några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Räckipäldo  Jörallaby  Andiala  Lomby  Bergby  Koskeby  Miemoby  Mäckipä  Röckio  Låhlax  Tuckur  Kåfjåcki  Karfsor  Kaitsor  Karfwat  Åhrawais  Kimoby  Kimo Bruk  Teugmo  Oxgangar  Qwimoby  Maxmo  Kiärcklaxby  Lotlax  Palfwis  Bertby 
Mantals och Röketals Längd     Mantals och Röketals Längd    
öfwer Wöro Sochn Pro A:o 1746     öfwer Wöro Sochn Pro A:o 1747    
S. 296-310     Bondeståndet a 12 öre     Stånds- o andra Personer a 24 öre     S. 263-77     Bondeståndet a 12 öre     Stånds- o andra Personer a 24 öre    
Nr   Mtl      Namn   Husb o   b&sold   sön   döt   bm, dr   dr- thu,   S:a   Husw   sö, m   dr   S:a   Rök     Nr   Mtl      Namn   Husb o   b&sold   sön   döt   bm, dr   dr- thu,   S:a   Husw   sö, m   dr   S:a   Rök     
     h&e   hu   måg   sh   inh, t   pig      husm   döt   pig     h&e   hu   måg   sh   inh, t   pig      husm   döt   pig    
Räckipäldo     Räckipäldo    
1   11/4      5/8+5/8 Jofs Mats och hust   1      1   11/4      5/8+5/8 Jofs Mats och hust   1     
     p Susanna     1         p Susanna     1      1     
    
2   1   s   Smeds Johan och hust   1      2   1   s   Smeds Johan och hust   1     
     Stiuffader Mickel        Stiuffader Mickel       
     p Brita           dr Jacob       
     p Brita     1      1     
    
3   1   s   Storkarhu Jacob och hust   1      3   1   s   Storkarhu Jacob och h   1     
     sw Brita              sw Mårten           1     
    
4   5/6   s   Kastus Mats och hust   1      4   5/6   s   Kastus Mats och h   1     
     dr Marja        son Anders       
     p Lisa        dr Marja      upp
     gåssen Anders           gåssen Anders       
     p Lisa     1      1     
    
5   11/6   k   Wäst Johan      5   11/6   k   Wäst Johan och dr Lisa        
     son Matts        son Mats       
     dr Lisa           dr Lisa        1     
     dr Hindrick        dr Hindrick       
     p Anna     1         p Anna     1      1     
    
6   1   k   Pets Jacob och hust   1            6   1   k   Pets Jacob och hust   1         1     
     Inhyses Marja     1   1     
     7   1   k   Lillkarhu Johan och h   1         1     
7   1   k   Lillkarhu Johan och hust   1     
     p Marja     1         8   1   k   Simons Matz och hust   1         1     
    
8   1   k   Simons Mats och hustrun   1            9   1   k   Omars Isak och dr Biata        
     son Abrah: och Isak       
9   1   k   Omars Isak och hust   1      dr Margeta           1     
     son Abraham och Isak       
     dr Brita              10   1   k   Clemetz Jacob och hust   1    upp
     son Anders       
10   1   k   Clemets Jacob      måg Hend och hust     1         1     
     son Anders       
     måg Hindrick och h     1            11   1   k   Israels Hans och hust   1     
     dr Anna, Lisa och Marja       
11   1   k   Israels Hans och hust   1      son Matts           1     
     dr Anna och Lisa samt Marja             
     12   1   k   1/2 Josskarhu Samuel och h   1         1     
12   1   k   1/2 Josskarhu Samuel och h   1            1/2 Ibm Simon och hust   1         1     
     1/2 Ibm Simon och hust   1           
     13   1   k   Karwolain Mårten och h   1     
13   1   k   Korwolainen Mårt och h   1      sw Erick och h     1     
     sw Erick och hust     1      dr Anna, Brita och Lisa       
     dr Anna och Brita              son Johan           1     
    
14   1   k   Långs Erick och hust   1            14   1   k   Långs Erick och hust   1         1     
    
15   1   k   Bengts Jöran      15   1   k   Bengts Jöran och hust   1     
     dr Marja        stiuffmoder Marja       
     dr Matts        dr Matz     1         1    upp
     p Marja     1        
    
16   1   k   Ers Johan   1      16   1   k   Ers Johan   1     
     son Mats        son Matz, Johan och Mårten       
     syst: Marja              syster Marja           1     
    
17   2/3   k   Biöns Jonas och hust   1      17   2/3   k   Bions Jonas och h   1     
     dr Brita           dr Brita           1     
    
18   2/3   k   Pörnull Berthold och h   1      18   2/3   k   Pörnull Berthold och h   1     
     son Johan           son Joh: och Erick       
     dr Lisa           dr Lisa           1     
    
     Afskiedade Soldaten Hintsbergs hust            Gl: Soldat Hinsbergs hust           
     d:o Matts Stårcks hustru Lisa            Soldat Heisi hust           
     d:o Häiss hustru            d:o Matts Stårcks hustru Lisa           
     gl Karin       
    
Jörallaby     Jörallaby    
1   11/2   s   Hertull Mickel och hust   1      1   11/2   s   Hertull Erick och hust   1    upp
     swärmoder Lisa        p Beata     1      1     
     son Simon       
     dr Brita       
     p Beata     1        
     2   1   s   Jofs Mårten och h   1     
2   1   s   Jofs Mårten och hust   1      son Lars       
     son Lars        dr Marja och Beata           1     
     dr Marja             
     3   11/8   k   Johans Anders och h   1     
3   11/8   k   Johans Jöran och hust   1      Fader Jöran           1     
     son Anders       
     p Kaisa     1         4   1   k   1/2 Bertils Carl och h   1     
     son Carl           1     
4   1   k   1/2 Bertils Carl och hust   1      1/2 Ibm Erick och hust   1     
     son Carl              son Mickel           1     
     1/2 Ibid Erick och hust   1           
     5   1   k   Häinul Mårt: och h   1     
5   1   k   Häinull Mårt: och hust   1      son And och Matts       
     son Anders        p Karin     1      1     
     p Karin     1       upp
     6   1   k   Kattil Johan och h   1     
6   1   k   Kattil Hindrick      Fader Hendrick        Tålfman  
     dr Brita och Anna        sw: Marja och Anna     2         1     
     dr Johan     1           
     7   1   k   Jacobs Jacob och h   1         1     
7   1   k   Jacobs Jacob och hust   1            Bolagzman Mårt: och h:     1   1      1     
     Bolagsman Mårten och hustrun     1   1        
     8   1   k   Nickull Matz och h   1     
8   1   k   Nickull Mats och hust   1      dr Beata       
     dr Beata        sw Beata           1     
     sw Beata             
     9   1/4   k   Kaurijärfwi Matz och h   1     
9   1/4   k   Kaurjerfwi Matz och h   1            p Sussanna     1      1     
    
     Soldat Biörmans hust            Soldat Biörmans hust           
     dito Murbergs hust            D:o Murbergs hust           
     dito Löfgreens hust            D:o Löfgreens hust           
    
Andiala     Andiala    
1   11/4   s   Ruth Johan och hustrun   1      1   11/4   s   Ruts Johan och hust   1    upp
     dr Hemming     1            dr Matz och Anders       
     p Karin     1      1     
    
2   1   s   Mannill Joseph och hust   1      2   1   s   Mannil Joseph och h   1     
     p Marja och Anna     2         p Kaisa     1      1     
    
3   3/4   s   Grannas Elias      3   3/4   s   Grannas Jacob och h   1        
     son Jacob och hust     1           
    
4   11/4   k   Nyby hustru Brita      4   11/4   k   Nyby Niels och hust   1     
     syster Marja        sw Marja       
     p Lisa     1         p Lisa     1      1     
    
5   1   k   Hirsal Giösta och hust   1            5   1   k   Hirsal Giösta och hust   1         1     
    
6   1   k   Hertus Lars och hust   1      6   1   k   Hertus Lars och hust   1     
     p Dina och Lisa     2         p Dina och Lisa     2      1     
    
7   1   k   Antilla Johan      7   1   k   Antil Johan och dr Brita        
     son Mats        son Mats           1    upp
     dr Brita             
    
Lomby     Lomby    
1   11/4   s   Martois Hend: och hust   1      1   11/4   s   Martois Hend: och hust   1     
     son Jacob        son Jacob       
     dr Anna              dr Anna och Walborg           1     
    
2   1   s   Budd Anders och hust   1      2   1   s   Budd Anders och hust   1         1     
     dr Marja             
     3   1   s   Kylckinen Johan och hust   1         1     
3   1   s   Kylckinen Johan och h   1            Bolgzman Hend: och h     1     
     Bolgzman Hend: och hustrun     1      son Johan           1     
     son Johan              Inhyses Karin     1   1   1     
     Inhyses Karin     1   1     
     4   1   s   Thors Matz och hustrun   1     
4   1   s   Thors Mats och hust   1      son Jacob och Isak           1     
     son Jacob             
     Bolagsman Anders     1            5   1   k   1/2 +1/2 Rasmus Thomas och h   1     
     p Anna     1      1     
5   1   k   1/2 +1/2 Rasmus Thomas och h   1          upp
     6   1   k   Olis Simon och hust   1     
6   1   k   Ohlis Simon och hust   1      dr Anna           1     
     dr Anna             
     7   1   k   Jäppel Berthold och h   1     
7   1   k   Jäppel Bertel och h   1            p Anna     1      1     
    
8   1   k   Knuts Hend: och hust   1      8   1   k   Knus Hend: och hust   1     
     son Hendrick              son Hend: och And:s           1     
    
9   1   k   Skrifwars Marckus och h   1            9   1   k   Skrifwars Marck: och h   1         1     
    
10   1   k   Ingo Christjan och hust   1      10   1   k   Ingo Christjan och h   1     
     dr Johan     1            dr Erick     1         1     
    
11   1   k   Kulpas Johan och hust   1            11   1   k   Kulpas Johan och h   1     
     son Olof       
12   1   k   Kaustinen Mårt: och hust   1      p Helena     1      1     
     br Jacob       
     syster Margeta              12   1   k   Kaustinen Mårt: och h   1     
     br Jacob      upp
13   1   k   Nissull Jacob och hust   1      s:r Margeta           1     
     dr Brita             
     13   1   k   Nissull Jacob och h   1     
     Corporal Törnboms hust               dr Brita och Marja           1     
     Soldat Röndahls hustru              
     Prophossen Matts     1   1      Corporal Törnbohms h          
     Soldat Röndahls h           
    
Bergby     Bergby    
1   11/4   k   Jussill Abram      1   11/4   k   Jussill Abraham      hust död  
     p Sussanna     1        
     2   11/4   k   Kierp Mickel      1   hust död  
2   11/4   k   Kierp Mikel och hust   1            p Margeta     1     
     Bolagman Giösta och hust     1   1         Bolagzman Giösta och h     1     
     p Anna     1         dr Mickel och h     1   1      1     
     inhyses Margeta     1   1      inhyses Margeta     1   1   1     
     Gl: skiusrättaren Anders        1   1     
    
3   1   k   Kiötar Mats och h   1      3   1   k   Kiötar Matz och hust   1     
     dr Lisa, Brita och Marja        dr Lisa, Brita och Marja      upp
     dr Elias     1            dr Elias     1         1     
    
4   1   k   Olli Thomas och hust   1      4   1   k   Ollil Thomas och hust   1     
     son Simon        son Simon           1     
     p Marja     1        
    
5   1   k   Smeds Jacob och hust   1      5   1   k   Smeds Jacob och hust   1     
     dr Margeta             
    
6   1   k   Tahlus Ericks hustr: Margeta      6   1   k   Talus Matz och Modren   1     
     son Anders och Mårt:              br Mårten           1     
    
7   1   k   Konsti Jöran och hust   1      7   1   k   Konsti Jöran och hust   1      Tålfman  
     dr Karin        son Mickel       
     son Mickell              dr Karin           1     
    
8   1   k   Joupers Mats och hust   1      8   1   k   Joupers Matz och hust   1         1     
     son Johan och hust     1           
     Soldat Blomgreens h:           
     Soldat Blomgrens h:            döfwa smeden Mickels h        1   1    upp
     d:o Bergendahls hust           
     Sochnesmeden Mickels hustru        1     
    
Koskeby     Koskeby    
1   11/2   s   Dahlkarl Simon och hust   1      1   11/2   s   Dahlkarl Simon och hust   1      Tålfman  
     son Simon och hust     1            son Simon och h     1     
     dr Lars     1         1     
    
2   2/3   s   Gråbils Erick och hust   1      2   2/3   s   Gråbbils Erick och hust   1     
     dr Brita och Marja        dr Brita och Marja           1     
     dr Matts     1           
     3   1   k   Storknäck Erick och h   1     
3   1   k   Storknäck Erick och h   1      dr Lisa       
     dr Lisa        dr Staphan       
     p Brita        p Lisa     1      1     
     dr Mats och Hend          
     4   1   k   Kråkas Hend: och hust   1         1     
4   1   k   Kråkas Hend och hust   1           
     5   1   k   Sippus Mickel och h   1     
5   1   k   Sippus Mickel och h   1      son Johan och Mårt      upp
     Sön Johan och Mickel        dr Anna och Marja           1     
     dr Anna och Marja             
     6   1   k   Clemetz Abraham och h   1     
6   1   k   Clemets Mats      Fader Matz       
     måg Abr: och hust     1            dr Hendrick       
     p Brita     1      1     
    
7   1   k   Rånman Simon och hust   1            7   1   k   Rånman Simon och hust   1         1     
     Bolagsman Mickels hustru        Bolagzman Matz och Mod     1   1     
     dr Anna             
     8   1   k   Camminen Mårt: och h   1         1     
     dr Marja       
8   1   k   Camminen Mårt: och hust   1            dr Matz     1         1     
     Soldat Rosenlunds hust               Soldat Rosenlunds hust           
    
9   1   k   Nickonen Matts      9   1   k   Nickonen Matz och hust   1     
     son Matts        son Matz       
     dr Susanna och Anna              dr Susanna och Marja           1     
    
10   3/4   k   Bengts hustru Brita      10   3/4   k   Bengtz Isak och Modren   1    upp
     dr Marja        son Erick           1     
     son Isaak             
     11   5/8+5/8   k   Knubb Mickel och hust   1     
11   5/8+5/8   k   Knubb Mickel och hust   1      dr Anna       
     p Anna och Brita     2         dr Mickel       
     p Brita     1      1     
    
12   1/2   k   Knäck Erick och hust   1      12   1/2   k   Knäck Erick och hust   1     
     dr Marja              dr Marja       
     p Anna     1      1     
    
     Soldat Rosendahls hustru            Soldat Rosendahls hust           
     d:o Palmbergs hust            D:o Palmbergs hust           
     d:o Flincfälts hustru            D:o Flincfelts hust           
    
Miemoby     Miemoby    
1   1   s   Grannas Hans och hust   1      1   1   s   Grannas Hans och h   1     
     p Anna           p Lena        1     
    
2   1   s   Karjalain Abram och hust   1      2   1   s   Karjalain Abrah: och hust   1         1    upp
     p Lisa     1        
    
3   1   s   Grims Mats och hust   1      3   1   s   Grims Matz och hust   1     
     son Carl        son Carl       
     p Marja     1         p Marja     1      1     
    
4   11/4   k   Miemonen Joh Bulliks dr Mårten och Johan        4   11/4   k   Miemonen Joh Bulliks h       
     p Kierstin och Walborg     2         dr Mårten       
     p Beata     1   3   1     
    
5   1   k   Jufwas Mats och hust   1      5   1   k   Jufwas Matz och h   1     
     son Erick        son Erick       
     dr Anna              dr Anna           1     
    
6   1   k   Tunis Fältwäbeln Frimodigs husjungfru Marta Caisa        6   1   k   Tunis Fältwäbelen Frimodigs hushållerska Marta Caisa       
     p:n Marja        p Brita     1   2   1     
     dr Elias     1   3     
     7   1   k   Krokz Erick och hustrun   1     
7   1   k   Kroks Erick och hust   1            syster Anna        1     
   upp
8   1   k   Grim Erick och hust   1            8   1   k   Grim Erick och hustrun   1         1     
     p Brita     1        
     Soldat Palmströms h            1     
     Soldat Palmströms hust              
    
Mäckipä     Mäckipä    
1   11/3   k   Murckanen Johan och hust   1      1   11/3   k   Murkanen Johan och h   1     
     son Mats och hust     1      son Matz och hust     1     
     dr Anna        dr Anna           1     
     dr Erick     1           
     Ibm Abraham och h   1     
     Ibm Abram och hust   1      dr Anders       
     dr Matts        p Anna och Beata     2      1     
     p Anna och Beata     2        
     2   11/6   k   Grägg Giösta och hust   1     
2   11/6   k   Grägg Giösta och hust   1      dr Mats       
     p Lena        p Anna     1      1     
     dr Mårten     1           
     3   1   k   Antolis Johan och h   1     
3   1   k   Antolis Joh: och hust   1            dr Johan     1         1    upp
    
4   1   k   Säppä Isak och hust   1      4   1   k   Säppä Isak och hust   1     
     p Margeta     1         dr Mats     1         1     
    
6   1   k   Wöroborg Caplan h Olof Tuneus och hust        6   1   k   Wöroborg Caplan h Olof Tunaeus och h       
     dr Mårten        dr Simon       
     p Marja och Anna        Cappelans bohl     p Marja och Marja     2   5      Cappelans bohl  
     gåssen Jonas     1     
     5   3/4   k   Ohlis Johan och hust   1     
5   3/4   k   Ohlis Johan och hust   1      dr Erick       
     dr Erick        p Lisa     1      1     
     p Lisa     1        
     7   1/2   k   Lillund Munsterskrif:n    
7   1/2   k   Lillund Munsterskrif:n     Anders Wörgreen och h       
     Anders Wörgreen och hustrun        p Marja     1   3   1     
     p Lisa     1   3     
     8   1/2   k   Storlund Erick och h   1     
8   1/2   k   Storlund Erick och hust   1      son Anders       
     dr Brita och Lisa              dr Brita och Lisa           1     
   upp
9   1/2   k   Gammals Staffan      9   1/2   k   Gammals Staffan och h   1     
     son Johan        son Johan       
     dr Lisa              dr Lisa           1     
    
     Soldat Bergströms hustru            Soldat Bergströms h           
     d:o Törnschiölds h            D:o Törnschiölds h           
     d:o Ekströms Encka            D:o Ekströms Encka           
     Skomakaren Strandberg och hust        2     
    
Röckio     Röckio    
1   1   s   Smårus Anders och hust   1      1   1   s   Smårus Anders och h   1     
     br Simon              br Simon           1     
    
2   1/4 s1/2 k      Pytar Mats och Mod:n   1      2   1/4 s1/2 k      Pytar Matz och Mod:n   1     
     syster Brita              s:r Brita           1     
    
3   11/2   k   Holms Landbonden Jacob och Mod:r   1      3   11/2   k   Holms Landbonden Jacob och h   1     
     syster Marja, Lisa, Anna och Karin              s:r Marja, Lisa, Anna och Karin           1     
    
4   11/2   k   Påhls Jacob och hust   1      4   11/2   k   Påhls Jacob och hust   1    upp
     br Phillip och Simon        br Phillip           1     
     p Sussanna     1        
     5   1   k   Kullas Matz och h   1     
5   1   k   Kullas Mats och hust   1      son Erick       
     dr Anna        dr Anna           1     
     son Erick           1   Boställe    
     6   1   k   Höijers Erick och hust   1     
6   1   k   Höijers Erick och hust   1      p Marja     1      1     
     p Brita        Inhyses Brita     1   1   1     
     dr Simon     1           
     7   1   k   Knuus Isak och hust   1     
7   1   k   Knus Isak och hust   1            dr Markus        1     
    
8   1   k   Gammals Pehr och hust   1      8   1   k   Gammals Pehr och h   1     
     br Israel och hust     1      dr Jacob     1         1     
     syster Anna              Bolagsman Israel och h     1     
     s Anna           1     
    
9   1   k   Andtbrams Thomas och hustrun   1      9   1   k   Andtbrams Thomas och h   1     
     dr Lisa och Anna        dr Anna      upp
     dr Simon     1            dr Simon     1         1     
    
10   1   k   Nygårds Simon och hust   1      10   1   k   Nygårds Simon och h   1     
     dr Mårten        p Anna och Lisa     2        
     p Beata     1         Länsman Georg Oxe        1     
     Länsman Oxe          
     1   k   Bagge Erick och hust   1     
11   1   k   Bagge Erick och hust   1      11     son Matz och Johan       
     sön Matz och Joh:        dr Brita           1     
     dr Brita       
     p Marja     1         3/4   k   Räkz Jacob och hust   1     
     br Johan       
12   3/4   k   Räkz Jacob och hust   1      12     s:r Marja           1     
     br Johan       
     syster Anna och Marja              3/4   k   Swäns Thomas och h   1     
     s:r Brita, Sussanna och Anna           1     
13   3/4   k   Swäns Thomas och h   1      13    
     syster Brita              1/2   k   Brams Erick     
     son Isak och h     1         1     
14   1/2   k   Brams Erick      14   upp
     son Isak och hust     1            1/2   k   Klärckas Hend och h   1         1     
    
15   1/2   k   Klärkas Hindrick och h   1            15   1/2   k   Antus H: Landtmätaren Wörgreen och h       
     flickan Annagreta       
16   1/2   k   Antus H: Landtmätaren Wörgreen och hustrun        16     dr Erick       
     p Lisa        p Lisa     1   5   1     
     dr Simon     1   4     
     Soldat Nymans hustru           
     Soldat Nymans hust            D:o Wijdbäcks hust           
     d:o Wijdbäcks hust            D:o Bagges hustru           
     d:o Bagges hustru            Sockneskomak: Strandberg och h        2   1     
    
Låhlax     Låthlax [Lålax]    
1   1   s   Jofs Johan och hust   1      1   1   s   Jofs Johan och hust   1     
     dr Lisa och Brita              dr Lisa       
     son Anders           1     
    
2   1   s   Bredfors Jacob och h   1      2   1   s   Bredfors Jacob och h   1     
     måg Mats och h     1            dr Marja       
     p Marja     1      1    upp
3   1/2   s   Jossis Hind:s hust     
     son Mårten        3   1/2   s   Jossis Mårten och mod:n     
     dr Beata, Maria och Margeta              br Zachris       
     dr Beata och Marg           1     
4   11/4   k   Måssa Abram och h   1           
     4   11/4   k   Måssa Abrah och h   1     
5   1   k   Ollus Joseph och h   1         sr Lisa och Margeta           1     
     dr Beata          
     5   1   k   Ollus Josep och h   1     
6   1   k   Haga Anders och h   1      dr Beata           1     
     sw Marja och Eva Stina             
     6   1   k   Haga Anders och h   1     
7   1   k   Enges Thomas & Mod:n   1      sw Evastina           1     
     br Pehr och Mårten             
     7   1   k   Enges Thomas och modren   1     
8   1   k   Dunck Jacob och hust   1      br Mårten           1     
     son Johan             
     8   1   k   Dunck Jacob och h   1     
9   1/2   k   Helsing Joseph och hustrun   1      br Erick och h     1         1     
     p Beata     1       upp
     9   1/2   k   Hellsing Josep och h   1         1     
     Soldat Forsgreens hust              
     gl: Erick Löhdings hust        Soldat Forsgreens h            1     
    
Tuckur     Tuckur    
1   1   s   Ehrs Abram och hust   1      1   1   s   Ers Abraham och h   1     
     br Erick och hust     1      br Erick och hust     1     
     br Hans        br Hans       
     syster Margeta        sr Margeta       
     dr Matts     1            dr Mats     1         1     
    
2   1   s   Jofs Daniel och hust   1      2   1   s   Jofs Daniel och hust   1     
     dr Matts        p Karin     1      1     
     p Karin     1        
    
3   1   s   Grindas Erick och h   1      3   1   s   Grindas Erick och h   1     
     br Mickel och Johan        br Johan       
     syster Marja              p Marja           1     
    
4   1   k   Brors Mårten      4   1   k   Brors Mickel och h   1    upp
     måg Mickel och h        Fader Mårten       
     dr Johan        dr Johan       
     p Margeta     1         p Stina     1      1     
    
5   1   k   Åkers Simon och hust   1      5   1   k   Åkers Simon och hust   1     
     dr Marja        dr Marja           1     
     dr Pehr          
     6   1   k   Skått Erick och hustrun   1     
6   1   k   Skått Matts      Fader Mats        Tålfman  
     son Erick och hust     1      sr Marja           1     
     son Thomas        Bolagzman Johan och hust     1     
     dr Marja              son Simon       
     Bolagsman Johan        dr Anna           1     
     dr Anna             
     7   3/4   k   Back Erick och hustrun   1     
7   3/4   k   Back Erick och Mod:r   1      moder Gertru     1      1     
     p Margeta     1        
     8   3/4   k   Räkz Mats och Modren   1     
8   3/4   k   Räx Mats och Mod:r   1      br Johan       
     br Johan              p Marja     1      1    upp
    
9   3/4   k   Finne Samuel      9   3/4   k   Finni Samuel och hust   1     
     p Marja och Marja     2         dr Thomas       
     p Marja och Marg:     2      1     
    
10   2/3   k   Swähls Matts   1      10   2/3   k   Swähls Matz     
     p Marja     1         p Marja     1      1     
    
11   3/4   k   Jont Carl och hust   1      11   3/4   k   Jont Carl och hustrun   1     
     dr Marja              dr Marja           1     
    
12   1/4   k   Kåck Mats och hust   1      12   1/4   k   Kåck Matz och hust   1     
     dr Marja              dr Marja och Karin           1     
    
     Corporal Jutmans hust            Corporal Jutmans hust          
    
Kåfjåcki     Kåfjocki    
1   1   s   Bertils Johan och h   1      1   1   s   Bertils Johan och hust   1     
     son Staffan och hust     1      son Staphan och hust     1     
     dr Margeta        dr Margeta      upp
     dr Erick        dr Pehr     1         1     
     p Karin     1        
    
2   1/2   s   Månsas Mickel och hust   1      2   1/2   s   Månses Mickel och h   1     
     son Mickel        son Mickel       
     dr Beata              dr Beata           1     
    
3   3/8 +3/8   s   Stor- och Lillwidd Johan och hustrun   1      3   3/8 +3/8   s   Stor- och Lillwidd Jo: och h   1     
     br Mårten        br Mårten       
     syster Karin och Brita              sr Karin och Brita           1     
    
4   1   k   Ingo Erick och hust   1      4   1   k   Ingi Erick och hust   1     
     dr Anna, Margeta och Marja              sr Anna och Marja           1     
    
5   1/2   k   Smeds Johan och hust   1      5   1/2   k   Smeds Johan och hust   1     
     dr Anna        dr Anna       
     dr Jacob     1         dr Jacob     1         1     
    
     Soldat Bergs hust            Soldaten Skåtts moder           
   upp
Karfsor     Karfsor    
1   3/4   s   Herr Giösta och hust   1      1   3/4   s   Herr Giösta och hust   1     
     dr Anna och Margeta        dr Anna, Margeta, Marja och Beata           1     
     dr Nills     1        
    
     2   2/3   s   Håfman Anders och h   1     
2   2/3   s   Håfman Anders och hust   1      dr Marja       
     dr Marja        sonhust Lisa       
     sonhust Lisa     1            son Anders           1     
     Bolagsman Mårten och hust     1      Bolagzman Mårt: och h     1     
     syst Margeta        dr Margeta       
     dr Mårten     1            dr Mårten     1         1     
    
3   1/2+1/2   s+k   Kafwus el Simons Simon och hustrun   1      3   1/2+1/2   s+k   Kafwus el:r Simons Simon och hustrun   1     
     son Simon        son Simon       
     dr Anna och Margeta              dr Anna och Margeta           1     
     Bolagsman Matsas hustru        Bolagzman Matz och hust     1     
     son Gabriel        son Gabriel       
     dr Marja              dr Marja           1     
   upp
4   1/4   s   Håf Mårten och hust   1      4   1/4   s   Håf Mårten och hust   1     
     dr Matts     1            dr Karin       
     dr Matts     1         1     
    
5   1      Antus Johan och h   1      5   1      Antus Johan och hust   1         1     
     p Brita     1        
     6   3/4      Toss Johan och hust   1     
6   3/4      Toss Matts      Fader Matz       
     son Mats och Erick              br Mats       
     dr Margeta       
     p Marja     1      1     
    
7   3/4      Skarp Mickel och hust   1      7   3/4      Skarp Mickel och hust   1     
     syster Lisa              sr Lisa       
     dr Johan     1         1     
    
8   1/2      Pärus Johan och h   1            8   1/2      Pährus Johan och hust   1         1     
    
     Soldat Löfdals hustru               Soldat Löfdahls h            1     
     d:o Jacob Öhbergs hustru               d:o Jacob Öhbergs h            1    upp
    
Kaitsor     Kaitsor    
1   1   k   Keisar Elias och hust   1            1   1   k   Keisar Elias och hust   1         1     
    
2   1   k   Häikus Jacob och hust   1      2   1   k   Häikus Jacob och hust   1     
     dr Matts        dr Matts och Mickel       
     p Lisa     1         p Anna och Kirstin     2      1     
    
3   3/4   k   Finne Johan och hust   1            3   3/4   k   Finni Johan och hust   1         1     
    
4   3/4   k   Hannus Matts      4   3/4   k   Hannus Matz och dr Marja        
     son Simon        son Simon       
     dr Anna              dr Lisa           1     
     Bolagsman Carl och hustrun     1   1         Bolagzman Carl och h     1   1      1     
    
5   3/4   k   Bertils Erick      5   3/4   k   Bertils Jacob och hust   1     
     brorson Jacob och h     1      Fader Erick       
     son Jacob och h     1            dr Brita           1     
     Bolagzman Jacob och h     1   1      1     
   upp
6   1/3   k   Sigfreds Mårt och hust   1      6   1/3   k   Sigfreds Mårten och h   1     
     p Anna     1         dr Mårten     1      1     
    
7   1/4   k   Håkus Isak och hust   1            7   1/4   k   Håckus Isak och hust   1         1     
    
8   1/4   k   Präst Mats och hust   1            8   1/4   k   Präst Matz och hust   1         1     
    
     Soldat Blomdahls hustru               Soldat Blomdahls hust           
    
Karfwat     Karfwat    
1   1   s   Ulfwes Matz och hust   1      1   1   s   Ulfwes Matz och hust   1     
     dr Isak     1            dr Isak     1         1     
    
2   2/3   s   Pets dotter Lisa            2   2/3   s   Pets Johan och hust   1     
     p Margeta     1      1     
    
3   1   k   Rännar Mårt: och h   1      3   1   k   Rännar Mårten och h   1         1     
     dr Isak     1           
    
4   2/3   k   Lassus Mårt och hust   1      4   2/3   k   Lassus Mårt och h   1    upp
     p Margeta     1         p Margeta     1      1     
    
5   2/3   k   Eur Matz och hust   1      5   2/3   k   Äurs Matz och h   1     
     sön Simon och Joh:        son Simon       
     dr Brita              dr Brita           1   Boställe  
    
6   1/2   k   Kåcka Simon och hust   1      6   1/2   k   Kåck Simon och h   1     
     syster Beata              sr Beata           1     
    
     Sochnemurmest Johan och hustrun        2      Socknemurmest Johan och h        2   1     
     Soldat Endals hustru            Soldat Endahls h           
    
Åhrawais     Åhrawais    
1   1/2   s   Carls Carl      1   1/2   s   Carls Carl och dr Lisa            1     
     Jungfru Juliana Bullik     1     
     p:e Carin, Sophia och Brita     1         2   1/2   s   Carlsback Moder Lisa (!)      Mannen död  
     son Carl och h     1     
2   1/2   s   Carlsback Moder Lisa (!)      son Gustaf           1     
     son Carl och hust     1     
     son Mårt och hust              3   1/2   s   1/4 +1/4 Nybonde Jacob och h   1    upp
     son Carl       
3   1/2   s   1/4 Nybonde Erick och hust   1      p Elsa och Karin     2      1     
     p Elsa     1        
     1/4 Ibid Jacob & hust   1            4   1/3   s   Tors Erick och hust   1     
     dr Anna och Margeta           1     
4   1/3   s   Tors Erick och hust   1      Bolagzman Johan och mod:n     1     
     dr Anna och Margeta              sr Marja           1     
     Bolagsman Mats och hustrun     1     
     son Johan              5   11/3   k   Wäst Mårten och h   1     
     gåssen Johan     1         1     
5   11/3   k   Wäst Mårten och hust   1      Bolagzman Carl och h     1   1      1     
     Bolagsman Carl och hustrun     1   1         Inhyses Anna       
     Inhyses Anna        son Jacob     1      2   1     
     son Jacob     1      2     
    
6   11/4   k   Erckilla Jacob och h   1      6   11/4   k   Erickilla Jacob och h   1     
     sw (!) Brita     sw (!) Brita       
     br Hendrick              dr Isak     1         1     
    
7   11/4   k   Bertils Anders och h   1      7   11/4   k   Bertils Mårten och h   1    upp
     dr Karin        dr Mårten       
     p Lisa     1         p Lisa     1      1     
     Bolags Mårt: och h     1      Bolagzman Matz och h:     1     
     dr Isak        dr Anders       
     p Marja     1         p Karin     1      1     
    
8   1   k   Ropar Daniel och hust   1            8   1   k   Ropar Daniel och hust   1         1     
     Bolagsman Johan och hustrun     1   1         Bolagsman Johan och h     1   1      1     
    
9   1   k   Seplax hust Lisa      9   1   k   Seplax Johan och modr:n   1     
     son Mats och hust     1      br Mårten       
     sön Johan och Mårten        syster Lisa           1     
     dr Lisa             
     Inhyses Marja     1   1      10   1   k   Mårtens Jacob och hust   1      12...  
     dr Jacob     1         1     
10   1   k   Mårtens Jacob och h   1      Bolagzman Johan och mod:n     1     
     dr Jacob        br Carl           1     
     p Margeta     1        
     Bolagzman Mickels hustru       
     son Johan och Carl              11   1   k   Jacobs Mårten och h   1    upp
     son Elias           1     
11   1   k   Jacobs Mårten och h   1     
     son Elias              12   5/6   k   Knutas Johan och hust   1     
     dr Lisa       
12   5/6   k   Knutas Johan och hust   1      sw Brita           1     
     dr Lisa              Bolagzman Hans       
     Bolagsman sw Hans        dr Anna och Karin       
     dr Anna och Carin              dr Hendrick     1      1     
    
13   3/4   k   Skogsbyggars underlagt Kimo bruk     13   3/4   k   Skogsbyggars underlagt Kimo bruk    
    
14   3/4   k   Simons Erick och h   1      14   3/4   k   Simons Erick och hust   1     
     br:s hust Brita        brors hust Lisa (!)       
     dr Karin              dr Karin           1     
    
15   3/4   k   Betlehem Joh: och hust   1            15   3/4   k   Betlehems Johan och h   1         1     
    
16   2/3   k   Ruth Giösta och hust   1            16   2/3   k   Ruth Giösta och hust   1         1     
    
17   1/2   k   Eskills Sacellan H:r Abr Strömm och hust        17   1/2   k   Eskils Sacell: H Abrah: Strömmer och h        Capellans Bohl upp
     dr Jungf Helena        dr Jungfru Helena     1        
     p Lisa     1     
     Landbonden Niels och hustrun   1           
    
18   1/4   k   Pensar Anders och h   1      18   1/4   k   Pensar Anders och hust   1     
     syster Margeta        br Josep       
     p Sussanna     1         sr Margeta           1     
     Soldat Löfbergs hust            Soldat Löfbergs hustru           
    
19   1/4   k   Rausk Giösta och hust   1      19   1/4   k   Rausk Giösta och hustrun   1     
     br Pehr        br Pehr       
     dr Lena              dr Lena           1     
    
20   1/6   k   England el:r \ Erick och h   1      20   1/6   k   England el:r \ Erick och hust   1         1     
   1/6      Hålland / dr Johan     1            1/6      Hålland /    
    
     Soldat Hellbergs hust               Soldat Helbergs hust           
     d:o Mattlins hust               D:o Mattlins hust           
     d:o Swahlsbergs dotter Anna             
   upp
Kimoby     Kimoby    
1   1   s   Jacobs Mårt: och hust   1      1   1   s   Jacobs Mårten och hust   1     
     dr Mårten        dr Mickel       
     p Margeta och Marja     2         p Marg och Anna     2      1     
    
2   1   s   Raukas (!) underlagt Kimo bruk     2   1   s   Raukas (!) underlagt Kimo bruk    
    
3   3/4   s   Auras underlagt Kimo bruk     3   3/4   s   Auras underlagt Kimo bruk    
    
4   3/4   s   3/8 Raukus Hend: och hust   1      4   3/4   s   3/8 Röukas (!) Hend: och hust   1     
     son Erick och hust     1            son Erick och hust     1     
     3/8 Ibm Hind: och hust      p Marja     1      1     
     syster Lisa     1            3/8 Ibm Hind: och hust   1         1     
    
     5   3/4   s   Mattas Pehr och hust   1     
5   3/4   s   Mattas Pehr och hust   1      dr Karin       
     p Anna     1         dr Mårten       
     p Anna     1      1     
    
6   1/2   s   Bagg underlagt Kimo bruk     6   1/2   s   Bagg underlagt Kimo bruk   upp
    
7   3/4   s   Gammelgårds Hend och hustrun   1      7   3/4   s   Gammelgårds Hend och h   1     
     dr Barbro              dr Barbro       
     p Brita     1      1     
    
8   3/8   s   Joupars el Back Anders      8   3/8   s   Joupars el: Back Erick och hustrun   1     
     son Erick och hust     1      Fader Anders       
     p Margeta     1         p Margeta       
     sr Lisa           1     
    
9   1/3   s   Staffans Jöran och hust   1      9   1/3   s   Staffans Jöran och hust   1     
     p Anna        dr Carl       
     dr Carl     1            p Anna     1      1     
    
10   1/3   s   Pärus Hend och hust   1      10   1/3   s   Pärus Hendrick och h   1     
     br Giösta och hust     1      br Giösta och h     1     
     dr Marja              p Lisa           1     
    
11   1/3   s   Knuts Jacob och hust   1      11   1/3   s   Knuts Jacob och hust   1     
     swärmoder Barbro        swärmod:n Barbro      upp
     dr Matts        p Karin och Marja       
     p Karin     1         dr Mats     1         1     
    
12   1/4   s   Swedar underlagt Kimo bruk     12   1/4   s   Swedar underlagt Kimo bruk    
    
13   1/4   s   Mutta Mårten och hust   1      13   1/4   s   Mutta Mårten och h   1     
     syster Marja              sr Marja       
     dr Hans     1         1     
    
14   1/4   s   Kuckos Carl och hust   1      14   1/4   s   Kuckos Carl och hust   1     
     sw Ullrika        sw Ullrika       
     dr Johan              dr Johan     1         1     
     Bolagsman Anders och hustrun     1   1         Bolagzman Anders och h     1   1      1     
    
15   1/4   s   Gammelgårds Hend och hustrun   1      15   1/4   s   Gammelgårdz Hendrick     
     son Erick              son Erick           1     
    
16   1/4   s   Kyras Erick och hust   1      16   1/4   s   Kyras Erick och h   1     
     dr Brita        måg Jöran och h     1     
     syster Marja        sr Marja           1    upp
     dr Mårten     1           
     17   1/4   s   Präst Johan och hust   1     
17   1/4   s   Präst Johan och hust   1      br Matz och Erick       
     br Matts              p Marja     1      1     
    
18   3/4   k   Sigfreds Jacob      18   3/4   k   Sigfreds Jacob och Sona Enckian         Tålfman  
     son Mårtens hust        dr Hind: och Mårten       
     dr Hindrick        p Anna och Margeta     2      1     
     p Anna     1        
     19   1/3   k   Storkäskis Enck Karin     
19   1/3   k   Storkäskis Enkan Karin      son Mats       
     son Mats        br Samuel       
     br Samuel        p Marja     1      1     
     p Marja     1        
     20   1/3   k   Sågars underlagt Kimo bruk    
20   1/3   k   Sågars underlagt Kimo bruk    
     21   1/4   k   Hed Thomas och hust   1     
21   1/4   k   Hed Thomas och hust   1      dr Marja           1     
     dr Marja             
     22   1/4   k   Agnisbäck Anders och h   1    upp
22   1/4   k   Agnisback Anders och h   1      son Simon           1     
     sw Sussanna             
     23   3/4   k   Brännas Mårten och h   1     
23   3/4   k   Brännas Mårtens hust      son Simon och h     1     
     sön Simon och h     1      br Erick       
     br Erick        dr Marja           1     
     dr Marja             
     24   3/4   k   Komåsa Mårten och Mod:en   1         1     
24   3/4   k   Komåsa Mårten och Mod:r   1      Bolagsman Matz       
     Bolagsman Matz     1            sr Marja           1     
    
     Soldat Nedermans h:            Soldat Nedermans hust           
     dito Sijks hust            D:o Sijks hust           
     Trumbslag: Nybom och hustrun           Trumbslag: Nybom och h          
    
Kimo Bruk     Kimo Bruk    
     Inspectoren Arner och hust        Inspectoren Arner och hust       
     dr Jungfru Anna Catharina        dr Jungfru Anna Catharina       
     dr Johan, Abram och Mickel        dr Joh: och Abram       
     p Marja     1   7      p Brita och Catharina     2   7   1    upp
     Bokhållaren Samuel Höijer        Bokhållaren Samuel Höijer       
     p Marja        gåssen Erick       
     gåssen Erick     1   3      p Marja     1   3   1     
     Masmäst Hans Johanson och h           Masmäst Hans Johanson och h:          
     Smeden mester Johan Anderson och hust        Smeden Johan Anderson och h:          
     son Lars och hust     2         D:o Lars Erson och hust          
     d:o Joh: Erson        D:o Erick Ehrson och h          
     sw dagswärckaren Olof Person        D:o Johan Ehrson       
     dr Ingerbor        dr Ingebor     1        
     d:o Erick Erson och hust           D:o Niels Biörn och h          
     Smeddrängen Lars Ehrson och h           D:o Joh: Clason och h          
     dito Johan Clason och hust           D:o Johan Brun och h:          
     dito Anders Frögd        D:o Lars Frögd och h:          
     p Brita     1      Kåhldreng: Erich Ohlson och h          
     dito Johan Brun och h           D:o Hend: Mattson och h          
     dito Johan Frögd och hust           Byggmästar Elias Mattzson          
     Belgmakaren Matts Häggblad och hust        Bälgmak: Matts Heggblad och h       
     p Anna     1      sw Beata     1        
     Byggmäst Elias Matson           Klensmeden Erich Ulf och h          
     Kåhldrengen Erick Olofson och hust           dagswärck: Matts Römk (?) och h         upp
     dito Hend: Matzon och h           D:o Erick Thomson          
     Klensmeden Erick Ulf och h           Dito Olof Person          
     dagswärck:n Matz Matson och hust           D:o Matts Ehrson och h          
     d:o Erick Thomson           D:o Anders Gran och h          
     damwachtaren Johan Mattsons hust Anna           D.o Abraham Samuelson och h          
     dagswärck Matz Ehrson och h           damwachten Joh: Mattsons h          
     d:o Anders Gran och h           dagzwärck: Erick Mårson och h          
     uppsättjaren Erick Månson och hustrun        D:o Mårten Ehrson          
     son dagswärck: Mårten     1         D:o Isac Johanson och h          
     dito Mickel Johanson och h           D:o Mårten Jacobsons h:          
     dagswärck Hend: Frögdenberg och hust           D:o Hend: Frögdenberg och h          
     dito Mårt: Jacobsons h           Bodwachten Joh: Mårsons h:          
     Bodwacht Joh: Mårsons hustru Margeta           Rustmest: Hend: Grönfelt och h          
     dagswärck Abraham Samuelson och h:           dagswärk Giösta Thomason och h:          
     Dito Matts Jacobson och h          
    
Teugmo     Teugmo    
1   3/4   k   Teugmo Mickel och hust   1      1   3/4   k   And: Isakssons, Mickel och h   1         1     
     son Isak & h       
     p Lisa     1       upp
    
Oxgangar     Oxgangar    
1   1/2   s   Abrams Mickel och hust   1      1   1/2   s   Abrams Mickel och h   1     
     dr Margeta och Anna     2            dr Marg: och Anna           1     
    
2   1/2   s   Antus Abram och hust   1      2   1/2   s   Antus Abrah: och h   1     
     br Hendrick              br Hendrick       
     p Sophia     1      1     
3   1   k   Sigfreds Mickel och hust   1     
     dr Brita              3   1   k   Sigfredz Mickel och h   1     
     dr Brita           1     
4   1/2   k   Ryssas Mårten och hust   1     
     son Erick och Jacob              4   1/2   k   Ryssas Mårten och h   1     
     son Erick och Jacob       
     dr Margeta           1     
5   1/2   k   Fusius Erick och hust   1     
     br Mårten              5   1/2   k   Fusius Erick och h   1         1     
    
6   1/2   k   Nissus Johan och hust   1            6   1/2   k   Nissus Johan och hust   1     
     Inhyses Brita     1   1      p Margeta     1      1    upp
     Inhyses Brita     1   1   1     
7   1/2   k   Skratars Gust och h   1     
     moder Marja              7   1/2   k   Skratars Gust: och h   1         1     
    
8   1/3   k   Skieppars Matz och h   1            8   1/3   k   Skieppars Matz och h   1         1     
    
     Soldat Kruskopps Encka (jfr. Qwimo!)               Soldat Kruskops Enckia (jfr. Qwimo!)            1     
    
Qwimoby     Qwimoby    
1   3/4   k   Rådman Matz och hust   1      1   3/4   k   Rådman Matz och dr Anna        
     p Beata     1         son Erick       
     Inhyses Anna     1   1      dr Marja       
     p Beata     1      1     
2   1/2   k   Borgmäst: Mårt: och h   1      Inhyses Anna     1   1   1     
     dr Gabriel       
     p Maria     1         2   1/2   k   Borgmästar Mårt: och h   1        
    
     Soldat Kruskopps hustru (jfr Oxk.!)               Soldat Kruskops h (jfr Oxk.!)            1     
     gl: Beata       
   upp
Maxmo     Maxmo    
1   1   s   Finne Anders och hust   1      1   1   s   Finni Anders och hust   1     
     dr Matts     1            dr Anna           1     
    
2   2   k   Tåttesund H:r Öfwerstens von Ganschous legofolck     Öfwerste Boställe      2   2   k   Tåttesund H:r Öfwerstens Legofolck     Öfwerste Sätet  
     HusJungfru Ewa Granberg 1     underlagt Säterie     HusJungfrun Eva-Maja Granberg 1     niuter Sätteri  
     Laqueier Haquerin och Mattlin 2     frijhet effter Mantals Commissariens     Laqueijen Israel Mattlin 1     frihet efter Mantahls Commissarie  
     dr Mickel 1     Instruction 7 §     do Mickel Mårten och Simon 3     Instructions 7 §  
     p Anna 1           p Beata, Anna, Lisa och Anna 4       
    
     Tårpar dahla Mårten och hustrun     1   1         Tårparen Dahla Mårt: och h:     1   1      1     
    
     Tårpar Eliases hust     1         D:o Eliases Enckia     1      1     
    
4   1/2   k   Kåckas Torp Jacob och hust Under Öfwersten Boställe har Sätterij frihet     1   1      4   1/2   k   Kåckas Torp Jacob och h Under Öfwersten Boställe har Sätterij frihet     1   1     
    
7   1/3   k   Heir Johan och hust Under Öfwersten Boställe har Sätterij frihet     1   1      7   1/3   k   Heir Johan och hust Under Öfwersten Boställe har Sätterij frihet     1     
     son Hendrick          
    
9   1/4   k   Härås Mickel Under Öfwersten Boställe har Sätterij frihet     1         9   1/4   k   Härås Mickel Under Öfwersten Boställe har Sätterij frihet     1       upp
    
3   2/3      Hals Mårt: och hust   1      3   2/3      Hals Mårten och h   1     
     dr Mårt och hust     1   1         dr Mårten och h     1   1      1     
    
5   1/2   k   Kagg Hendrick      5   1/2   k   Kagg Isak och hust   1     
     son Isak och hust     1      Fader Hendrick        Tålfman  
     sw Brita              sw Brita           1     
    
6   1/2   k   Eur Abram och hust   1            6   1/2   k   Eurs Abrah: och h   1         1     
    
8   1/3   k   Puss Pehr och hustrun   1      8   1/3   k   Puss Pehr och hust   1     
     Enckan Anna        sr Marja          
     dr Hindrick        Inhyses Anna     1   1   1     
     syster Marja             
     Skogzwacht Torpar Simon       
     Skogzwacht Torp Simon        son Simon       
     dr Brita och Karin        dr Brita och Karin           1     
     son Simon             
     Torparen Joh: och h:     1     
     Torparen Johan och hust     1   1         dr Mickel     1         1    upp
    
     Adjuncten H:r Snellman och hustrun        H Adjuncten Snellman och h:       
     p Kaisa och Anna     2      dr Hendrick       
     p Kaisa och Anna     2     
     gl: Kyrckiowächtarens dr Anna     1      1     
     gl: Kyrckiowächtarens dr Anna     1   1   1     
     Skoumak: Swan och hust        1     
    
Kiärcklaxby     Kiärcklax    
1   1   k   Öhling Mickel och hust   1      1   1   k   Öhling Mickel och h   1         1     
     dr Matts          
    
2   1   k   Furunäs Mats och hust   1            2   1   k   Furunäs Matz och h   1         1     
     Gl: soldat Grabs Encka              
     3   1   k   Bertils Mårt: och h   1     
3   1   k   Bertils Mårten och hust   1            syster Anna           1     
    
4   1   k   Clemets Mårt och hust   1      4   1   k   Clemetz Mårt: och h   1     
     syster Anna     1            syster Anna     1         1     
   upp
5   1   k   Storm Abram      5   1   k   Storm Abraham      ogift  
     syster Marja        sw Elias och h     1         1     
     p Karin     1        
     6   1   k   Skarper Johan och hust   1     
6   1   k   Skarper Joh: och hust   1      p Marja och Beata     2      1     
     p Marja och Beata     2        
     7   1   k   Lassus Isak och hust   1         1     
7   1   k   Lassus Ericks Encka     
     p Margeta     1         8   1   k   Guttas Johan och hust   1     
     dr Anna       
8   1   k   Guttas Johan och hust   1      dr Gabriel     1         1     
     dr Anna       
     p Walborg     1         9   1   k   Kullas Mickel och hust   1     
     br Johan       
9   1   k   Kullas Mickel och hust   1      syster Beata och Lisa           1     
     syster Beata och Lisa             
     10   2/3   k   Audas Jacob och hust   1         1     
10   2/3   k   Audas Jacob och hust   1     
     dr Mårten           11   2/3   k   Esars Johan och hust   1     
     Fader Mårten      upp
11   2/3   k   Esars Mårten      dr Anna           1     
     son Joh och hust     1     
     dr Anna              12   1/3   k   Smeds Simon och hust   1      1     
     dr Beata           1     
12   1/3   k   Smeds Simon och hust   1        
     dr Beata              13   1/3   k   Stenkull Anders och h   1     
     flickan Beata     1      1     
13   1/3   k   Steenkull Anders och hust   1            Inhyses Anderses Encka     1   1   1     
     Inhyses Andersas h:     1        
     14   1/3   k   Kuks Hendrick och h:   1     
14   1/3   k   Kuks Hend: hust   1      son Erick       
     dr Anna              dr Anna           1     
    
     Soldat Rönboms hust            Soldat Rönbohms hust           
     d:o Storms Encka            D:o Storms Encka           
     d:o Matts Storms h:            D:o Storms hustru           
     d:o Fahlströms hust            D:o Fahlströms hust           
     Inhyses Anna Matzdotter     1   1      Inhyses Anna Mattsdr     1   1   1     
    
Lotlax     Lotlax   upp
1   1,25   k   Blussi Hend och hust   1      1   1,25   k   Blussi Hendrick och h   1     
     sw Lars och hust     1      sw Lars och h     1     
     p Anna     1         p Anna     1      1     
    
2   1   k   Norken Staffan och mod   1      2   1   k   Norcken Staffan och hust   1     
     br (!) Anders              moder Marja       
     dr Anders     1         1     
    
3   1   k   Lassus Giösta och hust   1      3   1   k   Lassus Giösta och hust   1         1     
     dr Erick             
    
4   1   k   Backull Niels och hust   1      4   1   k   Backull Simon och h   1     
     son Simon och hust     1            p Brita     1      1     
    
5   1   k   Kullas Abr: och hust   1      5   1   k   Kullas Abraham och h   1         1     
     dr Erick     1           
    
6   1   k   Ohls Mats och hust   1      6   1   k   Ohls Matz och hust   1         1     
     p Beata          
   upp
7   1   k   Kroks Abr: och Modr   1      7   1   k   Kroks Abrah: och Modren   1     
     syster Anna              syster Anna           1     
    
8   3/4   k   Helsing Jacob och hust   1      8   3/4   k   Hellsing Jacob och hust   1     
     p Marja        p Marja     1      1     
     dr Anders          
     9   3/4   k   Klafwas Jöran och h:   1     
9   3/4   k   Klafwus Jöran och hust   1      måg Carl och hust     1     
     måg Carl och hust     1            dr Beata           1     
    
11   3/4   k   Huggar Pehrs hust      11   3/4   k   Huggar Niels och modren   1     
     dr Marja och Brita              sr Brita           1     
    
10   3/4   k   Skata Mats och hust   1      10   3/4   k   Skata Matz och h   1     
     syster Lisa              sr Lisa           1     
    
12   2/3   k   Rännar Berthold och h   1            12   2/3   k   Rännar Berthold och h   1         1     
    
13   1/2   k   Slögs Samuel      13   1/2   k   Slögs Johan och hust   1     
     son Joh: och hust     1      fader Samuel           1    upp
     dr Brita             
    
14   1/2   k   Slögs Erick och hust   1      14   1/2   k   Slögs Erick och hust   1         1     
     syster Marja             
     15   1/2   k   Åkers Johan och hust   1     
15   1/2   k   Åkers Johan och h   1      son Johan       
     son Johan        dr Margeta       
     dr Margeta              dr Anders     1         1     
    
16   1/4   k   Snickars Marckus och h   1      16   1/4   k   Snickars Marckus och h   1     
     son Erick              son Erick           1     
    
     Soldat Nordbergs hustru            Soldat Nordbergs hust           
     d:o Ekquists hust            D:o Ekquists hust           
     Inhyses Brijta     1   1      D:o Bromans h:           
     Inhyses Anders     1   1      Inhyses Anders     1   1   1     
    
Palfwis     Palfwis    
1   1/4+1/2   sk   Skåtars Erick      1   1/4+1/2   sk   Skåtars Mårten och h   1     
     sön Lars och Mårten              Fader Erick      upp
     Bolagzman Mats & h   1            br Lars           1     
     Bolagzman Matz och h     1     
     dr Simon        1     
    
2   1,25   k   Lassus Mårten och hust   1      2   1,25   k   Lassus Mårten och hust   1      Tålfman  
     son Anders och h     1      dr Anna       
     dr Anna, Beata och Margeta        dr Johan och h     1   1      1     
     dr Johan     1            Soldat Rönlunds hust           
    
3   1   k   Yrjas Hendrick      3   1   k   Yrjas Hend: och dr Anna        
     dr Anna        p Brita     1      1     
     p Brita     1        
     4   1   k   Knus Erick och hust   1         1     
4   1   k   Knus Erick och hust   1           
     5   3/4   k   Ström Mickels Encka     
5   3/4   k   Ström Mickels Encka      son Anders       
     son Anders        dr Marja           1     
     dr Marja             
     6   1/2   k   Ers Erick och hust   1         1     
6   1/2   k   Ehrs Erick och hust   1          upp
     7   1/4   k   Petois Mickel och h   1     
7   1/4   k   Petois Mickel och hust   1            son Jacob           1     
    
     Soldat Rönlunds Encka               Soldat Palms hust           
     d:o Palms hustru              
    
Bertby     Bertby    
1   1   k   Kålax Mats och Mormod   1      1   1   k   Kålax Matz och Mormodren   1     
     dr Lisa        br Giösta och Johan       
     son Johan        sr Lisa       
     p Sussanna     1         p Marja     1      1     
    
2   1   k   Finne Thomas och hust   1      2   1   k   Finni Thomas och hust   1     
     dr Brita        son Mårten och h     1     
     söner Mårten, Mickel och Thomas              son Thomas och Mickel       
     dr Brita           1     
    
3   1   k   Ollus Erick och hust   1      3   1   k   Ollus Erick och hust   1     
     son Johan              son Johan           1     
   upp
4   1   k   Toppas Matts      4   1   k   Toppars Matz och hust   1     
     p Marja     1            p Marja     1      1     
    
5   1   k   1/2+1/2 Zackris Mickel och h   1            5   1   k   1/2+1/2 Zackris Mickel och hust   1         1     
     Bolagsman Abram        Bolagzman Abraham       
     p Lisa        p Lisa     1      1     
     syster Anna             
     6   3/4   k   Kålax Matz och hust   1     
6   3/4   k   Kålax Mats och hust   1      son Johan       
     son Johan        dr Marja och Anna           1     
     dr Marja             
     7   3/4   k   Pedars Mårten och hust   1     
7   3/4   k   Pedars Mårten och hust   1      son Johan       
     son Johan              dr Marja           1     
    
8   2/3   k   Strandas Mickel och h   1      8   2/3   k   Strandas Mickel och h   1     
     br Erick              br Erick           1     
    
9   2/3   k   Jofs Simon och hustrun   1      9   2/3   k   Jofs Simon och hust   1     
     brorson Mårt:        br:son Mårten      upp
     p Beata     1         p Anna     1      1     
    
10   2/3   k   Tors Erick och hust   1      10   2/3   k   Tors Erick och hustrun   1     
     moder Anna        moder Anna       
     p Marja        p Sussanna     1      1     
     dr Simon     1           
     11   5/8   k   Antus Carl och hust   1         1     
11   5/8   k   Antus Carl och hust   1            Bolagsman soldat Bergman och hust     1     
     Bolagsman soldat Bergmans hust         son Johan           1     
     son Johan             
     12   5/8      Mattus Johan och hust   1     
12   5/8      Mattus Joh: och hust   1            dr Beata           1     
     bolagsman Daniel och modren     1      bolagzman Daniel och modren     1     
     dr Sussanna              gåssen Hendrick     1         1     
    
13   5/8      Tröttas Simon och hust   1      13   5/8      Tröttas Simon och h   1     
     p Anna     1         dr Margeta       
     p Anna     1      1     
    
14   1/2      Backils Erick och hust   1            14   1/2      Backils Erick och hust   1    upp
     son Mats           1     
    
15   1/2      Gåll Carl och hust      15   1/2      Gåll Carl och dr Brita        
     son Mats        son Mats       
     dr Brita, Marja, Kierstin, Anna och Margeta              dr Marja, Kierstin och Margeta           1     
    
16   1/3      Swäns Mickel      16   1/3      Swäns Mickel och hust   1     
     dr Giösta och h     1   1         p Sussanna     1      1     
    
     H:r vice Pastoren Hartman och h        H:r v Pastoren Hartman och hust       
     dr Mats, Mats, Erick och Jacob        dr Jungfru Catharina       
     p Margeta, Margeta, Karin, Karin, Anna,     dr Matts, Matz, Erick och Matz       
     Anna och Anna Marja     7   13      p Margeta, Margeta, Karin, Anna, Anna,    
     Anna Maija och Beata     7   14   1   Pastorat  
    
     Corporalen Starcks Encka     1   1      Battalions Predikanten H:r Johan Haartman          
    
     Klåckaren Jacob Wörlin och hustrun        Kåckaren Jacob Wörlin och h:       
     p Marja     1   3      dr Giösta     1     
   upp
     Kåcklot Skogswachtaren och losen Lars     1   1      Kåcklot Niels och hust     1   1      1     
     Soldat Ströms Encka            Soldat Ströms Encka           
     d:o Mats Sundströms h            D:o Sundströms hust           
     d:o Heggmans hust            D:o Wörgreens hust           
     d:o Wörgreens h            D:o Dahlins hustru           
     d:o Dahlins hust            D:o Lundbergs hust           
     d:o Lundbergs hust            D:o Heggmans hust           
    
     Summa     Summa    
     255   264   121   190   74   103   1007   70   8   49   127   307     253   282   128   184   89   107   1043   82   6   43   134   305     
    
Att föregående Mantals och Röketahls Längd efter weder-     Att föregående Mantahls och Röketahls Längd efter weder-    
börandernes giorde bekiännelse, hwilka uti Mantahls Commis-     börandernes giorde bekiännelse, hwilka uti Mantahls Commis-    
sarie Instructions 5 § Namngifwes, rätteligen uprättat     sarie Instructions 5 § Namngifwes, rättel:n uprättat    
är, warandes ingen undandölgd, eller af längden utsluten     är, warandes ingen undandölgd, eller af längden utesluten    
som Mantahls och Röketahls Peng:e betahla bör, det     som Mantahls och Röketahls Peng:e betahla bör, det    
intyge wij så mycket oss witterligit är på wåre samweten     intyga wij så mycket oss witterligit är på wåre samweten    
med egne namns och Signetens samt Bomärckens undersättjan-     med egne namns och Signetens samt Bomärckens undersättjan-    
de, Datum Wöro d:n 20 November 1745     de, Datum Wöro d:n 8 och 9 December 1746    
   upp
Lorentz Lydgreen Georg Oxe     Lorentz Lydgreen Georg Oxe    
Mantals Commissarius Crono länsman     Mantals Commissarius Crono länsman    
    
Hendrick Kattill, Jöran Kånsti, Erick Brams     Hendrick Kattill, Jöran Kånsti, Simon Dahlkarl,    
Anders Håfman, Mats Skått, Simon Dahlkarl     Matts Grim, Erick Brams, Jacob Mårtens,    
Mats Grim, Johan Jofs, Jacob Sigfredz,     Anders Håfman, Matts Skått, Jacob Sigfredz,    
Jacob Mårten, Hendrick Kagg     Hendrick Kagg, Johan Jofs, Mårten Lassus    
Härads Nembdemän     Härads Nembdemän    
    
     Med Härads Nämbd    
     Collationerat emot Fougderietz Exemplar    
     och Jordeboken af And: Lööf    

Upptecknade av Joakim Förars.