några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Räckipäldo  Jörala  Andiala  Lomby  Bergby  Kåskeby  Miemos  Mäkipä  Röckio  Låhlax  Tuckur  Kåfjocki  Karfsor  Kaitzor  Karfwat  Årawais  Kimoby  Kimobruk  Kimobruk  Teugmo  Oxgangar  Qwimo  Maxmo  Kiercklax  Lotlax  Palfwis  Bertby  Bertby 
Mantals och Röketals Längd     Mantals och Röketals Längd    
öfwer Wöro Sochn Pro A:o 1742     öfwer Wöro Sochn P:o A:o 1743    
S. 1743 – 1758     S. 237-241    
Nr   Mtl      Namn   Husb o   b&sold   sön   döt   bm, dr   dr- thu,   S:a   Rök   Matlag för     Nr   Mtl      Namn   Husb o   b&sold   sön   döt   bm, dr   dr- thu,   S:a   Rök    
     matm   hu   måg   sh   inh, t   pig     lappscholan     h&e   hu   måg   sh   inh, t   pig    
Räckipäldo     Räckipäldoby    
1   11/4      Jåfs Mats och hust   1      1   11/4      Jåfs Matz och hust   1      2     
     pigan Marja     1   3   1     
     Inhyses Carl        2   1   s   Smedz Johan och hust   1     
     stiuffader Mickell       
2   1   s   Smeds Michell och hustrun   1      p Marja     1   4     
     son Johan och hust     1      4   1     
    
3   1   s   Storkarhu Jacob och hust   1      3   1   s   Stoorkarhu Jacob och hust   1     
     swegersk Brita        3   1      sw Brita        3     
    
4   5/6   s   Kastus Mats och hustrun   1      4   5/6   s   Kastus Matz och hust   1     
     pig Anna     1   3   1      p Anna     1   3     
    
5   11/6   k   Wäst Johan och hust   1      5   11/6   k   Wäst Johan och hust   1    upp
     son Mats        3   1      son Matz       
     dreng Markus        dr Lisa        4     
     dott Lijsa        5   1     
    
6   1   k   Peets Jacob och hust   1      2   1      6   1   k   Petz Jacob och hust   1      2     
    
7   1   k   Lillkarhu Johan och hust   1      2   1      7   1   k   Lillkarhu     öde    
    
8   1   k   Simons Michell och hust   1      8   1   k   Simons Mickel och hust   1     
     son Michell och hust     1      son Matz och hust     1     
     pig Marja     1   5   1      p Brita     1   5     
    
9   1   k   Omars Isach och hustrun   1      9   1   k   Omars Isach och hust   1     
     son Abram        3   1      son Abraham        3     
    
10   1   k   Clemets Jacob      10   1   k   Clemetz Jacob     
     måg Hindrich och hust     1      3   1      måg Hind och hust     1      3     
    
11   1   k   Israels Hans och hust   1      11   1   k   Israels Hans och hust   1     
     dott Anna        3   1      dr Anna        3    upp
    
12   1   k   1/2 m: Jåsskarhu Samul och hust   1      2   1      12   1   k   1/2 Josskarhu Samuel och hust   1      2     
     1/2 m: ibid Simon och hust   1      2   1      1/2 Ibid Simon och hust   1      2     
    
13   1   k   Korfwolainen Mårten och hust   1      13   1   k   Korfwolainen Mårten och hust   1     
     swåg Erich och hust     1      sw Erick och hust     1     
     dott Anna        5   1      dr Anna        5     
    
14   1   k   Långs Erich och hustrun   1      14   1   k   Långz Erick och hust   1     
     systren Marja        3   1      dr Markus     1      3     
    
    
15   1   k   Bengts Johan      15   1   k   Bengtz Jöran och hust   1     
     måg Jöran och hust     1      dott Marja och Lisa        4     
     dott Marja Anna och Lisa        6   1     
    
16   1   k   Ers Johan och hustrun   1      16   1   k   Ers Johan och hust   1     
     syst Marja        3   1      syst Marja        3     
    
   upp
17   2/3   k   Bions Jonas och hust   1      2   1      17   2/3   k   Bions Jonas och hust   1      2     
     gaml: Johan       
     Mats Jacobsson        18   2/3   k   Pörnul Bertel och hust   1      2     
     Lisa Hindrichsdotter       
     Soldat Hindzbergs hust           
18   2/3   k   Pörnull Bertill och hust   1      2   1      d:o Bergsteens Encka           
     d:o Rabbs Encka           
     Soldat Heischi hust Anna         1         d:o Linboms hust           
     D:o Hindrich Buschs hust       
     D:o Hindrich Bergs hust         1        
     Soldat Grels hustru         1        
     d:o Rabbs hust         1        
     d:o Linboms hust         1        
     gaml: Erich       
     gaml: Karin       
    
Jörala     Jörallaby    
1   11/2   s   Hertull Michell och hust   1      1   11/2   s   Hertull Mickel och hust   1     
     swärmod Lisa        sw Moder Lisa       
     dr Mårten        1      dr Mårten         upp
     pig Anna        dr Brita och Marja       
     dott Brita        p Margeta     1   7     
     pig Margeta     1   7   1     
    
    
2   1   s   Jåfs Mårten      2   1   s   Jofs Mårten     
     dreng Mats        son Lars        2     
     pig Marja     1   3   1     
     Lantmätaren Wörgren     
     Skrifwaren Asproth     1      2   1     
     3   11/8   k   Johans Jöran och hust   1     
3   11/8   k   Johans Jöran och hust   1      son Anders        3     
     son Anders        3   1     
     4   1   k   1/2 ml: Bertils Carl och hust   1     
4   1   k   1/2 m: Bertuls Carl och h   1      2   1      son Carl        3     
     1/2 m: Ibid Erich och hust   1      2   1      1/2 m: Ibidem Erick och hust   1      2     
    
5   1   k   Heinul Mårten och hust   1      2   1      5   1   k   Hejnul Mårten och hust   1      2     
    
6   1   k   Katill Hindrich och hust   1      6   1   k   Katil Hindrich och hust   1    upp
     dott Brita och Marja        dr Brita och Marja       
     dr Anders     1      5   1      dr Anders     1      5     
    
7   1   k   Jacobs Jacob och hust   1      2   1      7   1   k   Jacobz Jacob och hust   1      2     
     Bolagzsm Mårten och hust     1   1   2   1      Bolagzsman Mårten och hust     1   1   2     
    
8   1   k   Nickull Mats och hust   1      8   1   k   Nickull Matz och hust   1     
     son Johan och hust     1      4   1      son Johan och hust     1      4     
     gaml: Barbro       
    
9   1/4   k   Kaurjärfwi Mats och hust   1      2   1      9   1/4   k   Kaurjerfwi Matz och hust   1      2     
    
     Soldat Biörmans h Marja         1         Soldat Biörmans hust           
     d:o Murbergs h Marja         1         d:o Murbergs hust           
     d:o Ahlgrens hust Marja         1         d:o Algrens Encka           
     Sochne Smeden Matsas Encka     1   1   1      Sochnesmeden Matsas Encka     1   1     
     gaml: Wändelä       
    
Andiala     Andiala    
1   11/4   s   Ruts Johan och hustrun   1      1   11/4   s   Rutz Johan och hust   1    upp
     pig Marja och Marja        p Marja       
     dreng Michell     1      5   1      dr Johan     1      4     
    
2   1   s   Mannil Josep och hustrun   1      2   1   s   Mannill Josep och hust   1     
     pig Marja        p Marja     1   3     
     dr Johan     1      4   1     
    
3   3/4   s   Grannas Elias och hust   1      3   3/4   s   Grannas Elias och hust   1     
     son Jacob        3   1      son Jacob        3     
     Inhyses gl: Markus       
     4   11/4   k   Nyby hustru Brita     
4   11/4   k   Nyby hustru Brita      dr Anders       
     dreng Mats        p Marja och Beata     2   4     
     p Marja     1   3   1     
     Inhyses Anna        5   1   k   Hirsal     öde    
    
5   1   k   Hirsahl Hindrich och Mod   1      2   1      6   1   k   Hertus Lars och hust   1     
     dr Johan     1   3     
6   1   k   Hertus Lars och hust   1     
     p Anna     1   3   1      7   1   k   Antilla Johan    upp
     son Matz       
7   1   k   Antill Johan och hustrun   1      dr Anna        3     
     dott Anna        2   1     
     Soldat Löfgrens hust           
     Soldat Lööfgreens h Lisa         1         inhyses Hindricks hust     1   1     
    
Lomby     Lomby    
1   11/4   s   Martois Hendrich och hustrun   1      2   1      1   11/4   s   Martois Hindrich och hust   1      2     
    
2   1   s   Budd Anders och hust   1      2   1   s   Budd Anders och hust   1     
     dottren Marja        3   1      dr Marja        3     
     gaml: Michell       
     3   1   s   Kylkinen Johan och hust   1     
3   1   s   Kylkinen Johan och hust   1      2   1      p Margeta     1   3     
     Bolgzman Hindrich och hust     1   1   2   1      Bolgzman Hindrich och hust     1   1   2     
     gl: Barbro       
     4   1   s   Thors Matz och hust   1      2     
4   1   s   Thors Mats och hustrun   1      2   1      Bolagzman Anders och hust     1   1   2     
     Bolagzman And och hust     1   1   1   1     
     5   1   k   1/2 Rassmus Thomas och hust   1      2    upp
5   1   k   1/2 mt: Rassmus Thomas och h   1      2   1      1/2 Enckan Margeta      1     
     1/2 mt Enckan Margeta      1   1      Soldat Flinckfeltz Encka     1   1     
    
6   1   k   Ohlis Simon och hustrun   1      2   1      6   1   k   Ohlis Simon och hust   1      2     
    
7   1   k   Jäppell Matts      7   1   k   Jäppell Matz     
     måg Bert och h     1      3   1      måg Bertill och hust     1      3     
    
8   1   k   Knut     öde      8   1   k   Knutz     öde    
     Lösdrifwaren Mats och h     1   1   2   1      Lösdrifwaren Matz och hust     1   1   2     
    
9   1   k   Skrifwars Markus och h   1      2   1      9   1   k   Skrifwars Markus och hust   1      2     
     Inhyses Walborg     1   1   1      Inhyses Walborg     1   1     
    
10   1   k   Ingå Christian och hust   1      10   1   k   Ingo Christian och hust   1      2     
     brod Jonas        3   1     
    
11   1   k   Kulpas Thomas och hust   1      11   1   k   Kulpas Thomas och hust   1     
     dott Sussanna        dr Susanna       
     swärmod Margeta        3   1      Sw Moder Margeta        3    upp
    
12   1   k   Kaustinen Isachs och hustru   1      12   1   k   Kaustinen Mårten dr Anna   1     
     son Mårten        son Jacob        3     
     dottren Anna       
     son Jacob        4   1     
    
13   1   k   Nissull Jacob och hust   1      2   1      13   1   k   Nissull Jacob och hust   1      2     
    
     Sold Törnboms h Marja         1         Corporals Törnboms hust           
     d:o Röndahls hust Karin         1         Soldat Palmlunds Encka     1     
     d:o Linboms h Helena         1         Corporals Storcks Encka     1     
     Corporal Storcks h Brita         1         Soldat Röndals hust           
    
Bergby     Bergby    
1   11/4   k   Jussill Abram och hust   1      1   11/4   k   Jussill Abram     
     systren Lisa        p dina     1   2     
     pig Dina     1   4   1     
    
2   11/4   k   Kierp Mickell och hust   1      2   11/4   k   Kierp Mickel och hust   1      2     
     dr Johan        Bolagzm Giösta och hust     1   1   2    upp
     pig Kaisa     1   4   1      inhyses Margeta     1   1     
     Bolagzm Giösta och hust     1     
     son Johan        3   1     
     inhyses Margeta     1   1   1     
    
3   1   k   Kiötar Mats och hust   1      3   1   k   Kiötar Matz och hust   1     
     dottren Lisa     1      3   1      dr Lisa        3     
     Inhyses Marja       
    
4   1   k   Ollil Thomas      4   1   k   Ollil Thomas     
     son Simon        son Simon       
     pig Carin och Carin     2   4   1      pig Karin och Karin     2   4     
    
5   1   k   Smeds Jacob och hust   1      5   1   k   Smedz Jacob och hust   1     
     dott Margeta        3   1      dr Margeta        3     
    
6   1   k   Talus Erik och hust   1      6   1   k   Talus Ericks hust   1      1     
     son Anders        3   1     
    
7   1   k   Konsti Jöran och hust   1      7   1   k   Konsti Jöran och hust   1    upp
     dott Lisa        3   1      dr Lisa        3     
    
8   1   k   Jopers Mats och hust   1      8   1   k   Joupers Matz och hust   1     
     son Johan och hust     1      4   1      son Johan och hust     1      4     
     döf Mickels hust     1   1     
     Skiutzrättaren Anders     1      1   1     
     Soldat Blomgreens (!) hust Anna         1        
     Bergmans hustru Marja         1        
     döf Mickels hust Brita     1   1   1     
    
Kåskeby     Koskeby    
1   11/2   s   Dahlkarl Simon och hust   1      1   11/2   s   Dahlkarl Simon och hust   1     
     dr Mickell        dr Johan       
     son Simon        son Simon och hust     1     
     pig Margeta och Marja     2   6   1      p Lisa     1   6     
    
2   2/3   s   Gråbbils Erich och hust   1      2   1      2   2/3   s   Gråbils Erick och hust   1      2     
    
3   1   k   Storknäck Erich och hust   1      3   1   k   Storknäck Erick och hust   1     
     dr Hindrich och Isach     2   4   1      dr Mickell     1   3    upp
    
4   1   k   Kråkas Hindrich och hust   1      2   1      4   1   k   Kråkas Hindrick och hust   1      2     
    
5   1   k   Sippus Mickell och hust   1      5   1   k   Sippus Mickel och hust   1     
     dott Anna        3   1      dr Anna        3     
    
6   1   k   Clemets Mats      6   1   k   Clemetz Matz     
     dott Lisa        dr Lisa        2     
     dr Mats     1      3   1      Soldat Encka Margeta     1     
    
7   1   k   Rånman Michell och hust   1      7   1   k   Rånman Mickelz hust   1     
     son Mats        3   1      Bolagzman Simon och hust     1   1   2     
     Bolagzm Simon och hust     1   1   2   1     
     8   1   k   Camminen Mårten och hust   1     
8   1   k   Kamminen Mårten och hust   1      2   1      dr Matz     1      3     
     Wargiäringzkarl Simon och hust     1   1   2     
9   1   k   Nickonen Mats     
     dott Susanna        2   1      9   1   k   Nickonen Matz     
     son Matz        3     
10   3/4   k   Bengts hust Brita      dott Susanna     1   1      2    upp
     son Johan        2   1     
     10   3/4   k   Bengts hustru Brita     
11   5/8+5/8   k   Knubb Michel och hust   1      dr Marja        2     
     dr Simon och Erich       
     pig Karin     5   1      11   5/8+5/8   k   Knubb Mickell och hust   1     
     dr Matz       
12   1/2   k   Knäck Erik och hustrun   1      p Karin     1   4     
     systren Brita        3   1     
     12   1/2   k   Knäck Erick och hust   1      2     
     Soldat Flinckfelts hust Anna         1        
     Rosendahls h Margeta         1         Soldat Rosendals Encka           
     Rosenlunds h Lisa         1         gl: Rustmäst: Ekqvistz dr Beata        1     
     gl: Daniel Matsson        Wargiäringkarl Matz och hust     1   1   2     
     gl: Johan Erssons hustru       
     gl: Rustmästar Ekquists hustru       
     dott Beata        2   1     
     Soldat Palmbergs hust         1        
    
Miemos     Miemoby    
1   1   s   Grannas Hans och h   1      1   1   s   Grannas Hans och hust   1    upp
     dreng Mårten     1      3   1      dr Mårten     1      3     
    
2   1   s   Karjalain Abram och h   1      2   1   s   Karjalain Abram och hust   1     
     pig Lena     1   3   1      p Anna     1   3     
    
3   1   s   Grims Mats och hust   1      3   1   s   Grims Matz och hust   1     
     son Carl        son Carl       
     p Margeta     1      4   1      p Anna     1      4     
     Inhyses Marja       
    
4   11/4   k   Miemonen H:r Befallningzman Bullicks     4   11/4   k   Miemonen Johan Bullicks dr Nils och Carl       
     son Johan         p Kirstin och Marja     2   4     
     pig Christina       
     dreng Nils     1      4   1     
    
5   1   k   Jufwas Mats      5   1   k   Jufwas Matz     
     son Mats        son Matz        2     
     p Marja     1   3   1     
    
6   1   k   Tunns Landb h Sussanna         1   1      6   1   k   Tuns Inhyses Lena     1   1    upp
     inhyses Helena     1   1   1     
    
    
7   1   k   Kroks hust Lisa      7   1   k   Krokz Erick     
     dott Anna        2   1      syst Anna        2     
    
8   1   k   Grim Erich      1   1      8   1   k   Grim Erick      1     
    
     Soldat Palmströms hust Marja         1         Soldat Palmströms hust           
    
Mäkipä     Mäckipä    
1   11/3   k   Murckain Johan och hust   1      1   11/3   k   Murckanen Johan och hust   1     
     son Matz och Abram        son Matz och Abram       
     p Karin     1   5   1      p Karin     1   5     
    
     Ibid Abram och hust   1      Ibidem Abram och hust   1     
     dr Johan        dr Erick       
     p Marja och Beata     2   5   1      p Marja och Beata     2   5     
    
2   11/6   k   Grägg Gustaf och hust   1      2   11/6   k   Grägg Gusta och hust   1    upp
     dott Marja och Margeta        4   1      dr Marja       
     dr Matz     1      4     
3   1   k   Antolis Johan och hust   1      2   1     
     3   1   k   Antolis Jacob och hust   1      2     
4   1   k   Säppä Isach och hustrun   1     
     p Marja     1   3   1      4   1   k   Säppä Isach och hust   1      2     
    
6   1   k   Wöroborg Cappellan H:r Olof Tun?us och hustrun   1      Cappellans Bohl      6   1   k   Wöroborg Cappellan H:r Olof Tun?us och hust   1     
     dreng Jacob        dr Jacob       
     pig Marja och Beata     2   5         p Marja     1     
    
5   3/4   k   Ohlis Johan och hust   1      5   3/4   k   Ohlis Johan och hust   1     
     p Marja     1   3   1      p Beata     1   3     
    
7   1/2   k   Lillund Munsterskrif:n And Wörgren och h   1      7   1/2   k   Lillund Munsterskrif:n Anders    
     dreng Erich        Wörgren och hust     2   1   Boställe    
     pig Anna     1   4   1     
    
8   1/2   k   Storlund Erich och hust   1      8   1/2   k   Storlund Erick och hust   1     
     dott Brita        3   1      dr Brita        3    upp
    
9   1/2   k   Gammals Staffan      9   1/2   k   Gammals Staffan     
     son Johan        2   1      son Johan        2     
    
     Sold Ekströms h Karin         1         Sold Ekströms Encka     1     
     Sochneskomak Strandberg och hust   1      2   1      Sochneskomak Strandberg och hust   1      2     
     Soldat Bergströms h Karin         1         Soldat Bergströms hust           
     Inhyses Wändelä     1   1   1      Soldat Tornschiöldz hust           
     gaml: Anna        Inhyses Anna     1   1     
     gl: Marja Matsdotter        Inhyses Marja     1   1     
     Inhyses pig Anna     1   1   1     
    
Röckio     Röckio    
1   1   s   Smårus Anders och hust   1      1   1   s   Smårus Anders och hust   1     
     brod Simon        3   1      br Simon        3     
    
2   1/4 s1/2 k      Pytar hust Lisa      2   1/4 s1/2 k      Pytar Matz och Moder   1     
     son Mats        dr Brita     1      3     
     dott Brita        3   1     
     gaml Malm      upp
    
3   11/2   k   Holms Landb Hindrich och h   1      3   11/2   k   Holms Landbonden Hind och hust   1     
     son Jacob        son Jacob       
     dott Marja och Anna        5   1      dr Marja och Anna        5     
     Inhys:s gl: Lisa       
    
4   11/6   k   Påhls Jacob och hust   1      4   11/6   k   Påhls Jacob och hust   1     
     son Simon        4   1      son Simon        3     
     syst Walborg       
     5   1   k   Kullas Matz och hust   1      2   1   Capitain Lieutnantz Boställe    
5   1   k   Kullas Mats och hust   1      2   1      g:l Capitain Fres dräng Abrahm     1      1     
    
6   1   k   Höijers Mats      6   1   k   Höijers Erick och hust   1     
     stiufm Brita        2   1      p Brita     1   3     
    
7   1   k   Knus Isach och hust   1      7   1   k   Knuus Isak och hust   1     
     dr Erich     1   3   1      p Marja     1   3     
    
8   1   k   Gammals Pähr      8   1   k   Gammals Israel     
     son Erich        2   1      son Erick        2    upp
    
9   1   k   Antbrams Thomas och h   1      9   1   k   Antbrams Thomas och hust   1     
     dott Brita och Carin        4   1      dr Brita och Kaisa        4     
    
10   1   k   Nygårds Länsm Georg Oxe      10   1   k   Nygård Länsman Oxe     
     dr Thom och Abram        p Marja     1   2     
     p Marja och Anna     2   5   1     
     11   1   k   Bagge Erick och hust   1     
11   1   k   Bagge Erich och hust   1      son Matz        3     
     p Marja     1   3   1     
     12   3/4   k   Räx Jacob och Moder   1     
12   3/4   k   Räx Jacob och Mod   1      dr (!) Anna        3     
     son (!) Erich       
     dott (!) Anna        4   1     
     13   3/4   k   Swens Thomas och hust   1     
13   3/4   k   Swens Thomas och hust   1      Syst Wändel: och Susanna       
     Syst Wändelä och Sussana        4   1      Enckan Brita        5     
    
14   1/2   k   Brams Erich      14   1/2   k   Brams Erick     
     son Isach och hust     1      3   1      son Isak och hust     1      3    upp
    
15   1/2   k   Klärckas Hind: och hust   1      2   1      15   1/2   k   Klärckas Hindrick och hust   1      2     
    
16   1/2   k   Antus hust Karin      1   1      16   1/2   k   Antus Landtmätaren Wörgren och hust   1     
     Skrifwaren Asproth och Mathias       
     Soldat Nymans h Karin         1         dr Pär     1        
     d:o Widbecks hustru         1         p Margeta     1   6     
     Soldat Eklunds hustru        Soldat Nymans Encka     1     
     Erik Kumbolainen        d:o Widbecks hust           
     Pähr Simonsson       
     Lieut Storks Encka       
    
Låhlax     Låhlax    
1   1   s   Jofs Johan och hust   1      1   1   s   Jåfs Johan och hust   1     
     dott Lisa        3   1      dr Lisa        3     
    
2   1   s   Bredfors Jacob och h   1      2   1   s   Bredfors Jacob och hust   1     
     dot Marja        dr Marja       
     dr Mats     1      4   1      p Ewa     1      4     
   upp
3   1/2   s   Jossis Hindrich och hust   1      3   1/2   s   Jossis Hindrichs hust     
     son Mårten        son Mårten       
     dott Marg och Marja        5   1      dr Margeta och Marja        4     
    
4   11/4   k   Måsa Abram och hust   1      4   11/4   k   Måssa Abraham och hust   1      2     
     brod Danil och hust     1      4   1     
     5   1   k   Ollus Josep och hust   1      2     
5   1   k   Ollus Josep och hust   1      2   1     
     6   1   k   Haga Anders och hust   1      2     
6   1   k   Haga Anders och hust   1      2   1     
     7   1   k   Enges Thomas och Moder   1      2     
7   1   k   Enges hust Lisa     
     son Thomas        2   1      8   1   k   Dunck Jacob och hust   1      2     
    
8   1   k   Dunck Jacob och hust   1      9   1/2   k   Hälsing Hindrich och hust   1     
     swegersk Anna        3   1      p Kirstin     1   3     
    
9   1/2   k   Hällsing Ewa Stina      1   1      Soldat Granlunds Encka         1     
     d:o Forsgrens hust           
     Soldat Granlunds h Lisa         1       upp
     Forsgrens h Beata         1         Tuckur    
     gl: Soldat Erik Lödingz hustru        1   1   s   Ers hustru Beata     
     son Erich och Hans       
     son Abram och hust     1     
Tuckur     dr Beata        6     
1   1   s   Ehrs hust Beata   1     
     son Erich        2   1   s   Jofs Daniel och hust   1     
     son Abram och h     1      dr Margeta       
     dott Beata        dr Nils     1      4     
     son Hans       
     p Margeta     1   7   1      3   1   s   Grindas Erick och hust   1     
2   1   s   Jåfs Simon      br Michell och Johan       
     måg Daniel och hust     1      syst Marja        5     
     dott Margeta        4   1      Reserwkarl Erick     1      1     
    
3   1   s   Grindas Mats      4   1   k   Brors Mårten och hust   1     
     son Erich och Michell        dr Mickell       
     dott Marja        p Marja     1   4     
     Reserwe karlen Erich     1      5   1     
     5   1   k   Åkers Simon och hust   1    upp
4   1   k   Brors Mårten och hust   1      p Marja     3     
     dreng Johan       
     p Marja     1   4   1      6   1   k   Skått Matz     
     son Erick och hust     1     
5   1   k   Åckers Simon och hust   1      syst Marja       
     p Marja     3   1      son Thomas        5     
     Bolagzman Mårten       
6   1   k   Skått Mats      son Johan       
     son Erich och hust     1      dr Anna       
     syst Marja        4   1      Enckan Marja        4     
     Bolagzman Mårten       
     dott Anna        2   1      7   3/4   k   Back Erick och Moder   1     
     syst Karin       
7   3/4   k   Back hust Giertrud      reservekarlen Abram     1      4     
     son Erich       
     dott Carin        3   1      8   3/4   k   Räckz Daniel och hust   1     
     dr Marja        3     
8   3/4   k   Räcks Daniel och hust   1     
     dott Marja        3   1      9   3/4   k   Finni Samuel och hust   1     
     dr Johan      upp
9   3/4   k   Finni Samul och hust   1      g Margeta     1   4     
     dreng Johan    
     pig Anna     1   4   1      10   2/3   k   Swähls Matz och hust   1     
     p Anna       
10   2/3   k   Swähls Mats och hust   1      dr Johan     1      4     
     dott Margeta        3   1     
     11   3/4   k   Jont Carl och hust   1     
11   3/4   k   Jont Carl och hustrun   1      dr Marja       
     pig Marja     1   3   1      p Margeta     1   4     
    
12   1/4   k   Kåck Mats och hust   1      2   1      12   1/4   k   Kåck Matz och hust   1      2     
    
     Corpor: Grönfelts h Margeta         1         Corporal Grönfelts hust           
     Sold Berguds hust         1         Soldat Bergudds Encka     1     
     gl: hust Malin       
     gl: hust Marja        Kåfiocki    
     1   1   s   Bertils Johan och hust   1     
Kåfjocki     son Staffan       
1   1   s   Bertils Johan och hust   1      dr Margeta       
     son Staffan        p Lisa     1   5    upp
     dott Margeta       
     pig Lisa        2   1/2   s   Månsus Mickell och hust   1     
     dr Johan     1      6   1      dr Marja        3     
    
2   1/2   s   Månsus Mickell och hust   1      3   3/8 +3/8   s   Stor och Lillwijdz Johan och hust   1     
     dott Marja        3   1      stiuffader Matz       
     dr [syst] Karin och Lisa samt Brita        6     
3   3/8 +3/8   s   Stor och Lillwid Mats     
     son Johan och hust     1      4   1   k   Ingi Erick och hust   1     
     dott Karin, Lisa och Brita        6   1      dr Lisa och Anna        4     
    
4   1   k   Inge Erich och Modren   1      5   1/2   k   Smedz Johan och hust   1     
     dott Lisa och Anna        4   1      dr Anna        3     
    
5   1/2   k   Smeds Johan och hust   1      reservekarl Johan     1      1     
     dott Anna        3   1      Soldat Bergsz hust           
    
     Sold Skåtts h Marja         1         Karfsor    
     d:o Bergs hust         1         1   3/4   s   Herr Giösta och hust   1     
     dr Erick     1   3    upp
Karfsor     reservekarlen Matz och hust     1   1   2     
1   3/4   s   Herr Giösta och hust   1     
     dreng Erich     1   3   1      2   2/3   s   Håfman Anders och hust   1     
     dr Marja        3     
2   2/3   s   Håfman Anders och hust   1      Bolagzman Mårten     
     dott Margeta och Marja        4   1      syst Margeta       
     Bolagzman Mårt och h     1      p Anna     1   3     
     syst Margeta        3   1     
     3   1/2+1/2   s+k   Klafwus (!) el Simons Simon och hust   1     
3   1/2+1/2   s+k   Kafwus el:r Simons Simon och hust   1      dr Anna och Margeta        4     
     d Anna och Margeta        4   1      Bolagzman Matz och hust     1   1   2     
     Bolagzm Mats och hust     1   1   2   1     
     4   1/4   s   Håf Mårten och hust   1     
4   1/4   s   Håf Mårten och hust   1      p Karin     1   3     
     p Karin     1   3   1     
     5   1      Antus Johan och hust   1     
5   1      Antus hust Brita      sw moder Lena        3     
     måg Johan och hust     1      3   1     
     6   3/4      Toss Matz och hust   1     
6   3/4      Toss Mats och hust   1      son Johan        3    upp
     son Johan        3   1     
     7   3/4      Skarp Mickel och hust   1     
7   3/4      Skarp Mickell och hust   1      syst Lisa        3     
     syst Lisa        3   1     
     8   1/2      Pärus Johan och hust   1     
8   1/2      Pärus Johan och hust   1      p Lisa     1   3     
     pig Lisa     1   3   1     
     Soldat Löfdahls hust           
     Soldat Löfdahls hust         1         d:o Jacob Öbergz hust           
     d:o Jacob Öbergs hust         1         d:o Endahls hust           
     d:o Endahls hustru         1        
     gl: Brita        Kaitsor    
     1   1   k   Käisar Elias och hust   1      2     
Kaitzor    
1   1   k   Käisar Elias och hust   1      2   1      2   1   k   Häikus Jacob     
     br Simon och hust     1     
2   1   k   Häickus Jacob och hust   1      p Lisa     1   4     
     brod Simon och hust     1     
     pig Anna     1   5   1      3   3/4   k   Finni Johan och hust   1     
     gåssen Simon     1      3    upp
3   3/4   k   Finni Johan och hust   1      2   1     
     4   3/4   k   Hannus Matz     
4   3/4   k   Hannus Mats      son Simon        2     
     son Simon        2   1      Bolagzm Carl och hust     1   1   2     
     Bolagzm Carl och hust     1   1   2   1     
     5   3/4   k   Bertils Erick och hust   1     
5   3/4   k   Bertils Erich och hust   1      2   1      son Jacob        3     
     reservekarl Daniel och hust     1   1   2     
6   1/3   k   Sigfreds Mårten och h   1     
     br Josep        3   1      6   1/3   k   Sigfreds Mårten och hust   1     
     br Josep        3     
7   1/4   k   Håkus Isach och hust   1     
     son Johan        3   1      7   1/4   k   Håkus Isak och hust   1      2     
    
8   1/4   k   Präst Mats och hust   1      2   1      8   1/4   k   Präst Matz och hust   1      2     
    
Karfwat     Karfwat    
1   1   s   Ulfwes Mats och hust   1      1   1   s   Ulfwes Matz och hust   1      2     
     p Beata     1   3   1     
   upp
2   2/3   s   Peets Marckus      2   2/3   s   Petz Markus     
     måg Anders och hustru        dr Lisa        2     
     dott Lisa        3   1     
    
3   1   k   Rännar Mårten och hust   1      3   1   k   Rännar Mårten och hust   1     
     dott Brita        dr Isak       
     dreng Mats     1      4   1      p Brita     1   4     
     gaml: Sussanna       
    
4   2/3   k   Lassus Mårten och hust   1      2   1      4   2/3   k   Lassus Mårten och hust   1      2     
    
5   2/3   k   Eur Förar Tujulins hust      Boställe      5   2/3   k   Eur Landbond Matz och hust   1      Boställe    
     Landb Mats och hust   1      son Simon       
     son Johan        dott Brita        4     
     dott Brita        4   1     
     6   1/2   k   Kåcke Simon och hust   1      2     
6   1/2   k   Kåckas Simon och hust   1     
     Murmäst Johan och hust   1      2     
     Murmestaren Johan och hustru   1      2   1     
     Inhyses gl: Barbro        Årawais   upp
     1   1/2   s   Carls Carl     
Årawais     dr Matz       
1   1/2   s   Carls Daniel      p Margeta     1   3     
     son Carl och hust       
     dreng Isach     1      3   1      2   1/2   s   Carlsback Moder Susanna     
     son Carl och hust     1     
2   1/2   s   Carlsback Mod Lijsa      dr Anna        4     
     son Carl       
     dott Anna        3   1      3   1/2   s   1/4 Nybond Erick och hust   1      2     
     1/4 Ibid Jacob och hust   1     
3   1/2   s   1/4 ml Nybonde Erik och h   1      dr Mårten     1      3     
     pig Lisa     1   3   1     
     1/4 mt Ibid Jacob och hust   1      2   1      4   1/3   s   Torss Erick och hust   1     
     dott Anna och Margeta        4     
4   1/3   s   Tors Erik och hust   1      Bolagzm Matz och hust     1     
     dott Anna och Margeta        4   1      son Johan       
     Bolagzm Mats och hust     1      dr Beata        4     
     son Johan        3   1     
     5   11/3   k   Wäst Johans hust     
5   11/3   k   Wäst Johan och hust   1      2   1      son Mårten och hust     1      3    upp
     son Carl        Bolagzm Carl och hust     1   1   2     
     Bolagzm Carl och hust     1      Inhyses Anna     1   1     
     swegersk Anna        3   1     
     6   11/4   k   Erckilla Jacob och hust   1     
6   11/4   k   Erkilä Erich och hust   1      dr Brita        3     
     dott Brita        3   1      Bolagzman Johan och hust     1   1   2     
     Bolagzm Johan och hust     1   1   2   1     
     7   11/4   k   Bertils Anders och hust   1      2     
7   11/4   k   Bertils Anders och hust   1      2   1      Bolagzman Mårten och hust     1     
     Bolagzman Mårten och hust     1      dreng Isak     1      3     
     dreng Isach     1      3   1     
     8   1   k   Ropar Daniel och hust   1     
8   1   k   Ropar Giösta och hust   1      Moster Elsa       
     swegersk Ellsa        3   1      syst Marja        4     
    
9   1   k   Seplax hust Lisa      9   1   k   Seplax hustru Lisa     
     son Mats och hust     1      son Matz och hust     1     
     son Johan        son Johan och Mårten        5     
     dott Lisa        5   1     
     10   1   k   Mårtens Jacob och hust   1    upp
10   1   k   Mårtens Jacob och hust   1      p Lisa     1   3     
     pig Lisa     1   3   1      Bolagzman Mickel och hust     1   1   2     
     Bolagzm Michel och hust     1   1   2   1     
     11   1   k   Jacobs Erick och hust   1      2     
11   1   k   Jacobs Erik och hustrun   1      2   1     
     12   5/6   k   Knutas Johan och hust   1     
12   5/6   k   Knutars Johan och hust   1      dr Lisa       
     dott Lisa        3   1      sw Hans       
     swåg Hans        dr Anna och Karin        6     
     dott Anna och Karin        3   1     
     13   3/4   k   Skogzbyggaren underlagdt Kimo bruk    
13   3/4   k   Skogzbyggar under Kimo bruk    
     14   3/4   k   Simons Erick och hust   1     
14   3/4   k   Simons Erich och hust   1      br hust Brita        3     
     brors hust Brita       
     p Margeta     1   4   1     
     15   3/4   k   Betlehems Johan och hust   1      2     
15   3/4   k   Betlehem Johan och hust   1      2   1     
     16   2/3   k   Ruut Giösta      1     
16   2/3   k   Ruut Giösta      1   1    upp
     17   1/2   k   Eskils Sacel: H:r Strömer och hust   1     
17   1/2   k   Eskils Sacell H:r Strömer och hust   1      dr Jungf Helena        3     
     dott Jungf Helena       
     p Brita     1   4   1     
     18   1/4   k   Pensar Mårten och hust   1     
19   1/4   k   Pensar Mårten och hust   1      dr Susanna        3     
     d Marja och Sussanna        4   1      Soldat Anders Löfbergz hust           
     reserve karlen Hindrich och hust     1   1   2   1     
     19   1/4   k   Rausk Giösta och hust   1     
20   1/4   k   Rausk Giösta och hustrun   1      2   1      bror Pär        3     
    
18   1/3   k   England och Hålland Mats och hust      20   1/6   k   England \ Matz     
     dott Chirsten        1/6      Hålland / dr Kirstin       
     dr Johan     1      3   1      dr Johan     1      3     
    
     Soldat Lobergs hust Marja         1         Soldat Lobergz hust           
     Hällbergs h Sussanna         1         d:o Helbergz hust           
     Klåck:n Jacob och hustrun   1      Inhyses Moder Malin       
     syst Anna        dr Anna        2     
     Modren Malin        4       upp
     Soldat Swalbergs hust       
     Enck Margeta       
     hustru Anna       
     Enkan Marja       
    
Kimoby     Kimoby    
1   1   s   Jacobs Mårten och hust   1      1   1   s   Jacobs Mårten och hust   1     
     dreng Mårten        dr Mårten       
     p Lisa och Ewa     2   5   1      p Ewa     1   4     
    
2   1   s   Röuk underlagt Kimo bruk     2   1   s   Röuk underlagdt Kimo bruk    
    
3   3/4   s   Auras underlagt Kimo bruk     3   3/4   s   Auras underlagdt Kimo bruk    
    
4   3/4   s   3/8 mt Roukus Hindrich och hust   1      4   3/4   s   3/8 mtl: Roukus Hindrich och hust   1     
     dott Marja        son Erich       
     son Erich        4   1      p Marja     1   4     
    
     3/8 mt Ibid Hindrich och hust   1      3/8 mtl: Ibid hustrun Anna     
     syst Anna        3   1      p Marja     1   2    upp
    
5   3/4   s   Mattas Pähr och hust   1      5   3/4   s   Mattas Pär och hust   1     
     swärmod Brita        dr Mårten       
     dr Johan        p Margeta     1   4     
     pig Walborg     1   5   1      reserwkarl Johan och hust     1   1   2     
    
6   1/2   s   Bagg Jacob och hust   1      6   1/2   s   Bagg Jacob och hust   1     
     son Mårten        3   1      son Mårten        3     
    
7   3/4   s   Gam:lgård Hind och hust   1      7   3/4   s   Gamelgård Hindrick och hust   1     
     dott Barbro        3   1      dr Walborg        3     
    
8   3/8   s   Joupers el:r Back Anders      8   3/8   s   Joupers el:r Back Anders     
     son Erich        son Erick       
     d:r Anna        3   1      d:r Anna        3     
     gambla Anna       
    
9   1/3   s   Staffans Jöran och hust   1      9   1/3   s   Staffans Jöran och hust   1      2     
     brod Mats       
     pig Marja     1   4   1    upp
     10   1/3   s   Pärus Hindrick och hust   1     
10   1/3   s   Pärus Hindrich och hustrun      2   1      br Gösta och hust     1      4     
     gl: Anna inhys       
     Inhy Beata     1   1   1     
     11   1/3   s   Knutz Jacob och hust   1     
11   1/3   s   Knuts Jacob och hustrun   1      sw mod Walborg (!)       
     sw mod Barbro        syst Marja       
     p Karin        p Karin       
     dr Mårten     1      5   1      dr Johan     6     
     gl: Ryttaren Swillman       
     gaml: Hindrich       
     12   1/4   s   Swedar underlagdt Kimo bruuk    
12   1/4   s   Swedar underlagdt Kimo bruuk    
     13   1/4   s   Mutta Mårten     
13   1/4   s   Mutta Mårten      syst Marja och Brita       
     syst Marja och Brita        dr Anna        4     
     dott Anna        4   1     
     gl: Chirstin       
     14   1/4   s   Kuckois Carl och hust   1      2     
14   1/4   s   Kuckois Carl och hust   1      2   1      Bolagzman Anders och hust     1   1   2    upp
     Bolagzm Anders och hust     1   1   2   1     
     gl: Fältwäb: Frisk       
     15   1/4   s   Gamelgårdz Hindrick och hust   1      2     
15   1/4   s   Gl:gårds Hindrich och hust   1      2   1     
     16   1/4   s   Kyras Erick och hust   1     
16   1/4   s   Kyras Erich och hust   1      syst Marja och Brita        4     
     syst Marja och Brita        4   1     
     17   1/4   s   Präst Johan och hust   1     
17   1/4   s   Präst Johan och hustrun   1      moder Margeta       
     modren Margeta        br Erick        4     
     brod Erich        4   1     
     18   3/4   k   Sigfridz Jacob     
18   3/4   k   Sigfreds Jacob      son Mårten och hustrun     1     
     son Mårten och hustrun     1      dreng Mårten     1      4     
     p Brita       
     dreng Mårten     1      5   1      19   1/3   k   Storkäskis Enckan Karin   1     
     son Matz       
19   1/3   k   Storkäskis Erich och hustrun   1      dr Johan     1      3     
     p Margeta     1   3   1     
     Bolags Enkan Karin        20   1/3   k   Sågars underlagt Kimo bruk   upp
     dr Giösta     1      2   1     
     21   1/4   k   Hed Erick och hust   1      2     
20   1/3   k   Sågars underlagt Kimo bruk    
     22   1/4   k   Agnisbäck Anders     
21   1/4   k   Heed Mats      son Simon        2     
     brod Erich och hust     1      3   1     
     23   3/4   k   Brännas Mårten och hust   1     
22   1/4   k   Agnisbäck Anders och hust   1      son Simon       
     son Simon        3   1      d:r Lisa och Marja        5     
    
23   3/4   k   Brännas Mårten och hust   1      24   3/4   k   Komåsa Inhyses gl: Thomas öde och utan åbo    
     son Simon       
     d:r Lisa och Marja        5   1      Soldat Enbergz hust           
     d:o Apelbergz hust           
24   3/4   k   Komosa öde och utan åbo     d:o Nedermans hust           
     d:o Sijks (?) hust Anna           
     gaml: Thomas       
     Kimobruk    
     Soldat Enbergs hust Marja         1         Arendatoren Anders Ekman     
     Appelbergs h Brita         1         Jungf: Maria Giedda      upp
     Nedermans h Lisa         1         p Margeta     1   3     
     Fisks (?) hust Anna         1         Inspectoren Erik Arnel och hust   1     
     gl: Petter        p Anna     1     
     Skrifwaren Jacob Cowiander     1        
Kimobruk     Smeden Mäst Johan och hust   1     
     Inspect: And: Ekman och hust   1      p Ewa     1     
     Skrif:n Cowiander        Smeddräng Johan Johansson     1        
     dr Michell        d:o (?) Anders och hust     1   1     
     p Marg och Walborg     2   6   1      d:o Johan Brun och hust     1   1     
     Hammar Smeder och Bruksfolck     Kåhldräng Matz Johanson     1        
     Smeden Johan Andersson och hust     1   1   2   1      Smeden Johan Ersson Ståhl       
     d:o Anders Fröigd och hust     1   1   2         dr Anna     1     
     d:o Johan Brun och hust     1   1   2         Smeden Erick Erickson och hust     1   1     
     d:o Johan Johanson Fröigd     1      1         Smeddräng Lars Ericksson och hust     1   1     
     kål dräng Simon Johansson     1   1   2         d:o Johan Clason och h     1   1     
     Smeden Johan Ersson        Kåhldräng Olof Erickson     1        
     dott Anna        2         d:o Hind: Matzson och hust     1   1     
     Smeden Erich Ersson och hustrun     1   1   2         Bygmäst Elias och hust     1     
     d:o Lars Ersson och h     1   1   2         dr Marja          
     d:o Johan Classon och h     1   1   2         dagswärkaren Olof Pärson     1       upp
     kåhl drengen Erik Ohlsson     1      1         d:o Matz Rauks och hust     1   1     
     kåhldräng Hindrich och hust     1   1   2         d:o Erick Ulf och hust     1   1     
     Bygmäst:n Elias och hust     1      d:o Anders Gran och hust     1   1     
     dott Marja        3         d:o Hind: Johanson och hust     1   1     
     dagswärck Mats och hust     1   1   2         Masugnsskrif:n Samuel Höijer       
     d:o Olof Pährson     1      1         p Marja     1     
     d:o Anders Gran     1      1         Mas mästar Hans och hust     1   1     
     d:o Erich och hustrun     1   1   2         hyttdräng Mickel och hust     1   1     
     Maasungsskrif:n Höijer        upsättiare Matz och hust     1   1     
     pig Marja     1   2         dagswärkare Mårten och hust     1   1     
     Maasmäst:n Hans och hustrun     1   1   2         d:o Hind och hust     1   1     
     hytt dräng Mickell och hust     1   1   2         G:l Soldat Samuel Ståhl     1        
     uppsättaren Hind och hust     1   1   2         Hind Frödenberg och hust     1   1     
     d:o Mats och hustrun     1   1   2         ... Paqwe    
     Bokaren Daniel och hust     1   1   2        
     d:o Mårten och hust     1   1   2         Teugmo    
     dagswerk Isach och hust     1   1   2         1   3/4   k   Teugmo Mickel och hust   1     
     bror Isak        3     
Teugmo     p Lisa     1   4     
1   3/4   k   Teugmo Michell och hust   1      Inhyses Lisa     1   1    upp
     brod Isach        3   1     
     Inhyses Lisa     1   1   1      Oxgangar    
     1   1/2   s   Abrams Mickell och hust   1     
Oxgangar     syst Sophia        3     
1   1/2   s   Abrams Michell och hust   1     
     syst Sophia        3   1      2   1/2   s   Antus Abram och hust   1     
     dr Beata        3     
2   1/2   s   Antus Abram och hustrun   1     
     dott Beata och Lisa        4   1      3   1   k   Sigfridz Mickel och hust   1      2     
    
3   1   k   Sigfreds Michell och hustrun   1      2   1      4   1/2   k   Ryssas Mårten och hust   1      2     
    
4   1/2   k   Ryssas Mårten och hust   1      2   1      5   1/2   k   Fussius Erick och hust   1     
     syst Margeta        3     
5   1/2   k   Fusius Erich och hust   1     
     syst Margeta        3   1      6   1/2   k   Nissus hust Margeta     
     swmoder Brita        2     
6   1/2   k   Nissus hust Margeta     
     swärmodren        2   1      7   1/2   k   Skratars Gustaf och Moder   1     
     syst Anna        3    upp
7   1/2   k   Skratars Giösta och Modren   1     
     syst Anna        3   1      8   1/3   k   Skeppars Matz och hust   1     
     syst Lisa        3     
8   1/3   k   Skeppars Mats och hust   1     
     systren Lisa        3   1      Soldat Cruskopps Encka     1     
    
     Soldat Kruskåps hust         1         Qwimo    
     1   3/4   k   Rådman Matz och hust   1     
Qwimo     stiufmoder Anna       
1   3/4   k   Rådman Mats och hust   1      dr Anna        4     
     p Beata        3   1     
     stiufm Anna     1   1   1      2   1/2   k   Borgmästare Mårten och hust   1     
     p Marja     1   3     
2   1/2   k   Bårgmestar Mårten och hust   1      inhyses Brita     1   1     
     p Marja     1   3   1     
     inhyses Brita     1   1   1      Maxmo    
     gl: Beata        1   1   s   Finni Anders och hust   1     
     dr Matz       
Maxmo     p Anna        4     
1   1   s   Finni Anders och hust   1    upp
     dreng Mats        2   2   k   Tåttesund H:r Öfwerstens von Ganschous legafolck     Öfwerste Boställe    
     swåg Mickell        4   1      dr Jacob Herå 1     under Säterij    
     d:o Elias 3     frijhet effter Mantals Commissariens    
2   2   k   Tåttesund H:r Öfwersten von Ganschos legfolk     Boställe     p Walborg 1     Instreuction P. 8    
     Laqweii Joh: Haqvenin 1     d:o Brita 4    
     dr Johan, Jacob och Mick 3     Landbonden Gustaf och hust   1        
     pig Beata Elisabet 1     d:o Johan Olofson     
     d:o Carin, Barbro, Christina och Karin 4     p Karin     1     
    
4   1/2   k   Kåckas Tårp dreng Lars     1      1         4   1/2   k   Kåckas Torp under Öfwersten Bostälet har Säterij friheet    
    
7   1/3   k   Heir D:o Enck Margeta        7   1/3   k   Heir d:o Enckan Margeta       
     dreng Johan     1      2         dr Johan     1        
    
9   1/4   k   Häros d:o Michell och hust     1   1   2         9   1/4   k   Häros d:o Mickell     1        
    
3   2/3      Hals Mårten och hust   1      3   2/3      Hals d:o Mårten och hust   1     
     p Beata     1   3   1      dr Mickel       
     p Beata     1   4     
5   1/2   k   Kagg Hindrich    upp
     son Isach        5   1/2   k   Kagg Hindrick     
     swegersk Brita        son Isak och hust     1     
     reserwe karlen Simon     1      4   1      sw Brita        4     
    
6   1/2   k   Eurs Abram och hust   1      6   1/2   k   Eurs Abram och hust   1     
     pig Walborg     1   3   1      p Beata       
     dr Simon     1      4     
8   1/3   k   Puss Pähr och hustrun   1     
     syst Karin        8   1/3   k   Puss Pär och hust   1     
     pig Anna     1   4   1      p Anna     1   3     
    
     Tårpparen Simon        Torpare Simon       
     dott Brita        2   1      dr Brita        2     
     Tårparen Johan och hust     1   1   2   1      Tårparen Johan och hust     1   1   2     
     D:o Mårten och hust     1   1   2   1      Torparen Mårten och hust     1   1   2     
     Adjunt: H:r Snellman och hust   1      Adjuncten H:r Snellman och hust   1     
     pig Marg och Beata     2   4         p Margeta     1     
     gl: Kyrckiowächt dott:r Anna     1      1   1      gl: Kyrckiowächt:ns dr Anna     1      1     
    
Kiercklax     Kiärcklax   upp
1   1   k   Öhling Johan      1   1   k   Öhling Mickel och hust   1      2     
     son Michell        2   1     
    
2   1   k   Furunäs Mats och hust   1      2   1   k   Furunäs Matz och hust   1     
     swåg Anders        3   1      sw Anders        3     
     Gl: sold Grabs hust     1   1   1      Gl: sold Grabs hust     1     
    
3   1   k   Bärtils Mårten och hust   1      2   1      3   1   k   Bertils Mårten och hust   1      2     
    
4   1   k   Clemetz Johan och hust   1      2   1      4   1   k   Clemetz Johan och hust   1      2     
    
5   1   k   Storm Abram      5   1   k   Storm hust Marja      1     
     syst Marja        2   1     
     6   1   k   Skarper Matz     
6   1   k   Skarper Erich och hust   1      p Marja     1   2     
     pigan Marja     1   3   1     
     7   1   k   Lassus Ericks Enka     
7   1   k   Lassus Eriks Enka      dr Anna       
     dott Anna        p Beata och Margeta     2   4     
     pig Anna och Marg     2   4   1    upp
     8   1   k   Guttas Johan och hust   1     
8   1   k   Guttas Johan och hust   1      dr Anna       
     dott Anna        dr Elias     1      4     
     dr Elias     1      4   1     
     9   1   k   Kullas Mickel och hust   1     
9   1   k   Kullas Mickell och hust   1      syst Beata       
     syst Beata        Moder Marja        4     
     mod Marja        4   1     
     10   2/3   k   Audas Jacob och hust   1      2     
10   2/3   k   Audas Jacob och hust   1      2   1     
     11   2/3   k   Esars Mårten     
11   2/3   k   Esars Mårten      son Johan       
     son Johan        dr Anna       
     d Beata, Anna och Marja        5   1      p Walborg     1   4     
    
12   1/3   k   Smedz Simon och hustrun   1      2   1      12   1/3   k   Smedz Simon och hust   1      2     
    
13   1/3   k   Stenkul Salmons Enka      13   1/3   k   Stenkull Mårten och Moder   1      2     
     son Mårten        2   1      Inhyses Anderssas hust     1   1     
     Inhyses Anderssas hust     1   1   1    upp
    
14   1/3   k   Kuks Hindrich och hust   1      2   1      14   1/3   k   Kucks Hindrick och hust   1      2     
    
     Soldat Calanders hustru         1         Soldat Callanders hust           
     Soldat Rönboms hustru         1         d:o Rönboms hust           
     D:o Ströms hustru         1         d:o Storms hustru           
     D:o Fahlströms hust         1         d:o Fahlströms hust           
     gl: Margeta       
     gl: Anna       
     gl: Marja       
    
Lotlax     Lotlax    
1   1,25   k   Blussi Hindrich och hust   1      1   1,25   k   Blusi Hindrick och hust   1     
     swåg Lars och hust     1      sw Lars och hust     1     
     hust syst Anna        hust syst Anna       
     pig Beata     1   6   1      p Beata     1   6     
    
2   1   k   Norcken Anders och hust   1      2   1   k   Norken Anders och hust   1     
     son Staffan        3   1      son Staffan        3     
   upp
3   1   k   Lassus Anders      3   1   k   Lassus Giösta och hust     
     dott Marja, Brita och Margeta        dr Marja och Brita        4     
     dreng Giösta     1      5   1     
    
4   1   k   Backull Nils och hustrun   1      4   1   k   Bakull Nils och hust   1     
     son Simon och Lars        4   1      son Simon        3     
    
5   1   k   Kullas Matsas dott Beata      5   1   k   Kullas Abram och hust   1      2     
     brod Mårten        2   1     
    
6   1   k   Ohls Matz och hustrun   1      2   1      6   1   k   Ohls Matz och hustrun   1      2     
    
7   1   k   Kroks hust Karin      7   1   k   Krokz Abram och Moder   1     
     son Michell        2   1      dr Anders     1      3     
    
8   3/4   k   Helsing Jacob och hust   1      8   3/4   k   Helsingz Jacob och hust   1     
     systren Marja        3   1      syst Marja        3     
    
9   3/4   k   Klafwus Jöran och hust   1      9   3/4   k   Klafwus Jöran och hust   1     
     dreng Mats        dr Margeta        3    upp
     pig Beata     1   4   1     
    
11   3/4   k   Huggar Nils och modren   1      11   3/4   k   Huggar Pärs hust   1     
     syst Marja        3   1      dr Marja        3     
    
10   3/4   k   Skata Mats och hust   1      10   3/4   k   Skatha Matz och hust   1      2     
     syst Marja        3   1     
    
12   2/3   k   Rännar Simons Enka      12   2/3   k   Rännar Bertold och hust   1      2     
     dott Margeta        2   1     
     13   1/2   k   Slögs Samuel     
13   1/2   k   Slögs Samul      son Johan       
     son Johan        2   1      p Marja     1   3     
    
14   1/2   k   Slögs Elias och hustrun   1      14   1/2   k   Slögz Elias och hust   1     
     sw Erich och hust     1      4   1      sw Erick och hust     1      4     
    
15   1/2   k   Åkers Johan och hust   1      15   1/2   k   Åkers Johan och hust   1     
     dreng Anders     1      3   1      sw Brita        3     
     Inhyses Anna     1   1   1    upp
    
16   1/4   k   Snickars Marckus och hust   1      2   1      16   1/4   k   Snickars Markus och hust   1      2     
    
     Soldat Norbergs h Anna         1         Soldat Norbergz hust           
     D:o Ekqwists h Marg         1         d:o Ekqwists hust           
     gl: Mårten Slög        inhyses Brita     1   1     
     gl: Anna        Inhyses Anders     1      1     
     inhyses Brita     1   1   1     
     D:o Anders     1      1   1     
    
Palfwis     Palfwis    
1   1/4+1/2   sk   Skåtars Erich och hust   1      1   1/4+1/2   sk   Skåtars Erick och hust   1     
     son Mårten        3   1      son Mårten        3     
     Bolagsman Mats och hust     1   1   2   1      Bolagzman Matz och hust     1   1   2     
    
2   1,25   k   Lassus Mårten och hust   1      2   1,25   k   Lassus Mårten och hust   1     
     dott Anna och Beata        son Anders       
     son Anders        5   1      dott Anna och Beata        5     
    
3   1   k   Yrias Hindrich      3   1   k   Yrias Hindrick    upp
     måg Hind: och hust     1      dr Anna       
     pig Brita     1   4   1      p Brita     1   3     
    
4   1   k   Knus Erich och hustrun   1      4   1   k   Knus Erick och hustru   1      2     
     pig Margeta     1   3   1     
    
5   3/4   k   Ströms Michell och hust   1      5   3/4   k   Ströms Mickel och hust   1     
     dott Anna        3   1      dr Anna        3     
    
6   1/2   k   Ers Erich och hustrun   1      2   1      6   1/2   k   Ers Erick och hust   1      2     
    
7   1/4   k   Petois Michell och hust   1      2   1      7   1/4   k   Petois Mickel och hustru   1      2     
    
     Soldat Skarps hust Margeta         1         Soldat Palms hust Margeta           
     Rönlunds h Kaisa         1         d:o Rönlundz Encka           
     gl: Sold Isach       
     Soldat Calms hust         1        
     Bertby    
Bertby     1   1   k   Kålax Matz och MorMor   1     
1   1   k   Kålax Mats och mormodren   1      son Johan      upp
     son Johan        3   1      p Lisa     1      4     
     Löösdrifwaren Giösta     1      1   1     
     2   1   k   Finni Thomas och hust   1     
2   1   k   Finni Thomas och hust   1      son Mårten och Mickel        4     
     son Mårten och Michell        4   1     
     3   1   k   Ollos Erick och hust   1      2     
3   1   k   Ollus Erich och hust   1      2   1     
     4   1   k   Tåppars Matz     
4   1   k   Tåppars Mats      dr Johan     1      2     
     pig Lisa     1   2   1     
     5   1   k   1/2+1/2 Zackris Mickel och hust   1      2     
5   1   k   1/2+1/2 Zackris Mickell och hust   1      2   1      Bolagzman Anna       
     Bolagz Anna     1   1   1      bror Abram        2     
    
6   3/4   k   Kålax Mats och hust   1      6   3/4   k   Kålax Matz och hust   1     
     dott Brita        dr Brita       
     p Anna     1   4   1      son Johan        4     
    
7   3/4   k   Pedars Mårten och hust   1      2   1      7   3/4   k   Pedars Mårten och hust   1      2     
   upp
8   2/3   k   Strandas Michell      8   2/3   k   Strandas Michel och hust   1     
     brod Erich        2   1      brod Erick        3     
    
9   2/3   k   Jofs Simon och hust   1      9   2/3   k   Jofs Simon och hust   1      2     
     son Mickell        3   1     
    
10   2/3   k   Tors Erich och Modren   1      10   2/3   k   Tors Erich och Modren   1     
     pig Marja och Anna     2   4   1      p Anna och Anna     2   4     
    
11   5/8   k   Antus Carl och hustrun   1      2   1      11   5/8   k   Antus Carl och hust   1      2     
     Bolagzm Jeremias och hust     1   1   2   1      Bolagzman Jeremias och hust     1   1   2     
    
12   5/8      Mattas Mårten och hust   1      12   5/8      Mattas Matz och hust   1     
     son Daniel och Joh        Enckian Anna       
     syst Marja        son Daniel       
     Enk:n Anna     1   6   1      syst Marja        3 (!)     
    
13   5/8      Tröttas Simon och hust   1      13   5/8      Tröttas Simon och hustru   1     
     dott Anna        3   1      dr Anna        3     
   upp
14   1/2      Backils Abram och hust   1      2   1      14   1/2      Backils Erick och hustru   1      2     
    
15   1/2      Gåll Carl och hust   1      15   1/2      Gåll Carl och hust   1     
     son Mats        son Matz       
     dott Brita och Marja        5   1      dr Brita och Marja        5     
    
16   1/3      Swäns Michel      16   1/3      Swäns Mickell     
     pig Marja     1   2   1      p Marja     1   2     
    
     H:r Probsten Gezelius      H:r Probsten Gezelius     
     H:r Past Mag: Hartman och h   1      H:r vice Pastoren Hartman och hust   1     
     dr Mats, Mats, Mårten och Erich        dr Matz, Matz, Mårten och Erich       
     p Marg, Caisa, Margeta, Margeta och Margeta     5   12         p Margeta, Margeta, Margeta, Margeta och Caisa     5   12    
    
     Klåckaren Gustaf Gustafsson      Klåckaren Gustaf     
     dreng Jacob        dr Jacob och hust     1     
     pigan Brita     1   3         p Margeta     1     
    
     Skogzwachten Petter        Skogzwachtaren Lars       
     pig Karin och Brita     2   3   1      pig Karin     1   2    upp
    
     Soldat Ströms h Christina         1         Soldat Ströms hust           
     d:o Sundströms hust         1         d:o Sundströms Encka           
     D:o Hagmans h Sussanna         1         d:o Heggmans hust           
     D:o Wörgrens h Suss         1         d:o Wörgreens Encka           
     gl: Beata        d:o Dalins hustrun           
     Soldat Dalins hust         1        
     Summa   267   247   82   144   105   156   1001   308    
     Summa   272   261   94   163   105   143   1038   310   451    
     Att föregående Mantals och Röketals Längd effter weder-    
Att föregående Mantals och Röketals Längd effter wederbörandernes giorde     börandernes giorde bekiännelse hwilcka uti Mantals Commis-    
bekiännelse hwilcka uti Mantals Commissarie Instructions 5 §     sarie Instructions 5 § Namn gifwes rätteligen uprättadt    
Namn gifwes rätteligen uprättadt är, warandes ingen undandölgd     är, warandes ingen undandölgd eller af längden utsluten    
eller af längden utsluten som Mantals och Röketals Penningarne betala bör,     som Mantals och Röketals Penningarne betala bör, det    
det intyga wi så mycket oss witterligit är på wåra Samweten med     intyga wij så mycket oss witterligit är, på wåra Samweten    
egne Namns och Signetens samt Bomärkens undersättiande     med egne Namns och Signetens samt Bomärckens undersättian-    
Datum Wöhro d: 4 & 5 Decemb:r 1741     de, Datum Wöro d: 9 & 10 Decemb: 1742    
    
Lorentz Lydgreen Georg Oxe     Lorentz Lydgreen Georg Oxe    
Mantals Commissarius länsman     Mantals Commissarius länsman   upp
    
Jöran Kånsti, Mats Grim, Simon Dahlkarl     Anders Håfman Nämbdeman, Matz Grim Nämbdeman    
Erich Brams, Johan Jofs, Matts Skått     Mattz Skått Nämbdeman, Erick Brams    
Anders Håfman, Jacob Mårtens     Johan Jofs, Hindrick Kagg    
Mårten Lassas i Palfwis     Jacob Mårtens, Mårten Lassus    
     Jacob Sigfridz    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Upptecknade av Joakim Förars.