   7   1     
    
2   2/3   s      1   Gråbils Erick och hustr         2   2/3   s   Gråbils Erik och hustrun   1      2   1     
    
3   1   k      1   Storknäk Erick och hustr      3   1   k   Storknäk Erik och hustrun   1     
     dr Mick och hustru      1         dr Hindrik     1   3   1     
     1   Inhyses gl: Brita    
    
4   1   k      1   Kråkas Thomas och hustr         4   1   k   Kråkas Henrich och hust   1      2   1    upp
    
5   1   k      1   Sippus Mickell och hustr         5   1   k   Sippus Michel och hust   1     
     1   Inhyses Maria     1      dott Anna        3   1     
    
6   1   k      1   Clemetz Matts      6   1   k   Clemetz Mats     
     dått Lisa        dott Lisa       
     dr Mats och hustr      1         dr Erik     1      3   1     
    
7   1   k      1   Rådman Mickell och h      7   1   k   Rådman Michel och hust   1      2   1     
     1   Bolagzm Simon och hust      1         Bolagman Simon och hust     1   1   2   1     
    
8   1   k      1   Camminen Mårt och h      8   1   k   Camminen Mårten och h   1     
     systr Maria och Marg           syst Marja        3   1     
    
9   1   k      1   Nickonen Matts         9   1   k   Nikonen Mats     
     son Mårten       
     dott Susanna        3   1     
    
10   3/4   k      1   Bengtz Isak och hustr      10   3/4   k   Bengts hustrun Brita     
     son Johan            son Johan      upp
     dr Mårten och hust     1   1   4   1     
    
11   5/8+5/8   k      1   Knubb Johan      11   5/8+5/8   k   Knubb Michel och hust   1     
     son Mick och hustr      1      dr Simon       
     p Maria och Maria        pig Marja och Karin     2   5   1     
     dot Karin       
     dr Simon           
    
12   1/2   k      1   Knäck Erick och hustr      12   1/2   k   Knäck Erik och hustrun   1      2   1     
     dottr Brita       
     brodr Hendrick           
    
     1   Sold: Flinkfelts h Anna     1      Soldat Flinkfälts hust         1     
     1   d:o Rosendals h Margeta     1      Rosendahls hust         1     
     1   d:o Palmbergs h Marg     1      Palmbergs hust         1     
     1   d:o Rosenlunds h Lisa     1      Rosenlunds hust         1     
     1   gl: Matsson     gl: Daniel Matsson       
     1   gl: Johan Erson     gl: Johan Ersons hust       
     1   gl: Johan Mickelson     gl: Rustmäst Ekquists hust       
     dott Lisa        2   1    upp
    
Miemos     Miemos    
1   1   s      1   Grannas Simon och h      1   1   s   Grannas Hans och hust   1     
     Swär Modr Walborg           pig Margeta     1   3   1     
     1   Baron Deseisner    
     2   1   s   Karjalain Abrah och hust   1     
2   1   s      1   Karjalain Abrahm och h      pig Lena     1   3   1     
     son Mickell           
     3   1   s   Grims Mats och hustrun   1     
3   1   s      1   Grims Mats och hust      son Carl       
     son Carl            pig Margeta     1   4   1     
     Inhyses Maria     Inhyses Marja       
    
     4   11/4   k   Miemon Giösta och hust   1     
4   11/4   k      1   Miemonen Giösta och h      H:r Befallningzm son Joh:     
     dr Simon            pig Kierstin     1   2   1     
     1   H:r Befall: Bullicks son Joh:        
     syst Juliana och Beata           5   1   k   Jufwas Mats     
     son Mats        2   1     
5   1   k      1   Jufwas Mats och hustr       upp
     6   1   k   Tuns Soldat Smedmans hust        
6   1   k      1   Tuns Rustmäst Enquists h         D:o Blemans hust    
     dott Susanna        2        
    
7   1   k      1   Krogz hustr Lisa         7   1   k   Kroks hust Lisa     
     dott Anna        2   1     
8   1   k      1   Grim Erick     
     pigan Helena           8   1   k   Grims Erik      1   1     
    
     1   Såld Palmströms h Marg     1      Soldat Palmströms hust         1        
    
Mäckipä     Mäckipä    
1   11/3   k      1   Murckainen Joh och h      1   11/3   k   Murkainen Johan och h   1     
     son Mats         sön Matz och Abram       
     pigan Karin           pig Karin     1   5   1     
    
        1   ibm: Abrahm och hust      Ibm: Abraham och hust   1     
     dr Abrahm         dr Abram       
     p Maria och Anna           p Maja och Anna     2   5   1     
   upp
2   11/6   k      1   Grägg Gustaf och hustr      2   11/6   k   Grägg Gusta och hust   1     
     dr Isack         dott Margeta       
     pig Maria           dr Isack       
     pig Maria     1   5   1     
    
3   11/2   k      1   Antolis Joh: och hustr         3   1   k   Antolis Johan och hust   1      2   1     
    
4   1   k      1   Säppä Isak och hustr      4   1   k   Säppä Isak och hust   1     
     pigan Anna           pigan Anna     2   1     
    
   1   Wöroborg Måg H: Wargen & h Cappellans Bohl         6   1   k   Wöroborg Cappellan H:r Olof Tun?us och hust   1         Cappellans Bohl    
   1   k      1   Landb Hendrick och hust      sw J: Sam Quist       
     dr Johan och hust      1         dr Johan       
     pig Anna & Beata     2   6        
    
6   3/4   k      1   Ohlis Johan och hustr      6   3/4   k   Ohlis Johan och hust   1     
     pigan Maria           pig Marja     1   3   1     
    
7   1/2   k      1   Lillånd Munsterskrif:en And: Wörgren & h         7   1/2   k   Lillond Munsterskrifwar And Wörgren och h   1     
     1   Landbonden Thomas och hustru         Landb Thomas & h     1   1   4   1    upp
    
8   1/2   k      1   Storlond Erick och hustru      8   1/2   k   Storlond Erik och hust   1     
     dottr Brita           dott Brita        3   1     
    
9   1/2   k      1   Gammals Staffan och hust         9   1/2   k   Gammals Staphan och hust   1     
     son Johan        3   1     
     1   Såld Ekströms h Karin     1     
        1   Sochne Skomak Strandb & hust      Soldat Ekströms hustru         1        
     systr Annika           Sochneskomak Strandberg & h   1      2   1     
     1   Sold Bergströms h Karin     1      Soldat Bergströms hust         1        
     1   gl: Anna     Tornschölds hust         1        
     1   gl: Maria     gl: Anna       
     1   gl: Maria Matsdotter     gl: Maja Matsdott       
    
Röckio     Röckio    
1   1   s      1   Smårus And och hustr      1   1   s   Smårus And och hust   1     
     son Simon            son Simon        3   1     
    
2   1/4 s1/2 k         1   Pytar Mickell och hustr      2   1/4 s1/2 k      Pytar Michel och hust   1     
     dottr Brita           dott Brita        3   1    upp
     1   gl: Malin     gl: Malin       
    
3   11/2   k      1   Holms Landb Hend och h      3   11/2   k   Holms Landb Hend och hustrun   1     
     son Jacob dott Maria      1         son Jacob       
     Inhyses gl: Lisa     dott Marja        4   1     
     Inhyses gl: Lisa       
    
4   11/6   k      1   Påhls Jacob och hustr      4   11/6   k   Påhls Jacob och hust   1     
     dottr Karin           son Simon        3   1     
    
5   1   k      1   Kullas Mats och hustr         5   1   k   Kullas Mats och hust   1      2   1     
    
6   1   k      1   Höijers Mats och hustr      6   1   k   Höijers Mats     
     swåg Mats            sw Walborg        2   1     
    
7   1   k      1   Knuus Isak och hustr      7   1   k   Knuus Isak och hustrun   1     
     dr Joh: och hustr      1         pig Anna     1   3   1     
    
8   1   k      1   Gammals Pähr         8   1   k   Gammals Pähr     
     son Pähr        2   1    upp
    
9   1   k      1   Antbrams Thomas och h      9   1   k   Antbrams Thomas och hust   1     
     dott Brita och Lisa            dott Brita och Karin        4   1     
     1   Sockneskräd Israel och h         Sockneskräd Isrel och hust   1      2   1     
    
10   1   k      1   Nygårds Läns Georg Oxe      10   1   k   Nygårds Länsm Georg Oxe     
     dr Mats         dr Mats och Abram       
     p Karin och Anna           pig Marja och Brita     2   5   1     
    
11   1   k      1   Bagge Erick och hustr      11   1   k   Bagge Erik och hustrun   1     
     p Maria           2   1     
    
12   3/4   k      1   Räx Jacob och Modr      12   3/4   k   Räx Jacob och Modr   1     
     son (!) Erick            son (!) Erik     3   1     
    
13   3/4   k      1   Swens Thomas och hust      13   3/4   k   Swens Thomas och hust   1     
     Systr Wendela Brita     Syst Wendela och Susana        4   1     
     D:o Susanna          
    
14   1/2   k      1   Brams Erick      14   1/2   k   Brams Erik    upp
     son Isak och hustr      1      son Isak och hust     1     
     son Pähr            son Pähr        4   1     
    
15   1/2   k      1   Klärckas Hendr och h         15   1/2   k   Klärkas Hendrich och hust   1      2   1     
    
16   1/2   k      1   Antus Cappel: H:r Asproth och hust      16   1/2   k   Antus hust Karin      1   1     
     dr Erich        
     p Margeta          
    
     1   Såld Nymans hustr Anna     1      Soldat Nymans hust         1        
     1   D:o Nybäcks hust Anna     1      Widbäcks hustru         1        
     1   D:o Eklunds hustru     1      Eklunds hustru       
     1   Erick Pombolainen     Erik Kumbolainen       
     1   Pähr Simonsson     Pähr Simonson       
     1   Lieutnantz Storck Enckia     Leutnant Stork Encka       
    
Låhlax     Låhlax    
1   1   s      1   Jofz Johan och hustr      1   1   s   Jofs Johan och hust   1     
     dreng Mickell           2   1     
   upp
2   1   s      1   Bredforss Jacob och hust      2   1   s   Bredfors Jacob och hust   1     
     pig Maria        dott Marja       
     dr Gustaf            dr Gustaf     1      4   1     
    
3   1/2   s      1   Jossis Hendr och hustr      3   1/2   s   Jossis Hendrich och hust   1     
     dott Margeta           dott Margeta och Margeta (!)        4   1     
    
4   11/4   k      1   Måssa Abram och hust      4   11/4   k   Måsa Abram och hust   1     
     Modr Brita        son Dan: och hust     1      4   1     
     son Daniel och hustr      1        
    
5   1   k      1   Ollus Joseph och hustru         5   1   k   Ollus Joseph och hust   1      2   1     
    
6   1   k      1   Haga Thomas och hust      6   1   k   Haga Thomas och hust   1      2   1     
     pigan Kirstin          
    
7   1   k      1   Enges hustru Lisa      7   1   k   Enges hust Lisa      1   1     
     dreng Erick           
    
8   1   k      1   Dunck Erick      8   1   k   Dunck Jacob och hust   1    upp
     son Jacob och hustr      1         sw Anna        3   1     
    
9   1/2   k      1   Helsing Andr och hust      9   1/2   k   Helsing Anders och hust   1     
     hustr systr Eva Stina           hust: syst Eva Stina        3   1     
    
     1   Såld Forsgreens h Barbru     1      Soldat Granlunds h Lisa         1        
     1   D:o Granlunds h Lisa     1      Forsgrens hustru         1        
     1   Inhyses Barbro     gl: Soldat Erik Lödingz hustru       
     1   gl: Sold: Eric Lödingh    
    
Tukur     Tuckor    
1   1   s      1   Ers Hans och hustru      1   1   s   Ers Hans och hustrun   1     
     son Erick         son Erik       
     son Abram och hust      1      son Abram och hust     1     
     dottr Beata        dott Beata       
     pig Maria           son Hans        7   1     
    
2   1   s      1   Jofs Simon      2   1   s   Jofs Simon     
     måg Daniel och hustr         måg Daniel och hust     1     
     dottr Margeta        dott Margeta      upp
     pig Maria           pig Marja     1   5   1     
    
3   1   s      1   Grindas Matts och hustr      3   1   s   Grindas Mats     
     son Erick och Johan            son Erik och Johan       
     son Michel       
     dott Marja        5   1     
    
4   1   k      1   Brors Mårten och hustr      4   1   k   Brors Mårten och hust   1     
     p Lisa och Maria            dr Michel    
     pig Marja     1   4   1     
    
5   1   k      1   Åkers Johan      5   1   k   Åkers Johan     
     1   Bolagzm Simon och hustr      1      dott Marja        2   1     
     pigan Maria           Bolagsm Simon och hust     1     
     dr Erik och hust     4   1     
    
6   1   k      1   Skått Mats och hustr      6   1   k   Skått Mats och hust   1     
     son Erick och hustr      1      son Erik och hust     1     
     son Johan dott Maria      1      son Thomas       
     1   Bolagzm Mårten och hust      1      syst Marja        6   1    upp
     dott Maria        Bolagsm Mårten och hust     1     
     reserf karlen Simon         10     son Erik       
     dott Anna        4   1     
    
7   3/4   k      1   Back Thomas och hustr      7   3/4   k   Back Thomas och hust   1     
     dottren Karijn           son Erik       
     dott Karin        4   1     
    
8   3/4   k      1   Räcks Daniel och hustr      8   3/4   k   Räks Daniel och hust   1     
     pigan Brita           dott Marja        3   1     
    
9   3/4   k      1   Finni Samuel och hustr      9   3/4   k   Finni Samuel och hust   1     
     dreng Thomas         pig Anna     1   3   1     
     pigan Anna          
     10   2/3   k   Swähls Mats och hustrun   1     
10   2/3   k      1   Swähls Mats och hust      dott Margeta       
     p Beata           pig Beata     1   4   1     
    
11   3/4   k      1   Jont Carl och hustrun         11   3/4   k   Jont Carl och hustrun   1     
     dr Johan      upp
     pig Marja     1   4   1     
    
12   1/4   k      1   Kåck Matts och hustr         12   1/4   k   Kåck Mats och hust   1      2   1     
    
     1   Corpp Grönfelts hust Marg     1      Corporal Grönfelts hustru         1        
     1   Såld: Thomas Berguds hustr     1      Soldat Bergudds hust         1        
     1   gl: hustr Malin     gl: hust Malin       
     1   gl: hustr Maria     gl: hust Marja       
     1   gl: Sara     gl: Sara       
    
Kåfjocki     Kåfjocki    
1   1   s      1   Bertils Joh och hustr      1   1   s   Bertils Johan och hust   1     
     son Staphan         son Staphan       
     dott Margeta        dott Margeta       
     dr Hendrich            pig Lisa     1   5   1     
    
2   1/2   s      1   Monsus Mickell och hust      2   1/2   s   Månsus Michel och hust   1     
     dottr Maria           dott Marja        3   1     
    
3   3/8 +3/8   s      1   Stor och Lillwid Mats      3   3/8 +3/8   s   Stor och Lillwid Mats    upp
     son Joh: och hustr      1      son Johan och hust     1     
     dott Karin och Lisa           dott Karin och Lisa       
     do Brita        6   1     
    
4   1   k      1   Inge Modr Margeta      4   1   k   Inge Moder Marja     
     son Matts och Erick         son Erik       
     dottr Lisa           dott Lisa        3   1     
    
5   1/2   k      1   Smeds Johan och hustr      5   1/2   k   Smeds Johan och hust   1     
     dottr Anna           dott Anna        3   1     
    
     Soldat Skåtts hust Marja         1        
     Inhyses Nils och hust     1   1   2   1     
    
Karfsor     Karfsor    
1   3/4   s      1   Herr Giösta och hustr      1   3/4   s   Herr Giösta och hustrun   1     
     dr Johan            pig Marja     1   3   1     
    
2   2/3   s      1   Håfman And: och hust      2   2/3   s   Håfman Anders och hust   1     
     Bolagzm Mårt och hust      1      dott Margeta        3   1    upp
     systren Margeta        Bolagsm Mårten och hust     1     
     dott Anna oh Marg           syst Margeta        3   1     
    
3   1/2+1/2   s+k      1   Kafwus el: Simons Sim: och h      3   1/2+1/2   s+k   Kafwus el: Simons Simon & h   1     
     1   Bolagzm: Matts och h      1         dott Anna        3   1     
     Bolagsm Mats och hustrun     1     
     pig Margeta     1   3   1     
    
4   1/4   s      1   Hof Mårten och hust      4   1/4   s   Håf Mårten och hust   1     
     pig Karin           br Johan       
     pig Karin     1   4   1     
    
5   1         1   Antus Pähr och hustr      5   1      Antus Pähr och hustrun   1     
     dottr Brita        måg Johan och hust     1     
     dreng Johan            4   1     
    
6   3/4         1   Tos Mats och hustr      6   3/4      Toss Mats och hustrun   1     
     son Johan            pig Marja     1   3   1     
    
7   3/4         1   Skarp Mickell och h      7   3/4      Skarp Michel och hust   1    upp
     systr Marja och Lisa           syst Lisa        3   1     
    
8   1/2         1   Pärus Johan och hustr      8   1/2      Pärus Johan och hust   1     
     p Lisa           pig Lisa     1   3   1     
    
     1   Såld: Löfdahls h Barbro     1      Soldat Löfdahls hustru         1        
     1   D:o Öhlbergs h Margeta     1      Jacob Öbergs hust         1        
        1   Smeden Nils och hustr     2      Endahls hustru         1        
     1   gl: Brita     gl: Brita       
    
Kaitsor     Kaitsor    
1   1   k      1   Käisar Elias och hustr         1   1   k   Keisar Elias och hustrun   1     
     pig Anna     1   3   1     
    
2   1   k      1   Häikus Jacob och hustr      2   1   k   Häikus Jacob och hustrun   1     
     br Simon och hustr      1      br Simon och hust     1     
     pig Karin           sw Simon       
     pig Anna     1   6   1     
    
3   3/4   k      1   Finni Johan och hustr         3   3/4   k   Finni Johan och hust   1      2   1    upp
     Inhyses Bräckling And:     Inhyses brekling Anders       
    
4   3/4   k      1   Hannus Mats och hustr      4   3/4   k   Hannus Mats   1     
     Bolagzm Carl och hustr      1      dott Marja        2   1     
     pig Maria           Bolagzm Carl och hust     1     
     pig Marja     1   3   1     
    
5   3/4   k      1   Bertils Erick och hustr         5   3/4   k   Bertils Erik och hustrun   1      2   1     
    
6   1/3   k      1   Sigfred Mårt och hust      6   1/3   k   Sigfreds Mårten och hust   1     
     bror Joseph            br Joseph        3   1     
    
7   1/4   k      1   Håckus Isack och hustr      7   1/4   k   Håkus Isak och hustrun   1     
     systr Anna           son Johan        3   1     
    
8   1/4   k      1   Präst Matts och hustr         8   1/4   k   Präst Mats och hust   1      2   1     
    
Karfwat     Karfwat    
1   1   s      1   Ulfwes Mats och hust      1   1   s   Ulfwes Mats och hustrun   1     
     p Maria och Maria           pig Beata     1   3   1    upp
    
2   2/3   s      1   Pets Marckus och hustr      2   2/3   s   Pets Markus och hust   1     
     dott Maria        måg And: och hust     1     
     dr Anders            4   1     
    
3   1   k      1   Rännar Mårt och h      3   1   k   Rännar Mårten och hust   1     
     1   gl: Susanna     dott Brita       
        1   Inhyses Lisa     1      gl: Susanna     3   1     
     dott Brita       
     dr Mickell           
    
4   2/3   k      1   Lassus Mårt och hustr      4   2/3   k   Lassus Mårten och hust   1      2   1     
     pig Maria           Inhyses Kajsa     1   1   1     
    
5   2/3   k      1   Eur Mats och hustr      5   2/3   k   Eur Mats och hust   1     
     dott Brita        dott Brita        3   1     
     dr Mårten           
    
6   1/2   k      1   Kåckas hustr Margeta      6   1/2   k   Kåckas hust Margeta     
     son Carl och Mart         son Carl      upp
     systr Beata           son Simon och hust     1      4   1     
    
        1   murmästaren Johan Matsson         murmäst Johan och hust   1      2   1     
     1   Inhyses gl: Barbro     Inhyses gl: Barbro       
    
Åhrawais     Årawais    
1   1/2   s      1   Carls Daniel      1   1/2   s   Carls Daniel     
     son Karl och hustr      1      son Carl och hust     1     
     dr Mårten            pig Lisa     1   4   1     
    
2   1/2   s      1   Carls Back Modr Lisa      2   1/2   s   Carls Bak Moder Lisa     
     son Carl och Erick         sön Carl och Erik       
     dott Annika           dott Annika        4   1     
    
3   1/2   s   1      1/4   1   mtl: Nybond Erick och h         3   1/2   s   1/4 mt Nybonde Erik och hustrun   1     
     1      1/4   1   Bolagzm Jacob och hustr      dr Mårten     1      3   1     
     pigan Margeta           1/4 mt Ibid Jacob och hust   1     
     pig Lisa     1   3   1     
    
4   1/3   s      1   Tors Erich och hustr      4   1/3   s   Tors Erik och hustrun   1    upp
     1   Bolagzm Mats och hustr      1      dott Anna        3   1     
     dött Brita och Anna           Bolagzm Mats och hust     1     
     dott Brita        3   1     
    
5   11/3   k      1   Wäst Johan och hustr      5   11/3   k   Wäst Johan och hust   1     
     Son Carl swäg Anna      1      Bolagzm Carl och hust     1     
        1   Ibm Bolagzm Mats och h         Bolagzm Mats och hust     1     
     sw Anna        3   1     
    
6   11/4   k      1   Erikilä Erick och hustr      6   11/4   k   Erkila Erik och hustrun   1     
     dottr Brita           dött Brita och Marja        4   1     
     Bolagzm Johan och hust     1   1   2   1     
    
7   11/4   k      1   Bertils Andr och hustr      7   11/4   k   Bertils Anders och hust      2   1     
     dr Johan         Bolagsm Mårten och hust     1     
     1   Bolagzm Mårt och hust      1      dr Mårten     1      3   1     
     dr Mårt p Anna      1        
     8   1   k   Ropar Giösta och hust   1      2   1     
8   1   k      1   Ropar Giösta och hustr      Bolagzm Daniel och hust     1     
     dr Isak     1      3   1    upp
        1   Bolagzm Daniel och hust      1        
     9   1   k   Seplax Samuel och hust   1     
9   1   k      1   Seplax Samuel och hustr      son Mats och hust     1     
     son Mats och hustr      1      son Johan       
     son Johan dottr Lisa      1         dott Lisa        6   1     
    
10   1   k      1   Mårtens Jacob och hustr      10   1   k   Mårtens Jacob och hust   1     
     pig Lisa        pig Lisa     1   3   1     
     1   Bolagzm Mickell och hust      1         Bolagzm Michel och hust     1     
     pig Anna     1   3   1     
    
11   1   k      1   Jacobs Erick och hustr      11   1   k   Jacobs Erik och hustrun   1      2   1     
     pig Susanna          
     12   5/6   k   Knutas Johan och hust   1     
12   5/6   k      1   Knutas Johan och hustr      dott Lisa       
     dott Anna        sw Hans och hust    
     sw Hans och hustr      1         dott Anna       
     sw Brita        4   1     
    
13   3/4   k      Skogzbyggar underlagt Kimo bruk     13   3/4   k   Skogzbyggar underlagt Kimo bruk   upp
    
14   3/4   k      1   Simons Erick och hustr      14   3/4   k   Simons Erik och hustrun   1     
     bror hustr Brita           br hust Brita       
     pig Margeta     1   4   1     
    
15   3/4   k      1   Betlehem Joh: och h      15   3/4   k   Betlehem Johan och hust   1     
     dr Johan            syst Susanna        3   1     
    
16   2/3   k      1   Ruuts Giösta och h      16   2/3   k   Ruuth Giösta     
     sw modr Lisa           pig Brita     1   2   1     
    
17   1/2   k      1   Eskils Sacellan H: Ab Strömmer & h      Capl: Bohl      17   1/2   k   Eskils Sacellan H:r Strömer & hust Capl: Bohl   1     
     dreng Jacob         dr Anders       
     pig Lisa och Maria           pig Marja     1   4        
     Landb Mårten och hust   1      2   1     
    
19   1/4   k      1   Pensar Mårten och hust      19   1/4   k   Pensar Mårten och hust   1     
     son Mickel         dottr Margeta        3   1     
     dottr Margeta           reserve karl And och hust     1   1   2   1     
   upp
20   1/4   k      1   Rausk Sigfred och hust      20   1/4   k   Rausk Sigfred och hust   1     
     sw Maria           sw Marja        3   1     
    
18   1/3   k      1   England \ Matts och hust      18   1/3   k   England \ Mats och hust   1     
     Hålland /     Hålland /    
     dottr Kirstin        dott Kirstin       
     dräng Johan            dr Johan     1      4   1     
    
     1   Sold Svalbergs h Maria     1      Soldat Swalberg       
     1   Klåckar Enck Malin     1      Lobergs hustru         1        
     1   Sold Lobergs h Marja     1      Helbergs hust         1        
     1   d:o Hellbergs h Anna     1      klåckaren Jacob och hust   1     
     1   klåckar Jacob och hust         Moder Malin        3        
     1   Enckian Margeta     Enck Margeta       
     1   hustr Anna     hust Anna       
     1   Enck Maria     Enck Maria       
    
Kimoby     Kimoby    
1   1   s      1   Jacobs Mart och h      1   1   s   Jacobs Mårten och hust   1     
     dr Erick och Carl         dr Mårten      upp
     p Brita och Lisa           p Marg och Lisa     2   5   1     
    
2   1   s      Röuk underlagt Kimo bruk     2   1   s   Röuk underlagt Kimo bruk    
    
3   3/4   s      Auras underlagt Kimo bruk     3   3/4   s   Auras underlagt Kimo bruk    
    
4   3/4   s      1   Roukus Hend och h      4   3/4   s   3/8 mt Roukus Henrich och hust   1     
     dott Maria        dott Marja        3   1     
     dr Anders              
     3/8 mt Ibid Henrick och hust   1     
     1      3/8   1   Ibm Hind och hustr      syst Anna        3   1     
     bror Simon systr Anna      1        
     5   3/4   s   Mattois Pähr och hust   1     
5   3/4   s      1   Mattus Pähr och hustr      sw mod Brita       
     sw modr Brita        dr Johan       
     dr Mårten         pig Walborg     1   5   1     
     pigan Margeta          
     6   1/2   s   Bagg Jacob och hust   1     
6   1/2   s      1   Bagg Jacob och hust         son Mårten        3   1     
   upp
7   3/4   s      1   Gammelgård Hendr och hust      7   3/4   s   Gammelgårdz Henrick och hust   1     
     dottr Barbro           dott Barbro        3   1     
    
8   3/8   s      1   Joupers el:r Back And:      8   3/8   s   Jouper el: Back Anders     
     son Erick         son Erick        2   1     
     dr Gustaf p Anna          
     9   1/3   s   Staphans Jöran och hust   1     
9   1/3   s      1   Staphans Jöran och h      pig Marja     1   3   1     
     pig Anna          
     10   1/3   s   Pärus Eliasas hustru     
10   1/3   s      1   Pärus Johan och hustr      dott Marja       
     Fadr Hindrich         Fader Henrich       
     br Hendr och hust      1         son Gustaf       
     gl: Anna inhyses     br: Hen: och hust     1      6   1     
        1   Inhyses Beata     1      gl: Anna inhys       
     Inhy Beata     1   1   1     
    
11   1/3   s      1   Knuts Jacob och h      11   1/3   s   Knuts Jacob och hust   1     
     sw modr Barbro        sw mod Barbro       
     systr Maria         syst Marja      upp
     p Karin        dr Simon       
     dr Johan            pig Karin     1   6   1     
     gl: Rytt Swillman       
     gl: Henrich       
    
12   1/4   s      Swedar under Kimo bruk inlagdt     12   1/4   s   Swedar under Kimo bruk inlagdt    
    
13   1/4   s      1   Mutta Mårten      13   1/4   s   Mutta Mårten     
     systr Marja & Brita        syst Maja och Brita       
     dott Margeta           dott Anna        4   1     
     1   gl: Kirstin    
     14   1/4   s   Kuckois Carl och hust   1      2   1     
14   1/4   s      1   Kuckoi Karl och hustr      gl: Kirstin       
     dr Andr och hust      1         Bolagzm And och hust     1   1   2   1     
     1   gl: Fältwäb Frisk     gl: Fältwäb: Frisk       
    
15   1/4   s      1   Gammelgårds Hend och hustr      15   1/4   s   Gammelgårds Hen och hust   1      2   1     
     pig Brita           
    
16   1/4   s      1   Kyras Erick och hustr      16   1/4   s   Kyras Erik och hust   1    upp
     systr Maria & Brita        syst Maja och Brita       
     brodr Isack            br Isak        5   1     
    
17   1/4   s      1   Präst Johan och hust      17   1/4   s   Präst Johan och hust   1     
     modr Margeta        mod Margeta       
     son Andr och hust      1         br Jacob        4   1     
    
18   3/4   k      1   Sigfreds Jacob och h      18   3/4   k   Sigfreds Jacob     
     son Mårten         son Mårten       
     pig Efwa        pig Ewa       
     dräng Mårten            dr Mårten     1      4   1     
    
19   1/3   k      1   Storkäskis Erick & h      19   1/3   k   Storkäskis Erik och hust   1      2   1     
     systr Walborg        Bolags Enkan Karin     1   1   1     
        1   Bolagzm Enck Carin       
     brodr Johan           
     20   1/3   k   Sågars underlagt Kimo bruk    
20   1/3   k      Sågars underlagt Kimo bruk    
     21   1/4   k   Hedh Isak och hust   1     
21   1/4   k      1   Hedh Isack och hustr      dr Daniels Enka     1   3   1    upp
     dr Daniel och hustr      1        
     22   1/4   k   AgnisBäck And och hust   1      2   1     
22   1/4   k      1   Agnisbäck And: och h        
     23   3/4   k   Brännas Mårten och hust   1     
     son Simon       
23   3/4   k      1   Brännas Mårt och h      dott Lisa       
     son Simon         syst son Mårten        5   1     
     dottr Lisa          
     24   3/4   k   Komosa Mats     
24   3/4   k      1   Komåsa Matts      syst Marja       
     br Erick och hust      1         br Erik och hust     1      4   1     
    
     1   Såld Enbergs h Maria     1      Soldat Enbergs hust         1        
     1   d:o Appellbergs h Brita     1      Appelbergs hust         1        
     1   d:o Nedermans h Lisa     1      Nedermans hust         1        
     1   d:o Ficks (?) hust Anna     1      Fichs (?) hust Anna         1        
     1   Trumsl Nybom & h     2      gl: Petter       
     1   gl: Petter     Trumslag Nybom och hust     1   1   2   1     
    
Kimobruk     Kimobruk   upp
     1   Insp: And: Ekm och hust      Inspect: And: Ekman och h   1     
     huusJungf: Hellerstedt        Skrif Cviander       
     Skrif Couiander         dr Michel       
     dr Matts         p Brita     1   5   1     
     p Brita Anna        Hammar Smedane vid Nedra Hammaren    
     och Margeta           Mästar Johan Andersson och hustrun     1   1   2   1     
     Hammar Smedarne vid Nedra Hamarn     Anders Erson       
     1   Mäst Johan Frögd            pig Margeta     1   2        
     1   Hammarsmed: And: Erson         Hamarsmedsdr Anders Frögd och hustrun     1   1   2        
     1   d:o Andr Frögd och hust      1         Johan Brun och hustrun     1   1   2        
     1   d:o Carl Forsman och h      1         Kohldr Johan Johanson Frögd     1      1        
     1   kohldr Johan Brun            Klensmeden Erik Mårtenson Ulf och hustrun     1   1   2        
     Hammar Smed: vid öfra Hammarn     Hamar Smedarne wid öfwra Hammaren    
     1   Hammarsmed Johan Erson         Johan Erson       
     dott Ingeborg & Anna           dott Anna & Ingeborg        3        
     1   gl: forlamade smed Erick Persons     Hammarsmed Erik Erson och hustrun     1   1   2        
     matmod Enck Brita           Hamarsmedsdr Lars Erson och hust     1   1   2        
     1   hamars: Erick Erson och h      1         Johan Clason och hustrun     1   1   2        
     1   D:o Lars Erson och hustr      1         Kohldr Erik Ohlson     1      1        
     1   D:o dr Johan Claeson och h      1         Masugns Arbetare   upp
     1   Kohldr Hend Matson & h      1         Skrifwaren Samuel Höijer     1      1        
     Masungs Arbetare     Masmäst Hans Johan: och hust     1   1   2        
     1   Skrif Samuel Höijer            Hyttdr Hans Johanson och hust     1   1   2        
     1   Masmäst Hans och hust      1         Bokaren Mårten Anderson och hustrun     1   1   2        
     1   hyttdr Erick Ulf och hustr      1         Dags Werkarne    
     1   Opsätt Hendrick och hust      1         Ohl Pehrson     1      1        
     dagswerck Hend och hust      1         Mats Brunk och hust     1   1   2        
     1   Kyttbrännar Mart & hust      1         Hend Brunk & hust     1   1   2        
     1   Bockaren Carl och hust      1         Bygmästaren Elias Matzson     1      1        
     1   D:o Mårten och hust      1        
     Dags Werckarne    
     1   Mats Rauk och hustr      1        
     1   Elias Mattson och h      1        
     1   Olof Pehrson           
     1   Inhyses Petter Dahlström och hustrun       
     dott Cathrina          
    
Teugmo     Teugmo    
1   3/4   k      1   Teugmå hustru Ingred      1   3/4   k   Teugmå Ingrid     
     son Mickell         son Michel & hust     1      3   1    upp
     pig Margeta           Inhyses Lisa     1   1   1     
     1   Inhyses Lisa     1     
    
Oxgangar     Oxgangar    
1   1/2   s      1   Abrams Mickell och h         1   1/2   s   Abrams Michel och hust   1      2   1     
     dott Beata    
    
2   1/2   s      1   Antus Abram och hust      2   1/2   s   Antus Abram och hust   1     
     dott Beata           dott Beata        3   1     
    
3   1   k      1   Sigfreds Mick och hustr         3   1   k   Sigfredz Michel och hust   1      2   1     
    
4   1/2   k      1   Ryssas Mart och hustr         4   1/2   k   Ryssas Mårten och hust   1      2   1     
    
5   1/2   k      1   Fussius Mod Gert:      5   1/2   k   Fusius Mod Gertrud     
     son Erick            son Erik       
     dott Margeta        3   1     
6   1/2   k      1   Nissus Erick och hust     
     Fadr Isak och hust      1      6   1/2   k   Nisus Erik och hustrun   1     
     son Isak           Fad Isak och hust     1      4   1    upp
    
7   1/2   k      1   Skratars Gust: och Modr      7   1/2   k   Skratars Gustaf och Mod   1     
     systr Anna           syst Anna        3   1     
    
8   1/3   k      1   Skeppars Mats och hustr      8   1/3   k   Skeppars Mats och hust   1     
     son Matts            son Mats        3   1     
    
     1   Såld: Kruus Kopps h Marg     1      Soldat Kruskops hustru         1        
    
Qwimo     Qwimo    
1   3/4   k      1   Rådman Matts      1   3/4   k   Rådman Mats     
     pig Beata           syfmod Anna       
     pig Beata     1   3   1     
    
2   1/2   k      1   Borgmäst Mårt och h      2   1/2   k   Borgmäst Mårten och hust   1     
     p Lisa och Margeta            pig Lisa     1   3   1     
        1   Inhyses Brita Simdr     1      inhyses Brita     1   1   1     
     1   gl: Beata     gl: Beata       
    
Maxmoby     Maxmåby   upp
1   1   s      1   Finni Andr och h      1   1   s   Finni Anders och hust   1     
     dreng Lars         syst Margeta       
     p Marg ochKarin           dr Michel       
     sw Michel        5   1     
    
2   2   k      Tåttesund dreng:ne Mick Erick Mårt   Öfwerste     Befrias för mantals Pänge      2   2   k   Tåttesund H:r Öfwersten von Ganschos legfolk   Öfwerste     Under seterijs frihet    
     Jacob och Jöran 5   Boställe     Afgifften likmätigt Mantals     dr Lars, Jacob och Erik 3   Boställe     effter Mantals    
     pigor Lisa Anna och Brita 3     Commissarie Instructions     pig Beata Elisabet, Anna Hellmud     Commissarie Instructions    
     7. punct     Anna och Wahlborg är 4     1   5 §    
     1   gl: Corpp Forsmans h Maria        Skomakaren Svan och hust   1      2   1     
     pigan Anna           Linwäf:n Anders      1   1     
     1   Skomak Swahn och hustr     2     
     1   ...räf And: och hustr     2     
    
4   1/2   k      1   Kåckus dreng Anders         1   under...      4   1/2   k   Kåckas Tårp Anders och hust     1   1   2      1   under Öfwerste Bostället har Säterijs frijhet    
    
7   1/3   k      1   Heir Torp Enck Marg        under...      7   1/3   k   Her D:o Enckan Margeta        under Öfwerste Bostället har Säterijs frijhet    
     dr Johan            dr Johan     1      2        
    
9   1/4   k      1   Härus Torp Mick och h     2   2   under...      9   1/4   k   Härus Michel och hust     1   1   2      1   under Öfwerste Bostället har Säterijs frijhet   upp
    
3   2/3         1   Hals Mårten och h      3   2/3      Hals Mårten och hust   1      2   1     
     pig Anna          
     5   1/2   k   Kagg Henrick     
     son Isak       
5   1/2   k      1   Kagg Hindrich      pig Walborg     1   3   1     
     son Isak        
     pig Walborg           6   1/2   k   Eurs Abram och hust   1      2   1     
    
6   1/2   k      1   Eurs Abram och hustr         8   1/3   k   Pus Pähr och hust   1     
     syst Karin       
8   1/3   k      1   Puss Pär och hustr      pig Anna     1   4   1     
     systr Carin       
     pig Anna           Torparen Simon     1      1   1     
     Tårparen Johan och hust     1     
     1   gl: Enck Anna Staffansdott     br Abram        3   1     
     1   Torparen Simon     1      D:o Mårten och hust     1   1   2   1     
     1   D:o Isak och hustr     2      Adjunct: H:r Sacellan (!) och hust   1     
     1   D:o Mårten och hustr     2      pig Kajsa och Beata     2   4        
     1   Adjunt: H:r Snelman och hust      gl: Kyrckiowachtaren      upp
     pigan Katrina           Corpporal Binders pig Margeta     1   1        
     1   gl: Kyrckio Wähtaren    
     1   D:o Corpral Binder    
     1   gl: Soldat Mats Pålack    
    
Kiercklax     Kiercklax    
1   1   k      1   Öhling Johan      1   1   k   Öhling Johan     
     systr dott Anna        syster dott Anna       
     son Mickell            son Michel        3   1     
    
2   1   k      1   Furunäs Mick och hustr      2   1   k   Furunäs Erik och hustrun   1     
     modr Margeta           dr Karl     1      3   1     
     1   gl:a Sold Grabs hustr     1      Sold Grabs hust     1   1        
    
3   1   k      1   Bertils Mick och hustr         3   1   k   Bertils Michel och hustrun   1      2   1     
    
4   1   k      1   Clemets Johan och hust      4   1   k   Clemetz Johan och hust   1     
     pig Brita           dr Lars       
     pig Brita     1   4   1     
5   1   k      1   Storm Johan och hustr    upp
     pig Beata           5   1   k   Storm Isak och hust   1      2   1     
     Inhyses Mickel och hust     1   1   1     
6   1   k      1   Skarper Mats      gl: Michel       
     måg Erick och hustr      1     
     pigan Maria           6   1   k   Skarper Mats     
     dr Elias       
7   1   k      1   Lassus Erick och hustr      pig Marja     1   3   1     
     son Lars dott Annika      1        
     7   1   k   Lasus Erikz Enka     
8   1   k      1   Guttas Johan och hustr         dott Annicka       
     pig Anna     1   3   1     
    
     8   1   k   Guttas Johan och hust   1     
     dott Anna        3   1     
    
9   1   k      1   Kullas Mick och hustr      9   1   k   Kullas Michel och hust   1     
     systr Beata och Marja        syst Beata       
     modren Marja           mod Marja        4   1     
    
10   2/3   k      1   Audas Jacob och hustr         10   2/3   k   Audas Jacob och hust   1      2   1    upp
    
11   2/3   k      1   Esars Mårten      11   2/3   k   Esars Mårten     
     son Johan         son Johan       
     dott Beata och Marja           dott Beata och Maja        4   1     
    
12   1/3   k      1   Smeds Simon och hustr      12   1/3   k   Smedz Simon och hust   1     
     dottr Anna           dott Anna        3   1     
    
13   1/3   k      1   Steenkull Salmon och h      13   1/3   k   Stenkull Salmons Enka     
     son Anders och hust      1      son Mårten        2   1     
     son Mårten            Inhy And: och hust     1   1   2   1     
    
14   1/3   k      1   Kucks Hendrick och hust         14   1/3   k   Kucks Henrik och hust   1      2   1     
    
     1   Såld Falströms h Marg     1      Soldat Falström       
     1   D:o Calanders h Maria     1      Calanders hustru         1        
     1   Regements W?blens h Brita     1      Regements Weblens Gyllens hust         1        
     1   Såld: Rönboms hustr     1      Soldat Rönboms hustru         1        
     1   D:o Mats Storms hust     1      Storms hustru         1        
     1   gl: Margeta     gl: Margeta      upp
     1   gl: Anna     gl: Anna       
     1   gl: Marja     gl: Maria       
    
Lotlax     Lotlax    
1   1,25   k      1   Blussi Hendr och hust      1   1,25   k   Blusi Henrich och hust   1     
     swåg Lars och hust      1      sw Lars och hust     1     
     hustr systr Anna        hust syst Anna       
     pig Beata            pig Beata     1   6   1     
    
2   1   k      1   Norcken And och h         2   1   k   Norken Anders och hustrun   1     
     son Stafan        3   1     
    
3   1   k      1   Lassus Anders      3   1   k   Lasus Anders     
     dott Brita och Marg        dott Brita och Marg       
     stiufson Erick och h      1         D:o Marja        4   1     
    
4   1   k      1   Backull Anders      4   1   k   Backull Nils och hustrun   1      2   1     
     son Mats och Elias           
     5   1   k   Kullas Mats     
5   1   k      1   Kullas Mats      son Mårten      upp
     son Erich dott Beat      1         dott Beata        3   1     
    
6   1   k      1   Ohls Matz och hust         6   1   k   Ohls Matz och hust   1     
     dr Elias     1      3   1     
    
7   1   k      1   Kroks Samuel och h      7   1   k   Kroks Samuel och hust   1     
     son Mickell         son Michel       
     pigan Beata           pig Beata     4   1     
    
8   3/4   k      1   Helsing Jacob och h         8   3/4   k   Helsing Jacob och hust   1      2   1     
    
     9   3/4   k   Clafwus Jöran och hust   1     
9   3/4   k      1   Klafwus Jöran och h      dr Mats       
     sw Mats och hust      1         pig Beata     1   4   1     
    
11   3/4   k      1   Huggar Nils och modr      11   3/4   k   Huggar Nils och moder   1      2   1     
     sw Walborg          
    
10   3/4   k      1   Skata Mats och h         10   3/4   k   Skata Mats och hust   1      2   1     
   upp
12   2/3   k      1   Rännar Simon och h         12   2/3   k   Rennar Simons Enka     
     dott Margeta       
     dr Anders     1      3   1     
    
13   1/2   k      1   Slögs Samuel och h      13   1/2   k   Slögs Samuel     
     son Johan            son Johan        3   1     
    
     14   1/2   k   Slögs Elias och hust   1      2   1     
14   1/2   k      1   Slögs Elias och hust         sw Erik och hust     1      2   1     
    
15   1/2   k      1   Åkers Johan och hust      15   1/2   k   Åkers Johan och hust   1     
     pig Anna           pig Anna     1   3   1     
    
16   1/4   k      1   Snickars Marck och h         16   1/4   k   Snickars Markus och hust   1      2   1     
    
     1   Såld Nordbergs h Anna     1      Soldat Norbergs hust Anna         1        
     1   D:o Ekquists h Marg     1      Ekquists hustru         1        
     1   gl: Mårten Skog     gl: Mårten Slög       
     1   gl: Anna     gl: Anna       
        1   inhyses Brita     1      inhyses Brita     1   1   1    upp
     D:o Anders     1      1   1     
    
Palfwis     Palfwis    
1   1/4+1/2   sk      1   Skåtars Erick och hust      1   1/4+1/2   sk   Skåttars Erik och hustrun   1     
        1   Bolagzm Matz och hust      1         son Mårten        3   1     
     Bolagzm Matz och hust     1   1   2   1     
    
2   1,25   k      1   Lassus Mårt och h      2   1,25   k   Lasus Mårten och hust   1     
     son Andr         son Anders       
     dott Margeta           dott Margeta & Beata        5   1     
    
3   1   k      1   Yrjans Hendrick      3   1   k   Yrjans Henrik     
     måg Hend och hust      1      måg Hen: och hust     1     
     p Brita           pig Brita     1   4   1     
    
4   1   k      Knus Erick och hustr      4   1   k   Knus Erik och hustrun   1      2   1     
        Inhyses Maria     1     
        d:o afskied Sold Blank & h     2     
    
5   3/4   k      1   Ströms Mickell och h      5   3/4   k   Ströms Michel och hust   1    upp
     systr Barbro           syst Barbro        3   1     
    
6   1/2   k      1   Ers Erick och hustr         6   1/2   k   Ers Erik och hust   1      2   1     
    
7   1/4   k      1   Petois Mickell och h         7   1/4   k   Petois Michel och hust   1      2   1     
    
     1   Sold: Skarps h Marg     1      Soldat Skarps hustru         1        
     1   d:o Rönlunds h Caisa     1      Rönlunds hustru         1        
     1   gl: Soldaten Isak     gl: Soldaten Isac       
    
Bertby     Bertby    
1   1   k      1   Kålax Giösta och h      1   1   k   Kålax Giösta     
     son Mats         son Mats       
     swär modr Beata           sw mod Beata        3   1     
    
2   1   k      1   Finni Thomas och h      2   1   k   Finni Thomas och hust   1     
     son Mårten            son Mårten        3   1     
    
3   1   k      1   Ollus Erick och hust         3   1   k   Ollus Erik och hustrun   1     
     syst Anna        3   1    upp
    
4   1   k      1   Tåppars Mats      4   1   k   Tåppars Mats     
     Bolagzm Mårt och h      1      pig Margeta     1   2   1     
     p Anna           Bolagzm Hend och hust     1   1   2   1     
    
5   1   k   1      1/2+1/2   1+1   Zackris Mick och h      5   1   k   1/2+1/2 Zackris Michel och hust   1      2   1     
     pigan Anna        Bolagz Anna     1   1   1     
     1   Bolagzm Anna       
     dr Hans            6   3/4   k   Kålax Mats och hustrun   1     
     pig Anna     1   3   1     
6   3/4   k      1   Kålax Matz och hustr     
     pig Lisa           7   3/4   k   Pedars Mårten och hust   1      2   1     
        inhyses Brita     1     
     8   2/3   k   Strandas Michel     
7   3/4   k      1   Pedars Mårt och h         brodr Erik       
     pig Lisa     1   3   1     
8   2/3   k      1   Strandas Mickell     
     brodr Erick           9   2/3   k   Jofs Simon och hust   1      2   1     
    
9   2/3   k      1   Jofs Mickell      10   2/3   k   Tors Erik och Moder   1    upp
     son Simon och hust      1         son Michel       
     dott Marja       
10   2/3   k      1   Tors Erick och Mod Anna      Enkan Margeta        5   1     
     son Mickell        
     dottr Maria        11   5/8   k   Antus Carl och hust   1      2   1     
     Enck Marg           Bolagsm Jeremia och hust     1   1   2   1     
    
11   5/8   k      1   Antus Carl och h      12   5/8      Mattas Mats och moder   1     
     1   Bolagzm Jeremia och h      1         Enkan Anna     
     son Daniel       
12   5/8         1   Mattas Matz och mod      syst Marja        3   1     
     systr Maria       
     sw Olofz hust Maria           13   5/8      Tröttas Simon och hust   1     
     dott Anna        3   1     
13   5/8         1   Tröttas Simon och h     
     dottr Anna           14   1/2      Backils Abram och hustrun   1      2   1     
    
14   1/2         1   Backils Abram & h         15   1/2      Gåll Carl och hust   1     
     son Mats       
15   1/2         1   Gåll Carl och hust      dott Brita        4   1    upp
     son Mats           
     16   1/3      Swens Michel och hust   1     
16   1/3         1   Swäns Mick och h      pig Marja     1   3   1     
     pigan Maria          
     H:r Probsten Gezelius     
     1   H:r Probsten Gezelius      H:r Pastor Gezelii Enka        
     son H:r Vice Past Gezelius och des fru      V: Pastor H:r Mag: Hartman     
     dr Matz, Erik och Johan         dr Erik och Johan, Mats och hustrun     3     
     p Caisa Marg Marg Marg och Anna        11     p Margeta Margeta Margeta och Anna     4   11        
    
     1   Klåck Gustaf Gustafson      Klåckaren Gustaf Gustafson     
     dr Jacob         dr Jacob       
     pigan Anna           pig Brita     1   3        
    
        1   Skogzwacht Nils Koklot & h      Skogzwachten Petter       
     pigan Carin           pig Karin och Anna     2   3   1     
    
     1   Sold: Lundbergs h Beata     1      Soldat Lundbergs hust         1        
     D:o Ströms h Chirstin     1      D:o Ströms hustru         1        
     D:o Sundströms h Marja     1      D:o Sundströms hust         1       upp
     D:o Christians h Susanna     1      D:o Hägmans hustru         1        
     D:o Wörgrens h Susanna     1      D:o Wörgrens hustru         1        
     gl: Beata     D:o Dahlins hustru         1        
     gl: Beata       
    
     Summa   508   192   273   8   81   1062     Summa   508     1062    
    
Att föregående Röök och Mantals Längd effter wederbörandernes giorde     Att föregående Mantals och Röketals Längd effter wederbörandernes giorde    
bekiännelse hwilcka utj Mantals Commissarie Instructions 5 §     bekiännelse hwilcka utj Mantals Commissarie Instructions 5 §    
Namngifwes rättel: uprättat är, warandes ingen undandölgd     Namn gifwes rätteligen uprättat är, warandes ingen undandölgd    
eller af Längden utsluten som Röök och Mantals Penningarne betahla bör,     eller af Längden utsluten som Mantals och Röketals Penningar betala bör,    
det intyga wij så mycket oss witterliget är på wåra Samweten med     det intyga wij så mycket oss witterligit är på wåra Samweten med    
egne Namn och Signetens samt Bomärckens undersättiande     egne Namns och Signetens samt Bomärkens undersättiande    
Datum Wöhro d:n 6 Decemb Anno 1739     Datum Wöhro d: 12 och 13 Januarij 1741    
    
Lorentz Lydgman Georg Oxe     Lorentz Lydgreen Georg Oxe    
Mantals Commissarius länsman     Mantals Commissarius länsman    
    
Hindrick Kattill Nämbdeman     Johan Knubb Nämbdeman     Hindrick Kattill Nämbd i Jörällä by    
Jöran Kånst Nämbdeman     Mattz Grim Nämbdeman     Jöran Konsti i Bergby Nämbdeman   upp
Jacob Mårtens Nämbdeman     Anders Håfman Nämbdeman     Matts Skått i Tuckor Nämbdman    
Mattz Skått Nämbdeman     Jacob Sifredz Nämbdeman     Erik Brages i Rökio Nämbdman    
Johan Jåfz Nämbdeman     Mårten Lassus Nämbdeman     Jacob Johansson Nämbdman i Årawais    
     Jacob Johansson Sifredz i Kimoby    
     Hindrich Kagg i Maxmo Nämbdman    
     Mårten Lassos i Palfwisby Nämbdman    
     Johan Jofz i Lolax by Nämbdman    
    
    
    
    
    

Upptecknade av Joakim Förars.