några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Karfwat  Kaitzsåhr  Karfsåhr  Kåf Jåki  Tukur  Lålax  Oxgangar  Qwimo  Tegmo  Maxmo  Kierk Lax  Palfwis  Loth-Lax  Bärtby  Röökiöby  Mäkipä  Miemosby  Kåskby  Bergby  Loomby  Räki Päldo  Jörala  Andiala  Bärtby 
Manthals Längd af Wööro Sochn Pro A:o 1695     Pro A:o 1696    
  
[Årawais, Kimo]     [Årawais, Kimo]    
  
Karfwat     Karfwat    
1   Josep Mårtensson [Ulvis]      1   Josep Mårtensson [Ulvis]     
   s Mårten         s Mårten        
   s Matz         s Matz        
   d Erich Andersson         d Erich Andersson        
   p Anna        p Anna     1     
   dr Anna     1      dr Anna     1    
  
2/3   Michell Larsson [Lassus]      2/3   Michell Larsson [Lassus]     
   h Anna         h Anna       
    
2/3   Erich Peersson [Peet]      2/3   Erich Peersson [Peet]     
   h Brita      h Brita     
   s Lijsa     1      s Lijsa     1    
    
1/2   Anders Matzson      1/2   Anders Matzson    upp
   h Walborg         h Walborg       
  
1/2   Erich Matzson      1/2   Erich Matzson     
   h Maria         h Maria       
  
2/3   Simon Hindersson [Eurs]      2/3   Simon Hindersson [Eurs]     
   h Margeta         h Margeta       
    
1/2   Anders Michillsson      1/2   Anders Michillsson     
   h Walborg      h Walborg     
   s Lijsa     1      s Lijsa     1    
  
ih   Gertru Matzdr      1      ih   Gertru Matzdr       
  
Kaitzsåhr     Kaitzsåhr    
1   Johan Hindersson [Heikius]      1   Johan Hindersson [Heikius]     
   h Barbru      h Barbru     
   br Påhl         br Påhl        
   s Brita      1         s Brita      1       
   upp
1   Johan Håkansson [Kejsar]      1   Johan Håkansson [Kejsar]     
   h Gertru      h Gertru     
   dr Erich Larsson      1         dr Erich Larsson      1       
  
3/4   Hans Johansson [Finnas]      3/4   Hans Johansson [Finnas]     
   h Karin      h Karin     
   br Mårthen         br Mårthen        
   sw Olof         sw Olof        
   h Malin     1      h Malin     1    
    
1/3   Åke Sigfersson [Sigfrids]      1/3   Åke Sigfersson [Sigfrids]     
   h Maria      h Maria     
   s Maria     1      s Maria     1    
    
3/4   Carll Simonsson [Hannus]      3/4   Carll Simonsson [Hannus]     
   h Anna      h Anna     
   p Brita        p Brita     1     
   hs Barbru        hs Barbru     1     
   dr Johan Pehrsson      1         dr Johan Pehrsson      1       
   upp
3/4   Matz Bertillsson [Bertils]      3/4   Matz Bertillsson [Bertils]     
   h Elssa      h Elssa     
   br Jacob         br Jacob        
   h Brita        h Brita     1     
   p Brita        p Brita     1     
   s Barbru     1      s Barbru     1    
    
1/4   Anders Håkansson [Håkus]      1/4   Anders Håkansson [Håkus]     
   h Anna         h Anna       
    
1/4   Hans Thomasson [Präst]      1/4   Hans Thomasson [Präst]     
   h Maria      h Maria     
   br Thomass         br Thomass        
   h Karin        h Karin     1     
    
Karfsåhr     Karfsåhr    
3/4   Michel Matzson [Jåfs]      3/4   Michel Matzson [Jåfs]     
   hust Brita         hust Brita       
    
2/3   Erich Larsson [Håfman]      2/3   Erich Larsson [Håfman]    upp
   s Erich         s Erich        
   h Anna        h Anna     1     
   s Matz     1      s Matz     1    
    
1/2   Gustaf Simonsson [Kavus]      1/2   Gustaf Simonsson [Kavus]     
   h Margeta      h Margeta     
   s Erich         s Erich        
   h Anna     1      h Anna     1    
  
1/2   Simon Simonsson [Kavus]      1/2   Simon Simonsson [Kavus]     
   h Anna         h Anna       
  
3/4   Johan Bertillsson [Herr]      3/4   Johan Bertillsson [Herr]     
   s Erich         s Erich        
   h Anna        h Anna     1     
   s Matz         s Matz        
   d Walborg        d Walborg     1     
   d Karin     1      d Karin     1    
    
3/4   Matz Jacobsson [Skarp]      3/4   Matz Jacobsson [Skarp]    upp
   h Gertrudh      h Gertrudh     
   g Anderss         g Anderss        
     1      1    
1/2   Johan Pehrsson [Pedars]      1/2   Johan Pehrsson [Pedars]     
   h Brita      h Brita     
   br Matz         br Matz        
   s Maria     1      s Maria     1    
    
1   Walborg Enckia [Antus]      1   Walborg Enckia [Antus]     
   s Anders      1         s Anders      1       
  
1/4   Maria Enckia [Håf]      1/4   Maria Enckia [Håf]     
   s Mårten      1         s Mårten      1       
    
ih   Anna Isachsdr      1      ih   Anna Isachsdr       
dito   Pehr Carllsson      1      dito   Pehr Carllsson       
dito   Margeta Erssdotter      1      dito   Margeta Erssdotter       
  
Kåf Jåki     Kåf Jåki    
3/4   Matz Carllsson [Storvidd]      3/4   Matz Carllsson [Storvidd]    upp
   h Lijsa      h Lijsa     
   br Pehr         br Pehr        
   h Brita        h Brita     1     
   dr Johan Hansson         dr Johan Hansson        
   s Anna     1      s Anna     1    
    
1   Staffan Hindersson [Gästgivars]      1   Staffan Hindersson [Gästgivars]     
   h Margeta      h Margeta     
   br Isack         br Isack        
   hust Gertru     1      hust Gertru     1    
  
1   Mårthen Mångsson [Månsus]      1   Mårthen Mångsson [Månsus]     
   h Karin      h Karin     
   s Mårten         s Mårten        
   h .....rudh     1      h .....rudh     1    
  
1/2   Åke Peersson [Ingå]      1/2   Åke Peersson [Ingå]     
   m Abraham (?)         m Abraham (?)        
   h Maria        h Maria     1     
   d Malin     1      d Malin     1   upp
  
ih   Brita Andersdr      1      ih   Brita Andersdr       
  
Tukur     Tukur    
1   Lars Erichsson [Brors]      1   Lars Erichsson [Brors]     
   h Lijsa      h Lijsa     
   s Mårthen         s Mårthen        
   h Brita        h Brita     1     
   p Walborg        p Walborg     1     
   s (?) Michell      1         s (?) Michell      1       
  
1   Erich Sigfredsson [Åkers]      1   Erich Sigfredsson [Åkers]     
   h Maria      h Maria     
   br Matz         br Matz        
   hu Maria        hu Maria     1     
   br Simon         br Simon        
   s Beata        s Beata     1     
   s Lijsa     1      s Lijsa     1    
  
1   Matz Bertillsson [Skått]      1   Matz Bertillsson [Skått]    upp
   s Erich         s Erich        
   hust Maria        hust Maria     1     
   s Simon         s Simon        
   h Maria     1      h Maria     1    
  
1/4   Matz Abrahamsson [Kåck]      1/4   Matz Abrahamsson [Kåck]     
   hust Maria      hust Maria     
   p Maria     1      p Maria     1    
  
2/3   Mattz Hindersson [Kock]      2/3   Mattz Hindersson [Kock]     
   h Anna      h Anna     
   s Pehr      1         s Pehr      1       
  
3/4   Hindrich Hansson [Back]      3/4   Hindrich Hansson [Back]     
   s Abraham         s Abraham        
   h Anna     1      h Anna     1    
  
3/4   Matz Hindersson [Skått]      3/4   Matz Hindersson [Skått]     
   h Anna      h Anna     
   s Anna     1      s Anna     1   upp
  
1   Hans Abrahamsson [Ehrs]      1   Hans Abrahamsson [Ehrs]     
   h Maria      h Maria     
   s Matz         s Matz        
   h Walborg        h Walborg     1     
   p Karin     1      p Karin     1    
  
1   Matz Brusiusson [Ehrs]      1   Matz Brusiusson [Ehrs]     
   h Brita      h Brita     
   se Karin        se Karin     1     
   s Jacob         s Jacob        
   h Anna     1      h Anna     1    
  
1   Michell Hansson [Grind]      1      1   Michell Hansson [Grind]       
  
1/4   And Carllsson [Jånt]      1/4   And Carllsson [Jånt]     
   s Anders         s Anders        
   h Maria        h Maria     1     
   s Mårten      1         s Mårten      1       
   upp
1/3   Pehr Andersson [Finn]      1/3   Pehr Andersson [Finn]     
   h Helga      h Helga     
   m Karin      m Karin     
   br Anders         br Anders        
   f Anders Josepsson      1         f Anders Josepsson      1       
  
Lålax     Lålax    
1   Johan Larsson [Jåssis]      1   Johan Larsson [Jåssis]     
   h Lijsa      h Lijsa     
   br Anders      1         br Anders      1       
  
1/2   Mårten Hindersson      1/2   Mårten Hindersson     
   s Hindrich         s Hindrich        
   h Margeta        h Margeta     1     
   p Margeta     1      p Margeta     1    
  
1   Michell Mårtensson [Ollus]      1   Michell Mårtensson [Ollus]     
   ms Gertrudh        ms Gertrudh     1     
   p Anna     1      p Anna     1    
 upp
11/4   Hindrich Hansson [Måsa]      11/4   Hindrich Hansson [Måsa]     
   h Walborg      h Walborg     
   s Matz         s Matz        
   h Kerstin        h Kerstin     1     
   p Margeta     1      p Margeta     1    
    
1   Jacob Matzsson [Bredfors]      1   Jacob Matzsson [Bredfors]     
   h Karin      h Karin     
   s Matz        s Matz     1     
   s Margeta     1      s Margeta     1    
  
1   Thomas Mårtensson      1   Thomas Mårtensson     
   h Walborg      h Walborg     
   s Samuel         s Samuel        
   hu Barbru     1      hu Barbru     1    
  
1   Matz Dunck      1   Matz Dunck     
   h Karin      h Karin     
   s Brita     1      s Brita     1    
 upp
1/2   Brita Erichzdotter [Helsing]      1/2   Brita Erichzdotter [Helsing]     
   s Thomas      1         s Thomas      1      2     
  
   ... ..... Persson      ... ..... Persson     
   h Margeta         h Margeta      2     
  
   Cap. Silf.bagg E ...... [Capteins]     Cap. Silf.bagg E ...... [Capteins]    
1   Landboo Matz      1   Landboo Matz     
   och hustru Maria         och hustru Maria      2     
  
ih   Danil (?) Pehrsson      1      ih   Danil (?) Pehrsson      1     
  
Oxgangar     Oxgangar     ok  
1/2   Anders Matzson [Abrams]      1/2   Anders Matzson [Abrams]     
   h Malin      h Malin     
   s Michel         s Michel        
   p Karin        s Isach      1       
   s Isack      1        
     1/2   Erich Matzson [Ryssas]     
1/2   Erich Matzson [Ryssas]      h Margeta    upp
   h Margeta      s Erich      1       
   s Erich      1        
     1/3   Carll Matzson [Fusius]     
1/2   Carll Matzson [Fusius]      h Walborg     
   h Walborg      s Erich      1       
   s Erich      1         h Kirstin    
  
1/2   Michel Abrahamsson [Antus]      1/2   Michell Abrahamsson [Antus]     
   h Kirstin         h Kirstin       
  
1/3   Samuel Simonsson [Skeppars]      1/3   Samuel Simonsson [Skeppars]     
   h Anna      h Karin     
   p (?) Anna       
   b Isack      1         b Isack      1       
  
1/2   Erich Erichsson [Nissus]      1/2   Erich Erichsson [Nissus]     
   h Helga      h Helga       
   sw(?)m Anna     1     
     Inh   Anna Josepsdr    
1/2   Anders Sigfredsson [Sigfrids]    upp
   hu Kirstin      1/2   Anders Sigfredsson [Sigfrids]     
   b Mårten      1         h Kirstin     
     b Mårten      1       
1/2   Isack Matzson [Skratars]     
   h Anna      2      1/4   Isach Matzsons E: skonas    
     1 åhr för des döda Mor      
inh   Karin Hendersdr        
dito   Maria Swensdr      1      Inh   Karin Hendersdr       
     Inh   Maria Simonsdr      1     
Qwimo     Inh   Walb Matzdr      1     
3/4   Erich Michelsson [Rådman]     
   h Brita      Qwimo     ok  
   b Johan         3/4   Erich Michellsson [Rådman]     
   b Mårten         h Brita     
   h Anna     1      b Mårten        
     h Anna     1   5     
1/2   Matz Hansson [Borgmästars]     
   h Gertru      1/2   Matz Hansson [Borgmästars]     
   s Beata        h Gertru     
   dr Nils Ersson      1         dr Nils Ersson      1      4    upp
  
Tegmo     Tegmo    
1/3   Hans Persson      1/3   Hans Persson     
   s Hans         s Hans        
   hu Kirstin        hu Kirstin     1     
   s Pehr         s Pehr        
   s Kirstin        s Kirstin     1     
   d Maria     1      d Maria     1    
  
Maxmo     Maxmo    
1/2   Mårthen Hindersson [Kåck]      1/2   Mårten Hindersson [Kåck]     
   h Maria      h Maria     
   b Erich         b Erich        
   s Gertru     1      s Gertru     1    
  
1/3   Matz Markusson [Heir]      1/3   Matz Markusson [Heir]     
   h Walborg      h Walborg     
   s Matz         s Matz        
   h Karin        h Karin     1     
   b Hindrich         b Hindrich       upp
   s Margeta     1      s Margeta     1    
    
2/3   Brofogden Erich Matzon [Ryssas]      Brofougd Erich Matzon [Ryssas]     
   h Kirstin         h Kirstin       
    
1/2   Simon Simonsson [Kagg]      1/2   Simon Simonsson [Kagg]     
   h Brita         h Brita       
    
1   Anders Michelsson [Finn]      1   And: Michelsson [Finn]     
   s Matz         h Walborg     
   h Karin        s Matz        
   s .....        h Karin     1     
   h Walborg     1      s Clara     1    
    
1/3   Anders Michelsson [Puss]      1/3   Anders Michelsson Puss     
   m Michelsson         m Michell        
   h Brita        h Brita     1     
   d Walborg     1      d Walborg     1    
    
1/4   Anders Pehrsson [Herus]      1/4   And: Peersson [Herus]    upp
   h Brita         h Brita       
  
2/3   Matz Michelsson [Haals]      1/3   Matz Michellsson [Haals]     
   s Daniel         s Daniel        
   h Karin        h Karin     1     
   s Erich         s Erich        
   s Jacob         d Margeta        
   h Helga     1      d Helga     1    
  
1/2   Påhl Simonsson [Kagg]      1/2   Påhl Simonsson [Kagg]     
   h Karin         h Karin     
     d Matz Andersson        
2   Johan Westrenius      d h Anna     1   4     
   h Maria      2   Johan Westerenius     
   Skarper Matz         h Maria     
   dito Peter (?)         Skarper Matz        
   d Mattz Halur         dito Peter (?)        
   d Erich Matzson         d Mattz Halur        
   p Lijsa Johansdr        d Erich Matzson        
   p Freja Markusdr     1      p Lijsa Johansdr      upp
     p Freja Markusdr     1   8     
Kierk Lax     Kierk Lax     ok  
1   Michell Matzson [Öhling]      1   Michell Matzson [Öhling]     
   h Anna      h Anna     
   s Mattz         d Margeta       
   h Malin        d Barbru     1   4     
   d Margeta       
   d Barbru     1   6      Inh   Matz Michelsson        
     h Malin     1    
1   Jacob Jacobsson     
   h Brita      2      1   Jacob Jacobsson     
     h Brita       
1   Hindrich Matzson [Bertils]     
   h Anna      1   Hind: Matzson [Bertils]     
   s Karin        h Anna     
   s Anna     1      s Karin     1     
     s Anna     1    
1   Erich Påhlsson [Klemets]     
   h Beata      2      1   Erich Påhlsson [Klemets]     
     h Beata    upp
2/3   Jacob Simonsson [Audas]      d Margeta     1    
   h Karin        
     2/3   Jacob Simonsson [Audas]     
1   Michell Staffansson [Storen]      h Karin       
   m Beata        
     1   Staphan Johansson [Storen]     
1   Matz Andersson [Skarper]      h Beata     
   s Helga        s Michell      1       
   s Kirstin     1     
     1   Matz Andersson [Skarper]     
2/3   Esaias Påhlsson      s Helga       
   h Beata        
     2/3   Esaias Påhlsson     
1   Erich Laarsson [Lassus]      h Beata       
   s Lars        
   s Erich         1   Erich Laarsson [Lassus]     
   p Barbru     1      s Erich        
     s Lars        
1/3   Hans Matzson      h Barbru     1    
   h Karin       upp
     1/3   Hans Matzson     
1/3   Erich Matzson      h Karin     
   h Barbru      s Anders      1       
   s Margeta     1     
     1/3   Erich Matzson     
1/2   Anna Enckia      h Barbru     
   d Hans Jacobsson      1         p Margeta Bertilsdr     1    
    
1/2   Gertru Enckia [Gåttas]      1/2   Anna Enckia     
   s Anna       
   s Michell         1/2   Simon Erichsson [Smeds]       
   bol Carll         h Anna     
   h Maria     1     
     Inh   Karin Hansdr       
Inh   Maria Jacobsdr        
     1/2   Gertru Enckia [Gåttas]     
1/2   Simon Ersson h Maria [Smeds]         s Michell        
     s Matz        
     bol Carll        
     h Maria     1    upp
     s Anna     1     
     d Hans Jacobsson      1       
  
     Inh   Anna Matzdr    
     Inh   Maria Jacobsdr       
  
Palfwis     Palfwis    
3/4   Erich Andersson [Brams]      3/4   Erich Andersson [Brams]     
   s Maria        s Maria     1     
   b Johan         b Johan        
   sm? Margeta         sm? Margeta       
    
1/2   Jacob Matzson [Ehrs]      1/2   Jacob Matzson [Ehrs]     
   h Gertrudh      h Gertrudh     
   s Thomas      1         s Thomas      1       
  
3/4   Mårten Erichsson [Skåtar]      3/4   Mårten Erichsson [Skåtar]     
   h Lijsa      h Lijsa     
   b Lars         b Lars        
   b Mats         b Mats       upp
   p Karin     1      p Karin     1    
    
1/4   Simon Matzson [Pet]      1/4   Simon Matzson [Pet]     
   h Karin      h Karin     
   s Matz      1         s Matz      1       
    
11/4   Mårten Larsson [Lassus]      11/4   Mårten Larsson [Lassus]     
   h Margeta      h Margeta     
   b Lars      1         b Lars      1       
    
1   Esajas Larsson [Yrjas]      1   Esajas Larsson [Yrjas]     
   h Brita      h Brita     
   d Thomas Ersson      1         d Thomas Ersson      1       
  
1   Lars Matzson [Knuts]      1   Lars Matzson [Knuts]     
   h Gertru      h Gertru     
   b Mattz         b Mattz        
   s Brita     1      s Brita     1    
  
Loth-Lax     Loth-Lax   upp
1   Johan Hindersson [Norken]      1   Johan Hindersson [Norken]     
   m Johan         m Johan        
   h Maria     1      h Maria     1    
  
1/2   Mårthen Hansson [Slögs]      1/2   Mårthen Hansson [Slögs]     
   h Helga      h Helga     
   s Margeta     1      s Margeta     1    
  
1/2   Anders Josepsson [Slögs]      1/2   Anders Josepsson [Slögs]     
   h Kirstin         h Kirstin       
  
11/4   Johan Matzson      11/4   Johan Matzson     
   h Beata      h Beata     
   dr Michell Pehrsson         dr Michell Pehrsson        
   h Brita        h Brita     1     
   p Maria Hinddr     1      p Maria Hinddr     1    
    
1   Samuel Mårthensson [Lassus]      1   Samuel Mårthensson [Lassus]     
   h Helga      h Helga     
   s Kirstin     1      s Kirstin     1   upp
  
3/4   Eskill Johansson [Helsing]      3/4   Eskill Johansson [Helsing]     
   h Gertrudh         h Gertrudh       
    
1   Mårthen Andersson [Kullas]      1   Mårthen Andersson [Kullas]     
   h Brita      h Brita     
   d Anders      1         d Anders      1       
  
1   Daniel Johansson [Ohls]      1   Daniel Johansson [Ohls]     
   m Anna      m Anna     
   d (?) Daniel Simonsson         d (?) Daniel Simonsson        
   h Walborg        h Walborg     1     
   b Gertrudh     1      b Gertrudh     1    
  
3/4   Josep Josepsson      3/4   Josep Josepsson     
   h Karin      h Karin     
   s Josep         s Josep        
   s Matz         s Matz        
   d Walborg        d Walborg     1     
   d Brita     1      d Brita     1   upp
  
1   Elias Johansson [Backull]      1   Elias Johansson [Backull]     
   h Walborg      h Walborg     
   s Lijsa        s Lijsa     1     
   d Maria     1      d Maria     1    
  
inh   Margeta Johansson      1      inh   Margeta Johansson       
  
1/4   Anders Philipsson [Snickars]      1/4   Anders Philipsson [Snickars]     
   h Karin      h Karin     
   s Matz         s Matz        
   d Margeta     1      d Margeta     1    
    
1/2   Markus Simonsson [Åkers]      1/2   Markus Simonsson [Åkers]     
   h Margeta         h Margeta       
  
3/4   Anders Mårthensson      3/4   Anders Mårthensson     
   h Karin (?)      h Karin (?)     
   s Barbru     1      s Barbru     1    
   upp
3/4   Simon Simonsson [Huggar]      3/4   Simon Simonsson [Huggar]     
   h Maria      h Maria     
   s Matz         s Matz        
   h Maria        h Maria     1     
   p Inger     1      p Inger     1    
  
1   Matz Gabrielsson [Krooks]      1   Matz Gabrielsson [Krooks]     
   h Gertru      h Gertru     
   b Gabriel      1         b Gabriel      1      3     
  
2/3   Åke Olofsson [Rännars]      2/3   Åke Olofsson [Rännars]     
   s Israel (?)      1         s Israel (?)      1      2     
  
inh   Anna Matzdr      1      Inh   Anna Matzdr      1     
dito   Anna Hen dr      1      Dito   Anna Hen dr      1     
dito   Malin Eskillsdr      1      Dito   Malin Eskillsdr      1     
  
Bärtby     Bärtby     ok  
3/4   Carll Matzson [Kålax]      3/4   Carll Matzson [Kålax]     
   s Carll         s Carll       upp
   h Brita     1      h Brita     1   3     
    
1   Michell Erichsson [Kålax]      1   Michell Erichsson [Kålax]     
   s Erich         s Erich        
   h Anna        h Anna       
   d Anna        d Anna       
   d Walborg        d Barbru       
   d Lijsa     1      s Isach        
     d Lijsa     1   6     
1   Mårthen Thomasson [Finnas]     
   m Brita      5/8   Mårten Thomasson [Finnas]     
   b Simon      1         h Anna      2     
  
2/3   Michel Michelsson [Strandas]      2/3   Michell Michelsson [Strandas]     
   h Anna      h Anna     
   b Johan      1         b Johan      1      3     
  
1   Hend Josepsson [Ollus]      1   Hend Josepsson [Ollus]     
   h Karin      h Karin     
   s Carll       upp
   h Maria     1   4      5/8   Johan Thomasson [Antus]     
     h Karin     
5/8   Johan Thomasson [Antus]      b Simon        
   h Karin      p Karin Simonsdr     1    
   b Simon        
   s Karin     1   4      1/2   Matz Mårtensson [Gåll]     
     h Kirstin     
1/2   Matz Mårtensson [Gåll]      s Dårdj     1     
   h Kirstin      p Kirstin Simonsson     1     
   b Johan         b Lars      1       
   h Brita       
   s Dårdej     1   5      2/3   And: Simonsson [Jåfs]     
     h Maria     
2/3   Anders Simonsson [Jåfs]      s Karin     1    
   h Maria     
   s Karin     1   3      3/4   Gab: Johansson [Pedars]     
     h Maria     
3/4   Gabriel Johansson [Pedars]      s Carll      1       
   h Maria     
   s Carll      1      3      5/8   Daniel Matzson [Mattus]    upp
     h Anna     
5/8   Daniel Matzson [Mattus]      b Matz        
   h Anna      h Maria     1    
   d Johan         s Brita    
   p Helga     1     
     1/3   Matz Olufsson [Svens]     
1/3   Matz Olofsson [Svens]      h Margeta     
   h Margeta      b Johan        
   b Johan         h Margeta     1     
   ho Lijsa        s Matz        
   s Matz         h Lijsa     1    
   f Margeta     1     
     2/3   Hind: Simonsson [Thors]     
2/3   Hend Simonsson [Thors]      h Lijsa     
   h Lijsa      s Johan     1    
   s Brita     1      h Brita    
     bh Brijta    
1   Matz Mårthensson [Tåppar]     
   b Simon         1   Zachris Erichssons [Zachris]    
   h Sophia        m Erich    upp
   b Mårten         h Anna     
   p Malin     1      s Thomas        
     h Sophia     1    
1/2   Mårthen Mårsson [Bertils]     
   d Kistin        1   Matz Mårtensson Enkl: [Tåppar]     
   m Daniel         b Simon        
   h Margeta     1      h Sophia     1     
     b Mårten        
3/4   Esajas Ersson [Trött]      b Michell        
   h Beata         p Malin Simonsdr     1    
  
   [Zachris finns i slutet av listan]     1/2   Mårthen Mårtensson [Bertils]     
     m Daniel        
inh   Kirstin Simonsdr         h Margeta     1    
   Corpralns h Karin        
     1/2   Esaias Erichsson [Trött]     
     h Beata       
  
     [Zachris finns i slutet listan]    
 upp
     Corpral Simons h Karin       
  
Röökiöby     Röökiöby    
1/4   Thomas Erichsson [Pytar]      1/4   Thomas Erichsson [Pytar]     
   h Brita      h Brita     
   b Hans      1         b Hans      1       
    
1   Erich Michellsson [Kullas]      1   Erich Michellsson [Kullas]     
   h Maria      h Maria     
   p Maria        p Maria     1     
   d Brita     1      d Brita     1    
  
3/4   Erich Hindersson [Rex]      3/4   Erich Hindersson [Rex]     
   h Barbru      h Barbru     
   p Elin     1      p Elin     1    
  
5/6   Anders Hansson [Anttus]      5/6   Anders Hansson [Anttus]     
   h Kirstin      h Kirstin     
   s Michell         s Michell        
   h Anna        h Anna     1    upp
   s Anders      1         s Anders      1       
  
1   Lars Matzsson [Höijer]      1   Lars Matzsson [Höijer]     
   h Maria      h Maria     
   s Gertru     1      s Gertru     1    
  
1   Mårthen Matzsson [Knuts]      1   Mårthen Matzsson [Knuts]     
   h Lijsa      h Lijsa     
   d Erich Ersson      1         d Erich Ersson      1       
  
1/2   Lars Michellsson [Brams]      1/2   Lars Michellsson [Brams]     
   h Margeta      h Margeta     
   d Karin     1      d Karin     1    
  
1   Simon Simonsson [Smårus]      1   Simon Simonsson [Smårus]     
   h Walborg      h Walborg     
   b Thomas         b Thomas        
   h Karin     1      h Karin     1    
  
1   Hr Gustafz Enckia [Gammals]      1   Hr Gustafz Enckia [Gammals]    upp
   Elias Matzsson         Elias Matzsson        
   h Brita     1      h Brita     1    
  
1   Anders Thomesson [Antbrams]      1   Anders Thomesson [Antbrams]     
   s Simon         s Simon        
   h Brita        h Brita     1     
   bol Thomas         bol Thomas        
   h Karin     1      h Karin     1    
  
1   Simon Mårtensson [Bagg]      1   Simon Mårtensson [Bagg]     
   h Gertrudh      h Gertrudh     
   s Matz         s Matz        
   s Mårten      1         s Mårten      1       
  
11/6   Jacob Andersson [Påhls]      11/6   Jacob Andersson [Påhls]     
   h Anna      h Anna     
   s Casper         s Casper        
   h Karin        h Karin     1     
   s Maria     1      s Maria     1    
 upp
3/4   Erich Matzsson      3/4   Erich Matzsson     
   h Lijsa      h Lijsa     
   s Margeta        s Margeta     1     
   s Anna     1      s Anna     1    
  
1/2   Hindrich Mårtensson [Klärck]      1/2   Hindrich Mårtensson [Klärck]     
   h Lijsa      h Lijsa     
   s Isack         s Isack        
   m Simon         m Simon        
   h Brita        h Brita     1     
   p Brita Simonsson     1      p Brita Simonsson     1    
  
3/4   Åke Erichsson [Nygård]      3/4   Åke Erichsson [Nygård]     
   h Beata      h Beata     
   bol Pehr         bol Pehr        
   h Anna     1      h Anna     1    
    
3/4   Matz Grelsson [Nygård]     3/4   Matz Grelsson [Nygård]    
   h Maria        h Maria      
 upp
11/2   Hr Christierns Enckia     11/2   Hr Christierns Enckia    
   d Mårthen     d Mårthen    
   h Anna        h Anna      
  
inh   Hindrich Mårtensson      inh   Hindrich Mårtensson     
   h Rackel         h Rackel       
inh   Dårdei Ersdr      1      inh   Dårdei Ersdr       
dito   Lijsa Jönsdr      dito   Lijsa Jönsdr     
   m Barbru         m Barbru       
inh   Maria Larsdr      1      inh   Maria Larsdr       
inh   Walborg Matzdr      1      inh   Walborg Matzdr       
  
Mäkipä     Mäkipä    
1   Isack Abrahamsson [Murkais]      1   Isack Abrahamsson [Murkais]     
   h Margeta      h Margeta     
   b Mattz         b Mattz        
   h Margeta        h Margeta     1     
   p Karin Isacsdr        p Karin Isacsdr     1     
   p Maria     1      p Maria     1    
 upp
1   Abraham Michelsson      1   Abraham Michelsson     
   b Anna      b Anna     
   ms Anna     1      ms Anna     1    
  
11/6   Gertru Matzdotter [Grägg]      11/6   Gertru Matzdotter [Grägg]     
   d Mårten         d Mårten        
   s Isack         s Isack        
   d Lijsa     1      d Lijsa     1    
  
1   Anders Bertillsson [Antohlis]      1   Anders Bertillsson [Antohlis]     
   h Karin      h Karin     
   mor Brita      mor Brita     
   b Isack         b Isack        
   b Samuel         b Samuel        
   h Bertill      1         h Bertill      1       
  
3/4   Matz Johansson [Olis]      3/4   Matz Johansson [Olis]     
   h Karin      h Karin     
   m Anna      m Anna     
   b Isack      1         b Isack      1      upp
    
1/2   Michell Matzsson [Lillånd]      1/2   Michell Matzsson [Lillånd]     
   h Karin      h Karin     
   s Mårthen         s Mårthen        
   s Matz         s Matz        
   p Maria     1      p Maria     1    
  
1/2   Michell Thomasson [Lånd]      1/2   Michell Thomasson [Lånd]     
   h Brita      h Brita     
   s Matz         s Matz        
   h Gertrudh     1      h Gertrudh     1    
  
1   Hr Pehr Gammal [Gammals]      1   Hr Pehr Gammal [Gammals]     
   h Margeta      h Margeta     
   d Johan Johansson        d Johan Johansson     1     
   p Karin        p Karin     1     
   p Margeta     1      p Margeta     1    
  
1/2   Johan Nillsson      1/2   Johan Nillsson     
   h Maria      h Maria    upp
   d Jacob Jacobsson      1         d Jacob Jacobsson      1       
  
inh   Maria Johansdr      1      inh   Maria Johansdr       
  
Miemosby     Miemosby    
1   Swen Grelsson [Grijm]      1   Swen Grelsson [Grijm]     
   h Maria      h Maria     
   b Sigfred         b Sigfred        
   s Anna        s Anna     1     
   ms Karin     1      ms Karin     1    
    
1   Michell Matzson [Grijm]      1   Michell Matzson [Grijm]     
   h Anna      h Anna     
   s Carll         s Carll        
   d Walborg     1      d Walborg     1    
    
1   Gabriel Gabrielsson [Karjalainen]      1   Gabriel Gabrielsson [Karjalainen]     
   h Barbru      h Barbru     
   d Hans Hindrichsson         d Hans Hindrichsson        
   d Michell Andersson      1         d Michell Andersson      1      upp
    
1   Erich Andersson      1   Erich Andersson     
   h Karin         h Karin       
    
1   Erich Erichsson      1   Erich Erichsson     
   b Matz         b Matz        
   h Margeta     1      h Margeta     1    
    
11/4   Michell Pehrsson [Krook]      11/4   Michell Pehrsson [Krook]     
   h Lijsa      h Lijsa     
   s Johan         s Johan        
   s Sophia     1      s Sophia     1    
    
1   Matz Persson      1   Matz Persson     
   h Maria      h Maria     
   b Thomas         b Thomas        
   s Margeta        s Margeta     1     
   d Erich Ersson         d Erich Ersson        
   b Pehr      1         b Pehr      1       
 upp
1   Simon Åkesson      1   Simon Åkesson     
   b Isack         b Isack        
   h Maria        h Maria     1     
   s Anna        s Anna     1     
   s Lijsa     1      s Lijsa     1    
  
3/4   Jacob Abrahamsson      3/4   Jacob Abrahamsson     
   s Thomas         s Thomas        
   h Margeta        h Margeta     1     
   m Pehr         m Pehr        
   h Gertrudh     1      h Gertrudh     1    
  
1/4   Isaak Abrahamsson      1/4   Isaak Abrahamsson     
   h Margetha         h Margetha       
    
inh   Mårthen Skreddare      inh   Mårthen Skreddare     
   hust Sophia         hust Sophia       
    
   Rustmest: h Karin         Rustmest: h Karin       
   upp
Kåskby     Kåskby    
11/2   Hans Simonsson [Dalkarl]      11/2   Hans Simonsson [Dalkarl]     
   h Margeta      h Margeta     
   b Åke         b Åke        
   p Maria     1      p Maria     1    
    
3/4   Erich Michellsson [Bengs]      3/4   Erich Michellsson [Bengs]     
   h Anna      h Anna     
   s Karin        s Karin     1     
   d Margeta     1      d Margeta     1    
    
1   Isack Samuelsson [Kamis]      1   Isack Samuelsson [Kamis]     
   h Sara      h Sara     
   s Samuel         s Samuel        
   h Lijsa        h Lijsa     1     
   s Isack         s Isack        
   s Matz      1         s Matz      1       
    
1   Matz Hindersson      1   Matz Hindersson     
   h Anna      h Anna    upp
   d Matz Mårtensson         d Matz Mårtensson        
   p Anna     1      p Anna     1    
  
2/3   Åke Johansson [Gråbbils]      2/3   Åke Johansson [Gråbbils]     
   s Johan         s Johan        
   h Maria        h Maria     1     
   s Erich         s Erich        
   h Anna        h Anna     1     
   d Daniel         d Daniel        
   d Anders      1         d Anders      1       
  
5/8   Simon Thomasson [Knubb]      5/8   Simon Thomasson [Knubb]     
   h Lijsa      h Lijsa     
   s Pehr     1      s Pehr     1    
  
5/8   Michell Erichsson [Knubb]      5/8   Michell Erichsson [Knubb]     
   h Gertrudh      h Gertrudh     
   s Lijsa     1      s Lijsa     1    
  
1   Jacob Matzsson      1   Jacob Matzsson    upp
   h Karin         h Karin       
  
1   Pehr Erichsson [Sippus]      1   Pehr Erichsson [Sippus]     
   s Michell         s Michell        
   h Brita        h Brita     1     
   p Margeta Matzdr        p Margeta Matzdr     1     
   st:m Sara      st:m Sara     
   d Pehr Erichsson      1         d Pehr Erichsson      1       
  
1   Johan Erichsson [Kråkas]      1   Johan Erichsson [Kråkas]     
   h Margeta      h Margeta     
   p Malin Jacobsdr     1      p Malin Jacobsdr     1    
  
1/2   Matz Jacobsson [Kneck]      1/2   Matz Jacobsson [Kneck]     
   h Karin      h Karin     
   e Karin        e Karin     1     
   s Hindrich         s Hindrich        
   s Jacob      1         s Jacob      1       
  
1   Pehr Matzson [Storkneck]      1   Pehr Matzson [Storkneck]    upp
   h Anna      h Anna     
   m Johan         m Johan        
   h Margeta        h Margeta     1     
   bol Carll         bol Carll        
   h Karin     1      h Karin     1    
  
   inh Pehr Smedz hustru         inh Pehr Smedz hustru       
  
Bergby     Bergby    
11/4   Olof Jacobsson [Jussil]      11/4   Olof Jacobsson [Jussil]     
   h Lijsa      h Lijsa     
   p Beata     1      p Beata     1    
    
1   Isack Hindersson [Kjötar]      1   Isack Hindersson [Kjötar]     
   s Michell         s Michell        
   h Helga        h Helga     1     
   s Maria     1      s Maria     1    
  
1   Pehr Hindersson [Ollil]      1   Pehr Hindersson [Ollil]     
   h Brita      h Brita    upp
   s Hindrich         s Hindrich        
   h Karin        h Karin     1     
   d Anna        d Anna     1     
   s Margeta     1      s Margeta     1    
  
1   Simon Michellsson [Smeds]      1   Simon Michellsson [Smeds]     
   h Maria      h Maria     
   d Matz Jöransson         d Matz Jöransson        
   h Walborg        h Walborg     1     
   s Anders      1         s Anders      1       
  
11/4   Anders Jacobsson [Kierp]      11/4   Anders Jacobsson [Kierp]     
   s Bertill         s Bertill        
   h Judita (?)        h Judita (?)     1     
   s Mårten         s Mårten        
   s Jacob         s Jacob        
   d Maria     1      d Maria     1    
    
1   Gertru Enckia [Jåpers]      1   Gertru Enckia [Jåpers]     
   b Michell         b Michell       upp
   h Maria     1      h Maria     1    
    
1   Anders Matzsson [Talus]      1   Anders Matzsson [Talus]     
   h Maria         h Maria       
    
1   Hindrich Jönsson [Kånsti]      1   Hindrich Jönsson [Kånsti]     
   d Maria     1      d Maria     1    
  
   inh Nils Smedh      inh Nils Smedh     
   h Brita         h Brita       
  
Loomby     Loomby    
1   Mårten Matzson [Budd el Kaust.]      1   Mårten Matzson [Budd el Kaust.]     
   s Staffan      s Staffan     
   p Anna     1      p Anna     1    
    
1   Staffan Mårsson [Rasmus]      1   Staffan Mårsson [Rasmus]     
   h Anna      h Anna     
   b Erich         b Erich+I793        
   stm (?) Lijsa         stm (?) Lijsa      upp
  
1   Mårthen Johansson [Budd el Kaust.]      1   Mårthen Johansson [Budd el Kaust.]     
   h Maria      h Maria     
   s Margeta     1      s Margeta     1    
  
1   Michell Andersson [Jäppil el Skrivars]      1   Michell Andersson [Jäppil el Skrivars]     
   m Lijsa      m Lijsa     
   s Anna     1      s Anna     1    
  
1   Johan Bengdtsson [Nissil]      1   Johan Bengdtsson [Nissil]     
   h Karin      h Karin     
   p Maria     1      p Maria     1    
  
1   Bertill Mårsson [Knuts]      1   Bertill Mårsson [Knuts]     
   h Margeta      h Margeta     
   b Johan      1         b Johan      1       
  
1   Johan Andersson [Kylkis]      1   Johan Andersson [Kylkis]     
   h Brita      h Brita     
   s Markus         s Markus       upp
   p Brita        p Brita     1     
   p Anna     1      p Anna     1    
  
1/2   Lemuel (?) Backman      1/2   Lemuel (?) Backman     
   h Maria      h Maria     
   d Mårthen         d Mårthen        
   d h(?) Matz         d h(?) Matz        
   p Brita Samuelsdr     1      p Brita Samuelsdr     1    
  
1   Michell Mårtensson [Thors]      1   Michell Mårtensson [Thors]     
   h Kirstin      h Kirstin     
   b Matz         b Matz        
   h Marg        h Marg     1     
   b Hans         b Hans        
   s Anna     1      s Anna     1    
  
1   Mårthen Johansson [Ingå]      1   Mårthen Johansson [Ingå]     
   h Anna      h Anna     
   m Johan         m Johan        
   h Brita        h Brita     1    upp
   d Margeta        d Margeta     1     
   d Anna     1      d Anna     1    
    
1   Thomas Hansson [Kulp]      1   Thomas Hansson [Kulp]     
   h Karin      h Karin     
   s Hindrich         s Hindrich        
   s Michell      1         s Michell      1       
  
11/4   Erich Markusson [Martois]      11/4   Erich Markusson [Martois]     
   h Margeta      h Margeta     
   stm Margeta      stm Margeta     
   b Mårten         b Mårten        
   sy Karin     1      sy Karin     1    
  
1   Mårthen Bengsson [Olis]      1   Mårthen Bengsson [Olis]     
   h Brita      h Brita     
   s Thomas         s Thomas        
   h Susanna        h Susanna     1     
   s Brita     1      s Brita     1    
 upp
Räki Päldo     Räki Päldo    
1   Helga Enckia      1   Helga Enckia     
   m Mårthen         m Mårthen        
   h Brita     1      h Brita     1    
  
11/4   Isack Jacobsson [Jåfs]      11/4   Isack Jacobsson [Jåfs]     
   s Michell         s Michell        
   h Margeta        h Margeta     1     
   s Isack         s Isack        
   h Anna        h Anna     1     
   b Johan      1         b Johan      1       
  
1   Mårthen Hindersson [Smeds]     1   Mårthen Hindersson [Smeds]    
   h Gertru     h Gertru    
   b Thomas     b Thomas    
    
1/2   Jacob (?) Hindersson [Lillkarhu]      1/2   Jacob (?) Hindersson [Lillkarhu]     
   h Walborg         h Walborg       
    
1   Sigfred Bertilsson [Storkarhu]      1   Sigfred Bertilsson [Storkarhu]    upp
   h Anna      h Anna     
   s Beata     1      s Beata     1    
    
1   Jacob Hansson [Simons]      1   Jacob Hansson [Simons]     
   h Walborg      h Walborg     
   s Matz         s Matz        
   h Anna        h Anna     1     
   s Simon         s Simon        
   h Lijsa     1      h Lijsa     1    
    
1   Michel Hindsson [Omars]      1   Michel Hindsson [Omars]     
   h Anna      h Anna     
   s Olof         s Olof        
   h Gertru        h Gertru     1     
   d Jacob         d Jacob        
   h Barbru     1      h Barbru     1    
    
1   Johan Mårtensson [Klemets]      1   Johan Mårtensson [Klemets]     
   h Gertru      h Gertru     
   s Maria     1      s Maria     1   upp
    
1   Johan Matzson [Israels]      1   Johan Matzson [Israels]     
   s Pehr      s Pehr     
   h Margeta     1      h Margeta     1    
  
11/6   Sigfredh Påhlsson [Wäst]      11/6   Sigfredh Påhlsson [Wäst]     
   h Lijsa      h Lijsa     
   s Matz         s Matz        
   h Anna     1      h Anna     1    
  
1   Anders Israelsson [Korvolain?]      1   Anders Israelsson [Korvolain?]     
   s Matz         s Matz        
   h Maria        h Maria     1     
   s Bertill         s Bertill        
   s Matz         s Matz        
   d Beata     1      d Beata     1    
  
1   Johan Mårsson [Josskarhu?]      1   Johan Mårsson [Josskarhu?]     
   s Sigfred         s Sigfred        
   h Margeta        h Margeta     1    upp
   b Mårten         b Mårten        
   s Lijsa     1      s Lijsa     1    
  
1   Daniel Israels(son?) [Långs]      1   Daniel Israels(son?) [Långs]     
   m Margeta      m Margeta     
   b Mårthen      1         b Mårthen      1       
   I. pro Erichsson?     I. pro Erichsson?    
  
5/6   Bertill Hansson [Kastus]      5/6   Bertill Hansson [Kastus]     
   m Jacob         m Jacob        
   h Margeta     1      h Margeta     1    
  
1   Matz Påhlsson [Ehrs]      1   Matz Påhlsson [Ehrs]     
   h Margeta      h Margeta     
   b Bertill         b Bertill        
   h Margeta     1      h Margeta     1    
  
2/3   Simon Hansson [Bjons]      2/3   Simon Hansson [Bjons]     
   h Lijsa      h Lijsa     
   s Sigfred         s Sigfred       upp
   h Karin        h Karin     1     
   b Mårten         b Mårten        
   b Johan      1         b Johan      1       
    
2/3   Erich Abrahamsson [Pörnull]      2/3   Erich Abrahamsson [Pörnull]     
   h Brita      h Brita     
   s Maria     1      s Maria     1    
    
   inh Karin Jacobsdr         inh Karin Jacobsdr       
    
Jörala     Jörala    
1   Matz Hansson [Bertils]      1   Matz Hansson [Bertils]     
   h Brijta      h Brijta     
   s Hans         s Hans        
   h Anna        h Anna     1     
   d Anna     1      d Anna     1    
    
1   Lars Mårthensson [Jåfs]      1   Lars Mårthensson [Jåfs]     
   m Lars         m Lars        
   h Walborg        h Walborg     1    upp
   s Michell         s Michell        
   hu Kirstin        hu Kirstin     1     
   d Anna     1      d Anna     1    
  
1   Johan Gabrielsson [Jacobs]      1   Johan Gabrielsson [Jacobs]     
   h Maria      h Maria     
   d Kirstin        d Kirstin     1     
   d Margeta     1      d Margeta     1    
  
11/2   Johan Matzsson [Hertull]      11/2   Johan Matzsson [Hertull]     
   s Mattz         s Mattz        
   h Margeta        h Margeta     1     
   m Anders         m Anders        
   h Maria        h Maria     1     
   d Thomas         d Thomas        
   s Lijsa     1      s Lijsa     1    
  
1   Brita Enckia [Nickull]      1   Brita Enckia [Nickull]     
   s Kirstin        s Kirstin     1     
   s Barbru     1      s Barbru     1   upp
  
1   Anders Erichsson [Heinull]      1   Anders Erichsson [Heinull]     
   h Karin      h Karin     
   s Brita        s Brita     1     
   b Erich      1         b Erich      1       
  
1   Hindrich Johansson [Kattil]      1   Hindrich Johansson [Kattil]     
   h Maria      h Maria     
   b Michell         b Michell        
   bh Walborg        bh Walborg     1     
   d Lijsa     1      d Lijsa     1    
  
1/2   Gertru Enckia [Johans]      1      1/2   Gertru Enckia [Johans]       
  
Andiala     Andiala    
1   Staffan Pehrsson [Hirsal]      1   Staffan Pehrsson [Hirsal]     
   h Maria      h Maria     
   d Walborg        d Walborg     1     
   d Anna     1      d Anna     1    
 upp
1   Thomas Michelsson [Hertus]      1   Thomas Michelsson [Hertus]     
   h Walb      h Walb     
   bs Lars         bs Lars        
   s Brita     1      s Brita     1    
  
1   Michell Matzson [Mannil]      1   Michell Matzson [Mannil]     
   h Anna      h Anna     
   s Mattz         s Mattz        
   d Margeta        d Margeta     1     
   s Johan         s Johan        
   d Walborg     1      d Walborg     1    
  
11/4   Karin Enckia [Nyby]      11/4   Karin Enckia [Nyby]     
   s Matz         s Matz        
   s Matz      1         s Matz      1       
    
1/2   Johan Jacobsson [Antill]      1/2   Johan Jacobsson [Antill]     
   h Barbru         h Barbru       
  
11/4   Mårten Ruut      11/4   Mårten Ruut    upp
   h Margeta      h Margeta     
   s Hindrich         s Hindrich        
   h Lijsa        h Lijsa     1     
   d Jacob Andersson         d Jacob Andersson        
   f Margeta Michelsdr        f Margeta Michelsdr     1     
   st:d Anna     1      st:d Anna     1    
    
   Herr Mårten Galle      Herr Mårten Galle     
   h Maria      h Maria     
   måg Lars Gezelius         måg Lars Gezelius        
   b Karin Galle        b Karin Galle     1     
   p Johanna Tadman        p Johanna Tadman     1     
   p Brita Jacobsdr        p Brita Jacobsdr     1     
   p Brita Simonsddr        p Brita Simonsddr     1     
   p Maria Knutzdr        p Maria Knutzdr     1     
   d Simon Matzson         d Simon Matzson        
   h ..lia        h ..lia     1     
   dr Johan Göstafsson         dr Johan Göstafsson        
   dr Mårthen Samuelsson      1      12     dr Mårthen Samuelsson      1      12  
 upp
   Klåk Göstaf Göstaf      Klåk Göstaf Göstaf     
   h Karin      h Karin     
   p Lijsa Sigfredzdr     1      p Lijsa Sigfredzdr     1    
    
   Socken skrif:n (?) Hans And      Socken skrif:n (?) Hans And     
   h Karin         h Karin       
  
   Bärtby     Bärtby    
1   Zachris Ersson [Zachris]      1   Zachris Ersson [Zachris]     
   m Erich         m Erich        
   h Anna     1      h Anna     1    

Upptecknade av Joakim Förars.