några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Karfwat  Kaitzsor  Åxgangare  Karfsor  Kåfwijoki  Qwimå  Teugmå  Berttebyy  Maxmå  Kärcklax  Palwis  Låthlax  Tukur  Lålax  Rökiå  Mäkipä  Miemås  Kåskeby  Bärgby  Lombyy  Rekipeldo  Jörala  Andila 
LT 1529 s. 913     LT 1530 s. 638    
    
Mantahls Qwarntuls Längd af Wörå Sochn pro A 1690    
    
Mtl      Hb   Son   S.hu   S:a    
      Mor   Måg   Do    
     Dr   Piga    
Karfwat     Karfuat    
    
1   Joseph Mårthensson [Ulvis]      1   Josep Mårthensson [Ulvis]    
   h Lijsa      h Lijsa    
   s Mårthen         b Larss    
   s Larss         s Mårthen    
   fb Larss      1         b Anderss    
    
2/3   Michel Larsson [Lassus]      2/3   Michel Larsson[Lassus]    
   h Anna         h Anna    
    
2/3   Erich Peersson [Peet]      2/3   Erich Peersson [Peet]    
   h Brijta      h Brijta   upp
   s Anna     1      b Mickel    
     h Brita    
     s Anna    
    
1   Anderss Mattsson [Rännars]      1   Anderss Mattsson [Rännars]    
   h Walborg      h Walborg    
   b Erich         b Erich    
   h Maria        h Maria    
   s Anna     1      s Anna    
    
2/3   Captens d Catharina [Eurs]     
   d Brijta       
   d Anders Carlsson      1        
    
1/2   Simon Mattzon [Kåck]      1/2   Simon Mattzon [Kåck]    
   h Lijsa         h Lijsa    
    
   inh Sigf Peerss hust     1     
    
Kaitzsor     Kaitsor   upp
    
1   Johan Hindersson Heikius]      1   Johan Hindersson [Heikius]    
   h Barbro      h Barbro    
   bs Påfwel      1         b s Pål    
     b s Simon    
     m Brita Ersdr    
    
1   Johan Håkansson [Kejsar]      1   Johan Håkansson [Kejsar]    
   h Gierttro      h Gierttro    
   h s Karin     1      s Karin    
     h Simon Simonson    
3/4   Jacob Johansson [Finnas]     
   h Karin      3/4   Jacob Johansson [Finnas]    
   b Mårthen      1         h Karin    
     b Mårthen    
1/3   Åke Sigfredzon [Sigfrids]     
   h Maria      1/3   Åke Sigferson [Sigfrids]    
   s Anna        h Maria    
   st:m Maria        s Anna    
   f Sigfredh      1         m Maria   upp
    
3/4   Carl Simonsson [Hannus]      3/4   Carl Simonsson [Hannus]    
   h Anna      h Anna    
   m Brijta        m Brijta    
   p Brijta Erssdotter     1     
    
3/4   Mattz Bertilsson [Bertils]      3/4   Mattz Bertilsson [Bertils]    
   h Elsa      h Elsa    
   b Jacob         b Jacob    
   p Brijta Hanssd     1      h Brita    
     p Brijta Hanssd    
    
1/4   Anderss Håkansson [Håkus]      1/4   Anders Håkansson [Håkus]    
   h Anna      h Anna    
   st:m Brijta     1      m Brita    
    
1/4   Hans Thomasson [Präst]      1/4   Hans Thomasson [Präst]    
   h Maria      h Maria    
   b Thomas      1         b Thomas     
   upp
Åxgangare    
    
1/2   Andreas Mattzon [Abrams]      1/2   Andreas Mattzon [Abrams]    
   h Malin      h Malin    
   s Michel         s Michel    
   p Karin Carlsdr     1      p Karin Carlsdr     
    
1/2   Erich Mattzon [Ryssas]      1/2   Erich Mattzon [Ryssas]    
   h Margeta      h Margeta    
   d Brijta     1      d Brijta     
    
1/2   Carl Mattzon [Fusius]      1/2   Carl Mattson [Fusius]    
   h Walborg      h Walborg    
   s Erich      1         s Erich     
    
1/2   Michel Abrahamsson [Antus]      1/2   Michel Abrahamsson [Antus]    
   h Kirstin         h Kirstin     
    
2/3   Simon Hindersson [Skeppars]     2/3   Simon Hindersson [Skeppars]    
   h Anna      h Anna   upp
   s Samuel         s Samuel    
   s Isach      1         s Isach     
    
1/2   Erich Ersson [Nissus]      1/2   Erich Ersson [Nissus]    
   h Helga      h Helga    
   b Nils      1         b Nils     
    
1/2   Sigfredh Andersson [Sigfrids]      1/2   Anders Sigfersson [Sigfrids]    
   s Anders         b Mårten    
   h Walborg     1      s Walbårg    
     s Margeta     
    
1/2   Isach Mattzon [Skratars]      1/2   Isach Mattzon [Skratars]    
   h Anna         h Anna     
    
Karfsor     Karfsor    
    
2/3   Michel Mattzon [Tåss]      2/3   Mattz Mickelson [Tåss]    
   h Brijta         s Mickel    
     h Brita   upp
     d Erich Andersson     
    
2/3   Erich Larsson [Håfman]      2/3   Erich Larsson [Håfman]    
   s Erich         s Erich    
   h Anna        h Anna    
   s Mattz      1         s Mattz     
    
1   Simon Simonsson [Kafvus]      1   Simon Simonsson [Kafvus]    
   s Göstaf         s Gustaf    
   h Margeta        h Margeta    
   s Simon         s Simon    
   h Anna        h Anna    
   s Mattz      1         s s Erich    
     s Mattz     
    
3/4   Johan Bertilsson [Herr]      3/4   Johan Bertilsson [Herr]    
   s Erich         s Erich    
   h Anna        h Anna    
   s Johan         d Walborg    
   d Walborg      1         s Mattz    upp
    
3/4   Mattz Jacobsson [Skarp]      3/4   Mattz Jacobsson [Skarp]    
   h Gierttru      h Gierttru    
   p Karin Johansdr     1      p Karin Johansdr     
    
1/2   Johan Peersson [Pärus]      1/2   Johan Peersson [Pärus]    
   h Brijta      h Brijta    
   d Maria        sw Anders    
   b Mattz      1         h Maria     
    
1   Walborg Enckia [Antus]      1   Walborg Enckia [Antus]    
   s Anders         s Anders     
    
1/4   Joseph Jacobsson [Håf]      1/4   Joseph Jacobsson [Håf]    
   h Maria         h Maria     
    
   inh: Anna Matts     1      inh Per Carlson     
   dito Peer Carlsson        
   dito pro 1689 Peer      1        
   upp
Kåfwijoki     Kåfioki    
    
3/4   Mattz Carlsson [Vidd]      3/4   Mattz Carlsson [Vidd]    
   h Karin         b.s. Peer    
   b.s. Peer      1         h Beata     
    
1   Staphan Hindersson [Bertills]      1   Staphan Hindersson [Bertills]    
   h Margeta      h Margeta    
   b Isach         b Isach    
   h Gerttru        h Gerttru    
   b Simon         b Simon    
   h Margeta     1      h Margeta     
    
1   Mårthen Månsson [Månsus]      1   Mårthen Månsson [Månsus]    
   h Karin        h Karin    
   s Mårthen         sw Mårthen    
   h Barbro     1      h Barbro     
    
1   Åke Peersson [Ingå]      1   Åke Peersson [Ingå]    
   h Margeta      h Margeta   upp
   d Abraham Michelsson         måg Abraham    
   d Maria     1      d Maria     
    
   inh: Brita Andersdr     1      inh: Brita Andersdr     
   dito Sigfredh Olsson      1         dito Sigfredh Olsson     
     inh Brita Carlsdr     
    
Qwimå     Qwimå    
    
3/4   Erich Michelsson [Rådman]      3/4   Erich Michelsson [Rådman]    
   h Brijta      h Brijta    
   b Johan         b Johan    
   b Mårthen         b Mårthen     
   d Karin     1     
    
1/2   Matts Hansson [Borgmästars]      1/2   Matts Hansson [Borgmästars]    
   h Gertru      h Gertru    
   s:s Simon      1         s Brita     
    
Teugmå     Töumå   upp
    
1/3   Hans Peersson      1/3   Hans Peersson    
   s Hans         s Hans    
   p Kirstin Simonsdr     1      h Kirstin     
     inh Kirstin Simonsdr     
    
Berttebyy     Bertby    
    
3/4   Carl Mattzon [Kålax]      3/4   Carl Mattzon [Kålax]    
   s Carl         s Carl    
   h Brijta     1      h Brijta    
    
1   Michel Ersson [Kålax]      1   Michel Ersson [Kålax]    
   h Maria      h Maria    
   s Erich         s Erich    
   h Anna        h Anna    
   d Karin     1     
    
1   Thomas Simonsson [Finnas]      1   Thomas Simonsson [Finnas]    
   h Brijta      h Brijta   upp
   s Mårthen         s Mårthen    
   p Lisa Simonsson     1     
    
2/3   Michel Michelsson [Strandas]      2/3   Michel Michelsson [Strandas]    
   h Anna      h Anna    
   b Johan      1         b Johan    
    
1   Joseph Olsson [Ollus]      1   Joseph Olsson [Ollus]    
   s Henrich         s Henrich    
   d Maria        h Karin    
   p Anna Mattzdr     1      d Maria    
     p Anna Mattzdr    
    
5/8   Thomas Simonsson [Antus]      5/8   Thomas Simonsson [Antus]    
   h Brijta      h Brijta    
   s Johan      1         s Johan    
     d Maria     
    
1/2   Mattz Mårthensson [Gåll]      1/2   Mattz Mårthensson [Gåll]    
   h Kirstin      h Kirstin   upp
   b Johan         b Lars    
   b Lars         b Johan    
   Karin     1      s Dårdi     
    
2/3   Anders Simonsson [Jåfs]      2/3   Anders Simonsson [Jåfs]    
   h Maria      h Maria    
   b Daniel        
   h Walborg      1     
    
5/8   Daniell Mattzon [Mattus]      5/8   Daniell Mattzon [Mattus]    
   h Anna         h Anna    
     s (?) Maria     
    
1/3   Mattz Olsson [Svens]      1/3   Mattz Oloffsson [Svens]    
   h Margeta      h Margeta    
   s Johan         s Johan    
   h Margeta        h Margeta    
   s Mattz      1         s Mattz     
    
2/3   Erich Simonsson [Thors]      2/3   Erich Simonsson [Thors]   upp
   h Brijta      h Brita    
   b Hendrich         b Hendrich    
   h Lijsa     1      h Lijsa    
     d Johan Henderson     
   inh Malin Simonsdr     1     
    
1   Sacharias Ersson [Zachris]      1   Sacharias Ersson [Zachris]    
   s Erich         s Erich    
   h Anna        h Anna    
   d Anna     1      d Anna     
    
1   Mattz Mårthensson [Tåppar]      1   Mattz Mårthensson [Tåppar]    
   m Karin      m Karin    
   b Simon         b Simon    
   b Mårthen      1         b Mårthen     
    
1/2   Mårthen Mårthensson [Backils]      1/2   Mårthen Mårthensson [Backils]    
   h Margeta         h Margeta     
    
3/4   Esajas Ersson [Trött]      3/4   Esajas Ersson [Trött]   upp
   h Biata         h Biata     
    
Maxmå     Maxmå    
    
1/2   Mårthen Hindersson [Kåck]      1/2   Mårthen Hindersson [Kåck]    
   h Maria      h Maria    
   b Erich         b Erich    
   s Helga        s Gerttro    
   s Gerttro        s Judita    
   d Erich Larsson      1         d Erich Larsson     
    
1/3   Mattz Markusson [Heir]      1/3   Mattz Markusson [Heir]    
   h Walborg      h Walborg    
   s Mattz         s Mattz    
   s Erich      1         s Hendrich    
     d Margeta     
2/3   Erich Mattsson [Ryssas]     
   h Kirstin      2      2/3   Erich Mattsson [Ryssas]    
     h Kirstin     
1/2   Påfwel Simonss [Kagg]    upp
   h Karin      1/2   Påfwel Simonss [Kagg]    
   d Olåf Mattzon      1         h Karin     
    
1/2   Simon Simonss [Kagg/Eurs]      1/2   Simon Simonss [Kagg/Eurs]    
   h Brijta      h Brijta    
   b h Gerttro     1      b h Gerttro     
    
1   Anders Michelsson [Finn]      1   Anders Michelsson [Finn]    
   h Walborg      h Walborg    
   s Mattz         sw Mattz Mattzon    
   h Karin        h Karin    
   d Jacob Mattz         p Clara Mattzd     
   p Clara Mattzd     1     
    
1/3   Anderss Michelsson [Puss]      1/3   Anderss Michelsson [Puss]    
   s Mattz         d Gerttro    
   h Anna        d Walborg     
   d Gerttro     1     
     1/4   Anderss Peersson [Herus]    
1/4   Anderss Peersson [Herus]      h Brijta   upp
   h Brijta      b Peer    
   b Peer         s Brijta     
   s Brijta     1     
     2/3   Mattz Michelsson [Haals]    
2/3   Mattz Michelsson [Haals]+B296      h Margeta    
   h Margeta      d Helga    
   d Helga     1      s Daniel     
    
11/3   Joh A Westrenius      11/3   Joh A Westrenius    
   h Maria      h Maria    
   d Samuel Backman         d Olåf Mattzon    
   d Olåf Mattzon         h Malin    
   d Michel Hind         d Simon Simonsson    
   d Mattz Mattzon         d Mattz Johansson    
   p Helga Marckussd        d Erich Mattson    
   p Malin Hind:     1      fk Mattz Mattson    
     p Susanna     
    
     skrifwaren Samuel B    
     h Maria    upp
    
Kärcklax     Kärcklax    
    
1   Michel Mattzon [Öhling]      1   Michel Mattzon [Öhling]    
   h Anna      h Anna    
   s Mattz      1         s Mattz d Margeta     
    
1   Jacob Jacobsson [Furunäs]      1   Jacob Jacobsson [Furunäs]    
   h Brijta      h Brijta    
   p Helga Anderss     1      b Simon     
    
1   Hendrich Mattzon [Bertils]      1   Hendrich Mattzon [Bertils]    
   s Karin      s Karin    
   s Anna     1      s Anna     
    
1   Erich Påhlsson [Klemets]      1   Erich Påhlsson [Klemets]    
   h Biata         h Biata     
    
2/3   Jacob Simonsson [Audas]      2/3   Jacob Simonsson [Audas]    
   h Karin         h Karin    upp
    
1   Staphan Johanss:s hustro [Storm]      1   Staphan Johanss:s hustro [Storm]    
   s Kirstin     1      s Kirstin     
    
1   Mattz Andersson [Skarper]      1   Mattz Andersson [Skarper]    
   h Kirstin         h Kirstin    
     s Helga     
    
2/3   Esaias Påhlsson [Esars]      2/3   Esias Påhlsson [Esars]    
   h Beata         h Beata     
    
1   Erich Larsson [Lassus]      1   Erich Larsson [Lassus]    
   h Cecilia      s Lars    
   s Larss      1         d Margeta     
    
2/3   Hanss Mattzon [Stenkull]      2/3   Hanss Mattzon [Stenkull]    
   h Karin      h Karin    
   b Erich         b Erich    
   h Barbro     1      h Barbro     
   upp
1   Michel Andersson [Guttas]      1   Michel Andersson [Guttas]    
   s Michel         s Michel    
   h Anna         h Anna     
    
1/2   Simon Ersson [Smeds]      1/2   Simon Ersson [Smeds]    
   h Anna         h Anna     
    
1   Gerttro Enkia [Kullas]      1   Gerttro Enkia [Kullas]    
   enk Anna        b e Anna    
   p Marg Anderss        p Margeta Andersdr    
   d Michel Jacobss         s Michel     
   s Michel      1        
    
   inh Maria Jacobssdr     1      inh Maria Jacobssdr     
    
Palwis     Palwis    
    
3/4   Anders Larsson [Ströms]      3/4   Anders Larsson [Ströms]    
   h Margeta         h Margeta     
   upp
1/2   Jacob Mattzon [Ers]      1/2   Jacob Mattzon [Ers]    
   h Gerttru         h Gerttru     
    
3/4   Mårthen Ersson [Skåtar]      3/4   Mårthen Ersson [Skåtar]    
   h Lijsa      h Lijsa    
   s Lars         b Lars    
   st:s Mattz         b Mattz    
   p Karin Grelsdotter        p Karin    
   d Brijta     1      s Margeta     
    
1/4   Johan Larsson [Pet]      1/4   Johan Larsson [Pet]    
   h Brijta         h Biata    
     d Karin     
    
11/4   Erich Larsson [Lassus]      11/4   Mårten Larsson [Lassus]    
   b Mårthen         h Margeta    
   h Margeta        b s Lars     
   d Barbro     1     
    
1   Esajas Larsson [Yrjas]      1   Esas Larsson [Yrjas]   upp
   h Brijta         h Brijta    
   d Margeta        d Carl Hindersson     
   d Carl Hindersson      1        
     1   Lars Mattson [Knuts]    
1   Helga Enckia [Knuts]      m Helga    
   b:s Michel      1         b:s Michel     
    
Låthlax     Lotlax    
    
1   Johan Hindersson [Norken]      1   Joh Hindersson [Norken]    
   h Kirstin      h Kirstin    
   h s Brijta        d Mattz Hinderson     
   p Anna Hindersdr     1     
    
1/2   Mårthen Hansson [Slögs]      1/2   Mårthen Hansson [Slögs]    
   h Helga      h Helga    
   d [s] Margeta     1      Margeta     
    
1/2   Anders Josepsson [Slögs]      1/2   Anders Josepsson [Slögs]    
   h Kirstin      h Kirstin   upp
   d Johan Johansson         d Johan Johansson     
   d Wahlborg     1     
     11/4   Johan Matttzon [Blusi]    
11/4   Johan Matttzon [Blusi]      h Biata    
   h Biata      d Mattz Mårthens    
   p Carin Philipdr        p Carin Philipdr     
   p Maria Ehrsdr     1     
     1   Samuel Mårtensson [Lassus]    
1   Samuel Larsson [Lassus]      h Helga    
   b.s Samuel         sw Daniel Sim:    
   h Helga         h Walborg     
    
3/4   Eskel Johansson [Helsing]      3/4   Eskel Johansson [Helsing]    
   b Matts         b Matts    
   h Karin      h Karin    
   d Gerttru     1      s Gerttru     
    
1   Mårthen Andersson [Kullas]      1   Mårten Andersson [Kullas]    
   h Brijta        h Brijta    
   d Mattz Mårts         s Lijsa    upp
   s Lijsa     1     
     1   Daniel Johanson [Ohls]    
1   Anna Enckia [Ohls]         m h Anna     
    
3/4   Joseph Josepsson [Skata]      3/4   Joseph Josepsson [Skata]    
   h Karin      h Karin    
   s Mattz         s Mattz    
   s Joseph      1         s Joseph    
     s Walborg     
1   Johan Mattzson [Backull]     
   s Elias         1   Johan Mattzson [Backull]    
   h Walborg      s Elias    
   d Inger        h Walborg    
   d Margeta     1      d Ingredh    
     d Margeta     
1/4   Anders Philipsson [Snickars]     
   h Karin      2      1/4   Anders Philipsson [Snickars]    
     h Karin    
1/2   Markus Simonsson [Åkers]      s Mattz     
   h Margeta    upp
   d Daniel Olsson      1      3      1/2   Markus Simonsson [Åkers]    
     h Margeta    
3/4   Mårten Olssons hustru [Klafvus]      d Daniel Olofson     
   Anders        
   h Anna     1   3      3/4   Anders Mårtenson [Klafvus]    
     h Anna    
3/4   Simon Simonsson [Huggar]      m Maria     
   h Maria        
     3/4   Simon Simonsson [Huggar]    
1   Gabriel Gabrielsson [Kroks]      h Maria     
   h Helga     
   s Mattz         1   Gabriel Gabrielsson [Kroks]    
   h Gerttru        s Mattz    
   s Gabriell         h Gerttru    
   s Beata     1      s Gabriell     
    
2/3   Åke Olsson [Rännars]      2/3   Åke Olsson [Rännars]    
   Walborg      Walborg    
    
Tukur     Tukur   upp
    
1   Lars Ersson [Brors]         1   Lars Ersson [Brors]    
   h Lijsa        h Lijsa    
   p Walborg Jacobsdr     1      p Walborg Jacobsdr     
    
1   Erich Sigfredsson [Akers]      1   Erich Sigfersson [Akers]    
   h Maria      h Maria    
   s Mattz         sw Mattz    
   h Biata        h Maria    
   p Maria Johansdr     1      s Johan     
    
1   Mattz Bertilsson [Skått]      1   Mattz Bertilsson [Skått]    
   h Maria      h Maria    
   s Erich         s Erich    
   h Maria        h Maria    
   s Simon      1         s Simon     
    
1/4   Mattz Abrahamsson [Kåck]      1/4   Mattz Abrahamsson [Kåck]    
   h Maria         h Maria     
   upp
7/12   Mårthen Nilsson [Sväls]      7/12   Simon Anderson [Sväls]    
   s Walborg         d Karin     
   d Karin     1     
    
3/4   Henrich Hansson [Back]      3/4   Henrich Hansson [Back]    
   h Sophia      h Såfia    
   s Abraham         s Abraham    
   h Anna     1      h Anna     
    
3/4   Mattz Hindersson [Rex]      3/4   Mattz Hindersson [Rex]    
   m Kirstin         h Anna    
     s Maria     
    
1   Hans Abrahamsson [Ehrs]      1   Hans Abrahamsson [Ehrs]    
   h Maria      h Maria    
   s Mattz         s Mattz    
   h Walborg        h Walborg    
   p Anna Mattzdr        d Anna     
   d Anna     1     
   upp
1   Matz Brusisson [Jåfs]      1   Matz Brusisson [Jåfs]    
   h Brijta      h Brijta    
   s Simon         s Simon    
   h Karin        h Karin    
   s Jacob         s Jacob    
   h Gerttru     1      m Gerttru     
    
1   Michel Hansson [Grind]      1   Michel Hanson [Grind]    
   h Anna      h Anna    
   [st] m Barbro        [st] m Barbro    
   d Lijsa     1      d Lijsa     
    
1/4   Anders Carlsson [Jont]      1/4   Anders Carlsson [Jont]    
   h Lijsa      h Brijta    
   s Anders         s Anders    
   s Mårthen      1         s Mårthen     
    
3/4   Peer Andersson [Finne]      3/4   Peer Andersson [Finne]    
   h Helga      h Helga    
   [st]m Karin        [st]m Karin   upp
   b Mats      1         b Anders     
   inh Walborg Hansdr     1     
    
Lålax     Lålax    
    
1   Lars Andersson [Jåfs]      1   Lars Andersson [Jåfs]    
   s Johan         h Lijsa    
   h Lijsa        s Anders     
   s Anders      1        
    
1/2   Mårthen Hindersson [Jåssis]      1/2   Mårthen Hindersson [Jåssis]    
   h Brijta      h Brijta    
   s Henrich         s Henrich    
   d Gerttru     1      d Gerttru     
    
1   Henrich Simonsson [Ollus]      1   Henrich Simonsson [Ollus]    
   h Gerttru      h Gerttru    
   d Johan Gustafsson      1         d Joh: Gustafsson     
    
11/4   Henrich Hansson [Måsa]      11/4   Henrich Hansson [Måsa]   upp
   h Walborg      h Walborg    
   s Mattz         s Mattz    
   h Kirstin     1      h Kirstin    
     b d Anna     
1   Jacob Mattsson [Bredfors]     
   h Karin      1   Jacob Mattsson [Bredfors]    
   s Mattz        h Karin    
   d Margeta     1      s Mattz    
     s Margeta     
1   Thomas Mårthensson [Enges]     
   h Walborg      1   Thomas Mårthensson [Enges]    
   s Samuell      1         h Walborg    
     s Samuell    
1   Mattz Dunckers      h Barbru     
   h Karin     
   d Brijta     1   3      1   Mattz Tunck    
     h Karin    
1/2   Brijta Erssdotter [Helsing]         s Brijta    
    
1   Capiten Sölf:rberz Enckia     1/2   Brijta Erssdotter [Helsing]   upp
   niuter donation    
   Landbo Jacob Jcobsson     
   H Walborg        
    
   Sochn skrädd:    
   Daniel Peersson         inh Daniel Skredare    
    
Rökiå     Rökiå    
    
1/4   Erich Hansson [Pytar]      1/4   Erich Hansson [Pytar]    
   s Thomas         s Thomas    
   d Karin        s Hans    
   s Hans      1         d Karin     
    
1   Erich Michelsson [Kullas]      1   Erich Michelsson [Kullas]    
   h Maria        h Maria    
   d Erich Larsson        d Johan Person     
   p Biata Nilsdr     1     
    
3/4   Erich Hindersson [Rex]      3/4   Erich Hindersson [Rex]   upp
   h Barbro      h Barbro    
   d Mårten Mattzon      1         d Mårten Mattzon     
    
5/6   Anders Hansson [Antus]      5/6   Anders Hansson [Antus]    
   h Kirstin      h Kirstin    
   s Michel         s Michel    
   s Anders      1         s Anders    
   inh Mattz Mårthensson      h Anna     
   h Sophia     
    
1   Lars Mattzon [Höijer]      1   Lars Mattzon [Höijer]    
   h Maria         h Maria    
     d Gertru     
    
1   Mårthen Matzon [Knuts]      1   Mårthen Matzon [Knuts]    
   h Helga         h Helga    
     s Abraham     
    
1/2   Lars Michelsson [Brams]      1/2   Lars Michelsson [Brams]    
   h Margeta         h Margeta   upp
     p Karin Nilsdr     
    
1   Simon Simonsson [Smårus]      1   Simon Simonsson [Smårus]    
   h Walborg      h Walborg    
   b Thomas         b Thomas    
   p Maria Larsdr     1      b e Maria     
    
1   H Gustafsz Enckia [Gammals]      1   H Gustafsz Enckia [Gammals]    
   d Johan Peersson         d Johan Simonson     
   p Karin Mattzdr       
   p Maria Mattzdr     1     
    
1   Anders Thomasson [Antbrams]      1   Anders Thomasson [Antbrams]    
   h Malin      bs Thomas    
   s Simon         s Simon    
   h Walborg     1      h Walborg     
    
1   Simon Mårthensson [Bagg]      1   Simon Mårthensson [Bagg]    
   h Gerttru      h Gerttru    
   s Mattz      1         s Mattz    upp
    
11/6   Jacob Andersson [Påhls]      11/6   Jacob Andersson [Påhls]    
   h Anna      h Anna    
   s Casper         sw Casper    
   h Karin        h Karin    
   d Maria     1      d Maria     
    
3/4   Erich Mattzon [Svens]      3/4   Erich Mattzon [Svens]    
   h Lijsa      h Lijsa    
   b.h Margeta     1      b.h Margeta     
     inh Anna Jacobzdr    
    
1/2   Henrich Mårtensson [Klärck]      1/2   Henrich Mårtensson [Klärck]    
   h Lijsa      h Brita    
   d Brijta     1      d Brijta     
    
11/2   Åke Ersson [Nygård]      11/2   Åke Ersson [Nygård]    
   h Biata      h Biata    
   s Mattz         sw Mattz    
   h Maria        h Maria    upp
   d Mårthen Mårthensson         inh   Mårthen Mårthensson    
   p Anna Thomasdr     1      h Margeta Sig:dr     
    
11/2   H Christers Enckia      11/2   H Christers Enckia    
   d Anders Larsson         d Anders Larsson    
   d Simon Simonsson         d Mattz Anderson    
   d Johan Hansson         p Anna Thomasdr     
   p Brita Simonsdr     1     
    
   H Peer Gammall      H Peer Gammall    
   h Margeta      h Margeta    
   d Matz Hindersson         d Per Simonson    
   p Rachel     1      p Walborg Persdr     
    
   inh Dårdej Ersdr     1      inh Rakel Olåfsdr     
   dito Margeta Simonsdr     1      dito Dårdi Ersdr     
   dito Anna Simonsdr     1      dito Jacob Jacobson    
     h Walborg     
     dito Margeta och    
     Anna Simonsdöttrar    upp
    
Mäkipä    
    
1   Abraham Mattzon [Murkais]      1   Isack Abrahamsson [Murkais]    
   h Maria      h Margeta    
   son Mattz         m Maria    
   s Isach        br Matts    
   h Margeta        p Lijsa Ersdr     
   p Lisa Ersdr     1     
   inh Mattz Hindersson         inh Mattz Hindersson    
   h Mari     1      h Maria     
    
1   H Johannes Rivelius [Sepp]      1   H Joh: Reuel [Sepp]    
   h Anna      h Anna    
   d Michel Peersson      1         dr Hans Hansson    
     Maria Jacobsdr     
    
11/6   Henrich Johansson [Grägg]      Josep Philipsson [Grägg]    
   h Gerttru      s:m Giertru    
   s Joseph        h Giertru    upp
   h Gerttru     1     
    
1   Anders Bertilsson [Antohlis]      1   Bertill Andersson [Antohlis]    
   h Karin      s Anders    
   s Isach         h Carin    
   s Samuell         b Isach    
   s.s Mattz         b Samuel     
   f Bertill        
    
3/4   Johan Danielsson [Olis]      3/4   Johan Danielsson [Olis]    
   h Anna      h Anna    
   s Mattz      1         s Mattz     
    
1/2   Michel Mattzon [Lillånd]      1/2   Michel Mattzon [Lillånd]    
   h Karin      h Karin    
   s Mårthen         s Mårthen    
   p Maria Josepzdr     1      p Maria Josepzdr     
    
1/2   Michel Thomasson [Lånd]      1/2   Michel Thomasson [Lånd]    
   h Margeta      h Margeta   upp
   s Mattz         s Mattz     
    
1   Erich Hansson [Gammal]      1   Erich Hansson [Gammal]    
   d Rachel        s Brita     
   s Brijta     1     
    
1/2   Johan Nilsson [Vöråborg]      1/2   Johan Nilsson [Vöråborg]    
   h Maria         h Maria     
    
   inh Anna Staphansdr     1      inh Anna Staphansdr     
    
Miemås     Miemås    
    
1   Swän Grelsson [Grims]      1   Swän Grelsson [Grims]    
   b Mattz         b Mattz    
   m Margeta      m Margeta    
   s Karin     1      s Karin     
    
1   Michel Mattzon [Grims]      1   Michel Mattzon [Grims]    
   h Anna         h Anna    upp
    
1   Gabriel Gabrielsson [Karjalainen]      1   Gabriel Gabrielsson [Karjalainen]    
   h Barbro         h Barbro    
   s Margeta     1      s Margeta     
    
1   Erich Andersson [Kroks]      1   Erich Andersson [Kroks]    
   h Karin         h Karin     
    
1   Erich Ersson      1   Erich Ersson    
   m Dårdej      m Dårdi    
   b Matts      1         b Matts     
    
11/4   Michel Peersson [Miemois]      11/4   Michel Peersson [Miemois]    
   h Lijsa      h Lijsa    
   b Carl         b Carl    
   h Maria     1      h Maria     
    
1   Peer Thomasson [Tun]      1   Mattz Peerson [Tun]    
   s Mattz         h Maria    
   h Maria      b Thomas   upp
   s Thomas         s Margeta     
   d Margeta     1     
    
1   Simon Åkesson [Grannas]      1   Simon Åkesson [Grannas]    
   m Maria      m Maria    
   d Anna        d Anna    
   d Lijsa        d Lijsa     
   p Margeta Sigfredzdr     1     
    
1   Jacob Abrahamsson hust [Juvas]      1   Jacob Abrahamsson [Juvas]    
   s Thomas         h Karin    
   h Margeta        s Thomas    
   b Isach         h Margeta    
   h Margeta        d Gerttru     
   d Gerttru     1     
     1/4   Isack Abramson    
     h Margeta     
    
   Mårthen skräddarn         Mårthen skräddarn    
   h Sophia     1      h Såfia    upp
    
Kåskeby     Kåskeby    
    
11/2   Hans Simonsson [Dahlkarl]      3/4   Erich Michelsson [Bengs]    
   h Margeta      h Anna    
   d Maria        d Karin     
   d Åke        
   d Påwel Persson      1      5      11/2   Hans Simonsson [Dahlkarl]    
     h Margeta    
3/4   Erich Michelsson [Bengs]      d Maria    
   h Anna      d Åke    
   d Karin     1      d Påwel Persson     
    
1   Isach Samuelsson [Kamis]      1   Isach Samuelsson [Kamis]    
   h Sara      h Sara    
   s Samuell      1         s Samuell    
     s Isack     
   Inh Peer Andersson      1        
     1   Simon Bluson [Råndman]    
1   Simon Brusison [Råndman]      h Brijta   upp
   h Brijta      b.s Anders     
   b.s Anders      1        
     2/3   Åke Johansson [Grobbils]    
2/3   Åke Johansson [Grobbils]      h Brijta    
   h Brijta      s Johan    
   s Johan         s Erich    
   d Mårthen Mattzson         d Mårthen Mattzson    
   p Margeta Mattzdr        d Sophia    
   s Erich      1         p Margeta Mattzdr     
    
     5/8   Simon Thomasson [Knubb]    
5/8   Simon Thomasson [Knubb]      h Lijsa    
   h Lijsa         s Johan    
     s:d Maria     
    
     5/8   Michel Ersson [Knubb]    
5/8   Michel Ersson [Knubb]      h Gerttru    
   h Gerttru         B Erich b Anders    
     h Lisa     
   upp
     1   Jacob Mattzon [Klemets]    
1   Jacob Mattzon [Klemets]      h Karin    
   h Karin        
     1   Peer Ersson [Sippus]    
1   Peer Ersson [Sippus]      s Michel    
     h Brita    
     m Sara    
     d Per Simonsson    
    
     1   Johan Ersson [Kråkas]    
     h Margeta     
    
     inh Per Bertelssons hust     
    
     1/2   Mattz Jacobsson [Knäck]    
     h Brita    
     Erich    
     h Carin    
    
Bärgby   upp
    
11/4   Olåf Jacobsson [Jussil]      11/4   Olåf Jacobsson [Jussil]    
   h Lijsa        h Lijsa    
   d Mårten Mattzson         d Mårten Mattzson    
   d Samuell Markusson      1         d Samuel    
    
1   Isach Hindersson [Kjötar]      1   Isach Hendersson [Kjötar]    
   h Brijta      h Beata    
   s Michel      1         s Michel    
     h Helga     
    
1   Peer Hindersson [Ollil]      1   Peer Hindersson [Ollil]    
   h Brijta      h Brijta    
   s Henrich         s Henrich    
   h Carin     1      h Carin     
    
1   Simon Michelsson [Smeds]      1   Simon Michelsson [Smeds]    
   h Maria         h Maria    
     d Michel Michelsson     
   upp
11/4   Anders Jacobsson [Kjerp]      11/4   Anders Jacobsson [Kjerp]    
   h Margeta      h Margeta    
   s Bertil        s Bertil    
   s Mårthen      1         s Mårthen    
     h Maria     
    
1   Anders Mattzon [Talus]      1   Anders Mattzon [Talus]    
   h Maria         h Maria    
     bm Mattz Jorenson    
     h Walborg    
     s Karin     
    
1   Mattz Michelsson [Jåpers]      1   Mattz Michelsson [Jåpers]    
   h Barbro (!)      h Giertru     
   s Michel      1        
    
1   Henrich Jönsson [Kånsti]      1   Hendrich Jönsson [Kånsti]    
   h Maria         h Maria     
    
   inh Brita Ersdr     1      inh Brita Ersdr    upp
   dito Lijsa Grelsdr     1      dito Lijsa Grelsdr     
   dito Brijta Matzdotter     1      dito Maria Swensdotter     
   dito Maria Swänssd     1      Nils Ersson Smedh    
   Nils Ersson Smedh         h Brijta     
   h Brijta     1     
    
Lombyy     Lombyy    
    
1   Mårthen Mattzon [Kaustinen]      1   Mårthen Mattzon [Kaustinen]    
   s Staphan         s Staphan    
   h Anna     1      h Anna    
     p (?)     
    
1   Staphan Mårtensson [Rasmus]      1   Staphan Mårtensson [Rasmus]    
   h Anna      h Anna    
   b Erich      1         b Erich     
    
1   Mårten Bengzon [Ohlis]     
   h Brijta        
   upp
1   Mårthen Johansson [Ingå]      1   Mårthen Johansson [Ingå]    
   m Lijsa         m Lijsa     
    
1   Anders Hansson [Jäppil]      1   Anders Hansson [Jäppil]    
   h Lijsa      h Lijsa    
   s Michel      1         s Michel     
    
1   Johan Bengzon [Nissil]      1   Johan Bengtsson [Nissil]    
   h Karin         h Kirstin     
    
1   Anders Bertilsson [Knuts]      1   Anders Bertilsson [Knuts]    
   h Brijta      h Brijta    
   s Bertill         s Bertill    
   s Johan      1         s Johan     
    
1   Anders Sigfredsson [Kylkis]      1   Anders Sigfredsson [Kylkis]    
   s Johan         son Johan    
   h Brijta        h Brijta    
   d Margeta         d Margeta    
   b.s Mårthen         s Mårthen   upp
   p Maria Hansdr     1      pig Margeta Hansdr     
    
1/2   Axel fendrich dotter [Skrivars]     Axel fendrich dräng [Skrivars]    
   Maria        Mattz Hendersson    
   d Åke Mårthensson         p Beata Matzdr     
   p Brijta Benzdr     1     
    
1   Mårthen Ersson [Thors]      1   Mårthen Ersson [Thors]    
   s Michel         s Michel    
   h Kirstin        h Kirstin    
   s Mattz         s Mattz    
   s Hans      1         s Hans    
     s Thomas     
    
1/2   Mårthen Johansson [Budd]      1/2   Mårthen Johansson [Budd]    
   h Anna      h Anna    
   m Johan         må Johan    
   h Brijta        h Brijta    
   d Maria     1      d Maria     
   upp
1   Thomas Hansson [Kulp]      1   Thomas Hansson [Kulp]    
   h Karin         h Karin    
     s Hendrich     
    
11/4   Erich Markusson [Martois]      11/4   Erich Markusson [Martois]    
   h Margeta      h Margeta    
   m Maria        m Maria    
   b Mårthen      1         b Mårthen     
    
   inh Barbro Johansson     1   1      1   Mårten Bengtson [Ohlis]    
     h Beata    
     s Anders    
     sy Brita     
    
     inh Matz Gabrielson    
     h Beata     
Rekipeldo    
    
1   Helga Enckia [Pet]      1      1   Helga Enckia [Pet]     
   upp
11/4   Isach Jacobsson [Jåfs]      11/4   Isach Jacobsson [Jåfs]    
   s Michel         s h Margeta    
   h Margeta        s Jacob    
   s Jacob         h Anna    
   h Anna        s Johan     
   b s Johan      1        
    
1   Mårten Hindersson [Smeds]      1   Mårten Hindersson [Smeds]    
   h Gerttru      h Gertru    
   b Mattz         b Thomas    
   b Thomas      b Johan     
   b Johan      1        
    
1   Jacob Hindersson [Lillkarhu]      1   Jacob Hindersson [Lillkarhu]    
   h Walborg      h Walborg     
   d Walborg     1     
    
1   Sigfredh Bertilsson [Storkarhu]      1   Sigfredh Bertilsson [Storkarhu]    
   h Anna      h Anna    
   d Brijta        d Brijta   upp
   d Beata     1      d Beata     
    
1   Jacob Hansson [Simons]      1   Jacob Hansson [Simons]    
   s Mattz         h Walborg    
   h Anna      s Mattz    
   s Simon      1         h Anna    
     s Simon     
    
1   Michel Hindersson [Omars]      1   Michel Hindersson [Omars]    
   h Anna         h Anna    
     sw Olof Mattzson    
     h Gertru     
    
1   Johan Mårthensson [Klemets]      1   Johan Mårthensson [Klemets]    
   h Gerttro      h Gerttro    
   b h Kirstin         b h Kirstin    
   s Maria     1      s Maria     
    
1   Anders Michelsson [Israels]      1   Anders Michelsson [Israels]    
   h Brijta      h Brijta   upp
   d Margeta      1      s Margeta     
    
1   Johan Mattsson [Josskarhu]      1   Johan Mattsson [Josskarhu]    
   s Pehr         s Pehr    
   h Margeta        h Margeta    
   s Samuell         s Samuell    
   h Lijsa        h Lijsa     
   s Mattz      1        
    
11/6   Erich Hansson [Wäst]      Sigfredh Påhlson [Wäst]    
   h Brijta      sw Mattz Henderson    
   m Sigfredh         h Anna    
   h Lijsa     1      h Lijsa     
    
1   Anders Israelssons [Korfwolain]     1   Anders Israelssons [Korfwolain]    
   s Mattz      s Mattz    
   h Anna      h Anna    
   d s Bertill         d s Bertill    
   d Anna     1      d Anna     
   upp
1   Johan Mårthensson [Bengs]      1   Johan Mårthensson [Bengs]    
   h Lijsa      s Sigfredh    
   s Sigfredh         h Margeta    
   h Margeta        s Mårthen    
   s Mårthen         d Margeta     
   d Margeta     1     
    
1   Daniel Ersson [Långs]      1   Daniel Ersson [Långs]    
   m Margeta         mo Margeta     
    
5/6   Bertill Hansson [Kastus]      5/6   Bertill Hansson [Kastus]    
   h Maria      h Maria    
   m Jacob         m Jacob    
   h Margeta [överstr.]     1      h Margeta     
    
1   Mattz Påhlsson [Ehrs]      1   Mattz Påhlsson [Ehrs]    
   h Margeta      h Margeta    
   b Bertill      1         b Bertel     
    
2/3   Simon Hansson [Bjons]      2/3   Simon Hansson [Bjons]   upp
   h Lijsa      h Lijsa    
   s Sigfredh         s Sigfredh    
   h Karin        h Karin     
   b Peer      1        
    
2/3   Erich Abrahamsson [Pörnull]      2/3   Erich Abramsson [Pörnull]    
   h Brijta        h Brijta     
   p Maria Michelsdr     1     
     inh Karin Jacobzdr     
   inh Maria Andersdr     1     
   dito Karin Jacobsdr     1     
    
Jörala     Jörala    
    
1   Mattz Hansson [Bertils]      1   Mattz Hansson [Bertils]    
   h Brijta      h Brijta    
   s Hans      1         s Hans    
     h Anna     
    
1   Lars Mårthensson [Jåfs]      1   Lars Mårthensson [Jåfs]   upp
   h Brijta      h Brijta    
   m Lars         m Lars    
   h Walborg     1      h Walborg     
    
1   Mattz Gabrielson [Jacobs]      1   Gabriel Jacobson [Jacobs]    
   h Biata      m Mattz    
   d Margeta        h Anna    
   s [b] Johan         s Johan    
   f Gabriell      1         h Maria    
     d Margeta     
11/2   Johan Mattzon [Hertull]     
   h Brijta      11/2   Johan Mattzon [Hertull]    
   s Mattz         h Brijta    
   h Margeta        s Mattz    
   m Anders         h Margeta    
   h Maria        m Anders    
   d Matts Jönsson      1         h Maria    
    
1   Thomas Jöransson [Nickull]      1   Thomas Jöransson [Nickull]    
   m Mattz         m Mattz   upp
   h Brijta     1      h Brijta    
    
1   Erich Andersson [Heinull]      1   Erich Andersson [Heinull]    
   s Anders         s Anders    
   p Kirstin Mårth        h Karin    
   d Thomas Simonsson         d Anna    
   d Anna     1      s Erich    
     p Kirstin Mårtensdr     
    
1   Johan Hindersson [Kattill]      1   Johan Hindersson [Kattill]    
   s Henrich         s Henrich    
   h Maria      h Maria    
   b E Walborg        b E Walborg    
   s Lijsa     1      s Lijsa     
    
1   Henrich Sigfredzon [Johans]      1   Giertru Enckia [Johans]    
   h Gerttro         d Brita     
    
Andila     Andila    
   upp
1/2   Staphan Peersson [Hirsal]      1/2   Staphan Peersson [Hirsal]    
   h Maria      h Maria    
   s Margeta     1      s Margeta     
    
1   Thomas Michelsson [Hertus]      1   Thomas Michelsson [Hertus]    
   h Walborg      h Walborg    
   s s Lars         s s Lars    
   d Brijta     1      d Brijta     
    
1   Michel Mattzon [Mannil]      1   Michel Mattzon [Mannil]    
   h Anna      h Anna    
   s s Elias         s s Elias    
   s Mattz      1         s Mattz     
    
11/4   Karin Enckia [Nyby]      11/4   Karin Enckia [Nyby]    
   d Mattz Christersson         b m Mattz Christersson    
   p Barbro Jöransdr     1      s s Carll    
     dito för 1690    
     p Barbru Jöransdr     
   upp
3/4   Simon Thomasson [Grannas]      3/4   Simon Thomasson [Grannas]    
   h Brijta      h Brita    
   bol m Abraham      b m Abraham    
   h Anna        h Anna    
   p Margeta Jöransdr        p Margeta Jöransdr     
   d Jacob Simonsson      1        
    
1/2   Johan Jacobsson [Antill]      1/2   Johan Jacobsson [Antill]    
   h Barbro         h Barbro     
    
11/4   Mårthen Ruuth      11/4   Mårthen Ruuth    
   s Henrich         s Henrich    
   h Lijsa        h Lijsa    
   d Barbro        d Barbro    
   d Anders Ersson         d Jacob Simonson    
   p Margeta Michelsdr     1      p Margeta Michelsdr     
    
   Pastor H Mårth Gallus      Pastor H Mårth Gallus    
   h Maria      h Maria Burma    
   d Mårten Jacobsson         7963, 8717      d Karin   upp
   d Simon Mattsson         d Per Abramson    
   p Karin Olsdott        d h Brita Carlsdr    
   p Helga Mårthensdr        d Mårten Jacobson    
   p Brijta Larsdr     1      d Simon Mattson    
     d Erich Mårtenson    
   Tårparen Peer Abrahamss      p Karin Oloffzdr    
   h Brijta         p Brita Larsdr   10    
    
   Klåck Gustaf Gustafsson      Klåckaren Gustaf Gu:    
   m Kirstin      1         m Kirsten     
    
   Sochn skrif Hans And      Sochnskrif:r Hans Anderson    
   h Kirstin         h Kirsten     
    
    
    
    

Upptecknade av Joakim Förars.