några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Räkipäldo  Jörala  Andiala  Lomby  Lomby  Bergby  Kåskeby  Mäkipä  Röckiö  Lotlax [Lålax]  Tuckur  Kåfioki  Karfsor  Kaitzor  Karfwat  Karfwat  Åhrawais  Kimo  Kimå  Kimo bruk  Teugmå  Oxgangar  Qwimå  Maxmåby  Kiärcklax  Lootlax  Palfwis  Bertby  [Sida saknas] 
QwarnTuls Mantals Längd     QwarnTuls Mantals Längd    
Af Wöhro Sochn Pro Anno 1736     Af Wöhro Sochn Pro Anno 1737    
S. 2429-2453     S. 2451-2473    
Nr   Mtl      Behållne   Ödes   Namn     S:a      Nr   Mtl      Behållne   Ödes   Namn     S:a    
     rökar     rökar    
Räkipäldo     Räkipäldo    
1   11/4   s   2      Jåfs Carl och hust      1   11/4   s   1      Jåffs Carl och hustrun     
     sw Nils och hust      1         1      swåg Nils och hust     
     pig Lijsa          
    
2   1   s   1      Smeds Michell och hust      2   1   s   1      Smeds Mickell och hust     
     son Johan och h      1      son Johan och hust      1     
     p Brita och Brita           pig Brita          
    
3   1   s   1      Stoorkarhu Thom och h      3   1   s   1      Storkarhu Thomas och hustrun     
     dott Maria           brod Mårten        
     dottren Maria          
    
4   5/6   s   1      Kastus Mats och hust      4   5/6   s   1      Kastus Mats och hust     
     systr Anna        syst Anna         upp
     dr Mats           
     5   11/6   k   1      Wäst Johan och hustrun     
5   11/6   k   1      Wäst Johan och hust         dreng Mats        
     pig Anna          
    
6   1   k   1      Pets Erich      1      6   1   k   1      Peets Erich     
     son Erick och hust      1        
    
7   1   k   1      Lillkarhu Simon och h      7   1   k   1      Lillkarhu hustru Maria     
     måg Johan och h      1         måg Johan och hust      1        
    
8   1   k   1      Simons Michell och h      8   1   k   1      Simons Mickell och h     
     son Mats            sönerne Mats och Mickell           
    
9   1   k   1      Omars Isak och hust      9   1   k   1      Omars Isack och hust     
     dr Mårten och Erich         p Brita     1        
     p Brita     1        
    
10   1   k   1      Clemets Jacob och h      10   1   k   1      Clemets Jacob och hustrun     
     dott Maria        mågen Hindrich och hustrun      1       upp
     dr Hindrich           
    
11   1   k   1      Israels Hans och hust      11   1   k   1      Israels Hans och hust        
     p Lijsa          
    
12   1   k   1      Josskarhu Samuel och h      12   1   k   1      1/2 mtl: Josskarhu Samuel och hustrun     
     dr Simon och hust      1      1/2 ibm dr Simon och hustrun     
     dr Johan och hust      1      p Marg: och Brit:          
     p Maria och Brita          
    
13   1   k   1      Korfwolain Johan      13   1   k   1      Korfwolain Johan     
     måg Mårt och h      1      måg Mårt och hust      1     
     do Erich och hust      1      d:o Erich och hustrun      1     
     p Anna           dreng Carl           
    
14   1   k   1      Långs Erich och mod      14   1   k   1      Långz Erich och hustrun     
     br Mårten            brod Mårten           
    
15   1   k   1      Bengs Johan och h      15   1   k   1      Bengts Johan och h     
     son Mårt och Johan         son Mårten och Joh       upp
     dott Margeta och Annika           dott Marg och Anna          
    
16   1   k   1      Ers Mats och hustr      16   1   k   1      Ehrs hust Maria     
     son Johan och h      1      son Johan och hust      1     
     sön Mårt och Mats         son Mårten och Mats        
     systr (!) Margeta           syst (!) Margeta          
    
17   2/3   k   1      Bions Enk Maria      17   2/3   k   1      Bions Enck Maria     
     p Maria           pig Maria          
    
18   2/3   k   1      Pörnul Bertil och h      2      18   2/3   k   1      Pörnull Bertill och hust        
    
     Soldat Matts Härsius h Annicka     1      Soldaten Häisius hust Anna     1     
     d:o Starcks h Hedwig     1      d:o Storcks h Hedwick     1     
     d:o Hindrich Busks h Maria     1      d:o Hindrich Busks hust Maria     1     
     d:o Hind Bergs h: Sophia     1      d:o Hindsbergz hustru Sophia     1     
     d:o Rabbs hust Sus     1      d:o Rabbs hust Sussanna     1     
    
Jörala     Jörala    
1   11/2   s   1      Hertull Michell      1   11/2   s   1      Hertull Mickell och hust    upp
     sw mod Lijsa        1      swärmod Lijsa       
     dr Mårten         dreng Erich och hust      1     
     p Margeta och Anna           pig Anna          
    
2   1   s   1      Jofs Mårten och hustr      2   1   s   1      Jåffs Mårten och hust     
     modr Maria        pig Lijsa, Mod Maria          
     dott Margeta          
     3   11/8   k   1      Johans Jöran och hust     
3   11/8   k   1      Johans Jöran och h      son Jöran           
     son Jöran          
     4   1   k   1      1/2 ml: Bertils Carl och hustrun     
4   1   k   1      1/2 ml: Bertils Carl och h      pig Beata          
     p Maria          
     1      1/2 ml: ibm Erich och hust        
     1      1/2 ml: ibm Erich och hustrun        
     5   1   k   1      Häijnull Michell och hust     
5   1   k   1      Häinul Michell och h      brod Mårt och hust      1        
     br Mårten och h      1        
     6   1   k   1      Katill Hindrich och hust        
6   1   k   1      Katil Hindrich och hust    upp
     dr Gabriel         7   1   k   1      Jacob Jacob och hust        
     sw Walborg          
     8   1   k   1      Nickull Mats och hust     
7   1   k   1      Jacob Jacob och hust      son Johan och hustrun      1     
     p Maria och Lijsa           pig Barbro          
    
8   1   k   1      Nickull Mats och h      9   1/4   k   1      Kaurijerfwi Mats och hustrun        
     son Johan och h      1        
     Sold: Biörmans hust Maria     1     
9   1/4   k   1      Kaujerfwi Mats och h      d:o Murbergz hust Maria     1     
     p Margeta           d:o Ahlgrens h Maria     1     
    
     Sold: Biörnmans h Maria     1   1      Andiala    
     d:o Murbergz hustr: Maria     1   1      1   11/4   s   1      Ruuts Johan och hust     
     pig Margeta          
Andiala    
1   11/4   s   1      Ruuts Johan och hust      Afskiedade rustmästaren Wargentin     1     
     p Maria          
     2   1   s   1      Mannell Joseph och hust     
2   1   s   1      Mannell Joseph och hust      dreng Giösta och h      1       upp
     dr Erich och hust      1        
     3   3/4   s   1      Grannas Markus och hustrun     
3   3/4   s   1      Grannas Markus och h      pig Maria       
     son Markus         swärmod Brita          
     d:o Mats           
     4   11/4   k   1      Nyby Mats och hust     
4   11/4   k   1      Nyby Mats      pig Maria          
     p Brita och Maria          
     5   1   k   1      Hirsahl Anders och h        
5   1   k   1      Hirsal Anders och h        
     6   1   k   1      Hertus Lars och hust     
6   1   k   1      Härtus Lars och hust      dr Mats och h      1        
     dott Maria       
     dr Mats och h      1      5      7   1   k   1      Antila Johan och hust     
     son Mats           
7   1   k   1      Antila Johan och h        
     Sold Lööfgrens h Wändela     1     
     Sold Lööfgrens h Wändela     1     
     Lomby    
Lomby     1   11/4      Martois Hindrich och h    upp
1   11/4      Martois Hindrich och h      hust syst Helena          
     hust syst:r Helena          
     2   1   s   1      Budd Anders och hust     
2   1   s   1      Budd Michell och hust      mod Wändela       
     dott Sussanna        dott Sussanna          
     son Anders och h      1        
     3   1   s   2      Kylckinen Johan och hustrun     
3   1   s   2      Kylkinen Johan och h      swåg Hind och h      1        
     sw Hindr och h      1     
     sw Carin        5      4   1   s   2      Thors Mats och hust     
     brod Anders och h      1        
4   1   s   2      Tors Matts och hust     
     br Anders och h      1      4      5   1   k   1      Rasmus hust Marg     
     syst Maria       
5   1   k   1      Rasmus Mårten och h      Soldat E:n Margeta          
     systr Maria          
     6   1   k   1      Ollis Hind och hust     
6   1   k   1      Ollis Hindrich och h      1      Bolagzman Simon och hust        
     dr Simon och h      1        
     7   1   k   1      Jäppell Mats    upp
7   1   k   1      Jäppel Mats och h      måg Bertill och h      1        
     måg Bertil och h      1        
     8   1   k   1      Knuts Mats och hust     
8   1   k   1      Knus Mats och hust      son Hindrich och h           
     sw Hindrich           
        1      Skrifwars h Maria     
   1      Skrifwars h Maria         dott Sophia          
    
10   1   k   1      Ingo Johan och h      10   1   k   1      Ingo Johan och hustrun     
     son Mårten            son Mårten           
    
11   1   k   1      Kulpas Thomas och h      11   1   k   1      Kulpas Thomas och h     
     sw mod Marg           sw mod Margeta       
     dott Anna          
    
12   1   k   1      Kaustinen Isak och h      2      12   1   k   1      Kaustin Isack och h        
    
13   1   k   1      Nissul Jacob och hust      2      13   1   k   1      Nissill Jacob och hust        
    
     Soldat Törnboms hust Marja     1      Sold Törnbergz hustru Maria     1    upp
     d:o Palmlunds h Marg     1     
    
Bergby     Bergby    
1   11/4   k   1      Jussila Abram och h      1   11/4   k   1      Jussila Abraham och h     
     mod Brita        mod Brita          
     p Margeta          
     11/4   k   1      Kiärp Mich och hust     
2   11/4   k   1      Kierp Michell och h      2         pig Charin          
    
     inh Maria Bertilsdr     1     
3   1   k   1      Kiötar Mats och h        
     dr Simon         1   k   1      Kiötar Mats och hust     
     p Margeta           dreng Simon           
    
4   1   k   1      Ollil Thomas och h      4   1   k   1      Ollill Thomas och hust     
     son Simon         son Simon           
     p Barbrud          
     1   k   1      Smeds Jacob och hust     
5   1   k   1      Smeds Jacob och h      2         dott Margeta          
   upp
6   1   k   1      Talus Erich och h      2      6   1   k   1      Talus Erich och hust        
    
7   1   k   1      Kånsti Jöran och h      7   1   k   1      Kånsti Jöran        
     dr Simon           
     1   k   1      Jåupers Mats     
8   1   k   1      Jåupers Matts         son Hindrich       
     son Hindr           pig Batzeba          
    
     1      Inhyses SkiutsRättaren Anders     1      1      SkiutsRätt:n Anders     1     
     Sold: Blomqwists h Anna     1     
    
Kåskeby     Kåskeby    
1   11/2   s   1      Dahlkarl Simon och h      1   11/2   s   1      Dahlkarl Simon och hust     
     måg Jacob och h      1      måg Jacob och h      1     
     dr Giösta         dr Giösta, pig Carin      1        
     p Carin          
     2   2/3   s   1      Gråbbils Erich och hust     
2   2/3   s   1      Gråbbils Erich och h      pig Lijsa          
     p Lijsa          
     3   1   k   1      Storknäck Erich och h    upp
3   1   k   1      Storknäck Erich och h      sw Brita, dr Michell      1        
     sw Brita       
     dr Simon         4   1   k   1      Kråkas Isack        
     p Margeta          
     5   1   k   1      Sippus Johan och hust        
4   1   k   1      Kråkas Mats och h        
     6   1   k   1      Clemets Mats     
5   1   k   1      Sippus Johan och h      p Walb och Anna      1        
     p Anna          
     7   1   k   2      Råndman Mich och hust     
6   1   k   1      Clemets Mats      syst Margeta       
     p Carin och Anna      1         sw Simon och hust      1        
    
7   1   k   2      Råman Michel och h      8   1   k   1      Caminen Mårten och hustrun     
     Sw Simon och h      1         syst Maria och Marg          
    
8   1   k   1      Kaminen Mårt och h      9   1   k   1      Nickonen Mats     
     systr Marja och Marg           dott Carin       
     son Johan           
9   1   k   1      Nickonen Mats och h    upp
     dot Carin        3      10   3/4   k   1      Bengz Isack och hust     
     dott Maria           
10   3/4   k   1      Bengs Isaak och hust     
     dott Maria         3      11   5/8+5/8   k   1      Knubb Johan     
     son Mich och hust      1     
11   5/8+5/8   k   1      Knubb Johan      dreng Abraham        
     son Michell och h      1      pig Maria       
     p Beata, Maria och Margeta          
    
12   1/2   k   1      Knäck Erich      12   1/2   k   1      Knäck Erich och hust     
     son Erich och h      1      syst Lijsa          
     dott Lijsa          
     Sold: Flinkfälts hust Anna     1     
     Sold: Flinkfälts h Anna     1      d:o Rosendals h Marg     1     
     d:o Rosenlunds hust Beata     1     
     d:o Rosenlunds h Beata     1      d:o Palmbergz h Marg:     1     
    
Miemos     Miemos    
1   1   s   1      Grannas Michell      1   1   s   1      Grannas Mickell och h     
     son Simon och h      1      son Simon och hust      1    upp
     dott Maria        dott Maria          
     son Erich           
    
2   1   s   1      Karjalain Abram och h      2   1   s   1      Karjalain Abrah och h     
     p Maria och Anna           pig Maria och Anna          
    
3   1   s   1      Grims Mats och h      3   1   s   1      Grims Mats och hust     
     p Beata           pig Margeta          
    
4   11/4   k   1      Miemonen Landb Thomas och hustr      4   11/4   k   1      Miemonen Landb Th och h     
     p Maria och Anna        pig Maria och Anna          
     Befallningzman Bullichs son Joh Bullich            H:r Befallningsman Bullichs son Johan     
     syst Anna Lijsa          
5   1   k   1      Jufwas Mats och h        
     5   1   k   1      Jufwas Mats och hust        
6   1   k   1      Tuns Daniel och h Fältwäbels Boställe     
     brorson Matts         6   1   k   1      Thuns Daniel     
     p Lijsa           pig Lijsa och Maria          
    
7   1   k   1      Krooks Anders och h      7   1   k   1      Krooks Anders och hust    upp
     systr Walborg           pig Anna          
    
8   1   k   1      Grim Erich och hust      2      8   1   k   1      Grims Erich och hust        
    
     Soldat Palmströms hust Barbrud     1      Sold Palmströms hust Barbro     1     
    
     d:o Häggströms h Märta     1      d:o Häggströms h Märta     1     
    
Mäkipä     Mäkipä    
1   1 s +1/3 k      2      Murkainen Johan och h      1   11/3   k   0      Murkainen Johan och h     
     hustr Anna        pig Anna       
     dr Abr och Abr         1      Abrah och hustrun        
     p Anna och Maria           pig Maria          
    
2   11/6   k   1      Grägg Gustaf      2   11/6   k   1      Grägg Gustaf     
     sw mod Märta        sw mod Märta       
     p Anna        pig Anna          
     systr Margeta          
     1      inh Barbrud     1      1      inhyses Barbro     1     
   upp
3   1   k   1      Antolis Johan och mod      3   1   k   1      Antolis Johan och hust     
     son hust Anna           mod Anna          
    
4   1   k   1      Säppä Isaak och h      2      4   1   k   1      Säppä Isack och hust     
     dreng Anders           
5   1   k   1      Wöroborg Landb Johan och hust Capl: Bohl     
     p Carin        5   1   k   1      Wöroborg Landbond Johan och hustrun Capl: Bohl     
     Sacel: H:r Joh: Asprot och hust      pig Margeta       
     dott Jungf Stina        Sacellanen H:r Joh: Asprot och hust     
     p Margeta           dott Jungf Stina          
    
6   3/4   k   1      Ohlis Johan och hust      6   3/4   k   1      Ohlis Johan och hustrun     
     systr Carin           syst Carin          
    
7   1/2   k   1      Lillånd Munsterskrif Gabr: Storck och hust      7   1/2   k   1      Lillånd Munsterskrif:n Gabriel Storck och h     
     p Lijsa           pig Lijsa          
    
8   1/2   k   1      Stoorlånd Erich och h      8   1/2   k   1      Storlund Erich och hust     
     dott Brita           dott Brita          
   upp
9   1/2   k   1      Gammals Staphan och h      2      9   1/2   k   1      Gammals Staffan och hustrun     
     dreng Hindrich           
     Sold Ekströms h Carin     1     
     Sold Ekströms h Carin     1     
    
Röckiö     Röckiö    
1   1   s   1      Smårus Anders och hust      1   1   s   1      Smårus Anders och h     
     systr Carin           syst Carin          
    
2   1/4 s1/2 k      1      Pytar Michell och hust      2      2   1/4 s1/2 k      1      Pytar Mickell och h        
    
3   11/4   k   1      Holms H:r Probsten Gezeli landb Hindr: och h      2      3   11/4   k   1      Holms H:r Probsten Gezelii Landbonde    
     Hindrich och hust        
    
4   11/6   k   1      Påhls Mats      4   11/6   k   1      Påhls Mats     
     son Jacob och h      1      son Jacob och hust      1     
     dott Walborg           dott Walborg          
    
5   1   k   2      Kullas Mats och mod Capitains Boställe      2      5   1   k   2      Kullas Mats och mod Capitains Boställe        
   upp
6   1   k   1      Höjers Mats och mod      6   1   k   1      Höijers Mats och hust     
     son hustr Lijsa           mod Margeta          
    
7   1   k   1      Knuus Isaak och h      7   1   k   1      Knuus Isach och hust     
     p Barbrud           p Barbro          
    
8   1   k   1      Gammals Pähr och h      8   1   k   1      Gammals Pähr     
     son Christiern och h      1      son Christiern och h      1     
     son Erich            son Isack           
    
9   1   k   1      Andtbrams Mats och h      9   1   k   1      Andtbrams Thomas och hustrun     
     måg Thomas och h      1      fadren Mats        
     dott Anna           dott Anna          
    
     1      Sochne Skräddaren Israel och hustr     2      1      Sochne skräddaren Israel och hustrun     2     
    
10   1   k   1      Nygårds Ländsman Georg Oxe och hustr      10   1   k   1      Nygård Ländsman Georg Oxe och hust      dr: Fredrich är    
     son Pett: Gustaw         son Pett: Gustaf         af Kimo Bruks    
     dr Mats, Erich och And:         dott Anna Greta        Bokhållare Dahlström    
     p Margeta           dreng Fredrich         5   angifwen för   upp
     Löösdrifweri    
11   1   k   1      Bagge Erich och hust      11   1   k   1      Bagge Erich och hust     
     p Carin            pig Carin           
    
12   3/4   k   1      Räx Anders och hust      12   3/4   k   1      Räx Anders och hust     
     dr Erich            dreng Erich           
    
13   3/4   k   1      Swäns Erich och hust      13   3/4   k   1      Swäns Erich     
     dott Brita och Suss:a           dott Brita och Suss          
    
14   1/2   k   1      Brams Erich      14   1/2   k   1      Brams Erich     
     son Isak och h      1         son Isach och hust      1        
    
15   1/2   k   1      Klärkas hustr Lijsa      15   1/2   k   1      Klärckas hust Lijsa     
     p Brita            pig Brita       
     Landbond Hind och h        
     Landb Hind och hustr        
    
16   1/2   k   1      Antus Adjunct H:r Hind: Argilander och h      16   1/2   k   1      Anttus H:r Adjunctus Arigillander och h     
     dr Johan         dräng Isach       upp
     p Sussanna och Suss:a           pig Sussanna, Carin och Sussanna          
    
     1      Smed Hindrich och h     2      1      Sochne smeden Hind     1     
    
     Löösdrif: Johan Christerson     1   1      Lålax    
     1   1   s   1      Jåffs Johan och hust     
Lotlax [Lålax]     brordott Margeta          
1   1   s   1      Jåfs Johan och hust     
     br dott Margeta        3      2   1   s   1      Bredfårs Jacob och h     
     brod Johan        
2   1   s   1      Bredfors Jacob och h      pig Chirstin          
     br Johan           
     3   1/2   s   1      Jåssis Hindrich och h     
3   1/2   s   1      Jossis Hindr och h      pig Brita          
     p Brita          
     4   11/4   k   1      Måsa Hindrich och hust     
4   11/4   k   1      Måsa Hindrich och h      son Abraham           
     son Abr och h      1     
     son Daniel         5      5   1   k   1      Ollus Joseph och hust     
     dreng Mats       upp
5   1   k   1      Ollus Joseph och hust      sw mod Brita          
     sw mod Beata          
     6   1   k   1      Haga Thomas och hustrun     
6   1   k   1      Haga Thomas och h      brodren Mats och hust      1     
     Änk Maria        Enck Maria          
     p Chirstin          
     7   1   k   1      Enges hust Lijsa     
7   1   k   1      Änges Pähr och hust      dreng Mats           
     dr Mats           
     8   1   k   1      Dunck Erich och hust     
8   1   k   1      Dunck Erich och hust      son Jacob och hust      1     
     son Jacob och h      1         d:o Giösta           
    
9   1/2   k   1      Hälsing Anders och h      9   1/2   k   1      Hälsing Anders och h     
     sw modr Anna           sw mod Anna          
    
     Soldat hust Anna     1     
     1      skomak Lars Stake och hustrun     2     
    
Tuckur     Tukur   upp
1   1   s   1      Ers Hans och hustr      1   1   s   1      Ehrs Hans och hust     
     styfmod Anna        son Abraham och h      1     
     son Abr och hust      1      dreng Michell           
     dr Michell        
     p Margeta        7      2   1   s   1      Jåffs Simon och hust     
     måg Daniel och h      1     
2   1   s   1      Jofs Simon och hustr      dott Margeta       
     måg Daniel och h      1      pig Maria          
     p Brita          
     3   1   s   1      Grindas Mats och h     
3   1   s   1      Grindas Mats och h      son Erick        
     son Erich         pig Brita          
     p Maria          
     4   1   k   1      Brors Mårt och hust        
4   1   k   1      Brors Mårten och h     
     dr Erich och hust      1        
     5   1   k   2      Åkers Johan     
5   1   k   2      Åkers Johan och hust      sw Simon och hust      1        
     sw Simon och h      1        
     6   1   k   2      Skått Mats och hust    upp
6   1   k   2      Skått Mats och hust      son Erich och hust      1     
     son Erich och hust      1      d:o Erich        
     son Erich         dott Maria       
     dott Maria        bror Mårten och h      1     
     brod Mårt och h      1      dott (!) Maria          
     dott (!) Marja          
     7   3/4   k   1      Back Thomas och hust     
7   3/4   k   1      Back Thomas och h      dott Brita          
     dott Brita          
     8   3/4   k   1      Räcks Daniel och hust     
8   3/4   k   1      Räcks Daniel och hust         pig Beata          
    
9   3/4   k   1      Finne Samuel och h      2      9   3/4   k   1      Finni Samuel och h        
    
10   2/3   k   1      Swähls Mats och h      10   2/3   k   1      Swähls Mats och h        
     p Beata          
     11   3/4   k   1      Jont Carl och hust     
11   3/4   k   1      Jont Carl och hust      brod Simon           
     br Simon           
     12   1/4   k   1      Kåck Mats och hust    upp
12   1/4   k   1      Kåck Mats och hust      sw Maria          
     sw Maria          
     Corporal Grönfälts hustru Margeta     1     
     Corporal Grönfälts hustr Margeta     1      Sold: Bergudds h Marg     1     
    
Kåfioki     Kåfjoki    
1   1   s   1      Bertils Johan och h      1   1   s   1      Bertils Johan och hust     
     sön Staphan och Johan         son Staffan och Joh        
     dott Margeta           dott Margeta          
    
2   1/2   s   1      Månsas Michell och h      2      2   1/2   s   1      Månsus Mich och hust        
    
3   3/8 +3/8   s   1      Stoor och lillwidd Mats och hustr      3   3/8 +3/8   s   1      Stor och Lillwidd Mats     
     son Johan         son Johan och hust      1     
     dott Anna och Carin           dott Carin          
    
4   1   k   1      Ingo Mårten och h      4   1   k   1      Ingo Mårten och hust     
     son Erich            son Erich           
    
5   1/2   k   1      Smeds Erich      5   1/2   k   1      Smeds Erich    upp
     dott Carin           dott Carin och Anna          
    
Karfsor     Karfsor    
1   3/4   s   1      Herr Giösta och hust      1   3/4   s   1      Herr Giösta och hust        
     p Mahlin          
     2   2/3   s   1      Håfman Anders och h     
2   2/3   s   2      Håfman Anders och h      1      brod Mårt och hust      1     
     son Daniel         syst Marg och Anna          
     br Mårt och h      1     
     systr: Margeta Barb: och Anna        8      3   1   s+k   2      Kafwus el: Simons Simon och hustrun     
     ibm Mats och hust        
3   1   s+k   2      Kafwus el: Simons Simon och hust     
     dr Mats och h      1      4      4   1/4   s   1      Håf Mårten och hust     
     brod Johan           
4   1/4   s   1      Håf Mårten och h     
     br Johan         5   1      1      Anttus Pähr och hust     
     p Margeta           dreng Erick och hust      1     
     pig Anna          
5   1      1      Antus Pähr och hust        
     6   3/4      1      Tåss Mats och hustrun    upp
6   3/4      1      Toss Matts och hust      son Johan           
     son Johan           
     7   3/4      1      Skarp Erick     
7   3/4      1      Skarp Anders      dott Anna, Maria, och Lisa          
     dott Anna Maria och Lisa          
     8   1/2      1      Pärus Johan och mod     
8   1/2      1      Pährus Johan och m      son hust Anna       
     son hustr Anna        pig Lijsa          
     p Lisa          
     Sold: Lööfdahls h Barbro     1     
    
Kaitzor     Kaitzor    
1   1   k   1      Käsar Elias och h      2      1   1   k   1      Käisar Elias och hust        
    
2   1   k   1      Häikus Jacob och h      2   1   k   1      Häikus Jacob och hust     
     br Simon och h      1         brod Simon och h      1        
    
3   3/4   k   1      Finni Johan och h      3   3/4   k   1      Finni Johan och hust     
     br Jacob            brod Jacob och hust      1        
   upp
4   3/4   k   1      Hannus Mats och h      4   3/4   k   1      Hannus Mats och h     
     br änk Marg        bror E:n Margeta       
     son Carl            son Carl och hust      1        
    
5   3/4   k   1      Bertils Erich och h      2      5   3/4   k   1      Bertils Erich och hust        
    
6   1/3   k   1      Sigfreds Mårt och h      6   1/3   k   1      Sigfreds Mårten och h     
     son Joseph            brod Joseph           
    
7   1/4   k   1      Håkus Isaak och h      8   1/4   k   1      Präst Mats och hust     
     mod Maria        pig Maria          
     dott Anna          
     7   1/4   k   1      Håkus Isach och hust     
8   1/4   k   1      Präst Mats och h      mod Maria          
     p Maria          
     Karfwat    
Karfwat     1   1   s   1      Ulfwes Mats och hust     
1   1   s   1      Ulfwes Mats och h      son Simon        
     syst Maria        syst Maria          
     son Simon          upp
     2   2/3   s   1      Pets Markus och h        
2   2/3   s   1      Pets Markus och h        
     3   1   k   1      Rännar Mårt och h     
3   1   k   1      Rännar Mårt och h      syst Carin       
     systr Carin           pig Maria          
    
4   2/3   k   1      Lassus Johan och h      4   2/3   k   1      Lassus Johan        
     styfson Mårten och h      1        
     5   2/3   k   1      Äur Mats och hust Boställe     
5   2/3   k   1      Äur Mats och hust      dott Brita          
     dott Brita           Föraren Bergmans hust     1     
    
6   1/2   k   1      Kåckas h Marg      6   1/2   k   1      Kåck hust Margeta     
     söner Carl och Simon         son Carl och Simon        
     dott Anna            dott Anna           
    
Åhrawais     Åhrawais    
1   1/2   s   1      Carls Daniel      1   1/2   s   1      Carls Daniel     
     son Carl och hust      1      son Carl och hust      1     
     dr Simon            dreng Jacob       upp
     pig Lijsa          
    
2   1/2   s   1      Carlsbäck Carl och mod      2      2   1/2   s   1      Carlsback Carl och mod     
     dreng Simon           
    
3   1/2   s   1      Nybonde Erich och h      3   1/2   s   1      Nybonde Erick och hust     
     sw Jacob och hust      1         pig Carin       
     1/2 mtl: ibm Jacob och hust        
    
4   1/3   s   2      Tors Erich och hustr      4   1/3   s   2      Thors Erich och hust     
     dott Brita        dott Brita       
     br Mats och h      1         br Mats och h      1        
    
5   11/3   k   2      Wäst Johan och h      5   11/3   k   2      Wäst Johan och hust     
     sw Anna        sw Anna       
     sw Mats och hust      1      swåg Mats och hust      1     
     son Mårten            son Mårten           
    
6   11/4   k   1      Erkilä Erich och hust      6   11/4   k   1      Erckilä Erich och hust     
     dott Beata           dott Beata         upp
    
7   11/4   k   2      Bertils Anders och hust      7   11/4   k   1      Bertils Anders och h     
     sw Mårt och hust      1      dreng Mårt och h      1     
     dr Michell         1      swåg Mårt och hust      1     
     p Maria        dreng Mickell           
     dr Jacob           
    
8   1   k   2      Ropar Giösta och hust      8   1   k   2      Ropar Giösta och hust     
     son Daniel och h      1      son Daniel och h      1     
     sw Älsa           sw Elsa          
    
9   1   k   1      Seplax Samuel och hust      9   1   k   1      Seplax Samuel och h     
     son Mats och hust      1      son Mats och hust      1     
     dott Margeta           dott Margeta          
    
10   1   k   1      Mårtes Jacob och hust      10   1   k   1      Mårtens Jacob och hustrun     
     måg Michel och h      1         1      måg Mickell och h      1        
    
11   1   k   1      Jacobs Erich och hust      11   1   k   1      Jacobs Erich och hust     
     p Lijsa           pig Lijsa         upp
    
12   5/6   k   2      Knutars Johan och h      12   5/6   k   1      Knutars Johan och h     
     syst Brita        1      swåg Hans och hust      1     
     sw Hans och h      1         syst Brita          
    
13   3/4   k   1      Skougzbygar Erich och h      13   3/4   k   1      Skogzbygg:r Erich och h     
     sw Jacob och Mats         swåg Jacob        
     fadr Anders            d:o Mats        
     fadr Anders           
    
14   3/4   k   1      Simons Erich och hust      14   3/4   k   1      Simons Erich och hust     
     br Gustaf och h      1      br hust Brita       
     p Brita           pig Brita          
    
15   3/4   k   1      Betlehem Johan och h      15   3/4   k   1      Betlehem Johan och h     
     p Sussanna           pig Sussanna          
    
16   2/3   k   1      Ruut Giösta och hust      16   2/3   k   1      Ruut Giösta och hust     
     sw mod Lijsa        swär mod Lijsa       
     son Mårt och h      1         pig Maria         upp
    
17   1/2   k   -      Eskils Sacel: H:r Waselii änk Sophia      17   1/2   k   -      Eskils Sacellan H:r Abrah: Strömmer och h      Capl: Bohl    
     dott Jungf: Lisken        dreng Mårten        
     p Anna och Efwa           pig Efwa och Barb:          
    
19   1/4   k   1      Pensar Mårt och hust      19   1/4   k   1      Pensar Mårt och hust     
     dott Maria           dott Maria          
    
20   1/4   k   1      Rusk Hans och hustr      20   1/4   k   1      Rausk Hans     
     dott Carin           dott Carin          
    
18   1/6 +1/6   k   1      England el: Hålland Mattz och hust      18   1/6 +1/6   k   1      Eng- och Hålland Mattz och h        
     p Anna          
     Sold Löfbergz h Agda     1     
     Sold Löfbergz h Agda     1      d:o Swahlbergz h: Maria     1     
     d:o Wahlbergz h: Maria     1      Klåck Erich och hust     2     
     Klåck Erich och hustr     2      Sold: Lobergz h Maria     1     
     Sold: Loobergz hustr Maria     1      d:o Hällbergz hust Anna     1     
     d:o Hellbergz h Anna     1      d:o Lööfqwists hust Anna     1     
     d:o Löfqwists h: Anna     1    upp
     Kimo    
Kimå     1   1   s   1      Jacobs Mårt och hust     
1   1   s   1      Jacobs Mårten och h      syst Carin       
     systr Carin        dreng Carl        
     dr Carl            gåssen Johan           
    
     2   1   s   1      Röuk underlagt Cimo bruk    
2   1   s   1      Röuk underlagt Cimo bruk    
     3   3/4   s   1      Auras underlagt Cimo bruk    
3   3/4   s   1      Auras underlagt Cimo bruk    
     4   3/4   s   1      Roukos Hindrich och hust     
4   3/4   s   2      Råukus Hindrich och h      1      farbr Johan och hust      1     
     farbr Johan och h      1      son Simon        
     son Simon         son Hindrich och h      1        
     son Hindr och h      1     
     dr Anders         8      5   3/4   s   1      Mattus Pähr och hust     
     sw mod Brita       
5   3/4   s   1      Mattas Pähr och hust      syst Sophia, dreng Mårt      1        
     sw mod Brita       
     systr Sophia        6   1/2   s   1      Bagg Jacob och hust    upp
     dr Mårten            pig Barbro          
    
6   1/2   s   1      Bagg Jacob och h      7   3/8   s   1      Gammelgård el: Back And:        
     p Barbrud          
     8   3/8   s   1      Joupers Hindrich och h        
7   3/8   s   1      Gammelgård el: Back And:        
     9   1/3   s   1      Staffans Jöran och h     
8   3/8   s   1      Joupers Hindrich Hinderson och hustr         mod Anna       
     brod Mats           
9   1/3   s   1      Staphans Jöran och hust     
     dott Lijsa        10   1/3   s   1      Pärus Hindrich och h     
     fadr: Johan och hust      1         son Hind och hust      1     
     dr And: pig Anna      1        
10   1/3   s   1      Pärus Hindrich och h     
     son Hindrich         11   1/3   s   1      Knuts Jacob     
     dott Anna        dott Maria       
     p Anna           pig Carin          
    
11   1/3   s   1      Knuts hustr Carin      12   1/4   s   1      Swedar underlagt Kimo bruk    
     dott Maria      upp
     p Carin        3      13   1/4   s   1      Mutta Mårten     
     syst Maria och Brit       
12   1/4   s   1      Swedar underlagt Kimo bruk     dott Margeta          
    
13   1/4   s   1      Mutta Mårten      14   1/4   s   1      Kuckoi Carl och hust     
     systr Maria och Brita        sw mod Ingeborg          
     dott Margeta          
     15   1/4   s   1      Gl:gård Hind och h        
14   1/4   s   1      Kuckoi Carl och hustr     
     sw mod Ingeborg        3      16   1/4   s   1      Kyras Erich och hust     
     syst Maria och Brit          
15   1/4   s   1      Gammelgårds Hindr Erson och hustr     
     p Brita        3      17   1/4   s   1      Präst Johan och hust     
     mod Margeta       
16   1/4   s   1      Kyras Erich och hustr      pig Brita       
     syst Beata och Brita           son Anders           
    
17   1/4   s   1      Präst Johan och modr      18   3/4   k   1      Sigfreds Jacob och hust     
     p Brita           son Mårt och hust      1     
     pig Carin         upp
18   3/4   k   1      Sigfreds Jacob och hust     
     son Mårten och h      1      19   1/3   k   2      Storkäskis Samuel och hustru     
     p Carin           son Erich och hust      1     
     syst Walborg          
19   1/3   k   2      Stoorkäskis Samuel och hustr     
     hustr Walborg        20   1/3   k   1      Sågars underlagt Kimo bruk    
     son Erich och hustr      1        
     21   1/4   k   1      Heds Mårten och hust        
20   1/3   k   1      Sågars underlagt Kimo bruk    
     22   1/4   k   1      Agnisbäck Jacob och hustrun     
21   1/4   k   1      Heds Mårten och hustr         dott Maria          
    
22   1/4   k   1      Agnisbäck Jacob och h      23   3/4   k   1      Brännar Mårten och hust     
     dott Maria           son Simon           
    
23   3/4   k   1      Brännar Mårten och h      24   3/4   k   1      Komåsa Mats     
     systr Maria           brod Erich och hust      1        
    
24   3/4   k   1      Komåsa Mats         Soldat Enbergz h Anna     1     
     d:o Appellbergz h Brita     1    upp
     Soldaten Enbergs h Anna     1      d:o Nedermans h: Lijsa     1     
     d:o Apelbergs hustr Brita     1      d:o Fuks (?) hust Anna     1     
     d:o Nedermans h: Lijsa     1      d:o Beata Simonsdr     1     
     Löösdrif:n Pähr     1      Löösdrif:n Pähr     1     
    
Kimo bruk     Kimo bruuk    
     Bookhåll:n Petter Dalström och hustr      Bookhållaren Petter Dalström och hust     
     Skrif:n Samuel Höijer         Skrif:n Samuel Höijer        
     dr Hindrich         dreng Hindrich        
     p Chirstin        pig Anna       
     Hammarsmed:n Anders Forsman         Hammarsmederne    
     Johan Frögd och hust      1      Johan Fröigd och hust      1     
     Lars och hustr      1      pig Margeta          
     brodr Lars         d:o Lars och hustrun      1        
     Anders Ersson och h      1      d:o Anders           
     Johan Ersson         d:o Johan Erson        
     son Olof         son Olof        
     dott Maria och Annika        dott Maria och Anna          
     Hans Syhl och hustr      1      Hans Syhl och hust      1        
     Elias Matsson och h      1      Elias Matsson och h      1       upp
     Hindrich Matsson och h      1      Hindrich Matsson och h      1        
     Erich Ersson och hustr      1      Erich Erson och hust      1        
     Johan Claesson och h      1      Johan Claesson och h      1        
     Anders Frögd och h      1      dreng Anders och h      1        
     Carl Forsman och h      1      Petter Berg och hustrun      1        
     dagzwärck: Erich Pärss         Carl Forsman och hust      1        
     dott Margeta        Masungzmästaren Hans           
     Isak Andersson och h      1      dagzwärk:n Erich          
     Pake Persson och h      1      Isach Andersson och h      1        
     son Johan         Pake Pährsson och hust      1        
     Erich Mårtensson Ulf och h      1      son Johan           
     Johan Hindersson och h      1      Erich Mårtensson Ulf och h      1        
     Hindrich Andersson och h      1      Hind Knuts och h      1        
     Carl Johanson         Joh Hind:son och hust      1        
     Mats Matsson och h      1      Carl Johanson           
     Olof Ersons änk Brita        47     Mats Matsson och h      1        
     Johan Wästerback och hustrun      1        
     Olof Ers Enka Brita          
    
Teugmå     Teugmo   upp
1   1/3   k   1      Teugmå Isaak och hust      1   1/3   k   1      Teugmå Mich och mod     
     dott Anna och Lijsa        dott [syst] Anna och Lijsa       
     Inhys Lijsa     1      Inhyses Lijsa     1     
    
Oxgangar     Oxgangar    
1   1/2   s   1      Abrams Michel och hust      1   1/2   s   1      Abrams Michell och h     
     dott Sophia           dreng poik Isack        
     dott Sophia          
    
2   1/2   s   1      Antus Abram och hust      2   1/2   s   1      Anttus Abraham och h     
     styfmod Maria        styfmod Maria       
     dott Margeta           syst Anna          
    
3   1   k   1      Sigfreds Michell och hustr      2      3   1   k   1      Sigfreds Michell och hust        
    
4   1/2   k   1      Ryssas Mårten och h      2      4   1/2   k   1      Ryssas Mårten och h     
     pig Margeta          
    
5   1/2   k   1      Fusius hustr Gertrud      5   1/2   k   1      Fusius Erich och mod        
     inh Anders Wrång och h     2    upp
    
6   1/2   k   1      Nissus Isaak och hustr      6   1/2   k   1      Nissus Isach och hust     
     son Erich och hustr      1         son Erich och hust      1        
    
7   1/2   k   1      Skratars Gustaf och h      2      7   1/2   k   1      Skratars Gustaf och hustrun     
     dott Anna          
     Soldat Mats Kruskopfs hustr Margeta     1     
     8   1/3   k   1      Skieppars Mats och h     
8   1/3   k   1      Skieppars Mats och hust      dott Lijsa, son Mats      1        
     dott Lijsa          
     Soldat Mats Kruuskopfs hust Margeta     1     
    
Qwimå     Qwimo    
1   3/4   k   1      Rådman Mats och hust      1   3/4   k   1      Rådman Mats och h     
     p Anna           p Anna          
    
2   1/2   k   1      Borgmäst:r Mårten och h      2   1/2   k   1      Borgmästar Mårt och hust        
     dr Johan           
     Inh Brita Simonsdr     1     
     Inh Brita Simonsdr     1    upp
    
Maxmåby     Maxmo    
1   1   s   1      Finne Anders och hust      1   1   s   1      Finne Anders och h     
     styfmod Anna        styfmod Anna          
     p Carin           inh gl: soldaten och skräddaren med h     2     
    
2   2   k   1      Tåttesund högwälborne H:r Grefwen och     2   2   k   1      Tåttesund högwälborne H:r Grefwen och    
     Öfwersten Creutz legofolk     Öfwerst: Creutz legiofolck    
     CammarJungfr: Brita Baner     Befrias för mantals Pänge     Cammar Jungfrun Brita Baner     Befrias för mantals Pänge    
     HuusJungfr: Greta Hamberg     Afgifften likmätigt Mantals     Huusjungfr Brita Catharina Arenia     Afgifften likmätigt Mantals    
     Kocken Erfward Gawander     Commissarie Instructions     Kåcken Grawander     Commissarie Instructions    
     Lakeijer Joh Ferdinand och Johan Endahl     7. punct     Lackeijer Johan Dahlin     7. punct    
     dr Erich     d:o Joh: Endahl    
     p Annika, Brita, Maria, Margeta och Brita     dr Erich, Johan och Mats    
     pig Anna, Brita, Margeta, Stina, Brita och Anna    
    
3   2/3   k   1      Hals Mårten och h      3   2/3   k   1      Hals Mårten och hust     
     dott Anna och Marg           dott Margeta          
    
4   1/2   k   1      Kockas Torparen Jacob Johansson     1      1   Sammanlagt under N:o 2   4   1/2   k   1      Kåckas Torp Jacob     1      1   Sammanlagt under   upp
     Boställe N:o 2    
5   1   k   1      Kagg Hindrich      5   1   k   1      Kagg Hindrich     
     son Isaak         son Isack        
     p Margeta           pig Margeta          
    
6   1/2   k   1      Äurs Abram och h      6   1/2   k   1      Ehurs Abrah: och hust:        
     systr Beata          
    
7   1/3   k   1      Häirwijk Torparen Hindr och hustr      2   D:o under N:o 2   7   1/3   k   1      Häir Torp Hind: och h:      2   underlagt N:o 2 i denna by    
    
8   1/3   k   1      Puss Michell och hustr      2      8   1/3   k   1      Puss Michell och hust        
    
9   1/4   k   1      Härois Torparen Michell och hustr      2   D:o   9   1/4   k   1      Härois Torpar Michell och hustrun     2   2   Lijkaledes underlagd N:o 2    
    
     1      Torparen Mårten och hustr      2   D:o     1      Torp Mårt och hust     2     
    
     Adjunct: H:r Abr: Strömmer och hustr         1      d:o Simon och hust     2     
    
     Kyrckiowacht:s hust Brita     1      1      d:o Isack och hust     2     
   upp
     Korporal Olof Hinders h Ewa     1      Adjunct: H:r Carl Rein     
     pig Anna          
    
     Kyrckiowächtarens hust Brita     1     
    
     Corp: Olof Hinders hust Efwa     1     
    
Kiärcklax     Kiercklax    
1   1   k   1      Öhling Johan och hust      1   1   k   1      Öhling Johan och hust     
     dr Mats         dreng Mats           
     p Anna          
     2   1   k   1      Furunäs Lars och hust     
2   1   k   1      Furunäs Lars och hust      son Mickell           
     son Michell        
     p Anna        3      3   1   k   1      Bertils Michell och modren     
     brod Johan           
3   1   k   1      Bertils Michell och mod        
     4   1   k   1      Clemets Johan och hust     
4   1   k   1      Clemets Johan och h      pig Brita          
     p Brita         upp
     5   1   k   1      Storm Johan och hust     
5   1   k   1      Storm Michell och hustr      mod Walborg       
     son Johan och h      1      son Abraham           
     son Abram           
     6   1   k   1      Skarper hust Maria     
6   1   k   1      Skarper hustr Maria      måg Erick och hust      1     
     måg Erich och hust      1      pig Maria och Beata          
     p Maria och Beata          
     7   1   k   1      Lassus Erich och hust        
7   1   k   1      Lassus Erich och hustr        
     8   1   k   1      Gutta Johan och mod     
8   1   k   1      Guttas Johan och mod      son hust Ingred       
     son hustr Ingred           pig Walborg          
    
     9   1   k   1      Kullas Mich och mod     
9   1   k   1      Kullas Michell och mod      son hust Anna       
     son hustr Anna           syst Maria          
    
10   2/3   k   1      Audas Jacob och hustr      11   2/3   k   1      Esars Mårt och hust     
     systr Lijsa           son Johan       upp
     dott Beata       
11   2/3   k   1      Esars Mårten och hustr      dreng Abraham           
     son Johan        
     dott Beata        10   2/3   k   1      Audas Jacob och hust     
     dr Abram            syst Lijsa          
    
12   1/3   k   1      Smeds Simon och hustr      12   1/3   k   1      Smeds Simon och h     
     son Johan         son Joh dott Anna      1        
     dott Anna          
    
13   1/3   k   1      Steenkull Salmon och h      13   1/3   k   1      Stenkull Salmon och h     
     son Anders och hust      1         son Anders och hust      1        
    
14   1/3   k   1      Kuks Hindrich och hust      2      14   1/3   k   1      Kuks Hindrich och h        
    
     Soldat Jöran Fahlströms hustr Margeta     1      Soldat Jöran Fahlströms hustr Marg     1     
     d:o Kalanders hustr     1      d:o Calandärs h Maria     1     
     Regements wäbl Joh Gyllens hust Brita     1     
Lootlax     Lootlax    
1   1,25   k   1      Blusi Hindrich och hustr      1   1,25   k   1      Blusi Hindrich och h    upp
     sw Lars och hustr      1      sw Lahrs och hust      1     
     dott Anna           dott Anna       
     pig Beata          
    
2   1   k   1      Norken Anders och hust      2      2   1   k   1      Norcken Anders     
     pig Sussanna          
    
3   1   k   1      Lassus Anders och hust      3   1   k   1      Lassus Anders     
     dott Brita           dott Brita       
     do Margeta       
     sold: gåssen Mich           
    
4   1   k   1      Backull Anders och h      2      4   1   k   1      Backull Anders och h        
    
5   1   k   1      Kullas Mats och hustr      5   1   k   1      Kullas Mats och hust     
     son Abram och h      1      son Abraham och h      1     
     dott Beata           dott Beata          
    
6   1   k   1      Ohls Mats och hustr      6   1   k   1      Ohls Mats och hust     
     sw mod Beata        swär mod Beata         upp
     inh Elias och hustr      1        
     7   1   k   1      Kroks Samuel och h     
7   1   k   1      Kroks Samuel och h         pig Margeta          
    
8   3/4   k   1      Hälsing Jacob och modr      2      8   3/4   k   1      Hälsing Jacob och mod        
    
9   3/4   k   1      Klafwus Jöran och h      2      9   3/4   k   1      Klafwus Jöran och h        
    
10   3/4   k   1      Huggar Pär och hustr      10   3/4   k   1      Huggar Pär och hust     
     sw Walborg           sw Walborg          
    
11   3/4   k   1      Skatta Mats      11   3/4   k   1      Skata Mats     
     son Mats och h      1         son Mats och hust      1        
    
12   2/3   k   1      Rännar Simon och hust      2      12   2/3   k   1      Rännar Simon och hust     
     pig Margeta          
    
13   1/2   k   1      Slög Samuel och hust      2      13   1/2   k   1      Slögz Samuel och hust        
    
14   1/2   k   1      Slög Elias och hustr      2      14   1/2   k   1      Slögz Elias och hust       upp
    
15   1/2   k   1      Åkers Johan och h      15   1/2   k   1      Åkers Johan och hust     
     sw Brita           sw Brita       
     pig Anna          
16   1/4   k   1      Snickars Markus och h        
     16   1/4   k   1      Snickars Markus och h        
    
     1      inh Brita Larsdr     1      Sold Nordbergz h Anna     1     
     Sold Nordbergs h Anna     1      d:o Ekwists hust Marg     1     
    
Palfwis     Palfwis    
1   1/4+1/2   sk   2      Skåtars Erich och hustr      1   1/4+1/2   sk   2      Skåtars Erich och hust     
     systr Margeta        syst Margeta       
     br Mats och hustr      1      brod Mats och hust      1     
     sw Carin           sw Carin          
    
2   1,25   k   1      Lassas Mårten och hust      2      2   1,25   k   1      Lassus Mårten och hust        
    
3   1   k   1      Yrjans Hindrich och h      3   1   k   1      Yrjans Hindrich och h     
     dott Anna           dott Anna         upp
    
4   1   k   1      Knuus hustr Maria      4   1   k   1      Knus hust Maria     
     p Anna           pig Anna          
    
5   3/4   k   1      Ströms Michell och hust      5   3/4   k   1      Ströms Mich och hust     
     systr Lijsa och Barbrud           syst Lijsa och Barbro          
    
6   1/2   k   1      Ers Erich och hustr      6   1/2   k   1      Ehrs Erich och hust        
     sw fadr Thomas        
     p Beata          
    
7   1/4   k   1      Petois Michell och hustr        
     7   1/4   k   1      Petois Michell och hust        
    
Bertby     Bertby    
1   1   k   1      Kålax Mats och hustr      1   1   k   1      Kålax Mats och hust     
     måg Giösta och h      1         måg Giösta och h      1        
    
2   1   k   1      Finnas Thomas och h      2      2   1   k   1      Finnas Thomas och h        
   upp
    
3   1   k   1      Ollas Erich och hustr      3   1   k   1      Ollas Erich och hustrun        
     syst Carin          
    
4   1   k   2      Tåppar Mats och h      4   1   k   2      Tåppar Mats och hust     
     sw Mårten och h      1      sw Mårt och hust      1        
     p Maria          
    
5   1   k   1      1/2 Zachris Mats      5   1   k   1      1/2 Zachris Mats död    
     dott Lijsa          
    
     1/2 Ml ibm Michell och h         1/2 Mtl ibm Michell och hust        
    
6   3/4   k   1      Kålax Mats och hustr      6   3/4   k   1      Kålax Mats och hust     
     p Brita           inhyses Brita          
    
7   3/4   k   1      Pedars Mårten och h      2      7   3/4   k   1      Pedars Mårten och h        
    
8   2/3   k   1      Strandas Michell och h      8   2/3   k   1      Strandas Mich och h     
     p Maria           pig Maria         upp
    
9   2/3   k   1      Jofs Michell och hustr      9   2/3   k   1      Jåffs Michell och hust     
     son Simon och h      1      son Simon och hust      1     
     p Lijsa           pig Lijsa          
    
10   2/3   k   1      Tors Michell och hustr      10   2/3   k   1      Thorss Mickell     
     hustr Anna        hust Anna       
     dott Maria        dott Maria          
     son hustr Marget          
    
11   5/8   k   1      Antus Carl och hustr      11   5/8   k   1      Anttus Carl och hust     
     br Änk Anna        1      Jerimias och hust      1        
     p Margeta          
     12   5/8      2      Mattas Erich och h     
12   5/8      2      Mattas Erich och hust      syst Maria       
     systr Marja        swåg Olof och h      1     
     sw Olof och hustr      1         dott Lijsa          
    
13   5/8      1      Tröttas Simon och h      13   5/8      1      Tröttas Simon och h        
     sw mod Maria         upp
     14   5/8      1      Backils Petter och h        
    
14   5/8      1      Backils Petter och h     
     inh Barbrud     1   3      15   1/2      1      Gåll Carl och hust     
     pig Maria          
15   1/2      1      Gåll Carl och hustrun     
     p Maria        3      16   1/3      1      Swäns Mich och hust     
     pig Maria          
16   1/3      1      Swäns Michell och hustrun        
     H:r Probst Laur: Gezelius     
[Sida saknas]     son vice Past Gezelius och hustrun     
     dott jungf Cath:       
     dreng Mats, Simon och Mickell        
     pig Caisa, Maria, Beata, Maria och Brita        12    
    
    
     Klåckaren Gustaf Gustafson     
     pig Anna          
    
     Skougwachtaren Nils Kockloth och hust      upp
     pig Carin          
    
     Soldat Lundbergz hust Beata     1     
    
     D:o Ströms h Christ     1     
    
     D:o Sundströms h Maria     1     
    
     D:o Häggmans hust Sussanna     1     
    
     299      Summa   503   165   293   11   61   1033    
    
     Att föregående Röök- och Mantals längd, efter wederbörandernes giorde    
     bekiennelse hwilka uti Mantals Commissarie Instructions 5 §    
     Nampngifwes rättel: uprättadt är, warandes ingen undandölgd    
     "el:r af Längden utsluten som Röök- och Mantals Penningar betala bör;"    
     det intyga wij så mycket oss witterligit är på wåra Samweten med    
     egne Nampns och och Signetens samt Bomärkens undersättiande,    
     Datum Wöro d: 8 Decemb: 1736    
     Joh: Degerström   upp
    
     Lorentz Lydgman     Georg Oxe    
     länsman    
     Hindrich Kattil    
     Jöran Konsti    
     Johan Knubb    
     Anders Håfman    
     Mats Skått    
     Carls Daniel    
     Mårten Brännar    
     Erich Lassus    
     Johan Jåffs    
     Mårten Lassus    
    
    
    
    
    
    
   upp
    

Upptecknade av Joakim Förars.