några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1695-96
1696-97
1698-99
1708-09
1710-11
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Åxgangare  Karfsor  Kåfwijoki  Qwimå  Teugmå  Berttebyy  Palwis  Låthlax  Tukur  Lålax  Rökiå  Mäkipä  Miemås  Kåskeby  Bärgby  Lombyy  Rekipeldo  Jörala  Andila 
LT 1529 s. 913    
    
Mantahls Qwarntuls Längd af Wörå Sochn pro A 1690    
    
Mtl      Hb   Son   S.hu   S:a    
      Mor   Måg   Do    
     Dr   Piga    
Åxgangare    
    
1/2   Andreas Mattzon      Idem  
   h Malin      Idem  
   s Michel         Idem  
   p Karin Carlsdr     1   4      Idem  
    
1/2   Erich Mattzon      Idem  
   h Margeta      Idem  
   d Brijta     1   3      Idem     
    
1/2   Carl Mattzon      Idem     
   h Walborg      Idem    upp
   s Erich      1      3      Idem     
    
1/2   Michel Abrahamsson      Idem     
   h Kirstin      2      Idem     
    
2/3   Simon Hindersson     Idem     
   h Anna      Idem     
   s Samuel         Idem     
   s Isach      1      3      Idem    
    
1/2   Erich Larsson      Idem     
   h Helga      Idem     
   b Nils      1      3      Idem     
    
1/2   Sigfredh Andersson      Anders Sigfersson     
   s Anders         b Mårten     
   h Walborg     1   3      s Walbårg     
     s Margeta    
    
1/2   Isach Mattzon      Idem    upp
   h Anna      2      Idem     
    
Karfsor    
    
2/3   Michel Mattzon     
   h Brijta        
    
2/3   Erich Larsson     
   s Erich        
   h Anna       
   s Mattz      1        
    
1   Simon Simonsson     
   s Göstaf        
   h Margeta       
   s Simon        
   h Anna       
   s Mattz      1        
    
3/4   Johan Bertilsson    upp
   s Erich        
   h Anna       
   s Johan        
   d Walborg      1        
    
3/4   Mattz Jacobsson     
   h Gierttru     
   p Karin Johansdr     1     
    
1/2   Johan Peersson     
   h Brijta     
   d Maria       
   b Mattz      1        
    
1   Walborg Enckia     
   s Anders        
    
1/4   Joseph Jacobsson     
   h Maria        
   upp
   inh: Anna Matts     1     
   dito Peer Carlsson        
   dito pro 1689 Peer      1        
    
Kåfwijoki    
    
3/4   Mattz Carlsson      [Storvidd]     
   h Karin        
   b.s. Peer      1        
    
1   Staphan Hindersson      [Bertills]     
   h Margeta     
   b Isach        
   h Gerttru       
   b Simon        
   h Margeta     1     
    
1   Mårthen Månsson      [Månsus]     
   h Karin       
   s Mårthen       upp
   h Barbro     1     
    
1   Åke Peersson      [Ingå)     
   h Margeta     
   d Abraham Michelsson        
   d Maria     1     
    
   inh: Brita Andersdr     1     
   dito Sigfredh Olsson      1        
    
Qwimå    
    
3/4   Erich Michelsson     
   h Brijta     
   b Johan        
   b Mårthen        
   d Karin     1     
    
1/2   Matts Hansson     
   h Gertru    upp
   s:s Simon      1        
    
Teugmå    
    
1/3   Hans Peersson     
   s Hans        
   p Kirstin Simonsdr     1     
    
Berttebyy    
    
3/4   Carl Mattzon      [Kålax]     
   s Carl        
   h Brijta     1     
    
1   Michel Ersson      [Kålax]     
   h Maria     
   s Erich        
   h Anna       
   d Karin     1     
   upp
1   Thomas Simonsson      [Finnas]     
   h Brijta     
   s Mårthen        
   p Lisa Simonsson     1     
    
2/3   Michel Michelsson      [Strandas]     
   h Anna     
   b Johan      1        
    
1   Joseph Olsson      [Ollus]     
   s Henrich        
   d Maria       
   p Anna Mattzdr     1     
    
5/8   Thomas Simonsson      [Antus]     
   h Brijta     
   s Johan      1        
    
1/2   Mattz Mårthensson      [Gåll]     
   m Kirstin    upp
   b Johan        
   b Lars        
   Karin     1     
    
2/3   Anders Simonsson      [Jåfs]     
   h Maria     
   b Daniel        
   h Walborg      1     
    
5/8   Daniell Mattzon      [Mattus]     
   h Anna        
    
1/3   Mattz Olsson      [Svens]     
   h Margeta     
   s Johan        
   h Margeta       
   s Mattz      1        
    
2/3   Erich Simonsson      [Thors]     
   h Brijta    upp
   b Hendrich        
   h Lijsa     1     
    
   inh Malin Simonsdr     1     
    
1   Sacharias Ersson      [Zachris]     
   s Erich        
   h Anna       
   d Anna     1     
    
1   Mattz Mårthensson      [Tåppar]     
   m Karin     
   b Simon        
   b Mårthen      1        
    
1/2   Mårthen Mårthensson      [Bertils]     
   h Margeta        
    
3/4   Esajas Ersson      [Trött]     
   h Biata       upp
    
   (Maxmå, Kärklax)    
    
Palwis    
    
3/4   Anders Larsson      Brams     
   h Margeta        
    
1/2   Jacob Mattzon      Ers     
   h Gerttru        
    
3/4   Mårthen Ersson      Skåtar     
   h Lijsa     
   s Lars        
   st:s Mattz        
   p Karin Grelsson       
   d Brijta     1     
    
1/4   Johan Larsson      Pet     
   h Brijta       upp
    
11/4   Erich Larsson      Lassus     
   b Mårthen        
   h Margeta       
   d Barbro     1     
    
1   Esajas Larsson      Yrjas     
   h Brijta        
   d Margeta       
   d Carl Hindersson      1        
    
1   Helga Enckia      Knuts     
   b:s Michel      1        
    
Låthlax    
    
1   Johan Hindersson     
   h Kirstin     
   h.d Brijta       
   p Anna Hindersdr     1    upp
    
1/2   Mårthen Hansson     
   h Helga     
   d Margeta     1     
    
1/2   Anders Josepsson     
   h Kirstin     
   d Johan Johansson        
   d Wahlborg     1     
    
11/4   Johan Matttzon     
   h Biata     
   p Carin Philipdr       
   p Maria Ehrsdr     1     
    
1   Samuel Larsson     
   b.s Samuel        
   h Helga        
    
3/4   Grel (?) Johansson    upp
   b Matts        
   h Karin     
   d Gerttru     1     
    
1   Mårthen Andersson     
   h Brijta       
   d Mattz Mattsson        
   d Lisa     1     
    
1   Anna Enckia        
    
3/4   Joseph Josepsson     
   h Karin     
   s Mattz        
   s Joseph      1        
    
1   Johan Mattzson     
   s Elias        
   h Walborg     
   d Inger      upp
   d Margeta     1     
    
1/4   Anders Philipsson     
   h Karin        
    
1/2   Markus Simonsson     
   h Margeta     
   d Daniel Olsson      1        
    
3/4   Mårten Olssons hustru     
   Anders        
   h Anna     1     
    
3/4   Simon Simonsson     
   h Maria        
    
1   Gabriel Gabrielsson      [Krooks]     
   h Helga     
   s Mattz        
   h Gerttru      upp
   s Gabriell        
   h Beata     1     
    
2/3   Åke Olsson     
   Walborg     
    
Tukur    
    
1   Lars Ersson        
   h Lijsa       
   p Walborg Jacobsdr     1     
    
1   Erich Sigfredsson     
   h Maria     
   s Mattz        
   h Biata       
   p Maria Johansdr     1     
    
1   Mattz Bertilsson     
   h Maria    upp
   s Erich        
   h Maria       
   s Simon      1        
    
1/4   Mattz Abrahamsson     
   h Maria        
    
7/12   Mårthen Nilsson     
   s Walborg        
   d Karin     1     
    
3/4   Henrich Hansson     
   h Sophia     
   s Abraham        
   h Anna     1     
    
3/4   Mattz Hindersson     
   m Kirstin        
    
1   Hans Abrahamsson    upp
   h Maria     
   s Mattz        
   h Walborg       
   p Anna Mattzdr       
   d Anna     1     
    
1   Matz Brusisson     
   h Brijta     
   s Simon        
   h Karin       
   s Jacob        
   h Gerttru     1     
    
1   Michel Jacobsson     
   h Anna     
   m Barbro       
   d Lijsa     1     
    
1/4   Anders Carlsson     
   h Lijsa    upp
   s Anders        
   s Mårthen      1        
    
3/4   Peer Andersson     
   h Helga     
   m Karin       
   b Mats      1        
    
   inh Walborg Hansdr     1     
    
Lålax    
    
1   Lars Andersson     
   s Johan        
   h Lijsa       
   s Anders      1        
    
1/2   Mårthen Hindersson     
   h Brijta     
   s Henrich       upp
   d Gerttru     1     
    
1   Henrich Simonsson     
   h Gerttru     
   d Johan Gustafsson      1        
    
11/4   Henrich Hansson     
   h Walborg     
   s Mattz        
   h Kirstin     1     
    
1   Jacob Mattsson     
   h Karin     
   s Mattz       
   d Margeta     1     
    
1   Thomas Mårthensson      [Enges]     
   h Walborg     
   s Samuell      1        
   upp
1   Mattz Dunekers (??)     
   h Karin     
   d Brijta     1     
    
1/2   Brijta Erdotter        
    
1   Capiten Söf.berg Enckia    
   niuter donation    
   Landbo Jacob Jcobsson     
   H Walborg        
    
   Sochn skrädd:    
   Daniel Peersson        
    
Rökiå    
    
1/4   Erich Hansson     
   s Thomas        
   h Karin       
   s Hans      1       upp
    
1   Erich Michelsson     
   h Maria       
   d Erich Larsson       
   p Biata Nilsdr     1     
    
3/4   Erich Hindersson     
   h Barbro     
   d Mårten Mattzon      1        
    
5/6   Anders Hansson     
   h Kirstin     
   s Michel        
   s Anders      1        
    
   inh Mattz Mårthensson     
   h Sophia     
    
1   Lars Mattzon     
   h Maria       upp
    
1   Mårthen Matzon     
   h Helga        
    
1/2   Lars Michelsson     
   h Margeta        
    
1   Simon Simonsson     
   h Walborg     
   d Thomas        
   p Maria Larsdr     1     
    
1   H Gustafsz Enckia     
   d Johan Peersson        
   p Karin Mattzdr       
   p Maria Mattzdr     1     
    
1   Anders Thomasson     
   h Malin     
   s Simon       upp
   d Walborg     1     
    
1   Simon Mårthensson     
   h Gerttru     
   s Mattz      1        
    
11/6   Jacob Andersson     
   h Anna     
   s Casper        
   h Karin       
   d Maria     1     
    
3/4   Erich Mattzon     
   h Lijsa     
   b.h Margeta     1     
    
1/2   Henrich Mårtensson     
   h Lijsa     
   d Brijta     1     
   upp
11/2   Åke Ersson     
   h Biata     
   s Mattz        
   h Maria       
   d Mårthen Mårthensson        
   p Anna Thomasdr     1     
    
11/2   H Christers Enckia     
   d Anders Larsson (?)        
   d Simon Simonsson        
   d Johan Hansson        
   p Brita Simonsdr     1     
    
   H Peer Gammall     
   h Margeta     
   d Matz Hindersson        
   p Rachel     1     
    
   inh Dårdej Ersdr     1     
   dito Margeta Simonsdr     1    upp
   dito Anna Simonsdr     1     
    
Mäkipä    
    
1   Abraham Mattzon      Isack Abrahamsson     
   h Maria      h Margeta     
   son Mattz         m Maria     
   s Isach        br Matts     
   h Margeta        p Lijsa Ersdr    
   p Lisa Ersdr     1     
    
   inh Mattz Hindersson         Idem     
   h Mari     1   2      h Maria     
    
1   H Johannes Rivelius      H Joh: Reuel     
   h Anna      h Anna     
   d Michel Peersson      1      3      dr Hans Hansson     
     Maria Jacobsdr    
    
11/6   Henrich Johansson      Joseph Philipsson    upp
   h Gerttru      s:m Giertru     
   s Joseph        h Giertru    
   h Gerttru     1     
    
1   Anders Bertilsson      Bertill Andersson     
   h Karin      s Anders     
   s Isach         h Carin     
   s Samuell         b Isach     
   s.s Mattz         b Samuel  
   f Bertill        
    
3/4   Johan Danielsson      Idem  
   h Anna      Idem  
   s Mattz      1      3      idem  
    
1/2   Michel Mattzon      Idem  
   h Karin      Idem  
   s Mårthen         Idem  
   p Maria Josepzdr     1   4      Idem  
     Idem upp
1/2   Michel Thomasson      Idem  
   h Maria     
   s Mattz        
    
1   Erich Hansson     
   d Rachel       
   d Brijta     1     
    
1/2   Johan Nilsson     
   h Maria        
    
   inh Anna Staphansdr     1   1      Idem  
    
Miemås    
    
1   Simån (?) Grelsson      Idem  
   b Mattz     1      Idem  
   m Margeta         Idem  
   d Karin     1   4      Idem  
   upp
1   Michel Mattzon      Idem  
   h Anna      2      Idem  
    
1   Gabriel Gabrielsson      Idem  
   h Barbro         Idem  
   d Margeta     1   3      Idem  
    
1   Erich Andersson      Idem  
   h Karin      2      Idem  
    
1   Erich Ersson      Idem  
   m Dårdej        Idem  
   b Matts      1      3      Idem  
    
11/4   Michel Peersson      Idem  
   h Lijsa      Idem  
   b Carl         Idem     
   h Maria     1   4      Idem     
    
1   Peer Thomasson      Mattz Peersson    upp
   s Mattz         h Maria     
   h Maria      b Thomas     
   s Thomas         s Margeta    
   d Margeta     1     
    
1   Simon Åkesson      [Grannas]   Idem     
   m Maria        Idem     
   d Anna        Idem     
   d Lijsa        Idem    
   p Margeta Sigfredzdr     1     
    
1   Jacob Abrahamsson hust      Jacob Abrahamsson     
   s Thomas         h Karin     
   h Margeta        s Thomas     
   b Isach         h Margeta     
   h Margeta        d Giertru    
   d Gerttru     1     
    
   Mårthen skräddarn     
   h Sophi     1    upp
    
Kåskeby    
    
11/2   Hans Simonsson      Dahlkarl    
   h Margeta     
   d Maria       
   d Åke        
   d Påwel Persson      1        
    
3/4   Erich Michelsson      Bengts     
   h Anna     
   d Karin     1     
    
1   Isach Samuelsson      Kamis     
   h Sara     
   s Samuell      1        
    
   Inh Peer Andersson      1      1   Knäck     
    
1   Simon Brusison      Klemets?   Simon Bluson upp
   h Brijta      Idem  
   b.s Anders      1      3      Idem  
    
2/3   Åke Johansson      Grobbils   Idem  
   h Brijta      Idem     
   s Johan         Idem     
   d Mårthen Mattzson         Idem     
   p Margeta Mattzdr        Idem     
   s Erich      1      6      Idem     
    
5/8   Simon Thomasson      Knubb   Idem     
   h Lijsa      2      Idem     
     s Johan     
     s:d Maria    
    
5/8   Michel Ersson      Knubb   Idem     
   h Gerttru         Idem     
     B Erich b Anders     
     h Lisa    
   upp
1   Jacob Mattzon      Kaustinen   Idem     
   h Karin      2      Idem     
    
1   Peer Ersson      Nikus   Idem     
     s Michel     
     f Brita     
     m Sara     
     d Per Simonsson    
    
     1 Johan Ersson     
     h Margeta    
    
     inh Per Bertelssons hust    
    
     Mattz Jacobsson     
     h Beata     
     Erich     
     h Carin     
Bärgby    
   upp
11/4   Olåf Jacobsson     
   h Lijsa       
   d Mårten Mattzson        
   d Samuell Markusson      1        
    
1   Isach Hindersson      Isach Hendersson     
   h Brijta      h Beata     
   s Michel      1      3      s Michel     
     h Helga    
    
1   Peer Hindersson      Idem     
   h Brijta      Idem     
   s Henrich         Idem     
   h Carin     1   4      Idem     
    
1   Simon Michelsson      Idem     
   h Maria      2      Idem     
     d (?) Michel Michelsson     
    
11/4   Anders Jacobsson      Idem    upp
   h Margeta      Idem     
   s Bertil        Idem     
   s Mårthen      1      4      Idem     
     h Maria    
1   Anders Mattzon     
   h Maria        
    
1   Mattz Michelsson      Mattz Michelsson     
   h Barbro      h Giertru   2   ovan?  
   s Michel      1        
    
1   Hendrich Thomasson      Idem    
   h Maria      2      Idem    
    
   inh Brita Ersdr     1   1      Idem    
   dito Lijsa Grelsdr     1   1      Idem    
   dito Brijta Matzdotter     1   1      Maria Sifersdotter    
   dito Maria S ... ...?     1   1      Nils Ersson Smeds    
   Nils Ersson Smeds         h Brijta    
   h Brijta     1    upp
    
Lombyy    
    
1   Mårthen Mattzon      Idem    
   s Staphan         Idem     
   h Anna     1   3      Idem     
     p    
    
1   Staphan Mårtensson      [Rasmus]   Idem     
   h Anna      Idem     
   b Erich      1      3      Idem     
    
1   Mårten Bengzon      [Nissil]    
   h Brijta        
    
1   Mårthen Johansson      [Ingå]    
   m Lijsa        
    
1   Anders Hansson     
   h Lijsa       upp
    
   s Michel      1        
    
1   Johan Hansson     
   h Karin        
    
1   Anders Bertilsson      [Knuts]   Idem  
   h Brijta      Idem  
   s Bertill         Idem  
   s Johan      1      4      Idem  
    
1   Anders Sigfredsson      Idem  
   s Johan         Idem  
   h Brijta        Idem  
   d Margeta         Idem  
   b.s Mårthen         Idem  
   p Maria Hansdr     1   6      pig Margeta Hansdr     
    
1/2   Axel fendrich dotter     Axel fendrich dräng     
   Maria        Mattz Hendersson    upp
   d Åke Mårthensson         p Beata Matzdr    
   p Brijta Benzdr     1     
    
1   Mårthen Ersson     
   s Michel        
   h Kirstin       
   s Mattz        
   s Hans      1        
    
1/2   Mårthen Johansson      [Budd]    
   h Anna     
   m Johan        
   h Brijta       
   d Maria     1     
    
1   Thomas Hansson      [Kulp]     
   h Karin        
    
11/4   Erich Markusson      [Martois]     
   h Margeta    upp
   m Maria       
   b Mårthen      1        
    
   inh Barbro Johansson     1     
    
Rekipeldo    
    
1   Helga Enckia        
    
11/4   Isach Jacobsson     
   s Michel        
   h Margeta       
   s Jacob        
   h Anna       
   b s Johan      1        
    
1   Mårten Hindersson     
   h Barbro     
   b Mattz        
   b Thomas    upp
   b Johan      1        
    
1   Jacob Hindersson     
   h Walborg     
   d Walborg     1     
    
1   Sigfredh Bertilsson     
   h Anna     
   d Brijta       
   d Beata     1     
    
1   Jacob Hansson     
   s Mattz        
   h Anna       
   s Simon      1        
    
1   Michel Hindersson     
   h Anna        
    
1   Johan Mårthensson    upp
   h Barbro     
   b h Kirstin        
   d Maria     1     
    
1   Anders Michelsson     
   h Brijta     
   d Margeta      1     
    
1   Johan Mattsson     
   s Pehr        
   h Margeta       
   s Samuell        
   h Lijsa       
   s Mattz      1        
    
11/6   Erich Hansson     
   h Brijta     
   m Sigfredh        
   h Lijsa     1     
   upp
1   Anders Israelssons    
   s Mattz        
   h Anna       
   d s Bertill        
   d Anna     1     
    
1   Johan Mårthensson     
   h Lijsa     
   s Sigfredh        
   h Margeta       
   s Mårthen        
   d Margeta     1     
    
1   Daniel Ersson     
   m Margeta        
    
5/6   Bertill Hansson     
   h Maria     
   m Jacob        
   h Margeta [överstr.]     1    upp
    
1   Mattz Påhlsson     
   h Margeta     
   b Bertill      1        
    
2/3   Simon Hansson     
   h Lijsa     
   s Sigfredh        
   h Karin       
   b Peer      1        
    
2/3   Erich Abrahamsson     
   h Brijta       
   p Maria Michelsdr     1     
    
   inh Maria Andersdr     1     
   dito Karin Jacobsdr     1     
    
Jörala    
   upp
1   Mattz Hansson     
   h Brijta     
   s Hans      1        
    
1   Lars Mårthensson     
   h Brijta     
   m Lars        
   h Walborg     1     
    
1   1 Mattz Gabrielson     
   h Biata     
   d Margeta       
   s Johan        
   f Gabriell     1     
    
11/2   Johan Mattzon     
   h Brijta     
   s Mattz        
   h Margeta       
   m Anders       upp
   h Maria       
   d Matts Jönsson      1        
    
1   Thomas Jöransson     
   m Mattz        
   h Brijta     1     
    
1   Erich Andersson     
   s Anders        
   p Kirstin Mårth       
   d Thomas Simonsson        
   d Anna     1     
    
1   Johan Hindersson     
   s Henrich        
   h Maria       
   b E Walborg       
   d Lijsa     1     
    
1   Henrich Sigfredzon    upp
   h Barbro        
    
Andila    
    
1/2   Staphan Peersson     
   h Maria     
   d Margeta     1     
    
1   Thomas Michelsson     
   h Walborg     
   s s Lars        
   d Brijta     1     
    
1   Michel Mattzon     
   h Anna     
   s s Elias        
   s Mattz      1        
    
11/4   Karin Enckia     
   d Mattz Christersson       upp
   p Barbro Jöransdr     1     
    
3/4   Simon Thomasson     
   h Brijta     
   bol m Abraham     
   h Anna       
   p Margeta Jöransdr       
   d Jacob Simonsson      1        
    
1/2   Johan Jacobsson     
   h Barbro        
    
11/4   Mårthen Ruuth     
   s Henrich        
   h Lijsa       
   d Barbro       
   d Anders Ersson        
   p Margeta Michelsdr     1     
    
   Pastor H Mårth Gallus    upp
   h Maria     
   d Mårten Jacobsson         7963, 8717     
   d Simon Mattsson        
   p Karin Olsdott       
   p Helga Mårthensdr       
   p Brijta Larsdr     1     
    
   Tårparen Peer Abrahamss     
   h Brijta        
    
   Klärk Gustaf Gustafsson     
   m Kirstin      1        
    
   Sochn skrif Hans And     
   h Kirstin        
    

Upptecknade av Joakim Förars.